• livslang læring demokrati |Danmark
  23-10-2017

  Seminardag - NVL Danmark

  Seminardag om Nordisk NVL arbejde i Danmark

 • adult education integration |Norge
  20-10-2017

  New pedagogical models for inclusion - Bergen

  Invitation to seminar - Scandic Hotel Ørnen

 • erhvervsliv kompetanseutvikling |Danmark
  19-10-2017

  Kompetence fra arbejdslivsperspektiv - København

  Konferanse 7. december 2017 kl. 08:30-13:00

 • kompetensutveckling vuxnas lärande validering näringsliv |Norden
  19-10-2017

  Kunnande ur arbetsmarknadssynvinkel

  De nordiska länderna satsar mycket på att utveckla lärande, men ständigt återkommande nya utmaningar som globalisering, digitalisering och förändringar i befolkningsstrukturen ökar behovet av nya utbildningsformer, tvärsektoriellt samarbete och bättre gemensamma lösningar.

 • realkompetencevurdering (RKV) integration |Norden
  18-10-2017

  Uddannelse, arbejde og integrering i Norden

  Kortlægning af godkendelsesordninger for udenlandske uddannelser, erhvervskvalifikationer og komplementerende uddannelser.

 • validering |Sverige
  18-10-2017

  Kvalifikationssystem - kvalifikationen i centrum

  Den här texten ingår i en serie av inlägg där jag kommer skriva om kvalifikationer och kvalifikationssystem.

 • På partnerbesøk tar en med seg både små og store opplevelser!
  fjernundervisning |Norden
  17-10-2017

  Nettutdanning er framtiden

  – Vi mener at fjernundervisning er framtidens studieform.

 • folkbildning |Sverige
  17-10-2017

  Ny folkbildningsblogg bidrar med perspektiv

  Med den nystartade bloggen #folkbildning vill Folkbildningsrådet bidra med analys och nyheter i aktuella och relevanta frågor för folkbildningen.

 • uddannelsespolitik livslang læring |Danmark
  16-10-2017

  Voksenpædagogisk forums seminar 2017

  Fra welfare til workfare i et voksenuddannelsesperspektiv

 • voksenuddannelse uddannelsespolitik |Danmark
  16-10-2017

  Voksenpædagogisk forum

  Tilmelding til seminar 2017 - Fra welfare til workfare i et voksenuddannelsesperspektiv

 • yderområder |Grønland
  16-10-2017

  2 dages seminar om Innovativ voksenlæring i Nuuk

  I dagene 29-30 august 2017 blev der afholdt et 2 dages seminar med overskriften Innovativ voksenlæring.

 • kompetanseutvikling |Norge
  14-10-2017

  Tøffe krav til lederskap – kompetanseutvikling er svaret

  Ledere ved skoler og voksenopplæringssentre trenger stadig mer kompetanse for å drive og utvikle voksenopplæringstilbud.

 • baskunskaper näringsliv |Sverige
  13-10-2017

  Grundläggande färdigheter - dialogmöte

  22. november 2017 kl. 08:30-12:00
  Vid Optima, mötesrom Rönnskär, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

 • Projektet Broens ledningsgrupp från Sverige, Danmark och Norge.
  integration invandrare |Sverige
  12-10-2017

  En bro mellan eleverna

  ”Jag hade önskat att vi kunde fortsätta med detta”, säger en lärare om Nordplus-projektet Broen, som finansierade utbildningar där mer erfarna elever blev mentorer för mindre erfarna.

 • kompetenceudvikling voksenlæring |Norden
  11-10-2017

  Konferencens mål

  Hvordan skaber vi den bedste kompetenceudvikling for nordiske voksenlærere? Hvilke kompetencer er der brug for?

 • adult learning competence development |Norden
  11-10-2017

  The aims of the conference

  How do we bring about the best competence development for Nordic adult educators? What competences are needed?

 • kompetensutveckling utbildningspolitik näringsliv validering |Finland
  11-10-2017

  Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv - Jakobstad, Finland

  Vid Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad den 22 november 2017 kl. 12:00-16:00

 • kompetensutveckling utbildningspolitik vuxnas lärande |
  10-10-2017

  Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv - Vanda, Finland

  Axxell MKK, Vanda den 10 november 2017 kl. 13:00-16:30

 • kompetensutveckling utbildningspolitik vuxnas lärande |Finland
  10-10-2017

  Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv

  Axxell MKK, Vanda den 10 november 2017 kl. 13:00-16:30

 • hållbar utveckling högre utbildning |
  10-10-2017

  Ohållbara högksolor

  Det är dags att börja tänkta lite mer långsiktigt, konstaterar Universitetskanslersämbetet i ny rapport.

 • innvandrere integrering |Norden
  09-10-2017

  Studiebesøk B - Norskprøven for innvandrere

  Deltakerne vil får kunnskap om norskprøven for innvandrere

 • kompetanseutvikling integrering |
  09-10-2017

  Studiebesøk A - "Ordntli' arbeid".

  Presentasjon av et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune, NAV, LO og NHO.

 • Carola Eklund och Bodil Regårdh vill få ut vägledningen i ännu högre grad så att alla som så önskar på ett enkelt och snabbt sätt även via sin dator får stöd och hjälp i viktiga livsval, frågor gällande arbete och utbildningar.
  vägledning |Åland
  09-10-2017

  Stor förväntan på Åland inför IKT-vägledning

  Åländska vägledare vill utveckla vägledningen på Åland - även vägledning baserad på informations- och kommunikationsteknik, IKT.

 • folkbildning utbildningspolitik |Sverige
  09-10-2017

  Folkhögskolorna viktiga aktörer inom kunskapslyftet

  Regeringens genomför ett kunskapslyft för ett livslångt lärande och högre sysselsättning.

 • utbildningspolitik vuxnas lärande |Sverige
  06-10-2017

  Nya satsningar på yrkesutbildning för vuxna

  I den nyligen presenterade budgetpropositionen för 2018 fortsätter regeringen satsningen på yrkesutbildning för vuxna.

 • Open Badges presenteras på Internetdagarna 2016.
  kompetensutveckling validering |Norden
  06-10-2017

  Open Badges - nyckeln till lärarfortbildning?

  En ny metod för att synliggöra kunskaper och kompetenser blir allt populärare. Hittills har Open Badges mest använts för att motivera kursdeltagare, men ett Nordplus-projekt bygger nu ramen för lärarfortbildningar.

 • Prosjektpartnerne møttes på Grønland i mai. De representerer: Kongsskogen videregående skole i Oslo, AOF Østfold Daghøyskolen i Fredrikstad, produksjonsskolen AFUK i København og den grønlandske produksjonsskolen Piorsaavik i Nuuk.
  drop-outs |Norden
  04-10-2017

  Støtte, forståelse og aksept – gir mer skolefullføring

  Elever som faller fra i videregående skole er en utfordring. Norske kunnskapsministre har brukt milliarder på tiltak for å få elevene til å fullføre.

 • ValiGuide er en online platform for de, der arbejder med validering, siger Haukur Har∂arson.
  realkompetencevurdering (RKV) voksenlæring |Norden
  02-10-2017

  ValiGuide -hvad er det?

  I løbet af de seneste år er udviklingen af arbejdet med anerkendelse eller validering af voksnes uformelle og ikke-formelle læring gået stærkt og behovet for professionalisering af de som arbejder inden for området er vokset i takt med udviklingen.

 • næringsliv kompetanseutvikling |Norge
  02-10-2017

  Denne kompetansen trenger næringslivet i fremtiden

  NHOs kompetansebarometer for 2017 er klart. Her svarer over 5500 bedrifter på hvilken kompetanse de trenger fremover. Svarene viser et økende behov for videreutdanning.

 • koulutuspolitiikka |Island
  02-10-2017

  Aikuisten oppimisen tulevaisuus

  Islannin opetusministeriön, Työelämän koulutuskeskuksen, Islannin koulutusrahaston ja NVL:n seminaari käsitteli aikuisten oppimisen tulevaisuutta.

 • osaamisen kehittäminen |Norden
  02-10-2017

  Osaaminen työelämän näkökulmasta

  Osaamista työelämän näkökulmasta tarkastelevan NVL-verkoston raportissa nostetaan esiin tärkeitä strategisia kysymyksiä, joilla edesautetaan koulutuksen ja työelämän välisten siirtymien onnistumista ja liikkuvuutta työelämässä.

 • kotoutuminen |Norden
  02-10-2017

  Pohjoismainen näkemys osallistamisesta

  Marraskuussa joukko ihmisiä kaikkialta Pohjolasta kokoontuu Bergeniin keskustelemaan siitä, kuinka kotouttamis- ja osallistamistyötä tulevaisuudessa tehdään ja kuinka sitä voidaan sekä tulisi tehdä Pohjoismaissa.

 • menntastefna aðlögun |Norden
  01-10-2017

  Að aðlagast á Norðurlöndum

  Í nóvember hittast þátttakendur hvaðanæva Norðurlanda í Bergen til þess að fjalla um hvernig okkur ber og við getum og eigum að vinna með samþættingu og aðlögun á Norðurlöndunum.

 • símenntun náms- og starfsráðgjöf |Norden
  01-10-2017

  Færni í mótun starfsferils – hvað – hversvegna – hvernig?

  Net NVL um náms- og starfsráðgjöf undirbýr ráðstefnu um mótun starfsferils og æviráðgjöf dagana 23.-24. nóvember í Háskólanum í Málmey, og hún er einkum ætluð fagfólki sem kemur að mótun starfsferils.

 • uddannelsespolitik |Island
  01-10-2017

  Framtíðin í framhaldsfræðslu

  Málþing um framtíðina í framhaldsfræðslu í samstarfi Menntamálaráðuneytisins, Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, Fræðslusjóðs og NVL.

 • fjölmenningarleg -ur alþýðufræðsla símenntun |Finland
  01-10-2017

  Fjölmenningu mætt í alþýðufræðslu

  Fjölmenning í alþýðufræðslu er hluti verkefnis sem hefur það að markmiði að efla færni starfólks í alþýðufræðslu og er fjármagnað af mennta- og menningarmálaráðuneytinu.

 • realkompetence |Danmark
  01-10-2017

  ”Skiljið raunfærni – þekking og innblástur til aðgerða“

  Nýtt rit sem á einfaldan hátt veitir ítarlega innsýn í hugtök eins og raunfærni, mat og viðurkenningu.

 • erhvervsliv indvandrere |Danmark
  01-10-2017

  Fleiri nýaðfluttir innflytjendur frá löndum utan Vesturlanda eru reiðubúnir til starfa

  Meira en helmingur nýaðfluttra innflytjenda frá löndum utan Vesturlanda eru tilbúnir til þess að fara út á vinnumarkaðinn eða hefja nám.

 • realkompetencevurdering (RKV) |Danmark
  01-10-2017

  Nýtt spil um raunfæri

  Ný og skemmtileg aðferð til þess að greina og tala um raunfærni.

 • menntastefna |Sverige
  01-10-2017

  Aukin áhersla á símenntunarmiðstöðvar

  Í fjárlagafrumvarpinu fyrir 2018 kunngerði sænska ríkisstjórnin nýtt framlag til þess að byggja upp kerfi til þess að styðja við nám og kennslu fyrir fólk um landið allt.

 • opitun tunnustaminen |Danmark
  01-10-2017

  Uusi AHOT-aiheinen julkaisu avuksi käytännön työhön

  ”Forstå realkompetencer – viden og inspiration til praksis” (Ymmärrä aiemmin hankittua osaamista – tietoa ja innoitusta käytännön työhön) on uusi julkaisu, joka käsittelee yksinkertaisesti mutta perusteellisesti aiemmin hankittuun osaamiseen, sen arviointiin ja tunnustamiseen liittyviä käsitteitä.

 • elinkeinoelämä maahanmuuttajat |Danmark
  01-10-2017

  Yhä useampi länsimaiden ulkopuolelta tuleva maahanmuuttaja on valmis työelämään

  Reilusti yli puolet maahan vasta saapuneista, ei-länsimaisista maahanmuuttajista on valmiita siirtymään työmarkkinoille tai koulutukseen.

 • opitun tunnustaminen |Danmark
  01-10-2017

  Uusi AHOT-aiheinen peli

  – hauska uusi tapa tehdä näkyväksi ja käsitellä aiemmin hankittua osaamista.

 • koulutuspolitiikka aikuisten oppiminen |Sverige
  01-10-2017

  Uusi panostus oppimiskeskuksiin

  Ruotsin hallituksen vuoden 2018 budjettiesitykseen sisältyy uusi valtiontuki, jonka tarkoituksena on luoda koko maan kattava infrastruktuuri ihmisten osaamisen ja koulutuksen tukemiseksi.

 • validering |Sverige
  29-09-2017

  Expertseminarium om kvalitet i validering

  Under dagen presenteras ett forskningsprojekt om kvalitetsarbete i validering som genomförts av forskare från Sverige, Finland och Danmark.

 • utbildningspolitik integration |Norden
  29-09-2017

  Att inkluderas Nordiskt

  I november samlas deltagare från hela Norden i Bergen för att diskutera hur vi skall, kan och bör arbeta med integration och inklusion i Norden.

 • uddannelsespolitik voksenlæring |Island
  29-09-2017

  Framtiden i voksnes læring

  Seminar om framtiden i voksnes læring i samarbeid mellom Utdanningsministeriet, Arbeidslivets opplæringssenter, Utdanningsfondet og NVL.

 • kompetensutveckling näringsliv |Norden
  29-09-2017

  Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv

  NVL-nätverket Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv har tagit fram en rapport som lyfter fram viktiga strategiska frågor som hjälper till att vidareutveckla bra övergångar mellan utbildning och arbetsliv samt mobilitet i arbetslivet.

 • folkbildning invandrare |
  29-09-2017

  Att möta mångkultur i medborgarinstitut

  Att möta mångkultur i medborgarinstitut är en del av helheter av ett projekt som strävar till att öka personalens kompetens som finansieras av utbildnings- och kulturministeriet.

 • fortbildning vägledning |Norden
  28-09-2017

  Färdigheter för karriärplan – vad – varför – hur?

  NVL:s nordiska nätverk för karriärvägledning arrangerar den 23-24 november en konferens om livslångt karriärplanering och vägledning, som riktar sig till professionella inom karriärvägledning.

 • Anette Vaage Slåtto og Sabry Hasan Al Shikh Ahmad.
  veiledning innvandrere |Norge
  28-09-2017

  Godt utbytte fra tidlig karriereveiledning for flyktninger

  En fersk rapport fra Opinion i Norge konkluderer med at karriereveiledning i asylmottak fungerer etter hensikten, og at beboere i mottak kommer raskere i gang med målrettet aktiviteter mot utdanning og arbeid.

 • realkompetencevurdering (RKV) |Danmark
  28-09-2017

  ”Forstå realkompetencer – viden og inspiration til praksis”

  er en ny publikation der giver en på en gang enkel og grundig gennemgang af begreber som realkompetence, -vurdering, -anerkendelse.

 • erhvervsliv integration |Danmark
  28-09-2017

  Flere nytilkomne ikke vestlige indvandrere er jobparate

  Langt over halvdelen af ny-tilkomne ikke vestlige indvandrere er parate til at træde ind på arbejdsmarkedet eller gå i uddannelse.

 • realkompetencevurdering (RKV) |Danmark
  28-09-2017

  Nyt spil om realkompetencer

  -en ny sjov måde at synliggøre og snakke om realkompetencer.

 • integration flexible learning |Europa
  27-09-2017

  Webinar: Language learning apps & MOOCs for refugees

  25 October 2017

 • competence development adult education |Norden
  26-09-2017

  The Adult Educator’s Competences and Competence Development

  This report maps the perceived competence development needs of adult educators and access to common Nordic initiatives within competence development.

 • Fredrik Bergman och Monica Haider på Macken.
  baskunskaper |Sverige
  25-09-2017

  Grundläggande färdigheter i dagens samhälls- och arbetsliv - vuxenutbildning

  Courtyard Stockholm Kungsholmen, Rålambshovsleden 50, Stockholm, 9.30-16.00

 • realkompetencevurdering (RKV) |Danmark
  25-09-2017

  Seminar om Realkompetencevurderinger (RKV)

  Handelsfagskolen, Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg kl 9-15.

 • Nu kan livet börja för Baktash Nori som är utbildad civilingenjör och flykting från Afghanistan. Han fick uppehållstillstånd i somras och kan börja läsa in de kurser han behöver för att kunna utöva sitt yrke i Sverige.
  integration |Sverige
  25-09-2017

  Integration i Vasaloppsland

  NVL:s ö-nätverk har träffats på fastlandet – närmare bestämt mitt i Sverige. I september hölls ett seminarium om integration i Mora i Dalarna, staden som många förknippar med Vasaloppet.

 • utbildningspolitik |Sverige
  21-09-2017

  Sverige satsar på utbildning

  I den färska budgetpropositionen läggs mycket pengar på utbildning, bl.a. ett nytt kunskapslyft.

 • utbildningspolitik |Finland
  21-09-2017

  Medborgarinitiativ för avgiftsfri utbildning på andra stadiet

  Rädda Barnen kräver tillsammans med barn-, föräldra-, ungdoms- och studentorganisationer att avgifterna för gymnasie- och yrkesinriktade studier avskaffas genom alla nödvändiga lagändringar och åtgärder.

 • högre utbildning |Finland
  19-09-2017

  Finland rasar i internationell jämförelse

  Nu ligger Finland under genomsnittet av andelen högskoleutbildade 25-34-åringar enligt en ny rapport från OECD.

 • Anna-Karin Tötterman
  högre utbildning kompetensutveckling |Finland
  19-09-2017

  Snart kan Åbo Akademis personal jobba privat

  Från och med början av 2018 kan personalen vid Åbo Akademi jobba en dag i veckan i ett företag eller annan organisation.

 • utbildningspolitik vuxnas lärande |Sverige
  18-09-2017

  Ny satsning på lärcentra

  I budgetpropositionen för 2018 aviserar regeringen ett nytt statsbidrag för att skapa en infrastruktur för att stödja lärande och utbildning för människor i hela landet.

 • Fatme El-Zein, Taghrid El-Ali och Layla Alhfie lagar och säljer mat i Yallatrappans kök.
  invandrare integration kortutbildade |Sverige
  18-09-2017

  ”Människor som har självaktning och tror på sig själva, det är så betydelsefullt!”

  Det talas emellanåt mycket om sociala företag som en räddning för välfärdssamhället, men de framgångsrika exemplen syns sällan. Yallatrappan i Malmö har gjort det som andra misslyckats med – de har gått från att vara ett ESF-projekt till en lyckad verksamhet med 34 anställda, och priserna regnar över dem.

 • baskunskaper kompetensutveckling |Sverige
  15-09-2017

  Grundläggande färdigheter i och för arbetslivet

  Dialogmöte 5. oktober kl. 09:00-14:00 2017 i Stockholm Scandic Hotel Klara

 • Taru Kekkonen.
  ICT skills |Finland
  11-09-2017

  Taru Kekkonen: Digital skills are the basics for today’s civics

  In our series Nordic Profiles we meet Taru Kekkonen from Finland.

 • kompetenceudvikling vuxnas lärande |Norden
  07-09-2017

  Voksenlærerens kompetencer og kompetenceudvikling

  Rapporten kortlægger voksenlærerens egne oplevede kompetencebehov og tilgang til fælles, nordiske uddannelsesinitiativer og kompetenceudvikling.

 • yrkesutbildning vuxenutbildning |Sverige
  07-09-2017

  Kraftig utbyggnad av yrkesutbildning för vuxna

  Sverige satsar på vuxnas yrkesutbildning.

 • nám fullorðinna færniþróun |Island
  06-09-2017

  Nýjar áskoranir í framhaldsfræðslu

  Málþing Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, menntamálaráðuneytisins og Norræna tengslanetsins um nám fullorðinna

 • högre utbildning |Finland
  05-09-2017

  Tutorns råd till nya studerande: Ha roligt och starta en studiecirkel

  Den här veckan kör läsåret igång på allvar vid högskolorna.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  04-09-2017

  Ny model for lokaletilskud til aftenskoler: Udvikling eller spareøvelse?

  Aalborg Kommune gør fremover lokaletilskud til aftenskoler afhængige af, hvor meget aktivitet der foregår i lokalerne.

 • innflytjendur menntastefna |Finland
  31-08-2017

  Nýtt menntalíkan fyrir innflytjendur í Finnlandi

  Frá árinu 2018 mun kennsla í lestri- og ritun fyrir innflytjendur flytjast undir mennta- og menningarmálaráðuneytið.

 • Klipp från en av Skolverkets filmer, som handlar om att använda appar som verktyg. Läraren på bilden heter Julia Krakanovskaya.
  baskunskaper läs- och skrivkunnighet |Sverige
  31-08-2017

  Filmer ska hjälpa lärare att undervisa vuxna att läsa och skriva

  Det är en konst att utbilda vuxna som kommer från ett annat land och saknar grundläggande kunskaper i att läsa och skriva.

 • täydennyskoulutus |Norden
  31-08-2017

  Miten luomme parasta mahdollista osaamisen kehittämistä pohjoismaisille aikuisopettajille?

  Minkälaista osaamista tarvitaan?

 • koulutuspolitiikka vapaa sivistystyö elinikäinen oppiminen |Norge
  31-08-2017

  Oppiminen ja osallistaminen esillä Arendalin politiikkatapahtumassa

  Norjan Arendalissa järjestettiin 14.–18. elokuuta politiikkatapahtuma Arendalsuka, johon sisältyi yli 800 eri ohjelmakohtaa ja lähes 200 esittelypistettä.

 • kompetenceudvikling |Norden
  31-08-2017

  Hvernig stöndum við best að færniþróun norrænna fullorðinsfræðara?

  Hvaða færni þarfnast þeir?

 • menntastefna |Norge
  31-08-2017

  Nám og aðlögun á Arendalsvikunni

  Í Noregi stóð Arendalsvikan dagana 14.-18. ágúst og þar vor haldnir yfir 800 viðburðir og þar voru nær 200 básar.

 • integration |Sverige
  31-08-2017

  SFI-studerande ska lära sig svenska genom besök på biblioteket

  Ökad integration och stöd till språkutvecklingen hos nyanlända. Det är tanken bakom ett nytt samarbete mellan Bibliotek Uppsala och kommunens vuxenutbildning.

 • forskning |Danmark
  30-08-2017

  VIVE – ný miðstöð fyrir rannsóknir og greiningar á velferð

  VIVE stendur fyrir Vitneskja um Velferð og miðstöðin á að miðla þekkingu sem á að leiða til þróunar velferðarsamfélagsins og opinbera geirans.

 • efter- og videreudddannelse |Danmark
  30-08-2017

  65.165 námsmenn teknir inn í framhaldsnám

  Samtals hefur stúdentum sem hafa verið teknir inn í framhaldsnám fækkað aðeins miðað við 2016 (2%).

 • folkeoplysning |Danmark
  30-08-2017

  Tónlist og aðlögun. Nýir tónar í danskri tónlistarkennslu

  Skortur er á áhugatónlistarmönnum af erlendum uppruna. Með nýju átaki á að breyta þessu..

 • menntastefna |Grønland
  30-08-2017

  NVL á Grænlandi

  Á Grænlandi er vaxandi áhugi á fullorðinsfræðslu og þróun á fyrirkomulagi hennar.

 • bæredygtig udvikling |Norden
  30-08-2017

  Sjálfbær þáttaskil til framtíðar

  NVL- málstofa í Kaupmannahöfn 12.10.

 • menntastefna innflytjendur |Sverige
  30-08-2017

  Menntun fyrir nýaðflutta fullorðna með stutta skólagöngu að baki

  Sænska ríkisstjórnin hefur í sumar falið menntamálastofnun nýtt verkefni sem hefst haustið 2017 og felst í að taka saman efni til að auðvelda sveitarfélögun að samþætta nám í sænsku við önnur fög í fullorðinsfræðslu á þeirra vegum.

 • uddannelsespolitik |Færöerne
  30-08-2017

  Tungumál, aðlögun og vinnumarkaðurinn

  Þann 23. ágúst var haldið málþing í Þórshöfn á Færeyjum með yfirskriftinni tungumál, aðlögun og vinnumarkaðurinn.

 • elinkeinoelämä maahanmuuttajat |Island
  29-08-2017

  Kurssi syntyperältään ulkomaalaisille naisyrittäjille

  Islannin työvirasto ja Islannin innovaatiokeskus järjestävät syntyperältään ulkomaalaisille naisille suunnatun kurssin syksyllä 2017.

 • tutkimus |Danmark
  29-08-2017

  VIVE – uusi kansallinen hyvinvoinnin tutkimus- ja analyysikeskus

  VIVE on lyhenne sanoista Viden til Velfærd (tietoa hyvinvoinnin vuoksi).

 • täydennyskoulutus |Danmark
  29-08-2017

  65 165 sai opiskelupaikan korkeakoulusta

  Vuoteen 2016 verrattuna opiskelupaikan saaneiden määrä laski hieman (2 %).

 • maahanmuuttajat vapaa sivistystyö |Danmark
  29-08-2017

  Musiikki ja osallistaminen: tanskalaisen musiikinopetuksen uudet sävelet

  Maahanmuuttajataustaiset ihmiset ovat aliedustettuina Tanskan musiikinharrastajien joukossa. Tätä pyritään muuttamaan uuden hankkeen avulla.

 • aikuisten oppiminen elinikäinen oppiminen koulutuspolitiikka |Grønland
  29-08-2017

  NVL Grönlannissa

  Aikuiskoulutusalan merkitys kasvaa ja rakenteita kehitetään Grönlannissa.

 • kestävä kehitys |Norden
  29-08-2017

  Future sustainable milestones

  NVL-seminaari Kööpenhaminassa 12.10.

 • maahanmuuttajat luku- ja kirjoitustaito |Sverige
  29-08-2017

  Vähän koulutetuille aikuisille maahanmuuttajille suunnattu koulutus

  Ruotsin hallitus on kesän aikana antanut kouluasioista vastaavalle virastolle Skolverketille tehtäväksi laatia aikuiskoulutukseen liittyvän materiaalipaketin tueksi kunnille.

 • aikuiskoulutus aikuisten oppiminen |Færöerne
  29-08-2017

  Kieli, osallisuus ja työmarkkinat

  23. elokuuta 2017 Torshavnissa järjestettiin seminaari, jonka aiheena oli kieli, osallisuus ja työmarkkinat.

 • luku- ja kirjoitustaito kielet maahanmuuttajat |Finland
  29-08-2017

  Uusi koulutusmalli maahanmuuttajille Suomessa

  Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetus siirtyy opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalle vuonna 2018.

 • läs- och skrivkunnighet språk invandrare |Finland
  29-08-2017

  Ny utbildningsmodell för invandrare i Finland

  Undervisning av läs- och skrivfärdigheter för invandrare flyttas till utbildnings- och kulturministeriets verksamhetsområde från 2018.