Filter Rapporter baeredygtig udvikling, haallbar utveckling, hallbar utveckling, hollbar utveckling, sjalfbaer throun , substainable development • Kartlegging av NVL-nettverkenes påvirkning på FNs bærekraftsmål og bidrag til Nordisk ministerråds Visjon 2030
  folkbildning hållbar utveckling vuxnas lärande |Norden
  13-04-2021

  Kartlegging av NVL-nettverkenes påvirkning på FNs bærekraftsmål og bidrag til Nordisk ministerråds Visjon 2030

  NVL har genomfört en kartläggning kring hållbarhet för att göra en utvärdering av hur NVL:s verksamhet beaktar FN:s olika hållbarhetsmål.

 • Photo from the cover of the report
  democracy sustainable development learning outcomes |Norden
  08-10-2020

  Engaging young people in sustainability and the future of education

  NVL has published a new publication about results from Clever Competence, workshop for young adults

 • Kilde: https://www.norden.org/da/node/24326
  |Norden
  30-10-2018

  Global goals for local priorities

  The 2030 Agenda at local level

 • sustainable development adult learning |Norden
  22-11-2017

  Nordisk Bærekraft - Stories from the New Nordic Education for Sustainability

  Stories from the New Nordic Education for Sustainability

 • bærekraftig utvikling |Norden
  27-01-2017

  Nordisk utdanning for bærekraftig utvikling

  I dette heftet kan du lese om utdanningen, deltakernes opplevelser og evalueringen av opplegget.

 • Foto: Pexels
  bæredygtig udvikling |Norden
  01-08-2015

  Evalueringen af pilot-kurset ’Kunnskap for bærekraftig utvikling’

  Jeppe Læssøe og Jonas Andreasen Lysgaard
  Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU)
  Aarhus Universitet

 • hållbar utveckling |Norden
  10-04-2015

  Adult Education and the Planetary Condition

  Adult Education and the Planetary Condition

 • hållbar utveckling |Sverige
  18-03-2015

  Hur blir en högskola hållbar?

  Hållbar utveckling är numera ett statligt krav för högskolor och universitet att leva upp till

 • hållbar utveckling |Norden
  12-12-2014

  Piloting Nordic sustainability education

  A Nordic network is piloting a post-qualifying course for adult educators, focusing on sustainability education. The pilot emphasises learning combined with practical action.

 • hållbar utveckling |
  31-10-2014

  Aiming higher and further – sustainability in education

  Kirsten Paaby i et intervju.

 • distansutbildning hållbar utveckling |Norden
  17-10-2013

  Utdanning skaper utvikling i utkantsområder

  En rapport fra Distansnettverket, publicerat 2012

 • hållbar utveckling kompetensutveckling |Norge
  31-01-2013

  Kunnskap for bærekraftig utvikling - rapport fra prosjektet

  Pilot – etterutdanning av lærere og pedagogiske tilretteleggere i organisasjoner og utdanningsinstitusjoner. NVL 2014

 • hållbar utveckling vuxnas lärande |Norden
  07-11-2012

  Kunnskap for bærekraftig utvikling - Etterutdanning for voksne

  En nettverksgruppe i NVL utvikler en pilot til en etterutdanningsmodul rettet mot voksne i Norden. Arbeidet bygger på rapporten Kunnskap for bærekraftig utvikling – en oversikt over tilbud til voksne i Norden.

 • hållbar utveckling |Norden
  20-11-2009

  Folkeopplysningen bærer: Eksempler

  NVL har i samarbeid med Stiftelsen Idébanken samlet inn eksempler på gode tiltak for bærekraftig utvikling. ...