Det islandske formannskapet i Nordisk Ministerråd, Nordisk nätverk for vuxnas lärande, og Arbeidslivets opplæringssenter på Island takker alle deltakerne og alle de som medvirket til å gjøre konferansen Nordiske broer for livslang læring til en meget opplevelsesrik og givende hendelse. Konferansen etterlater seg en mengde dokumenter - lysbilder fra foredrag og innlegg, rapportering fra sesjoner og mange innspill fra deltakerne på Twitter.
Dokumentasjon fra konferansen følger samme opplegg som konferansepresentasjonen. Innlegg, intervjuer og rapporter legges til presentasjonen av vedkommende personer og/eller sesjoner. I tillegg publiseres flere artikler og intervjuer med konferansedeltakere som i DialogWeb og samtidig på konferansesiden.

 

Dessuten:
Konferansens egen live side, med bl.a. Twitter og Storify
Biophilia Educational Program, som hadde en særskilt posisjon på konferansen - egen informasjonsside 
 

 

Key-note portrett

Anders_Geertsen_2 Virkelige broer
Under sloganet holdbar nordisk velfærd arbejder ministerrådet med at gøre de nordiske landes uddannelser gældende indenfor hele Norden. Nordiske borgere skal kunne tage deres uddannelse eller dele af den i et andet nordisk land.

Geof_Mulgan_2 Aktive borgere eller passive forbrugere?
Geoff Mulgan citerede Michael Young som under efterkrigstiden var en banebryder indenfor britiske uddannelsesorganisationer som Open University, Open Colleges og University of the Third Age. – Hans idé var at trække uddannelsen ud fra universiteternes højborge og genskabe den, ikke mindst for voksne og ældre mennesker.

Kristin_Vala_4 Hvor mange kloder har vi?
Som geolog lærte jeg aldrig noget om økonomi og økonomer lærer aldrig noget om geologi. Vores uddannelsessystemer er ikke gode nok fordi alle skal være specialister og ingen får oversigt over det hele, tilføjede hun.

Workshops

dråpe_i_vann Sesjon 1A: Praksis - teori
Målet for denne workshop er å arbeide tverrsektorielt med voksnes læring vise mangfold, fremme samhandling og styrke den nordiske dimensjonen. Fokus vil være på praksis, basert på faglig/teoretisk grunnlag innenfor ulike områder av dagens nordiske velferdssamfunn.

bat_solnedgang_170 Sesjon 1B: Praksis - teori
I denne workshopen vil fokus være på voksnes grunnleggende ferdigheter. PIAAC-undersøkelsen viser at de nordiske landene ligger forholdsvis bra an i alle ferdighetene og landene ligger også langt foran når det gjelder deltakelse i etter- og videreutdannelse.

NVL_brosjyrer Sesjon 2A: Utdanning - arbeidsliv
Denne workshopen vil sette fokus på utvikling av kompetanse og kunnskap på tvers av utdanning og arbeidsliv. Innledningsvis vil fokus være på introduksjon om læringsprosesser i, og transfer mellom, utdannelse og arbeid.

Plenum

RN_01_IllugiGunnarsson Åpning av konferansen: - Illugi Gunnarsson
minister for utdanning, forskning og kultur i Islands regjeringen

Sefán Stefánsson Chair for day 1 - Stefán Stefánsson avdelingsleder
leder avdelingen for voksen- og yrkesopplæring i Utdannings-, forsknings og kulturdepartementet på Island. Stefán har arbeidet med voksenopplærings- og yrkesutdannelsesspørsmål over lang tid.

1912_160_500_anders_geertsen_170 Key-note: - Anders Geertsen
Chef for afdelingen for Kundskab og Velfærd i Nordisk Ministerråd

namsleidir2---Copy Studiebesøk 10. juni arrangert av NVL
Studiebesøk arrangeres i forkant av konferansen - formiddagen 10. juni. Det kjører to busser til de forskjellige stedene for studiebesøkene, den ene avgår fra Hotel Natura kl 09:15 og kjører via Harpa kl 09:30 med passasjerer til de 4 stedene. Den andre avgår fra Grand Hotel kl 09:30 og kjører samme runde. Bussene henter også deltakere og bringer til alle til Harpa kl 11:30 i tid for registreing og lett lunsj.

press-harpa-01 Speed dating og besøk på kaféer
Målet er å lære nye nordiske kollegaer å kjenne, mingle og fortsette diskusjonen om konferansens tema.

Jokulsarlon_ae_ Utflukter og sight seeing - for de som vil oppleve Island!
Noen hint om turopplegg som kan være av interesse:

Nordiske broer for livslang læring 

Konferanse om tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging mellom forskjellige sektorer innenfor voksnes læring.

10. – 11. juni, Reykjavik 2014

 

 Program til utskrift - pdf 

Program Dag 1:

Alternativ program på formiddagen, studiebesøk til: 
Arbeidslivets opplæringssenter - Ingibjörg E. Guðmundsdóttir, direktør
IÐAN yrkesopplæringssenter - Hildur Elín Vignir, direktør
Mimir-simenntun, livslang læringssenter - Hulda Ólafsdóttir direktør
Islands Universitet, institutt for utdanning - Hróbjartur Árnason, leder 

Busstransport fra Hotel Natura, Grand Hotel og Harpa til studiebesøk:
Fra Hotel Natura – kl. 09.15 – Fra Grand Hotel – kl. 09.30 – Fra Harpa – kl. 09.30
Retur fra studiebesøk til Harpa – til registrering og en lett lunsj før konferanseprogrammet begynner.

 

Konferanse: Dag 1

12:30 - 13:15     

Åpning: Musikk Sigríður Thorlacius med musikere 
 

 


Illugi Gunnarsson Islands utdanningsminister

  

 

 

 

Stefán Stefánsson, Konferanseleder program og praktisk informasjon                      

1. Key-note sesjon

13:15 – 14:00

 Anders Geertsen er chef for afdelingen for Kundskab og Velfærd i Nordisk Ministerråd.

14:00 - 14:45   
 
Kristín Vala Ragnarsdóttir, professor bærekraft vitenskap ved Islands universitet.
14:45 
 
Interaktiv diskusjon med deltakere/web/og mellom de to key-note foreleserne
Kaffepause
15:15 – 17:15 Auður Rán Þorgeirsdóttir og Guðrún Bachmann, prosjektledere for utvikling og innføring av Biophilia metoden: introduksjon med etterfølgende workshops
17:20- 18:15 Speed dating eller Besøk til noen nye spennende kaféer og barer i Reykjavik, icebreaker før middagen.
18:20 og 19:15 Busstransfer fra Harpa til middag på Grand Hotel
19:30        Middag på Grand Hotel

Konferanse: Dag 2

09:00 – 10:00

 

                
 

Åpning, chair,
Jón Torfi Jónasson, 
Islands Universitet

 

 

Learning to make and change the world

Geof Mulgan,
Chief Executive, Nesta (National Endowment for Science, Technology and the Arts) an innovation charity with a mission to help people and organization’s bring great ideas to live.              

 

 10:00               

Kaffe og til workshops

 10:30 – 12:30        

Broer - Workshops

 1.  Praksis – teori

 

 

Sesjon 1 A - Moderator: Ellen Stavlund, VOFO i Norge. Innledere: Tove Holm, Yrkeshögskolan Novia i Sverige og Kirsten Paabye, stiftelsen Idébanken i Norge.

Sesjon 1 B - Moderator: Hróbjartur Árnason, Islands Universitet. Innledere: Xeni Kristine Dimakos, Vox i Norge, Annika Turunen, Åbo Akademi i Finland, Ingrid Wilhelmsen, Folkeuniversitetet i Norge og Cecilie Borgen, Bakers i Norge.

 2.  Utdanning 
– arbeidsliv   

 

 

Sesjon 2 A - Moderator: Ingegerd Green, Skärteknikcentrum i Sverige. Innledere: Bjarne Whalgren, NCK, Nationalt Center for Kompetenceudvikling ved Århus Universitet, Ingegerd Green og Michael Andersen, Danmarks Evalueringsinstitut.

Sesjon 2 B - Moderator: Asta Modig, NVLs koordinator/Skolverket i Sverige. Innledere: Pär Sellberg, Myndigheten för yrkeshögskolan i Sverige og Iðunn Kjartansdóttir, IÐAN yrkesopplæringssenter på Island. 

 3.  Utdanning –
kultur – natur

 

 

Sesjon 3 A -  Moderator/Innledere: Helga Rut Guðmundsdóttir, Islands Universitet, Guðrún Jónsdóttir Bachman, Islands Universitet og Auður Rán Þorgeirsdóttir, Project Manager at the Icelandic Ministry for Education, Science and Culture.

Sesjon 3 B -  Moderator: Hans Mikkelsen, International Business Academy i Danmark. Innledere: Shahamak Rezaei, Roskilde Universitet i Danmark, Gestur Hovgard, Færøyenes Universitet og Guðjón Þorkelsson, Matís, matforskning, på Island.

 4.  Policy og praksis

 

 

Sesjon 4 A - Moderator: Ingibjörg E. Guðmundsdóttir, Arbeidslivets opplæringssenter på Island. Innledere: Berny Brady, AONTAS i Irland, Guðrún Eyjólfsdóttir, Arbeidslivets hovedorganisasjon på Island og Halldór Grönvold, Landsorganisasjonen på Island. 

Sesjon 4 B - Moderator: Tormod Skjerve, Virke arbeidsgiverorganisasjon i Norge. Innledere: Tormod Skjerve og Lena Engfeldt, Kunnskapsdepartementet i Norge.

 12:30 – 13:30 

Lunsj

 13:30

Kulturinnslag

 13:45 - 14:15

 

 

 

 

 

 

Kompetensbaser, arbetsmarknadsrörlighet och regional utveckling. Tre utmaningar för framtida analys, planering och omställning i nordens regioner (och ett förslag till lösning)

Martin Henning, studierektor Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi 
 

 14:15 – 15:00        

Viktige tanker fra konferansen, dialog med deltakere ledes av Antra Carlsen NVLs hovedkoordinator og Ingibjörg E Guðmundsdóttir direktør Arbeidslivets opplæringssenter i Island

 

 Program juni 2014 

                         

Innledere - intervjuer

Gudrun B Hvad er Biophilia for noget?
Guðrún Bachmann fra Islands Universitet forklarer idéen bag Björks og Nordens projet– Man har længe vidst at videnskab og kunst støtter hinanden, sagde Guðrún Bachmann. – Kunstens synsvinkel åbner for større forståelse af mange af videnskabens elementer – og omvendt. Björk fører det længere hen ad vejen. Hun vil give kreativiteten en central rolle i hvordan børn lærer.

Ingibjorg_E_Gudmundsdottir_2 Voksenlæringens betydning
Arbeidslivets opplæringssenter blev oprettet i 2002, efter at fagforeninger og arbejdsgivere havde indset behovet for uddannelse af ufaglærte og voksne uden afsluttet gymnasial uddannelse.

Berny-Brady-Ireland Irske forandringer
Det er interessante tider for os, der arbejder med voksenlæring i Irland. Vi oplever de største forandringer, siden den irske stat blev grundlagt. Og nøglen til disse forandringer er, at regeringen for første gang nogensinde har besluttet, at videregående uddannelser og erhvervsuddannelser skal integreres i statens arbejde for et bedre samfund

Deltakere - intervjuer

Vígdis-Johannesen-(frá-FB)-(1) Ønsker et generelt kompetenceløft
Vígdis og de andre færøske kvinder er glade for, at de rejste til Reykjavík for at deltage i konferencen. – Vi fik alle meget ud af at deltage. Det var især interessant at høre om, hvordan andre lande har arbejdet med at etablere voksenlæring.

Alf-Toyra_1 Med for at knytte kontakter
Jeg har fået meget ud af at deltage i workshops, og især til festmiddagen tirsdag aften havde vi mange spændende diskussioner. Vi har snakket og knyttet kontakter. Man når jo ikke at tale med alle deltagerne, så det bliver kun til en lille del, fortæller Alf Töyrä fra Nordsverige.

Hans-Mikkelsen-DK Magien ligger i konteksten
Biophilia er skabt i en islandsk kontekst med Bjørk som hovedperson, og det skaber en helt særlig aura omkring resultatet, der i Island er blevet til en stor ting. Spørgsmålet er, hvordan Biophilia kan bruges i andre sammenhænge, siger Hans Mikkelsen om det islandske projekt Biophilia Education, der blev præsenteret på konferencen Nordiske Broer.