• |Island
  01-03-2007

  Stefna landsins í útlendingamálum

  Landsstjórnin á Álandi hefur skipað nefnd til þess að marka stefnu í málefnum útlendinga. Verkefni nefndarinnar er að leggja drög að

 • |Island
  01-03-2007

  Sænskur rannsóknaháskóli í kennslufræðum

  Rannsóknaháskólinn er skipulagður í samstarfi Kennaraháskólans í Stokkhólmi (sem fóstrar skólann) og háskólunum í Gautaborg, Málmey og Umeå.

 • |Island
  01-03-2007

  Áfangaskýrsla frá Raunfærnimatsnefndinni

  Sænska raunfærnimatsnefndin er nú á síðasta starfsári sínu. Í skýrslu nefndarinnar fyrir árið 2006 er starfi nefndarinnar lýst, m.a. hvernig

 • |Island
  01-03-2007

  Nýr framhaldsskóli: Kominn tími til að hampa starfsmenntuninni – GY09

  Ríkisstjórnin í Svíþjóð hefur sett á laggirnar nefnd sem á að setja fram tillögur um hvaða brautir og svið eigi að vera í boði og hverjar

 • |Island
  01-03-2007

  Raunfærni – þörf fyrir skjalfestingu atvinnulífsins og sjálfboðaliðastarfs

  „Raunfærni í reynd“ er nafnið á nýrri skýrslu sem Sigrun Røstad og Randi Storli frá Vox hafa skrifað. Skýrslan er dæmi um hvernig raunfærni

 • |Island
  01-03-2007

  Fjölmenning - Allt árið 2008

  Fjölmenning verður ekki til að sjálfu sér, sagði menningarmálaráðherra Noregs Trond Giske þegar hann kynnti Fjölmenningu 2008

 • |Island
  01-03-2007

  Eru innflytjendur verðmætir?

  Tveir dagar eru helgaðir þessari umfjöllun í Drammen í mars

 • |Island
  01-03-2007

  Ut-borgarar 2007– stafræn þátttaka

  Ráðstefna um Ut-borgara er orðin að árlegum viðburði í starfsemi Vox. Í ár var ráðstefnan haldin þann 30. janúar i Osló og að venju snerist

 • |Island
  01-03-2007

  Evrópska árið fyrir jöfn tækifæri fyrir alla er 2007

  Fjögur lykilþemu ársins eru réttindi, umboð, viðurkenning og virðing. Markmiðið er að auka þekkingu um réttindi minnihluta hópa og fatlaðra,

 • |Island
  01-03-2007

  Bókasöfn með bókmenntum á táknmáli

  Vinnuhópur á vegum menntamálaráðuneytisins hefur staðfest að Samtökum heyrnalausra í Finnlandi verði falið að stofna bókasafn með bókmenntum

 • |Island
  01-03-2007

  Þekking á ráðgjöf sem virkar

  Mikil áhersla hefur verið lögð á náms- og starfsráðgjöf sem stuðning við unglinga á skólaaldri til þess að minnka brottfall en við vitum of

 • |Island
  01-03-2007

  Hnattvæðingin eflir útflutning á danskri menntun

  Víða um lönd er mikill áhugi á fullorðinsfræðslu að danskri fyrirmynd og Bertil Haarder, menntamálaráðherra hefur verið

 • |Island
  01-03-2007

  Raunfærnimat: Reynslan á Norðurlöndum og í Eystrasaltsríkjunum, hvað er framundan í Evrópu

  Ráðstefna í Kaupmannahöfn í mars 2007

 • |Norden
  27-02-2007

  Forskning

  Der er en omfattende forskningsbaseret viden om voksnes læring i norden som vil kunne anvendes af såvel forskere som praktikere til at kvalificere den eksisterende viden og praksis på feltet. Der er derfor oprettet en forskertemaside om nordisk forskning som henvender sig til alle med interesse i forskning om voksnes læring.

 • |Finland
  27-02-2007

  2008 on monikulttuurisuuden vuosi

  Monikulttuurisuus ei toteudu itsestään, totesi kulttuuriministeri Trond Giske julistaessaan vuoden 2008 kulttuurisen

 • |Finland
  27-02-2007

  Tietoa ohjauksen vaikutuksista

  Opinto- ja uraohjauksessa panostetaan nyt nuoriin: heidän opiskeluaan pyritään tukemaan ja opintonsa keskeyttäneiden määrää pienentämään.

 • |Finland
  27-02-2007

  Globalisaatio edistää tanskalaista koulutusvientiä

  Tanskalainen elinikäisen oppimisen malli on herättänyt paljon kiinnostusta ulkomailla. Opetusministeri Bertel Haarder on

 • |Danmark
  27-02-2007

  Viden om vejledning som virker

  Der er en omfattende satsning inden for uddannelses- og erhvervsvejledning for at styrke unge i uddannelse og nedbringe frafaldet men vi ved

 • |Danmark
  27-02-2007

  Globalisering fremmer eksport af dansk uddannelse

  Der er stor interesse for den danske model for livslang læring i en række lande, og  undervisningsminister Bertel Haarder

 • |Finland
  27-02-2007

  Nuoret hakeutuvat korkeakoulutukseen

  Islannin koulutusalan tutkimusinstituutti (The Educational Testing Institute) on tutkinut peruskoulunsa päättävien nuorten

 • |Finland
  27-02-2007

  Aivoriihi verkossa

  Pohjoismainen tulevaisuuden osaamisen aivoriihi NTT on avannut oman verkkosivun sivustolla www.nordvux.net. Tavoitteena on kertoa aivoriihen

 • |Island
  27-02-2007

  Mikil ásókn í menntun

  Kannanir sem Námsmatsstofnun hefur lagt fyrir úrtak nemenda við lok grunnskóla sýna að nær allir nemendur 10. bekkjar sjá fyrir sér að fara

 • |Norge
  27-02-2007

  Unge søker utdanning

  Undersøkelser som det islandske institutt for utprøving i utdanning (The Educational Testing Institute) har gjort blant elever som blir

 • |Island
  27-02-2007

  Þankabankinn með heimasíðu

  Norræni þankabankinn um færni til framtíðar, NTT hefur opnað heimasíður á vefnum www.nordvux.net. Markmiðið er að gera upplýsingar um

 • |Norge
  27-02-2007

  Tenketanken på webben

  Den Nordiske tenketanken om fremtidens kompetanser, NTT har åpnet en webbside under www.nordvux.net. Målet er at gjøre informasjon om

 • |Finland
  26-02-2007

  Kaksivuotinen hanke opitun tunnustamisjärjestelmän kehittämiseksi

  Ahvenanmaalainen opitun tunnustamisen valmistelutyöryhmä on saanut valmiiksi raporttinsa. Raportissa todetaan muun muassa, että aihealue on

 • |Finland
  26-02-2007

  Strategioita maakunnan integraatiopolitiikkaan

  Ahvenanmaan maakunnan hallitus on asettanut toimikunnan, jonka tehtävänä on kehittää maakunnan integraatiopoliittisia strategioita.

 • |Finland
  26-02-2007

  Kansallinen pedagogisen arvioinnin tutkijakoulu

  Tutkijakoulu järjestetään seuraavien korkeakoulujen yhteistyönä: Tukholman opettajakorkeakoulu (joka toimii isäntänä), Göteborgin yliopisto,

 • |Finland
  26-02-2007

  Valideringsdelegationenin osaraportti

  Ruotsalainen opitun tunnustamisen valtuuskunta, Valideringsdelegationen, on päässyt työssään loppusuoralle. Työvuotta 2006 käsittelevä

 • |Finland
  26-02-2007

  Uudet lukiodirektiivit: Potkua ammattikoulutukseen – Gy 09

  Hallitus on nimittänyt selvitysmiehen, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus lukiokouluissa tarjolla olevista opintolinjoista,

 • |Finland
  26-02-2007

  Opitun tunnustaminen – työelämässä ja kolmannella sektorilla hankitun osaamisen dokumentoinnin käyttö

  Voxissa toimivat Sigrun Røstad ja Randi Storli ovat kirjoittaneet tuoreen raportin, jonka nimi on

 • |Finland
  26-02-2007

  Onko maahanmuuttajilla arvoa?

  Kaksipäiväinen konferenssi Drammenissa maaliskuussa

 • |Finland
  26-02-2007

  eKansalaisuus-konferenssi 2007 – teemana ”digitaalinen inkluusio”

  eBorgerskap (eKansalaisuus) -konferenssi on Voxin vuosittain järjestämä tapahtuma. Tämän vuoden konferenssi pidettiin 30. tammikuuta

 • |Finland
  26-02-2007

  Tavoitteena oikeudenmukainen yhteiskunta

  Vuonna 2007 vietettävän yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden neljä keskeistä teemaa ovat oikeudet, edustus, tunnustaminen ja

 • |Finland
  26-02-2007

  Viittomakielinen kirjasto

  Opetusministeriön työryhmä esittää, että ministeriö antaisi Kuurojen Liiton tehtäväksi ylläpitää Viittomakielistä kirjastoa, jonka tehtäviin

 • |Finland
  26-02-2007

  Opitun tunnustaminen: Kokemuksia Pohjoismaista ja Baltiasta ja katsauksia Eurooppaan

  – konferenssi Kööpenhaminassa maaliskuussa 2007

 • |Sverige
  26-02-2007

  2-årigt projekt för att utveckla valideringssystem

  Den arbetsgrupp som tillsattes för att bereda frågor om validering av realkompetens på Åland har lämnat in sin rapport. I rapporten

 • |Sverige
  26-02-2007

  Strategier för landskapets integrationspolitik

  Ålands landskapsregering har tillsatt en kommitté med uppdrag att utarbeta strategier för landskapets integrationspolitik. Kommittén har

 • |Sverige
  26-02-2007

  Nationell forskarskola i Pedagogisk bedömning

  Forskarskolan organiseras som ett samarbete mellan Lärarhögskolan i Stockholm (värdhögskola), Göteborgs universitet, Malmö högskola och Umeå

 • |Sverige
  26-02-2007

  Delrapport från Valideringsdelegationen

  Den svenska valideringsdelegationen är nu inne på det sista året. I rapporten över 2006:s års arbete, beskrivs bl.a. valideringsprocessen

 • |Sverige
  26-02-2007

  Nya gymnasiedirektiven: Dags att lyfta yrkesutbildningarna – Gy 09

  Regeringen har utsett en gymnasieutredare som skall lämna förslag till vilka program och inriktningar som ska finnas och behörighetskrav

 • |Norge
  26-02-2007

  Realkompetanse – bruken av dokumentasjon fra arbeidslivet og tredje sektor

  «Realkompetanse i praksis» er navnet på en ny rapport skrevet av Sigrun Røstad og Randi Storli fra Vox.

 • |Norge
  26-02-2007

  Kulturelt mangfold - i hele 2008

  Kulturelt mangfold kommer ikke av seg selv, sa kulturminister Trond Giske da han lanserte året for Kulturelt mangfold 2008

 • |Norge
  26-02-2007

  Har innvandrere verdi?

  To dager er viet dette spørsmålet i Drammen i mars.

 • |Norge
  26-02-2007

  eBorgerskap 2007 – Digital inkludering

  eBorgerskapskonferansen har blitt en årlig foreteelse for Vox. Årets konferanse ble holdt 30. januar i Oslo, og – som vanlig – dreide den

 • |Sverige
  26-02-2007

  Europeiska året för lika möjligheter för alla 2007

  Temaårets fyra nyckelteman är rättigheter, representation, erkännande, respekt. Målet är att öka vetskapen om minoriteternas och

 • |Sverige
  26-02-2007

  Bibliotek för litteratur på teckenspråk

  Undervisningsministeriets arbetsgrupp föreslår, att Finlands Dövas Förbund får i uppgift att upprätthålla ett Bibliotek för teckenspråkig

 • |Sverige
  26-02-2007

  Validering: Nordiska och baltiska erfarenheter och europeiska utblickar

  Konferens i Köpenhamn mars 2007

 • |
  23-02-2007

  2005

  2005

 • |
  23-02-2007

  3/2007 NVL Frettir

  3/2007 NVL Frettir

 • |
  23-02-2007

  3/2007 NVL Uutisia

  3/2007 NVL Uutisia

 • vägledning kompetensutveckling |Danmark
  19-02-2007

  Store huller i voksenvejledningen

  Mange mennesker får efter en årrække på arbejdsmarkedet lyst til eller brug for at justere kurs. Men adgangen til individuel, uafhængig karrierevejledning halter i dag overalt i de nordiske lande, viser en kortlægning af vejledningssystemerne, der for nylig er sat i værk

 • |Norden
  15-02-2007

  Länkar

  Länkar

 • |Norden
  15-02-2007

  Rapporter og andre dokumenter

  På denne siden er linker til rapporter som de forskjellige medlemmene har valgt og ligger til grunne for arbeidet. Rapporterna presenteras i alfabetisk ordning.

 • |Norden
  15-02-2007

  Nordisk Tänketank - medlemmar

  Presentation av tänketankens medlemmar

 • |Norden
  15-02-2007

  Kalender - Nordisk Tänketank

  Kalender - Nordisk Tänketank

 • |in English
  14-02-2007

  Dear Reader

  DialogWeb wishes you a good New Year 2007! This year it is Finland’s turn to overtake the chairmanship of the Nordic Council of Ministers.

 • |Finland
  14-02-2007

  Hyvä lukija,

  DialogWeb toivottaa lukijoilleen hyvää uutta vuotta 2007! Tänä vuonna on Suomen vuoro toimia Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana.

 • Från vänster; Leena Jokinen, Sigrún Kr. Magnúsdóttir, Ingegerd Green, Kristín Ástgeirsdóttir, Harry Bjerkeng, Arne Carlsen
  |Norden
  14-02-2007

  Nordisk Tänketank

  NVL i Island tok initiativ til opprettelse av Nordisk Tenketank for fremtidens kompetanser (NTT) i januar 2006. Med sikte på å gjøre Norden til en vinnerregion arbeider Nordisk Ministerråd med å danne felles strategier for hvordan man tar imot utfordringerne rundt fremtidens kompetansebehov og ikke minst hvordan disse behovene skal dekkes.

 • vägledning lika möjligheter |Danmark
  14-02-2007

  Hver vej hjemmefra er vejen hjem!

  I en populær islandsk sang synger bandet Mannakorn om at enhver vej man tager hjemmefra er på samme tid vejen hjem igen. De synger videre om at det vil dog være svært at finde lykken i dit liv hvis ikke du er i stand til at se dig om og lytte til det der sker rundt omkring dig. Hvis du har brug for hjælp til at se dig omkring – og tilfældigvis befinder dig i en af fjordene på Islands østkyst – er Emil Björnsson manden du skal snakke med.

 • vägledning kompetensutveckling |Sverige
  14-02-2007

  Nytt vägledningscenter startar i Jyväskylä

  Vid Jyväskylä universitet grundades för ett år sedan ett kompetenscenter för livslång vägledning, Centre for Lifelong Guidance Expertise, som skall fungera som en tvärvetenskaplig forsknings- och utbildningsenhet. Centret är ett svar på den resolution om livslång vägledning som antogs av EU:s undervisningsministrar år 2004.

 • |
  13-02-2007

  Lika möjligheter (28)

  Lika möjligheter (28)

 • |
  13-02-2007

  Vägledning (1)

  Vägledning (1)

 • |
  13-02-2007

  Hållbar utveckling (8)

  Hållbar utveckling (8)

 • |
  13-02-2007

  Flexibelt lärande (5)

  Flexibelt lärande (5)

 • |
  13-02-2007

  Aktivt medborgarskap (9)

  Aktivt medborgarskap (9)

 • |
  13-02-2007

  Kvalitetssäkring (3)

  Kvalitetssäkring (3)

 • |
  13-02-2007

  Kompetensutveckling (37)

  Kompetensutveckling (37)

 • |
  13-02-2007

  Validering (10)

  Validering (10)

 • vägledning forskning |Sverige
  13-02-2007

  Forskning om vägledning i Sverige

  Någon omfattande forskning om vägledning har knappt funnits i Sverige tidigare. Men nu har flera större initiativ tagits på området.

 • vägledning kompetensutveckling |
  09-02-2007

  The Supervising of Young Teachers in Estonia

  In Estonia the supervising of adults has been most extensively dealt with in the field of education. Since the past three years all young graduates working in schools as teachers have got a supervisor or mentor for their first year of work. Their former universities also keep in contact with them during this year.

 • vägledning kompetensutveckling |Sverige
  09-02-2007

  Lis är en levande länk mellan skärgården och karriärmöjligheterna

  Projektledare Lis Karlsson i Ålands södra skärgård är mellanhanden som leder skärgårdsbor i behov av personlig eller företagsrelaterad utveckling vidare till relevanta myndigheter, rådgivande organ eller nätverk. Hon bor med sin familj bland skärgårdsborna i Föglö och har jobbat två år för projektet. Ursprungligen är hon hemma från fjällen i Dalarna i Sverige.

 • vägledning vuxnas lärande |Sverige
  09-02-2007

  Mia vägleder på distans

  När vuxna vill sätta sig på skolbänken igen har de behov av professionell och insiktsfull vägledning. En speciell utmaning är det att erbjuda vägledning till den växande skara vuxna som vill orientera sig om distansstudier eller som redan läser på distans.

 • vägledning vuxenutbildning |Sverige
  08-02-2007

  Kära läsare

  Välkommen till ett nytt år med DialogWeb! Under 2007 är det Finland som har ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet.

 • vägledning livslångt lärande |
  08-02-2007

  1/2007: Vägledning

  1/2007: Vägledning

 • |Island
  06-02-2007

  Áskoranir um færniþróun í atvinnulífinu

  Fyrrum stjórnandi í Alþýðusambandi Noregs (LO) Yngve Hågensen vísaði síendurtekið í bækling  NVL þegar hann setti

 • |Island
  06-02-2007

  Eldri í atvinnulífinu

  hefur um árabil vakið athygli á Norðurlöndunum fyrst og fremst vegna þess að íbúarnir eldast og það getur haft áhrif á samkeppnishæfnina

 • |Island
  06-02-2007

  Regnhlífarsamtök annist starfsmenntun á æðri skólastigum

  Nefndin sem falið var að taka út starfsmenntun á æðri skólastigum hefur skilað áliti sínu. Starfsmenntun á æðri skólastigum – lýsingar,

 • |Island
  06-02-2007

  Kennaramenntun aðlöguð að Boglognaáætluninni

  Menntamálaráðuneytið í Svíþjóð hefur unnið að tillögu um hvernig hægt sé að aðlaga sænska kennaramenntun að Boglognaáætluninni. Öll önnur

 • |Island
  06-02-2007

  Gæðaumbætur gengust undir próf

  Kerfið sem tryggja átti gæði náms fékk ekki bestu einkunn og fram til þessa hefur ekki verið hægt að merkja nein greinileg áhrif á þróun

 • |Island
  06-02-2007

  35 milljónir norskra króna tileinkaðar grunnfærni

  „Vox á að auglýsa eftir tilboðum í og deila út fé til einkarekinna fyrirtækja sem og opinberra stofnana sem veita kennslu í grunnfærni í mismundi geirum atvinnulífsins“ Þannig hljómar samningurinn sem þekkingarráðuneytið í Noregi hefur gert við Vox árið 2007. Fjárframlög til verkefnisins nema 35 milljónum norskra króna árið 2007, (24,5 milljónir árið 2006).

 • |Island
  06-02-2007

  Líttu til vinstri, þar er svíi – líttu til hægri, þar er dani

  Boð á danskt- sænskt leiðbeinendanót þann 22. mars 2007.
  Meira … http://www.se.dk/?id=697

 • |Island
  06-02-2007

  Til allra sem stefna að rannsóknum og betri gæðum í fullorðinsfræðslu!

  Enn gefst tækifæri til þess að skrá sig á The second nordic conference on adult learning April 17th – 19th 2007 i Linkjöping í

 • |Island
  06-02-2007

  Færni allra til nýta sér upplýsingatæknina – verkefnið metið

  Verkefnið um færni allra til nýta sér upplýsingatæknina hlaut mikla athygli á meðan það stóð yfir. Miklu var hrint í framkvæmd með

 • |Island
  06-02-2007

  Háskólarnir eiga að tileinka sér sameiginlega leið til þess að meta raunfærni fólks.

  Lagt er til að starfsmenntaháskólar og háskólar tileinki sér sameiginlegar reglur um hvernig eigi að meta raunfærni sem fólk hefur aflað sér

 • |Island
  06-02-2007

  Kennarar eru einnig frumkvöðlar

  Undanfarin 2 ár hefur Kennaraskóli Suhrs í Kaupmannahöfn sett nýsköpun og frumkvöðlafræði á oddinn í kennslunni. Þann 23. janúar s.l. var

 • |Island
  06-02-2007

  Bandarískir stúdentar velja Danmörku

  Sífellt fleiri bandarískir stúdentar leita til annarra landa til þess að sækja sér aukna færni og þekkingu. Á síðustu fimm árum hefur fjöldi

 • |Island
  06-02-2007

  Ný nefnd til þess að alþjóðavæða nám

  Bertel Haarder, menntamálaráðherra í Danmörku hefur ákveðið að koma á fót nýrri nefnd til þess að alþjóðavæða nám. Nefndin

 • |
  02-02-2007

  2006

  2006

 • |
  02-02-2007

  11/2006

  11/2006

 • |Finland
  01-02-2007

  Vasemmalla ruotsalainen, oikealla tanskalainen

  Kutsu tanskalais-ruotsalaiseen ohjauskokoukseen 22.3.2007. Lue lisää allaolevasta linkistä.

 • |Finland
  01-02-2007

  The second nordic conference on adult learning!

  Kaikille aikuisten oppimisen tutkimuksen ja kehitystyön parissa toimiville! Ehdit vielä ilmoittautua Linköpingissä 17.– 19.4.2007 pidettävään pohjoismaiseen konferenssiin The second nordic conference on adult learning!

 • |Finland
  01-02-2007

  Naiset enemmistönä islantilaisissa oppilaitoksissa

  Islannin tilastokeskus julkisti hiljattain kiinnostavaa tietoa islantilaisten kouluttautumisesta. Syksyllä 2006 toisen asteen koulutukseen

 • |Finland
  01-02-2007

  Laatu-uudistusta arvioitiin

  Norjassa käyttöön otettu laadunvarmistusjärjestelmä ei saanut erityisen hyvää arvosanaa 23.1. julkistetussa arvioinnissa. Toistaiseksi

 • |Finland
  01-02-2007

  35 miljoonaa kruunua jaossa perustaitojen kehittämiseen

  Vox jakaa vuonna 2007 20 miljoonaa Norjan kruunua julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioille perustaito-opetuksen järjestämiseen.

 • |Finland
  01-02-2007

  Yrittäjyys vahvoilla kööpenhaminalaisessa korkeakoulussa

  Kööpenhaminassa sijaitseva korkeakoulu Suhr’s Seminarium on kahden vuoden ajan painottanut opetuksessaan yrittäjyysnäkökulmaa. Tammikuun 23.

 • |Finland
  01-02-2007

  Tanska kiinnostaa yhdysvaltalaisia opiskelijoita

  Yhä useampi yhdysvaltalainen opiskelija hakeutuu ulkomaille hankkiakseen uutta tietoa ja osaamista. Viiden viime vuoden aikana Tanskaan

 • |Finland
  01-02-2007

  Uusi koulutuksen kansainvälistämisneuvosto

  Opetusministeri Bertel Haarder on päättänyt nimittää uuden koulutuksen kansainvälistämisneuvoston. Neuvoston tehtävänä on

 • |Island
  01-02-2007

  Konur eru enn fúsari til að mennta sig.

  Nýlega birti Hagstofa Íslands athyglisverðar upplýsingar um vilja landsmanna til að mennta sig. Haustið 2006 voru skráðir nemendur í

 • |Finland
  01-02-2007

  Tietoyhteiskuntataidot kaikille -hanketta arvioitiin

  Tietoyhteiskuntataidot kaikille -hanketta on tehty innostuneessa talkoohengessä, ja pienin resurssein on saatu paljon hyvää aikaan.

 • |Finland
  01-02-2007

  Osaamisen tunnustaminen tukee elinikäistä oppimista korkeakouluissa

  Opetusministeri Antti Kalliomäki pitää tärkeänä sitä, että korkeakoulujen opiskelijat saavat osaamisensa tunnustettua ja

 • |Finland
  01-02-2007

  Elinkeinoelämän osaamishaastet

  Entinen LO-johtaja Yngve Hågensen avasi Norjassa tammikuisen seminaarin, jonka aiheena oli osaamisen kehittäminen

 • |Finland
  01-02-2007

  Ikääntyvät työntekijät

  Väestön ikääntymisen vaikutukset kilpailukykyyn ja hyvinvointiin ovat viime vuosina lisänneet keskustelua ikääntyvien työntekijöiden

 • |Finland
  01-02-2007

  Keskiasteen jälkeiselle ammattikoulutukselle ehdotetaan kattojärjestöä

  Keskiasteen jälkeisen koulutuksen selvitysryhmä on saanut valmiiksi mietintönsä Keskiasteen jälkeinen ammattikoulutus – luonnehdintoja,

 • |Finland
  01-02-2007

  Opettajankoulutus mukaan Bolognan prosessiin

  Ruotsin opetusministeriö on saanut valmiiksi ehdotuksen siitä, kuinka ruotsalainen opettajankoulutus sopeutetaan ns. Bolognan prosessiin.

 • |Sverige
  31-01-2007

  Paraplyorganisation föreslås för eftergymnasiala yrkesutbildningen

  Utredningen om en översyn av den eftergymnasiala yrkesutbildningen har överlämnat sitt betänkande Eftergymnasiala yrkesutbildningar -

 • |Sverige
  31-01-2007

  Lärarutbildningen förs in i Bolognasystemet

  Utbildningsdepartementet har färdigställt ett förslag på hur svensk lärarutbildning ska inordnas i det så kallade Bolognasystemet. För all

 • |Norge
  31-01-2007

  Kvalitetsreformen har vært opp til eksamen

  Kvalitetssikringssystemet som er etablert fikk ikke beste karakter, foreløpig kan det ikke sies å gi noen synlige effekter på kvalitetsutviklingen, sier evalueringen av Kvalitetsreformen. Den ble lagt fram 23. januar.

 • |Norge
  31-01-2007

  35 millioner til basiskompetanse!

  ”Vox skal utlyse og fordele tilskudd til private og offentlige virksomheter som prøver ut ulike opplæringsopplegg innenfor grunnleggende ferdigheter i ulike deler av arbeidslivet.” Slik heter det i tildelingsbrevet til Vox for 2007 fra Kunnskapsdepartementet. Tildelingen av midler til er 35 millioner i 2007 (24,5 millioner i 2006).

 • |Danmark
  31-01-2007

  Flere kvinner utdanner seg enn menn.

  Nylig offentliggjorde Islands Statistisk Byrå interessant informasjon om Islendingenes vilje til å utdanne seg. Høsten 2006 var antall

 • |Sverige
  31-01-2007

  Färdigheter för informationssamhälle åt alla – projektet utvärderades

  Med ivrig ”talko”-anda har projektet färdigheter för informationssamhälle åt alla genomförts. Med små resurser satte mycket gott igång.

 • |Sverige
  31-01-2007

  Högskolorna skall ha enhetliga tillvägagångssätt för att erkänna tidigare förvärvad kompetens

  För yrkeshögskolorna och universiteten föreslås nationella principer för hur tidigare förvärvad kompetens skall erkännas och godkännas som

 • |Danmark
  31-01-2007

  Lærere er også iværksættere

  De seneste 2 år har Suhrs Seminarium i København sat fokus på iværksætteri og entreprenørskab i undervisningen. Den 23. januar afholdtes en

 • |Danmark
  31-01-2007

  Amerikanske studerende vælger Danmark

  Stadig flere amerikanske studerende søger til udlandet for at hente kompetencer og ny viden. I de seneste 5 år er der sket næsten en

 • |Danmark
  31-01-2007

  Nyt råd for internationalisering af uddannelserne

  Undervisningsminister Bertel Haarder har besluttet at nedsætte et nyt råd, rådet for internationalisering af uddannelserne. Rådet skal

 • |Norge
  31-01-2007

  Kompetanseutfordringer for næringslivet

  Tidligere LO-leder Yngve Hågensen siterte flittig fra NVLs brosjyre da han innledet på et seminar om kompetanseutvikling på

 • |Sverige
  31-01-2007

  Äldre i arbetslivet

  har under flere år varit ett intressant tema i de nordiska länderna främst för att befolkningen åldras och detta kan påverka den nordiska

 • |Danmark
  31-01-2007

  Se til venstre, der er en svensker - se til højre, der en dansker

  Indbydelse til et dansk-svensk vejledertræf d. 22. marts 2007

 • |Sverige
  31-01-2007

  The second nordic conference on adult learning April 17th – 19th 2007 i Linkjöping!

  Til alle der arbejder med forskning og udvikling af kvalitet i voksnes læring!

 • Kunnskapsminister Kristin Halvorsen og Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.
  vuxnas lärande |
  31-01-2007

  Nordiska prioriteringar - Levende samarbeid for velferdsstaten – fritt for revolusjoner

  Nordiska prioriteringar - Levende samarbeid for velferdsstaten – fritt for revolusjoner

 • |
  30-01-2007

  2/2007 NVL Uutisia

  2/2007 NVL Uutisia

 • |
  30-01-2007

  2/2007 NVL Frettir

  2/2007 NVL Frettir

 • kompetensutveckling |Sverige
  22-01-2007

  Så fungerar pensionssystemet i Sverige

  Så fungerar pensionssystemet i Sverige

 • kompetensutveckling |Danmark
  22-01-2007

  Danmark CARPE - Center for Aldringsrelateret Pædagogik og Etik

  Danmark CARPE - Center for Aldringsrelateret Pædagogik og Etik

 • kompetensutveckling |Finland
  22-01-2007

  Finland Det lönar sig att fortsätta arbeta

  Finland Det lönar sig att fortsätta arbeta

 • kompetensutveckling |Norge
  22-01-2007

  Norge Seniorpolitikk

  Norge Seniorpolitikk

 • fängelseutbildning |
  02-01-2007

  Kalender

  Kalender

 • |
  21-12-2006

  10/2006

  10/2006

 • |Island
  21-12-2006

  Ný námskrá í sænsku fyrir innflytjendur er tilbúin

  Frekari upplýsingar: 

 • |Island
  21-12-2006

  Tölur um fullorðinsfræðslu og nám í sænsku fyrir innflytjendur

  Skólaárið 2004/05 var fjöldi nemenda í formlegri fullorðinsfræðslu á vegum sveitarfélaganna í Svíþjóð  229 299 (2000/01:317 206). Fjöldi

 • |Island
  21-12-2006

  Eftir lýðháskólann

  Um það bil 25 prósent þeirra sem luku lengra námi við lýðháskóla skólaárið 2002/03 voru einnig við nám í lýðháskóla í apríl  2006. Á þriggja

 • |Island
  21-12-2006

  Krafa um samstarf við störf fyrir unglinga

  Það tekur sífellt lengri tíma fyrir unglinga að komast út í atvinnulífið. Styttri námstími og aukið samstarf á milli samfélagsins og

 • |Island
  21-12-2006

  Gæðaverðlaunin 2006 fyrir starfsmenntun

  Hlaut starfsmenntastofnunin í Lapplandi, velferðarsviðið, Miðstöð námssamninga í Åbo hlaut heiðursútnefningu.
  Menntamálaráðuneytið í

 • |Island
  21-12-2006

  Gæðaverðlaun til fullorðinsfræðslu veitt í fyrsta sinn

  Fjórir fullorðinsfræðsluaðilar hlut verðlaunin í ár; Borgå medborgarinstitut, Parkanon kansalaisopisto (Medborgarinstitutet i Parkano),

 • |Island
  21-12-2006

  Nordplus Voksen

  er styrkjaáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar til ferða- og samstarfsverkefna á sviði fullorðinsfræðslu

 • |Finland
  20-12-2006

  Vuoden 2006 ammattikoulutuspalkinnot jaettu

  Islannin ammattikoulutusneuvosto ja Educate Iceland jakoivat tämän vuoden ammattikoulutuspalkinnot perjantaina 24.11.2006. Palkinnot ojensi

 • |Danmark
  20-12-2006

  Yrkesopplæringspris 2006

  Yrkesopplæringsrådet og Educate Iceland delte ut Yrkesopplæringsprisen fredag den 24. november 2006. Islands president, Ólafur

 • |Island
  20-12-2006

  Starfsmenntaverðlaunin 2006 afhent

  Starfsmenntaverðlaun Menntar og Starfsmenntaráðs voru afhent föstudaginn 24. nóvember. Forseti Íslands, Ólafur Ragnar

 • |Island
  20-12-2006

  Skara fram úr í færni

  Á ráðstefnu Norrænu ráherranefndarinnar í Stjørdal dagana 16. – 17. nóvember voru  Vox-verðlaunin veitt í fjórða skipti  Per Botolf

 • |Island
  20-12-2006

  Fleiri fullorðnir fá rétt á menntun

  Ríkissstjórnin í Noregi vill fella 25 ára aldurstakmarkið um rétt til framhaldsmenntunar og veita fleirum aðgang að áframhaldandi

 • |Island
  20-12-2006

  Um lestrarfærni á Netinu

  Símenntunardeild UNESCO’s er meðal þeirra stofnana sem stendur að baki vefs þar sem hægt er að nálgast fjölda kennslumyndbanda, bóka, greina

 • |Island
  20-12-2006

  Mat á vinnumarkaðsmenntun árið 2007

  Ráðgert er að á næsta ári verði vinnumarkaðsmenntun í Danmörku metin til þess að unnt sé að leggja mat á hvort og hversu vel svokallað AMU –

 • |Island
  20-12-2006

  Mælt með nýjum leiðum til framhaldsskólamenntunar

  Nýlega hafa vinnuhópar sem skipaðir voru af dönsku ríkisstjórninni um þróun framhaldsnáms birt niðurstöður sínar. Í skýrslum hópanna er lagt

 • |Island
  20-12-2006

  Norræn ráðstefna um raunfærni dagana 7. - 8. mars 2007

  Net NVL með norrænum sérfræðingum um mat á raunfærni hefur í samstarfi við m.a. háskólann í   Linköpings unnið að samanburði á raufærnimati

 • |Finland
  20-12-2006

  Perustaitoihin panostava yritys palkittiin

  Vox-palkinto jaettin neljännen kerran Pohjoismaiden ministerineuvoston konferenssin yhteydessä marraskuussa.

 • |Finland
  20-12-2006

  Uusi ikäryhmä aikuisopiskeluoikeuden piiriin

  Norjan hallitus haluaa taata useammille aikuisille oikeuden aikuisopiskeluun.

 • |Finland
  20-12-2006

  Lukutaidon resurssipankki netissä

  Muun muassa Unescon elinikäisen oppimisen instituutti on osallistunut internetissä olevan lukutaitoaiheisen resurssipankin luomiseen.

 • |Finland
  20-12-2006

  Työmarkkinakoulutukset arvoidaan vuonna 2007

  Tanskan työmarkkinakoulutusmuodot arvioidaan vuonna 2007. Arvioinnin tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin koulutusjärjestelmä vastaa

 • |Finland
  20-12-2006

  Suosituksia uusista korkea-asteen koulutusohjelmista

  Uusia korkea-asteen koulutuksia kehittävien työryhmien suositukset julkistettiin hiljattain Tanskassa. Hallituksen asettamat työryhmät

 • |Norge
  15-12-2006

  Dyktige i basiskompetanse

  Under Nordisk Ministerråds konferanse i Stjørdal 16. – 17. november ble Vox-prisen delt ut for fjerde gang.

 • |Norge
  15-12-2006

  Flere voksne får rett til utdanning

  Regjeringen vil oppheve 25-årsgrensen for rett til videregående opplæring og gi flere adgang til høyere utdanning

 • |Danmark
  15-12-2006

  Om læsefærdigheder på nettet

  UNESCO’s institut for Livslang læring er en af dem der står bag en ressourcebank på nettet med e-læring videoer, bøger, artikler og blogs om

 • |Danmark
  15-12-2006

  Evaluering af arbejdsmarkedsuddannelserne i 2007

  Arbejdsmarkedsuddannelserne skal i 2007 evalueres for hvordan AMU-systemet lever op til AMU-lovens formål og i hvilket omfang AMU-systemets

 • |Danmark
  15-12-2006

  Anbefalinger til nye videregående uddannelser

  En række anbefalinger fra arbejdsgrupper der har været nedsat af regeringen med henblik på udvikling af nye videregående uddannelser er

 • |Finland
  15-12-2006

  Pohjoismainen konferenssi opitun tunnustamisesta

  NVL:n pohjoismainen opitun tunnustamisenasiantuntijaverkosto toteuttaa yhteistyössä mm. Linköpingin yliopiston kanssa vertailevan

 • |Finland
  15-12-2006

  Uusi sfi-opetuksen opetussuunnitelma on valmis

  Lisätietoa ruotsiksi:

 • |Finland
  15-12-2006

  Tilastotietoja kunnallisesta aikuiskoulutuksesta ja ruotsia maahanmuuttajille -opetuksesta (sfi)

  Lukuvuonna 2004/05 kunnalliseen aikuiskoulutukseen osallistui 229 299 päiväopiskelijaa ja 17 097 iltaopiskelijaa.
  Lukuvuonna 2004/05

 • |Finland
  15-12-2006

  Kansanopiston jälkeen

  Jonkin kansanopistolinjan lukuvuonna 2002/2003 loppuun suorittaneista noin 25 % opiskeli kansanopistossa huhtikuussa 2006. Kansanopiston

 • |Finland
  15-12-2006

  Nuorten työllistymiseen tarvitaan yhteistyötä

  Nuoret pääsevät nykyisin mukaan työelämään yhä myöhemmin. Nuorten työllistymisen helpottamiseen on ehdotettu lääkkeeksi muun muassa

 • |Finland
  14-12-2006

  Nordplus Voksen

  on Pohjoismaiden ministerineuvoston aikuisten oppimisen liikkuvuus- ja verkosto-ohjelma.

 • |Sverige
  14-12-2006

  Nordisk konferens om validering den 7-8 mars 2007

  NVL:s nordiska expertnätverk för validering genomför i samarbete med bl.a Linköpings universitet en komparativ studie om validering i de fem

 • |Finland
  13-12-2006

  Vuoden 2006 ammatillisen koulutuksen laatupalkinto

  Lapin ammattiopiston hyvinvointialalle, kunniamaininta Turun Oppisopimustoimistolle.

 • |Finland
  13-12-2006

  Ensimmäiset kansalaisopistojen laatupalkinnot jaettu

  Vuonna 2006 laatupalkinnon sai neljä kansalaisopistoa: Borgå medborgarinstitut, Parkanon kansalaisopisto, Tampereen työväenopisto ja Tornion kansalaisopisto. Laatupalkinnon suuruus on 30 000 euroa.

 • |Sverige
  13-12-2006

  Kvalitetspriset 2006 för yrkesutbildning

  gick till Lapplands yrkesinstituts välfärdsområde, Åbo läroavtalsbyrå fick hedersomnämnande.

 • |Sverige
  13-12-2006

  De första kvalitetsprisen för medborgarinstitut har delats ut

  Fyra medborgarinstitut fick priset år 2006; Borgå medborgarinstitut, Parkanon kansalaisopisto (Medborgarinstitutet i Parkano), Tampereen työväenopisto (Arbetarinstitutet i Tammerfors) och Tornion kansalaisopisto (Medborgarinstitutet i Torneå). Kvalitetspriset uppgår till 30 000 euro.

 • |
  13-12-2006

  Demokratikonferens 2006

  Demokratikonferens 2006

 • |Sverige
  13-12-2006

  Den nya kursplanen för sfi är klar…

  Läs mer på 

 • |Sverige
  13-12-2006

  Statistik för komvux och sfi (svenska för invandrare)

  Läsåret 2004/05 var antalet elever inom komvux  229 299 (2000/01:317 206).
  Antalet studerande på kvällstid var 2004/05 17 097 (2000/01:

 • |Sverige
  13-12-2006

  Efter folkhögskolan

  Cirka 25 procent av dem som avslutade en lång folkhögskoleutbildning läsåret 2002/03 studerade på högskola i april 2006. Under hela

 • |Sverige
  13-12-2006

  Samverkan krävs för jobb åt unga

  Det tar allt längre tid för unga att komma in i arbetslivet. Snabbare studier och ökad samverkan mellan samhälle och företag om bland annat

 • |
  12-12-2006

  1/2007 NVL Frettir

  1/2007 NVL Frettir

 • |
  12-12-2006

  1/2007 NVL Uutisia

  1/2007 NVL Uutisia

 • |Danmark
  12-12-2006

  Nordplus Voksen

  er Nordisk Ministerråds mobilitets- og netværksprogram for voksnes læring.

 • fängelseutbildning |
  11-12-2006

  Webbsidan öppnades

  Webbsidan öppnades

 • |
  04-12-2006

  9/2006

  9/2006

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Danmark
  04-12-2006

  Livskvalitet for alle - Identitetsbegrepet i voksenuddannelse for handicappede

  “Uddannelse for handicappede fokuserer ikke på at udvikle ensartede individer, men udgør en mulighed for den enkelte at opnå den bedste mulige form for livskvalitet uden hensyn til kompetenceniveau eller handicap” siger Anna Soffia Oskarsdottir.

 • |Finland
  04-12-2006

  Euroopan sosiaalirahaston strategia

  Euroopan sosiaalirahastossa on alkanut uusi kausi, joka kattaa vuodet 2007-2013. Kansallisessa strategiassa mainitaan seuraavat neljä

 • |Finland
  04-12-2006

  Koulutuksen uusi EU-ohjelma

  Uusi koulutuksen EU-ohjelma kattaa kaikki koulutustasot esikoulusta korkeakouluun, ammatti- ja aikuiskoulutukseen. Ohjelma käynnistyy vuonna

 • |Finland
  04-12-2006

  Uusi sfi-opetussuunnitelma

  Uusi ruotsia maahanmuuttajille -opetuksen (sfi) opetussuunnitelma astuu voimaan 1. tammikuuta.

 • |Finland
  04-12-2006

  Joululahja kansanopistoille?

  Norjan valtion budjetti vuodelle 2007 sisältää hyviä uutisia yksille, huonoja toisille.
  Norjan kansanopistojen rahoitusta päätettiin

 • |Finland
  04-12-2006

  Leonardo da Vinci -ohjelma muuttaa

  Leonardo da Vinci –ohjelma muuttaa pohjoiseen. 1.1.2007 lähtien sen uusi tukikohta on Bergenissä.
  Vuodesta 1995 Leonardo da Vinci

 • |Finland
  04-12-2006

  Lakimuutosehdotus fagskole-koulutuksista

  Norjan opetusministeriö haluaa selventää lyhyehköjen ammattiin valmistavien koulutusten  (fagskoleutdanning) sisältöä ja asemaa ja tehdä

 • |Finland
  04-12-2006

  100 miljoonaa islannin kruunua maahanmuuttajien islanninopetukseen

  Islannin hallitus päätti 10. marraskuuta myöntää vuodeksi 2007 sata miljoonaa islannin kruunua maassa asuvien ulkomaalaisten

 • |Finland
  04-12-2006

  Islannissa asuvat ulkomaalaiset

  Islantiin lyhyemmäksi tai pidemmäksi ajaksi muuttavien ulkomaalaisten määrä on lisääntynyt viime vuosina selvästi. Vuoden 1996 lopussa

 • |Finland
  04-12-2006

  Uusi koulutus- ja uraohjauksen tietokeskus

  Tanskassa pyritään pienentämään opintonsa keskeyttäneiden määrää ohjaukseen panostamalla. Yksi ongelma on se, etteivät nuoret tiedä

 • |Finland
  04-12-2006

  Kansalais- ja työväenopistojen imago-ongelma

  Onko Tanskan kansalais- ja työväenopistoilla imago-ongelma? Sitä mieltä on Fritid & Samfund -järjestön johtaja Steffen

 • |Finland
  04-12-2006

  Globalisaatiorahoitusta ammattikoulutukselle

  Ammattikoulutussektorille suunnataan kolmen seuraavan vuoden aikana ¾ miljardia kruunua. Panostus on osa hallituksen pyrkimystä taata 95

 • |Finland
  04-12-2006

  Dialog: Työssä oppiminen

  NVL julkaisi marraskuussa painetun Dialog-lehden, jonka teemana on Työssä oppiminen. Lehden pdf- ja verkkoversiot löydät osoitteesta:

 • |Finland
  04-12-2006

  Kaikki eivät pääse mukaan työelämään!

  Työvoimapulasta huolimatta kaikki ihmiset eivät ole yhtä tervetulleita työelämään. Hyvin koulutettujen, osaavien ja ahkerien ihmisten

 • |Finland
  04-12-2006

  Mahdollisuuksien Pohjola - lähellä Sinua

  Suomen puheenjohtajakauden 2007 ohjelma Pohjoismaiden ministerineuvostossa
  Suomen puheenjohtajuusohjelman tavoitteena on parantaa

 • |Island
  04-12-2006

  Menntamálaráðherrar ESB: Betri þekking á kostnaði vegna brottfalls úr námi

  Menntamálanefnd Evrópusambandsins kom saman undir stjórn Antti Kalliomäki menntamálaráðherra Finna í Brussel þann 14. nóvember sl. Nefndin

 • |Island
  04-12-2006

  Stefna evrópska félagsmálasjóðsins

  Þá er einnig runnið upp nýtt tímabil fyrir evrópska félagsmálasjóðinn sem líka tekur yfir árin 2007 – 2013. Samkvæmt nýrri stefnu eru megin