• |Island
  04-12-2006

  Ný menntaáætlun frá ESB

  Hin nýja menntaáætlun ESB nær yfir öll skólastig frá leikskóla til háskóla, starfs- og fullorðinsfræðslu. Áætlunin tekur gildi árið 2007 og

 • |Island
  04-12-2006

  Ný námsskrá fyrir sænskukennslu fyrir útlendinga.

  Þann 1. janúar næst komandi mun ný námsskrá fyrir sænskukennslu fyrir útlendinga taka gildi.

 • |Island
  04-12-2006

  Jólagöf til lýðháskólanna

  Ýmislegt á fjárlögum norska ríkisins fyrir árið 2007 vakti blendnar tilfinningar í samfélaginu. Framlög til lýðháskólanna átti að skera

 • |Island
  04-12-2006

  Hreyfanleg færni

  Leonardó da Vinci-áætlunin er á leiðinni yfir fjallið 
  Frá 1. janúar verður hún staðsett í Bergen. Frá því á árinu 1995 hefur farið vel

 • |Island
  04-12-2006

  Breytingar á fagskólum

  Þekkingarráðuneytið vill breyta reglunum um viðurkenningu á fagskólun til þess að gera námið við þá sveigjanlegra og vernda miðlæg hugtök

 • |Island
  04-12-2006

  Nú verður enn einfaldara að gangast undir frjáls fagpróf i iðngreinum

  Framvegis munu fullorðnir sem gangast undir frjáls fagpróf í iðngreinum í Finnlandi njóta betri leiðsagnar. Hin einstaklingsmiðaða ráðgjöf á

 • |Island
  04-12-2006

  Tilraun með framlag til stofnfjár þakkað að auðveldara er að stofna fyrirtæki

  Reynslan af tilrauninni um stofnfé er jákvæð. Einstaklingar sem hafa komið á laggirnar fyrirtækjum fyrir stofnfjárstyrk staðfestir að

 • |Island
  04-12-2006

  Nefndarálit: Taka verður tillit til þarfa sérhópa við fræðslu fullorðinna á grunn- og framhaldsskólastigi

  Samkvæmt hugmyndunum á að þróa grunn- og framhaldsskóla fyrir fullorðna með aðstoð nýrrar þróunaráætlunar á árunum 2007-2012 Nefndin sem

 • |Island
  04-12-2006

  Ný þekkingarmiðstöð fyrir náms- og starfsráðgjöf

  Nú á að leggja áherslu á ráðgjöf sem leið til þess að minnka brottfall úr námi. Eitt af vandamálunum er að unglingarnir vita of lítið um

 • |Island
  04-12-2006

  Ímyndin vandamál kvöldskólanna

  Eiga kvöldskólarnir við ímyndavandamál að etja? Það er skoðun leiðtoga Fritid & Samfund Steffen Hartje. Hann sýnir fram á að almennt sé

 • |Island
  04-12-2006

  Fjármunir úr Hnattvæðingarsjóði renna til starfsfræðslunnar

  Starfsfræðslan í Danmörku mun á næstu 3 árum fá þrjá fjórðu hluta úr milljarði danskra króna. Þetta er liður í aðgerðum ríkisstjórnarinnar

 • |Island
  04-12-2006

  Dialog: Nám í atvinnulífinu

  NVL gaf í nóvember út prentaða útgáfu af tímaritinu Dialog með þemanu nám í atvinnulífinu. Hægt er að nálgast PDF útgáfu af tímaritinu á

 • |Island
  04-12-2006

  Samnorræn heimasíða fyrir fræðslu í fangelsum hefur verið opnuð

  Í tengslum við fund norræna tengslanetsins um fræðslu í fangelsum þann 30. nóvember í Helsinki var opnuð samnorræn heimasíða á slóðinni

 • |Island
  04-12-2006

  Tækifærin á Norðurlöndunum – Nærri þér

  Formennskuáætlun Finna fyrir Norrænu ráðherranefndina árið 2007

 • kompetensutveckling vuxnas lärande |Sverige
  01-12-2006

  Lärande och livskvalitet för alla?

  Om lärande som bidrag till god livskvalitet handlar en rapport om undervisning för vuxna med specialpedagogiska behov i Danmark, Norge och Sverige.

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Sverige
  01-12-2006

  Särvuxpedagogerna antar utmaningen

  Engagerade pedagoger kan många gånger vara minst lika kraftfulla pådrivare som offentliga beslutsfattare och representanterna för de olika politiska partierna. En sådan förening är Riksföreningen Särvuxpedagogerna.

 • kompetensutveckling baskunskaper |
  30-11-2006

  Bilingual education in Latvia: The decisions and timeline of implementation of the bilingual education

  1995 – 1996 The initial goal - «to facilitate the integration in the society by improving the Latvian language skills

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |
  30-11-2006

  Bilingual education in Latvia: Higher education and adult education

  Is there any possiblity to study in Russian or English in higher and adult education in Latvia? Yes and no. The answer depends on your personal choice between state financed and private education and, also on the size of your budget.

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |
  30-11-2006

  Bilingual education in Latvia: Reform experience, decision making and the public opinion

  «I think that now, when it's Latvian politicians who have the power, they want to transform all Russians into Latvians, but how is it possible to make a Russian or another person into a Latvian? Our relations will improve if there is mutual respect. Additionally, the attitude would be much more positive if we weren’t subjected to pressure. We are all inhabitants of Latvia and have to respect each other.» These thoughts were expressed by Anastasija, an eleventh-grader in a bilingual school.

 • kompetensutveckling |in English
  30-11-2006

  Dear Reader!

  This issue of DialogWeb focuses on special education of adults and functional language teaching. It also reflects the multi-faceted situation in the Nordic and Baltic countries today.

 • kompetensutveckling |Finland
  30-11-2006

  Hyvä lukija!

  Tämä DialogWebin numero käsittelee aikuisten erityispedagogiikkaa ja funktionaalista kieltenopetusta. Lehden jutuista käy ilmi Pohjoismaiden ja Baltian maiden nykytilanteen moni-ilmeisyys.

 • |Finland
  30-11-2006

  Näyttötutkintojen suorittamisesta entistä joustavampaa

  Aikuiset saavat entistä joustavampaa, asiakaslähtöistä ohjausta, kun he suorittavat ammatillisen osaamisen todistavia näyttötutkintoja. Opiskelijalähtöinen neuvonta lyhentää näyttötutkinnon suorittamista ja siihen liittyvää opiskeluaikaa. Opetushallituksen määräys näyttötutkintojen henkilökohtaistamisesta astuu voimaan 1.3.2007. Uudistus vähentää koulutuksen päällekkäisyyttä ja lisää oppilaitosten ulkopuolella tapahtuvaa oppimista.

 • |Sverige
  30-11-2006

  Fristående examen kan nu avläggas ännu smidigare

  Vuxna får en flexiblare, mera kundorienterad handledning när de avlägger fristående yrkesexamina. Den kundorienterade rådgivningen förkortar examen och studietiden. Utbildningsstyrelsens föreskrift om individualisering av fristående examina träder i kraft 1.3.2007. Reformen minskar överlappningar i utbildningen och leder till att mera inlärning sker utanför läroanstalterna.

 • |Finland
  30-11-2006

  Vankilaopetuksen yhteiset pohjoismaiset verkkosivut avattu

  Vankilaopetuksen pohjoismaisten koordinaattoreiden kokouksen yhteydessä Helsingissä 30. marraskuuta avattiin vankilaopetuksen yhteiset pohjoismaiset verkkosivut osoitteessa www.fengselundervisning.net

 • |Sverige
  30-11-2006

  En samnordisk webbsida för fängelseundervisning har öppnats

  I samband med det nordiska koordinatorsmötet för fängelseundervisning den 30 november i Helsingfors öppnades en samnordisk webbsida för fängelseundervisning under adressen www.fengselsundervisning.net.

 • kompetensutveckling vuxnas lärande |
  29-11-2006

  Adult Education for People with Disabilities in Estonia

  As opposed to the Nordic countries where the model for adult education including adult education for people with special needs has a rather stable and developed level in Estonia most of the questions about education for people with disabilities are still in a discussion phase. This is mainly due to the transition from a state-centred education model towards a model centred around the learner and his or her needs.

 • kompetensutveckling läs- och skrivkunnighet |Sverige
  29-11-2006

  Läs- och skrivförmåga – en generell nyckelkompetens?

  Vi talar ofta om läs- och skrivförmåga som om det vore en generell förmåga – om man väl lärt sig läsa antas man kunna läsa vilken texts som helst. Samma föreställningar finns om skrivandet. Vad och hur man läser och skriver varierar dock beroende på sammanhang och syfte.

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Sverige
  29-11-2006

  Kära läsare

  Detta nummer av DialogWeb handlar om specialpedagogik för vuxna och om funktionell språkundervisning. Samtidigt illustrerar den hur mångfacetterad situationen i Norden och i de baltiska staterna är idag.

 • kompetensutveckling forskning |Danmark
  29-11-2006

  Øget ligeværd, tak!

  Større medindflydelse på tilbud og muligheder samt fokus på personlig og faglig udvikling, der retter sig mod arbejde og en mere uafhængig tilværelse. Sådan lød nogle af budene fra unge udviklingshæmmede i Danmark, da de i forbindelse med et udviklings- og forskningsprojekt blev spurgt, hvordan deres tilværelse kunne forbedres. Projektet har været med til at inspirere en af de deltagende voksenspecialundervisningsskoler til at tage nye metoder i brug i undervisningen.

 • |Island
  29-11-2006

  100 milljónir til íslenskukennslu fyrir útlendinga

  Ríkisstjórnin ákvað þann 10. nóvember að leggja fram 100 milljónir króna til íslensku kennslu fyrir útlendinga á næsta ári. Lagt er til að

 • |Island
  29-11-2006

  Útlendingar á Íslandi

  Útlendingum sem koma til Íslands til að vinna á íslenskum vinnumarkaði til lengri eða skemmri dvalar hefur fjölgað mikið á undanförnum árum.

 • |Finland
  29-11-2006

  EU:n opetusministerit: Koulutuksen keskeyttämisen hinta näkyviin

  Euroopan unionin koulutusneuvosto kokoontui opetusministeri Antti Kalliomäen johdolla Brysselissä 14. marraskuuta.

 • |in English
  29-11-2006

  Conference on Lifelong Guidance Policies and Systems: Building the Stepping Stones

  Lifelong guidance policies in Europe were reviewed during the Finnish EU Presidency in the second half of 2006 within a European conference

 • |in English
  29-11-2006

  Conference on Lifelong Guidance Policies and Systems: Building the Stepping Stones

  Lifelong guidance policies in Europe were reviewed during the Finnish EU Presidency in the second half of 2006 within a European conference

 • |Finland
  29-11-2006

  Starttiraha parantanut yrityksen perustamismahdollisuuksia

  Kokemukset starttirahakokeilusta ovat myönteisiä. Starttirahalla yrittäjäksi ryhtyneiden mielestä avustus on nopeuttanut, ja joskus jopa

 • |Finland
  29-11-2006

  Työryhmä: Erityisryhmät huomioitava aikuisten perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

  Aikuisten perusopetusta ja lukiokoulutusta pyritään kehittämään uuden, vuodet 2007-2012 kattavan ohjelmaehdotuksen avulla. Ehdotuksen

 • |Norge
  29-11-2006

  Ikke alle får være med!

  Til tross for stort behov for arbeidskraft, er ikke alle like velkomne inn i arbeidslivet. Mennesker med god utdanning, høy arbeidskapasitet og engasjement kan oppleve at de ikke tas i betrakning når søknader prioriteres. Mange opplever diskriminering og tilsidesetting også når de er i arbeid.

 • |Sverige
  29-11-2006

  Dialog: Lärande i arbetslivet

  NVL utgav i november en tryckt Dialog-tidning med temat Lärande i arbetslivet. Tidningens pdf- samt webbversion hittas i adressen

 • |Sverige
  29-11-2006

  Strategin för europeiska socialfonden

  Även inom europeiska socialfonden har en ny period startat för tiden 2007-2013. I den nationella strategin anges följande fyra

 • |Sverige
  29-11-2006

  Nya utbildningsprogram inom EU

  EU:s nya utbildningsprogram omfattar alla utbildningsnivåer, från förskola till högskola, yrkes- och vuxenutbildning. Programmet träder i

 • |Norge
  29-11-2006

  Julegave til Folkehøgskolene?

  Det norske statsbudsjettet for 2007 var til glede for noen og sorg for andre.

 • |Norge
  29-11-2006

  Mobil kompetanse

  Leonardo da Vinci-programmet tar turen over fjellet. Fra 1. januar er det lokalisert i Bergen.

 • |Norge
  29-11-2006

  Endrer fagskoleloven

  Kunnskapsdepartementet ønsker å gjøre godkjenningsordningen for fagskoleutdanninger mer fleksibel, og beskytte sentrale begreper som ”fagskoleutdanning” og ”fagskole”.

 • |Norge
  29-11-2006

  100 millioner ISK til undervisning i islandsk for utlendinger

  Den islandske regjering besluttet på et möte den 10 november å bevilge 100 millioner islandske kroner i år 2007 til undervisning i islandsk

 • |Norge
  29-11-2006

  Utlendinger i Island

  Antall utlendinger som kommer til Island for å arbeide og bosette seg der for kortere eller lengere periode har steget raskt de siste årene.

 • |Sverige
  29-11-2006

  EU:s undervisningsministrar: Bättre kännedom om kostnaderna för avbrutna studier

  Europeiska unionens råd för utbildning sammanträdde under ledning av undervisningsminister Antti Kalliomäki i Bryssel den 14 november. Rådet

 • |Sverige
  29-11-2006

  Lättare att grunda företag tack vare startpeng

  Erfarenheterna av försöket med startpeng är positiva. Personer som blivit företagare med hjälp av startpeng anser att bidraget har

 • |Sverige
  29-11-2006

  Arbetsgrupp: Specialgrupper skall beaktas i grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för vuxna

  Tanken är att den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen för vuxna skall utvecklas med hjälp av ett nytt förslag till

 • |Danmark
  29-11-2006

  Nyt videncenter for uddannelses- og erhvervsvejledning

  Der satses på vejledning som en måde at nedbringe frafaldet på uddannelser. Et af problemerne er at de unge ved for lidt om den uddannelse

 • |Danmark
  29-11-2006

  Aftenskolernes imageproblem

  Har aftenskolerne et imageproblem? Det mener centerleder Steffen Hartje Fritid & Samfund, han fremhæver at aftenskolerne

 • |Danmark
  29-11-2006

  Globaliseringsmidler til erhvervsuddannelserne

  Erhvervsuddannelserne får i de kommende 3 år  ¾ milliard kroner som led i regeringens initiativer om at 95% af en ungdomsårgang skal have en

 • |Sverige
  29-11-2006

  Möjligheternas Norden - Nära Dig

  Finlands program för Nordiska ministerrådet 2007

 • kompetensutveckling integration |Norge
  28-11-2006

  Integrering av flyktninger gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter

  I 2004 godkjente de politiske myndigheter i Norge et introduksjonsprogram som alle flyktninger skulle følge. Programmet skal bidra til integrering gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter. Ordningen har nå vært i funksjon i 2 år, og resultatet lover svært godt.

 • |Sverige
  28-11-2006

  Ny kursplan för sfi

  Den 1 januari träder en ny kursplan i sfi i kraft.

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Sverige
  28-11-2006

  Pilotprojekt för vuxenundervisning på svenska

  Möjligheterna till organiserad vuxenundervisning för finlandssvenskar med utvecklingsstörning/ funktionshinder (t.ex. fysiska, intellektuella, emotionella, sociala och språkliga) har visat sig vara begränsade.

 • kompetensutveckling baskunskaper |Sverige
  28-11-2006

  Undervisning för personer med specialbehov: Viktigt att börja på rätt trappsteg

  Det gäller att inte falla i ”endera-diket” då man diskuterar undervisning för personer med specialpedagogiska behov. Vid valet av inkludering eller segregering måste man först och främst se till den enskilda individens behov. Ideologin får inte bli viktigare.

 • |in English
  21-11-2006

  Conference on Lifelong Guidance Policies and Systems: Building the Stepping Stones

  Lifelong guidance policies in Europe were reviewed during the Finnish EU Presidency in the second half of 2006 within a European conference

 • fängelseutbildning |
  21-11-2006

  Rapporter

  Rapporter

 • fängelseutbildning |
  21-11-2006

  Nordisk kartläggning

  Nordisk kartläggning

 • kompetensutveckling |in English
  16-11-2006

  Dear Reader

  An increasing part of adult learning happens at the workplace. The Nordic network of learning at work LiA refers to the workplace as “the new classroom”. Since almost 80% of the Nordic population participate in working life, this is no small classroom. The idea of Nordic workplaces as a large learning arena, along with the rapid changes taking place in work, working life and the workplace, create significant challenges.

 • kompetensutveckling |Finland
  16-11-2006

  Hyvä lukija

  Yhä suurempi osa aikuisten oppimisesta tapahtuu työpaikalla. Työssä oppimisen pohjoismainen verkosto LiA kutsuu työpaikkaa uudeksi luokkahuoneeksi. Kyseessä ei ole mikään pieni luokkahuone, kun otetaan huomioon, että melkein 80 prosenttia Pohjoismaiden aikuisväestöstä on työelämässä. Näkemys työelämästä suurena oppimisympäristönä luo merkittäviä haasteita, kuten myös työn, työelämän ja työpaikkojen nopea muutostahti.

 • kompetensutveckling vuxnas lärande |
  15-11-2006

  Learning At Work and For Working Life in Lithuania

  The labour force of Lithuania is relatively educated; however, modern economy needs the improvement of skills, qualifications and adaptability. Highly skilled specialists are one of the key preconditions for introducing and developing science and technologies.

 • kompetensutveckling kvalitetssäkring |
  15-11-2006

  The Learning Organization in Estonia

  Since already a decade the learning organization model, based on the principles of Peter Senge have been propagated in Estonia. According to this model people in an organization learn together in teams instead of everyone alone, individually. The ideal of this model would be that employees decide on their own initiative what and how they want to learn so that the organization as a whole would profit from that.

 • kompetensutveckling glesbygd |Sverige
  15-11-2006

  Kompetensutveckling inte självklar för öbor

  Lärande i arbetet på Kökar utgår från litenhet och långa resor.

 • kompetensutveckling livslångt lärande |Sverige
  15-11-2006

  Skattegranskare får hjälp med att överföra tyst kunskap

  Just nu pågår en omfattande generationsväxling inom skatteförvaltningen i Finland och det betyder att man står inför en ekvation som är svår att lösa. Hur ska överföringen av kunskap, där en stor del är tyst kunskap, kunna göras effektivare?

 • kompetensutveckling läs- och skrivkunnighet |Danmark
  15-11-2006

  Læse- og skrivefærdighed hos voksne i arbejdslivet i Island

  En ganske omfattende forskningsrapport om voksnes læse- og skrivefærdigheder er netop udkommet. Undersøgelsen omfatter voksne i arbejde i alderen 17-70, 321 mennesker har medvirket i undersøgelsen gennem deltagelse i læseprøver, interviews og spørgeskemaundersøgelser.

 • kompetensutveckling distansutbildning |Sverige
  15-11-2006

  Lära svenska genom arbetet

  I dessa tider då man från Skolverket kritiserar resultatet av studier i SFI, Svenska för invandrare, är det på sin plats att rikta strålkastarna på några alternativa sätt att erbjuda undervisning för dem som vill lära sig svenska och arbeta samtidigt. Särskilt intressant är att hitta konstruktiva lösningar där studierna och arbetet kan kombineras och befrukta varandra. Tydligt är att det behövs flexibla lösningar. Här ger vi några exempel.

 • kompetensutveckling läs- och skrivkunnighet |Norge
  15-11-2006

  Lønn for lesetrening

  Når man hører om begreper som ”grunnleggende ferdigheter” og ”basiskompetanse” så er det som regel i forbindelse med politiske visjoner og offentlige festtaler. Det er lite privat initiativ på dette feltet. Men det finnes unntak; Schenker Linjegods er en stor bedrift i norsk målestokk. De tilbyr sine ansatte lese- og skrivetrening i lønnet arbeidstid!

 • kompetensutveckling näringsliv |Danmark
  15-11-2006

  Coaching – et instrument til læring og udvikling

  Coaching trænger ind på arbejdspladserne som et nyt ledelses-, udviklings- og læringsredskab. Og flere mennesker vælger sig privat en coach for at initiere faglig og personlig udvikling. Tendensen opstår i forlængelse af skiftet fra lønarbejder- til karriereorienteret livsstil, og fordi viden ikke som tidligere er monopoliseret hos de få, mener lektor Reinhard Stelter

 • kompetensutveckling livslångt lärande |Norge
  15-11-2006

  Det nye klasserommet!

  I de nordiske landene deltar 79. 48 % av befolkningen (mellom 15 og 64 år) på arbeidsmarkedet. Og det er der voksne egentlig lærer, erkjenner vi. Arbeidsplassen er vårt nye klasserom. Men hvem har ansvaret for at læring skjer- og hvem skal lære?

 • kompetensutveckling fängelseutbildning |Sverige
  15-11-2006

  Kära läsare,

  En allt större del av vuxnas lärande sker på arbetsplatsen. Det nordiska nätverket för vuxnas lärande, LiA, talar om arbetsplatsen som det nya klassrummet. Det är inget litet klassrum med tanke på att nära 80 procent av den vuxna befolkningen i Norden är ute i arbetslivet. Både det faktum att arbetslivet kan ses som en stor plattform för lärandet och att såväl arbetet, arbetslivet som arbetsplatserna förändras i rask takt innebär stora utmaningar.

 • vuxenutbildning integration |
  15-11-2006

  8/2006: Nyckelkompetenser

  8/2006: Nyckelkompetenser

 • kompetensutveckling läs- och skrivkunnighet |
  15-11-2006

  7/2006: Lärande i arbetslivet

  7/2006: Lärande i arbetslivet

 • kompetensutveckling |
  14-11-2006

  Gruppearbeide 2

  Gruppearbeide 2

 • kompetensutveckling |
  14-11-2006

  Gruppearbeide 3

  Gruppearbeide 3

 • kompetensutveckling |
  14-11-2006

  Gruppearbeide 1

  Gruppearbeide 1

 • |Island
  05-11-2006

  Ný ríkisstjórn – nýjar áherslur

  Engin ný fullorðinsfræðslustofnun

  Ekkert verður úr þeirri tillögu sem lögð hafði verið fram um að koma á laggirnar nýrri stofnun

 • |Island
  05-11-2006

  Leonardó-heimsókn hjá Vox

  24 gestir frá tíu löndum í Evrópu sóttu Vox heim dagana 12. til 14. október með það að markmiði að vinna með dæmi um mat og skráningu

 • |Island
  05-11-2006

  Aukinn stuðningur við fræðslusambönd!

  Ríkisstjórnin vill þróa og styrkja hlutverk fræðsluaðila sem menntunar- og fræðslustofnanir og virkja framlag
  þeirra til

 • |Island
  05-11-2006

  Aukinn sveigjanleiki í menntun!

  Þekkingarráðuneytið ætlar að breyta reglunum um inntöku í æðri menntun á þann veg að umsækjendur með sveinsbréf fái aðgang að

 • |Island
  05-11-2006

  10 milljónir aukalega til grunnfærni

  Við fjárlagagerðina í Noregi fyrir árið 2007 var lögð fram tilaga um að auka við framlög til verkefnisins um grunnfærni í atvinnulífinu úr

 • |Island
  05-11-2006

  Brýnt að auka gæði og áhrif í háskólunum

  Menntamálaráðherra Antti Kalliomäki staðfesti við vígslu háskólasvæðisins við Savonmäki i Olofsborg að starfsmenntaháskólar

 • |Island
  05-11-2006

  Ríkisstjórnin samþykkti stefnu um innflytjendaáætlun

  Þann 19 október, samþykkti ríkisstjórnin stefnu í málefnum innflytjenda. Stjórnvöld ætla á virkan hátt að taka þátt í að finna innflytjendum

 • |Island
  05-11-2006

  Samspil rannsókna og atvinnu

  Þann 21. nóvember 2006 stendur Matsstofnunin fyrir ráðstefnu um samspil rannsókna og atvinnu. Samspilið á milli rannsókna og atvinnu í

 • |Island
  05-11-2006

  Ný söngbók fyrir háskólana

  Þann 24. október kom út 18. útgáfan af háskólasöngbókinni. Útgáfunni fylgdu umræður um hvaða söngvar tilheyri danska söngvahefðinni. Nýja

 • |Island
  05-11-2006

  Sveitarfélögin og alþýðufræðslan

  Spurningakönnun á vegum sveitarfélaganna sýnir að sum sveitarfélög velja að leggja alþýðufræðslunefndirnar niður eftir að ákveðið var að

 • |Island
  05-11-2006

  Danmörk er í fyrsta sæti námslanda

  Könnun sem gerð var á vegum fyrirtækisins Cirius sýnir að 73% aðspurðra námsmanna settu Danmörku í fyrsta sæti þegar þeir áttu að velja land

 • |Island
  05-11-2006

  Dialog: Nám í atvinnulífinu

  Í næsta tölublaði af Dialog er þemanu lýst út frá sjónarhóli vísindanna jafnt sem starfinu á vettvangi með fjölbreyttum  dæmum um nám sem

 • |Island
  05-11-2006

  Tengslanet um eldri í atvinnulífinu

  Nýtt norrænt tengslanet vinnur að málefnum tendgum eldri í atvinnulífinu. Á fyrsta fundinum voru þau svið, sem tengslanetið myndu vinna  Að,

 • |Island
  05-11-2006

  Norrænn þankabanki um færni til framtíðar

  Var stofnaður á vegum NVL vorið 2006 á sviði fullorðinsfræðslu til þess að fylgja eftir skýrslu Norrænu ráðherranefndarinnar og vikuritsins

 • |Island
  05-11-2006

  Norræn rannsóknaráðstefna um nám fullorðinna

  Dagana 17. – 19. april árið 2007 verður haldin önnur norræna ráðstefnan um nám fullorðinna „Meaning, relevance and variation“ við Háskólann

 • |
  03-11-2006

  8/2006

  8/2006

 • |Finland
  02-11-2006

  Korkeakoulujen laatuun ja vaikuttavuuteen panostettava

  Opetusministeri Antti Kalliomäki totesi Savonniemen kampuksen vihkiäisissä Savonlinnassa, että samalla alueella toimivien

 • |Finland
  02-11-2006

  Hallitus hyväksyi maahanmuuttopoliittisen ohjelman

  Hallitus hyväksyi 19. lokakuuta hallituksen maahanmuuttopoliittisen ohjelman. Hallituksen maahanmuuttopoliittisen ohjelman tarkoituksena on

 • |Finland
  02-11-2006

  Uusi hallitus, uudet tuulet

  Ruotsin uuden porvarihallituksen ensimmäisessä budjettiesityksessä painotetaan, että aikuiskoulutuksen laajuus ja sisältö ovat kuntien

 • |Finland
  02-11-2006

  Leonardo-vierailu Voxissa

  12.-14.10. Vox toimi isäntänä 24:lle vieraalle kymmenestä Euroopan maasta. Tapaamisen aikana käytiin läpi tapausesimerkkejä opitun

 • |Finland
  02-11-2006

  Lisää tukea sivistysliitoille!

  Norjan hallitus haluaa kehittää ja vahvistaa sivistysliittojen (studieforbund) roolia koulutus- ja opetustoimijoina. Opetusministeriö on

 • |Finland
  02-11-2006

  Lisää joustavuutta koulutukseen!

  Norjan opetusministeriö haluaa muuttaa korkeakoulutuksen hakukelpoisuuskriteerejä siten, että korkeakouluun voisi pyrkiä kaksivuotisen

 • |Finland
  02-11-2006

  10 miljoonaa kruunua lisärahoitusta perustaitoihin

  Voxin hallinnoiman työelämän perustaito-ohjelman (BKA) rahoitusta nostettiin 24,5 miljoonasta kruunusta 35,5 miljoonaan. Norjan

 • |Finland
  02-11-2006

  Uusi koulutuskeskus IDAN aloitti toimintansa

  Neljä teollisuuden ja matkailualan koulutusorganisaatiota (opplæringsråd) päätti keväällä 2006 yhdistää voimansa, ja lokakuussa uuden

 • |Finland
  02-11-2006

  Tutkijoiden ja ammatissa toimivien vuorovaikutus

  Evalueringsinstituttet järjestää 21.11.2006 konferenssin, jonka aiheena on tutkijoiden ja ammatissa toimivien välinen vuorovaikutus. Tanskan

 • |Finland
  02-11-2006

  Uusi painos Højskolesangbogenista

  24.10. ilmestyi Tanskan suosituimman laulukirjan Højskolesangbogenin 18. painos. Julkaisu on saanut aikaan uutta keskustelua laulamisen

 • |Finland
  02-11-2006

  Kunnat ja kansansivistystyö

  Tanskalaiskunnissa tehdyn kyselyn mukaan osa kunnista haluaa lakkauttaa kansansivistyslautakuntansa, koska niiden ylläpito ei enää ole

 • |Finland
  02-11-2006

  Tanska ykkösvaihtoehto opiskelijavaihtoon lähteville

  Tuoreen tutkimuksen mukaan 73 % Tanskassa opiskelevista vaihto-opiskelijoista piti Tanskaa ykkösvaihtoehtonaan kohdemaata valitessaan.

 • |Finland
  02-11-2006

  Dialog: Työssäoppiminen

  Dialog-lehden uusin numero valaisee työssäoppimista sekä teorian että käytännön kannalta. Lehdessä esitellään joukko erilaisia esimerkkejä

 • |Finland
  02-11-2006

  Ikääntyvät työelämässä -verkosto

  Uusi pohjoismainen verkosto työstää aiheita, jotka ovat ajankohtaisia liittyen ikääntyvien työntekoon. Ensimmäisen kokouksen aikana

 • |Finland
  02-11-2006

  Pohjoismainen aivoriihi tulevaisuuden pätevyysvaatimuksista

  perustettiin NVL:n aloitteesta keväällä 2006. Lokakuussa aivoriihen työn tuloksia esiteltiin Tanskan kansansivistystyön kattojärjestölle

 • |Finland
  02-11-2006

  Toinen pohjoismainen tutkijakonferenssi aikuisten oppimisesta

  järjestetään 17.-19.4. 2007 Linköpingin yliopistossa otsikolla ”Meaning, relevance and variation”. Konferenssissa käsitellään aikuisten

 • |in English
  02-11-2006

  Annual Nordic Council’s Session

  The Nordic Council is meeting for its annual Session from October 29 until November 2 in Copenhagen this year. The Session of the Nordic Council is held once a year.

 • |in English
  02-11-2006

  Annual Nordic Council’s Session

  The Nordic Council is meeting for its annual Session from October 29 until November 2 in Copenhagen this year. The Session of the Nordic Council is held once a year.

 • |Island
  02-11-2006

  Finnsk-íslensk orðabók gefin út

  NÝLEGA kom út finnsk-íslensk orðabók í Finnlandi, gefin út af Yliopistopaino- háskólaútgáfunni í Helsinki. Það er Tuomas

 • |Island
  02-11-2006

  Fjórar fræðslumiðstöðvar sameinast í IÐUNNI – fræðslusetri ehf.

  IÐAN - Fræðslusetur ehf. hefur hafið starfsemi. Hlutverk IÐUNNAR er að bæta hæfni fyrirtækja og starfsmanna í byggingar-, málm-, prentiðnaði

 • |Finland
  02-11-2006

  Suomi-Islanti-sanakirja

  Suomi-islanti-sanakirjassa on noin 36 000 hakusanaa. Se on moderni yleissanakirja, joka sisältää runsaasti paitsi eri alojen sanastoa myös

 • |Danmark
  02-11-2006

  Finsk – islandsk ordbok er utkommet

  Nylig utga univeristetuforlaget Yliopistopaino i Helsinki en finsk – islandsk ordbok. Det er Tuomas Järvelä sem bearbeidet

 • |Danmark
  02-11-2006

  Fire opplæringsråd forenes i IDAN – Opplæringssenter a.s

  IDAN – Opplæringssenter er opprettet. Hovedoppgaven for IDAN er å øke kompetansen blandt virksomheter og medarbeidere innenfor, bygge-,

 • |Sverige
  31-10-2006

  Dialog: Lärande i arbetslivet

  Detta nummer av Dialog belyser temat såväl ur forskarens som praktikerns perspektiv, och tillhandahåller en stor variation av exempel från

 • |Danmark
  31-10-2006

  Nordisk forskerkonference om voksnes læring

  Den 17.-19. april 2007 afholdes den anden nordiske konference om voksnes læring ”Meaning, relevance and variation” på Linköping Universitet.

 • |Danmark
  31-10-2006

  Samspil mellem forskning og profession

  Den 21. november 2006 afholder Evalueringsinstituttet en konference om samspillet mellem forskning og profession. Samspillet mellem

 • |Danmark
  31-10-2006

  Ny højskolesangbog

  Den 24. oktober udkom den 18. udgave af højskolesangbogen. Det har medført en fornyet diskussion om hvilke sange der rettelig kan siges at

 • |Danmark
  31-10-2006

  Kommunerne og folkeoplysningen

  En kommunal rundspørge viser at en del af kommunerne vil vælge folkeoplysningsudvalgene fra efter at det ikke længere er lovpligtigt at have

 • |Danmark
  31-10-2006

  Danmark er førstevalg som studieland

  En undersøgelse foretaget af Cirius viser at 73% af de studerende havde Danmark som førstevalg når de skulle vælge studieland. De vigtigste

 • |Norge
  30-10-2006

  Leonardo-besøk hos Vox

  24 gjester fra ti europeiske land var samlet hos Vox 12. – 14. oktober for å jobbe med eksempler fra virksomheter og av enkeltpersoner i forhold til dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse.

 • |Sverige
  30-10-2006

  Økt støtte til studieforbundene!

  Regjeringen vil videreutvikle og styrke studieforbundenes rolle som utdannings- og opplæringsaktører og bidragsytere i det frivillige Norge.

 • |Norge
  30-10-2006

  Økt fleksibilitet i utdanning!

  Kunnskapsdepartementet vil endre reglene for opptak til høyere utdanning slik at søkere med fagbrev kan tas opp til ingeniørstudier.

 • |Norge
  30-10-2006

  10 millioner ekstra til basiskompetanse

  I forslaget til statsbudsjett for 2007 har bevilgningen til Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) blitt økt fra ca. 24,5

 • |Sverige
  30-10-2006

  Man bör satsa på kvalitet och effekt i högskolorna

  Undervisningsminister Antti Kalliomäki konstaterade vid invigningen av Savonmäki campus i Olofsborg, att yrkeshögskolor och

 • |Sverige
  30-10-2006

  Regeringen godkände ett invandrarpolitiskt program

  Den 19 oktober, godkände regeringen det invandrarpolitiska programmet. Regeringen vill aktivt främja sysselsättningsinriktad invandring med

 • |Sverige
  30-10-2006

  Nätverket Äldre i arbetslivet

  Nytt nordiskt nätverk arbetar med frågor som är aktuella för äldre i arbetslivet.

 • |Danmark
  30-10-2006

  Nordisk Tænketank for Fremtidens Kompetencer

  blev nedsat af NVL forår 2006 for inden for området for voksnes læring at følge op på Nordisk Ministerråd og Huset Mandag Morgens rapport

 • |Sverige
  26-10-2006

  Ny regering - nya satsningar

  Här nedan följer huvudparten av de förslag som berör vuxenutbildningen, som den nya, borgerliga regeringen i Sverige lägger fram i sin första budgetproposition. Regeringen betonar att det ska vara kommunerna som ansvarar för omfattning och innehåll i vuxenutbildningen. Vikten av regionalt samarbete mellan kommuner betonas, liksom behovet av yrkesutbildning.

 • |in English
  26-10-2006

  Annual Nordic Council’s Session

  The Nordic Council is meeting for its annual Session from October 29 until November 2 in Copenhagen this year. The Session of the Nordic Council is held once a year.

 • |
  26-10-2006

  11/2006 NVL Frettir

  11/2006 NVL Frettir

 • |
  26-10-2006

  11/2006 NVL Uutisia

  11/2006 NVL Uutisia

 • |
  26-10-2006

  10/2006 NVL Uutisia

  10/2006 NVL Uutisia

 • |
  26-10-2006

  10/2006 NVL Frettir

  10/2006 NVL Frettir

 • |in English
  16-10-2006

  Religious Diversity and Anti-Discrimination Training

  Issues related to religious diversity are becoming increasingly important in European society. CEJI’s work in the field of diversity education and anti-discrimination, in formal and non-formal learning environments, has revealed a real need to prepare educators to deal effectively with religiously diverse populations. For this reason, CEJI has engaged in the development of a new training programme for adult educators and community associati

 • |
  29-09-2006

  7/2006

  7/2006

 • |Finland
  29-09-2006

  Yhteiskuntatietoa maahanmuuttajille

  Ruotsin hallitus on antanut integraatiovirastolle ja koulujen kehityksestä vastaavalle virastolle tehtäväksi tukea kuntia yhteiskuntatiedon

 • |Finland
  29-09-2006

  Raportti etäopiskelusta vapaassa sivistystyössä

  Mitä etäopiskelu merkitsee osanottajalle? Onko joustavuus pelkästään myönteinen asia? Johtaako etäopiskelu eristymiseen vai synnyttääkö se

 • |Finland
  29-09-2006

  140 miljoonaa kruunua urheilukoulutusjärjestölle

  Kansansivistysministeri Lena Hallengren on ehdottanut, että urheilukoulutusjärjestö SISU Idrottsutbildarnan vuosittainen tuki

 • |Finland
  29-09-2006

  Kansalaisyhteiskunta kestävän kehityksen puolesta

  Vofo ja NVL järjestävät Norjassa lokakuussa konferenssin Læring for bærekraft kansalaisyhteiskunnasta kestävän kehityksen

 • |Finland
  29-09-2006

  Oppivat yritykset

  Mitä tiedämme työelämässä oppimisesta? Pohjoismaiden ministerineuvosto järjestää yhdessä Norjan opetusministeriön kanssa Rica Værnesissa

 • |Finland
  29-09-2006

  BKA – työelämän perustaito-ohjelma

  Aloituskonferenssi 14. – 15. syyskuuta

 • |Finland
  29-09-2006

  Elinikäisen oppimisen viikko – kaikille väyliä oppimiseen?

  Kaikilla on mahdollisuus oppimiseen, mutta kaikki eivät hyödynnä näitä mahdollisuuksia. Islannissa 24.–30. syyskuuta järjestettävän elinikäisen oppimisen viikon pääsanoma on: Mikä sinua estää?

 • |Finland
  29-09-2006

  ”Oppimista tapahtuu vaivihkaa”

  Tanskan valtion laadun ja osaamisen kehittämiskeskus on järjestänyt päiväseminaarin oppimisympäristöistä ja osaamisen kehittämisestä.

 • |Finland
  29-09-2006

  Yritykset taistelevat nuorista kyvyistä

  Mandag Morgenin viikottaisen uutislehden tekemä tutkimus ruotii tulevaisuuden työntekijöiden – tämän päivän nuorten – käsityksiä ja

 • |Finland
  29-09-2006

  Miten herätetään matalasti koulutettujen opiskelumotivaatio?

  Aiheesta järjestettiin 27.9. suosittu teemapäivä kouluille, yrityksille ja organisaatioille. Tanskan opetusministeriön, oppilaitosten,

 • |Finland
  29-09-2006

  Yhteisvoimin aikuis- ja jatkokoulutuksen hyväksi

  Tanskan hallitus ja työelämäjärjestöt ovat tällä viikolla kokoontuneet keskustelemaan aikuis- ja jatkokoulutuksen panostuksista. Julkinen

 • |Finland
  29-09-2006

  DialogWeb 6/2006

  on ilmestynyt. Teemana on  Laatu ja opitun tunnustaminen. www.dialogweb.net

 • |Finland
  29-09-2006

  Pohjoismainen ohjausseminaari 11. joulukuuta

  Pohjoismainen ohjausseminaari: Konstruktivismi myötä- ja vastavalossa: seminaari ohjauksen käytännöistä ja metodeista 11. joulukuuta

 • |Finland
  29-09-2006

  Konferenssi opitun tunnustamisesta 7.–8. maaliskuuta 2007

  NVL järjestää konferenssin opitun tunnustamisesta 7.–8. maaliskuuta 2007. Konferenssiin osallistuu myös OECD:n edustajia, jotka esittelevät

 • kvalitetssäkring vuxnas lärande |Danmark
  29-09-2006

  Kvalitet i voksnes læring – spot på professionel identitet og institutionskultur

  På et debatmøde om kvalitet og kvalitetskriterier i voksnes læring med spot på professionel identitet og institutionskultur holdt Jørgen Gleerup, lektor fra Syddansk Universitet et oplæg der satte perspektiv. Mødet fandt sted d. 22. september på Odense Fagskole og var arrangeret af det nationale kvalitetsnetværk under Nordisk Netværk for Voksnes Læring NVL i samarbejde med Odense Fagskole.

 • |Finland
  29-09-2006

  Hyvä lukija!

  Opitun tunnustaminen ja oppimisen laadunvarmennus ovat tällä hetkellä ajankohtaisia aiheita sekä yleisen koulutusjärjestelmän että elinikäisen oppimisen, aikuiskoulutuksen ja yleissivistyksen osalta. Nämä käsitteet ovat myös tämänkertaisen DialogWebin keskiössä.

 • |in English
  29-09-2006

  Dear Reader!

  Validation of learning and quality assurance of learning are very topical issues at the moment, whether it be with regard to the formal education system, lifelong learning, adult education, or general knowledge. They are also the most central concepts of this issue of DialogWeb.

 • realkompetens kortutbildade |Danmark
  29-09-2006

  Pluk fra inspirationsdagen

  - Livslang læring? Nej, livslang underordning og tvang, lyder disse ord i ørerne hos den mest udsatte gruppe af kortuddannede. De husker deres skolegang alt for godt og ved af egen erfaring helt ind på rygmarven, at uddannelse ikke er for dem. Men de hører også kravene overalt i samfundet om, hvor vigtigt det er, at man uddanner sig igennem hele livet.

 • realkompetens kortutbildade |Danmark
  29-09-2006

  Mange flere skal have merit

  Øget fokus på anerkendelse af realkompetencer som et middel til at sikre flere kortuddannede et kompetenceløft. Det var et af temaerne for en inspirationsdag for uddannelsesfolk fra hele Danmark i slutningen af september.

 • |Island
  29-09-2006

  Konstruktivisme i med – og modlys

  Norræn námstefna um ráðgjöf.  Post- konstruktivisme i med – og modlys: Námsstefna um kenningar og aðferðir ráðgjafar þann 11. desember kl.

 • |Island
  29-09-2006

  „Nám fer oft fram óvitandi”

  Það verður að gera ráð fyrir hinu ófyrirséða þegar skapaður er vettvangur fyrir færniþróun á vinnustaðnum. Að „Nám fer oft fram óvitandi”

 • |Island
  29-09-2006

  Baráttan um einvalaliðið

  Samkeppni fyrirtækjanna um ráða til sín besta, mest skapandi og hæfileikaríkasta vinnukraftinn fer sífellt harðnandi. Það fækkar sífellt í

 • |Island
  29-09-2006

  Hvernig er hægt að efla áhuga þeirra sem hafa litla menntun?

  Spurningunni um hvernig sé hægt að efla áhuga þeirra sem hafa litla menntun var varpað fram á vel sóttum, hvatningardegi fyrir skóla,

 • |Island
  29-09-2006

  Sameiginleg ábyrgð á að styrkja fullorðins- og símenntun

  Ríkisstjórnin í Danmörku og samtök launþega og atvinnurekenda héldu í vikunni fund um framlög til fullorðinsfræðslu og símenntunar.

 • |Island
  28-09-2006

  Raunfærnimat og gæðastjórnun

  er þema 6. tölublaðs af DialogWeb. Lesið meira á www.dialogweb.net

 • |Island
  28-09-2006

  „Álit þátttakenda á alþýðufræðslu með fjarkennslu“

  Er nafnið á skýrslu frá alþýðufræðsluráðinu. Hvaða áhrif hefur það á þátttakendur að leggja stund á nám með fjarkennslu. Er sveigjanleikinn

 • |Island
  28-09-2006

  140 milljónir sænskra króna til Samtaka sænskra íþróttafræðsluaðila SISU Idrottsutbildarna

  Ráherra fullorðinsfræðslu Lena Hallengren hefur kynnt frumvarp um að tvöfalda fjárframlög til SISU Samtaka sænskra íþróttafræðsluaðila. Lagt

 • |Island
  28-09-2006

  Samfélagslegar upplýsingar fyrir innflytjendur

  Ríkisstjórnin í Svíþjóð hefur falið stofnunum um málefni innflytjenda og skólaþróun að veita sveitarfélögum stuðning við að upplýsa nýflutta

 • |Island
  28-09-2006

  Nám til sjálfbærni

  Tveir nytsamlegir og andríkir dagar í október

 • |Island
  28-09-2006

  Þekkingarfyrirtæki

  Hvað vitum við um nám á vinnustað?

 • |Island
  28-09-2006

  Áætlun um grunnfærni í atvinnulífinu – BKA (Basiskompetanse i arbeidslivet)

  Upphafsráðstefna 14. – 15. september

 • |Island
  28-09-2006

  Símenntunarvikan – leið til náms fyrir alla?

  Allir hafa tækifæri til þess að bæta við sig þekkingu en margir nýta sér þau tækifæri ekki. Markmið símenntunarvikunnar á Íslandi dagana

 • |Island
  28-09-2006

  Leið innflytjenda frá námi til starfa, viðfangsefni námstefnu

  Þrátt fyrir að reiknað sé með að innflytjendum í leit að vinnu í Finnlandi muni fjölga á næstu árum eru þeir margir með litla eða enga

 • |Island
  28-09-2006

  Ráðstefna um raunfærnimat 7.- 8. mars 2007

  Á ráðstefnu NVL um raunfærnimat dagana 7. og 8. mars 2007 munu fulltrúar frá OECD koma og gera grein fyrir starfi OECD á sviði

 • |Sverige
  28-09-2006

  Validering och kvalitetssäkring

  är tema för nr 6/2006 av DialogWeb. Läs mer i www.dialogweb.net.

 • |Danmark
  28-09-2006

  Konstruktivisme i med – og modlys

  Seminar om vejledningens praksis og metoder

 • kvalitetssäkring kompetensutveckling |Danmark
  28-09-2006

  Kvalitetskriterier for ikke-formelle uddannelser

  Arbejdsmarkedet har i stigende omfang begyndt at fokusere på betydningen af komptenceudvikling og har lagt skærpede krav til en konstant opdatering af arbejsstyrkens færdigheder og tilegnelse af ny faglig kundskab. I forbindelse med det har efterspørgsel for livslang læring steget hurtigt sammen med at flere uddannelsestilbud har kommet på markedet.

 • validering kvalitetssäkring |Danmark
  28-09-2006

  Kære læser!

  Validering af kompetancer og kvalitetsikring af læring er varme emner i dag, om det så gælder almene uddannelsesformer, livslang læring, voksenuddannelse eller generel læring. Disse to emner udgør også temaet for dette nummer af DialogWeb.

 • forskning utbildningspolitik |
  28-09-2006

  Recognition of qualifications from prior learning and work experience in Estonia

  In Estonia prior learning and work experience is accredited in all areas. Never-the-less it is still rather uneven as there is no central state regulations.

 • |Danmark
  28-09-2006

  ”Læring sker i ubevogtede øjeblikke”

  Der skal gøres plads til det uforudsete når der tilrettelægges med henblik på kompetenceudvikling på arbejdspladsen. Det at læring ”sker i

 • |Danmark
  28-09-2006

  Kampen om eliten

  Virksomhedernes talentkamp om at tiltrække den bedste, mest kreative og talentfulde arbejdskraft er i fuld gang. Ungdomsårgangene er blevet

 • |Danmark
  28-09-2006

  Hvad motiverer de kortuddannede?

  Spørgsmålet om hvad der motiverer de kortuddannede blev stillet på en velbesøgt inspirationsdag for skoler, virksomheder og organisationer

 • |Danmark
  28-09-2006

  Fælles ansvar for en styrket voksen- og efteruddannelsesindsats

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i denne uge holdt møde om voksen- og efteruddannelsesindsatsen. Det fælles ansvar er baseret på

 • kvalitetssäkring vuxnas lärande |Sverige
  27-09-2006

  Kvaliteten – fokus i vuxnas lärande

  Under åren 2004- 2006 lades det ner mycket resurser på att kartlägga och systematisera kvalitetsarbetet i vuxenutbildningen i Sverige. Vuxnas lärande äger rum på många arenor och alla dessa omfattas av de tre dokument kring lärande och kvalitet, som nu finns som vägledning och inspiration för kvalitetsarbetet. Men hur stort praktiskt värde har då detta arbete haft för verksamheten?

 • |in English
  27-09-2006

  Low educational attainments continue to penalise people in many OECD countries

  Education is a gateway to employment and in almost all OECD countries educational attainment levels continue to rise, with many countries

 • |in English
  27-09-2006

  Low educational attainments continue to penalise people in many OECD countries

  Education is a gateway to employment and in almost all OECD countries educational attainment levels continue to rise, with many countries

 • |Finland
  27-09-2006

  Maahanmuuttajien tietä opiskelusta työelämään pohdittiin seminaarissa

  Vaikka yhä useamman maahanmuuttajan uskotaan jatkossa muuttavan Suomeen työn perässä, moni saapuu edelleen Suomeen vailla koulutusta tai ei

 • |
  27-09-2006

  9/2006 NVL Frettir

  9/2006 NVL Frettir

 • |
  27-09-2006

  9/2006 NVL Uutisia

  9/2006 NVL Uutisia

 • |Sverige
  27-09-2006

  Invandrarens väg från studier till arbetsliv behandlades vid seminarium

  Trots att man räknar med att allt fler invandrare kommer att flytta till Finland på grund av arbete är det många som fortfarande kommer till

 • |Danmark
  27-09-2006

  Læringsuka - veier til læring for alle?

  Alle har mulighet til å lære men ikke alle benytter seg av mulighetene. Hovedbudskapet i læringsuken, dagene 24.-30. september i Island er hva stopper deg?

 • |in English
  27-09-2006

  Low educational attainments continue to penalise people in many OECD countries

  Education is a gateway to employment and in almost all OECD countries educational attainment levels continue to rise, with many countries

 • |Norge
  27-09-2006

  Læring for bærekraft

  To nyttige og inspirerende dager i oktober Læring for bærekraft, en konferanse om sivilsamfunnet som læringsarena for bærekraftig utvikling.

 • |Norge
  27-09-2006

  Lærende virksomheter

  Hva vet vi om læring på arbeidsplassen?

 • |Norge
  27-09-2006

  Program for basiskompetanse for arbeidslivet - BKA

  Startkonferanse 14. – 15. september