• |Sverige
  30-05-2007

  Nyhetsbrev med globalt perspektiv

  Torsdagen den 10 maj är det premiär för Globaliseringsrådets e-nyhetsbrev. Det innehåller bl.a. information om rådets möten, konferenser,

 • |Sverige
  30-05-2007

  Ny forskningsberedning

  Skolminister Jan Björklund väntas bli ny partiledare för folkpartiet. Lars Leijonborg leder ny forskningsberedning.

 • |Sverige
  30-05-2007

  Ålands vuxenutbildning behöver infrastruktur

  Den av Ålands landskapsregering tillsatta Vuxenutbildningskommittén har avgett sitt betänkande "Vuxenutbildning på Åland -nulägesbeskrivning och förslag till utveckling av en infrastruktur".

 • |Danmark
  29-05-2007

  København skal være vidensby i verdensklasse

  En tænketank under Københavns Kommune under ledelse af prorektor ved Københavns Universitet Lykke Friis er kommet med

 • |Danmark
  29-05-2007

  Flere studerende søger hjælp

  Antallet af sager hvor studerende søger hjælp til håndtering af studieproblemer er fordoblet i løbet af de seneste år.

 • |Danmark
  29-05-2007

  Ny europæisk eliteuddannelse

  Fælles europæisk uddannelse i turismemanagement ruster de studerende til international karriere.

 • |Danmark
  29-05-2007

  Danmarks første hold Master i Oplevelsesledelse

  Det første hold Master i Oplevelsesledelse er blevet færdigt ved Roskilde Universitetscenter.

 • |Danmark
  29-05-2007

  Erhvervsledere uddannes ikke i socialt ansvar

  Flertallet af de offentlige lederuddannelser i Danmark har ikke fag som ’etik’ og ’socialt ansvar’ på programmet viser en rundringning

 • |Danmark
  29-05-2007

  Bæredygtighed som nyt konkurrenceparameter

  Over 180 førende investeringsselskaber der tilsammen råder over 44 billioner kroner har skrevet under på FN’s Priciples for Responsible

 • |
  29-05-2007

  Helsingör-reportage

  Helsingör-reportage

 • forskning |Finland
  29-05-2007

  Aikuisoppijoiden viikko 2007 Liettuassa: “Ovet auki perheoppimiselle”

  Aikuisoppijoiden viikko järjestetään Liettuassa tänä vuonna kahdeksatta kertaa 19. – 25. marraskuuta.

 • forskning |Finland
  29-05-2007

  Elinikäisen oppimisen viikko järjestetään Latviassa 15.–21.10.2007

  Lisätietoa: Latvian aikuiskasvatusliitto, Ingrida Mikisko, ingrida(ät)laea.lv

 • forskning |Finland
  29-05-2007

  Uusi kampanja – 1000 tietä osaamiseen

  Ruotsissa järjestetään aikuisten oppimisen kampanja viikolla 40, eli 1.– 7. lokakuuta.

 • forskning |Finland
  29-05-2007

  Aikuisten oppimisen teemapäivät 2007

  Norjan vuoden 2007 aikuisten oppimisen päivät pidetään viikolla 36, 1.– 9. syyskuuta. Kunnallisvaalit pidetään 10. syyskuuta. Tänä vuonna on siis erinomainen tilaisuus tehdä aikuisten oppimista näkyväksi poliitikoille ja korostaa etenkin sen merkitystä demokratialle ja osallistumiselle.

 • forskning |Finland
  29-05-2007

  Konferenssi opitun tunnustamisesta

  Hotel Nordica, Reykjavik, 4. toukokuuta 2007

 • |Norge
  29-05-2007

  Læringsambassadører skal vise veien

  Utdanning og skole er ikke en selvfølge for alle, det vet Jan Helge Svendsen mye om. Han har dyslexi.

 • |in English
  28-05-2007

  10th Adult Learners Week in Estonia, October 12.-19, 2007

  The Adult Learners Week (ALW) promoting lifelong learning has been organised by Andras in co-operation with the Ministry of Education and Research since 1998.

 • forskning |
  25-05-2007

  Nordisk konferens 2007 - Særlig indsats får flere i uddannelse

  De seneste år er det lykkedes de nordiske lande at øge deltagelsen i voksen- og efteruddannelse en smule blandt de grupper af befolkningen, som traditionelt deltager mindst

 • forskning |
  25-05-2007

  Nordisk konferens 2007 - En lektion i læringens kerne

  Med snurrige og illustrative eksempler demonstrerede professor Ference Marton på en time sin pointe: At variation og genkendelse er kernen i læringens væsen

 • forskning |
  25-05-2007

  Nordisk konferens 2007 - Ressourcer gemt i netværksdannelser

  Af Karen Brygmann

 • forskning |
  25-05-2007

  Nordisk konferens 2007 - Alle famler efter svaret på globaliseringen

  Af Karen Brygmann

 • forskning |
  25-05-2007

  Nordisk konferens 2007 - Folkeoplysning – en motor for udvikling

  Af Karen Brygmann

 • forskning |
  25-05-2007

  Nordisk konferens 2007 - Store spring kræver nye netværk

  Af Karen Brygmann

 • Foto: Pexels
  forskning |
  25-05-2007

  Når forskerne tager ordet - Sverige 2007

  Fra selve læringens kerne over globaliseringens udfordringer til folkeoplysningen som en motor for udvikling af det formelle uddannelsessystem. Det var blot enkelte af indfaldsvinklerne, da mere end 100 forskere fra fire forskellige verdensdele for nylig mødtes til den anden nordiske konference om voksenuddannelse.

 • |Sverige
  23-05-2007

  1000 vägar till kunskap

  Kampanj för vuxnas lärande under vecka 40, dvs 1 – 7 oktober i Sverige.

 • |in English
  22-05-2007

  Lifelong Learning Week in Latvia October 15 - 21, 2007

  More information: Latvian Adult Education Association, Ingrida Mikisko, ingrida(ät)laea.lv

 • vägledning |
  22-05-2007

  Konstruktivisme i med- og modlys: seminar om vejledningens metoder og praksis - seminarium 2006

  Hvad kommer efter konstruktivismen? Post-konstruktivisme? Seminaret kastede et kritisk blik på konstruktivisme - som i dag er en udbredt vejledningspraksis i Danmark og de øvrige nordiske lande.

 • |Norge
  21-05-2007

  Læringsdagene for voksne 2007

  Læringsdagene for voksne 2007 er i uke 36, 1.-9. september. Kommunevalget er 10. september. I år har vi derfor en gylden anledning til å synliggjøre voksnes læring overfor politikerne og ikke minst hva den betyr for demokrati og engasjement.

 • |in English
  21-05-2007

  Adult Learners’ Week 2007 in Lithuania “Opening doors into family learning”

  This will be the eighth annual event of this kind, and will take place November 19 - 25, 2007

 • |Danmark
  18-05-2007

  Konferance om validering av realkompetanse

  Hotel Nordica Reykjavik 4. mai 2007

 • |
  18-05-2007

  6/2007 NVL Uutisia

  6/2007 NVL Uutisia

 • |
  18-05-2007

  6/2007 NVL Frettir

  6/2007 NVL Frettir

 • |Norden
  18-05-2007

  Medlemmar af forskningsnetværket

  Netværkets medlemmer ...

 • |Norden
  18-05-2007

  Nordiske netværk for forskning i voksnes læring

  Der foregår en omfattende forskning indenfor feltet voksnes læring i uddannelse og arbejdsliv i de nordiske lande.

 • baskunskaper läs- och skrivkunnighet |
  15-05-2007

  8/2007: Basic Skills

  8/2007: Basic Skills

 • vuxenutbildning demokrati |
  15-05-2007

  7/2007: Kvalitet

  7/2007: Kvalitet

 • vuxenutbildning flexibelt lärande |
  15-05-2007

  6/2007: Konkurrenskraft

  6/2007: Konkurrenskraft

 • flexibelt lärande fängelseutbildning |
  15-05-2007

  5/2007: Distansnätverk

  5/2007: Distansnätverk

 • |Danmark
  14-05-2007

  PIPELINE Workshop

  Deltagere fra 9 lande, heriblandt 3 fra Sverige, 3 fra Norge og 2 fra Danmark, deltog i en ugelang workshop i Slovenien arrangeret af den svenske partner i Pipeline projektet og de slovenske partnere.

 • |in English
  14-05-2007

  Dear Reader

  There is hardly a country in the world that does not recognise the importance of research.

 • |Finland
  14-05-2007

  Hyvä lukija

  Maailmassa on tuskin yhtään hallitusta, joka ei tunnustaisi tutkimuksen merkitystä.

 • forskning vuxnas lärande |Norge
  14-05-2007

  Kjære leser

  Det finnes knapt en regjering noen steder i verden, som ikke anerkjenner forskningens betydelse . ”Vær med på, og bidra til å bygge kompetansesamfunnet!”

 • forskning hållbar utveckling |Danmark
  11-05-2007

  Er vi på rette vej ... er vi overhovedet på en vej?

  Generelt set kan man sige at forskning indenfor voksenuddannelse og livslang læring i Island er et relativt lille felt.

 • forskning vuxenutbildning |Norge
  11-05-2007

  Forskningens kår innen voksenopplæringsfeltet i Norge

  Norsk forskning relatert til voksenopplæringsfeltet, er til en viss grad spredt rundt om i landet. Men det finnes et miljø som peker seg ut med stor tyngde og høy aktivitet. Dette er NTNU ViLL (Norsk Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, enhet for Voksne i Livslang Læring)

 • forskning kompetensutveckling |Sverige
  10-05-2007

  Utveckling genom dialog

  Lena Wilhelmson arbetade tidigare som forskare vid det nyss nedlagda Arbetslivsinstitutet och är docent i pedagogik. Hon finns nu på Högskolan Dalarna och hennes inriktning är organisationspedagogik.

 • kompetensutveckling forskning |Danmark
  09-05-2007

  Kompetenceudvikling kan tilrettelægges meget bedre

  Få arbejdspladser får i dag det fulde udbytte af ud af deres investeringer i uddannelse og kompetenceudvikling. Forskere i Norden har analyseret en række vellykkede projekter og kommer med konkrete anbefalinger til både arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner

 • forskning vuxenutbildning |Sverige
  09-05-2007

  Behovet av vuxenutbildning på Åland

  Vad innebär forskning inom en region med 26.000 invånare? Högskolan på Åland är liten med ett fåtal utbildningsprogram och en handfull forskarutbildade lärare.

 • forskning livslångt lärande |
  09-05-2007

  The Tallinn University coordinating the project LLL2010

  This March the world famous adult education theoretician and philosopher professor Peter Jarvis from Great Britain visited Estonia. He met the adult educators and sociologists of Tallinn University who research issues of adult education in Europe.

 • kvalitetssäkring livslångt lärande |Sverige
  09-05-2007

  Finländskt-estniskt samarbete reder upp i djungeln

  Samarbete mellan olika typer av vuxenutbildning, nya former av samarbete, utbyte av best practises och kartläggning av finansieringsmöjligheter. Det är vad man hoppas få till stånd inom projektet AiKo som är ett samarbete mellan Åbo universitet (Turun yliopisto)och Haapsalu Kolledz som lyder under universitetet i Tallinn.

 • forskning kompetensutveckling |
  09-05-2007

  4/2007: Forskning

  4/2007: Forskning

 • fängelseutbildning |
  04-05-2007

  RSS

  RSS

 • |Norge
  04-05-2007

  Mange flere innsatte får opplæring i norske fengsel

  I 2006 og 2007 er det etablert opplæringstilbod i tre nye fengsel og i ni fengsel som tidligere ikke har hatt skoletilbud for de

 • |Norge
  04-05-2007

  Fengselsundervisningen i Norge inn i den digitale verden

  Fire skolar og fire fengsel i Norge skal prøve ut bruk av IKT/Internett i opplæringen innenfor kriminalomsorgen.

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Övrigt

  Övrigt

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Yrkesinriktad utbildning

  Yrkesinriktad utbildning

 • fängelseutbildning |Norden
  03-05-2007

  Vanskelig for innsatte å studere

  Det er mange hindringer som gjør det vanskelig for innsatte å studere ved høgskoler og universitet viser ny rapport.

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Läs-, skriv- och räknesvårigheter

  Läs-, skriv- och räknesvårigheter

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Mångkulturell

  Mångkulturell

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Gymnasial/ vidaregående utbildning

  Gymnasial/ vidaregående utbildning

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Grundläggande vuxenutbildning

  Grundläggande vuxenutbildning

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Forskning

  Forskning

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  IT, distansutbildning

  Rapporter om fängelseundervisning med temat IT.

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Konferenser: Nordiska

  Konferenser: Nordiska

 • forskning invandrare |Danmark
  02-05-2007

  Fokuser på ressourcerne

  Flyttes blikket fra begrænsninger til ressourcer, får ledige flygtninge og indvandrere langt bedre mulighed for at bruge deres erfaringer og kompetencer på arbejdsmarkedet. Det er erfaringen i Videnscenter for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere i Brøndby, hvor syv mennesker tilbyder hjælp til kompetenceafklaring af ledige nydanskere og etablerer kontakter mellem virksomheder og de myndigheder og andre aktører, der har kontakten til de ledige.

 • |
  26-04-2007

  3/2007

  3/2007

 • |in English
  26-04-2007

  The Grundtvig Award 2007

  The European Year of Equality of Opportunities through Adult Education: Learning 4 Rs
  EAEA invites applications from projects on aimed

 • |Island
  26-04-2007

  Vorfjárlög

  Átak til þess að koma í veg fyrir útskúfun, Svíum er áfram um iðnnám, Starfsmenntaháskóla stofnaðir í Svíþjóð

 • |Island
  26-04-2007

  Undirstöðufærni nýtur vinsælda

  Samkvæmt áætlun norsku ríkisstjórnarinnar um undirstöðufærni í atvinnulífinu (Program for basiskompetanse i arbeidslivet, BKA) verður 20

 • |Island
  26-04-2007

  75 ára barátta fyrir fullorðna

  Þann 17. apríl sl. urðu Fullorðinsfræðslusamtökin i Noregi 75 ára

 • |Island
  26-04-2007

  Áherslur í nýjum stjórnarsáttmála

  Ný ríkisstjórn hefur störf. Niðurstöður náðust í samningaviðræðum um stjórnarsáttmála og skiptingu ráðuneyta í nýrri ríkisstjórn í Finnlandi

 • |Island
  26-04-2007

  Kennslufræði út frá norrænu sjónarhorni við Álaborgarháskóla

  Í gegnum samstarf, Stofnunar uppeldis- og kennslufræða við Álaborgarháskóla, Kennaraskólans í Álaborg, Háskólans í Gautaborg og Háskólans í

 • |Island
  26-04-2007

  „Rannsóknasólarhringurinn“ verður dagana 27. - 28. apríl í ár

  Verkefnið um Rannsóknasólarhringinn nær yfir allt landið og gerir þeim sem hafa áhuga á rannsóknum kleift að fá leigðan vísindamann til þess

 • |Island
  26-04-2007

  Markaðsáætlun fyrir Danmörku sem menntunarland liggur fyrir

  Danska ríkisstjórnin hefur með samkomulagi við Jafnaðarmenn, Danska þjóðarflokkinn og Róttæka vinstriflokkinn lagt fram áætlun um

 • |Island
  26-04-2007

  Skýrsla frá ráðstefnu um raunfærnimat

  Raunfærnimat: Reynsla frá Norðurlöndunum og Eystrasaltsríkjunum og útlitið í Evrópu - Ráðstefna í Kaupmannahöfn mars 2007

 • |Island
  26-04-2007

  Starfsmenntun á Norðurlöndum

  Stýrihópur Norrænu ráðherranefndarinnar hefur falið NVL og tengslanetinu fyrir formlega fullorðinsfræðslu að gera yfirlit yfir aðgengi

 • |Island
  26-04-2007

  Nýr norrænn matur

  Norræna ráðherranefndin auglýsir nú eftir tillögum og umsóknum um fjárhagslega stuðning til norrænna verkefna.

 • |Finland
  25-04-2007

  Didaktiikkaa pohjoismaisittain Aalborgin yliopistossa

  Aalborgin yliopiston koulutuksen, oppimisen ja filosofian laitos ja Aalborgin opettajankoulutuslaitos alkavat kehittää pohjoismaista

 • |Finland
  25-04-2007

  ”Tutkimuksen vuorokausi” tänä vuonna 27. – 28. huhtikuuta

  ”Tutkimuksen vuorokausi” on koko maan kattava tapahtuma, jonka aikana tieteestä kiinnostuneet voivat ”vuokrata” tutkijan kertomaan

 • |Finland
  25-04-2007

  Hallitus markkinoi tosissaan Tanskaa opiskelumaana

  Hallitus on sopinut sosiaalidemokraattien, Dansk Folkepartin ja Radikale Venstren kanssa toimintasuunnitelmasta, jolla Tanskaa

 • forskning |Danmark
  24-04-2007

  Didaktik i et nordisk perspektiv på Aalborg Universitetscenter

  Institut for Uddannelse, Læring og filosofi på Aalborg Universitet og Ålborg seminarium indgår i samarbejde med Göteborg universitet og

 • forskning |Danmark
  24-04-2007

  ”Forskningens døgn” er i år d. 27.-28. april

  ”Forskningens døgn” er en landsdækkende begivenhed hvor forskningsinteresserede kan ’hyre en forsker’ til at komme og fortælle om hvad de

 • forskning |Danmark
  24-04-2007

  Markedsføringsplan for Danmark som uddannelsesland er nu klar

  Regeringen har indgået forlig med socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en handlingsplan for offensiv

 • |Finland
  24-04-2007

  Vuoden 2007 Grundtvig-palkinto

  Vuosi 2007 on Euroopassa yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuosi aikuiskoulutusalalla. Niinpä EAEA:n Grundtvig-palkinnot myönnetään tänä

 • |Finland
  24-04-2007

  Yrityksille rahoitusta perustaito-opetuksen järjestämiseen

  Hallituksen työelämän perustaito-ohjelma jakaa 20 miljoonaa kruunua 70:lle norjalaisyritykselle. Varat suunnataan perustason luku-, kirjoitus, lasku- ja tietotekniikkaopetukseen. Yli 200 yritystä oli hakenut rahoitusta yhteensä noin 78 miljoonan kruunun verran.

 • |Finland
  24-04-2007

  75 vuotta aikuisten puolesta

  Aikuiskoulutusliitto Voksenopplæringsforbundet täytti 75 vuotta 17. huhtikuuta.

 • |Finland
  24-04-2007

  Raportti opitun tunnustamisen kehittämisestä

  Työelämän koulutuskeskus (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, FA) perustettiin vuonna 2003 Islannin työntekijöiden ja työnantajien aloitteesta.

 • |Finland
  24-04-2007

  Kevätbudjetti

  Budjettiesitys tarttuu syrjäytymiseen, Ruotsi ottaa käyttöön oppisopimuskoulutuksen, ammattikorkeakouluja Ruotsiin

 • |Finland
  24-04-2007

  Aineisto opitun tunnustaminen -konferenssista nyt verkossa

  Opitun tunnustaminen: Kokemuksia Pohjoismaista ja Baltiasta ja katsauksia Eurooppaan –konferenssi Kööpenhaminassa maaliskuussa 2007

 • |Finland
  24-04-2007

  Ammattikoulutus Pohjoismaissa

  Pohjoismaiden ministerineuvostossa toimiva johtoryhmä (SVL) on antanut NVL:lle ja Muodollisen aikuiskoulutuksen verkostolle tehtäväksi

 • |Finland
  24-04-2007

  NVL:n ja FA:n konferenssi opitun tunnustamisesta 4.5.2007 Reykjavikissa

  Islantilainen Työelämän koulutuskeskus (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, FA) ja NVL järjestävät konferenssin opitun tunnustamisesta 4.

 • |Finland
  24-04-2007

  Uusi Pohjoismainen ruoka

  Ny Nordisk Mat eli Uusi pohjoismainen ruoka -ohjelman hankehaku on alkanut.

 • forskning |Danmark
  24-04-2007

  Ny Nordisk mat

  Nordisk Ministerråd tager nu imod projektforslag og ansøgninger om finansiel støtte til fællesnordiske projekter.

 • |Finland
  23-04-2007

  Hallitusohjelman linjanvetoja

  Uuden hallituksen ohjelmatyö käynnistyy. Neuvottelutulos hallituksen ohjelmasta ja ministerien paikkajaosta saavutettiin 15.4., ja

 • forskning |Sverige
  23-04-2007

  Regeringsprogrammets riktlinjer

  Den nya regeringens programarbete inleds. Ett förhandlingsresultat om den nya regeringens program och fördelningen av ministerposterna

 • forskning |Sverige
  23-04-2007

  Vårbudgeten

  Krafttag mot utanförskapet i vårpropositionen, Sverige inför lärlingsutbildningar, Yrkeshögskola införs i Sverige

 • forskning |Sverige
  23-04-2007

  Dokumentation av Valideringskonferens

  Validering: Nordiska och baltiska erfarenheter och europeiska utblickar - Konferens i Köpenhamn mars 2007

 • forskning |Sverige
  23-04-2007

  Yrkesutbildning i Norden

  Styrningsgruppen (SVL) vid Nordiska Ministerrådet har uppdragit åt NVL och Nätverket för formell vuxenutbildning att göra en översikt av

 • |Danmark
  23-04-2007

  Dansk-svensk Workshop om Matematikundervisning

  13 fængselslærere fra Sverige og Danmark mødtes til en workshop om matematikunderundervisning den 17. april på et af Sveriges sikreste fængsler, Kirseberg i Malmø.

 • forskning |Norge
  23-04-2007

  75 års kamp for voksne

  17. april fylte Voksenopplæringsforbundet 75 år

 • forskning |in English
  22-04-2007

  The Grundtvig Award 2007

  The European Year of Equality of Opportunities through Adult Education: Learning 4 Rs

 • forskning |Norge
  22-04-2007

  Populært med basiskompetanse

  Regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) deler ut 20 millioner kroner til 70 virksomheter i Norge. Pengene går til grunnopplæring i lesing, skriving, regning og ikt. Over 200 virksomheter søkte om ca. 78 millioner kroner gjennom programmet i år.

 • |Island
  22-04-2007

  Skýrsla um þróun raunfærnimats

  Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, FA fékk það hlutverk í samningi ASÍ og SA við menntamálaráðuneytið árið 2003 að aðstoða ráðuneytið við að

 • forskning |Norge
  22-04-2007

  Rapport om utvikling av realkompetanser

  Når Arbeidslivets opplæringssenter i Island (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, FA) ble opprettet i år 2003, fikk den i oppdrag etter den

 • |Island
  17-04-2007

  Erindi og málstofur um aðferðir við raunfærnimat

  Ráðstefna NVL og FA með norrænu sjónarhorni 4. maí í Reykjavík

 • forskning |Norge
  17-04-2007

  Foredrag og workshop om validering

  NVL og FA holder Nasjonal konferanse med Nordisk vinkling 4. mai i Reykjavik

 • |
  17-04-2007

  5/2007 NVL Uutisia

  5/2007 NVL Uutisia

 • |
  17-04-2007

  5/2007 NVL Frettir

  5/2007 NVL Frettir

 • forskning |Sverige
  16-04-2007

  Kära läsare

  Professor Tiiu Kurme från universitetet i Tallinn brukar säga, att människan kan lära sig genom att samla kunskap och färdigheter, genom erfarenheter eller i vardagen eller helt sporadiskt.

 • forskning validering |Norge
  16-04-2007

  Validering til høyt nivå

  Folkehøyskolen i Norge har tradisjoner fra 1860 tallet, og er en almenndannende og eksamensfri skole. Den benyttes ofte av elever som et berikelsesår mellom videregående skole og høyere utdanning. Folkehøyskolene i Norge gir ikke formell studiekompetanse. Nå legger et pilotprosjekt grunnlaget for at deltakelse på en folkehøyskole i Norge skal gi studiepoeng for opptak til et amerikansk universitet

 • forskning validering |Danmark
  13-04-2007

  Fordi min hustru siger at jeg skal!

  Arbejde med og udvikling af metoder til validering af ikke-formel og uformel læring er en relativt ny udfordring i Island. De manglende initiativer fra arbejdsmarkedets partnere og en manglende generel politisk målsætning har dog ikke betydet at validering af færdigheder ikke har været praktiseret, men heller at der ikke har været et behov for en struktureret og vel defineret valideringssystem indtil for nyligt.

 • forskning |Finland
  13-04-2007

  Hyvä lukija

  Tallinnan yliopiston professorilla Tiiu Kuurmella on tapana sanoa, että ihminen voi oppia tietoja ja taitoja keräämällä, kokemuksen kautta ja sattumalta.

 • forskning validering |
  13-04-2007

  Dear Reader

  Tiiu Kuurme, professor at the University of Tallinn likes to say that a human being can learn by gathering, through experience and accidentally.

 • forskning vuxnas lärande |
  13-04-2007

  Adult Education in Estonia: From Hobby to Profession

  In Estonia non-formal and informal studies are beginning to be validated. Still a lot remains to be done.

 • forskning validering |Sverige
  13-04-2007

  Validering stärker chanserna till arbete

  Vid lärcentret CityAkademin i Örebro arbetar Annika Åberg-Hellund som studie- och yrkesvägledare. Hon tycker om att arbeta med validering. Då talar man om vad folk kan och lägger det de inte kan åt sidan.

 • högre utbildning realkompetens |Sverige
  13-04-2007

  Realkompetens i högre utbildning

  Lära i arbetet på universitetsnivå har länge lyfts fram som ett önskvärt scenario men tillsvidare har exemplen på konkret aktivitet i Finland varit få. I takt med att Bolognaprocessen fortskrider och utvecklas och arbetskraftsunderlaget i Finland blir allt smalare har attityden nu också vänt i Finland.

 • forskning invandrare |Danmark
  13-04-2007

  Fem lokomotiver til en bedre integration

  De regionale videnscentre for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere udvikler redskaber, indsamler viden og bistår myndigheder og andre aktører for at sikre, at indvandrere og flygtninge får en plads på det danske arbejdsmarked eller i uddannelsessystemet, der svarer til deres kvalifikationer.

 • validering integration |
  13-04-2007

  3/2007: Validering

  3/2007: Validering

 • fängelseutbildning språk |
  02-04-2007

  Prison Translator

  Terms from all aspects of prison life is feely translated between 18 languages with the Prison Translator.

 • |
  28-03-2007

  2/2007

  2/2007

 • |Finland
  28-03-2007

  Uusi yksityiskoululaki tuo lisää opiskelumahdollisuuksia aikuisille

  Ennen 1.1.1978 syntyneillä aikuisilla, jotka eivät ole suorittaneet peruskoulun jälkeistä tutkintoa, on oikeus toisen asteen tutkinnon

 • |Finland
  28-03-2007

  Pohjoismaat aktiivisia ICAE:ssa

  Pohjoismaat toimivat aktiivisesti vapaan sivistystyön kansainvälisessä yhteistyöjärjestössä ICAE:ssa (the International Council for Adult

 • |Finland
  28-03-2007

  Islantia ulkomaalaisille keväällä 2007

  Islannin opetusministeriö on myöntänyt 90 miljoonaa Islannin kruunua 60:lle koulutuksen järjestäjälle islannin kielen kurssien

 • |Finland
  28-03-2007

  Nordplus Nabo 2007

  Vuosi 2007 on siirtymävuosi tämänhetkisille Nordplus-ohjelmille, sillä vuonna 2008 siirrytään uuteen kehysohjelmaan. Tänä vuonna

 • |Finland
  28-03-2007

  Nordic Master -maisteriohjelma

  Pohjoismaiden ministerineuvosto aikoo tukea uuden Nordic Master -ohjelman kehittämistä. Maisteriohjelman toteuttamiseen osallistuu

 • |Finland
  28-03-2007

  Yksityisten koulutuksen tarjoajien järjestämä aikuiskoulutus

  Selvitysmies valmistelee esitystä yksityisten koulutuksen tarjoajien järjestämästä aikuiskoulutuksesta, joka vastaa julkisen sektorin

 • |Finland
  28-03-2007

  Seitsenportainen arvosteluasteikko suunnitteilla

  Kouluministeri Jan Björklund teettää selvityksen uudesta arvostelujärjestelmästä. Lähtökohtana on seitsenportainen arvosteluasteikko, jossa

 • |Finland
  28-03-2007

  Koulutustoimen viranomaisrakenteisiin muutoksia

  Hallitus on päättänyt selvittää koulutustoimen viranomaisrakenteiden muuttamista.   Hallituksen ehdotuksen mukaan koulujen kehitysvirasto ja

 • |Finland
  28-03-2007

  Opitun tunnustaminen: Kokemuksia Pohjoismaista ja Baltiasta ja katsauksia Eurooppaan

  -konferenssi Kööpenhaminassa maaliskuussa 2007
  Runsaasti konferenssiin liittyvää materiaalia on tulossa pian NVL:n kotisivuille

 • |Finland
  28-03-2007

  Kööpenhaminassa konferenssi työssä oppimisesta

  NVL järjestää 23.–24. toukokuuta konferenssin työssä oppimisesta. Konferenssin järjestämiseen osallistuvat myös FLUID, NFF, SVERD, STUS,

 • |Finland
  28-03-2007

  Ovatko pojat koulutusyhteiskunnan uusia häviäjiä?

  Tuore nuorisotutkimus viittaa siihen, että uudet syrjäytymisen muodot ovat saamassa jalansijaa tanskalaisessa yhteiskunnassa. ”Tytöt

 • |Finland
  28-03-2007

  Naiset ja miehet epätasa-arvoisia taidemaailmassa

  Nais- ja miestaiteilijoiden edellytykset toimia ammatissaan ovat keskenään hyvin erilaiset. Epätasa-arvoinen suhtautuminen näkyy myös

 • |Island
  28-03-2007

  Norrænu löndin virk í ICAE

  Fulltrúar Norðurlandanna sinna mikilvægum hlutverkum innan alþjóðasamtaka alþýðufræðsluaðila, the International Council for Adult Education

 • |Island
  28-03-2007

  Fjölga tækifærum fyrir fullorðna

  Ríkisstjórnin í Noregi hefur lagt fram frumvarp til nýrra laga um einkaskóla og takmarkar um leið möguleika til þess að stofna einkaskóla í Noregi

 • |Island
  28-03-2007

  Netverkefni um tungumálakennslu hlaut alþjóðleg verðlaun

  Evrópa Plus verkefnið Lingu@net, sem byggir á kennslufræðilegu þróunarstarfi sem unnið hefur verið í tungumáladeildinni við Jyväskylä

 • |Island
  28-03-2007

  Finnskt - eistneskt samstarf til þess að þróa fullorðinfræðslu

  Háskólarnir í Åbo, Turun yliopisto, og Tallin, Haapsalu Kolledz, hafa hafið samstarfsverkefni til þess að efla samstarf á milli

 • |Island
  28-03-2007

  Raunfærnimat: Reynsla Norðurlanda og Eystrasaltsríkja og evrópskt útlit,

  var yfirskriftin á ráðstefnu sem haldin var í Kaupmannahöfn í mars 2007. Innan skamms verður hægt fá upplýsingar um ráðstefnuna á heimasíðu

 • |Island
  28-03-2007

  Frjáls fullorðinsfræðsla

  Unnið er að undirbúningi sérstakrar úttektar á því hvort hægt sé að skapa kerfi með frjálsri fræðslustarfsemi, í samræmi við núverandi

 • |Island
  28-03-2007

  Tillaga um sjö stiga einkunnaskala

  Skólamálaráðherrann í Svíþjóð Jan Björklund hefur lagt fram tillögu að nýju einkunnakerfi. Samkvæmt tillögunni verður

 • |Island
  28-03-2007

  Engin ný fullorðinsfræðsluyfirvöld

  Ríkistjórnin í Svíþjóð hefur gefið út fyrirmæli um nýja nefnd sem er falið að endurskoða skipulag skóla- og fræðslumála. Samkvæmt

 • |Norden
  27-03-2007

  Keynotes og presentationer

  Åbningen af konferencen -
  En skærpet global konkurrence. Aktuel mangel på kvalificeret arbejdskraft samt udsigt til, at problemet øges på grund af de store ældreårgange. Og en stor gruppe unge, der træder ind på arbejdsmarkedet uden erhvervsfaglige kvalifikationer.

 • |Norge
  27-03-2007

  Utvider mulighetene for voksne

  Regjeringen har fremmet forslag til ny privatskolelov og begrenser med den sterkt mulighetene til å opprette private skoler i Norge.

 • |Norge
  27-03-2007

  Norden aktive i ICAE

  De nordiske land spiller en aktiv rolle i studieforbundenes og folkeopplysningens globale fellesorganisasjon, the International Council for

 • |Finland
  27-03-2007

  Kielenoppimisen verkkohanke sai kansainvälisen palkinnon

  Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen pedagogiseen kehitystyöhön perustuva monikielinen kielenoppimisen resurssikeskus Lingu@net Europa

 • |Finland
  27-03-2007

  Suomalais-virolaista yhteistyötä aikuiskoulutuksen kehittämiseksi

  Turun yliopisto ja Tallinnan yliopiston Haapsalu Kolledz ovat käynnistäneet hankkeen Varsinais-Suomen ja Läänen maakuntien aikuiskoulutusorganisaatioiden yhteistyön edistämiseksi.

 • |Island
  27-03-2007

  Fræðsla á vinnustöðum, ráðstefna í Kaupmannahöfn

  Dagana 23. og 24. maí stendur NVL í samstarfi við CFL, FLUID, NFF, SVERD, STUS, Nordflex verkefnið og danska vísindaráðuneytið fyrir

 • |Norge
  27-03-2007

  Læring på arbeidsplassen, konferanse i København

  Dagene 23 og 24 mai arrangerer NVL I samarbeide med CFL, FLUID, NFF, SVERD, STUS, Nordflex prosjektet og det danske forskningsministerium en

 • |Island
  27-03-2007

  Íslenskukennsla fyrir útlendinga á vorönn 2007

  Menntamálaráðuneytið hefur úthlutað 90 milljónum króna í styrki til námskeiðahalds í íslensku fyrir útlendinga. Veittir eru styrkir til 60

 • |Norge
  27-03-2007

  Islandsk for utlendige våren 2007

  Det islandske utdanningsministerium har bevilget 90 millioner islandske kroner i støtte til 60 forskjellige kurstilbydere for å holde kurser

 • |Sverige
  27-03-2007

  Ett nätprojekt inom språkinlärning fick internationellt pris

  Europa Plus projektet Lingu@net, som bygger på det pedagogiska utvecklingsarbetet som gjorts inom avdelningen för språk, vid Jyväskylä

 • |Sverige
  27-03-2007

  Finskt - estniskt samarbete för att utveckla vuxenutbildningen

  Universiteten i Åbo, Turun yliopisto, och Tallin, Haapsalu Kolledz, har påbörjat ett samarbetsprojekt för att främja samarbetet mellan vuxenutbildningsorganisationer i Åboland, Finland och Lääne län, Estland.

 • |
  27-03-2007

  Paneldiskussion - Tro og beviser

  Panelet samlede nordiske, baltiske og europæiske eksperter i validering. De repræsenterede ministerier, Den Tredje Sektor og forskningsverdenen. Det var ikke en debat på ophidsede argumenter.

 • |
  27-03-2007

  Panel discussion - Faith and evidence

  The panel gathered together Nordic, Baltic and European experts on validation, representing the governmental sector, the 3rd sector as well as research. The debate was not full of heated arguments.

 • |
  27-03-2007

  Keynotes and Presentations

  The last couple of years Denmark has taken significant steps forward when it comes to assessment and recognition of prior learning, Villy Hovard Pedersen, Danish Ministry of Education, said in his presentation.

 • |
  27-03-2007

  Intervjuer - Deltagere om konferencen

  Det var især nyttigt at høre, hvordan andre arbejder med kompetenceafklaring. Vi indså hvor forskellige vores forhold er sammenlignet med de nordiske lande. I Portugal arbejder vi primært med grundlæggende kompetencer. Så vi må udvikle vores egne synspunkter.

 • |
  27-03-2007

  Cases

  Sælger universitetet alvorligt ud af sin sjæl – eller gør højskolen? Sådan lød nogle af overvejelserne i en workshop om et samarbejde, der er etableret mellem en norsk folkehøjskole og et universitet i USA’s midtvest.

 • |
  27-03-2007

  Valideringskonferens 2007 - Nordiska och baltiska erfarenheter och europeiska utblickar

  Konferens i Köpenhamn den 7-9 mars 2007 -
  Betydligt fler än planerat visade intresse för denna konferens. Därför utökades antalet platser från 70 till 110. Konferensen ägde rum på den s.k DGI-byen i centrala Köpenhamn.

 • |
  27-03-2007

  - Participants’ view of the conference

  I think that especially the recommendations of the JAVAL-project were useful and concrete. It was also interesting to hear about the OECD study.

 • |
  27-03-2007

  Cases

  Is the university selling out its soul – or is the folk high school? This was some of the considerations in a workshop on a cooperation established between a Norwegian folk high school and a university in the Midwest, USA.

 • |Island
  26-03-2007

  Nordplus Nabo 2007

  Árið 2007 verður tenging á milli núverandi Nordplus áætlunar og nýju rammaáætlunarinnar sem tekur gildi 2008. Nordplus Nabo 2007 verður af þeim sökum bæði undirbúningsár fyrir þá sem hafa hug á að taka þátt í Rammaáætluninni frá 2008 og lokaár núverandi verkefna/tengslaneta sem nutu styrkja frá Nordplus Nabo.

 • |Island
  26-03-2007

  Norrænt meistaranám

  Norræna ráðherranefndin hefur ákveðið að efla þróun nýrra leiða til meistaranáms í samstarfi á milli háskóla og æðri menntastofnanna á Norðurlöndunum. Markmiðið er að styrkja stöðu Norðurlanda á svið mennta og vísinda.

 • |Island
  26-03-2007

  Munu drengirnir lúta í lægra haldi í menntunarsamfélaginu?

  Niðurstöður nýrra rannsókna á unglingum, benda til þess að nú séu að koma fram nýir minnihlutahópar í dönsku samfélagi: „Stúlkurnar æða fram

 • |Island
  26-03-2007

  Konur og karlar njóta ekki jafnréttis i listum

  Kvenkyns og karlkyns listamenn búa við afar mismunandi aðstæður til þess að iðka list sína og þau eru dæmd á ólíkan hátt þegar verk þeirra

 • |Danmark
  23-03-2007

  Nordplus Nabo 2007

  For Nordplus Nabo vil 2007 være et overgangsår for nåværende generasjon Nordplus-program og det nye rammeprogrammet fra og med 2008. Nordplus Nabo 2007 vil derfor både være et forberedelsesår for de som ønsker å delta i Nordplus Rammeprogram fra 2008 og et avslutningsår eksisterende Nordplus Nabo prosjekter/nettverk.

 • |Sverige
  23-03-2007

  Validering: Nordiska och baltiska erfarenheter och europeiska utblickar - Konferens i Köpenhamn mars 2007

  En fyllig dokumentation kommer att finnas tillgänglig på NVL:s hemsida www.nordvux.net inom kort.

 • |Sverige
  23-03-2007

  Fristående vuxenutbildning

  Ett förslag ska tas fram av en särskild utredare för hur ett system med fristående utbildningsverksamhet, motsvarande skolformerna inom det

 • |Sverige
  23-03-2007

  Sjugradig betygsskala föreslås

  Skolminister Jan Björklund har lämnat direktiv om att utreda nytt betygssystem. Direktiven utgår ifrån en sjugradig

 • |Sverige
  23-03-2007

  Ingen ny vuxenutbildningsmyndighet

  Regeringen beslutade i dag om kommittédirektiv till en översyn av myndighetsstrukturen inom skolväsendet med mera. Direktiven innebär att

 • |
  22-03-2007

  Validation Conference 2007 - Nordic-Baltic experiences and European perspectives

  Conference in Copenhagen March 2007 -
  There turned out to be many more people than expected interested in this conference. Consequently the number of participants to be accepted was increased - from 70 to 110. The conference took place at DGI-byen Hotel in central Copenhagen.

 • |Danmark
  22-03-2007

  Nordic Master program

  Nordisk Ministerråd vil støtte udviklingen af nye Nordic Master programmer i samarbejde mellem universiteter og højere læreanstalter i

 • |Danmark
  22-03-2007

  Kvinder og mænd er uligestillet i kunstens verden

  Kvindelige og mandlige kunstnere har vidt forskellige betingelser for at udøve deres kunst, og de bliver også bedømt forskelligt når der

 • |Danmark
  22-03-2007

  Er drengene de nye tabere i uddannelsessamfundet?

  Ny forskning i unge peger på at nye og hidtil usete marginaliseringsformer er ved at vinde indpas i det danske samfund: ” Pigerne stormer

 • |
  22-03-2007

  4/2007 NVL Uutisia

  4/2007 NVL Uutisia

 • |
  22-03-2007

  4/2007 NVL Frettir

  4/2007 NVL Frettir

 • fängelseutbildning näringsliv |
  20-03-2007

  EPEA Open Office in Drammen

  Official guests, teachers, EPEA officers and Chairperson and students of Drammen School witnessed the President of the Norwegian Parliament (Stortinget) Mr. Torbjørn Jagland opening the new EPEA Office in Drammen, Norway on 1st of february 2007.

 • demokrati folkbildning |Danmark
  16-03-2007

  Mere public service – mindre forretning

  Historisk har folkeoplysningen i Norden spillet en vigtig rolle i at skabe et inkluderende samfund med aktivt medborgerskab. Men tiderne ændrer sig, og der er brug for nytænkning af både ambitioner, rolle og metoder, hvis folkeoplysningen fortsat for alvor vil sætte sit selvstændige præg på debatten og samfundsudviklingen i de nordiske lande.

 • |in English
  16-03-2007

  Dear Reader,

  “Today I decide” is the name of an Estonian web portal open to all citizens. It is a place where people can make suggestions about how living conditions in the still new democracy could be improved. Estonians have been quick to embrace this new opportunity for influence, and before long there were calls for politicians to accept the concept.

 • |Finland
  16-03-2007

  Hyvä lukija,

  ”Today I decide” on virolainen internet-sivusto, joka on avoinna kaikille kansalaisille. Sivustolla voi tehdä ehdotuksia elinolosuhteiden parantamiseksi vielä nuoressa demokratiassa. Virolaiset ovat tarttuneet hanakasti uuteen vaikutusmahdollisuuteen, ja pian sivuston avaamisen jälkeen alettiin vaatia, että myös poliitikot hyväksyisivät uuden konseptin.

 • jämställdhet forskning |Norge
  14-03-2007

  Kjønnsperspektivet i maktufoldelse og demokratideltagelse i Norge

  Den store Makt- og demokratiutredningen i Norge, ble avsluttet etter fem års forskning høsten 2003. Da hadde et par hundre forskere vært involvert i dette arbeidet, noe som blant annet resulterte i utgivelse av 50 bøker og 77 rapporter. Ike uventet viser den at maktutfoldelse og demokratideltagelse varierer mellom kjønnene

 • demokrati folkbildning |Danmark
  13-03-2007

  Kære læser

  ”Today I decide”, hedder en internetportal i Estland. Her kan alle borgere komme med forslag til, hvad der bør gøres for at forbedre levevilkårene i det stadigt spæde demokrati. Folk tog hurtigt denne mulighed for medindflydelse til sig, og snart blev der indledt et pres for, at politikerne skulle acceptere konceptet.

 • vägledning lika möjligheter |Norge
  13-03-2007

  Veiledningsmuligheter i Norge

  Om man ønsker å tegne et bilde av veiledningens struktur og funksjon i Norge, vil man få et mangefasettert og mosaikklignende bilde.

 • mångkulturell invandrare |Danmark
  13-03-2007

  Udlændinge bliver ikke født i lufthavnen

  Demokrati og invandrerpolitik i Island

 • folkbildning vuxnas lärande |Sverige
  12-03-2007

  DEMOS – renässans för den klassiska folkbildningen?

  DEMOS skulle kunna innebära en renässans för den klassiska folkbildningen i Sverige.

 • demokrati folkbildning |Danmark
  12-03-2007

  En kogebog for et engagerende demokrati

  Til april vil blandt andre folkeoplysere og beslutningstagere kunne stifte bekendtskab med nye ideer og måske overraskende ingredienser til sammensætning af retten demokrati. Her barsler DEMOS-projektet med sin rapport ”DEMOS 2006 – En antologi om magt, demokrati og aktivt medborgerskab i Norden”.

 • demokrati integration |Sverige
  08-03-2007

  Åboborna får rejäl chans att påverka

  Finland har 28 lagar där kommunernas skyldighet att lyssna på sina invånare omnämns. I praktiken varierar graden av medborgarinflytande ändå mycket beroende på boendeort. En föregångare i aktivt medborgarskap är Åbo stad.

 • demokrati forskning |
  08-03-2007

  In search for possibilities for collaborative thinking

  After Estonia’s liberation from the Soviet Union in 1991 its economy shifted to the principles of market economy. Since then the aim has also been to establish a participatory democracy as is common in the Nordic countries.

 • demokrati lika möjligheter |Sverige
  08-03-2007

  Ny kommunikationskultur behövs för likvärdigt deltagande i skärgården

  Att hitta nya kommunikationssätt för att öka möjligheten till deltagande i olika sammanhang och därmed skapa likvärdiga villkor för skärgården på Åland, var syftet med en skärgårdsgemensam förprojektering som gjordes av konsult Carola Eklund i Kumlinge för ett par år sedan.

 • demokrati invandrare |
  08-03-2007

  2/2007: DEMOS

  2/2007: DEMOS

 • |
  02-03-2007

  1/2007

  1/2007

 • |Island
  01-03-2007

  Tveggja ára áætlun um að þróa raunfærnimatskerfi

  Vinnuhópur sem skipaður var til þess að fjalla um raunfærnimat á Álandi hefur skilað inn skýrslu. Í henni kemur meðal annars fram að

 • |Island
  01-03-2007

  Stefna landsins í útlendingamálum

  Landsstjórnin á Álandi hefur skipað nefnd til þess að marka stefnu í málefnum útlendinga. Verkefni nefndarinnar er að leggja drög að

 • |Island
  01-03-2007

  Sænskur rannsóknaháskóli í kennslufræðum

  Rannsóknaháskólinn er skipulagður í samstarfi Kennaraháskólans í Stokkhólmi (sem fóstrar skólann) og háskólunum í Gautaborg, Málmey og Umeå.

 • |Island
  01-03-2007

  Áfangaskýrsla frá Raunfærnimatsnefndinni

  Sænska raunfærnimatsnefndin er nú á síðasta starfsári sínu. Í skýrslu nefndarinnar fyrir árið 2006 er starfi nefndarinnar lýst, m.a. hvernig