• |
  09-10-2015

  CEDEFOP study underlines the strong need to upskill low-skilled adults in Europe

  The CEDEFOP (European centre for the development of vocational training) organised an information session on their new study “Economic and social consequences of low skilled adults in the EU” in Brussels on the 2nd of October.

 • |Norden
  11-10-2015

  Motivation to Grow, projektseminarium

  30 sep – 2 okt hölls det andra seminariet i FNVs projekt Motivation to grow Projektet har som främsta mål är att bygga upp ett tematiskt nätverk mellan vuxna studieorganisationer i de nordiska och baltiska länderna . Huvudtemat är ung – drop outs , och hur man kan motivera och ta med denna grupp i … Fortsätt läsa Motivation to Grow, projektseminarium

 • Rosario Ali samordnade utbildningsprojektet Romané Bučá.
  högre utbildning |Sverige
  12-10-2015

  Rosario arbetar för romers utbildning

  I Sverige bor över 50 000 romer. Av dessa har bara runt 30 personer högre utbildning och många har svårt att få arbete.

 • |Sverige
  12-10-2015

  Flexibel Bibel

  På Hjälmareds folkhögskola har man distanskursen "Flexibel Bibel". Se en film där du kan lära dig mer om den och om arbetet med digital utveckling på Hjälmareds folkhögskola.

  [ Till filmen... ]

 • |Sverige
  12-10-2015

  Folkbildningen gör skillnad

  Folkbildningen, särskilt studieförbunden, står inför ett avgörande läge inför Folkbildningsrådets arbete att ta fram ett nytt regelverk för statsbidragen från 2017.

 • |
  12-10-2015

  EAEA statement on the Draft Joint Report on ET2020

  The European Association for the Education of Adults welcomes the draft joint report and the new priorities. EAEA welcomes the renewed focus on lifelong learning systems and the fact that adult learning remains a key part of the ET2020 strategic framework.

 • forskning |Åland
  13-10-2015

  Livslångt lärande på Åland

  Så här lär man sig på Åland.

 • Anssi Tuulenmäki efterlyser udda idéer och snabbare inlärning.
  innovation flexibelt lärande |Finland
  14-10-2015

  Kortare steg mellan tanke och handling 

  Vi lever i en värld som förändras i en sådan takt att alla färdigheter föråldras snabbt.

 • |Sverige
  15-10-2015

  Digitalisering som lyfter skolan

  Håkan Fleischer skriver för re:flex direkt från konferensen Framtidens läromedel. Här rapporterar han från ett seminarium om IT i skolan. För det första visar hon hur IT kan användas för att skapa mer motivation hos eleverna. Det kan ske genom att eleven får möjlighet att styra över sin tid, uppgift, team och verktyg att arbeta med. Det kan också ske genom att lärandet kretsar kring något som är på riktigt. Att publicera för en verklig publik är motiverande, menar Helena Kvarnsell. [ läs mer... ]

 • |Sverige
  15-10-2015

  Alla kan skriva – ny digital pedagogik & skrivverktyg

  Håkan Fleischer skriver för re:flex direkt från konferensen Framtidens läromedel. Här rapporterar han från ett seminarium om projektet "Alla kan skriva". Gruppen presenterar för oss ett digitalt verktyg som är plattformsoberoende som bygger på att en elev får ett antal mallar för olika typer av texter att skriva. Den grundläggande iden och målen med projektet är att öka elevernas motivation, få svaga elever att skriva längre texter och att få fler godkända elever genom momenten. [ läs mer... ]

 • |Sverige
  16-10-2015

  ”Digitala läromedel – när, hur och varför”

  Håkan Fleischer skriver för re:flex direkt från konferensen Framtidens läromedel. Här rapporterar han från en föreläsning av Per Kornhall. "DIgitala läromedel - när, hur och varför". Det är uppfriskande med en föreläsare med ett kritiskt öga som inte tar för givet att eleverna kan hantera digitala verktyg per automatik eller att det finns en digital generation i just den bemärkelsen. Det innebär i sin tur att skolorna måste lägga resurser på att se till att rätt digitala verktyg används på rätt sätt, och att det inte är något skolor kan lämnat åt sidan.. [ läs mer... ]

 • |Sverige
  16-10-2015

  Ett stöd för att alla skall lyckas i praktiken

  Håkan Fleischer skriver för re:flex direkt från konferensen Framtidens läromedel. Här rapporterar han från en föreläsning av Michael Rystad om kvalitet och kvalitetsutveckling i skolan. Ett skäl till det är en väl genomtänkt strategi att arbete med skolutvecklingen på ett så transparent som möjligt. Det visar sig att transparensen också är inspirerande för andra, vilket är en bonus. [ läs mer... ]

 • |Sverige
  16-10-2015

  Avslutande reflektioner – framtidens läromedel

  Håkan Fleischer skriver för re:flex direkt från konferensen Framtidens läromedel. Här sammanfattar han sina intryck från konferensen. Jag noterar [ ... ], inte minst utifrån min egen presentation på konferensen, att skolsverige i hög grad uppskattar kritiska tankar kring IT. Smekmånaden tycks nu vara över. Jag håller med Per Kornhall, det är inte en fråga om huruvida IT skall användas, utan en fråga om hur det skall ske. [ läs mer... ]

 • |Sverige
  20-10-2015

  Tillbakablick 2014-15

  Ju mer material man producerar desto lättare är det att det försvinner i mängden. Av den anledningen kommer här en tillbakablick tänkt att sortera upp och påminna om en del av det vi gjort under det senaste året. [ läs mer... ]

 • kompetensutveckling vägledning |Norden
  20-10-2015

  Ett nordiskt perspektiv på karriärkompetens och vägledning

  Karriärvägledning i Norden. Exempel och rekommendationer.

 • distansutbildning |Norge
  21-10-2015

  Realisere viktig utdanningspolitikk

  - Det er riktig og viktig å støtte Fleksibel utdanning Norge. Utdannings-Norge trenger FuN, og vi er med på å realisere viktig utdanningspolitikk, sa styreleder Kristin Dahl på statsbudsjetthøringen i Stortinget tirsdag. – FuN representerer bredden av offentlig og private tilbydere på alle utdanningsnivåer. Det gir bl.a. mulighet for kompetansebygging og erfaringsdeling på tvers av […]

 • Alastair sier selv han er nysgjerrig. Nysgjerrigheten gjelder også byer og steder han besøker. Her tar han seg en spasertur i Slottsparken i Oslo.
  distansutbildning |Norden
  21-10-2015

  Alastair Creelman – spesialisten på e-læring og samarbeid på nett

  Alastair Creelman er skotten som gjorde svenske av seg, giftet seg finsk og reiser nå Norden rundt med kunnskap og entusiasme om mulighetene som netteknologien byr på.

 • |
  22-10-2015

  The AEMA Maturity Matrix: Benchmarking the accessibility of adult learning centres

  The AEMA (Adult Education Made Accessible) Network aims at increasing the accessibility, participation, transparency and quality of adult education in Europe. One of the tools the network will be soon deploying is the AEMA Maturity Matrix.

 • |Norden
  22-10-2015

  Arbetsmarknadsutbildning i Norden

  Oxford Research beskriver i denna rapport om de olika nordiska systemen för arbetsmarknadsutbildning för arbetslösa, samt vad som kan läras av att studera de likheter och skillnader som finns.

 • |
  23-10-2015

  Basic skills and integration of migrants among the main trends of European adult education in 2015

  On October 21st, 2015 EAEA’s Finnish member The Finnish Lifelong Learning Foundation co-organised an event in Helsinki, Finland discussing the adult education scenario in Europe and its relevance in the global context.

 • |Sverige
  23-10-2015

  re:published – ”Flexibelt stöd”

  re:published är en satsning från re:flex där vi återpublicerar material från förr. Här återpublicerar re:flex delar av det fjärde kapitlet, "Flexiblt stöd", från handboken NU DU, skriven av Kiki Bodin och Kenneth Hermansson.

  Flera kursledare som prövat blandade NUDU-former berättar hur de tydligt ser att deltagare som haft svårt att göra sig gällande i klassrummet vågar mer och tar för sig på ett annat sätt i de nätbaserade studierna. [ läs mer... ]

 • |Sverige
  22-10-2015

  #Fbpod20: Vilket folk bildas egentligen?

  Vi talar ofta om folkbildningens bredd i stora ord, om en rörelse där alla får plats och där olikheterna möts. Men vem är folk egentligen? Och finns det en spänning mellan folk och bildning? Sonja Schwarzenberger har nyligen släppt boken ”En röd stuga med en halvmåne på gaveln”, där hon intervjuat sex personer inom kulturvärlden, folkbildningen [...]

 • |
  26-10-2015

  Stakeholders brainstorming on Erasmus+

  European Union’s Eramus+ programme has been running for nearly two years. Around 150 stakeholders from various organisations had a chance to discuss and give feedback to the EU representatives in a conference organised by S&D group in the European Parliament premises in Brussels.

 • |Europa
  27-11-2014

  Study on Analysis of Adult Learning Policies and their Effectiveness in Europe - 2nd Consultation Document

  Effective adult learning policies can lead to a number of positive outcomes including:

 • |Norden
  27-10-2015

  Implementation of National Qualification Frameworks

  MAKING LEARNING VISIBLE IN THE NORDIC COUNTRIES

 • |Norden
  27-10-2015

  Inlärningssvårigheter på arbetsplatserna

  I bakgrunden för projektet finner vi de erfarenheter som de fackliga utbildarna fått i sina ut-bildningar av fullvuxna personers inlärningssvårigheter.

 • |Norden
  27-10-2015

  Den nordiske modellen mot 2030 - Et nytt kapittel?

  Beskrive den nordiske modellens historiske bakgrunn og særtrekk; hva er grunnpilarene og de avgjørende sammenhengene og mekanismene i modellen?

 • |
  27-10-2015

  The AVA Jour Fixe debates challenges and benefits of validation for adult education

  Action Plan for Validation and non-formal Adult Education (AVA) project contributes to reducing the fragmentation of validation systems on different levels, namely policy and practice, by analysing tools and methodologies in different European countries and proposing solutions from the civil society perspective.

 • |Sverige
  28-10-2015

  ”Det är bara de skickliga lärarna som tycker de behöver lära mer” – sett och hört på SETT Syd

  Elisabet Norin rapporterar från SETT SYD (#settsyd) i Malmö under två dagar. Det är bara de skickliga lärarna som tycker de behöver lära mer, säger Joachim Tornström och stärker oss alla. Vi vill veta mer, vi vill ständigt pröva och förbättra våra metoder. Elevernas liv blir bättre om vi gör ett bättre liv för dem. [ läs mer... ]

 • distansutbildning |Norden
  29-10-2015

  NVL Webinar on future learning

  Can you imagine a future in which machines can learn?

 • |Danmark
  30-10-2015

  Statslige arbejdspladser flyttes fra hovedstadsområder og ud i landet

  Det er den største samlede flytning af statslige arbejdspladser nogensinde i Danmark.

 • vägledning |Danmark
  30-10-2015

  Uddannelsesvejledning for voksne

  En ny rapport fra EVA giver et tværgående billede af uddannelsesvejledning for voksne.

 • |Danmark
  30-10-2015

  Optaget på design- og arkitektuddannelserne reduceres

  Regeringen ønsker en bedre sammenhæng mellem studievalg og arbejdsmarked.

 • vägledning |Finland
  30-10-2015

  Ökat samarbete för bättre vägledningstjänster

  Det har gått trögt att sprida resultaten av det riksomfattande utvecklingsarbetet inom vägledningstjänsterna.

 • |Finland
  30-10-2015

  CIMO och Utbildningsstyrelsen slås ihop

  Det bildas ett nytt ämbetsverk genom sammanslagningen av Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete, CIMO, och Utbildningsstyrelsen den 1 januari 2017.

 • |Finland
  30-10-2015

  Innovative learning opportunities for immigrants

  New opportunities for self-motivated and hobby-based learning are being developed for asylum seekers and native Finns in the Learning Spaces project launched by University of Eastern Finland.

 • vägledning |Færöerne
  30-10-2015

  Vejledning og validering har stor betydning for livslang læring

  Vejledning og validering har stor betydning i arbejdet med karrierevalg og at udvikle karrierelæring og karrierekompetencer.

 • kompetensutveckling |Færöerne
  30-10-2015

  Stor interesse for voksenuddannelse på Færøerne

  Omkring 100 deltagere var til seminar om voksenuddannelse i Torshavn tirsdag den 29. september.

 • kompetensutveckling |Island
  30-10-2015

  Konferanse om karrierevalg og karrierelæring

  Fredag den 30. oktober 2015 avholdes en veiledningskonferanse på Grand hotel i Reykjavik,  kl. 08:30-13:00 hvor hovedtemaet er karriereveiledning og karrierekompetanse.

 • kompetensutveckling |Island
  30-10-2015

  Utdanningsministeriet har offentliggjort to rapporter

  Utdanningsministeriet har offentliggjort to rapporter: Forslag om voksenopplæring og rapport med forslag til strategiplanlegging for studie- og yrkesveiledning

 • |Norge
  30-10-2015

  Statsbudsjettet 2016 i havn

  Studieforbundene er fornøyd.

 • kompetensutveckling |Norge
  30-10-2015

  Godkjenning av utenlandsk fagopplæring

  Regjeringen foreslår nå å legge bedre til rette for at utenlandske fagarbeidere skal kunne få godkjent sin kompetanse dersom den tilsvarer norsk fag- eller svennebrev.

 • forskning |Sverige
  30-10-2015

  Ny rapport visar att det sociala lärandet är minst lika viktigt som det ämnesrelaterade lärandet

  Resultatet visar bland annat att det sociala lärandet är minst lika viktigt som det ämnesrelaterade lärandet.

 • lika möjligheter |Sverige
  30-10-2015

  Regeringen förbereder för en krissituation och presenterar nya åtgärder för asylsökandes boende och skolgång

  Regeringen menar att Sverige står inför en av de största humanitära insatserna i svensk historia.

 • |Sverige
  30-10-2015

  Sveriges referensram för kvalifikationer byter namn

  Nu är det bestämt att Sveriges referensram för kvalifikationer byter namn från NQF till SeQF.

 • |Danmark
  30-10-2015

  Valtion työpaikkoja siirretään pääkaupunkiseudulta muualle maahan

  Kyseessä on laajin yksittäinen valtion työpaikkojen hajauttamispäätös Tanskan historiassa.

 • vägledning |Danmark
  30-10-2015

  Aikuisten opinto-ohjauksesta uusi raportti

  Arviointilaitos EVA:n tuore raportti luo poikittaiskatsauksen aikuisten opinto-ohjauksen kenttään.

 • |Danmark
  30-10-2015

  Taiteiden ja suunnittelun sekä arkkitehtikoulutuksen aloituspaikkoja vähennetään

  Hallitus haluaa parantaa opiskelupaikkavalintojen ja työmarkkinoiden välistä yhteensopivuutta.

 • vägledning |Finland
  30-10-2015

  Lisää yhteistyötä tarvitaan ohjauspalveluiden parantamiseksi

  Ohjauspalveluiden maanlaajuisen kehittämistyön tulosten levittäminen on ollut hidasta, ja ne ovat usein jääneet paikallisiksi erillisratkaisuiksi.

 • |Finland
  30-10-2015

  CIMO ja Opetushallitus yhdistyvät

  Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja Opetushallitus yhdistyvät 1. tammikuuta 2017 uudeksi virastoksi.

 • |Færöerne
  30-10-2015

  Opinto-ohjauksella ja AHOTilla suuri merkitys elinikäiselle oppimiselle

  Ministeri korosti myös, että ohjaus ja AHOT ovat tärkeä osa sitä työtä, jota tehdään uravalintojen sekä uraoppimisen ja -osaamisen kehittämisen parissa.

 • kompetensutveckling |Færöerne
  30-10-2015

  Aikuiskoulutusseminaari kiinnosti Färsaarilla

  Torshavnissa järjestettiin tiistaina 29. syyskuuta aikuiskoulutusaiheinen seminaari, jossa oli noin 100 osallistujaa.

 • kompetensutveckling |Island
  30-10-2015

  Konferenssi uravalinnoista ja uraoppimisesta

  Perjantaina 30. lokakuuta 2015 klo 8.30 – 13.00 järjestetään ohjausaiheinen konferenssi Reykjavikin Grand-hotellissa. Pääteemana on uraohjaus ja urasuunnitteluvalmiudet.

 • |Island
  30-10-2015

  Opetusministeriö julkisti kaksi raporttia

  Opetusministeriö julkisti kaksi raporttia: aiheina aikuisten oppimisen kehitysehdotukset ja opinto- ja uraohjauksen strategiasuunnittelu

 • |Norden
  30-10-2015

  Uusi pohjoismainen yhteistyöohjelma

  Pohjoismainen koulutus- ja tutkimusministerineuvosto (MR-U) on tehnyt päätöksen vuonna 2015 käynnistettävästä uudesta yhteistyöohjelmasta, jonka otsikkona on ”Koulutuksen ja tutkimuksen laatu ja relevanssi”.

 • |Norge
  30-10-2015

  Vuoden 2016 valtionbudjetti saatiin valmiiksi

  Opintokeskukset tyytyväisiä

 • |Norge
  30-10-2015

  Ulkomaisten ammattitutkintojen tunnustaminen alkaa

  Uusi ehdotus on työelämäosapuolten mieleen Työnantaja- ja työntekijäjärjestöt ovat aiemmin esittäneet yhteisesti laatimassaan kirjeessä toiveen, että maahanmuuttajat saisivat mahdollisuuden osaamisensa tunnustamiseen.

 • |Sverige
  30-10-2015

  Uusi raportti: Sosiaalinen oppiminen vähintään yhtä tärkeää kuin oppisisältöjen oppiminen

  Tulos on peräisin tuoreesta elinikäistä oppimista käsittelevästä raportista, jossa nuoret Asperger-aikuiset kuvailevat kokemuksiaan mukautetusta opetuksesta.

 • |Sverige
  30-10-2015

  Hallitus valmistautuu kriisitilanteeseen

  Hallitus valmistautuu kriisitilanteeseen ja esittelee uusia turvapaikanhakijoiden asumiseen ja koulunkäyntiin liittyviä toimenpiteitä

 • |Sverige
  30-10-2015

  Ruotsin tutkintojen viitekehyksen nimi muuttuu

  Hallitus päätti muuttaa Ruotsin kansallisen tutkintojen viitekehyksen nimen

 • forskning |Åland
  30-10-2015

  Elinikäistä oppimista Ahvenanmaalla

  Ahvenanmaan tilasto- ja tutkimustoimisto ÅSUB on julkaissut tilastoja tutkintoon johtamattomasta koulutuksesta

 • vägledning validering |Norden
  31-10-2015

  Guidance in validation within the Nordic region

  The purpose of the report is to establish a common ground for discussing and developing guidance in validation.

 • flexibelt lärande |Europa
  02-11-2015

  Study: Open Educational Resources

  European study on Open Educational Resources (OER) in adult education.

 • |Danmark
  03-11-2015

  Störf í opinbera geiranum flutt frá höfuðborginni út á land

  Umfangsmesti flutningur opinberra starfa í Danmörku nokkru sinni.

 • |Danmark
  03-11-2015

  Námsráðgjöf fyrir fullorðna

  Í nýrri skýrslu frá dönsku matsstofnuninni EVA er varpað ljósi á þverfaglega námsráðgjöf fyrir fullorðna.

 • |Danmark
  03-11-2015

  Fækkun nemenda sem komast að í hönnunar- og arkitektanámi

  Ríkisstjórnin í Danmörku óskar eftir betri tengslum á milli vals á námi og vinnumarkaðar.

 • |Finland
  03-11-2015

  Aukið samstarf um betri ráðgjafaþjónustu

  Erfiðlega hefur gengið að breiða út árangurinn af þróun um náms- og starfsráðgjafar um allt Finnland.

 • |Finland
  03-11-2015

  CIMO og menntamálastofnun verða sameinaðar

  Nýrri stofnun verður komið á laggirnar með sameiningu Alþjóðaskriftofunnar, CIMO, og menntamálastofnunarinnar þann 1. janúar 2017.

 • |Finland
  03-11-2015

  Nýskapandi námstækifæri fyrir innflytjendur 

  Nú stendur yfir þróun nýrra tækifæra fyrir sjálfs-örvun og áhugamennskunám fyrir hælisleitendur og innfædda Finna í verkefninu Learning Spaces  sem Háskólinn í Austur-Finnlandi  stendur fyrir.

 • |Færöerne
  03-11-2015

  Námsráðgjöf og raunfærnimat eru mikilvægir þættir ævimenntunar

  Þetta var meðal þess sem mennta- og menningarmálaráðherra Rigmor Dam lagði fram í opnunarerindi sínu á ráðstefnu um námsráðgjöf í Þórshöfn 28. september 2015, þar sem meginþemað var starfsráðgjöf, starfshæfni og hlutverk náms- og starfsráðgjafar í raunfærnimatsferlinu.

 • |Færöerne
  04-11-2015

  Mikill áhugi á fullorðinsfræðslu á Færeyjum

  Um 100 þátttakendur voru á námsstefnu um fullorðinsfræðslu í Þórshöfn þriðjudaginn 29. september.

 • |Island
  04-11-2015

  Ráðstefna um færni til framtíðar – mótun starfsferils

  Föstudaginn 30. október 2015 verður haldin ráðstefna á Grand Hótel Reykjavík kl. 08:30 – 13:00 þar sem meginumfjöllunarefnið er færni í þróun eigin starfsferils (Career Management Skills).

 • |Island
  04-11-2015

  Menntamálaráðuneytið hefur birt tvær skýrslur

  Menntamálaráðuneytið hefur birt tvær skýrslur: Tillögur um fullorðins- og framhaldsfræðslu og  skýrsla með tillögum að stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf

 • |Norden
  04-11-2015

  Ný norræn samstarfsáætlun

  Norræna ráðherranefndin um menntun og rannsóknir (MR-U) hefur samþykkt nýja samstarfsáætlun: Gæði og mikilvægi menntunar og rannsókna  sem öðlast gildi 2015.

 • |Norge
  04-11-2015

  Fjárlög ársins 2016 í höfn

  Fræðslusamböndin eru sátt.

 • |Norge
  04-11-2015

  Viðurkenning á erlendri fagmenntun

  Ný tillaga hlýtur góðar undirtektir aðila vinnumarkaðarins. 

 • |Sverige
  04-11-2015

  Í nýrri skýrslu kemur fram að tileinkun félagsfærni er jafn mikilvæg og fagtengt nám

  Þetta sýna niðurstöður nýrra skýrslu um ævinám þar sem ungt fólk með Aspberger heilkenni lýsir reynslu sinni af sérkennslu.

 • |Sverige
  04-11-2015

  Sænski viðmiðaramminn um hæfni hlýtur nýtt nafn

  Ákveðið hefur verið að sænski viðmiðaramminn um hæfni hljóti nýtt nafn  frá NQF  í SeQF.

 • |Åland
  04-11-2015

  Ævinám á Álandi

  Hagstofan á Álandi (ÅSUB) hefur birt tölur um menntun sem ekki leiðir til prófs, það er að segja námskeið sem boðið er upp á í framhaldsskóla Álands, alþýðufræðslunnar, opna háskólanum auk vinnumarkaðsnámskeiða fyrir fullorðna.

 • flexibelt lärande |Norden
  09-11-2015

  Webbinarie: Det märks att du kan

  Ett webbinarium om Open Badges som valideringssystem.

 • Partene i arbeidslivet holder innlegg på konferansen for å gi innspill til Regjeringens arbeid med en kompetansestrategi.
  utdanningspolitikk flexibelt lärande |Norge
  10-11-2015

  Omstilling blir hverdagen for både arbeidstakere og arbeidsgivere

  Hvordan skal vi sikre tilgang til nok kvalifisert arbeidskraft, god kompetanse og målrettet læring i arbeidslivet?

 • |Sverige
  10-11-2015

  Tre nya folkhögskolor kan få statsbidrag

  Folkbildningsrådets styrelse har beslutat att tre nya folkhögskolor ska få statsbidrag.

 • kompetanseutvikling utdanningspolitikk |Sverige
  11-11-2015

  Regeringen: Folkbildningen viktig för demokratin

  Folkbildningens betydelse för den demokratiska utvecklingen stod i centrum.

 • Cecilie Lønn underviser i norsk for utlendinger og spansk for nordmenn. Her i sitt nyåpnede senter.
  distansutbildning |Norge
  10-11-2015

  Kreativ pedagog i krysningspunkt mellom klasserom, mooc og nettstudier

  Cecilie Lønn pendler mellom klasserommet, mooc-liknende kurs, kombinasjoner av samlinger og nettstudier, og har også planer om heldigitale nettkurs.

 • Erik Mellander, forsker ved Institut för arbetsmarknads- og utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) i Uppsala.
  forskning |Island
  20-11-2015

  Kompetencer trives bedre på skolen

  Kan man lære lige så hurtigt på arbejde som på skolebænken?

 • kompetensutveckling |Finland
  20-11-2015

  Onko työssä saatu oppi aidompaa kuin koulun opettama?

  Koulutuspoliittisessa keskustelussa korostetaan koulutuksen ja työelämän kumppanuutta.

 • fängelseutbildning |Finland
  23-11-2015

  Seminar om nordisk samarbeid for fengselsundervisning i Helsinki 04. – 05. februar 2016

  Nordisk nettverk for fengselsundervisning og Nordisk nätverk för vuxnas lärande (NVL) har inviterert til seminar i Helsinki i februar 2016.

 • like muligheter hållbar utveckling |Sverige
  24-11-2015

  Jämställdhetsdagarna tacklar hållbar utveckling ur ett jämställdhetsperspektiv

  Jämställdhet är en del av lösningen på dagens klimat- och miljöproblem.

 • integrering flerkulturell |Sverige
  24-11-2015

  Språket är nyckeln till ökad integration

  Med start i början av nästa år planerar Integrationsforum mot rasism i Trollhättan att starta ett språkcafé i sin lokal vid Drottningtorget.

 • |Danmark
  02-12-2015

  ”Garagehøjskolen” Danmarks mindste højskole fik N.F.S. Grundtvigs Pris 2015

  ”Garagehøjskolen” er en enkel god ide, skabt af bestyrer Frode Muldkjær, der kan inspirere andre.

 • |Danmark
  02-12-2015

  Sammensatte forløb på AMU uddannelser kan løfte kompetencer

  En analyse fra KORA peger på at sammensatte AMU forløb, hvori der indgår to eller flere uddannelser kan give et bredt løft i faglige kompetencer inden for et arbejdsområde, fx for ansatte i Social og sundhedsområdet.

 • |Finland
  02-12-2015

  Finland inför studieavgifter för utomeuropeiska studenter

  De finländska högskolorna kan från och med 2016 ta ut studieavgifter för studenter som kommer utanför EU/EES-området.

 • |Finland
  02-12-2015

  Läget med kvalitetsledningssystemen inom yrkesutbildningen bra

  En stor del av dem som anordnar yrkesutbildning (71 %) har ett fungerande kvalitetsledningssystem.

 • vägledning |Færöerne
  02-12-2015

  Psykologhjælp til unge i gymnasieskolerne på Færøerne

  I skoleåret 2015/2016 har Undervisnings- og kulturministeriet for første gang etableret en psykologtjeneste til elever i gymnasieskolerne på Færøerne.

 • kompetensutveckling |Island
  02-12-2015

  Enorm interesse for konferanse om karrierevalg og karrierelæring

  Nesten 200 personer deltok på en veiledningskonferanse på Grand hotel i Reykjavik, fredag den 30. oktober 2015 hvor hovedtemaet var karriereveiledning og karrierekompetanse.

 • |Island
  02-12-2015

  Lær dem å lære

  NVL arrangerer konferansen  «Lær dem å lære» 10 desember.