• kvalitetssäkring vägledning |Sverige
  26-09-2006

  Små steg och enkla verktyg behövs i kvalitetsarbetet

  Ett enhetligt och enkelt sätt att mäta kvalitet efterlyser Sari Summanen som är rektor för medborgarinstitutet i Nilsiä i Norra Savolax. I en vetenskaplig studie har hon undersökt kvalitetsarbetet i sexton medborgar- och arbetarinstitut i samma region.

 • |Sverige
  25-09-2006

  Nyhet 2

  ingress... ingress... ingress... ingress... ingress... ingress... ingress... ingress...

 • |Sverige
  25-09-2006

  Nyhet 1

  ingress... ingress... ingress... ingress... ingress... ingress... ingress... ingress...

 • validering kvalitetssäkring |
  25-09-2006

  6/2006: Validering och kvalitetssäkring

  6/2006: Validering och kvalitetssäkring

 • |Sverige
  25-09-2006

  Valideringskonferens 7-8 mars 2007

  Vid NVL:s valideringskonferens den 7-8 mars 2007 kommer även  OECD att medverka för att redovisa OECD:s arbete med validering.

 • |Sverige
  25-09-2006

  ”Deltagarröster om folkbildning på distans”

  Så heter en rapport från Folkbildningsrådet.  Vad innebär det för deltagaren att  studera på distans. Är flexibiliteten enbart positiv?

 • |Sverige
  25-09-2006

  140 miljoner kronor till SISU Idrottsutbildarna

  Folkbildningsminister Lena Hallengren presenterar nu ett förslag som innebär en fördubbling av anslaget till SISU Idrottsutbildarna.  SISU

 • |Sverige
  25-09-2006

  Samhällsinformation till invandrare

  Regeringen har gett Integrationsverket och Myndigheten för skolutveckling i uppdrag att stödja kommunerna när det gäller

 • |Danmark
  11-09-2006

  Nyhetstest

  Ingress...

 • glesbygd vuxenutbildning |
  04-09-2006

  5/2006: Självstyrande områden

  5/2006: Självstyrande områden

 • distansutbildning glesbygd |Sverige
  04-09-2006

  De minsta behöver varandra

  Litet är vackert är en fin tanke som inte längre fungerar. Det säger Pirkko Cygnel som har över trettio års erfarenhet av att leda ett litet tvåspråkigt arbetarinstitut i Dragsfjärd på Kimitoön i den åboländska skärgården.

 • glesbygd distansutbildning |Sverige
  04-09-2006

  Sámij åhpadusguovdásj – Samernas utbildningscentrum

  Samisk kultur och samiskt näringsliv kan inte överleva och utvecklas utan omfattande, motiverande och välproducerade utbildningar. Vid Sámij åhpadusguovdásj i Jokkmokk – Jåhkåmåhkke har man sedan länge förstått det.

 • vuxenutbildning distansutbildning |Norge
  04-09-2006

  Samisk voksenopplæring – voksenopplæring for samer

  ”Samisk voksenopplæring” er ikke et etablert begrep som brukes i dagligtalen. Om en skulle gi begrepet en slags status eller innhold, måtte det være at denne type voksenopplæring genuint bygger på samiske premisser slik tidligere. Det kan en neppe si om voksenopplæringa slik den utøves i dag.

 • distansutbildning glesbygd |Norge
  04-09-2006

  Voksenopplæring som varmer

  Det bor rundt 2000 nordmenn i kjølige omgivelser på Svalbard. Disse har sitt voksenopplæringstilbud gjennom studieforbundet AOF.

 • glesbygd forskning |Norge
  04-09-2006

  Svalbard er en øygruppe

  i Nordishavet. Isbreer utgjør 60 prosent av Svalbards areal. Midnattsola har de i 4 måneder om sommeren, og om vinteren er sola helt borte tilsvarende lenge. Den norske bosetningen utgjør rundt 2000 mennesker. Den russiske kontigenten på øyene var en tid større enn den norske, men er betydelig redusert i de senere år.

 • vuxenutbildning högre utbildning |Sverige
  04-09-2006

  Omstrukturering av vuxenutbildningen på Åland

  I juni lämnade kommittén Struktur-07 in sin slutrapport om hur ungdomsutbildningen ska omorganiseras. Den föreslagna omorganisationen omfattar även vuxenutbildningen. I artikeln presenteras de aspekter av omorganiseringen som särskilt berör vuxenutbildningen.

 • folkbildning yrkesutbildning |Sverige
  04-09-2006

  Fortbildning relaterad till sjöfart

  Den här artikeln handlar om en specifik form av vuxenutbildning – fortbildning – inom en specifik sektor av det åländska näringslivet, sjöfarten. Artikeln behandlar olika trender och förändringar i samhället som bidragit till att behov av fortbildning inom nya områden har utvecklats över tid.

 • livslångt lärande språk |
  04-09-2006

  Setu People – The Oldest Settled People In Europe

  South-East Estonia at the coasts of lake Pihkva there live a special people – the Setus. The land of Setus (in Estonian Setumaa and in Setu called Setomaa) is thought to be the most far-away place in Estonia and the Setus are also different from the so-called average Estonians. There are about 10 000 Setus. They speak Setu language, which differs from the standard Estonian like for example Norwegian differs from Swedish.

 • folkbildning språk |
  04-09-2006

  Leelo as Unesco Cultural Heritage

  The Estonian Ministry of Culture is planning to suggest the leelo of Setus to be included in the UNESCO list of oral cultural heritage in 2006. One of the conditions for this is that regional programs support the oral culture. And this plan has been launched on several levels.

 • glesbygd vuxenutbildning |Danmark
  04-09-2006

  Hvis ikke du kommer til skolen så kommer skolen til dig

  Voksnes efterspørgsel efter uddannesle har vokset gevaldigt i Island de seneste år samtidigt med at uddannelsesmuligheder har vokset. Med oprettelsen af voksenuddannelsescentre rundt omkring i Island de sidste ti år, hastige fremskridt indenfor fjernundervisning i universiteterne og en hurtig tilegnelse af nyhedder indenfor informations teknologi, har voksnes muligheder til at uddanne sig i fjerntliggende områder har været aldrig været lige gode som i dag.

 • kompetensutveckling utbildningspolitik |Sverige
  04-09-2006

  Grønland ønsker stort uddannelsesløft

  Alt for få grønlændere får en kompetencegivende uddannelse. Mange arbejder ufaglært med stor risiko for ledighed samtidig med, at samfundet er afhængigt af dyr, tilkaldt arbejdskraft. Nu lægger politikerne op til et markant uddannelsesløft. Snart skal næsten 25 procent af de offentlige udgifter bruges på uddannelse og opkvalificering.

 • |in English
  04-09-2006

  Some examples of adult education of the Setus

  The inhabitants of Setumaa receive adult education mainly on three levels: they participate in courses organized by local, regional and state educational organizations.

 • distansutbildning glesbygd |Sverige
  04-09-2006

  Kära läsare

  Detta nummer handlar om vuxenutbildning i de självstyrda och glesbebodda områden inom Norden och Baltikum och har således karaktären av skärgård, glesbygd och minoritet.

 • |Finland
  04-09-2006

  Hyvä lukija

  Tämä DialogWebin numero kertoo aikuisopiskelusta Pohjolan ja Baltian itsehallintoalueilla ja harvaan asutuilla alueilla. Artikkeleissa käsitellään erityisesti saaristoon, haja-asutusalueihin ja vähemmistöihin liittyviä aiheita. Niistä käy myös ilmi, kuinka erilaiset eri aikuiskoulutusmuotojen toimintaedellytykset ovat 2000-luvun alkuvuosina olleet.

 • |in English
  04-09-2006

  Dear Reader

  This issue of DialogWeb deals with adult education in the autonomous areas and sparsely populated areas in the Nordic and Baltic countries. The articles focus on themes linked to minorities, rural areas and the archipelago. They highlight the dissimilarity of the conditions that different forms of adult education have operated in during the first years of the 21st century.

 • |
  04-09-2006

  6/2006

  6/2006

 • NVL stod for allsang før middagen og noen stillte opp i nasjonaldrakter
  kompetensutveckling |Norden
  30-08-2006

  Tenketankens midtermseminarium

  Seminaret var organiseret af Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) og Nordisk Tænketank om Fremtidens Kompetencer. Der var 45 deltagere fra alle de fem nordiske lande.

 • fängelseutbildning |
  30-08-2006

  Länkar

  Länkar

 • fängelseutbildning |
  30-08-2006

  Rekommendationer

  Rekommendationer

 • fängelseutbildning |
  30-08-2006

  Nätverkets representanter

  Nätverkets representanter

 • fängelseutbildning |
  30-08-2006

  Best practises

  Best practises

 • fängelseutbildning |
  30-08-2006

  Fengselsundervisning

  Fengselsundervisning

 • |
  08-08-2006

  8/2006 NVL Frettir

  8/2006 NVL Frettir

 • |
  08-08-2006

  8/2006 NVL Uutisia

  8/2006 NVL Uutisia

 • |
  05-08-2006

  Dialogweb

  NVL:s webbpublikation DialogWeb fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden.
  Webbtidningens artiklar publiceras löpande i adressen www.dialogweb.net och på Facebook.

 • Johannes Jansson/norden.org
  demokrati IKT kompetens |Norden
  24-07-2006

  Flexibelt lärande, it och demokrati

  Målet med projektet Flexibelt lärande, IT och demokrati har varit att skapa en modell för fortbildning för folkbildare och vuxenpedagoger i flexibelt lärande inom i Norden och bidra till nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte. NVL 2006.

 • |
  23-06-2006

  Grip sjansen!

  Grip sjansen!

 • |
  22-06-2006

  5/2006

  5/2006

 • |
  21-06-2006

  Nordisk konferens 2006

  Nordisk konferens 2006

 • |
  21-06-2006

  7/2006 NVL Frettir

  7/2006 NVL Frettir

 • |
  21-06-2006

  7/2006 NVL Uutisia

  7/2006 NVL Uutisia

 • vägledning |
  20-06-2006

  Sociodynamic Counselling – Crossing Lines, Broadening Minds4th - conference 2006

  This fourth Nordic Conference on Sociodynamic Counselling, 17th - 19th of May 2006 in Jyväskylä, Finland, took us back to the roots of sociodynamic counselling; we learnt about current trends and compared different theories ...

 • |Sverige
  16-06-2006

  Test nyhet

  ingresstext..

 • |Sverige
  12-06-2006

  Test av RSS

  Ingress (visas i rss-kanalen)

 • |
  09-06-2006

  6/2006 NVL Uutisia

  6/2006 NVL Uutisia

 • |
  09-06-2006

  6/2006 NVL Frettir

  6/2006 NVL Frettir

 • |
  02-06-2006

  4/2006

  4/2006

 • |
  30-05-2006

  5/2006 NVL Frettir

  5/2006 NVL Frettir

 • |
  30-05-2006

  5/2006 NVL Uutisia

  5/2006 NVL Uutisia

 • |in English
  19-05-2006

  In English

  In English

 • |
  05-05-2006

  3/2006

  3/2006

 • vuxnas lärande näringsliv |
  02-05-2006

  Dagens eldre er de ”stygge andungene”

  Dagens eldre er de ”stygge andungene”

 • forskning vuxenutbildning |
  02-05-2006

  Aldersdiskriminering utbredt i Norden

  Aldersdiskriminering utbredt i Norden

 • Clara Henriksdotter
  lika möjligheter hållbar utveckling |
  02-05-2006

  Kära läsare

  Kära läsare

 • motivation lika möjligheter |
  02-05-2006

  Hyvä lukija

  Hyvä lukija

 • demokrati motivation |
  02-05-2006

  Dear Reader

  Dear Reader

 • |
  28-04-2006

  4/2006 NVL Frettir

  4/2006 NVL Frettir

 • |
  28-04-2006

  4/2006 NVL Uutisia

  4/2006 NVL Uutisia

 • språk vuxnas lärande |
  28-04-2006

  Ljudmila

  Ljudmila

 • lika möjligheter språk |
  28-04-2006

  Viktoria

  Viktoria

 • distansutbildning hållbar utveckling |
  28-04-2006

  Elsa

  Elsa

 • folkbildning motivation |
  28-04-2006

  Jevgeni

  Jevgeni

 • lika möjligheter demokrati |
  28-04-2006

  Equal opportunities for the Russians

  Equal opportunities for the Russians

 • lika möjligheter flexibelt lärande |
  28-04-2006

  Envishet kan ge jämlikhet

  Envishet kan ge jämlikhet

 • lika möjligheter kompetensutveckling |
  28-04-2006

  Finns det plats för alla?

  Finns det plats för alla?

 • vuxenutbildning lika möjligheter |
  27-04-2006

  Ett universitet öppet för alla

  Ett universitet öppet för alla

 • språk invandrare |
  26-04-2006

  I Danmark taler vi dansk

  I Danmark taler vi dansk

 • lika möjligheter språk |
  11-04-2006

  4/2006: Jämlikhet

  4/2006: Jämlikhet

 • forskning jämställdhet |
  10-04-2006

  The Status of Men in Lithuania today

  The Status of Men in Lithuania today

 • |
  07-04-2006

  3/2006 NVL Frettir

  3/2006 NVL Frettir

 • vuxenutbildning glesbygd |
  06-04-2006

  Ny mansroll via vuxenutbildningen

  Ny mansroll via vuxenutbildningen

 • högre utbildning motivation |
  05-04-2006

  Den Islandske mand - en truet art!

  Den Islandske mand - en truet art!

 • |
  31-03-2006

  3/2006 NVL Uutisia

  3/2006 NVL Uutisia

 • motivation livslångt lärande |
  30-03-2006

  Start en mannsgruppe!

  Start en mannsgruppe!

 • läs- och skrivkunnighet forskning |
  30-03-2006

  Gutter på randen

  Gutter på randen

 • jämställdhet högre utbildning |
  30-03-2006

  Mannsforskning

  Mannsforskning

 • jämställdhet forskning |
  30-03-2006

  Den nordiske mannen, hvem er han, og hvor går han?

  Den nordiske mannen, hvem er han, og hvor går han?

 • invandrare baskunskaper |
  30-03-2006

  Du klatrer bare så højt du kan!

  Du klatrer bare så højt du kan!

 • jämställdhet forskning |
  29-03-2006

  The Status of the Estonian Men

  The Status of the Estonian Men

 • kvalitetssäkring studieavbrott |
  29-03-2006

  Uppror blev upprop

  Uppror blev upprop

 • invandrare mångkulturell |
  29-03-2006

  Indvandrermænd vælger kvindefag

  Indvandrermænd vælger kvindefag

 • jämställdhet vägledning |
  29-03-2006

  Dear Reader

  Dear Reader

 • jämställdhet vägledning |
  29-03-2006

  Kjære lesere

  Kjære lesere

 • jämställdhet vägledning |
  29-03-2006

  Hyvä lukija

  Hyvä lukija

 • invandrare mångkulturell |
  29-03-2006

  3/2006: Den nordiske mannen

  3/2006: Den nordiske mannen

 • |
  02-03-2006

  2/2006 NVL Frettir

  2/2006 NVL Frettir

 • |
  02-03-2006

  2/2006 NVL Uutisia

  2/2006 NVL Uutisia

 • kompetensutveckling internationalisering |
  02-03-2006

  Tiedonvaihtoa itänaapurin kanssa

  Tiedonvaihtoa itänaapurin kanssa

 • |
  01-03-2006

  Kronologi over Muhammed-affæren

  Kronologi over Muhammed-affæren

 • |
  01-03-2006

  En beslutning med konsekvenser

  En beslutning med konsekvenser

 • |
  01-03-2006

  Dalarnes sociale økonomi i tal

  Dalarnes sociale økonomi i tal

 • |
  01-03-2006

  Mottakerplakatens syv punkter

  Mottakerplakatens syv punkter

 • invandrare mångkulturell |
  01-03-2006

  Maahanmuuttajat keskuudessamme

  Maahanmuuttajat keskuudessamme

 • språk invandrare |
  01-03-2006

  Ryssarna största invandrargruppen

  Ryssarna största invandrargruppen

 • folkbildning kompetensutveckling |
  01-03-2006

  Mycket kunskap finns att hämta österifrån

  Mycket kunskap finns att hämta österifrån

 • näringsliv utbildningspolitik |
  28-02-2006

  Changes In The Lithuanian Labour Market

  Changes In The Lithuanian Labour Market

 • |
  28-02-2006

  Demokratiets SWOT-analyse

  Demokratiets SWOT-analyse

 • |
  28-02-2006

  Fakta om DEMOS

  Fakta om DEMOS

 • |
  28-02-2006

  Demos-Nyt 2006

  Demos-Nyt 2006

 • högre utbildning vuxenutbildning |
  28-02-2006

  Mobilisering i arbejdslivet og voksenuddannelse

  Mobilisering i arbejdslivet og voksenuddannelse

 • språk folkbildning |
  27-02-2006

  Dear Reader

  Dear Reader

 • folkbildning vägledning |
  27-02-2006

  Hyvä lukija

  Hyvä lukija

 • folkbildning vägledning |
  27-02-2006

  Kära läsare

  Kära läsare

 • vuxnas lärande livslångt lärande |
  24-02-2006

  Improve Your Life Standards by Yourself!

  Improve Your Life Standards by Yourself!

 • hållbar utveckling näringsliv |
  24-02-2006

  The Exodus of Workers

  The Exodus of Workers

 • invandrare internationalisering |
  23-02-2006

  Utmaningar på en glokal arbetsmarknad

  Utmaningar på en glokal arbetsmarknad

 • kortutbildade flexibelt lärande |
  23-02-2006

  Mobile medarbejdere kræver mobile uddannelser

  Mobile medarbejdere kræver mobile uddannelser

 • näringsliv invandrare |
  23-02-2006

  Norge, et arbeids paradis!

  Norge, et arbeids paradis!

 • vuxenutbildning näringsliv |
  23-02-2006

  2/2006: Arbetslivet

  2/2006: Arbetslivet

 • |
  18-02-2006

  1/2006

  1/2006

 • vägledning |
  15-02-2006

  Arkiverade evenemang fra 2006

  Arkiverade evenemang fra 2006

 • |
  14-02-2006

  Mangfoldig voksenundervisning

  Mangfoldig voksenundervisning

 • |
  14-02-2006

  Da Danmark satte verden i brand

  Da Danmark satte verden i brand

 • |
  14-02-2006

  Vær en kritisk modtager!

  Vær en kritisk modtager!

 • |
  14-02-2006

  De gode ideer i Dalarna

  De gode ideer i Dalarna

 • |
  14-02-2006

  På Island fisker de sjæle

  På Island fisker de sjæle

 • |
  14-02-2006

  Ja til økologi, nej til demokrati

  Ja til økologi, nej til demokrati

 • |
  14-02-2006

  Findes der demokrati i folkeoplysningen?

  Findes der demokrati i folkeoplysningen?

 • |
  14-02-2006

  Folkeoplysningen skal måske genopfindes

  Folkeoplysningen skal måske genopfindes

 • |
  14-02-2006

  Man fødes ikke som demokrat

  Man fødes ikke som demokrat

 • |
  14-02-2006

  Demokratiet starter lokalt

  Demokratiet starter lokalt

 • |
  14-02-2006

  DEMOS – en tænketank om demokrati

  DEMOS – en tænketank om demokrati

 • näringsliv kvalitetssäkring |
  07-02-2006

  Hyvä lukija

  Hyvä lukija

 • näringsliv kvalitetssäkring |
  07-02-2006

  Kära läsare

  Kära läsare

 • demokrati kompetensutveckling |
  07-02-2006

  Tænketank om fremtidens kompetenser i Norden

  Tænketank om fremtidens kompetenser i Norden

 • |
  03-02-2006

  8/2005

  8/2005

 • näringsliv kvalitetssäkring |
  03-02-2006

  Dear Reader

  Dear Reader

 • livslångt lärande demokrati |
  02-02-2006

  NB8 - cooperation of the Baltic and Nordic countries

  NB8 - cooperation of the Baltic and Nordic countries

 • |
  01-02-2006

  En Human Resource -syn på nordisk styrka

  En Human Resource -syn på nordisk styrka

 • folkbildning innovation |
  01-02-2006

  Norden som vinnerregion - intervju med Heidi Grande Røys

  Norden som vinnerregion - intervju med Heidi Grande Røys

 • livslångt lärande kompetensutveckling |
  27-01-2006

  Handlingskraft gör Hälsingland till en del av den nordiska kunskapsregionen

  Handlingskraft gör Hälsingland till en del av den nordiska kunskapsregionen

 • forskning innovation |
  27-01-2006

  Forudsætninger og værdier til fælles

  Forudsætninger og værdier til fælles

 • folkbildning hållbar utveckling |
  27-01-2006

  Norden - en lurmærket vinderregion

  Norden - en lurmærket vinderregion

 • forskning kompetensutveckling |
  27-01-2006

  1/2006: Kunskap i Norden

  1/2006: Kunskap i Norden

 • |
  16-12-2005

  7/2005

  7/2005

 • |
  14-12-2005

  Demos-Nyt 2005

  Demos-Nyt 2005

 • |
  14-12-2005

  Demos-process

  Demos-process

 • |
  02-12-2005

  Mina objekt

  Mina objekt

 • |
  01-12-2005

  Nyckelordsförslag

  Nyckelordsförslag

 • |
  23-11-2005

  6/2005

  6/2005

 • vuxnas lärande demokrati |
  22-11-2005

  Dear Reader

  Dear Reader

 • demokrati vuxnas lärande |
  22-11-2005

  Rakas lukija

  Rakas lukija

 • demokrati vuxenutbildning |
  22-11-2005

  Kära läsare

  Kära läsare

 • On November 18th members of the Estonian Journalists’ Union debating the role of the Internet (internet portals, mailing lists, blogs) as a contributing factor to Estonia’s democratization and promoter of civil activeness. In the discussion with the journalists Toomas-Henrik Ilves, Estonian member of the European Parliament emphasized the problems of ethics of internet writing.
  demokrati IKT kompetens |
  22-11-2005

  Limited Possibilities of E-democracy

  Limited Possibilities of E-democracy

 • lika möjligheter demokrati |
  21-11-2005

  The Paradoxes of an Active Citizen in a Post-Soviet Country

  The Paradoxes of an Active Citizen in a Post-Soviet Country

 • Europeiska kommissionens vice ordförande Margot Wallströms Plan D står för dialog, debatt och demokrati.
  vuxnas lärande demokrati |
  21-11-2005

  Leva och lära demokrati

  Leva och lära demokrati

 • invandrare språk |
  18-11-2005

  Rett og plikt til å lare norsk

  Rett og plikt til å lare norsk

 • Her ser vi noen av de aktive i FaF, fra venstre: Pär Svensson, Ben Borgen, Anne Beate Johnsen og Birger Schroll
  lika möjligheter livslångt lärande |
  18-11-2005

  Fattige, men rike på handlingskraft

  Fattige, men rike på handlingskraft

 • Hofsos
  utbildningspolitik demokrati |
  17-11-2005

  At uddanne i demokratisk tankegang

  At uddanne i demokratisk tankegang

 • demokrati livslångt lärande |
  17-11-2005

  Demokrati, ett livslångt projekt

  Demokrati, ett livslångt projekt

 • invandrare integration |
  17-11-2005

  Erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund

  Erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund

 • invandrare språk |
  17-11-2005

  Pluk fra den danske debat

  Pluk fra den danske debat

 • Vi har alt for længe haft berøringsangst for i et klart og tydeligt sprog at fortælle udlændingene om spillerelerne i Danmark, mener integrationsminister Rikke Hvilshøj.
  integration invandrare |
  17-11-2005

  Skærpede krav for at blive dansker

  Skærpede krav for at blive dansker

 • DialogWeb logo
  demokrati invandrare |
  14-11-2005

  5/2005: Aktivt medborgarskap

  5/2005: Aktivt medborgarskap

 • Patrick Werquin
  livslångt lärande utbildningspolitik |
  14-11-2005

  Learning a Living - norsk version

  Learning a Living - norsk version

 • |
  28-10-2005

  5/2005

  5/2005

 • läs- och skrivkunnighet forskning |
  27-10-2005

  Hvorfor læser mænd ikke manualer?

  Hvorfor læser mænd ikke manualer?

 • Toms Urdze
  läs- och skrivkunnighet studieavbrott |
  25-10-2005

  Basic skills in Latvia - A pessimistic outlook

  Basic skills in Latvia - A pessimistic outlook

 • The Dutch girl Jorine Pilkes is studying all her subjects in Estonian at the Suure-Jaani Gymnasium in Mid-Estonia. On the photo with her teacher Ülle Piir.
  språk invandrare |
  25-10-2005

  Learning a language

  Learning a language

 • Patrick Werquin
  livslångt lärande utbildningspolitik |
  25-10-2005

  Learning a Living: Adult Literacy and Life Skills Survey

  Learning a Living: Adult Literacy and Life Skills Survey

 • Nordiska lärare i andraspråk i Kungälv
  läs- och skrivkunnighet språk |
  25-10-2005

  Nordisk alfakonferens

  Nordisk alfakonferens

 • internationalisering kompetensutveckling |
  25-10-2005

  Nordiske forcer i global konkurrence

  Nordiske forcer i global konkurrence

 • Peter Holer
  högre utbildning vuxenutbildning |
  25-10-2005

  Uddannelse skal fremmes med strategisk planlægning

  Uddannelse skal fremmes med strategisk planlægning

 • Raimo Vuorinen
  vägledning folkbildning |
  18-10-2005

  Case - Vägledning

  Case - Vägledning

 • livslångt lärande forskning |
  18-10-2005

  Hyvä lukija

  Hyvä lukija

 • livslångt lärande forskning |
  18-10-2005

  Dear Reader

  Dear Reader

 • livslångt lärande forskning |
  18-10-2005

  Kära läsare

  Kära läsare

 • vägledning språk |
  18-10-2005

  4/2005: Basic Skills

  4/2005: Basic Skills

 • invandrare utbildningspolitik |
  19-09-2005

  Förbättrad utbildning i svenska för invandrare

  Förbättrad utbildning i svenska för invandrare

 • forskning livslångt lärande |
  19-09-2005

  Sverige sexa i EU i livslångt lärande

  Sverige sexa i EU i livslångt lärande

 • IKT kompetens livslångt lärande |
  15-09-2005

  Dansk IT

  Dansk IT

 • näringsliv folkbildning |
  15-09-2005

  Tieke

  Tieke

 • |
  15-09-2005

  4/2005

  4/2005

 • distansutbildning folkbildning |
  15-09-2005

  Att undanröja hinder

  Att undanröja hinder

 • The Educator of the year 2003 and the head of the Estonian Open Education Association (EOEA) Reet Valgma (foreground) usually travels to the learners before the beginning of the course to research the learners’ background, interests and expectations for the course. Erle Nõmm, her colleague is doing the same.
  flexibelt lärande distansutbildning |
  15-09-2005

  Flexible learning in Estonia

  Flexible learning in Estonia

 • Gunnar Grepperud
  flexibelt lärande vuxnas lärande |
  14-09-2005

  Hur flexibelt är vuxnas lärande?

  Hur flexibelt är vuxnas lärande?

 • Maria Bjerge er i dag avdelingsleder i Telenor. Hun er synshemmet og har selv deltatt i Handicap-programmet.
  flexibelt lärande lika möjligheter |
  13-09-2005

  Fleksibilitet i alle ledd

  Fleksibilitet i alle ledd

 • distansutbildning flexibelt lärande |
  12-09-2005

  Fjernundervisning – fleksibel utdanning i Norge

  Fjernundervisning – fleksibel utdanning i Norge

 • Guðjónína Sæmundsdóttir
  flexibelt lärande vuxenutbildning |
  12-09-2005

  Fleksibilitet i voksenuddannelse i Island

  Fleksibilitet i voksenuddannelse i Island

 • flexibelt lärande kompetensutveckling |
  12-09-2005

  Erfaren i flexibelt lärande

  Erfaren i flexibelt lärande

 • flexibelt lärande vuxenutbildning |
  12-09-2005

  Dear Reader

  Dear Reader

 • flexibelt lärande vuxenutbildning |
  12-09-2005

  Hyvä lukija

  Hyvä lukija

 • At holde fast i et fællesskab mellem deltagerne er en af de vigtige udfordringer i den fleksible og mere individuelle tilrettelæggelse, mener Per Fibæk Laursen.
  flexibelt lärande distansutbildning |
  12-09-2005

  Der er mange bit i mødet med andres erfaring

  Der er mange bit i mødet med andres erfaring

 • Man lærer immervæk bedst, når man selv arbejder med, forklarer Jesper Krebs.
  flexibelt lärande vuxnas lärande |
  12-09-2005

  Fleksibilitetens dilemmaer

  Fleksibilitetens dilemmaer

 • vuxenutbildning flexibelt lärande |
  12-09-2005

  Kära läsare

  Kära läsare

 • flexibelt lärande vuxnas lärande |
  12-09-2005

  3/2005: Flexibelt lärande

  3/2005: Flexibelt lärande

 • |
  09-09-2005

  Validation of Courses in Upper Secondary School - Best Practises

  Validation of Courses in Upper Secondary School - Best Practises

 • vägledning kvalitetssäkring |
  22-08-2005

  Livsvägledning, coaching, karriärplanering….

  Livsvägledning, coaching, karriärplanering….

 • Fjóla María Larusdottir
  vägledning vuxenutbildning |
  22-08-2005

  Voksenvejledning på arbejdspladsen

  Voksenvejledning på arbejdspladsen

 • vuxenutbildning högre utbildning |
  19-08-2005

  Adult Educators Learning

  Adult Educators Learning

 • livslångt lärande vägledning |
  19-08-2005

  Dear Reader

  Dear Reader

 • vägledning livslångt lärande |
  19-08-2005

  Kjære leser

  Kjære leser