• voksenuddannelse |Danmark
  19-02-2016

  Øget fokus på brugbar og omsættelig viden i udvikling af VUC

  På VUC’s årlige konference ”VUC deler viden” blev VUC’s kerneopgaver diskuteret i et udviklingsorienteret, fremadrettet perspektiv set i lyset af tidens udfordringer økononomisk, kulturelt og samfundsmæssigt.

 • Carina Levander
  integration invandrare vägledning |Sverige
  19-02-2016

  Vägledningen av nyanlända måste få ta tid

  – Sök upp vägledarkollegor i din kommun som har mer erfarenhet, och se till att ha gott om tid för vägledningssamtalen. Det är studie- och yrkesvägledaren Carina Levanders två främsta råd till dig som ska börja arbeta med nyanlända barn och ungdomar.

 • högre utbildning utbildningspolitik |Finland
  18-02-2016

  Massiva uppsägningar på universiteten

  De finländska universiteten drabbas hårt av regeringens beslut om nedskärningar.

 • IKT kompetens fortbildning |Finland
  18-02-2016

  Lärarnas fortbildning avgörande för digitaliseringen av utbildningen

  Elever och studerande med lärare som fått fortbildning i informations- och kommunikationsteknik använder IKT dubbelt så mycket som de som har en lärare som saknar fortbildning.

 • Stina Vrang Elias.
  drop-outs uddannelsespolitik |Danmark
  17-02-2016

  Gør op med stive systemer og kassetænkning

  Sådan lyder opfordringen fra Stina Vrang Elias, Tænketanken DEA, og Per Paludan Hansen, Dansk Folkeoplysnings Samråd. Et bedre samspil mellem de formelle og ikke-formelle skoleformer er løsning for en del af de unge, som ikke finder vej til ungdomsuddannelserne.

 • |
  17-02-2016

  Globale konflikter – lokale udfordringer - Voksenpædagogisk forum's årlige konference

  Voksenpædagogisk Forum er et tværsektorielt

 • |
  17-02-2016

  Introduktion til piloter om transformative læringscirkler

  Introduktion til piloter om transformative læringscirkler, samt første møde i cirkler d.9.-10.maj i Stockholm. Et lukket

 • |
  17-02-2016

  Træningsseminar til piloter om transformative læringscirkler

  $(document).ready(function(){ var maxLength = 240; $(".show-read-more14433").each(function(){ var myStr = $(this).text(); if($.trim(myStr).length > maxLength){ var newStr = myStr.substring(0, maxLength); var removedStr = myStr.substring(maxLength, $.trim(myStr).length); $(this).empty().html(newStr); $(this).append(' ...'); } }); });

 • adult education basic skills competence development distance education immigrants |Europa
  17-02-2016

  Adult learning in the 21st century

  Join the free online course to learn more about adult learning in the 21st century. The course is free of charge and organized by EAEA.

 • |
  17-02-2016

  Norden och EU

  $(document).ready(function(){ var maxLength = 240; $(".show-read-more14432").each(function(){ var myStr = $(this).text(); if($.trim(myStr).length > maxLength){ var newStr = myStr.substring(0, maxLength); var removedStr = myStr.substring(maxLength, $.trim(myStr).length); $(this).empty().html(newStr); $(this).append(' ...'); } }); });

 • |
  11-02-2016

  Folkhögskolans roll för en globalt hållbar utveckling

  Nordiska Folkhögskolerådets VÅRKONFERENS 13-14. April 2016, på Nordiska folkhögskolan, Kungälv

 • Dejvit Ali kom till Sverige från Makedonien för två år sedan. Han siktar på att bli busschaufför.
  språk integration invandrare vuxenutbildning |Sverige
  11-02-2016

  Elever lär sig svenska och självständighet

  Hur lär sig en vuxen ett nytt språk på bästa sätt? En skola i Göteborg arbetar för att eleverna själva ska bli mer aktiva och delaktiga i vad de vill lära sig och varför. Metoden kallas Learner Autonomy.

 • innovation |Norden
  08-02-2016

  Verksamhetsplan 2016 for Validering

  Detta ska nätverket Entreprenøriel læring og Innovation göra 2016.

 • |
  08-02-2016

  Konferanse om sosialt entreprenørskap

  Hvordan kan vi legge til rette for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon? Hvilke initiativ og innsatser fungerer godt?

 • Mobiliteten bland lärare och studerande är en av grundstenarna för nordiskt samarbete, säger Ulla-Jill Karlsson på undervisnings- och kulturministeriet.
  utbildningspolitik baskunskaper integration näringsliv |Finland
  08-02-2016

  Intensivare samarbete motverkar stängda gränser

  Aktivt medborgarskap, erkännande av kompetens, språkundervisning och en snabbare övergång till arbetslivet är hörnstenar i det sektorprogram för utbildning och forskning som Finland presenterar i sin egenskap av Nordiska ministerrådets ordförandeland år 2016.

 • baskunskaper |Norden
  08-02-2016

  Alfarådets verksamhetsplan 2016

  Detta ska Alfarådet göra 2016

 • Saana Siekkinen
  utbildningspolitik lika möjligheter |Finland
  08-02-2016

  Regeringen riskerar att skrota utbildningsgarantin för unga

  FFC (Finlands Fackförbunds Centralorganisation) befarar att regeringens omfattande nedskärningar i yrkesutbildningen kommer att leda till att det blir svårare för framför allt unga som just har gått ut grundskolan att få en studieplats.

 • integration |Danmark
  08-02-2016

  Nye Bornholmare - en fæelles opgave

  Seminarium ”Nye bornholmere – en fælles opgave og mulighed for Bornholm” fokuserade på utveckling av metoder och pedagogiska processer som kan bidra till att möta den aktuella situationen med nyanlända och hjälpa de till arbete eller utbildning.

 • Participants at the AVA expert seminar in Oslo 1-2 February 2016
  accreditation of prior learning non-formal adult education people with low education level |Europa
  05-02-2016

  Validation of adult learning is a common concern in Europe

  How can you prove that you have a skill? Can you grade democratic competencies? Validation in non-formal adult learning has been a thorny issue for decades. Now, we might be close to a solution. At least, that seemed to be the implicit message when more than 45 experts from all over Europe met in Oslo for a two-day expert seminar on validation.

 • Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen (saml)
  lika möjligheter invandrare |Finland
  05-02-2016

  Flera förslag till snabbare integration av invandrare

  En expertgrupp vid Undervisnings- och kulturministeriet vill effektivera invandrares möjligheter att få utbildning och jobb.

 • utbildningspolitik yrkesutbildning |Sverige
  04-02-2016

  Är yrkesutbildningen i en återvändsgränd?

  Det hävdar i alla fall rapporten Yrkesutbildningens irrvägar: En systemanalys av svensk yrkesutbildning.

 • bærekraftig utvikling internasjonalisering |Island
  04-02-2016

  Institutt for språklig og kulturelt mangfold


  Vigdís Finnbogadóttir er en av Islands største kulturpersoner.
  Etter at Vigdís avsluttet sin periode som Islands President

 • Lára Stefánsdóttir sammen med Tómas Atli Einarsson, lærer i et fag der kaldes Art FabLab.
  fjernundervisning fleksibel læring |Island
  04-02-2016

  Det gælder om at finde den rigtige rytme

  På skolen i Fjallabyggð kan alle elever deltage i undervisningen, ligemeget om de er fysisk på plads i skoleværelset eller følger med over nettet.

 • vejledning |Danmark
  02-02-2016

  Aktuel Vejledningsforskning: Inspiration & Indsigt

  20. november 2015 i Emdrup, Danmark

 • kompetensutveckling |
  02-02-2016

  The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution

  A new Forum report looks at the skills for the future.

 • vägledning |Finland
  01-02-2016

  Livslång vägledning förenar Europa

  Det är ingen slump att begreppet livslång vägledning har lyfts upp på agendan i ett stort antal europeiska länder under de senaste åren.

 • basiskompetanse |Norden
  01-02-2016

  Voksnes nøglekompetencer - i et nordisk perspektiv

  En ny publikation fra Nordplus præsenterer eksempler på nordisk/baltisk uddannelsesamarbejde gennem Nordplus Voksen-programmet.

 • uddannelsespolitik |Island
  01-02-2016

  Erla Sigurdardottir

  Islandsredaktör DialogWeb 2015-2016

 • |
  22-01-2016

  Webinar on Open Badges

  9 February 2016 from 10.00-11.00

 • Flyktingkoordinator Sini-Tuulia Numminen efterlyser antropologer i integrationsarbetet.
  demokrati invandrare lika möjligheter mångkulturell |Finland
  22-01-2016

  Öppen attityd krävs i arbetet med asylsökande

  Vi kan inte traska på i gamla spår när vi tar emot asylsökande och invandrare. Det säger två erfarna kvinnor, Kia Lundqvist och Sini-Tuula Numminen, som på var sitt håll jobbat länge med integration och har lång konkret erfarenhet av att arbeta på flyktingmottagningar.

 • yrkesutbildning |Sverige
  22-01-2016

  Använd yrkeshögskolan

  Hela idén med yrkeshögskolan är att arbetslivet ska få rätt kompetens i rätt tid, i rätt volym och på rätt plats.

 • innovation |Norden
  21-01-2016

  Læringscirkler skal fremme entreprenørielt mindset i Norden

  Den 27. november 2015 mødtes voksenundervisere, ledere, studerende, entreprenører mfl. til en konference i Kolding om entreprenørskab, entreprenøriel læring og innovation. Formålet var at få mennesker med forskellige tilgange til i fællesskab at udforske, hvordan entreprenørielt mindset kan fremmes i og udenfor organisationer.

 • mångkulturell |Norden
  21-01-2016

  Nordiska musikbroar

  Dream Academy Norden är ett samnordiskt projekt där gymnasieungdomar från de nordiska länderna möts och skapar musik tillsammans.

 • invandrare lika möjligheter läs- och skrivkunnighet |Sverige
  20-01-2016

  Nyanlända skapar jobb åt studieförbunden

  Strömmen av nyanlända ger just nu gott om uppdrag för många studieförbund .

 • jöfn tækifæri |Sverige
  19-01-2016

  Nú hefst hin stóra viðhorfskönnun Menntamálastofnunar

  Í janúar 2016 hefst Skólakönnunin, umfangsmikil viðhorfskönnun Menntamálastofnunar sem nær til nemenda, foreldra og starfsfólks sem kemur að kennslu í fjórða hluta allra skóla í Svíþjóð.

 • högre utbildning |Sverige
  19-01-2016

  Inntaka nema í háskóla á vormisseri er lokið

  161.161 einstaklingur hefur fengið staðfestingu á að inntöku í nám á vorönn

 • aðlögun færniþróun |Norge
  19-01-2016

  Mikilvægt ráð

  Nýju ráði verður falið að meta áhrif mikillar fjölgunar innflytjenda.

 • høyere utdanning |Norge
  19-01-2016

  Sögulegt átak til að efla gæði menntunar

  Mikil áhersla er nú lögð á gæði og árangur menntunar í Noregi.

 • menntastefna náms- og starfsráðgjöf |Norden
  19-01-2016

  Ný útgáfa um stefnu og kerfi fyrir ævilanga náms- og starfsráðgjöf

  Samstarfsnet um stefnumótun í ævilangri náms- og starfsráðgjöf (ELGPN) hefur gefið út nýjar leiðbeiningar fyrir þróun stefnu og kerfa fyrir ævilanga náms- og starfsráðgjöf.

 • raunfærnimat |Norden
  19-01-2016

  Hægt að meta lykilfærni sem afla hefur verið innan alþýðufræðslunnar

  Að lokinni mikilli og óþreytandi vinnu hefur starfshópur innan NVL samið skýrslu um hvernig lykilfærni fólks er efld innan alþýðufræðslunnar og hvernig hægt er að meta hana.

 • jöfn tækifæri menntastefna |Island
  19-01-2016

  Fleiri á aldrinum 25-64 með háskólamenntun í fyrsta sinn 2014

  Árið 2014 voru háskólamenntaðir 25–64 ára íbúar á Íslandi í fyrsta skipti fleiri en íbúar með menntun á framhaldsskólastigi, eða 60.800, en menntaðir á framhaldsskólastigi voru 59.300.

 • menntastefna |Island
  19-01-2016

  Nýr þjónustusamningur

  Þann 14. desember sl. var undirritaður samningur á milli mennta- og menningarmálaráðuneytisins og Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins um vinnu við verkefni á sviði framhaldsfræðslu sem gildir frá 1. janúar 2016 til ársloka 2021.

 • menntastefna dreifbýli |Færöerne
  19-01-2016

  Nýtt bakkalárnám í hagfræði og fleiri nemapláss árið 2016

  „Til þess að ungu fólki líði vel og vilji búa á Færeyjum, þá verðum við strax að koma á fleiri námstilboðum“ segir Rigmor Dam menntamálaráðherra.

 • menntastefna dreifbýli |Færöerne
  19-01-2016

  Nýtt háskólaþorp í Þórshöfn í augsýn

  Rigmor Dam menntamálaráðherra hefur skipað samstarfshóp sem á að vinna tillögu um hvernig skipuleggja má háskólaþorp á „Frælsið“.

 • menntastefna |Finland
  19-01-2016

  Nýr grunnur námsskráa fyrir fullorðna á framhaldsskólastigi

  Menntamálastofnun hefur ákvarðað nýjan grunn námsskráa fyrir framhaldsskólanám fullorðinna.

 • menntastefna |Finland
  19-01-2016

  Róttækar breytingar á starsmenntun standa fyrir dyrum

  Umbætur á starfsmenntun er eitt umfangsmesta verkefni ríkisstjórnarinnar varðandi færni og menntun.

 • alþýðufræðsla |Danmark
  19-01-2016

  Alþýðuháskóli – Ein stofnun fjölbreyttur raunveruleiki

  Er titill nýútkominnar skýrslu frá þekkingarsetri alþýðufræðslunnar, VIFO þar sem saga alþýðuháskólans, efnahagi, skipulagi og starfsemi er lýst.

 • grunnleikni |Danmark
  19-01-2016

  Umfangsmiklar aðgerðir geta eflt grunnmenntun fullorðinna

  Að fengnum niðurstöðum úttektar sem danska námsmatsstofnunin EVA gerði á grunnmenntun fyrir fullorðna á árunum 2013 og 2014.

 • laadunvarmistus yhtäläiset mahdollisuudet |Sverige
  19-01-2016

  Kouluasioiden tarkastusviraston suuri kyselytutkimus alkaa

  Tammikuussa 2016 Ruotsin kouluasioiden tarkastusvirasto Skolinspektionen käynnistää suuren kyselytutkimuksen, johon osallistuu alkuvaiheessa neljäsosa maan kouluista.

 • korkeakoulutus |Sverige
  19-01-2016

  Yliopistojen ja korkeakoulujen kevätlukukauden opiskelijavalinnat on tehty

  161 161 henkilöä on saanut tietää tulleensa valituksi tällä kevätlukukaudella alkavaan koulutukseen.

 • kotoutuminen yhtäläiset mahdollisuudet |Norge
  19-01-2016

  Ajankohtainen toimikunta

  Uusi toimikunta on saanut tehtäväkseen arvioida runsaan maahanmuuton seurauksia.

 • korkeakoulutus |Norge
  19-01-2016

  Historiallinen panostus koulutuksen laatuun

  Norjassa on tehty suuri panostus koulutuksen laatuun ja tuloksiin: uusiin koulutuksen huippuyksiköihin suunnataan 24 miljoonaa kruunua uutta rahoitusta.

 • koulutuspolitiikka ohjaus |Norden
  19-01-2016

  Uusi julkaisu elinikäisen ohjauksen politiikasta ja järjestelmistä

  European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) on julkistanut elinikäisen ohjauksen politiikan ja järjestelmien uudet eurooppalaiset suuntaviivat.

 • opitun tunnustaminen perustaidot vapaa sivistystyö |Norden
  19-01-2016

  Avaintaitojen tunnustaminen vapaassa sivistystyössä

  Pitkän uurastuksen jälkeen NVL:n työryhmä on saanut valmiiksi raportin siitä, miten vapaa sivistystyö kartuttaa ihmisten avaintaitoja ja miten tätä osaamisen karttumista voidaan tunnistaa ja tunnustaa.

 • aikuiskoulutus koulutuspolitiikka |Island
  19-01-2016

  Korkeakoulutetut ensi kertaa enemmistönä 25–64-vuotiaista

  Vuonna 2014 korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä ohitti ensimmäistä kertaa 25–64-vuotiaiden ikäryhmässä pelkän toisen asteen tutkinnon suorittaneiden määrän.

 • aikuiskoulutus koulutuspolitiikka |Island
  19-01-2016

  Uusi palvelusopimus allekirjoitettu

  14. joulukuuta Islannin opetus- ja kulttuuriministeriö ja työelämän koulutuskeskus Fræðslumiðstöð atvinnulífsin allekirjoittivat aikuisten oppimista koskevan palvelusopimuksen, joka on voimassa vuoden 2016 alusta vuoden 2021 loppuun asti.

 • aikuiskoulutus koulutuspolitiikka harvaan asuttu alue |Færöerne
  19-01-2016

  Uusi talousalan yliopistotutkinto ja enemmän aloituspaikkoja vuodelle 2016

  Jos haluamme nuorten jäävän Färsaarille, meidän on viipymättä panostettava opintotarjonnan laajentamiseen, toteaa opetusministeri Rigmor Dam.

 • aikuiskoulutus koulutuspolitiikka harvaan asuttu alue |Færöerne
  19-01-2016

  Torshavniin tulossa uusi yliopistokampus

  Opetusministeri Rigmor Dam on asettanut työryhmän laatimaan esityksen uuden yliopistokampuksen luomisesta Torshavniin.

 • aikuiskoulutus koulutuspolitiikka |Finland
  19-01-2016

  Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet uusittiin

  Opetushallitus on päättänyt aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteista.

 • ammatillinen koulutus koulutuspolitiikka |Finland
  19-01-2016

  Ammattikoulutukseen tulossa isoja muutoksia

  Ammattikoulutusuudistus on yksi hallituksen suurimmista osaamiseen ja koulutukseen liittyvistä hankkeista.

 • vapaa sivistystyö |Danmark
  19-01-2016

  Folkeuniversitetet - yksi organisaatio, monta todellisuutta

  Tanskan vapaan sivistystyön tieto- ja tutkimuskeskus VIFO:n tuore raportti käsittelee vapaan sivistystyön oppilaitos Folkeuniversitetetin historiaa, taloutta, organisaatiota ja toimintaa.

 • perustaidot aikuisten oppiminen |Danmark
  19-01-2016

  Laajat panostukset voivat kehittää yleissivistävää aikuiskoulutusta

  Tanskalainen koulutuksen arviointilaitos Danmarks Evalueringsinstitut arvioi vuosina 2013 ja 2014 yleissivistävää aikuiskoulutusta.

 • Denne månedens profil i Norden, Aina Leitisstein Knudsen, her på bispesetet Skálholt i Island, hvor Distans-nettverket holdt sitt møte i desember.
  fleksibel læring høyere utdanning |Færöerne
  19-01-2016

  Færøyenes gode talskvinne

  Profiler i Norden

 • folkbildning validering kompetensutveckling |Norden
  18-01-2016

  Folkbildningen validerar nyckelkompetenser

  Efter långt och träget arbete har en arbetsgrupp inom NVL sammanställt en rapport kring hur folkbildningen bidrar till folks nyckelkompetenser, och hur detta kan valideras.

 • accreditation of prior learning folkbildning |Norden
  18-01-2016

  Folkbildning, key competences and validation

  This report looks at what role Folkbildning has in providing key competences and how this can be validated.

 • bærekraftig utvikling |Norden
  18-01-2016

  Verksamhetsplan 2016

  Nätverk för hållbar utveckling.

 • fleksibel læring IKT-kunnskap |Norden
  18-01-2016

  Verksamhetsplan 2016

  Distansnätverket

 • utdanning i fengsel |Norden
  18-01-2016

  Verksamhetsplan 2018

  Fängelsenätverket 2018

 • forskning |Norden
  18-01-2016

  Verksamhetsplan 2016

  Forskarnätverket 2016

 • validering |Norden
  18-01-2016

  Validering Verksamhetsplan 2018

  Valideringsnätverket 2018

 • kompetanseutvikling næringsliv |
  18-01-2016

  Verksamhetsplan 2016

  Kompetanse sett fra arbeidslivet

 • vägledning |Norden
  18-01-2016

  Verksamhetsplan 2016

  Vägledningsnätverkets verksamhet

 • glesbygd |Norden
  18-01-2016

  Verksamhetsplan 2016

  Ö-nätverket 2016

 • |
  18-01-2016

  Samarbeidsmøte - 18-01-2016 09:00

  Importance:Normal Priority
  Planleggingsmøte om prosjektinfomasjon, Vox,

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Sverige
  18-01-2016

  Fler äldre pluggar i Sverige

  Nära 14 400 personer som passerat de 45 pluggade med studiemedel förra läsåret. Den typiska låntagaren är en kvinna som vidareutbildar sig inom vård eller pedagogik.

 • lige muligheder uddannelsespolitik |Island
  15-01-2016

  For første gang i 2014 er flere i alderen 25-64 år universitetsutdannet

  I 2014 ble innbyggere på Island i alderen 25-64 år med universitetsutdanning for første gang flere enn de som kun hadde utdanning på videregående skoles nivå, eller 60 800 med universitetsutdanning mot 59 300 på videregåendeskoles nivå.

 • uddannelsespolitik voksenlæring |Island
  15-01-2016

  Ny servicekontrakt

  Den 14. desember undertegnet utdannings- og kulturdepartementet og Arbeidslivets utdanningssenter en servicekontrakt om oppgaver i voksnes læring som gjelder fra 1. januar 2016 til slutten av 2021.

 • utbildningspolitik vägledning |Norden
  15-01-2016

  En ny publikation om politik och system för livslång vägledning

  European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) har publicerat nya europeiska riktlinjer för utvecklingen av politiken och systemen för livslång vägledning.

 • utbildningspolitik vuxnas lärande |Finland
  15-01-2016

  Nya grunder för läroplanen för gymnasieutbildningen för vuxna

  Utbildningsstyrelsen har fastställt nya grunder för läroplanen för gymnasieutbildningen för vuxna.

 • utbildningspolitik yrkesutbildning |Finland
  15-01-2016

  Yrkesutbildningen står inför stora förändringar

  Reformen av yrkesutbildningen är ett av regeringens mest omfattande projekt inom området kompetens och utbildning.

 • folkeoplysning |Danmark
  15-01-2016

  Folkeuniversitetet – Én organisation, mange virkeligheder

  Det er titlen på en ny rapport fra VIFO, videncenter for folkeoplysning, hvor folkeuniversitetets historie, økonomi, organisering og aktiviteter belyses.

 • basiskompetence voksenuddannelse |Danmark
  15-01-2016

  Bred indsats kan styrke almen voksenuddannelse

  Evalueringen af udviklingsprojekterne peger bl.a. på, at det kræver en bredspektret indsats og et ledelsesmæssigt engagement, hvis endnu flere skal gennemføre fag på almen voksenuddannelse (avu) og fortsætte på en anden uddannelse.

 • høyere utdanning |Norge
  15-01-2016

  Historisk satsing på kvalitet i utdanningen

  Stor satsing på kvalitet og resultater i utdanningen i Norge.

 • integrering kompetanseutvikling |Norge
  15-01-2016

  Aktuelt utvalg

  Et nytt utvalg skal vurdere konsekvensene av høy innvandring.

 • lika möjligheter kvalitetssäkring |Sverige
  15-01-2016

  Nu startar Skolinspektionens stora enkätundersökning

  I januari 2016 öppnar Skolenkäten, Skolinspektionens stora enkätundersökning med elever, föräldrar och pedagogisk personal i en fjärdedel av landets skolor.

 • högre utbildning |Sverige
  15-01-2016

  Antagningen till vårens kurser på universitet och högskolor är klar

  Nu har 161 161 personer fått besked att de antagits till en utbildning i vår.

 • højere uddannelse uddannelsespolitik |Færöerne
  15-01-2016

  Ny bacheloruddannelse i økonomi og flere studiepladser i 2016

  Hvis unge mennesker skal trives og fortsat blive boende på Færøerne, så må vi straks prioritere flere uddannelsestilbud, siger uddannelsesminister, Rigmor Dam.

 • højere uddannelse uddannelsespolitik |Færöerne
  15-01-2016

  Et kommende universitetscampus i Torshavn i sigte

  En arbejdsgruppe skal udarbejde et forslag hvordan et campus kan organiseres og udbygges.

 • näringsliv yrkesutbildning |Sverige
  15-01-2016

  Samarbete ger fler ungdomar jobb

  Arbetsförmedlingens nya satsningar ger fler ungdomar jobb i Ystads kommun, bland annat genom utbildningskontrakt och traineejobb och samverkan med kommunerna i sydost.

 • vuxnas lärande |
  13-01-2016

  NVL skal evalueres i 2016

  Nordisk Ministerråds program for voksnes læring, NVL, er en mødeplads for alle aktører involveret i voksnes læring i Norden.

 • accreditation of prior learning education policy |Europa
  13-01-2016

  European guidelines for validating non-formal and informal learning

  Finally, it is here. This second edition of the European guidelines is the result of a two-year process involving a wide range of stakeholders active in validation at European, national and/or sectoral levels.

 • vuxnas lärande yrkesutbildning |Sverige
  12-01-2016

  Debatt: Varför bygger inte politikerna ut vuxenutbildningen?

  Behovet av vuxenutbildning är skriande, vad gör politikerna?

 • livslang læring kompetanseutvikling |Norge
  11-01-2016

  Prosjektmuligheter, Nordplus Voksen og Erasmus

  Presentasjon av Nordplus Voksen, mobilitet og Erasmus. Mulighet for spørsmål og veiledning.

 • Randi Jensen
  folkeoplysning realkompetence realkompetencevurdering (RKV) |Norden
  11-01-2016

  Folkeoplysning – kompetencer og validering

  En arbejdsgruppe under NVL har siden 2013 undersøgt, hvilke kompetencer, nonformel voksenuddannelse særligt kan understøtte og hvordan disse kompetencer kan valideres.

 • Dan Gabrielsson
  näringsliv |Sverige
  08-01-2016

  Det behövs goda cirklar i arbetslivet

  Det finns en stor paradox på arbetsmarknaden idag. Samtidigt som arbetslösheten i Västsverige minskar och det finns gott om jobb att söka ökar långtidsarbetslösheten och det är svårt för företagen att hitta rätt i sina rekryteringar.

 • voksnes læring |Norden
  08-01-2016

  NVL nyhetsbrev 2-2016 utgivs

  Enter event description

 • accreditation of prior learning |Europa
  08-01-2016

  Validation and the value of competences - Road Map 2018

  The validation network of NVL has compiled the report "Validation and the Value of Competences. Road Map 2018". The report provides a wide overview on current validation issues.

 • Helene Hellmark Knutsson
  validering lika möjligheter |Sverige
  08-01-2016

  Så vill regeringen lösa lärarbristen

  Regeringen satsar pengar på att få nyanlända att börja jobba inom skolan.

 • |
  08-01-2016

  Samarbeidsmøte


 • baskunskaper demokrati lika möjligheter |Åland
  08-01-2016

  Volontärer lär tiggare svenska

  Arash Ghasemi, vd för det åländska läxhjälpföretaget Study fuel, har tillsammans med andra frivilliga startat en kurs i svenska. Genom att lära ut grundläggande svenska gratis vill Arash hjälpa människor som annars lätt hamnar utanför systemet.

 • vuxnas lärande |Finland
  06-01-2016

  Finland 2016

  Aktivt medborgarskap, erkännande av kompetens, språkundervisning och en snabbare övergång till arbetslivet är hörnstenar i det sektorprogram för utbildning och forskning som Finland presenterar i sin egenskap av Nordiska ministerrådets ordförandeland år 2016.

 • utbildningspolitik validering |Sverige
  18-12-2015

  Uusi AHOT-valiokunta muodostaa hallituksen AHOT-työn selkärangan

  Valiokunnan päätavoitteena on ottaa haltuun koko AHOT-järjestelmä, jotta siitä voidaan tehdä yhtenäinen ja kansallisella tasolla yhdenmukainen.

 • högre utbildning validering |Sverige
  18-12-2015

  Maahanmuuttajille pikapolkuja terveydenhuoltoalan ammatteihin

  Työmarkkinaosapuolet ja Ruotsin työvoimaviranomaiset ovat päättäneet perustaa maahan vasta saapuneille maahanmuuttajille pikapolkuja terveydenhuollon säänneltyihin ammatteihin.

 • fag- og yrkesopplæring |Norge
  18-12-2015

  Työssäoppiminen

  Ammattiopiskelun vuorottelumallin ensimmäinen osaraportti on valmis. Parhaillaan kokeilussa on malli, jossa oppilaitosjaksot ja työssä oppiminen vuorottelevat aiempaa tiheämmin ja työssäoppimisjaksot alkavat nykyistä aikaisemmassa vaiheessa.

 • kompetanseutvikling |Norge
  18-12-2015

  Pakolaisille osaamispassit

  Tarkoituksena sujuvoittaa maasta toiseen siirtymistä Euroopassa.

 • validering |Norden
  18-12-2015

  NVL julkaisee uuden AHOT-aiheisen raportin

  NVL:n aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen (AHOT) asiantuntijaverkosto on laatinut raportin, jonka otsikkona on ”Validation and the Value of Competences. Road Map 2018.”. Raportti luo laaja-alaisen katsauksen AHOT-toimintaan.

 • uddannelsespolitik |Island
  18-12-2015

  OECD:n koulutusvertailu Education at a Glance 2015 ilmestynyt

  OECD:n vuotuinen julkaisu Education at a Glance ilmestyi 24. marraskuuta. Raportti koostuu OECD:n 34 jäsenmaan ja muiden yhteistyömaiden koulutusjärjestelmiä koskevasta tilastotiedosta ja analyyseista.

 • voksenlæring validering |Island
  18-12-2015

  Jatko- ja täydennyskoulutuksen tulevaisuus

  Reilu sata ihmistä osallistui seminaariin, jonka NVL, islantilainen Työelämän koulutuskeskus ja aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi EPALE järjestivät maanantaina 30. marraskuuta 2015.

 • erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse kompetenceudvikling læringsresultat motivation |Færöerne
  18-12-2015

  Ammattikoulutus huomion kohteena

  Färsaarilla on suuri kysyntä käsityöläisistä. Melko harva nuori kuitenkin valitsee ammattikoulutuksen, joten parin vuoden kuluttua koulutetuista käsityöläisistä tulee olemaan suuri pula. Färsaarten käsityöläismestarien yhdistys haluaa ryhtyä toimiin tilanteen muuttamiseksi.

 • innovation motivation IKT kompetens kompetensutveckling |Færöerne
  18-12-2015

  Koulu nettiyhteiskunnassa

  Färsaarten opetusministeriön opetusresurssikeskus NÁM järjesti syksyllä konferenssin, jonka aiheena oli koulu digitaalisessa yhteiskunnassa. Yksi tilaisuuden kohokohdista oli onnistunut pelipohjaista oppimista käsitellyt workshop. Siihen osallistui noin 400 opettajaa eri puolilta Färsaaria.

 • integration invandrare |Finland
  18-12-2015

  Uusi malli maahanmuuttajien työllistymiseen ja kotoutumiseen

  Hanke toteutetaan vaikuttavuusinvestoimisen Social Impact Bond -mallilla (SIB) eli tulosperusteisella

 • ammatillinen koulutus |Danmark
  18-12-2015

  Ammattioppilaitosten opettajien ammattipedagogista osaamista kehitetään

  Jotta uuden ammattikoulutusuudistuksen tavoitteet saavutettaisiin, myös opettajien pedagogista osaamista on kohennettava. Tästä syystä kaikkien ammattioppilaitosten opettajien tulee vuoteen 2020 mennessä suorittaa vähintään 10 ECTS-opintopisteen laajuiset ammattipedagogiset opinnot.

 • maahanmuuttajat integrering |Danmark
  18-12-2015

  Pakolaismiesten ja -naisten työllisyydessä suuria eroja

  Viisi prosenttia naispuolisista pakolaisista on työllistynyt neljän vuoden kuluttua siitä, kun heille myönnettiin oleskelulupa Tanskassa. Pakolaisnaisten työllistymisprosentti on paljon pienempi kuin pakolaismiesten, joista vajaa 20 % työllistyy neljän vuoden sisällä.

 • utbildningspolitik |Danmark
  18-12-2015

  Uusi budjetti sisältää koulutusleikkauksia

  Lisää rahaa luvassa mm. terveydenhuoltoon ja poliisille.
  Tanskan hallitus on sopinut vuoden 2016 budjetista Tanskan kansanpuolueen, liberaalin allianssin ja konservatiivisen kansanpuolueen kanssa. Uuden budjetin myötä autojen rekisteröintimaksu halpenee, kiinteistövero jäädytetään nimellisesti vuodeksi 2016, terveydenhuoltoa ja vanhustenhoitoa kehitetään, kiinteistönomistajille suunnataan veronkevennyksiä ja poliisi saa lisää varoja.

 • raunfærnimat menntastefna |Sverige
  18-12-2015

  Ný raunfærnimatsnefnd skipar mikilvægt hlutverk í aðgerðum ríkisstjórnarinnar á sviði raunfærni

  Yfirmarkmið nefndarinnar er að vinna að því að samræma kerfi raunfærnimats gera það heildstætt í landinu öllu

  Meðal annarra verkefna nefndarinnar er að finna góð dæmi hvernig mat á raunfærni er árangursríkt til þess að miðla þekkingunni til annarra sviða eða starfa þar sem raunfærnimat hefur ekki gefist jafn vel.

 • raunfærnimat högre utbildning |Sverige
  18-12-2015

  Flýtispor fyrir nýaðflutta á sviði heilbrigðis- og umönnunar

  Aðilar atvinnulífsins hafa í samstarfi við Vinnumálastofnunina í Svíþjóð sammælst um að kom á flýtispori fyrir nýaðflutta innan lögbundinna starfssviða umönnunar og heilbrigðis.
  Ríkisstjórnin hefur undanfarið ár átt í viðræðum við aðila atvinnulífsins til þess að auðvelda nýaðfluttum sem hafa lokið ólíku starfsnámi og hafa starfsréttindi að ganga í störf á sænskum vinnumarkaði.

 • erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Norge
  18-12-2015

  Nám á vinnustað

  Fyrsta áfangaskýrsla um skiptinám fag- og starfsmenntunar er tilbúin. Módel fyrir örari skipti á milli náms í skóla og á vinnustað hefur verið reynt

 • gæðaeftirlit |Norge
  17-12-2015

  Hæfnivegabréf fyrir flóttamenn

  Eiga að tryggja betra flæði flutninga á milli landa í Evrópu.

 • raunfærnimat |Norden
  17-12-2015

  NVL gefur út nýja skýrslu um raunfærnimat

  Sérfræðinganet NVL um raunfærnimat hefur unnið skýrslu sem ber heitið „Validation and the Value of Competences. Road Map 2018“. Í skýrslunni er breitt sjónarhorn á mat á áunninni færni.

 • menntastefna |Island
  17-12-2015

  Árlegt rit OECD Education at a Glance 2015

  Þann 24. nóvember sl. kom árlegt rit OECD um alþjóðlega tölfræði menntamála út. Í ritinu eru margvíslegar tölfræðilegar upplýsingar og greining á menntakerfum 34 aðildarlanda OECD og annarra samstarfslanda.

 • nám fullorðinna raunfærnimat |Island
  17-12-2015

  Framtíðin í framhaldsfræðslu

  Rúmlega eitthundrað manns sóttu fund sem NVL, Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og EPALE stóðu að undir yfirskriftinni; Framtíðin í framhaldsfræðslu í Reykjavik mánudaginn 30. nóvember 2015.

 • færniþróun hvatning |Færöerne
  17-12-2015

  Sjónum beint að starfsmenntun

  Mikil eftirspurn er eftir iðnaðarmönnum á Færeyjum. En samtímis eru frekar fáir unglingar sem velja sér starfsmenntun, sem leiðir til þess að í nánustu framtíð verður mikill skortur á menntuðum iðnaðarmönnum. Þessari þróun vill Iðnmeistarafélagið á Færeyjum sporna við með fyrirbyggjandi aðgerðum.

 • nýsköpun hvatning færniþróun |Færöerne
  17-12-2015

  Skólinn í netsamfélaginu

  Skólinn í stafrænu samfélagi var yfirskrift ráðstefnu sem NÁM – kennslufræðimiðstöð ráðuneytisins stóð fyrir á haustmánuðum. Hápunkturinn var velheppnað verkstæði um Nám byggt á leik, sem um það bil 400 kennarar hvaðanæva Færeyja tóku þátt í.

 • aðlögun innflytjendur |Finland
  17-12-2015

  Nýtt líkan fyrir aðlögun og þátttöku innflytjenda á vinnumarkaði

  Atvinnu- og efnahagsmálaráðuneytið og Sitra, hátíðarsjóður fyrir sjálfstæði Finna, undirbúa verkefni sem á að stuðla að aukinni atvinnuþátttöku innflytjenda með einkafjármögnun. Markmiðið er að innflytjendur fái starf eins fljótt og unnt er og auðvelda þeim að halda áfram námi í aðlögun með vinnu.

 • erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse kompetenceudvikling |Danmark
  17-12-2015

  Kennarar við starfsmenntaskóla fá tækifæri til þess að efla færni sína í kennslufræði

  Til þess að unnt verði að hrinda úrbótum á iðnmenntun í framkvæmd þarf að efla kennslufræði færni kennaranna. Þess vegna verða allir starfsmenntakennarar fyrir 2020 að hafa lokið að minnsta kosti 10 ECTS einingum af diplómanámi á sviði kennslufræði starfsmennta. Námið fer fram við fagháskóla og í mörgum þeirra miðar skipulagningu námsins vel.

 • aðlögun innflytjendur |Danmark
  17-12-2015

  Mikill munur á þátttöku innflytjenda, karla og kvenna á vinnumarkaði

  Að fjórum árum liðnum eftir að hafa fengið dvalarleyfi í Danmörku hafa aðeins 5 prósent kvenna fengið vinnu. Það er umtalsvert lægra en hlutfall karlkyns innflytjenda.

 • menntastefna |Danmark
  17-12-2015

  Ný fjárlög – sparnaður á sviði menntunar og aukning til m.a. heilbrigði og lögreglu

  Í tengslum við samningu fjárlaga ársins 2016 á milli ríkisstjórnarinnar, Danska þjóðarflokksins, Samtaka frjálshyggju og Íhaldsflokksins verða aðflutningsgjöld á bílum lækkuð, nafnverð lóðagjalda verða fryst 2016, og það á að efla heilbrigðisþjónustuna, leggja tryggari grunn að öldrunarþjónustu, lækka skatta íbúðaeigenda og hækka framlög til lögreglunnar.

 • livslångt lärande |Norden
  17-12-2015

  NVL önskar god jul och gott nytt år

  Detta är årets sista nyhetsbrev från NVL.

 • utbildningspolitik validering |Sverige
  17-12-2015

  Ny valideringsdelegation blir ryggraden i regeringens arbete med validering

  Ett övergripande syfte med delegationen är att ta ett grepp om hela valideringssystemet för att göra det enhetligt och nationellt sammanhållet.
  En annan uppgift för delegationen är att hitta goda exempel där validering fungerar bra för att ta lärdom för områden eller yrken där det inte fungerar lika bra.

 • högre utbildning validering |Sverige
  17-12-2015

  Snabbspår för nyanlända inom hälso- och sjukvårdsyrken

  Arbetsmarknadens parter i samarbete med Arbetsförmedlingen har enats om att inrätta snabbspår för nyanlända inom reglerade hälso- och sjukvårdsyrken.
  Regeringen har under året fört samtal med arbetsmarknadens parter för att nyanlända med olika yrkesutbildningar och yrkesexamina snabbare ska kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

 • fag- og yrkesopplæring |Norge
  17-12-2015

  Læring på arbeidsplassen

  Første delrapport om vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæring er klar.
En modell for hyppigere veksling mellom opplæring i skole og bedrift har vært utprøvd.

 • kompetanseutvikling |Norge
  17-12-2015

  Kvalifikasjonspass for flyktninger

  Skal sikre bedre flyt mellom de europeiske land.

 • validering utbildningspolitik |Norden
  17-12-2015

  NVL publicerar ny rapport om validering

  NVL;s expertnätverk för validering har arbetat fram en rapport kallad Validation and the Value of Competences. Road Map 2018. Rapporten ger ett brett perspektiv på validering av tidigare förvärvad kompetens.

 • uddannelsespolitik |Island
  17-12-2015

  Årlig utgave fra OECD, Education at a Glance 2015

  Den 24. november ble den årlige OECD rapporten Education at a Glance publisert. Rapporten inneholder statistikk og analyse av utdanningssystemene i de 34 OECD medlemslandene og andre samarbeidsland til OECD.

 • kompetenceudvikling erhvervsliv |Island
  17-12-2015

  Framtiden i etter- og videreutdanning

  I overkant av ett hundre deltok i seminaret som NVL, Arbeidslivets utdanningssenter og EPALE arrangerte i samarbeid, mandag 30. november 2015. Key-notes var Ingegerd Green som presenterte added value for virksomheter som resultat av validering og Gudrun Ragnarsdottir presenterte rekommandasjoner for videreutvikling av videre- og etterutdanningsfeltet på Island.

 • erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse kompetenceudvikling læringsresultat motivation |Færöerne
  17-12-2015

  Erhvervsuddannelser i fokus

  Der er stor efterspørgsel efter håndværkere på Færøerne. Samtidig er der forholdsvis få unge, som vælger en erhvervsuddannelse, hviklet medfører, at der om få år vil være stor mangel på uddannede håndværkere. Denne udvikling ønsker Færøernes Håndværksmesterforening proaktivt at gøre noget ved for at ændre.

 • integration invandrare |Finland
  17-12-2015

  En ny modell för sysselsättningen och integrationen av invandrare

  Arbets- och näringsministeriet och Jubileumsfonden för Finlands självständighet, Sitra, förbereder ett projekt som ska effektivisera sysselsättningen av invandrare med hjälp av privat kapital.

 • erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse kompetenceudvikling efter- og videreudddannelse |Danmark
  17-12-2015

  Løft af de erhvervspædagogiske kompetencer for lærerne på erhvervsskolerne

  For at nå målene i den nye erhvervsuddannelsesreform, skal også lærernes pædagogiske kompetencer løftes.

 • integration indvandrere |Danmark
  16-12-2015

  Stor forskel blandt flygtninge på mænds og kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet

  Fire år efter kvindelige flygtninge har fået opholdstilladelse i Danmark, er 5 pct. i beskæftigelse. Det er en meget lavere beskæftigelse end blandt mandlige flygtninge: Her er knap 20 pct. i job efter fire år. Den kønsmæssige forskel adskiller sig fra kvinder og mænd med dansk baggrund, hvor beskæftigelsesgraden er sammenfaldende og høj for begge køn

 • |
  16-12-2015

  NVL nyhetsbrev 2-2016 utgivs


 • innovation motivation IT færdigheder kompetenceudvikling |Færöerne
  16-12-2015

  Skolen i netsamfundet

  Skolen i det digitale samfund var overskriften på en konference som NÁM – ministeriets ressourcecenter for undervisning – arrangerende i efteråret. Et af højdepunkterne var en vellykket workshop om ‘Legbaseret læring’, som omkring 400 lærere fra hele øsamfundet deltog i.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  16-12-2015

  Den nye finanslov – besparelser på uddannelse og styrkelse af bl.a. sundhed og politi

  I forbindelse med finanslovsaftalen for 2016 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti bliver registreringsafgift på biler billigere, den nominelle grundskyld fastfryses i 2016, og der skal ske et løft på sundhedsområdet samt skabes bedre ældrepleje, der kommer skattelettelser til boligejere og politiet tildeles flere penge.

 • AVA
  competence development accreditation of prior learning |Europa
  15-12-2015

  Towards an action plan for validation

  How can competences acquired in non-formal adult education and by informal learning be measured? Is it possible to make recommendations and an action plan for validation that would be useful in all EU countries?

 • En tur innom Norli bokhandel hører også med når en er i Oslo. Ingibjørg elsker bøker!
  kompetanseutvikling |Island
  08-12-2015

  Vi gir noe – og får mer tilbake

  Vi møter en islandsk foregangskvinne for voksnes utdanning på NVLs jubileumskonferanse i Oslo i september. På spørsmålet om hva hun assosierer med Norden, ligger svaret lett i munnen.

 • IKT kompetens |Norden
  07-12-2015

  Tulevaisuus, osaaminen ja teknologia

  Kiinnostava webinaari luo katsauksen tulevaisuuden osaamiseen ja älykkyyteen.

 • kestävä kehitys |Norden
  07-12-2015

  Uusi pohjoismainen kurssi kestävän kehityksen osaamisesta

  Pohjoismaiden ministerineuvosto rahoittaa jo toisen pohjoismaisen kurssin kestävän kehityksen osaamisesta.

 • like muligheter integrering |Norge
  07-12-2015

  Tärkeä aloite integraation edistämiseksi

  Norja on tehnyt aloitteen maailmanlaajuisen UNESCO-sopimuksen solmimiseksi.

 • ohjaus |Norden
  07-12-2015

  Uusi raportti: Guidance in Validation

  Raportin tavoitteena on luoda yhteispohjoismaista perustaa keskustelulle, jota käydään ohjauksen roolista aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa (AHOT), sekä edistää AHOTin kehittämistä.

 • |
  07-12-2015

  Kiinnostava konferenssi Tukholmassa

  Työpaikalla tapahtuva oppiminen on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan.

 • innovaatio monimuoto-opetus |Island
  07-12-2015

  Kaksi konferenssia tulossa

  NVL järjestää lähiviikkoina yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kaksi konferenssia. 

 • elinkeinoelämä ohjaus aikuiskoulutus |Island
  07-12-2015

  Uravalintoihin ja uraoppimiseen liittyvä konferenssi saavutti valtavan suosion

  Lähes 200 henkilöä osallistui Reykjavikin Grand Hotelissa 30.10.2015 järjestettyyn ohjauskonferenssiin, jonka pääteemana oli uraohjaus ja urasuunnitteluvalmiudet.

 • research motivation |Færöerne
  07-12-2015

  Färsaarten toisen asteen opiskelijoille koulupsykologipalveluja

  Färsaarten opetus- ja kulttuuriministeriö on ensi kertaa perustanut nuorten toisen asteen oppilaitoksiin koulupsykologin viran lukuvuodeksi 2015–2016.

 • |
  07-12-2015

  Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien tilanne on hyvä

  Suurella osalla ammatillisen koulutuksen järjestäjistä (71 %) on toimiva laadunhallintajärjestelmä.

 • |
  07-12-2015

  Suomi ottaa käyttöön lukuvuosimaksut Euroopan ulkopuolelta tuleville korkeakouluopiskelijoille

  Suomalaiset korkeakoulut voivat vuodesta 2016 alkaen periä lukuvuosimaksuja Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisilta opiskelijoilta.

 • |
  07-12-2015

  Useasta palasta koostuvat AMU-koulutukset voivat parantaa osaamista

  Tutkimuslaitos KORAn tekemä analyysi viittaa siihen, että kahdesta tai useammasta eri kurssista koostuvat lyhyet AMU-työmarkkinakoulutukset voivat kehittää työntekijän ammatillista osaamista huomattavasti.

 • |
  07-12-2015

  ”Autotalliopisto”, Tanskan pienin kansanopisto, sai vuoden 2015 N.F.S. Grundtvig -palkinnon

  Autotalliopisto on johtaja Frode Muldkjærin luoma yksinkertainen idea, joka voi toimia innoituksena muille.

 • validering integration |Finland
  07-12-2015

  Invandrarföreningar avgörande för lyckad integration

  Asylsökande bör få stöd omedelbart när de kommer till ett land och helst av personer som kommer från samma kultur och har bott en längre tid i mottagarlandet.

 • |Danmark
  03-12-2015

  Er vi klar til de digitale medier og de multimodale tekster?

  De nye digitale medier og digitale tekster stiller nye krav til kursisterne og til lærerne.

 • kompetensutveckling |Norge
  02-12-2015

  Framtida, kunnskap og teknologi

  Et spennende webinar gir innsikt i og glimt av framtidas kunnskap og intelligens.

 • hållbar utveckling |Norge
  02-12-2015

  Nytt nordisk kurs i kunnskap for bærekraftig utvikling

  For andre gang finansierer Nordisk Ministerråd i 2016 et nordisk kurs i Kunnskap for bærekraftig utvikling.

 • |Norge
  02-12-2015

  Viktig initiativ for integrering

  Norge tok initiativ til en global UNESCO konvensjon.

 • vägledning |Norden
  02-12-2015

  Ny rapport: Guidance in Validation

  Syftet med rapporten är att skapa en gemensam nordisk grund för att diskutera och utveckla vägledning inom validering.

 • |Norden
  02-12-2015

  Spennende konferanse i Stockholm

  Læring på arbeidsplassen mer aktuelt enn noen gang.

 • |Norden
  02-12-2015

  Nordplus Voksen informerar

  Få inspiration til nordiske projekter indenfor voksenlæring.

 • |Island
  02-12-2015

  Lær dem å lære

  NVL arrangerer konferansen  «Lær dem å lære» 10 desember.

 • kompetensutveckling |Island
  02-12-2015

  Enorm interesse for konferanse om karrierevalg og karrierelæring

  Nesten 200 personer deltok på en veiledningskonferanse på Grand hotel i Reykjavik, fredag den 30. oktober 2015 hvor hovedtemaet var karriereveiledning og karrierekompetanse.

 • vägledning |Færöerne
  02-12-2015

  Psykologhjælp til unge i gymnasieskolerne på Færøerne

  I skoleåret 2015/2016 har Undervisnings- og kulturministeriet for første gang etableret en psykologtjeneste til elever i gymnasieskolerne på Færøerne.

 • |Finland
  02-12-2015

  Läget med kvalitetsledningssystemen inom yrkesutbildningen bra

  En stor del av dem som anordnar yrkesutbildning (71 %) har ett fungerande kvalitetsledningssystem.

 • |Finland
  02-12-2015

  Finland inför studieavgifter för utomeuropeiska studenter

  De finländska högskolorna kan från och med 2016 ta ut studieavgifter för studenter som kommer utanför EU/EES-området.

 • |Danmark
  02-12-2015

  Sammensatte forløb på AMU uddannelser kan løfte kompetencer

  En analyse fra KORA peger på at sammensatte AMU forløb, hvori der indgår to eller flere uddannelser kan give et bredt løft i faglige kompetencer inden for et arbejdsområde, fx for ansatte i Social og sundhedsområdet.

 • |Danmark
  02-12-2015

  ”Garagehøjskolen” Danmarks mindste højskole fik N.F.S. Grundtvigs Pris 2015

  ”Garagehøjskolen” er en enkel god ide, skabt af bestyrer Frode Muldkjær, der kan inspirere andre.

 • research basic skills |Norden
  01-12-2015

  Nordic PIAAC report

  This publication is the product of the Nordic PIAAC Network, consisting of members from all five countries.

 • To-do seminar på Bornholm
  integration rural area |Norden
  30-11-2015

  New natives – an active resource for Bornholm

  Fokus på nyanlända som en viktig resurs för Bornholm.

 • |
  27-11-2015

  Prosjektmuligheter, Nordplus Voksen og Erasmus


 • ICT skills learning outcomes |Europa
  26-11-2015

  Open Badges as a validation tool

  We learn everyday, all the time. We can’t help ourselves, it is in our nature. In adult education we separate between formal, non-formal and informal learning. All of us use all three forms. For some reason the learning that takes place in a formal setting has come to be seen as the ”best” form of learning. It is institutionalised and provides the learner with grades or other credentials/certifications at the end of the learning period.

 • learning outcomes adult learning |Europa
  25-11-2015

  Future learning and technology

  Can you imagine a future in which machines can learn? What could it look like? Are machines going to learn with us, are they going to teach us, will they even need us?

 • integrering flerkulturell |Sverige
  24-11-2015

  Språket är nyckeln till ökad integration

  Med start i början av nästa år planerar Integrationsforum mot rasism i Trollhättan att starta ett språkcafé i sin lokal vid Drottningtorget.

 • hållbar utveckling like muligheter |Sverige
  24-11-2015

  Jämställdhetsdagarna tacklar hållbar utveckling ur ett jämställdhetsperspektiv

  Jämställdhet är en del av lösningen på dagens klimat- och miljöproblem.

 • fängelseutbildning |Finland
  23-11-2015

  Seminar om nordisk samarbeid for fengselsundervisning i Helsinki 04. – 05. februar 2016

  Nordisk nettverk for fengselsundervisning og Nordisk nätverk för vuxnas lärande (NVL) har inviterert til seminar i Helsinki i februar 2016.

 • |
  23-11-2015

  Nordisk samarbeid for fengselsundervisning


 • fängelseutbildning |Norden
  23-11-2015

  Nordisk samarbeid for fengselsundervisning

  Seminar om nordisk samarbeid for fengselsundervisning i Helsinki 04. – 05. februar 2016

 • kompetensutveckling |Finland
  20-11-2015

  Onko työssä saatu oppi aidompaa kuin koulun opettama?

  Koulutuspoliittisessa keskustelussa korostetaan koulutuksen ja työelämän kumppanuutta.

 • Erik Mellander, forsker ved Institut för arbetsmarknads- og utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) i Uppsala.
  forskning |Island
  20-11-2015

  Kompetencer trives bedre på skolen

  Kan man lære lige så hurtigt på arbejde som på skolebænken?

 • |
  19-11-2015

  Læring på arbeidsplassen mer aktuelt enn noen gang


 • |
  19-11-2015

  Nordiskt möte om Nordplus


 • |
  16-11-2015

  How can entrepreneurial mindset be developed in organisations?

  Kolding Seminar November 2015
 • non-formal adult education |
  11-11-2015

  European expert seminar on validation in Oslo

  Target: experts in validation, policy makers, practitioners.

 • kompetanseutvikling utdanningspolitikk |Sverige
  11-11-2015

  Regeringen: Folkbildningen viktig för demokratin

  Folkbildningens betydelse för den demokratiska utvecklingen stod i centrum.

 • |
  11-11-2015

  European expert seminar on validation in Oslo

  Norway, February 1-2, 2016

 • Cecilie Lønn underviser i norsk for utlendinger og spansk for nordmenn. Her i sitt nyåpnede senter.
  distansutbildning |Norge
  10-11-2015

  Kreativ pedagog i krysningspunkt mellom klasserom, mooc og nettstudier

  Cecilie Lønn pendler mellom klasserommet, mooc-liknende kurs, kombinasjoner av samlinger og nettstudier, og har også planer om heldigitale nettkurs.

 • |Sverige
  10-11-2015

  Tre nya folkhögskolor kan få statsbidrag

  Folkbildningsrådets styrelse har beslutat att tre nya folkhögskolor ska få statsbidrag.

 • Partene i arbeidslivet holder innlegg på konferansen for å gi innspill til Regjeringens arbeid med en kompetansestrategi.
  flexibelt lärande utdanningspolitikk |Norge
  10-11-2015

  Omstilling blir hverdagen for både arbeidstakere og arbeidsgivere

  Hvordan skal vi sikre tilgang til nok kvalifisert arbeidskraft, god kompetanse og målrettet læring i arbeidslivet?