• |Sverige
  19-09-2007

  OECD: 90 % unga finländare studerar

  Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD gav tisdagen den 18 september ut sin rapport Education at a Glance.

 • |
  14-09-2007

  Demos-Nyt 2007

  Demos-Nyt 2007

 • |
  14-09-2007

  Publikationer

  Publikationer

 • |
  14-09-2007

  Nätverk

  Nätverk

 • |
  14-09-2007

  Projekt

  Projekt

 • |in English
  14-09-2007

  Dear Reader,

  This issue of DialogWeb describes the work of distance learning networks from different perspectives. These networks serve two purposes: they act as a bridge over geographic distances and bring together people with shared – often very specific – areas of expertise.

 • |Finland
  14-09-2007

  Hyvä lukija

  Tässä DialogWebin numerossa käsitellään erilaisia etäopetuksen verkostoja ja niiden työtä. Verkostot muodostavat siltoja kaukana toisistaan asuvien ihmisten välille ja tuovat yhteen henkilöitä, joilla on yhteisiä – usein hyvin spesifisiä – kiinnostuksen kohteita.

 • IKT kompetens flexibelt lärande |Danmark
  12-09-2007

  Vi har informationsteknikken men vi mangler indeholdet!

  ”Informationsteknikken er god nok. Vi har et hurtigt landsdækkende IT netværk og opdateret udstyr på de fleste steder i landet. Det vi mangler er bare at finde ud af hvordan vi skal bruge det.”

 • distansutbildning IKT kompetens |Sverige
  12-09-2007

  Promise är ett aktivt nätverk

  Under termen distansnätverk kan man läsa in många olika sorters sammanslutningar.

 • distansutbildning folkbildning |Sverige
  12-09-2007

  Kära läsare

  I det här numret av DialogWeb speglar vi hur man från olika utgångspunkter arbetar i nätverk för distansutbildning. Det sker dels för att överbrygga geografiska avstånd dels för att hålla samman människor som har samma – ofta ganska specifika - intresseområden.

 • flexibelt lärande lika möjligheter |Norge
  10-09-2007

  Sinnemestringskurs

  Noen menn har ikke kontroll over sitt eget temperament. I en frustrerende situasjon er de eksponert for å miste fatningen. Og det kan gå helt over styr. Mange av disse trenger hjelp og det finnes få, men heldigvis noen tilbud. Sinnemestringskurs er et slik tilbud.

 • fängelseutbildning distansutbildning |Danmark
  10-09-2007

  Nordiske fængsler inspirerer hinanden

  De nordiske lande har vidt forskellige styrker, når det gælder undervisningstilbudene til indsatte i fængslerne. Derfor er det vigtigt, at vi deler erfaringer og tager ved lære af hinanden, mener Peer Bendtson, der er beskæftigelsesleder ved Statsfængslet Renbæk i Danmark.

 • distansutbildning flexibelt lärande |Sverige
  10-09-2007

  Utvecklingsarbete – en förutsättning för nätbaserat lärande

  För att utveckla nätbaserat lärande krävs både tekniska resurser och ett utvecklingsarbete. Det är inte självklart att lärare hinner sätta sig in i den mångfald av nya frågor detta kräver. På Åland står lärcentret Navigare för utvecklingen av tekniska resurser och tekniskt stöd medan projektet Flex-learn arbetat för att utveckla ett flexibelt system – Öppna gymnasieskolan – för vuxnas lärande.

 • glesbygd flexibelt lärande |Sverige
  10-09-2007

  Flexibelt lärande – hinder eller möjlighet?

  Medborgarinstitutet i Mariehamn firar i år 60 år. Liksom andra liknande institut i Finland startades verksamheten utifrån tanken om att skapa förutsättningar för folkbildning. Idén är fortfarande densamma men i och med utvecklingen inom IKT har man har försökt anpassa sig till de nya möjligheter som erbjuds. Det har visat sig att det inte är alldeles enkelt.

 • glesbygd folkbildning |Sverige
  05-09-2007

  Skärgårdskvinnor i öppet nätverk

  Kvinnor från Stockholms, Ålands, Åbolands och Estlands skärgårdar lär sig av varandra genom att träffas en gång om året.

 • |
  04-09-2007

  Sverige

  Sverige

 • |
  04-09-2007

  Europa

  Europa

 • |
  04-09-2007

  Island

  Island

 • |
  04-09-2007

  Norge

  Norge

 • |
  31-08-2007

  6/2007

  6/2007

 • |Finland
  31-08-2007

  Päiväkodista aikuiskoulutukseen

  Koulutus Norjassa

 • |Finland
  31-08-2007

  Kiinnostus ulkomaalaisille annettavaa islanninopetusta kohtaan nousussa

  Ulkomaalaisilla henkilöillä ja yrityksillä on kasvava kiinnostus islannin kielen oppimista kohtaan. Tämä käy ilmi Islannin opetusministeriön aiemmin tänä vuonna annetuista tiedoista, jotka perustuvat hakemuksiin ja tukipäätöksiin.

 • |Island
  31-08-2007

  Stýrihópi falið að undirbúa allsherjarumbætur á starfsmiðaðri fullorðinsfræðslu

  Finnska menntamálráðuneytið hefur sett á laggirnar stýrihóp til þess að undirbúa umbætur á starfsmiðaðri fullorðinsfræðslu. Vinnu

 • |Island
  31-08-2007

  Styrkja skal þverfaglegt samstarf um náms- og starfsráðgjöf fyrir unglinga

  Hluti unglinga á aldrinum 15 til 17 ára sem hvorki leggur stund á nám eða er í vinnu á ekki kost á neinni ráðgjafaþjónustu. Þetta hefur í för með sér aukna áhættu á að komast hvorki í áframhaldandi nám né vinnu t.d. að loknum grunnskóla. Velferðar- og menntakerfi virka ekki eins fyrir alla.

 • |Finland
  31-08-2007

  Johtoryhmä valmistelemaan ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistusta

  Opetusministeriö on asettanut johtoryhmän valmistelemaan ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen toimeenpanoa.

 • |Finland
  31-08-2007

  Poikkihallinnollista yhteistyötä vahvistettava nuorten ohjauksessa

  Osa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevista 15–17-vuotiaista nuorista jää vaille ohjausta, jolloin riski jäädä ilman jatko-opinto- tai työpaikkaa esim. peruskoulun jälkeen kasvaa. Nuorten koulutus- ja yhteiskuntatakuu ei näin toteudu tasapuolisesti.

 • |Finland
  31-08-2007

  Norjassa juhlitaan aikuisten oppimista

  Oppimisella kohti inkluusiota – kenelle ja miksi?

 • |Finland
  31-08-2007

  Luku- ja kirjoitustaito pohjoismaisessa työelämässä

  LENA (Lese og skriveferdigheter for nordisk arbeidsliv) on Nordplus voksenin rahoittama hanke, jonka tarkoituksena on hankkia kokemuksia avuksi luku- ja kirjoituskurssien järjestämiseen yrityksissä.

 • |Finland
  31-08-2007

  Työpaikka puhelinvaihteessa jäi saamatta – pyörätuoli esteenä

  Olemme kaikki kuulleet ja lukeneet vastaavia tarinoita työnhakijoista, jotka jäävät ilman työpaikkaa, koska eivät sovi työelämän vaatimaan yhtenäiseen muottiin.

 • |Finland
  31-08-2007

  Uusi kansallinen NVL-koordinaattori

  Tanskan uutena NVL-koordinaattorina toimii 1.8.2007 alkaen Maria Marquard, joka on koulutukseltaan cand.pæd.pæd (vastaa

 • |Finland
  31-08-2007

  Kansallinen selvitys Tanskan elinikäisen oppimisen strategiasta ilmestynyt

  Tanskan opetusministeriön julkaisu ”Danmarks strategi for livslang læring” (Tanskan elinikäisen oppimisen strategia) esittelee hankkeita ja toimia, joilla pyritään turvaamaan maan kilpailukyky ja hyvinvointi globaalitaloudessa. Julkaisun sisältö pohjautuu hallituksen globalisaatiostrategiaan. Julkaisulla pyritään vastaamaan Euroopan neuvoston jäsenmailleen suuntaamaan kehotukseen esittää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia Lissabon-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi.

 • |Finland
  31-08-2007

  Aikuisten lukutaito-opetuksen portfolio

  Lukutaidon perusopetukseen kehitetty portfolio tukee opettajien työtä ja dokumentoi pedagogisesti opiskelijan edistymistä.

 • |Finland
  31-08-2007

  Lisäkoulutusta ruotsi vieraana kielenä -opettajille

  Ruotsi vieraana kielenä -opettajat voivat nyt hankkia lisäpätevyyttä etäopiskellen. Seitsemän eri yliopistoa ja korkeakoulua järjestää tänä

 • |Finland
  31-08-2007

  Opettajankoulutus uudistuu

  Ruotsin hallitus teettää selvityksen opettajankoulutuksen uudistamisesta. Entisen yliopistonkanslerin Sigbrit Franken tekemän selvityksen on määrä olla valmis 15. syyskuuta 2008.

 • |Island
  30-08-2007

  Nýr fulltrúi Dana í NVL

  Maria Marquard, kennslufræðingur og lektor í kennslufræði fullorðinna hóf störf sem danskur fulltrúi í NVL þann 1. ágúst s.l.

 • |Island
  30-08-2007

  Dönsk greinargerð: Stefna Dana í símenntun. „Menntun og sífelld færniþróun fyrir alla“ 2007

  Danska menntmálaráðuneytið kynnir í ritinu „Stefna Dana í símenntun“ hvaða áherslur á að leggja og á hvaða sviðum til þess að tryggja samkeppni og velferð í Danmörku í hnattvæddu hagkerfi. Skýrslan byggir á stefnu ríkisstjórnarinnar í alþjóðavæðingu og er svar við hvatningu Evrópuráðsins til aðildarlandanna til að lýsa þeim aðgerðum sem þjóðirnar ætla að grípa til svo þær nái markmiðum Lissabonáætlunarinnar; Menntun 2010.

 • |Island
  30-08-2007

  Námsstefna um fullorðinsfræðslu í Færeyjum.

  Í Norræna húsinu í Færeyjum þann 25. september næstkomandi verður sjónum beint að nauðsyn þess að fjölga námstækifærum fullorðinna með litla eða enga grunnmenntun.

 • |Island
  30-08-2007

  Lestrarkennsla fyrir fullorðna

  Lestrarfærnimappan (Alfaportföljen) inniheldur bæði stuðningsefni fyrir þá sem kenna fullorðnum lestur sem og kennslufræðileg skráning á vinnu þátttakendanna.

 • |Island
  30-08-2007

  Færniþróun fyrir sfi-kennara.

  (sfi = svenska för invandrare, sænska fyrir útlendinga)
  Í haust verður hrint í framkvæmd nýrri áherslu um einingabæra færniþróun fyrir

 • |Island
  30-08-2007

  Endurskoða kennaramenntun

  Í byrjun júní skipaði sænska ríkisstjórnin nefnd sem gera á tillögur um úrbætur á kennaramenntun. Lars Leijonborg, menntamálaráðherra, hefur falið fyrrverandi yfirmann háskólasviðsins, Sigbrit Franke að leiða vinnu nefndarinnar sem á að vera lokið 15. september 2008.

 • |Island
  30-08-2007

  Haldið upp á fullorðinsfræðslu í Noregi

  Nám sem aðgangur fyrir hvern og til hvers?

 • |Island
  30-08-2007

  Lestrar- og ritunarfærni fyrir atvinnulífið á Norðurlöndunum

  LENA – Lestrar- og ritunarfærni fyrir atvinnulífið á Norðurlöndunum er lítið verkefni sem er fjármagnað af Nordplus voksen áætluninni.

 • |Island
  30-08-2007

  Fékk ekki vinnu á skiptiborðinu – hjólastóllinn kom í veg fyrir það

  Álíka sögur um vinnufúst fólk, sem hefur ekki fengið störf við hæfi vegna þess að það uppfyllir ekki ströngustu kröfur atvinnulífsins, höfum við bæði lesið og heyrt.

 • |Island
  30-08-2007

  Frá leikskóla til fullorðinsfræðslu

  Menntun í Noregi

 • |Norden
  30-08-2007

  Vuxenpedagogik

  NVL’s arbejde med voksenpædagog har til formål at fremme kvalitet i det voksenpædagogiske område gennem fokus på konkrete behov, innovation og nytænkning bl.a. indenfor områderne kompetenceudvikling af voksenlærere, udvikling af strukturer for efter- og videreuddannelse og tværsektorielle samarbejder.

 • vägledning |
  30-08-2007

  Nordiskt vägledarnätverk

  Nordiskt vuxenvägledarnätverk har som uppdrag att bidra till kompetensutveckling av vuxenvägledarna och till erfarenhetsutväxling bland nordiska vägledningsmiljöer. Nätverket medverkar utvecklingen av vägledningstjänsterna för vuxna genom att sprida information om policy och praxis. • |
  30-08-2007

  Kvalitet i voksnes læring

  Kvalitet i voksnes læring

 • flexibelt lärande |Norden
  30-08-2007

  Flexibelt lärande, IT och demokrati

  ​Målet med projektet Flexibelt lärande, IT och demokrati har varit att skapa en modell för fortbildning för folkbildare och vuxenpedagoger i flexibelt lärande inom i Norden och bidra till nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte.

 • |
  30-08-2007

  Alfarådet

  Alfarådet

 • distansutbildning |
  30-08-2007

  Distansnätverk

  Distansnätverk

 • |
  30-08-2007

  Nordiskt expertnätverk för validering (Valideringsnätverk)

  Nordiskt expertnätverk för validering (Valideringsnätverk)

 • |Finland
  30-08-2007

  Färsaarilla seminaari aikuisten oppimisesta

  25.9.2007 Färsaarilla Pohjolan talossa järjestettävässä seminaarissa pohditaan, miten voitaisiin parantaa vähän koulutettujen aikuisten mahdollisuuksia osallistua aikuiskoulutukseen ja vapaan sivistystyön tarjontaan.

 • |Island
  30-08-2007

  Úrbætur í lestri-, ritun, og upplýsingatækni fyrir fullorðna með litla menntun

  Nýlega kom út skýrsla um norræna forrannsókn á umfangi lesrarörðugleika fullorðinna, einkum þeirra sem minnsta menntun hafa, í Svíþjóð, Danmörku, Noregi, Finnlandi og Íslandi Þar er að finna yfirlit yfir úrval möguleika sem standa þessum hópi til boða í löndunum öllum sem og lýsing og umfjöllun um einstök lestrar- og ritunarnámskeið.

 • |Norge
  29-08-2007

  Norge feirer voksne lærende

  Læring for inkludering – for hvem, til hva?

 • |Finland
  28-08-2007

  Kartoitus vähän koulutettujen aikuisten luki- ja tietotekniikkaopetuksesta

  Tutkimusraportti kartoittaa lukivaikeuksien esiintymistä Pohjoismaiden aikuisväestössä erityisesti vähän koulutettujen keskuudessa.

 • |Island
  28-08-2007

  Áhugi á kennslu í íslensku fyrir útlendinga

  MIKILL áhugi er á íslenskukennslu hjá útlendingum og fyrirtækjum eins og kom fram í fjölda umsókna um styrki til kennslunnar fyrr á þessu ári, skv. upplýsingum menntamálaráðuneytisins.

 • |Danmark
  28-08-2007

  Seminar på Færøerne om voksnes læring

  Den 25. september bliver der i Nordens Hus på Færøerne sat fokus på nødvendigheden af at styrke mulighederne for uddannelse og folkeoplysning for voksne med lav eller ingen uddanning.

 • |Danmark
  28-08-2007

  Økt interesse for islandsk undervisning for utlendinger

  Der er stor interesse for undervisning av islandsk både blant utlendinger og bedrifter. Dette fremkommer av opplysning fra utdanningsdepartementet og viste seg i antall søknader om støtte tidligere på året.

 • |Norge
  28-08-2007

  Lese og skriveferdigheter for nordisk arbeidsliv

  LENA – Lese og skriveferdigheter for nordisk arbeidsliv – er et lite prosjekt finansiert over Nordplus voksen. Hensikten med prosjektet er å samle erfaringer som kan være nyttige for tilbydere av kurs i lesing og skriving i bedrifter. Det er med andre ord den vanskelige kommunikasjonen mellom skole og næringsliv som har fokus i prosjektet.

 • |Norge
  28-08-2007

  Fra barnehage til voksenopplæring

  Utdanning i Norge

 • |Norge
  28-08-2007

  Fikk ikke jobb som sentralborddame – rullestolen en hindring.

  Vi har hørt og lest mange liknende historier om arbeidsvillige som har fått avslag fordi de ikke fyller arbeidslivets strømlinjeformede krav.

 • |Sverige
  28-08-2007

  Alfabetisering av vuxna

  Alfaportföljen är både ett stödmaterial till lärare vid alfabetisering av vuxna och en pedagogisk dokumentation av deltagarnas arbete.

 • |Sverige
  28-08-2007

  Kompetensutveckling för sfi-lärare

  (sfi = svenska för invandrare)
  Den nya satsningen på poänggivande kompetensutveckling för sfi-lärare startar i höst med 9 kurser på

 • |Sverige
  28-08-2007

  Reformerad lärarutbildning

  I slutet av juni antog regeringen direktiv för en utredning som ska föreslå en reformerad lärarutbildning. Utbildningsminister Lars Leijonborg har nu givit den förra universitetskanslern Sigbrit Franke uppdraget att leda utredningen och hon ska redovisa sitt uppdrag den 15 september 2008.

 • |Sverige
  28-08-2007

  Ledningsgrupp skall förbereda en totalreform av den yrkesinriktade vuxenutbildningen

  Undervisningsministeriet har tillsatt en ledningsgrupp för att förbereda genomförandet av en totalreform av den yrkesinriktade vuxenutbildningen. Ledningsgruppens arbete skall vara klart 31.12.2010.

 • |Sverige
  28-08-2007

  Det tväradministrativa samarbetet inom vägledningstjänster för unga skall stärkas

  En del av de ungdomar mellan 15 och 17 år som varken studerar eller arbetar blir utan vägledningstjänster. Detta leder till att risken att inte få studieplats för fortsatta studier eller arbete, efter t.ex. den grundläggande utbildningen, ökar ytterligare. Utbildnings- och samhällsgarantin för unga förverkligas således inte jämlikt.

 • |Danmark
  28-08-2007

  Ny dansk national koordinator

  Maria Marquard, cand.pæd.pæd, lektor i voksenpædagogik, er pr. 1/8 blevet ny dansk national koordinator i NVL. Maria er ansat på Silkeborg seminarium / Professionshøjskolen VIA, der bliver værtsinstitution for NVL.

 • |Danmark
  28-08-2007

  National redegørelse ”Danmarks strategi for livslang læring. Uddannelse og livslang opkvalificering for alle” 2007

  Undervisningsministeriet præsenterer i publikationen ”Danmarks strategi for livslang læring” de initiativer og indsatsområder, der skal medvirke til at sikre konkurrenceevne, og velfærd for Danmark i en global økonomi.

 • |Danmark
  28-08-2007

  Forbedring af læse-, skrive- og IT-færdigheder for kortuddannede voksne

  En nordisk forundersøgelse belyser omfanget af læsevanskeligheder blandt voksne i Sverige, Danmark, Norge, Finland og Island - med særligt henblik på kortuddannede. Der gives en oversigt over de vigtigste tilbud og tiltag for denne gruppe samt en beskrivelse og diskussion af udvalgte nordiske eksempler på læse- og skrivekurser.

 • |
  16-08-2007

  Äldre i arbetslivet

  Äldre i arbetslivet

 • IKT kompetens flexibelt lärande |
  02-08-2007

  New Target Groups for the Web

  Web-based learning has a distinct place in Estonian non-formal education. It is used particularly systematically for the training of adult educators. These courses have also included other countries.

 • |Norden
  01-08-2007

  Arbejdspladslæring - forudsætninger, strategi/metoder og resultater.

  Publicerad 2007
  Rapporten er udgivet på baggrund af et komparativt studie af ”Voksnes læring i arbejdslivet” i de nordiske lande, som blev initieret af SVL i 2006 og udført af Danmarks Pædagogiske Universitet i samarbejde med Linköbing Universitet. Projektet sætter fokus på arbejdspladsens som arena for læring og undersøger, hvordan læring og kompetenceudvikling bedst kan fremmes i en arbejdssammenhæng. På baggrund af tidligere forskning og et studie af seks cases peger rapporten på faktorer, der grundlæggende fremmer læringen samt modeller for best practice.
  Læs mere og download rapport: PDF

 • |
  30-07-2007

  11/2007 NVL Frettir

  11/2007 NVL Frettir

 • |
  30-07-2007

  11/2007 NVL Uutisia

  11/2007 NVL Uutisia

 • |
  30-07-2007

  10/2007 NVL Frettir

  10/2007 NVL Frettir

 • |
  30-07-2007

  10/2007 NVL Uutisia

  10/2007 NVL Uutisia

 • |
  30-07-2007

  9/2007 NVL Frettir

  9/2007 NVL Frettir

 • |
  30-07-2007

  9/2007 NVL Uutisia

  9/2007 NVL Uutisia

 • norden.org
  yrkesutbildning kompetensutveckling |Norden
  24-07-2007

  Möjligheter för vuxna att få yrkesutbildning i de nordiska länderna – en översikt

  Översikten är inriktad på gymnasial nivå (upper-secondary vocational training) och påbyggnadsnivå/yrkeshögskola (post upper-secondary vocational training).

 • kompetensutveckling hållbar utveckling |Norden
  24-07-2007

  Framtidskompetenser - och hur vi utvecklar dem

  En rapport från NVL:s Tänketank om framtidens kompetenser, Ingegerd Green (red.), utgiven 2007.
  Tänketankens arbete har gått hand i hand med Nordiska Ministerrådets strävan att utforma gemensamma strategier för hur man ska möta utmaningarna kring framtidens kompetensbehov, och hur dessa behov kan tillgodoses med sikte på att göra Norden till en vinnarregion.

 • John Steen Johansen (red.), utgiven 2007
  demokrati motivation |Norden
  24-07-2007

  Demos – en antologi om magt, demokrati og aktivt medborgerskab i norden

  Tänke-tanken DEMOS har genom sina aktiviteter producerat en rapport / antologi som uppdaterar NMR:s publikation Guldtavlorna i gräset (Nord 1995:3) i relation vad som skett inom OECD, EU och Europarådet i diskussionerna kring demokrati, aktivt medborgarskap och livslångt lärande. NVL 2007

 • |
  29-06-2007

  Finland

  Finland

 • |
  29-06-2007

  Danmark

  Danmark

 • |
  27-06-2007

  Norge

  Norge

 • |
  27-06-2007

  Energi i bruk

  Energi i bruk

 • |
  27-06-2007

  Læring på arbeidsplassen – hindringer

  Læring på arbeidsplassen – hindringer

 • |
  26-06-2007

  8/2007 NVL Uutisia

  8/2007 NVL Uutisia

 • |
  26-06-2007

  8/2007 NVL Frettir

  8/2007 NVL Frettir

 • |
  21-06-2007

  5/2007

  5/2007

 • |Island
  21-06-2007

  Staða fullorðinsfræðslunnar

  Norska þekkingarráðuneytið hefur nýlega gefið út skýrslu um stöðu fullorðinsfræðslunnar í Noregi.

 • |Island
  21-06-2007

  Ef lýðháskólinn þinn væri kvikmynd

  „Ef skólinn þinn væri kvikmynd“  er nafnið á kvikmyndasamkeppni sem samband lýðskóla í Danmörku og Kilroy ferðaskrifstofan veita verðlaun

 • |Island
  21-06-2007

  Hversvegna velur unga fólkið ekki starfsmenntun ?

  Rannsókn á vali ungs fólks á menntun sýnir að ákvarðanaferlið byggir frekar á áhrifum  persónlegra sambanda en áhrifum frá námsráðgjöfum eða

 • |Island
  21-06-2007

  Umfangsmiklar breytingar á náms- og starfsráðgjöf fyrir fullorðna

  Danska ríkisstjórnin og flokkarnir sem standa að samningi um hnattvæðinguna (Jafnaðarmenn, Róttæki vinstriflokkurinn og Þjóðarflokkurinn) hafa lagt fram áætlun um umtalsverða aukningu á náms- og starfsráðgjöf fyrir fullorðna.

 • |Island
  21-06-2007

  Ráðstefna tengslanets um Eyrasundssvæðið

  Miðstöð fullorðinsfræðslu ætlar að halda ráðstefnu í samstarfi við Demokratiforum í ár með það að markmiði að koma á laggirnar tengslaneti

 • |Island
  21-06-2007

  Call for Papers fyrir árlegra ráðstefnu Mimers

  Frestur til að skila inn tillögum er til 1. október 2007

 • |Island
  21-06-2007

  Góð fjarkennsla?

  Þekkir þú til frábærrar fjarkennslu fyrir fullorðna, t.d. námskeið, kennsluaðferðir og/eða stuðningskerfi? Þá gætirðu tilnefnt aðila til

 • |Island
  21-06-2007

  Ný evrópsk heimasíða um góð dæmi um raunfærni

  Leonardo da Vinci áætlunin hefur í tengslum stefnumótun í símenntun fvrir árin 2007 – 2013 skipað vinnuhóp „Transparency, Validation &

 • fängelseutbildning livslångt lärande |Sverige
  21-06-2007

  EPEAs 11. konference I Dublin, Irland

  5 succesfulde konference dage sluttede I Dublin den 18. juni 2007. Norden satte et stærkt præg på konferencen ved at stille med 2 hovedtalere. Ud af de 180 deltagere fra 30 nationer kom 5 fra Danmark, 7 fra Estland, 3 fra Finland, 1 fra Island, 5 fra Letland, 26 fra Norge og 7 fra Sverige.

 • |Finland
  21-06-2007

  Uusi eurooppalainen verkkosivu välittää opitun tunnustamisen hyviä käytäntöjä

  EU:n tukema Leonardo da Vinci -ohjelma on perustanut työryhmän "Transparency, Validation & Credit transfer" osana eurooppalaisen elinikäisen

 • |Finland
  21-06-2007

  Pohjoismaisen aivoriihen raportti tulevaisuuden osaamisesta – kansalliset seminaarit

  Syksyllä 2007 NVL järjestää jokaisessa pohjoismaassa kansallisen seminaarin, jossa esitellään ja käsitellään pohjoismaisen aivoriihen

 • |Finland
  21-06-2007

  Raportti elinikäisen oppimisen nykytilasta

  Norjan opetusministeriö on julkistanut raportin elinikäisestä oppimisesta Norjassa.

 • |Finland
  21-06-2007

  Pohjolan talo uudistuu

  Reykjavikissa sijaitseva Pohjolan talo (Nordens hus) on tänä kesänä kiinni kaksi kuukautta sisätilaremontin ja sähköjohtojen uusimisen

 • |Finland
  21-06-2007

  Sähköinen ilmoittautuminen toisen asteen opintoihin

  Hakuaika toisen asteen oppilaitoksiin umpeutui Islannissa 11. kesäkuuta. Peruskoulun päätti kaikkiaan 4500 nuorta, ja määräaikaan mennessä

 • |Finland
  21-06-2007

  Verkostokonferenssi Juutinrauman alueesta

  Voksenpædagogisk Center järjestää Demokratiforum 2007:n kanssa konferenssin, jonka tavoitteena on luoda verkostoa Juutinrauman molemmin

 • |Finland
  21-06-2007

  Tunnetko etäopetuksen edelläkävijän?

  Tunnetko jonkun, joka on mielestäsi edelläkävijä aikuisten etäopetuksen alueella – ihmisen,  joka on kunnostautunut esimerkiksi kurssien,

 • |Sverige
  21-06-2007

  Ny europæisk hjemmeside formidler god praksis om realkompetencer

  Det EU-støttede Leonardo da Vinci-program har i forbindelse med den europæiske strategi for livslang læring 2007-2013 nedsat arbejdsgruppen

 • |Island
  20-06-2007

  Unglingum lofað starfi

  Föstudaginn 1. júní lagði sænska ríkisstjórnin fram frumvarp um „Starfstilboð til unglinga, 2006/07:118“ á þinginu með það að markmiði að leggja niður framlag til sveitarfélaganna til þess að standa fyrir unglingaáætluninni og unglingatryggingunni.

 • |Island
  20-06-2007

  Ráðgjafanefnd fyrir Hnattvæðingarráðið

  Hnattvæðingarráðið hefur skipað ráðgjafanefnd. Nefndinni hefur verið falið að kanna gæði  skýrslna og gefa ráð um hvernig vinnu ráðsins

 • |Island
  20-06-2007

  Sjálfstæðu prófin njóta vinsælda

  Árið 2006 gengust fleiri en 60 000 einstaklingar undir sjálfstæð próf í ýmsum iðngreinum. Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofunni í Finnlandi eru það næstum því 4000 fleiri en árið þar á undan.

 • |Island
  20-06-2007

  Gæðaverðlaun fyrir nám með námssamningum til Are Oy

  Menntamálaráðuneytið í Finnlandi hefur veitt verktaka- og fasteignafyrirtækinu Are Oy gæðaverðlaun fyrir nám með námssamningum. Verðlaunin eru að upphæð 5.00 evrur.

 • |Finland
  20-06-2007

  Työllisyystakuu nuorille

  Perjantaina 1. kesäkuuta hallitus jätti valtiopäiville esityksen, jossa ehdotetaan kunnallisen nuoriso-ohjelman ja nuorisotakuun lopettamista.

 • |Finland
  20-06-2007

  Globalisaationeuvostolle uusi neuvottelukunta

  Globalisaationeuvosto on nimittänyt neuvottelukunnan (advisory board).

 • |Finland
  20-06-2007

  Jos kansanopistosi olisi elokuva

  Tanskan kansanopistoyhdistys ja Kilroy Travels järjestivät keväällä elokuvakilpailun ”Jos kansanopistosi olisi elokuva”, jossa palkittiin

 • |Finland
  20-06-2007

  Miksi nuoret karsastavat ammatillista korkeakoulutusta?

  Tanskalaistutkimuksessa on kartoitettu syitä siihen, mikä saa nuoret valitsemaan tai olemaan valitsematta korkea-asteen ammatilliset opinnot.

 • |Finland
  20-06-2007

  Mittava panostus aikuis- ja jatkokoulutuksen ohjaus- ja neuvontapalveluihin

  Hallitus on yhdessä globalisaatiosopimuksen aikaansaaneiden puolueiden kanssa (Sosiaalidemokraatit, Radikaalit ja Tanskan kansanpuolue) tehnyt suunnitelman mittavasta lisäyksestä aikuis- ja jatkokoulutuksen ohjaus- ja neuvontapalveluihin.

 • |Finland
  20-06-2007

  Call for Papers Mimerin jokavuotiseen tutkijakonferenssiin

  Esitelmäehdotukset lähetettävä 1. lokakuuta 2007 mennessä

 • |Island
  20-06-2007

  Skýrsla Norræna þankabankans um færni til framtíðar – Kynningarmálstofur í löndunum

  Á haustdögum 2007 mun Norræna tengslanetið um nám fullorðinna standa fyrir málstofum í öllum Norðurlöndunum til þess að kynna skýrslu

 • |Island
  20-06-2007

  Aftur í hringiðu menningar

  NORRÆNA húsið verður lokað í tvo mánuði nú í sumar vegna breytinga á innviðum þess og endurnýjunar á lagnakerfi. Húsið verður opnað aftur

 • |Norge
  20-06-2007

  Igjen i sentral rolle i Islands kulturliv

  Nordens Hus i Reykjavik blir lukket de neste to månedene i sommer. Huset åpnes igjen etter ombyggingen den 18. august. Svensken, Max

 • |Island
  20-06-2007

  Rafræn innritun í framhaldsskóla 2007

  Umsóknarfrestur um nám í dagskóla á haustönn 2007 rann út í gær, mánudaginn 11. júní. Um 4.200 af 4.500 nemendum 10. bekkjar grunnskóla höfðu þá sótt um skólavist á haustönn 2007.

 • |Norge
  20-06-2007

  Elektronisk registrering i videregående skoler 2007

  Fristen til å søke om å bli opptatt ved videregående skole i Island var til mandag 11 juni. Da hadde rundt 4.200 ut av de 4.500 elever som ble ferdige med grunnskolen hadde registrert sig.

 • |Norge
  20-06-2007

  Nordiske tenketanks rapport om fremtidens kompetanser – nasjonale seminarer

  I løpet av etteråret 2007 vil Nordisk Nettverk for Voksnes Læring arrangere nasjonale seminarer i samtlige nordiske lande, hvor tenketankens

 • |Sverige
  19-06-2007

  Jobbgaranti för ungdomar

  Fredagen den 1 juni överlämnade regeringen propositionen "En jobbgaranti för ungdomar, prop. 2006/07:118" till riksdagen med förslag om avskaffande av ungdomsinsatserna kommunala ungdomsprogrammet och ungdomsgarantin.

 • |Sverige
  19-06-2007

  Globaliseringsrådet har tillsatt ett advisory board

  Gruppen har till uppgift att kvalitetsgranska underlagsrapporter, komma med idéer och förslag till hur rådets arbete bör bedrivas samt

 • |Finland
  19-06-2007

  Näyttötutkintojen suosio kasvussa

  Yli 60 000 henkilöä osallistui ammatillisiin näyttötutkintoihin vuonna 2006. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan nousua edelliseen vuoteen oli miltei 4 000 henkeä.

 • |Finland
  19-06-2007

  Oppisopimuskouluttajien laatupalkinto Are Oy:lle

  Opetusministeriö on myöntänyt vuoden 2007 oppisopimuskouluttajien laatupalkinnon urakointi- ja kiinteistöpalveluyritys Are Oy:lle. Laatupalkinnon arvo on 5 000 euroa.

 • |Sverige
  19-06-2007

  Fristående examina allt populärare

  Över 60 000 personer deltog i fristående yrkesexamina år 2006. Enligt preliminära uppgifter från Statistikcentralen var det närmare 4 000 personer fler än föregående år.

 • |Sverige
  19-06-2007

  Kvalitetspriset för läroavtalsutbildare till Are Oy

  Undervisningsministeriet har beviljat kvalitetspriset för läroavtalsutbildare 2007 till entreprenad- och fastighetsserviceföretaget Are Oy. Kvalitetspriset är värt 5 000 euro.

 • |Norge
  19-06-2007

  Status for livslang læring

  Kunnskapsdepartementet har nylig offentliggjort en tilstandsrapport om livslang læring i Norge.

 • |Danmark
  19-06-2007

  Hvis din højskole var en film

  ”Hvis din højskole var en film” sådan lyder opgaven i en filmkonkurrence hvor Folkehøjskolernes forening i Danmark og Kilroy Travels

 • |Danmark
  19-06-2007

  Hvorfor fravælger unge professionsuddannelserne ?

  En undersøgelse af unges valg og fravalg af professionsuddannelserne der blandt andet afdækker beslutningsprocessen omkring valg af

 • |Danmark
  19-06-2007

  Omfattende vejlednings- og rådgivningsindsats i.f.m. voksen- og efteruddannelse

  Regeringen har sammen med partierne bag globaliseringsaftalen (Socialdemokraterne, de radikale og Dansk Folkeparti) lagt en plan for en massiv udbygning af vejledning og rådgivning i voksen- og efteruddannelse.

 • |Danmark
  19-06-2007

  Netværkskonference om Øresundsregionen

  Voksenpædagogisk Center afholder i samarbejde med Demokratiforum 2007 en konference med det formål at skabe netværk på tværs af Øresund.

 • |Sverige
  19-06-2007

  Call for Papers till Mimers årliga forskarkonferens

  Deadline 1 oktober 2007

 • |Norge
  18-06-2007

  God på fjernundervisning?

  Kjenner du noen som har gjort noe fremragende innen fjernundervisning knyttet til voksnes læring, f eks kurs, opplæringsmetoder og/eller

 • |
  18-06-2007

  7/2007 NVL Uutisia

  7/2007 NVL Uutisia

 • |
  18-06-2007

  7/2007 NVL Frettir

  7/2007 NVL Frettir

 • |
  04-06-2007

  Några röster från konferensen

  Några röster från konferensen

 • |
  04-06-2007

  Tillsammans på en annorlunda konferens

  Tillsammans på en annorlunda konferens

 • |
  01-06-2007

  Learning in the Workplace - Conference 2007

  Learning in the Workplace - Conference 2007

 • |
  01-06-2007

  4/2007

  4/2007

 • forskning |in English
  31-05-2007

  10th Adult Learners Week in Estonia, October 12.-19, 2007

  The Adult Learners Week (ALW) promoting lifelong learning has been organised by Andras in co-operation with the Ministry of Education and Research since 1998.

 • forskning |in English
  31-05-2007

  Lifelong Learning Week in Latvia October 15 - 21, 2007

  More information: Latvian Adult Education Association, Ingrida Mikisko, ingrida(ät)laea.lv

 • forskning |in English
  31-05-2007

  Adult Learners’ Week 2007 in Lithuania “Opening doors into family learning”

  This will be the eighth annual event of this kind, and will take place November 19 - 25, 2007

 • forskning |Island
  31-05-2007

  Áhersla á framhaldsmenntun kennara – hluti af eflingu kennara

  Bæta þarf árangurinn í sænskum skólum. Bæði innlendar og erlendar rannsóknir sýna að árangur nemenda hefur versnað á mörgum sviðum.

 • forskning |Island
  31-05-2007

  Fréttabréf með hnattrænu sjónarhorn

  Fimmtudaginn 10. maí kemur fyrsta rafrænt fréttabréf Hnattvæðingaráðsins út. Það inniheldur m.a. upplýsingar um fundi ráðsins, ráðstefnur,

 • forskning |Island
  31-05-2007

  Nýja vísindanefnd

  Skólamálaráðherrann Jan Björklund verður nýr leiðtogi Þjóðarflokksins Lars Leijonborg leiðir nýja vísindanefnd.

 • forskning |Island
  31-05-2007

  Starfsnám á Norðurlöndunum

  Stýrihópur (SVL) Norrænu ráðherranefndarinnar hefur falið NVL og Tengslanetinu fyrir formlega fullorðinsfræðslu það hlutverk að útbúa

 • forskning |Island
  31-05-2007

  Nýtt sýndartæki fyrir enskunám í tengslum við sjávarútveg

  MarEng Learning Tool er tæki fyrir enskunám sem Tyrun yliopisto (Åbo Háskóli), stofnun fyrir nám og rannsóknir í sjávarútvegi hefur framleitt í samstarfi við aðra aðila í víðtæku alþjóðlegu samstarfsverkefni.

 • forskning |Island
  31-05-2007

  Innflytjenda þema í Viku símenntunar

  Vika símenntunar verður haldin í haust, í tíunda skiptið, dagana 6. – 15. september víðsvegar um Finnland.

 • forskning |Island
  31-05-2007

  Þörf á endurskipulagi fullorðinsfræðslunnar á Álandseyjum

  Nefnd sem skipuð var af landsstjórninni á Álandseyjum hefur skilað áliti sínu: „Fullorðinsfræðsla á Álandseyjum, staðan og tillaga um þróun skipulags“

 • forskning |Island
  31-05-2007

  Ritið með úrvali greina um DEMOS er komið út

  Rit með úrvali greina er komið, út en markmið útgáfunnar er að hún gagnist til áframhaldandi umræðna alþýðufræðslunnar á Norðurlöndum auk þess að hún verði sem flestum félagasamtökum hvatning til að eiga frumkvæði að, og taka virkan þátt í, umræðum um völd, lýðræði og samfélagsþátttöku.

 • forskning |Island
  31-05-2007

  1000 leiðir til þekkingar

  Í Svíþjóð verður vika símenntunar haldin dagana 1. – 7. október.

 • forskning |Sverige
  31-05-2007

  Námssendiherrar eiga að vísa veg

  Menntun og skóli eru ekki jafn sjálfsögð fyrir alla og það Jan Helge Svendsen fullkunnugt um. Hann er lesblindur og af þeim sökum varð hann að finna sér sína eigin leið til náms.

 • forskning |Island
  31-05-2007

  Vika símenntunar

  Vika símenntunar árið 2007 er í vikuna 1.-9.september. Sveitastjórnarkosningar verða þann 10. september. Af þeim sökum hefur verið ákveðið að vekja athygli stjórnmálamanna á fullorðinsfræðslu ekki síst hvaða áhrif hún getur haft á lýðræði og samfélagsþátttöku.

 • forskning |Finland
  31-05-2007

  Tavoitteena ensiluokkainen koulutusjärjestelmä

  Islannin uusi sinipunahallitus on asettanut tavoitteeksi, että maan koulutusjärjestelmä – esikoulusta yliopistoon – nousee maailman parhaimmistoon.

 • forskning |Finland
  31-05-2007

  NTT valmistelee loppuraporttia

  Pohjoismainen tulevaisuuden osaamisen aivoriihi (NTT) valmistelee loppuraporttiaan. Raportista antaa esimakua NVL:n verkkosivuilla oleva laaja artikkeli.

 • forskning |Finland
  31-05-2007

  Konferenssi työssä oppimisesta

  NVL järjesti konferenssin työssä oppimisesta Kööpenhaminassa 23.–24.toukokuuta. Konferenssin järjestämiseen osallistuivat Tanskan tiede-, teknologia- ja kehitysministeriö ja joukko pohjoismaisia organisaatioita ja hankkeita.

 • forskning |Island
  31-05-2007

  Kaupmannahöfn á að vera þekkingarþorp á heimsmælikvarða

  Þankabanki sem Kaupmannahafnarborg setti á laggirnar þankabanka undir stjórn staðgengils rektors Hafnarháskóla, Lykke Friis, hefur lagt fram

 • forskning |Island
  31-05-2007

  Fleiri stúdentar leita aðstoðar

  Fjöldi stúdenta í Danmörku, sem leita sér aðstoðar í glímunni við námsörðugleika, hefur tvöfaldast á síðustu árum.

 • forskning |Island
  31-05-2007

  Ný evrópsk úrvalsmenntun

  Ný sameiginleg menntun innan ferðaþjónustu gerir nemendum fært að vinna hvar sem er í heiminum.

 • forskning |Island
  31-05-2007

  Fyrsti hópur meistaranema í viðburðastjórnun útskrifast í Danmörku

  Fyrsti hópur nema sem útskrifast með meistaragráðu í viðburðastjórnun úr Háskólanum í Hróarskeldum.

 • forskning |Island
  31-05-2007

  Stjórnendur eru ekki menntaðir til þess að takast á við félagslega ábyrgð

  Samkvæmt könnun sem vikuritið A4 gerði á námi fyrir stjórnendur í Danmörku eru fög eins og siðfræði og félagsleg ábyrgð ekki meðal kennslugreina.

 • forskning |Island
  31-05-2007

  Sjálfbær þróun nýr mælikvarði í samkeppni

  Rúmlega 180 fjárfestingarfyrirtæki sem samtals ráða yfir 44 milljörðum danskra króna hafa undirritað reglur Sameinuðu þjóðanna um ábyrgar fjárfestingar (Priciples for Responsible Investment, PRI).

 • forskning |Finland
  31-05-2007

  Kööpenhaminasta halutaan maailmanluokan tiedekaupunki

  Kööpenhaminan kunta on perustanut ideapajan, jonka ehdotusten on määrä antaa kaupungille eväitä taisteluun johtavan tiedekaupungin asemasta.

 • forskning |Finland
  31-05-2007

  Yhä useampi opiskelija hakee apua opiskeluvaikeuksiin

  Opiskeluongelmiin apua hakevien opiskelijoiden määrä on kaksinkertaistunut viimeksi kuluneen vuoden aikana.

 • forskning |Finland
  31-05-2007

  Uusi eurooppalainen huippukoulutusohjelma

  Uusi yhteiseurooppalainen matkailualan johtamisohjelma valmistaa opiskelijoita kansainväliseen uraan.

 • forskning |Finland
  31-05-2007

  Tanskan ensimmäiset elämystuotannon maisterit valmistuneet

  Roskilde Universitetscenteristä on valmistunut ensimmäinen vuosikurssillinen elämystuotannon johtamiskoulutuksen maistereita.

 • forskning |Finland
  31-05-2007

  Johtamiskoulutukseen ei kuulu sosiaalisen vastuun opetusta

  Suurin osa Tanskan julkisista johtamiskoulutuksen ohjelmista ei sisällä etiikan tai sosiaalisen vastuun opintoja, osoittaa viikkolehti Ugebrevet A4:n tekemä kartoitus.

 • forskning |Finland
  31-05-2007

  Kestävä kehitys uutena kilpailutekijänä

  Yli 180 johtavaa sijoitusyhtiötä, joiden yhteenlaskettu pääoma on yli 44 biljoonaa kruunua, on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI).

 • forskning |Finland
  30-05-2007

  Opettajien täydennyskoulutukseen panostetaan

  Ruotsalaiskoulujen on parannettava tuloksiaan. Sekä kansalliset että kansainväliset selvitykset osoittavat, että oppilaiden tulokset ovat huonontuneet monilla aloilla.

 • forskning |Finland
  30-05-2007

  Globaali uutiskirje

  Torstaina 10. toukokuuta ilmestyi Globalisaationeuvoston ensimmäinen sähköinen uutiskirje.

 • forskning |Finland
  30-05-2007

  Uusi tutkimusasioiden neuvoa-antava elin nimitetty

  Kouluministeri Jan Björklundista odotetaan tulevan kansanpuolueen uusi puoluejohtaja. Lisäksi hallitus on nimittänyt uuden

 • forskning |Finland
  30-05-2007

  Ammattikoulutus Pohjoismaissa

  Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen aikuisten oppimisen johtoryhmä (SVL) on antanut NVL:lle ja Muodollisen aikuiskoulutuksen

 • forskning |Finland
  30-05-2007

  DEMOS-antologia on ilmestynyt

  Tavoitteena on, että julkaisu synnyttää lisää kansansivistyskeskustelua Pohjoismaissa ja innostaa monia organisaatioita osallistumaan keskusteluun vallasta, demokratiasta ja aktiivisesta kansalaisuudesta.

 • forskning |Finland
  30-05-2007

  Ahvenanmaan aikuiskoulutus tarvitsee infrastruktuuria

  Ahvenanmaan maakunnan hallituksen nimittämä Aikuiskoulutustoimikunta on saanut valmiiksi mietintönsä ”Aikuiskoulutus Ahvenanmaalla – nykytilanteen kuvausta ja esitys infrastruktuurin kehittämiseksi”.

 • |Sverige
  30-05-2007

  DEMOS antologin har utkommit

  Ambitionen är att publikationen leder till vidare folkbildande diskussioner i Norden, och motiverar många organisationer att initiera och delta i debatt kring makt, demokrati och aktivt medborgarskap.

 • forskning |Finland
  30-05-2007

  Merenkulkualan englannin opiskeluun uusi virtuaalinen oppimistyökalu

  MarEng Learning Tool on merenkulun englanninkielen taitoja harjoittava oppimistyökalu, jonka tuottamiseen Turun yliopiston Merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskus on osallistunut laajassa kansainvälisessä projektiyhteistyössä.

 • forskning |Finland
  30-05-2007

  Aikuisopiskelijaviikon teemana maahanmuuttajat

  Kymmenettä Aikuisopiskelijan viikkoa vietetään 6.-15.9.2007

 • |Sverige
  30-05-2007

  Nytt virtuellt instrument för studier i engelska inom sjöfarten

  MarEng Learning Tool är ett instrument för studier i engelska, som Turun yliopisto (Åbo universitet), institutionen för undervisning och forskning i sjöfart, har producerat tillsammans med andra aktörer i ett brett internationellt projektsamarbete.

 • |Sverige
  30-05-2007

  Invandrare tema i veckan för vuxenlärande

  Veckan för vuxenlärande firas i höst för tionde gången den 6-15 september på olika håll i Finland.

 • forskning |Island
  30-05-2007

  Norræn ráðstefna um raunfærnimat i Reykjavík

  Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, NVL á Íslandi og sérfræðingahópur NVL um raunfærnimat héldu norræna ráðstefnu 4. maí sl. Um mat á raunfærni, reynsluna í Evrópu og þróunina á Íslandi.

 • forskning |in English
  30-05-2007

  Learning In The Workplace

  The conference Learning In The Workplace was arranged in Copenhagen on the 23rd and 24th May 2007, by NVL in cooperation with the Danish Association for Flexible Learning (FLUID), the Danish Ministry of Science, Technology and Development and a range of Nordic associations and projects.

 • forskning |Island
  30-05-2007

  NTT er nú að undirbúa lokaskýrslu sína

  Norræni þankabankinn um færni til framtíðar er nú að undirbúa lokaskýrslu sína. Í ítarlegri grein á heimasíðu NVL er má lesa um niðurstöður skýrslunnar.

 • forskning |Island
  30-05-2007

  Menntakerfi í fremstu röð

  Í sáttmála nýrrar ríkisstjórnar kemur fram að stjórnin setur sér það markmið að allt menntakerfi þjóðarinnar, frá leikskóla til háskóla, verði í fremstu röð í heiminum.

 • |in English
  30-05-2007

  Learning In The Workplace

  The conference Learning In The Workplace was arranged in Copenhagen on the 23rd and 24th May 2007, by NVL in cooperation with the Danish Association for Flexible Learning (FLUID), the Danish Ministry of Science, Technology and Development and a range of Nordic associations and projects.

 • |Norge
  30-05-2007

  Første rangs utdanningssystem

  Den nye blå – røde regjeringen i Island har satt seg som mål at nasjonens utdanningssystem, fra forskole til universitet blir blant verdens beste.

 • |Norge
  30-05-2007

  NTT forbereder slutrapport

  Den Nordiske Tenketanken for Framtidskunnskap forbereder sin sluttrapport. I en omfattende artikkel på NVL’s webb gis det forsmak på rapporten.

 • forskning |Finland
  30-05-2007

  Kymmenes aikuisoppijoiden viikko Virossa 12.–19. lokakuuta 2007

  Aikuisoppijoiden viikko edistää elinikäistä oppimista. Virossa viikkoa on järjestänyt Andras yhteistyössä Viron opetusministeriön kanssa vuodesta 1998.

 • forskning |Finland
  30-05-2007

  Oppimisen suurlähettiläät opastavat

  Opiskelu ja koulunkäynti eivät ole kaikille itsestäänselvyys, tietää Jan Helge Svendsen. Hänellä on dysleksia, ja siksi hän on joutunut etsimään omat oppimispolkunsa.

 • |Sverige
  30-05-2007

  Yrkesutbildning i Norden

  Styrningsgruppen (SVL) vid Nordiska Ministerrådet har uppdragit åt NVL och Nätverket för formell vuxenutbildning att göra en översikt av

 • |Sverige
  30-05-2007

  Satsning på lärarfortbildning – en del i lärarlyftet

  Resultaten i svensk skola måste förbättras. Såväl nationella som internationella granskningar visar att elevers resultat har försämrats på flera områden.