Filter Rapporter vagledning, veiledning, vejledning • livslang læring vejledning voksenlæring |Norden
  16-09-2022

  Samordning af vejledningen i de nordiske lande

  Status på Finland og Grønland 2022

 • kompetenceudvikling erhvervsliv vejledning |Norden
  01-04-2022

  Karrierevejledning af voksne i arbejdslivet

  Projektet er et praktisk rettet projekt, som leverer inspiration og refleksion til vejledningsfeltet, karrierevejledning af voksne og præsenterer praktiske redskaber i en let og tilgængelig form til brug for vejledere, der arbejder med voksne i arbejdslivet.

 • Dialogmöte för Färöarna Grönland och Åland
  kompetensutveckling livslångt lärande vägledning vuxenutbildning |Norden
  16-11-2021

  Rapport från Dialogmöte för självstyrande områden 2021

  Rapporten är en sammanfattning av ett seminarium och dialogmöte som arrangerades online i september 2021 gemensamt för de tre självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland.

 • Samordning af vejledning i de nordiske lande
  livslang læring vejledning |Norden
  28-09-2021

  Samordning af vejledning i de nordiske lande

  Status på Færøerne og i Sverige 2021. Ny rapport fra NVL Nordisk netværk for vejledning

 • vägledning validering |Norden
  21-08-2020

  Samordning av vägledning i de nordiska länderna

  Status i Norge och Åland 2020. Rapport från NVL Nordisk nätverk för vägledning

 • kompetenceudvikling livslang læring vejledning voksenuddannelse |Norden
  30-10-2019

  IKT og vejledning

  Model og anbefalinger for e-vejledning i de nordiske selvstyrende regioner: Grønland, Færøerne og Åland

 • vägledning validering |Norden
  07-03-2017

  Samordning av vägledningen i de nordiska länderna

  I den här utredningen kartlägger Nordiskt nätverk för Vägledning inom Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) hur samarbetet mellan utbildnings- och arbetsmarknadssektorerna ser ut.

 • vägledning validering |Norden
  31-10-2015

  Guidance in validation within the Nordic region

  The purpose of the report is to establish a common ground for discussing and developing guidance in validation.

 • kompetensutveckling vägledning |Norden
  20-10-2015

  Ett nordiskt perspektiv på karriärkompetens och vägledning

  Karriärvägledning i Norden. Exempel och rekommendationer.

 • vägledning |Norden
  29-01-2015

  Færni við þróun starfsferils og ráðgjöf frá norrænu sjónarhorni

  Í skýrslunni er fjallað um færni í þróun starfsferils í norrænu samhengi og sem hluta af ævilangri náms- og starfsráðgjöf.

 • kompetensutveckling vägledning |Norden
  12-12-2014

  Karrierekompetence og vejledning i et nordisk perspektiv

  Formålet med notatet er at bidrage til en fælles nordisk forståelsesramme for karrierekompetence, som kan bruges i den videre udvikling af vejledning i de nordiske lande.

 • kompetensutveckling vägledning |in English
  12-12-2014

  A Nordic perspective on career competences and guidance

  The objective for this concept note is to contribute to a shared Nordic frame of understanding for career competences which can be used in the ongoing development of guidance in the Nordic countries.

 • kompetensutveckling |
  26-09-2013

  Mångkulturella möten i professionell vägledning

  NVL 2013

 • mångkulturell vägledning |Norden
  11-05-2013

  Mångkulturella möten i professionell vägledning

  Rapporten bygger på ett kartläggnings- och diskussionsmaterial som NVL:s vägledningsnätverk har samlat in genom möten och diskussioner med vuxenvägledare i Norden.

 • mångkulturell vägledning |Norden
  10-05-2013

  Multicultural Meetings of Professional Guidance

  ”What skills are required of a professional counselor in the encounter with different cultures”

 • internationalisering |Europa
  29-11-2012

  Konsulentrapport vedr. international viden og best practices

  Publicerad 2012.
  Nationalt videncenter for Etnisk erhvervsfremme har udgivet en ny rapport, der indeholder en kortlægning af inspirerende initiativer og bedste praksis inden for etnisk erhvervsfremme i udlandet.

 • vägledning vuxnas lärande |Norden
  25-07-2011

  Voice of users - promoting quality of guidance for adults in the Nordic countries

  Report published by Nordic network of adult learning (NVL) 2011.
  by Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, Andrea G. Dofradóttir & Guðrún Birna Kjartansdóttir

 • realkompetens vägledning |Norden
  25-07-2010

  E-tools and validation

  by Håkon Grunnet, consultant and Anne-Marie Daler Larsen, assistant lecturer at the National Knowledge Centre for Validation of Prior Learning (NVR), Denmark, 2010

 • © Tekes, Markus Sommers
  vägledning vuxenutbildning |Norden
  25-07-2009

  Expected outputs/outcomes of guidance services for adults in the Nordic countries

  This study is an initiative launched by a Nordic network (Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden) on effectiveness and quality in guidance for adults ...

 • vägledning vuxnas lärande |Norden
  25-07-2009

  Aspekter på arbetslivskompetens i nordisk vägledning

  Rapporten är ämnad att lyfta fram och belysa vägledarens arbetslivskunskap i vägledning för vuxna samt sammanställd, utarbetad och redigerad av Vägledningsnätverket inom NVL ...

 • utbildningspolitik validering |Norden
  25-07-2008

  Validering i de nordiska länderna – policy och praktik

  Studien av validering i de nordiska länderna har genomförts av fil.mag. Åsa Hult och docent Per Andersson, Linköpings universitet, Sverige. Utgiven 2008