• |Norden
  01-09-2015

  10 år av nätverkande

  2005 startade Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande sin verksamhet och en ny era inom det nordiska samarbetet kring livslångt lärande inleddes.

 • |
  02-09-2015

  Health Equity 2020 project: Reducing health inequalities

  EAEA GRUNDTVIG AWARD 2015. Socioeconomic disadvantage is strongly associated with indicators of ill health in all Member States and regions of the European Union. Health Equity 2020 project aims to assist Member States and regions to develop evidence-based action plans on reducing health inequalities, and seek funding to address the issues.

 • |
  03-09-2015

  The EAEA Secretariat celebrates its first year at Mundo-J

  Mundo-J is an eco-renovated building, having a central location in the heart of the European district and gathering under the same roof more than thirty actors for social change. One year after moving in, the EAEA Secretariat reflects upon the change of premises.

 • kompetensutveckling |Island
  03-09-2015

  NVL10- Hur går det med kompetenserna i arbetslivet?

  Vad betyder NVL för kompetensen inom arbetslivet i Norden?

 • |Sverige
  03-09-2015

  Workspace höstterminen 2015

  FSO bjuder i höst in till två Workspaces. Här hittar du en film från ett tidigare Workspace och också inbjudan och information. [ läs mer... ]

 • flexibelt lärande |Norge
  04-09-2015

  NVL10- Hur går det med det flexibla lärandet?

  Vad har NVL betytt för det flexibla lärandet i Norden?

 • |Sverige
  04-09-2015

  Validering väg till jobb

  Validering kan avhjälpa arbetslösheten.

 • |
  04-09-2015

  MEET project: Meeting the health literacy needs of immigrant populations

  EAEA GRUNDTVIG AWARD 2015. The health status of migrants and ethnic minority groups is often worse than that of the average population. MEET project aims at strengthening the recognition of multiculturalism and include migration-related competences in the health care services.

 • distansutbildning |Norge
  03-09-2015

  Webinar som læringsarena

  Webinar er en møteform som gir rike muligheter for samarbeid og læring over landegrensene. Deltakerne møtes ved datamaskinen – og etter hvert også via smarttelefonen. Webinar er et ny-ord, laget av web og seminar. Teknologien åpner for mulighetene, men det må menneskelig innsats til for at webinaret skal fungere som en interessant læringsarena. Av Torhild […]

 • läs- och skrivkunnighet |Norge
  05-09-2015

  NVL10- Hur går det med vuxnas läs- och skrivfärdigheter?

  Vad har NVL betytt för vuxnas läs- och skrivfärdigheter i Norden?

 • Hans Mikkelsen.
  forskning |Danmark
  06-09-2015

  NVL10- Vad händer med vuxenpedagogiken och innovationen?

  Vad har NVL betytt för vuxenpedagogiken och innovationen i Norden?

 • |
  07-09-2015

  ICAE responds to the UN’s 2030 Sustainable Development Goals

  The 2030 United Nations' (UN) Agenda for Sustainable Development is finally here. The International Council for Adult Education (ICAE) is dissatisfied at the outcome document.

 • Anni Karttunen
  internationalisation |Finland
  07-09-2015

  NVL10- What happens in validation?

  What has NVL done for validation in the Nordic countries?

 • |Finland
  07-09-2015

  Höj ambitionerna i finska högskolor, uppmanar minister

  Ett av de centrala budskapen i finska regeringsprogrammet är att resurserna inom vetenskap och forskning bör utnyttjas mer effektivt.

 • |Norden
  07-09-2015

  Kymmenen vuotta verkostoitumista aikuisten oppimisen puolesta

  Vuonna 2005 Aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto NVL aloitti toimintansa ja uusi aikakausi elinikäisen oppimisen tiimoilta alkoi Pohjoismaissa.

 • |
  08-09-2015

  Queen Mothers as the Advocates of Comprehensive Abortion Care

  EAEA GRUNDTVIG AWARD 2015. Comprehensive Abortion Care project, the winner of the International Category of the EAEA Grundtvig Award 2015, sets advocacy and education on safe abortion in focus. As a result, over 10,000 Ghanaians have been reached through Queen Mothers.

 • mångkulturell |Norden
  08-09-2015

  NVL10- Nätverksbyggaren

  Vad har NVL gjort för vuxnas lärande i Norden?

 • |Sverige
  08-09-2015

  Sällan har skillnaden varit så stor för så många – syntolkning på bio i din ficka

  Tidigare fick synskadade pricka in enstaka visningstillfällen. Så är det inte längre. Syntolkade filmer kan nu ses på alla visningar på alla biografer i hela landet. En liten symbol avslöjar att filmen är syntolkad. Det handlar om ett 50-tal filmer per år. För att det ska fungera installerar du en app i din mobil. När appen aktiveras synkar den med filmens ljudspår och spelar upp syntolkningen som du då kan lyssna till i dina egna hörlurar.

  [ läs mer... ]

 • |
  10-09-2015

  Celebrate the Literacy Week with ELINET

  The Literacy Week organised by the European Literacy Network (ELINET), runs from the 8th to the 17th of September 2015. There are 150 events across Europe, including workshops and photo contests.

 • distansutbildning |Norge
  10-09-2015

  Digitalt læringsmiljø

  Av: Geir Sand Nilsen, Kristian Collin Berge og Kari Olstad Den 28. april skrev vi om BI og Edtech Foundry som hadde startet prosessen med å lage et helt nytt læringsmiljø utenfor LMS-ets lukkede verden: Et besøk i læringslaboratoriet. Nå er første funksjoner gjort tilgjengelig for studenter og lærere på utvalgte kurs, data om bruk […]

 • distansutbildning |Norge
  10-09-2015

  Nytt digitalt læringsmiljø

  Et nytt digitalt læringsmiljø er på gang. Les mer på medlemssidene:

 • |
  11-09-2015

  An upcoming European web portal supports health literacy

  EAEA GRUNDTVIG AWARD 2015. The IROHLA project aims to have an impact on the way we deliver health services to older people in Europe, helping them to better manage their own health. The project is the winner in the European category of the EAEA Grundtvig Award 2015.

 • |
  14-09-2015

  Health literacy depends on basic skills

  EAEA GRUNDTVIG AWARD 2015. The situation-based preventive project 'Alpha-Power in the Health Sector' won the National Category of the EAEA Grundtvig Award 2015. The project trained health staff to understand the connection between basic skills and health.

 • |Sverige
  14-09-2015

  re:published – Vi lär där vi lever

  re:published är en satsning från re:flex där vi återpublicerar material från förr. 2004 släpptes "Vi lär där vi lever – Informella arenan som stöd och ”lärobok” i flexibla studieformer”", skriven av Lars-Erik Axelsson. Den skriften handlar om hur man kan dra nytta av distanskursdeltagares närmiljöer. Fortfarande aktuellt, och därför re:publicerar vi nu en del av skriften som handlar om stöttning i distansdeltagarnas närmiljöer. [ läs mer... ]

 • |
  15-09-2015

  Know Your Lifestyle – the Toolkit available now!

  Since 2013 DVV International and the EAEA, together with other European partners, have been implementing the project ‘Know your Lifestyle’ which aims at contributing to raising awareness on sustainable consumption at the European level. A series of teaching modules addressed primarily at young learners participating in Second Chance Education programmes was developed in collaboration with NGOs and teachers.

 • |
  16-09-2015

  Making learning accessible with Open Badges

  The AEMA Network, Adult Education Made Accessible, www.aemanet.eu, aims at increasing the accessibility, participation, transparency and quality of Adult Education in Europe. One of the tools the network is currently exploring to address the accessibility challenge is Open Badges.

 • |Norden
  17-09-2015

  Årsmötet med FNV

  Just nu, den 18-19 september håller FNV sitt medlemsmöte i Köpenhamn. Då utdelas också FNV:s Nordiska Folkbildningspris. Under två dagar i anslutning till årsmötet genomförs även Nordiskt Ledarforum kring ett aktuellt tema. Mer om allt detta senare.

 • |Sverige
  18-09-2015

  Datorn i skolan, del 3: Frihetens ideologi har ett pris

  Tredje och sista delen i vår gästskribent Håkan Fleischers miniserie om datorn i skolan.

  Av just det här skälet behövs läraren mer än någonsin i elevens datorarbete. Läraren behöver finnas med och hjälpa eleverna att välja ut och förstå vad som är viktiga aspekter av ämnet som står i fokus.

  [ läs mer... ]

 • |in English
  18-09-2015

  Seedling of an Elm

  ELMAfter the gods Odin, Vili and Vé had created Earth, they roamed its realms, admiring their handiwork. On a  sea shore they came upon two fallen trees - an ash and an elm. The gods imbued these trees with life and a thirst for knowledge, and so the first man and woman came into being. Out of the ash came a man, whereas woman came from the elm. LLinE+InfoNet=Elm   
  New beginnings, thirst for knowledge, growth. The themes in the Norse-Germanic creation myth * retold above seem very fitting for this particular moment in the history of LLinE.
  At the end of this month LLinE will be replaced by a new media as a result of our merger with the European correspondent network and media InfoNet. This new media is called Elm, the European Lifelong Learning Magazine.

 • vägledning |Sverige
  22-09-2015

  Förändringar inom vägledningen

  Hemkommunen kommer att ansvara för den individuella studieplanen när sfi och komvux blir ett.

 • |Danmark
  22-09-2015

  Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører

  Der er en tendens til oftere at indgå samarbejde om enkelt arrangementer end fortløbende samarbejder.

 • |Danmark
  22-09-2015

  Støtte til udviklingsprojekter indenfor arbejdsmarkedsuddannelser, AMU

  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling giver 12,2 millioner kroner fra den Tværgående Udviklingspulje til syv udviklingsprojekter der er målrettet udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), herunder VEU-centrene. 

 • kompetensutveckling |Danmark
  22-09-2015

  Mange ufaglærte arbejder som super ufaglærte

  En ny analyse fra tænketanken DEA viser bl.a. at op til 60% af de ufaglærte på arbejdsmarkedet  arbejder med opgaver på et højere niveau end deres uddannelse afslører.

 • |Finland
  22-09-2015

  Utbildning får extra finansiering

  Regeringen anslår totalt 300 miljoner euro till sex spetsprojekt för utbildning och kompetens under åren 2016-2018.

 • |Finland
  22-09-2015

  Invandrarorganisationerna viktiga för integrationen

  Invandrarnas egna organisationer är en viktig resurs för integrationen och de borde utnyttjas bättre än förr.

 • vägledning |Færöerne
  22-09-2015

  Færøerne har fået ny regering

  Valg var den 1. september på Færøerne og den 15. september var ny regering dannet med socialdemokraten Aksel V. Johannesen i spidsen som lagmand.

 • vägledning |Færöerne
  22-09-2015

  Uddannelse uden grænser 2015

  Tirsdag den 15. september var årets uddannelsesmesse, Uddannelse uden grænser, afholdt for 13. gang på Færøerne.

 • |
  22-09-2015

  Raising awareness of the importance of development cooperation

  The European Year for Development is now in full swing and EAEA members across Europe continue to raise awareness about global issues. For the Lithuanian Association of Adult Education (LAAE) development is a challenge that it meets in order to improve its response to the problems people face in developing countries.

 • kompetensutveckling |Norge
  22-09-2015

  Fremtidens skole

  Samhandling, innovasjon, kompetanseutvikling, dybdelæring, bærekraftig utvikling er stikkord som skal gjøre barn til trygge, aktive og selvstendige voksne.

 • |Norge
  22-09-2015

  Basiskompetanse  i arbeidslivet

  Siden 2006 har 50 000 voksne fått kurs i grunnleggende ferdigheter.

 • |Sverige
  22-09-2015

  Regeringen vill införa rätt att studera på komvux

  Regeringen aviserar i budgetpropositionen att man vill införa en rättighet för studier inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

 • |Sverige
  22-09-2015

  Regeringen vill satsa på validering

  Regeringen lyfter fram valideringens betydelse i sitt kommande budgetförslag och aviserar en stor samlad insats de kommande åren.

 • |Sverige
  22-09-2015

  Folkhögskolans deltagare nöjda med sin utbildning

  Personer som gått på folkhögskola är överlag nöjda med sin utbildning.

 • forskning |Danmark
  22-09-2015

  Vapaan sivistystyön toimijoiden välinen monialainen yhteistyö

  Tanskan vapaan sivistystyön tietokeskus VIFO on kulttuuriministeriön toimeksiannosta laatinut uuden raportin vapaan sivistystyön toimijoiden välisestä monialaisesta yhteistyöstä.

 • |Danmark
  22-09-2015

  AMU-työmarkkinakoulutuksen kehityshankkeille tukea

  Lapsi-, opetus- ja tasa-arvoministeriö suuntaa 12,2 Tanskan kruunua monialaisen kehitysrahaston varoja seitsemään kehityshankkeeseen, jotka on suunniteltu lyhyitä AMU-työmarkkinakoulutuksia tarjoaville oppilaitoksille.

 • kompetensutveckling |Danmark
  22-09-2015

  Tutkintoa vailla olevat toimivat usein koulutustasoaan vaativammissa tehtävissä

  Ajatushautomo DEA:n tuoreen tutkimuksen mukaan peruskoulun jälkeistä tutkintoa vailla olevista työllisisistä 60 % toimii tehtävissä, jotka ovat vaativampia kuin heidän koulutustaustansa perusteella voisi olettaa.  

 • |Finland
  22-09-2015

  Koulutukselle lisärahoitusta

  Hallitus osoittaa koulutuksen ja osaamisen kuuden kärkihankkeen toteutukseen yhteensä 300 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018.

 • |Finland
  22-09-2015

  Maahanmuuttajajärjestöt tärkeitä kotoutumiselle

  Maahanmuuttajien omat järjestöt ovat tärkeä kotoutumisen voimavara, jota tulisi hyödyntää entistä paremmin.

 • |Færöerne
  22-09-2015

  Färsaarilla uusi hallitus

  Vaalit pidettiin 1. syyskuuta, ja 15. syyskuuta muodostettiin uusi hallitus, jota johtaa sosiaalidemokraatti Aksel V. Johannesen.

 • vägledning |Færöerne
  22-09-2015

  Koulutusta ilman rajoja 2015

  Vuoden 2015 koulutusmessut, joiden teemana oli Koulutusta ilman rajoja, pidettiin 15. syyskuuta.

 • kompetensutveckling |Norge
  22-09-2015

  Tulevaisuuden koulu

  Yhteistoiminta, innovointi, osaamisen kehittäminen, syväoppiminen ja kestävä kehitys ovat avainsanoja, joiden avulla lapsista on määrä kasvaa itsevarmoja, aktiivisia ja itsenäisiä aikuisia.

 • |Norge
  22-09-2015

  Työelämän perustaito-opetus

  50 000 aikuista on osallistunut työpaikalla järjestettyyn perustaito-opetukseen vuodesta 2006 alkaen.

 • |Sverige
  22-09-2015

  Hallitus haluaa antaa aikuisille oikeuden toisen asteen opintoihin

  Hallitus  ilmoittaa budjettiesityksessään, että se haluaa taata lailla aikuisille oikeuden toisen asteen opintoihin kunnallisessa aikuisoppilaitoksessa.

 • |Sverige
  22-09-2015

  Hallitus aikoo panostaa AHOTiin

  Hallitus korostaa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen (AHOT) merkitystä tulevassa budjettiesityksessään ja ilmoittaa, että lähivuosina tulossa on yhtenäinen suurpanostus.

 • |Sverige
  22-09-2015

  Kansanopiston käyneet tyytyväisiä saamaansa koulutukseen

  Kansanopistossa opiskelleet ovat keskimäärin tyytyväisiä saamaansa koulutukseen.

 • kompetensutveckling |Sverige
  23-09-2015

  Ett nytt kunskapslyft för Sverige

  I måndags presenterade regeringen en budget med stora investeringar i det som kallas kunskapslyftet.

 • |Norden
  23-09-2015

  Nordisk idékonferens om nyanlända

  Den akutte flygtningesituation kalder på den frie folkeoplysning/folkbildnings insatser i hele Norden.

 • |Danmark
  23-09-2015

  Þverfaglegt samstarf meðal alþýðufræðsluaðila

  Er titill nýrrar skýrslu sem VIFO, þekkingarmiðstöð um alþýðufræðslu vann fyrir danska menntamálaráðuneytið.

 • |Danmark
  23-09-2015

  Styrkir til þróunarverkefna á sviði vinnumarkaðsmenntunar, AMU námskeiða

  Ráðuneyti, barna, menntunar og jafnréttis hefur ákveðið að verja 12,2 milljónum danskra króna úr þverfaglegum þróunarsjóði til sjö marvissra þróunarverkefna símenntunarmiðstöðva á sviði vinnumarkaðsmenntunar eða AMU námskeiða.  

 • kompetensutveckling |Danmark
  23-09-2015

  Fjöldi ófaglærðra vinna sem ofur ófaglærðir

  Niðurstöður nýlegrar greiningar sem þankabankinn DEA sýna meðal annars að nálægt 60% ófaglærðra sinna verkefnum sem krefjast meiri færni enn felst í menntun þeirra.

 • |Finland
  23-09-2015

  Fjárframlög til menntunar aukin

  Finnska ríkisstjórnin hefur ákveðið að verja samtals 300 milljóna evra til sex verkefna á sviðið menntunar og færniþróunar sem hún telur brýnust á árunum 2016-2018.

 • |Finland
  23-09-2015

  Samtök innflytjenda mikilvæg fyrir aðlögun

  Samtök innflytjenda gegna mikilvægu hlutverki í aðlögun og þau ætti að nýta betur en fram til þessa.

 • |Færöerne
  23-09-2015

  Ný ríkisstjórn hefur tekið við völdum á Færeyjum

  Þan 1. september síðastliðinn fóru fram kosningar á Færeyjum og þann 15. september tók ný ríkisstjórn undir forystu jafnaðarmannsins  Aksel V. Johannesen í hlutverki lögmanns við völdum.

 • |Færöerne
  23-09-2015

  Menntun án landamæra 2015

  Þriðjudaginn 15. september sl. var menntaþing ársins á Færeyjum Menntun án landamæra haldið í þrettánda skipti.

 • |Norge
  23-09-2015

  Skóli framtíðarinnar

  Samvinna, nýsköpun, færniþróun, djúpnám, sjálfbær þróun eru stikkorð sem eiga að gera börn að öruggum, virkum og sjálfstæðum fulltíða einstaklingum.

 • |Norge
  23-09-2015

  Grunnleikni í atvinnulífinu

  Frá árinu 2006 hafa 50.000 fullorðnir sótt námskeið í grunnleikni.

 • |Sverige
  23-09-2015

  Ríkisstjórnin vill innleiða rétt til að stunda nám í framhaldsskólum fyrir fullorðna (komvux)

  Meðal þess sem kemur fram í fjárlagafrumvarpi sænsku  ríkisstjórnarinnar að hún óskar eftir að innleiða rétt til náms á framhaldsskólastigi fyrir fullorðna sem sveitarfélögin standa fyrir.  

 • |Sverige
  23-09-2015

  Ríkisstjórnin vill efla raunfærni  

  Ríkisstjórnin leggur áherslu á mikilvægi raunfærnimats í frumvarpi sínu til fjárlaga og áætlar að miklum fjármunum verði varið til þess á næstu árum.

 • |Sverige
  23-09-2015

  Námsmenn í lýðskólum eru ánægðir með námið

  Þeir sem lagt hafa stund á nám í lýðskólum eru í heildina ánægðir með það. Þetta kemur fram í matsskýrslunni  „Skrefið áfram - könnun á meðal þeirra sem stunda nám í lýðskólum 2013

 • |Sverige
  23-09-2015

  Musik på distans

  Tidigare i år skrev re:flex om Sommenbygdens folkhögskolas kurs musik på distans. Tyckte ni det var intressant att läsa kan ni lära er mer och låta er inspireras också av denna film om kursen.

  [ Till filmen... ]

 • |Sverige
  24-09-2015

  Att växa in i samhället

  I veckan som gick anordnade Studieförbundet Vuxenskolan ett möte om integration vid Kroppefjälls asylboende i Dals Rostock.

 • Hanus Toftheyggj i hjemlige omgivelser. Hanus har studeret jura som fjernstudier på Fjarlestrardepilin i Vágur.
  flexibelt lärande |Norden
  24-09-2015

  Ø-samfund og uddannelsesdrømme

  I dag er der talrige muligheder for at uddanne sig via fjernstudier, en uddannelsesform, der rummer utallige muligheder, og især er gavnlig for folk, der er bosat i udkantsområder.

 • distansutbildning |Norge
  24-09-2015

  De skoleflinkes utvalg

  Tilsvar i Aftenposten Av Torhild Slåtto. De dyktigste elevene må få større utfordringer på skolen. Regjeringen vil sette i gang et utvalg som skal komme med konkrete tiltak for å gi de såkalte «høyt presterende» elevene mer tilpasset opplæring, altså mer krevende utfordringer enn det gjennomsnittseleven får. «Vi har veldig mye fokus på de lavt […]

 • Bertil berättar om ekologisk odling i ett socialt företag.
  hållbar utveckling |Norden
  28-09-2015

  Udvikling af ø-samfund via bæredygtig turisme?

  Et netværk under Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) har siden 2012 arbejdet med ø-samarbejde i Østersøen.

 • hållbar utveckling |island
  25-09-2015

  Nu antas den nya agendan för global hållbar utveckling

  Efter flera år av konsultationer med civila samhället och intensiva förhandlingar mellan stater har FN:s medlemmar enats om den slutgiltiga texten för Agenda 2030 – ”Förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling”.

 • |Sverige
  25-09-2015

  ”Televisionsfördröjningskommittén” – som förr men ändå inte

  Mathias Anbäcken har läst en 60 år gammal text om televisionens införande i Sverige. När Sverige väl fick TV kunde staten kontrollera sändningarna. En kanal med styrt programutbud och begränsade sändningstider. Så är det inte med internet direkt. Där är det många avsändare som inte alltid är tydliga med vilka de är och vilken agenda de har. Det är ett nästan helt fritt ”programutbud” och nätet är alltid tillgängligt oavsett om du är hemma, på jobbet, på bussen eller i tvättstugan. [ läs mer... ]

 • |Norden
  26-09-2015

  FNV:s årsmöte och ledarforum 17-19 september i Köpenhamn

  Skriftlig rapport årsmötet med FNV2015Den 17-19 september genomfördes FNV:s årliga ledarforum och årsmöte i Köpenhamn. FNV s ordförande Beatrice Östman inleder konferensen och talar om att ”vi är lyckligt lottade att bo och verka i Norden samt att vi måste öppna våra hjärtan och hjälpa våra medmänniskor i nöd. Bättre inledning kunde det inte vara. … Fortsätt läsa FNV:s årsmöte och ledarforum 17-19 september i Köpenhamn

 • |Sverige
  28-09-2015

  FP föreslår ny yrkesskola för flyktingar

  Folkpartiet föreslår en ny yrkesutbildning för vuxna utan gymnasiekompetens: yrkesskolan – en form av yrkesinriktad komvux, skriver Svenska Dagbladet

 • |Finland
  28-09-2015

  Livslånga samtal

  Nu börjar Livlinan - ett samtal i poddcast-form.

 • |in English
  14-09-2015

  Parents, Children and Educators Learn about Education

  The event Ser EducAção [Being Education] took place on the 4th, 5th and 6th of September in the small village of Soajo, Gerês, inland and to the North of Portugal. The participants were young parents and their children, and young - and not so young - educators with an interest in alternative education.                              
  The aims of the encounter were to reflect about how to be, educate and act in education in order to provide for - or be part of - meaningful learning. Some of the intentions in the brochure of the event were to promote comprehensive, participatory and sustainable education; to strengthen networks among parents, educators, children, projects, residents, community services and institutions in Northern Portugal; to contribute towards the creation of a learning community in Soajo; to enhance village customs and its local development.

 • Skarfar
  hållbar utveckling |Norge
  29-09-2015

  Symposium om bærekraft og kunnskap på Island 9. oktober.

  Hva har vi lært? Hva er de nordiske utfordringene?

 • |Sverige
  29-09-2015

  Geek Girl Meetup & Big Sister om säkerhet och integritet på nätet

  Geek Girl Meetup Ideella Förening startades 2008 av ett gäng tjejer som var less på mansdominansen inom IT-, spel-, och startupbrancherna. Genom Geek Girl Meetup (GGM) beslöts att bygga ett nätverk av kvinnliga förebilder, inspiratörer och kontakter. [ läs mer... ]

 • |
  29-09-2015

  Giving a new impetus to citizenship education

  There is a strong need to support citizens in developing their critical and creative thinking, and Civil Society Organisations (CSOs) have a role to play in citizenship education. The second Interest Group on Lifelong Learning meeting took place in Brussels on 22nd of September 2015.

 • flexibelt lärande |Sverige
  30-09-2015

  Att fiska på svenska

  Kan man lära sig svenska genom att fiska?

 • |Norden
  30-09-2015

  Finska OK ny medlemsorganisation i FNV

  FNV välkomnar varmt det finska Studieförbundet OK, OK-opintokeskus/OpintotoiminnanKeskusliitto  (www.ok-opintokeskus.fi ) som ny medlem. Ok är det största studieförbundet i Finland och har en bred verksamhet med många medlemsorganisationer. OK var ett av de finska studieförbund som var med och bildade Förbundet Nordisk Vuxenupplysning 1970, men lämnade förbundet för ett antal år sedan. Vi gläder oss … Fortsätt läsa Finska OK ny medlemsorganisation i FNV

 • |Danmark
  01-10-2015

  Er højskolernes frirum under pres?

  Højskolerne er blandt de få tilbageværende bastioner for den brede dannelse i det konkurrenceprægede samfund.

 • – Redan på häktet fattade de att jag var helt fel placerad. Under fängelsetiden fick jag gå till biblioteket och använda deras dator och hjälpa till och bygga en databas, och en lärare kom till mig en gång i veckan, berättar Peter som studerade när han satt i fängelse. Bilden har inget samband med personerna i texten.
  fängelseutbildning |Sverige
  02-10-2015

  -Du har världens chans att göra livsförändringar i fängelset

  Ungefär 50 procent av internerna på Sveriges fängelser har endast grundskoleutbildning, eller ingen fullföljd utbildning alls. Det här är berättelsen om Peter som läste in flera gymnasieämnen under den tid han satt inlåst och som i dag lever ett bra liv med jobb och familj.

 • |Sverige
  02-10-2015

  Delartips för dig som arrangerar eMedborgarvecka 5-11 oktober – kom till Twitterchatt #folkflex den 7 okt kl 20-22

  Snart börjar eMedborgarveckan 2015! eMedborgarveckan är en nationell kampanjvecka med e-tjänster i fokus. I år pågår den under tiden 5-11 oktober över hela vårt land. [ läs mer... ]

 • |Sverige
  05-10-2015

  Beslöjad

  Hur gör man? En viktig del av utbildningen i våra språkkurser är uttal. Dessutom är det en folkhögskola så vi värnar samtalet och diskussionen. Vår kunskapssyn bygger på ett kollektivt lärande där vi ger och tar av varandras kunskaper och där varje deltagare är en resursbank. Det är viktigt att vi kan se varandra. Hur skulle det här funka när hon inte vill visa sitt ansikte? Men nu har vi en ansökan på vårt bord. Andra vuxenutbildare i staden har nekat henne plats, där bland annat något om säkerhet vid prov tydligen kunde vara avgörande [ läs mer... ]

 • utbildningspolitik |Norden
  05-10-2015

  Nytt samarbetsprogram

  Nordisk Ministerråd for uddannelse og forskning (MR-U) har besluttet et nytt samarbeidsprogram «Kvalitet og relevans i uddannelse og forskning», gjelder fra 2015.

 • |
  06-10-2015

  Education is a central piece of answer to combat antisemitism and islamophobia

  Hosted by M. Frans Timmermans, First Vice President of the European Commission in cooperation with EU Commissioner for Justice Ms. Věra Jourová, the first Annual Colloquium on fundamental rights in the EU took place in Brussels on 1st and 2nd of October 2015.

 • flexibelt lärande |Sverige
  07-10-2015

  Datorstödd undervisning främjar tillgänglighet till högre utbildning

  Det går att höja kvaliteten på utbildning genom att förena ny teknik och pedagogiska idéer med användning av öppna digitala lärresurser.

 • Lena Broo
  fängelseutbildning |Sverige
  07-10-2015

  Gymnasiestudier prioriteras på Sveriges fängelser

  Trots att det generellt är svårt för dömda brottslingar att komma in i ett vanligt liv efter avtjänat straff, ger Lena Broo, chef för sektionen för vuxenutbildning på Kriminalvården, en försiktigt positiv bild av utbildningsvärlden: Den allmänna förståelsen för diagnoser och studiesvårigheter ökar och det är inte alla arbetsgivare som automatiskt avvisar brottsdömda.

 • |
  07-10-2015

  EAEA Board meets with Julie Fionda, Member of Commissioner Thyssen’s Cabinet

  During its last Board meeting, on the 24th of September, the EAEA Board met with Ms Julie Fionda, Member of the Cabinet of Ms Marianne Thyssen

 • distansutbildning |Norge
  07-10-2015

  Statsbudsjett 2016 – hvor er innovasjonspotten?

  2016-budsjettet som ble offentliggjort i dag, er gode nyheter isolert sett for Fleksibel utdanning Norge og for mange andre. Men om vi ser på helheten for fleksibel utdanning i Norge, savner vi en satsing på innovasjon – og utvikling av litt mer utradisjonell utdanning som når fram til de som trenger det. Kompetansebehovene er store, […]

 • |Sverige
  08-10-2015

  Skynda, skynda! Internetdagar! Fribiljetter!

  Se hit! Erbjudande till studerande om fribiljetter till Internetdagarna! [ läs mer ]