Filter Rapporter 2012, nvl-rapporter • distansutbildning hållbar utveckling |Norden
  17-10-2013

  Utdanning skaper utvikling i utkantsområder

  En rapport fra Distansnettverket, publicerat 2012

 • hållbar utveckling vuxnas lärande |Norden
  07-11-2012

  Kunnskap for bærekraftig utvikling - Etterutdanning for voksne

  En nettverksgruppe i NVL utvikler en pilot til en etterutdanningsmodul rettet mot voksne i Norden. Arbeidet bygger på rapporten Kunnskap for bærekraftig utvikling – en oversikt over tilbud til voksne i Norden.

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  26-10-2012

  Analyses of Nordic educational projects designed to meet challenges in society

  En gruppe forskere fikk oppgaven med å undersøke felles kjennetegn på prosjekt som har lykkes med å skape forutsetninger for å møte utfordringer, ta vare på muligheter og bidra til en konstruktiv forandring av samfunn og arbeidsliv.

 • validering forskning |Norden
  25-07-2012

  Nordisk forskning och exempel på validering

  Publicerat 2012
  Denna rapport presenterar resultaten från ett projekt som genomförts på uppdrag av NVL, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande och SVL, Rådgivningsgrupp för vuxnas lärande, med finansiering från NMR,

 • distansutbildning kompetensutveckling |Europa
  24-07-2012

  Hvordan arrangere et webinar?

  Denne publikasjonen er utviklet i forbindelse med i det nordiske prosjektet SKJÁR (Nordplus Voksen) og i det nordisk-baltiske Nordplus-prosjektet Boldic perspectives online. Begge prosjektene har innslag av formidling av erfaringer med bruk av nettmøter/webinarer.

 • kvalitetssäkring validering |Norden
  11-05-2012

  Kvalitet i validering i Norden

  Rapporten bygger på et større dokumentationsmateriale, samlet i 5 landerapporter, der er udarbejdet af projektdeltagerne fra Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark.

 • validering kvalitetssäkring |Norden
  11-05-2012

  Quality in validation in the Nordic countries

  The report is based on extensive documentation collected in five country reports which have been prepared by project participants from Iceland, Norway, Sweden, Finland and Denmark.