• Foto: Ekrulila
  IKT-kunnskap utdanningspolitikk |Norge
  30-06-2020

  Kompetansepluss-bevilgninger dobles som følge av korona

  Over 800 voksne får hjelp på sin vei mot fagbrev. Mange deltakere har lang arbeidserfaring, men bedre grunnleggende ferdigheter. For første gang er disse kursene åpne for permitterte og arbeidsledige. 36 millioner kroner er bevilget til over 70 kurs.

 • Skjermavtrykk fra EduCamp 7. mai 2020
  nettundervisning læringsutbytte voksenopplæring |Island
  29-06-2020

  Ny tilnærming overlever viruset

  I de siste tiårene har voksne på Island kunnet velge mellom flere varierte fleksible studietilbud. Men lærekreftene sto fremfor helt nye utfordringer som fulgte koronakrisen. Vender de tilbake til livet som før eller lever nye måter og metoder lenger enn viruset?

 • utdanning i fengsel kompetanseutvikling veiledning |Norden
  27-06-2020

  Plakater om karriereveiledning i kriminalomsorgen

  Med mål om å bidra til økt kunnskap om karriereveiledning i kriminalomsorgen i Norden, har Nätverk för utbildning i fängelse produsert plakater for målgruppene innsatte, ansatte og ledere.

 • Henrika Nordin on Bildningsalliansenin toiminnanjohtaja. Kuva: yksityinen arkisto
  vapaa sivistystyö täydennyskoulutus kestävä kehitys |Finland
  25-06-2020

  Suomi kouluttaa tulevaisuusagentteja

  Suomessa koulutetaan parhaillaan agentteja, joiden on määrä muuttaa ekososiaalisen sivistyksen kenttää. Syksyllä 2020 loppuvassa täydennyskoulutushankkeessa on mukana 60 osallistujaa vapaan sivistystyön oppilaitoksista.

 • Professori Arto O. Salosesta huokuu filosofinen ja elämänmyönteinen asenne. Kuva: Juha Törmälä
  kestävä kehitys elinikäinen oppiminen motivaatio |Finland
  24-06-2020

  Hän uskoo hyvään elämään ja auringonnousun aloihin

  Talousjärjestelmämme lähtökohtana on tyytymätön kansalainen, joka on kyltymätön kuluttaja. Mutta mihin hyvä elämä oikeastaan perustuu? Tätä professori Arto O. Salonen kysyy itseltään epidemian keskellä. Salonen on suomalainen kestävän kehityksen koulutuksen asiantuntija, joka kritisoi voimakkaasti nykyajan elämäntapaa.

 • Foto: Fauxels
  livslångt lärande vuxnas lärande |Island
  23-06-2020

  Deltagande i livslångt lärande på Island 2019

  Statistik från Hagstofa Íslands

 • Menntun nýtur mikillar virðingar í Finnlandi. Myndin sýnir þinghúsið í Helsinki þar sem einnig er fjallað er um menntamál. Mynd: Hanne Salonen
  grunnleikni símenntun færniþróun nám fullorðinna |Finland
  23-06-2020

  "Við höfum tekið djarfa ákvörðun í Finnlandi“

  Evrópa er eitt af elstu stóru hagkerfum heims. Þess vegna fjárfestir Evrópusambandið í fullorðinsfræðslu og sambandið mun um ókomna framtíð halda áfram að fjárfesta í henni. Það sama á við um Finna af fullum krafti, segir Erno Hyvönen frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu í Finnlandi.

 • Foto: Mimi Thian
  menntastefna iðn- og starfsmenntun |Danmark
  23-06-2020

  Í nýjum þríhliðasamningi eru aðilar sammála um sérstakan styrk til að halda í nema

  Í samningnum er kveðið á um fjárhagslegan stuðning til þess að koma á og viðhalda nemaleyfum meðal annars í formi launastyrks, endurgreiðslu launa til fyrirtækja og styrks við venjulega námssamninga.

 • DFS har fået et bæredygtighedsnetværk
  folkeoplysning bæredygtig udvikling |Danmark
  22-06-2020

  Nyt bæredygtighedsnetværk inden for folkeoplysningen

  Netværket vil arbejde med emnet bæredygtig folkeoplysning

 • Karin Jacobson grundade tillsammans med Anna Seltman klimatnätverket för folkhögskolepersonal i Sverige. Foto: Marja Beckman
  fortbildning hållbar utveckling |Sverige
  22-06-2020

  Nätverk vill få folkbildningen att kliva fram i klimatfrågan

  Vem ska driva frågan om ett framtida hållbart samhälle, om inte folkbildningen? Folkhögskolläraren Karin Jacobson var med och startade ett klimatnätverk bland anställda på folkhögskolor i Sverige. Det började med två fullsatta föreläsningar.

 • WhatsApp framhålls som ett digitalt verktyg som många deltagare redan använder dagligen och som dessutom är lätt att använda för läraren, både för individuell kommunikation och för samtal och delning med hela gruppen.
  basiskompetanse språk |Norden
  18-06-2020

  Klart det går bra!

  Om hjemmeskole også for migranter som mangler skolegang.

 • Per Thrane og Bent Dahle Hansen fra Nätværket för utbildning i fängelse
  fjernundervisning fængselsundervisning livslang læring |Norden
  18-06-2020

  Mød NVL's netværk for fængselsundervisning

  Hvad er netværkets formål? Hvordan arbejder netværket? Hvem er medlem af NVL's netværk for fængselsundervisning? Hvilken betydning har det nordiske samarbejde for netværket?

 • Foto: Mimi Thian
  uddannelsespolitik erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  17-06-2020

  I en ny trepartsaftale er parterne enige om ekstraordinær støtte til fastholdelse af lærlinge

  Aftalen handler om økonomisk støtte til oprettelse og fastholdelse af lærepladser bl.a. i form af en løntilskudsordning, øget lønrefusion til virksomheder og et løntilskud til ordinære uddannelsesaftaler.

 • Utbildning har en hög status i Finland. Här ses Riksdagshuset i Helsingfors där också utbildningsfrågor behandlas. Foto: Hanne Salonen
  baskunskaper kompetensutveckling livslångt lärande vuxenutbildning |Finland
  15-06-2020

  ”Vi har fattat ett djärvt beslut i Finland”

  – Europa är en av de äldsta stora ekonomierna. Därför investerar EU i vuxenutbildningen och unionen kommer också i framtiden att fortsätta att investera i den. Det här gäller också Finland i sin fulla styrka, säger Erno Hyvönen från Undervisnings- och kulturministeriet i Finland.

 • Hrobjartur Árnason and Alastair Creelman
  adult education adult learning |Norden
  15-06-2020

  Webinar: How to motivate and connect with your learners online?

  A webinar on online learning with discussion and lots of tips and tricks about how to motivate adult learners online and how to support their learning by creating connections and creating a learning community online.

 • På Sprogcenter Midt bruger kursisterne en app, hvor de kan se deres skema, melde fravær og gå direkte til forskellige links til sprogligt materiale.
  fjernundervisning fleksibel læring IT færdigheder sprog |Danmark
  11-06-2020

  Vi skal have alle med

  Danske erfaringer med online undervisning i den grundlæggende litteracitet.

 • WhatsApp fremhæves som et digitalt verktøj, som mange deltagere allerede kender, og som også er let at bruge for læreren, både til individuel kommunikation, til samtale og deling i grupper.
  basiskompetence fjernundervisning IT færdigheder sprog |Norden
  11-06-2020

  Det går!

  Nordiske erfaringer med fjernundervisning i den grundlæggende litteracitet

 • Annette Aass Vågmo, Lene Swang Unnerud og Sissel Braaten
  nettundervisning fleksibel læring IKT-kunnskap språk |Norge
  11-06-2020

  Hjemmeskole for alfa? Selvsagt funker det!

  - Jeg tror de lærer mer nå, jeg, sier lærer Sissel Braaten ved Delta Skole AS i Indre Østfold.

 • WhatsApp framhålls som ett digitalt verktyg som många deltagare redan använder dagligen och som dessutom är lätt att använda för läraren, både för individuell kommunikation och för samtal och delning med hela gruppen.
  baskunskaper distansutbildning IKT kompetens språk |Norden
  11-06-2020

  Det går!

  Nordiska erfarenheter från distansundervisning i grundläggande litteracitet

 • Foto: Darko Stojanovic
  højere uddannelse lige muligheder |Danmark
  09-06-2020

  Forskellige studerende på velfærdsuddannelserne i storbyerne og udenfor

  Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) ser nærmere på, hvem de studerende er på de fire store velfærdsuddannelser (sygeplejerske-, socialrådgiver-, lærer- og pædagoguddannelserne).

 • Digitale utdanningstilbud for åtte bransjer er satt igang våren 2020. Foto: Mudassar Iqbal
  kompetanseutvikling næringsliv utdanningspolitikk |Norge
  08-06-2020

  Midlertidig mulig å kombinere dagpenger med utdanning

  Partene i arbeidslivet har i samarbeid med Kompetanse Norge fått på plass en rekke utdanningstilbud for permitterte arbeidstakere i utsatte bransjer, og permitterte kan ta utdanning uten avkortning i dagpengestønaden.

 • Henrika Nordin är verksamhetsledare för Bildningsalliansen i Finland. Foto: privat arkiv
  folkbildning fortbildning hållbar utveckling |Finland
  04-06-2020

  Finland utbildar agenter för framtiden

  I Finland utbildar man som bäst agenter som ska förändra området för ekosocial bildning. I fortbildningsprojektet som avslutas hösten 2020 deltar som bäst 60 deltagare från olika läroinrättningar inom den fria bildningen.

 • Professor Arto O. Salonen har en stark filosofisk och livsbejakande utstrålning. Foto: Juha Törmälä
  hållbar utveckling livslångt lärande motivation |Finland
  04-06-2020

  Han tror på det goda livet och soluppgångens branscher

  Vårt ekonomiska system bygger på en missnöjd medborgare som är en omättlig konsument. Men vad är egentligen grunden för ett gott liv? Den frågan ställer sig professor Arto O. Salonen mitt i epidemin. Han är en finländsk expert inom utbildningsområdet för hållbar utveckling och starkt kritisk till samtidens sätt att leva.

 • Foto: Startup Stock Photos
  efter- og videreudddannelse motivation voksenuddannelse |Danmark
  04-06-2020

  Det særlige ved Voksenuddannelsescentre (VUC)

  En ny forskningsrapport viser, at HF/VUC har særlige kulturmarkører, som har stor betydning for motivation og deltagelse.

 • Foto: Pexels.com
  forskning efter- og videreudddannelse |Danmark
  01-06-2020

  Genåbning af uddannelser og skoler påbegyndes i Danmark

  For alle uddannelser og skoler gælder, at man skal følge sundhedsmæssige anbefalinger og restriktioner, hvilket stiller en del krav til nye organiseringsformer og læringsarenaer og undervisningsformer.

 • Christer Olsson. Mynd: Úr einkaeigu
  grunnleikni nám fanga upplýsingatækni |Sverige
  27-05-2020

  Hvernig eiga þeir sem sitja í fangelsi að afla sér stafrænnar hæfni?

  Til þess að vera virkur í samfélaginu er nauðsynlegt að hafa grunnleggjandi starfræna hæfni. En hvernig eiga þeir sem sitja í fangelsi að afla sér stafrænnar hæfni án þess að örygginu sé stefnt í hættu? Christer Olsson starfar hjá Fangelsismálastofnuninni í Svíþjóð er með í norrænum vinnuhópi sem hefur kannað tækifæri til aukinnar notkunar upplýsingatækni fyrir námsmenn í fangelsi.

 • Mynd: ThisIsEngineering - Pexels
  upplýsingatækni menntastefna iðn- og starfsmenntun |Danmark
  27-05-2020

  Þekkingarmiðstöðvar fyrir starfsmenntaskóla verða reknar áfram

  Samningsaðilar sem standa að umbótum á starfsmenntun í Danmörku hafa ákveðið að veita fjármagn til þess að halda starfsemi setranna áfram til ársins 2024.

 • Hållbarhet både när det gäller miljön och det sociala är viktigt påpekar Camilla Karlsson. Sune Gustafsson tar hand om gamla böcker som kommit in.
  hållbar utveckling lika möjligheter motivation |Åland
  26-05-2020

  Emmaus hjälper långtidsarbetslösa

  Genom Emmaus i Mariehamn på Åland får personer som är långtidsarbetslösa en chans att ta ett kliv in på arbetsmarknaden.

 • I presskonferensen deltog Statsministern, Katrín Jakobsdóttir
  innovation utbildningspolitik |Island
  25-05-2020

  Ut ur koronakrisen

  Presskonferens om hur Island kan gå vidare efter koronakrisen

 • Foto: Pexels
  kompetensutveckling utbildningspolitik |Sverige
  20-05-2020

  Utökade möjligheter till uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan

  Nya omställningsbehov på arbetsmarknaden har uppstått till följd av coronakrisen.

 • Digital participation and digital learning
  democracy distance education ICT skills |Norden
  18-05-2020

  Digital learning and participation

  Highlights from the NVL network Distans and Nordic cooperation on digital technologies and adult learning

 • Foto: Pexels
  innovation kompetenceudvikling voksenuddannelse |Danmark
  18-05-2020

  Samarbejde styrker arbejdet med diversitet

  Det kan sætte nye udviklingsprocesser i gang og give større arbejdsglæde, når man tager livtag med de sædvanlige arbejdsgange på en arbejdsplads – sammen og på lige fod. Det viser kompetenceudviklingsprojektet VALUE.

 • Foto: Pexels
  innovation kompetenceudvikling livslang læring |Danmark
  18-05-2020

  Learning Labs, en praksisnær model for kompetenceudvikling af ansatte i dagtilbud

  Kan styrke professionel identitet, samarbejde og udvikling af bæredygtige løsninger.

 • UNESCO UIL
  adult education adult learning |International
  15-05-2020

  Presenting the 4th Global Report on Adult Learning and Education (4th GRALE)

  NVL in cooperation with UIL, the UNESCO Institute for Lifelong Learning, invites to a webinar on 4th Global Report on Adult Learning and Education (4th GRALE).

 • Foto: Pexels.com
  nettundervisning kompetanseutvikling næringsliv |Norge
  14-05-2020

  Delingsdugnad – digitale kurs og verktøy for permitterte

  NHO lanserte 13. mai 2020 et nettsted for deling av digitale kurs og verktøy for permitterte. Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim fra Kunnskapsdepartementet (KD) deltok ved lanseringen.

 • Christer Olsson. Foto: Privat
  baskunskaper fängelseutbildning IKT kompetens |Sverige
  13-05-2020

  Hur ska de som sitter i fängelse få digital kompetens?

  För att klara sig i samhället behövs en grundläggande digital kompetens. Men hur ska de som sitter i fängelse få digitala kunskaper, utan att säkerheten äventyras? Christer Olsson på Kriminalvården i Sverige ingår i en nordisk arbetsgrupp som har undersökt möjligheterna till utökad användning av IKT (Informations- och kommunikationsteknik) för studerande i fängelse.

 • pexels.com
  |International
  11-05-2020

  Webinar: The Power of Prior Learning Assessment Today

  Recognition of Prior Learning for Access, Equity, Learning & More

 • Foto: Pexels
  basiskompetanse integrering innvandrere |Norden
  07-05-2020

  AVLYST - Voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang - fagsamling

  Den femtende nordiske konferansen om grunnleggende ferdigheter- Alfakonferansen- 2022 er avlyst. Mer informasjon kommer.

 • sustainable development |Norden
  06-05-2020

  Webinarserie: Voksnes læring og bærekraftig utvikling

  Del 1 av 3: ”From Vulnerability to Sustainability? ”: Hvordan ser det nordiske terrenget ut, hvordan reorienterer vi arbeidet med Visjon 2030 utfra den Pandemien vi er på vei ut av/er i?

 • Norge har mangel på snekkere og andre bygningsarbeidere. I dag løses det med utenlandske arbeidere. Hvordan skal det løses i framtiden? Foto: Torhild Slåtto.
  bærekraftig utvikling kompetanseutvikling næringsliv |Norge
  04-05-2020

  Teknologi og klima vil prege framtidens kompetansebehov

  DialogWeb utfordrer partene i arbeidslivet

 • IT færdigheder uddannelsespolitik erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  29-04-2020

  Videncentre for erhvervsskoleområdet videreføres

  Den politiske aftalekreds bag erhvervsuddannelsesreformen i Danmark har besluttet af afsætte midler til at videreføre centrene frem til 2024.

 • Mynd: Polina Zimmerman
  aðlögun innflytjendur |Norge
  28-04-2020

  Gæti valdið erfiðleikum flytjist norskukennsla fyrir innflytjendur og flóttamenn til háskóla

  Niðurstöður nýrrar könnunar frá Ósló Met sýna að það væri gagnslítið að flytja norskukennslu fyrir flóttamenn og innflytjendur með æðri menntun í háskóla.

 • Vegleiðingarstovan i Thorshavn
  náms- og starfsráðgjöf |Færöerne
  28-04-2020

  Ný ráðgjafarmiðstöð opnuð í Þórshöfn á Færeyjum

  Í júlí 2019 var verkefninu um Ráðgjafarstofuna hrint af stað, ráðgjafarmiðstöð hugsuð og skipulögð sem hreyfiafl í samhæfingu og forgangsröðun óháðrar náms- og starfsráðgjafar fyrir fullorðna.

 • Maður getur ekki bara stungið hefðbundinni bekkjarkennslu í samband við rafmagn, en sérfræðingar telja samt nokkra sameiginlega þætti í hefðbundinni kennslu og fjarkennslu sem hægt henta líka á vefnum.
  fjarkennsla símenntun upplýsingatækni |Danmark
  28-04-2020

  Veldur kórónaveiran heljarstökki stafrænnar þróunar?

  Kennurum er kastað út í fjarkennslu og það veitir aðra og nýja reynslu. En verður það ef til vill til þess að fjarkennsla öðlast viðurkenningu eftir að kórónufaraldrinum lýkur? Bæði og segja sérfræðingarnir.

 • Foto: Anna Nylunds privata fotosamling
  perustaidot luku- ja kirjoitustaito |Finland
  28-04-2020

  Anna juoksee maratoneja ja opettaa uussuomalaisia lukemaan

  Anna Nylund on työhönsä intohimoisesti suhtautuva opettaja, joka juoksee maratoneja niin usein kun ehtii. Niiden välissä hän opettaa maahanmuuttajille lukutaitoa ja suomen kieltä Eiran hienostokaupunginosassa. – Yritän hoitaa työni niin, että jaksan olla innostunut siitä vielä 30 vuoden päästäkin.

 • osaamisen kehittäminen elinikäinen oppiminen |Island
  28-04-2020

  Islannissa ryhdytään toimeen työelämän ja opiskelijoiden puolesta

  Ekonomi Gylfi Arnbjörnsson johtaa työryhmää, jonka tehtävänä on selvittää ja tunnistaa Islannin haavoittuvimmat ammattialat.

 • Foto: Tirachard Kumtanom
  etäopetus monimuoto-opetus |Danmark
  28-04-2020

  Ajankohtaisia ideoita hyvään verkko-opetukseen

  Tanskalainen koulutuksen arviointi-instituutti EVA on käynnistänyt hankkeen, jossa tutkitaan, miten digitalisaatio toteutuu aikuiskoulutuksessa.

 • Foto: Kompetanse Norge
  kompetanseutvikling næringsliv utdanningspolitikk |Norge
  27-04-2020

  «Lære hele livet» - nødvendig stortingsmelding i vanskelig tid

  Med dagens økonomiske situasjon er det avgjørende med tiltak for kompetanseutvikling. I Norge er over 400 000 permitterte eller arbeidsledige. Det er viktig å bruke tiden til kompetansepåfyll.

 • Naturen er en vigtig del af de unges højskoleophold. (foto: Edvard Nyholm Debess)
  folkeoplysning bæredygtig udvikling livslang læring |Færöerne
  27-04-2020

  Den nordiske folkehøjskole og bæredygtighed

  Et ophold på en folkehøjskole. Mere nordisk bliver det næppe. Med undervisning og det levende ord var det de nordiske folkehøjskolers ærinde at gøre voksne mennesker til gode samfundsborgere.

 • Foto: RUV
  kompetensutveckling livslångt lärande |Island
  21-04-2020

  Island – åtgärder för arbetslivet och studenter

  Gylfi Arnbjörnsson ekonom leder en grupp som ska undersöka och definiera de mest sårbara branscherna i Island.

 • Photo: HIVAN ARVIZU at Unsplash
  basic skills |Finland
  20-04-2020

  How can we improve adult basic skills in Europe?

  This is the question we will address during a two day virtual seminar on 18-19 May, and you are all invited.

 • Man kan ikke bare sætte strøm til den normale klasseundervisning, men der er alligevel nogle træk fra den almindelige en til en-undervisning, der kan bruges online, mener eksperter.
  fjernundervisning efter- og videreudddannelse IT færdigheder |Danmark
  20-04-2020

  Bliver coronaen det digitale tigerspring?

  Underviserne er kastet ud i den digitale undervisning, og det giver nogle andre og nye erfaringer. Men bliver det også gennembruddet for fjernundervisningen post corona? Både-og siger eksperterne.

 • sustainable development equal opportunities motivation |Norden
  17-04-2020

  Agenda 2030 and SDGs at the local level - a brief start-up guide

  In the Nordic countries, municipalities are the most local form of official public authority with elected politicians.

 • rural area sustainable development equal opportunities |Norden
  17-04-2020

  Attractive Rural Municipalities in the Nordic countries

  Jobs, People and Reasons for Success from 14 Case Studies. Nordregio (2020)

 • lifelong learning education policy career guidance |Finland
  17-04-2020

  Inventory of lifelong guidance systems and practices - Finland

  CareersNet national records. Cedefop (2020)

 • Fjernundervisningen kan foregå alle steder, og den fleksibilitet tiltrækker mange unge, mener den engelske professor og ekspert i e-læring, Gilly Salmon.
  fjernundervisning IT færdigheder læringsresultat |Danmark
  15-04-2020

  Vi kommer ikke tilbage til, hvor vi var

  Hvis den nuværende corona-situation med tvungen fjernundervisning bliver grebet rigtigt an, vil det forandre verden. Det mener den engelske professor Gilly Salmon, en af verdens førende eksperter inden for e-læring.

 • Foto: Startup Stock Photos
  fjernundervisning vejledning |Grønland
  14-04-2020

  eVejledning i Grønland – nyt initiativ skal vejlede flere i uddannelse

  Nyt eVejledningsinitiativ i Grønland skal sikre, at flere borgere vejledes i uddannelse og træffer det rigtige uddannelsesvalg første gang.

 • Foto: Daria Shevtsova
  kompetanseutvikling |Norge
  09-04-2020

  Kompetansepakke - 190 millioner for permitterte og arbeidsledige

  Den norske regjeringen lanserte 3. april en kompetansepakke der formålet er at permitterte og arbeidsledige pga. koronatiltak kan få påfyll og utdanning.

 • Foto: Tirachard Kumtanom
  fjernundervisning fleksibel læring |Danmark
  08-04-2020

  Aktuelle ideer til god online undervisning

  Danmarks evalueringsinstitut, EVA, har igangsat et projekt, hvor man søger at belyse, hvordan digitalisering anvendes i voksen efter- og videreuddannelse.

 • Det nordiske prosjektet er i samsvar med både utviklingen på nordisk nivå og det nasjonale.
  voksnes læring |Island
  06-04-2020

  Digitalisering i turisme medfør spennende muligheter

  Det Islandske Turistrådet initierte et nordisk samarbeidsprosjekt om digitalisering innenfor turisme i 2019. Digitalisering skaper et mangfold av muligheter på lokalt, nasjonalt og nordisk nivå.

 • At lære at lære – perspektiver fra seks uddannelsesforskere
  kompetenceudvikling livslang læring |Danmark
  03-04-2020

  ”At lære at lære” inspiration og perspektiver på et aktuelt begreb

  Nyt magasin ”At lære at lære – perspektiver fra seks uddannelsesforskere” fra Danmarks Evalueringsinstitut.

 • Foto: Anna Shvets
  folkeoplysning højere uddannelse |Danmark
  01-04-2020

  Corona – betydning for uddannelsesinstitutioner i Danmark

  Alle skoler, uddannelses- og daginstitutioner i Danmark lukkede den 11. marts, og lukninger er nu foreløbig forlænget.

 • basic skills lifelong learning |Europa
  31-03-2020

  Webinar: Competences, administrative obstacles and working life

  Inspiration from Finland

 • Foto: Marja Beckman
  folkbildning kompetensutveckling validering |Sverige
  30-03-2020

  ”Begreppet livslångt lärande behöver fyllas med substans”

  Att göra skillnad. Det är Svante Sandells viktigaste drivkraft i sitt arbete. Tidigare, när han var lärare och rektor, såg han möjligtvis tydligare resultat av sitt arbete än idag. Som byråkrat på myndigheter har han blivit en spindel i nätet inom vuxenutbildning och validering i Sverige.

 • Foto:Polina Zimmerman
  integrering innvandrere |Norge
  29-03-2020

  Kan by på utfordringer om norskopplæring for innvandrere og flyktninger flyttes til universiteter og høyskoler

  En utredning fra Oslo Met konkluderer med at det vil være til liten nytte å flytte norskopplæring for flyktninger og innvandrere med høyere utdanning, til universiteter og høyskoler.

 • Vegleiðingarstovan i Thorshavn
  vejledning |Færöerne
  26-03-2020

  Nyt vejledningscenter åbnet i Torshavn

  I juli 2019 startede projektet Vegleiðingarstovan, et vejledningscenter der er er tænkt og planlagt som krumtappen i en samordning og en prioritering af en uafhængig voksenvejledning.

 • Opiskelijat harjoittelevat ruuan valmistusta ja kaunista esillepanoa lähes päivittäin.
  kotoutuminen aikuiskoulutus |Åland
  25-03-2020

  Ruotsi haltuun keittiössä

  Keittiöalan kotoutumiskoulutuksen ryhmässä on 13 henkilöä ja kahdeksan eri äidinkieltä. Koulussa kaikki kuitenkin puhuvat vain ruotsia keskenään. Tulevaisuuden haaveena on oman ravintolan avaaminen Ahvenanmaalla.

 • ELEVATE from Pexels
  ihmiset joilla on matala koulutustaso |Danmark
  25-03-2020

  Alhainen koulutustaso ja yksin asuminen voivat vaikuttaa miehen tuloihin ja elinikään

  Tanskalaisen tutkimuslaitoksen analyysin mukaan yksin asuvilla koulutusta vailla olevilla miehillä on huomattavasti pienemmät tulot, heikompi työmarkkinasidos ja lyhyempi elämä kuin muilla miehillä.

 • Í skólanum fá nemarnir nánast daglega æfingu í matreiðslu og að koma matnum fallega fyrir á fötum.
  aðlögun nám fullorðinna |Åland
  25-03-2020

  Læra sænsku í eldhúsinu

  Í hópi innflytjendamenntunar í matreiðslu eru 13 einstaklingar með átta ólík móðurmál. En í skólanum tala þeir aðeins saman á sænsku. Framtíðardraumurinn er að opna veitingastað á Álandseyjum.

 • ELEVATE from Pexels
  skammskólagengnir |Danmark
  25-03-2020

  Að vera ófaglærður, einstæður karlmaður getur haft áhrif á tekjur og lífslíkur

  Niðurstöður greiningar viðskiptaráðs atvinnulífsins í Danmörku sýna að ófaglærðir einstæðir karlar hafa merkjanlega lægri tekjur, standa verr að vígi á vinnumarkaði og lífslíkur þeirra eru styttri en annarra karla.

 • baskunskaper läs- och skrivkunnighet |Finland
  23-03-2020

  Anna löper maraton och lär nyfinländare läsa

  Anna Nylund är en passionerad lärare som springer maratonlopp så ofta hon hinner. Däremellan undervisar hon nyanlända i läsning och finska i den fashionabla stadsdelen Eira i Helsingfors.
  – Jag försöker sköta mitt jobb på ett sådant sätt att jag ska orka vara inspirerad också om trettio år.

 • democracy ICT skills adult learning |Norden
  18-03-2020

  Learning for Everyone in a Digital Society

  NVL presents a new discussion paper on digitalization and learning in a lifelong perspective.

 • Kristianna Mortansdóttir arbejder som leder af den nye Voksenvejledning på Færøerne. Foto: Vegleiðingarstovan
  vejledning voksenuddannelse |Færöerne
  16-03-2020

  Voksenvejledning på Færøerne – italesættelse af uudtalte drømme

  En uafhængig voksenvejledning er en nødvendig og tiltrængt mulighed for voksne uddannelsessøgende, siger vejleder Kristianna Mortansdóttir, der siden oktober 2019 har arbejdet som leder for den nyligt åbnede Vegleiðingarstovan, eller Voksenvejledning.

 • :Nästan varje dag i skolan får de studerande öva på matlagning och snygga uppläggningar på fat.
  integration vuxenutbildning |Åland
  07-03-2020

  De lär sig svenska i köket

  I gruppen integrationsutbildning inom kök finns det 13 personer med åtta olika modersmål. Men i skolan pratar de bara svenska med varandra. Framtidsdrömmen är att öppna en egen restaurang på Åland.

 • Opplæringstilbud til ansatte med direkte pasient- og brukerrettet arbeid skal prioriteres. Foto: Colourbox
  etter- og viderutdanning kompetanseutvikling næringsliv |
  07-03-2020

  Statlig støtte til utvikling av opplæringstilbud for ansatte i kommunal helse- og omsorgssektor

  Utdanningstilbydere kan søke økonomisk støtte gjennom en nyetablert tilskuddsordning. De må ha inngått avtale om gjensidig og forpliktende samarbeid med virksomheter i sektoren. Dette for å sikre at opplæringen skal være arbeidslivsrelevant. Både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i de samarbeidende virksomhetene må involveres i utvikling og gjennomføring.

 • utbildningspolitik vuxenutbildning vuxnas lärande |Norden
  04-03-2020

  Årsrapport 2019

  NVL anser sig ha nått sina mål och genomfört samtliga uppdrag enligt verksamhetsplanen. Årsrapporten redovisar resultaten enligt uppdrag från NMR och beskriver konkreta insatser och resultat inom NVL:s målsättning.

 • kortuddannede |Danmark
  01-03-2020

  At være ufaglært, enlig mand kan have konsekvenser for indkomst og livslængde

  En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at ufaglærte enlige mænd har markant lavere indkomster, dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet og kortere levetid end andre mænd.

 • Seniorforsker Lars Ueland Kobro, Universitetet i Sørøst-Norge.
  innovasjon like muligheter motivasjon |Norge
  29-02-2020

  Å skape velferd sammen - med innbyggeres livserfaring som ressurs

  Samskaping er et uttrykk som dukker opp mange steder. Det er et tydelig ord, altså å skape sammen. Men hva betyr det egentlig?

 • uddannelsespolitik |Danmark
  29-02-2020

  Regeringen sætter midlertidigt stop for fusioner af uddannelsesinstitutioner

  Regeringen sætter stop for fusion af uddannelsesinstitutioner

 • Ansvarlig for Stabæks Gatelag, Espen Lindmark
  integrering livslang læring motivasjon |Norge
  29-02-2020

  Mer enn å vinne fotballkamper …

  Mye dreier seg selvsagt om å vinne fotballkamper, men de siste sju årene har Stabæk Fotball også engasjert seg i en spesiell form for samfunnsnyttig aktivitet, nemlig Gatelag.

 • Ny rapport om kompetansebehov Foto: Anne Solsvik
  kompetanseutvikling voksnes læring |Norge
  26-02-2020

  Vedvarende mangel på kvalifisert arbeidskraft i flere bransjer i Norge

  Det norske Kompetansebehovsutvalget (KBU) påpeker i sin tredje rapport at mangelen på kvalifisert arbeidskraft er spesielt stor i helse- og omsorgssektoren, byggebransjen og innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

 • Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL på Åland arrangerar i samarbete med NVL Finland ett seminarium kring temat
  baskunskaper livslångt lärande |Åland
  26-02-2020

  Aflyst: Vuxnas grundläggande färdigheter

  Det planerade seminariet om vuxnas grundläggande färdigheter den 27 mars 2020 skjuts på framtiden på grund av risken för spridning av Covid-19. Vi återkommer med ett nytt datum.

 • IKT-kunnskap |
  24-02-2020

  Aldri mer oppgradering – eller?

  Jeg har vært pc og internettbruker i et langt, voksent liv. Vært med fra begynnelsen, liksom. Jeg sier ikke EDB-maskin – for å si det sånn, jeg henger med. Kunnskap og utdanning er tross alt min profesjon.

 • Här arbetar det nationella nätverket när de träffas den 16 januari 2020 i Helsingfors.
  baskunskaper glesbygd IKT kompetens vuxnas lärande |Finland
  24-02-2020

  Digitalt kunnande ställer nya krav i Norden

  Det finns överraskande många människor i de nordiska länderna som inte har beredskap att möta den digitala framtidens utmaningar. Nätverket för grundläggande färdigheter inom NVL synliggör dessa i en färsk rapport.

 • Þátttakendur í pallborðsumræðum um raunfærnimat voru; stjórnandinn Anna Kahlson, Thomas Persson, (bæði frá Fagháskólastofnuninni), Elin Landell, (Raunfærnimatsnefndinni), Helene Myslek, (Menntamálastofnun), Pontus Juhlin, (Kronoberg héraði), Erik Blomgren, (Sænska viðskiptaráðinu) samt Frida Boklund (Samtök atvinnurekenda).
  menntastefna raunfærnimat |Sverige
  24-02-2020

  Raunfærnimatsnefndin er komin í mark!

  Raunfærnimat er mikilvæg aðferð fyrir marga atvinnurekendur í Svíþjóð til þess að tryggja fyrirtækjum hæft vinnuafl. Raunfærnimatsnefndin í Svíþjóð skilaði greinargerð sinni í janúar og næsta skref er að ná til allra sem þurfa að fá færni sína metna. Innblástur var sóttur til norrænu nágrannanna.

 • Young Craft 2020
  alþýðufræðsla sjálfbær þróun |Europa
  24-02-2020

  Skapandi handverk og sjálfbærni

  Samnorrænar handverksbúðir fyrir ungt fólk beinir sjónum að sjálfbærri framleiðslu

 • Foto: Topias Dean
  símenntun hvatning menntastefna |Finland
  24-02-2020

  Ævinám nýtur vinsælda í Finnlandi

  Niðurstöður nýlegar könnunar eru augljósar. Finnar telja að ævinám sé meðal grundvallarréttinda og að breið almenn menntun sé dýrmæt.

 • Young Craft 2020
  vapaa sivistystyö kestävä kehitys |Europa
  24-02-2020

  Luovaa käsityötä ja kestävää kehitystä

  Nuorten yhteispohjoismainen käsityöleiri nostaa kestävät tuotantotavat keskiöön

 • Konferenssin päättävään, validointia koskevaan paneelikeskusteluun osallistuivat paneelin vetäjä Anna Kahlson, Thomas Persson, (molemmat Myndigheten för yrkeshögskolan -virastosta), Elin Landell, (Validointineuvottelukunta), Helene Myslek, (Skolverket), Pontus Juhlin, (Region Kronoberg), Erik Blomgren, (Svenska Handelskammaren) sekä Frida Boklund (Företagarna).
  opitun tunnustaminen koulutuspolitiikka |Sverige
  24-02-2020

  Validointikotka on laskeutunut

  Monille ruotsalaisille työnantajille aiemmin hankitun osaamisen validointi on tärkeä ratkaisu osaamisen varmistamisen ongelmaan. Validointineuvottelukunta sai loppumietintönsä valmiiksi tammikuussa, ja nyt on tärkeää tavoittaa kaikki ne, jotka tarvitsevat osaamisen validointia. Pohjoismaiset naapurimaamme toimivat inspiraation lähteinä.

 • Billede: pexels.com
  bæredygtig udvikling voksenuddannelse voksenlæring |Norden
  24-02-2020

  Nordisk netværkskonference om voksnes læring

  Voksnes læring for et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden. Konferencen arrangeres af NVL i samarbejde med Nordisk Ministerråds formandskab for 2020, Danmark, Grønland og Færøerne.

  Der er lukket for registrering.

  #NNK2020

 • Kristján Jóhann Kristjánsson. Hotelldirektør på hotell Klettur presenterer resultatene på NVL seminar i Reykjavik.
  kompetanseutvikling voksnes læring |Island
  24-02-2020

  Vil du låne en HR-konsulent?

  Driften av små og mellomstore virksomheter, som de aller fleste islandske virksomheter i turistbransjen er, lider ofte for mangel på målrettet trening av medarbeiderne.

 • demokrati folkeoplysning |Danmark
  23-02-2020

  Gode ideer og inspiration til lokal samarbejde om demokrati

  Inspiration fra Danmark om samarbejde om samfundsoplysende aktiviteter for borgerne.

 • Billede: Danmarks Evalueringsinstitut
  basiskompetence voksenuddannelse |Danmark
  23-02-2020

  Flere voksne deltager i Forberedende Voksenundervisning end for 10 år siden

  Danmarks Evalueringsinstitut har udgivet rapport om brug af Forberedende Voksenundervisning.

 • Photo af Helloquenc, Unsplash
  vuxenutbildning yrkesutbildning |Sverige
  20-02-2020

  Utvecklat komvux ska stärka kompetensförsörjningen

  Regeringen har fattat beslut om förslag till ny lagstiftning för att stärka den kommunala vuxenutbildningen (komvux) i Sverige.

 • basic skills non-formal adult education adult education |Europa
  18-02-2020

  Webinar: Individual-centred approach to validation

  Inspiration from Iceland and the Netherlands

 • Young Craft 2020
  folkeoplysning bæredygtig udvikling |Europa
  18-02-2020

  Kreativt håndværk og bæredygtighed

  Fællesnordisk håndværkslejr for unge sætter bæredygtig produktion i fokus