Filter Nyheter vagledning, veiledning, vejledning • vejledning |Danmark
  24-05-2016

  En ny oversigt over uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning for voksne i Danmark

  Oversigten er udarbejdet i VEU-center Hovedstaden & Bornholm i samarbejde med en repræsentant for hver af de deltagende ordninger.

 • vägledning |Norge
  28-04-2015

  Digitale råd till karrierveiledare

  Nå kan fylkesvise karrieresentre få råd om nettbaserte tjenester og sosiale medier.

 • |Norge
  16-04-2015

  Arbeidsliv i stadig endring krever bedre karriereveiledning

  God karriereveiledning styrker den enkeltes evne og mulighet til å ta bevisste valg om utdanning, yrke og karriere.

 • vägledning |Sverige
  18-03-2015

  En effektivare sfi

  Igår lämnade regeringen propositionen Ökad individanpassning - en effektivare sfi och vuxenutbildning till riksdagen.

 • vägledning |Sverige
  23-02-2015

  En inkluderande jobbpolitik

  I Kalmar län, som på andra håll i landet, ser vi en långsam men positiv utveckling med fler nyanställningar och större orderingångar för industrin.

 • vägledning |Danmark
  20-02-2015

  Sådan bliver ufaglærte faglærte

  Mens mange taler om den alvorlige mangel på faglært arbejdskraft i fremtiden, vil 50.000 ufaglærte gerne tage en faglært uddannelse – men hvordan kommer de i gang?

 • vägledning |Norge
  13-02-2015

  Savner mer veiledning

  Bare 29% av studentene er fornøyde med den individuelle veiledningen de får ved sin utdanningsinstitusjon.

 • forskning |Sverige
  10-02-2015

  Många unga varken jobbar eller studerar

  Drygt 117 000 ungdomar mellan 16 och 25 år hade 2012 varken arbete, praktik eller studieplats.

 • kompetensutveckling |Norden
  30-01-2015

  Uusi julkaisu: urataidot ja ohjaus pohjoismaisesta näkökulmasta

  Julkaisussa käsitellään ”urataitojen” käsitettä pohjoismaisessa konteksissa ja osana elinikäistä ohjausta.

 • kompetensutveckling |Norden
  29-01-2015

  Karriärkompetenser och vägledning i ett nordiskt perspektiv

  I publikationen diskuteras begreppet "karriärkompetenser" i nordisk kontext och som en del av livslång vägledning.

 • flexibelt lärande |Finland
  22-01-2015

  Bättre information och lokala yrkesutbildningar skall lyfta Hangö

  Företagshus, tydligare upphandling och lokal utbildning ska hjälpa företagen och de arbetslösa i Hangö.

 • vägledning |Sverige
  20-01-2015

  Vuxenutbildning för alla

  Karl-Erik Eriksson är rektor för vuxenutbildningen på Jobb och Kunskapstorget.

 • vägledning |Norge
  12-01-2015

  En av tre er interessert i karriereveiledning

  34 prosent av befolkningen er interessert i å motta karriereveiledning.

 • vägledning |Danmark
  11-01-2015

  Stop vildledningen, start vejledningen

  I Danmark bruger uddannelsesinstitutioner hvert år mange penge på at reklamere for sig selv.

 • vägledning |Norge
  10-01-2015

  Karriererettleiing for vaksne

  Møre og Romsdal fylkeskommune har starta eit tilbod om gratis karriererettleiing for vaksne i fylket.

 • vägledning |Finland
  15-09-2014

  Suositus hyvän ohjauksen laatukriteereiksi

  Elinikäistä oppimimsta tukeva elinikäinen ohjaus nähdään välineenä osaamisen kehittämisessä, työllisyyden parantamisessa ja ylläpitämisessä, ammatillisen liikkuvuuden tukemisessa ja aktiivisen kansalaisuuden edistämisessä.

 • vägledning |Norge
  23-08-2014

  Nasjonal karrierekonferanse i Bodø

  Konferansen "Karrieresentre – en ressurs for den enkelte og samfunnet" setter søkelys på karrieresentrenes rolle i Norge. Hvilke utfordringer og muligheter står vi foran?

 • |Finland
  20-08-2014

  Kriterier för god handledning

  Finland - Betydelsen av livslång vägledning som stöder det livslånga lärandet ses som ett redskap för att utveckla kompetensen, öka och upprätthålla sysselsättningen, stöda rörlighet mellan yrken och främja ett aktivt medborgarskap

 • |Finland
  20-08-2014

  Markmið fyrir góða námsleiðsögn

  Finnland - Ævilöng leiðsögn sem stuðningur við símenntun er talin vera mikilvæg leið til þróunar á færni, til þess að auka og viðhalda atvinnustigi, til að styðja við hreyfanleika fólks

 • vägledning |Norden
  24-06-2014

  Nordic seminar in counselling – the art of guidance

  The seminar was held in Salmia Training and Development Centre, in Jyväskylä.

 • |Norden
  30-04-2014

  Ráðstefna NVL var haldin í Nuuk

  NVL bauð til ráðstefnu um Ráðgjöf í atvinnulífinu í Nuuk 18. og19. mars 2014, þar var meinþema um samstarf þvert á landamæri

 • |Danmark
  30-04-2014

  Námskeið fyrir atvinnuleitendur og greiningartími geta leitt til áframhaldandi atvinnuleysis

  KORA hefur fyrir tekið saman yfirlit yfir útgáfu, erlendra og danskra aðila á greiningum á áhrifum ráðgjafar og stuttra námskeiða fyrir atvinnuleitendur

 • |Norden
  29-04-2014

  Nuukissa järjestettiin NVL-konferenssi

  NVL järjesti Nuukissa 18. - 19.3. 2014 konferenssin työelämän opinto- ja uraohjauksesta. Pohjoismaiden rajat ylittävän yhteistyön luominen oli aihe, joka nousi toistuvasti esiin konferenssin aikana.

 • |Grønland
  29-04-2014

  Työttömien määrä kasvussa

  Grönlannissa työnhakijoiden määrä on kasvanut huomattavasti viime vuoden aikana.

 • |Danmark
  29-04-2014

  Työnhakukurssit ja työmarkkinakoulutus voivat pidentää työttömyyttä

  Tutkimuslaitos KORA on laatinut Tanskan työmarkkina- ja rekrytointiviraston toimeksiannosta kirjallisuuskatsauksen, jossa tarkastellaan tanskalaista ja ulkomaista ohjauspalveluiden ja lyhytkurssien vaikutuksista tehtyä tutkimusta.

 • |Norden
  25-04-2014

  Nuuk dannede rammerne for NVL- konference

  NVL inviterede til konferencen 'Vejledning i Arbejdslivet' i Nuuk den 18.-19. marts 2014, hvor det tilbagevendende tema var at etablere samarbejde på tværs af landegrænser.

 • |Grønland
  25-04-2014

  Antallet af jobsøgende stiger

  I Grønland er antallet af arbejdssøgende steget markant det seneste år.

 • |Danmark
  25-04-2014

  Jobsøgningskurser og afklaringsforløb kan fastholde ledige i ledighed

  KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) har udarbejdet en litteraturoversigt for Styrelsen for Arbejdsmarked og Fastholdelse, der giver et overblik over, danske og udenlandske analyser af effekten af at give ledige vejledning og korte kurser.

 • |Grönland
  25-03-2014

  Stærke nordiske kræfter samlet i Nuuk

  Under konferencen ”Vejledning i Voksenlivet” var en stor vidensbank af nordiske forskere og praktikere samlet i Nuuk 18.-19. marts