Filter DialogWeb arbeidsliv, kompetenceudvikling, kompetensutveckling • Længst til venstre: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, leder af uddannelse og innovation hos Islandske Arbejdsgivere (Samtök atvinnulífsins).
  kompetenceudvikling voksenlæring |Norden
  09-09-2016

  Helhed, sammenhæng og samarbejde

  - Nordisk idékonference om læring for og i arbejdslivet.

 • kompetenceudvikling |Norden
  25-05-2016

  Kompetence set fra arbejdslivet

  Netværket «Kompetence set fra arbejdslivet» skal komme med anbefalinger til en kompetencepolitik i de nordiske lande. Den 25. august 2016 præsenterer projektet de foreløbige resultater på en nordisk konference, hvor man forventer indspil fra arbejdsmarkedets parter, undervisningsministerier og arbejdsformidlinger.

 • näringsliv |Norge
  14-04-2016

  Tormod Skjerve - Kompetanse sett fra arbeidslivet

  "Jeg tror alle opplever at deres bidrag er viktig og at diskusjonene i nettverket gir innsikt en ikke får på den nasjonale arenaen."
  Tormod Skjerve, Kompetanse sett fra arbeidslivet.

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  14-04-2015

  Uddannelse, forskning og innovation dansk formandskabs fokusområder

  Der er udpeget fire fokusområder for arbejdet under det danske formandskab: vækst, velfærd, værdier og Det Blå Arktis.

 • Begejstrede studerende på den færøske vejlederuddannelse. Fra venstre Maud Næss, Óli Wolles og Maiken Skarðenni.
  kompetensutveckling högre utbildning |Færöerne
  07-01-2015

  Vejlederuddannelse på Færøerne – nordisk samarbejde i praksis

  Efter hver eneste undervisningssession kan jeg tage på arbejde og anvende noget af det, som jeg har lært, siger Maiken Skarðenni.

 • Möte med ö-nätverket på Åland 2014
  hållbar utveckling |Åland
  03-11-2014

  Ö-samarbete river murar och bygger broar

  För ö-samhällen ställs förutsättningarna för vuxnas lärande och kompetensutveckling inför särskilda utmaningar och möjligheter.

 • Nu får handledare på yrkesutbildningar i Sverige en nationell, nätbaserad utbildning. Bilden föreställer matambassadören Kim Palhus med hans elever. Personerna på bilden har inte med texten att göra utan är bara ett exempel på elever på en arbetsplats.
  kompetensutveckling yrkesutbildning |Sverige
  20-10-2014

  Ny webbutbildning för handledare på arbetsplatser

  Med hjälp av filmade inslag från arbetsplatser ska handledare som tar emot elever i arbetsplatsförlagt lärande (apl) bli bättre rustade för sitt viktiga uppdrag.

 • forskning kompetensutveckling |Finland
  15-10-2014

  Projekt och tal om känslor inte bästa sättet att råda bot på ungdomsarbetslösheten

  De unga får nöja sig med en undanskymd roll då regeringarnas bekymmer handlar mera om ekonomisk tillväxt än om ungas möjligheter, säger professor Kristiina Brunila.

 • Stjernesweateren fra Guðrun&Guðrun har vakt opsigt over hele verden, og også Hertuginden af York er begejstret. Her er Hertuginden i selskab med skuespillerinden Sofie Gråbøl i forbindelse med optagelser af tv-serien Forbrydelsen.
  kompetensutveckling innovation |Færöerne
  01-10-2014

  Ny Nordisk Mode – tid til det næste skridt

  I de seneste 20 år har den nordiske beklædningsindustri udviklet sig fra en primært produktionsorienteret tekstilindustri til en eksportorienteret, videns- og designdreven modeindustri.

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  20-06-2014

  Vi ved hvad vi har, men hvad med morgendagen?

  Forskere har påpeget at nye industrier ikke vokser ud af ingenting, de bygger på de kompetenser der findes i hver region. Et eksempel kan være overgangen fra produktion af krigsfly til biler indenfor svensk industri i efterkrigstiden. Det samme skete i andre europæiske land hvor man brugte

 • Vagtskifte i Alfarådet. Norske Helga Arnesen overdrager posten som hoved koordinator til danske Peter Villads Vedel.
  kompetensutveckling integration |Færöerne
  12-11-2013

  Forbedrede undervisningstilbud for nye nordiske borgere

  Vi har i Norden en gruppe voksne mennesker fra ikke-vestlige lande, der har særlige faglige udfordringer. Dette er et nordisk problem, og derfor er det vigtigt, at vi i Alfarådet fokuserer på området, siger Peter Villads Vedel, ny-udnævnt koordinator i Alfarådet, ...

 • Kompetencerne på Færøerne er tæt forbundet med havet og med fiskeri. Fleksibilitet er en nødvendighed på et lille arbejdsmarked som det færøske.
  kompetensutveckling yrkesutbildning |Færöerne
  09-09-2013

  Den vigtige fleksibilitet

  Fleksibilitet og en stærk arbejds-identitet karakteriserer den færøske arbejdsstyrke. Og i et lille samfund er der begrænset plads til specialister. DialogWeb har interviewet Esther Dahl, konsulent i Industriens Hus, og Bergtóra Høgnadóttir, inspirator i den færøske a-kasse, om kompetencer på det færøske arbejdsmarked.

 • forskning kompetensutveckling |Danmark
  22-04-2013

  Man skal kunne det man gør

  Professor Bjarne Wahlgren deltager i stort dansk projekt for at finde frem til den tavse viden og udtrykke den

 • Den blide og engasjerte gjengen ved Karrieresenter Telemark. Fra venstre: Tone Vassbotn, Kirsten Marie Norendal, Lisa Quagliata, Kjersti Isachsen og Vegar Grislingås
  vägledning kompetensutveckling |Norge
  19-03-2013

  Kunde møter karriereveileder

  Veilederen tegner opp «kunnskap om meg selv». Det er innsyn. Ved siden av noterer hun «muligheter der ute», altså utsyn. Alt sammen befinner seg i den nedre og brede delen av en pyramide. Så går hun videre oppover i pyramiden, til problemløsningsprosessen, og på toppen ligger det noen «tankefeller» og flyter.

 • Britta Zetterlund-Johansson.
  kompetensutveckling fortbildning |Sverige
  11-03-2013

  Mer struktur med kompetensplattform

  På uppdrag av regeringen ska alla regioner i Sverige se över sina kompetenser och behov med hjälp av kompetensplattformar. I Värmland har detta lett till att samarbetet mellan arbetsgivare, utbildningsanordnare och Arbetsförmedling har blivit mer strukturerat.

 • Bjarni Poulsen (t.h.) og Hallur Joensen med hvert sit svendebrev. De er netop færdiguddannede tømrere, en uddannelse, der sandsynligvis vil sikre dem en plads på arbejdsmarkedet. De har begge været arbejdsledige i en periode.
  validering kompetensutveckling |Færöerne
  19-02-2013

  Kompetencevurdering – vaccine mod arbejdsløshed

  Det vigtigste aktiv, når du bliver arbejdsløs, er dig selv! Og alle må have mulighed for at få vurderet deres kompetencer, siger Høgni í Stórustovu, afdelingsleder i ALS, den færøske A-kasse.

 • kompetensutveckling yrkesutbildning |Danmark
  03-01-2013

  Den vigtige fleksibilitet

  Fleksibilitet og en stærk arbejds-identitet karakteriserer den færøske arbejdsstyrke. Og i et lille samfund er der begrænset plads til specialister. DialogWeb har interviewet Esther Dahl, konsulent i Industriens Hus, og Bergtóra Høgnadóttir, inspirator i den færøske a-kasse, om kompetencer på det færøske arbejdsmarked.

 • kompetensutveckling forskning |Sverige
  22-08-2012

  Framgångsfaktorer för att möta utmaningar

  Samhälle och arbetsliv präglas alltmer av snabba och omfattande omstruktureringar och förändringar. Arbetslösheten ökar och det krävs kunskap och kompetens för att konkurrera om de arbetstillfällen som finns. Utan jobb ...

 • kompetensutveckling innovation |Danmark
  22-08-2012

  Otte grunde til at lykkes

  Danske kunstnere skaber udvikling og innovation og bidrager til et bedre arbejdsmiljø i organisationer og virksomheder. De er klædt på til opgaven af uddannelsesforløbet Kunstgreb, som er ét af godt 20 uddannelsesinitiativer, en gruppe nordiske forskere har analyseret for at identificere, hvad der kendetegner velfunderede projekter inden for efteruddannelse i Norden.

 • kompetensutveckling internationalisering |Danmark
  31-05-2012

  Vejledning og vejlederens kompetencer

  Vejledning for alle – hvor som helst, når som helst, var overskriften på en konference, der blev afholdt i Torshavn på Færøerne den 7. mai i år. NVL, Nordisk Netværk for Voksenlæring arrangerede konferencen i samarbejde med Vejlederforeningen på Færøerne.

 • kompetensutveckling validering |Danmark
  27-04-2012

  Hen imod en formel validering på Færøerne

  Med en rekordhøj arbejdsløshed, hvor 80 procent af de arbejdsløse er ufaglærte, er anliggender som validering og kompetenceudvikling mere aktuelle end nogensinde på Færøerne. Denne kendsgerning har ansporet Erhvervsuddannelseskontoret til at påbegynde et arbejde med at formalisere validering og kompetencevurdering af ufaglærte, der ønsker at videreuddanne sig.

 • kompetensutveckling mångkulturell |Sverige
  16-11-2011

  Teorier om mångfald mötte verkligheten

  Det är så gott som standard för en organisation att hävda att man arbetar för mångfald och jämställdhet. Orden används flitigt i styrdokument och verksamhetsplaner. Men det är inte sällan bara tomma ord och i verkligheten ser det ofta annorlunda ut, konstaterar Torbjörn Messing och Pirjo Lahdenperä vid Mälardalens högskola. Under två år har de drivit projektet Jämbredd som har utbildat personal och chefer i mångfald.

 • kompetensutveckling mångkulturell |Sverige
  16-11-2011

  Vägledning ska basera sig på respekt för individen

  Beklagligt många vägledningstjänster är riktade till medborgarna – inte skapade tillsammans med dem. Enligt utredningen ”Voice of Users”, som NVL publicerade i augusti i år, skulle medborgarna delta mycket aktivare i utformandet av kunskaps-, informations- och vägledningstjänster om de bara gavs bättre möjligheter till det. Att stärka den dialogen är viktigt oberoende av kulturell bakgrund, säger Raimo Vuorinen, doktor i pedagogik och något av en guru inom vägledning.

 • kompetensutveckling hållbar utveckling |Danmark
  05-10-2011

  Kære læser

  Temaet for dette DialogWeb er et dygtigere Norden. Her spiller uddannelse en vigtig rolle, men lige så centrale er de politiske ambitioner både lokalt og nationalt samt i hvilken udstrækning, organisationer, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og det politiske liv formår at løfte fælles ambitioner i flok.

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Sverige
  03-10-2011

  Från kris till hopp

  Sveriges tredje största stad Malmö har på 15 år gått från kris till framtidstro. Kvarstående svårigheter som hög arbetslöshet och segregation vill kommunalrådet Andreas Schönström tackla med hjälp av en bra och flexibel vuxenutbildning.

 • kompetensutveckling vuxnas lärande |
  03-10-2011

  Social partners: out with early exit - in with lifelong learning and career development?

  The demographic situation to be expected within the next about 40 years, is historically without a precedent. Ageing of the workforce calls for innovative thinking. The industrial society inspired the social partners to come with shortening of working time that impinges on the choices older workers have today. The knowledge society provides a different framework for work. What have the social partners done to guarantee equal opportunities for learning and work for their senior members?

 • kompetensutveckling internationalisering |Norge
  08-05-2011

  Norden i en globalisert verden

  "Globalisering" er ikke et nytt utviklingstrekk. Uttrykket ble først brukt i den siste halvdel av det tjuende århundre, men begrepet ble vanlig i bruk mot slutten av åttitallet. Faktisk kan man si at vikingenes tokt rundt om Europa for over tusen år siden, og i sin tid islendingenes bosetning i Vinland, var en form for globalisering. I dag brukes begrepet globalisering til å beskrive hvordan de enkelte land og regioner i verden i stadig voksende grad blir gjensidig avhengig av hverandre.

 • kompetensutveckling livslångt lärande |Sverige
  21-04-2011

  Kompetens för äldre

  I sin rapport Framtidens kompetenser – och hur vi utvecklar dem skriver Nordisk tänketank: ”Frågan hur vi ska hantera en åldrande befolkning och samtidigt bibehålla en hög samhällelig välfärd och standard är brännande aktuell i hela Norden”. Man konstaterar också att det inte finns någon beredskap för hur kompetensväxlingen mellan äldre och yngre ska ske. Tänketanken delar in kompetens i yrkeskompetens, personlig kompetens och social kompetens.

 • kompetensutveckling lika möjligheter |Sverige
  31-03-2011

  Utmaningar och möjligheter med den demografiska utvecklingen

  Hur ska vi kunna behålla den nordiska välfärdsmodellen när våra gemensamma samhälleliga resurser sätts under det ökade tryck som den demografiska utvecklingen kommer att innebära? En allt äldre befolkning med höga krav på samhällelig service, vård och omsorg kombinerat med en ökande andel av befolkningen som inte är i arbetsför ålder gör att vi måste finna nya lösningar på att skapa långsiktig hållbarhet i statsfinanserna.

 • forskning kompetensutveckling |Norge
  21-02-2011

  Når naturen viser krefter!

  Island er kjent for sin storslåtte natur, med vakre isbreer og aktive vulkaner. En øy langt ut i Nord-Atlanterhavet, like sør for polarsirkelen. Island ligger på den midtatlantiske ryggen hvor de euroasiatiske og nordamerikanske kontinentalplatene glir fra hverandre. I tillegg ligger øya også over et såkalt varmepunkt. Å bo på et slikt sted innebærer ikke alltid bare en positiv opplevelse.

 • forskning kompetensutveckling |Danmark
  15-02-2011

  Samaritterne – en frivillig indsats, der redder liv

  Med deres karakteristiske, stærkt røde påklædning er de synlige i landsskabet. Hvadenten de i små grupper går rundt og holder øje med, om nogen har brug for deres hjælp. Eller de danner en kæde foran scenen, hvor et stort koncertnavn har tiltrukket et livligt og tæt publikum. Deres opmærksomhed er ikke vendt mod superstjernerne på scenen. De er samaritter på arbejde og skal sørge for publikums velbefindende. Og de arbejder frivilligt.

 • kompetensutveckling utbildningspolitik |Norge
  14-10-2010

  Hoppet ut fra et helikopter!

  Han landet på Hvannadalshnukur for å redde en gruppe fjellvandrere som var rammet av snøras. Hvannadalshnukur er Islands høyeste topp, over 2000 meter, og en del av Vatnajökull, Europas største isbre. Dette hoppet og etterfølgende berging er en av utallige oppgaver som Arnar Felix Einarsson, fjellguide og medlem av speidernes redningskorps i Kopavogur, har utført med hell.

 • kompetensutveckling motivation |Danmark
  14-09-2010

  Politisk prioritering øger motivationen

  Det er essentielt at bevare det brede perspektiv i voksen- og efteruddannelsen, selv om økonomien er trængt. Både virksomheder og lønmodtagere taber, når politikerne skruer ned for ambitionerne, mener lærerformand

 • kompetensutveckling IKT kompetens |Danmark
  09-09-2010

  Ønsket om et arbejde med indhold

  Udsigten til et mere spændende arbejde er den bedste motivation, når det gælder om at få ufaglærte voksne tilbage på skolebænken. En bedre løn er også blandt bevæggrundene, siger Inger Flø Jørgensen, der i over 20 år har arbejdet som voksenvejleder i Torshavn på Færøerne

 • kompetensutveckling glesbygd |Sverige
  14-12-2009

  Kulturturism – ett nordiskt gränsregionalt utvecklingsprojekt

  Ålands geografiska position i Östersjön har bidragit till att havet alltid setts som en förbindelselänk till omvärlden. Den historiska relationen – först som en del av Sverige, sedan som en del av Ryssland, och från och med 1917 som en del av Finland har även bidragit till en ständig rörelse mellan öst och väst. Den här artikeln fokuserar gemensam kompetensutveckling i skärgårdsregionen.

 • kompetensutveckling lika möjligheter |Norge
  14-10-2009

  Dobbelt så sterke?

  Renate Grytnes er en engasjert og ressurssterk nordisk kvinne, lærer og mamma. Sammen med kollega på Tønsberg Voksenopplæring, Hilde Henriksen, har hun skrevet boken Dobbelt Mamma. Den boken handler om kvinner – om mammaer – som lever i Norden men som kanskje ikke defineres som ”nordiske kvinner” likevel.

 • kompetensutveckling fortbildning |
  13-05-2009

  Eve Eisenschmidt Supports Novice Teachers

  Eve Eisenschmidt is the director of the Tallinn University College in Haapsalu. The opening of the College of Tallinn University in Haapsalu 11 years ago has advanced the intellectual life in this area remarkably by offering extensive studying possibilities for many young and adult people. Primary school pedagogy, information technology, public and business management, public health - to name a few of the study fields.

 • kompetensutveckling forskning |
  05-05-2009

  Qualifying as Adult Educators in the Nordic-Baltic Countries

  The quality of adult education and training provision has gained much attention in recent years. Nonetheless, as also pointed out by the European Commission’s Action plan on Adult learning (2007), limited attention has been paid to initial education and pre-service training of prospective adult educators in many countries. Nordic-Baltic countries such as Denmark, Sweden and Estonia represent no exceptions.

 • kompetensutveckling hållbar utveckling |Sverige
  11-12-2008

  Ingegerd Green

  ”Självtillit, självbestämmande och handlingskraft tillsammans med få hierarkier och gemensamma värderingar är fördelar som kommer att gagna Norden i framtiden” anser Ingegerd Green, konsult med många och väl utvecklade uppfattningar kring lärande och utveckling.

 • kompetensutveckling yrkesutbildning |
  11-09-2008

  Free courses for adults with basic and secondary education

  Tallinn Construction School offered free courses for people with basic and secondary education on the basis of a government-placed order.

 • kompetensutveckling kvalitetssäkring |Danmark
  13-11-2007

  Kvalitetskriterier for ikke-formelle uddannelser

  RECALL er et fælles Europæisk projekt med det formål at øge kvaliteten indenfor den ikke-formelle uddannelse.

 • livslångt lärande kompetensutveckling |Sverige
  11-10-2007

  Vitsord i porslinsmålning och slalomdiplom?

  Finlands befolkning åldras snabbare än i det övriga Norden. I framtiden kan det innebära att kraven på vuxenutbildningen ställs av en stor, rik och frisk pensionärsskara. Framtidsforskaren Anita Rubin efterlyser en ny syn på begrepp som skola och bildning.

 • kompetensutveckling kvalitetssäkring |Norge
  11-10-2007

  Kjære leser!

  Det blir bekreftet fra alle retninger og hold at konkurransen er en viktig drivkraft i dagens samfunn. Norden står foran i den globale konkurranse og den nordiske velferdsmodellen er ved å komme på mote rundt om i verden. Men vil vi fortsette slik krever det stadig utvikling, bedre kompetanser og mer kunnskap.

 • kvalitetssäkring kompetensutveckling |Sverige
  11-10-2007

  Destination Åland – kvalitet till varje pris

  -Vår största utmaning är att utveckla Åland som destination och bli ett attraktivt resmål i den internationella konkurrensen. För samma pengar och tid som man åker färja till Åland flyger man med lågprisflyg till storstäderna i Europa. I framtiden ska turisterna komma även om priserna fördubblas, säger Annica Jansson VD vid Ålands turistförbund.

 • kompetensutveckling internationalisering |
  11-10-2007

  Collaborate! And there is more energy!

  4. - 5. October 2007 a Finnish- Estonian conference about non-formal education took place in Tartu. The outcome of the meeting was the realization that collaboration is something that gives energy to all collaboration partners.

 • folkbildning kompetensutveckling |Sverige
  11-10-2007

  Folkbildningen är en viktig aktör för utveckling

  Folkbildningen kan erbjuda vägar till personlig utveckling i ett föränderligt arbetsliv. Det är viktigt att lyfta fram den uppgiften när man reflekterar kring utmaningarna i framtiden, säger Britten Månsson-Wallin, generalsekreterare vid folkbildningsrådet i Sverige.

 • kompetensutveckling innovation |Norge
  11-10-2007

  Økt satsing på innovasjon

  Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen har varslet et fremtidsrettet perspektiv i næringspolitikken i Norge. Han har initiert arbeidet med den første stortingsmeldingen om innovasjonspolitikk. Meldingen skal bidra til å fremme nyskaping og innovasjon. Dette skal styrke den norske konkurranseevnen, og bidra til å sikre et godt næringsliv, samt trygge arbeidsplasser for fremtiden.

 • kompetensutveckling vuxnas lärande |Danmark
  11-10-2007

  Voksenundervisere har behov for nye kompetencer

  ”Voksenundervisere og -formidlere har brug for flere og andre kompetencer for at kunne skabe rammer for innovativ, kreativ og procesorienteret læring. Gennemføre undervisning i fleksible læringsmiljøer med indhold planlagt i forhold til konkret praksis og i tæt samarbejde med virksomheder. Men uddannelse af voksenundervisere følger ikke i tilstrækkelig grad med den udvikling og hastighed arbejdsprocesser, kompetencebehov og dermed lærernes uddannelsesbehov forandrer sig i.”

 • kompetensutveckling näringsliv |Norge
  11-10-2007

  Konkurranse, kulturelle verdier og kompetanse

  Norden er en konkurransedyktig region. På mange målestokker som blir anvendt til å måle velstand, produktivitet, beskjeftigelse, utdanning, ligger vi på topp. Det har ført til at den nordiske velferdsmodellen, som har vært et viktig grunnlag for den positive utviklingen i Norden, er ved å komme på mote rundt om i verden.

 • kompetensutveckling forskning |Danmark
  09-05-2007

  Kompetenceudvikling kan tilrettelægges meget bedre

  Få arbejdspladser får i dag det fulde udbytte af ud af deres investeringer i uddannelse og kompetenceudvikling. Forskere i Norden har analyseret en række vellykkede projekter og kommer med konkrete anbefalinger til både arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Danmark
  04-12-2006

  Livskvalitet for alle - Identitetsbegrepet i voksenuddannelse for handicappede

  “Uddannelse for handicappede fokuserer ikke på at udvikle ensartede individer, men udgør en mulighed for den enkelte at opnå den bedste mulige form for livskvalitet uden hensyn til kompetenceniveau eller handicap” siger Anna Soffia Oskarsdottir.

 • kompetensutveckling vuxnas lärande |Sverige
  01-12-2006

  Lärande och livskvalitet för alla?

  Om lärande som bidrag till god livskvalitet handlar en rapport om undervisning för vuxna med specialpedagogiska behov i Danmark, Norge och Sverige.

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Sverige
  01-12-2006

  Särvuxpedagogerna antar utmaningen

  Engagerade pedagoger kan många gånger vara minst lika kraftfulla pådrivare som offentliga beslutsfattare och representanterna för de olika politiska partierna. En sådan förening är Riksföreningen Särvuxpedagogerna.

 • kompetensutveckling baskunskaper |
  30-11-2006

  Bilingual education in Latvia: The decisions and timeline of implementation of the bilingual education

  1995 – 1996 The initial goal - «to facilitate the integration in the society by improving the Latvian language skills

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |
  30-11-2006

  Bilingual education in Latvia: Higher education and adult education

  Is there any possiblity to study in Russian or English in higher and adult education in Latvia? Yes and no. The answer depends on your personal choice between state financed and private education and, also on the size of your budget.

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |
  30-11-2006

  Bilingual education in Latvia: Reform experience, decision making and the public opinion

  «I think that now, when it's Latvian politicians who have the power, they want to transform all Russians into Latvians, but how is it possible to make a Russian or another person into a Latvian? Our relations will improve if there is mutual respect. Additionally, the attitude would be much more positive if we weren’t subjected to pressure. We are all inhabitants of Latvia and have to respect each other.» These thoughts were expressed by Anastasija, an eleventh-grader in a bilingual school.

 • kompetensutveckling vuxnas lärande |
  29-11-2006

  Adult Education for People with Disabilities in Estonia

  As opposed to the Nordic countries where the model for adult education including adult education for people with special needs has a rather stable and developed level in Estonia most of the questions about education for people with disabilities are still in a discussion phase. This is mainly due to the transition from a state-centred education model towards a model centred around the learner and his or her needs.

 • kompetensutveckling läs- och skrivkunnighet |Sverige
  29-11-2006

  Läs- och skrivförmåga – en generell nyckelkompetens?

  Vi talar ofta om läs- och skrivförmåga som om det vore en generell förmåga – om man väl lärt sig läsa antas man kunna läsa vilken texts som helst. Samma föreställningar finns om skrivandet. Vad och hur man läser och skriver varierar dock beroende på sammanhang och syfte.

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Sverige
  29-11-2006

  Kära läsare

  Detta nummer av DialogWeb handlar om specialpedagogik för vuxna och om funktionell språkundervisning. Samtidigt illustrerar den hur mångfacetterad situationen i Norden och i de baltiska staterna är idag.

 • kompetensutveckling forskning |Danmark
  29-11-2006

  Øget ligeværd, tak!

  Større medindflydelse på tilbud og muligheder samt fokus på personlig og faglig udvikling, der retter sig mod arbejde og en mere uafhængig tilværelse. Sådan lød nogle af budene fra unge udviklingshæmmede i Danmark, da de i forbindelse med et udviklings- og forskningsprojekt blev spurgt, hvordan deres tilværelse kunne forbedres. Projektet har været med til at inspirere en af de deltagende voksenspecialundervisningsskoler til at tage nye metoder i brug i undervisningen.

 • kompetensutveckling integration |Norge
  28-11-2006

  Integrering av flyktninger gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter

  I 2004 godkjente de politiske myndigheter i Norge et introduksjonsprogram som alle flyktninger skulle følge. Programmet skal bidra til integrering gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter. Ordningen har nå vært i funksjon i 2 år, og resultatet lover svært godt.

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Sverige
  28-11-2006

  Pilotprojekt för vuxenundervisning på svenska

  Möjligheterna till organiserad vuxenundervisning för finlandssvenskar med utvecklingsstörning/ funktionshinder (t.ex. fysiska, intellektuella, emotionella, sociala och språkliga) har visat sig vara begränsade.

 • kompetensutveckling baskunskaper |Sverige
  28-11-2006

  Undervisning för personer med specialbehov: Viktigt att börja på rätt trappsteg

  Det gäller att inte falla i ”endera-diket” då man diskuterar undervisning för personer med specialpedagogiska behov. Vid valet av inkludering eller segregering måste man först och främst se till den enskilda individens behov. Ideologin får inte bli viktigare.

 • kompetensutveckling vuxnas lärande |
  15-11-2006

  Learning At Work and For Working Life in Lithuania

  The labour force of Lithuania is relatively educated; however, modern economy needs the improvement of skills, qualifications and adaptability. Highly skilled specialists are one of the key preconditions for introducing and developing science and technologies.

 • kompetensutveckling kvalitetssäkring |
  15-11-2006

  The Learning Organization in Estonia

  Since already a decade the learning organization model, based on the principles of Peter Senge have been propagated in Estonia. According to this model people in an organization learn together in teams instead of everyone alone, individually. The ideal of this model would be that employees decide on their own initiative what and how they want to learn so that the organization as a whole would profit from that.

 • kompetensutveckling glesbygd |Sverige
  15-11-2006

  Kompetensutveckling inte självklar för öbor

  Lärande i arbetet på Kökar utgår från litenhet och långa resor.

 • kompetensutveckling livslångt lärande |Sverige
  15-11-2006

  Skattegranskare får hjälp med att överföra tyst kunskap

  Just nu pågår en omfattande generationsväxling inom skatteförvaltningen i Finland och det betyder att man står inför en ekvation som är svår att lösa. Hur ska överföringen av kunskap, där en stor del är tyst kunskap, kunna göras effektivare?

 • kompetensutveckling läs- och skrivkunnighet |Danmark
  15-11-2006

  Læse- og skrivefærdighed hos voksne i arbejdslivet i Island

  En ganske omfattende forskningsrapport om voksnes læse- og skrivefærdigheder er netop udkommet. Undersøgelsen omfatter voksne i arbejde i alderen 17-70, 321 mennesker har medvirket i undersøgelsen gennem deltagelse i læseprøver, interviews og spørgeskemaundersøgelser.

 • kompetensutveckling distansutbildning |Sverige
  15-11-2006

  Lära svenska genom arbetet

  I dessa tider då man från Skolverket kritiserar resultatet av studier i SFI, Svenska för invandrare, är det på sin plats att rikta strålkastarna på några alternativa sätt att erbjuda undervisning för dem som vill lära sig svenska och arbeta samtidigt. Särskilt intressant är att hitta konstruktiva lösningar där studierna och arbetet kan kombineras och befrukta varandra. Tydligt är att det behövs flexibla lösningar. Här ger vi några exempel.

 • kompetensutveckling läs- och skrivkunnighet |Norge
  15-11-2006

  Lønn for lesetrening

  Når man hører om begreper som ”grunnleggende ferdigheter” og ”basiskompetanse” så er det som regel i forbindelse med politiske visjoner og offentlige festtaler. Det er lite privat initiativ på dette feltet. Men det finnes unntak; Schenker Linjegods er en stor bedrift i norsk målestokk. De tilbyr sine ansatte lese- og skrivetrening i lønnet arbeidstid!

 • kompetensutveckling näringsliv |Danmark
  15-11-2006

  Coaching – et instrument til læring og udvikling

  Coaching trænger ind på arbejdspladserne som et nyt ledelses-, udviklings- og læringsredskab. Og flere mennesker vælger sig privat en coach for at initiere faglig og personlig udvikling. Tendensen opstår i forlængelse af skiftet fra lønarbejder- til karriereorienteret livsstil, og fordi viden ikke som tidligere er monopoliseret hos de få, mener lektor Reinhard Stelter

 • kompetensutveckling livslångt lärande |Norge
  15-11-2006

  Det nye klasserommet!

  I de nordiske landene deltar 79. 48 % av befolkningen (mellom 15 og 64 år) på arbeidsmarkedet. Og det er der voksne egentlig lærer, erkjenner vi. Arbeidsplassen er vårt nye klasserom. Men hvem har ansvaret for at læring skjer- og hvem skal lære?

 • kompetensutveckling fängelseutbildning |Sverige
  15-11-2006

  Kära läsare,

  En allt större del av vuxnas lärande sker på arbetsplatsen. Det nordiska nätverket för vuxnas lärande, LiA, talar om arbetsplatsen som det nya klassrummet. Det är inget litet klassrum med tanke på att nära 80 procent av den vuxna befolkningen i Norden är ute i arbetslivet. Både det faktum att arbetslivet kan ses som en stor plattform för lärandet och att såväl arbetet, arbetslivet som arbetsplatserna förändras i rask takt innebär stora utmaningar.