Konferencer

På denne side finder du en liste over kommende konferencer og arrangementer som NVL afholder. Læs mere om vores kommende konferencer ved at klikke på billederne nedenfor. 

Kommende konferencer

Kalender Konferanser Sverige
25-09-2019 

Nordisk konferens om inklusion

Alla är eniga: civila samhället är en oumbärlig resurs när det gäller att skapa delaktighet och inkludera flyktingar och nyanlända. Men för att kunna ta vara på civilsamhällets kraft krävs det ett väl fungerande samarbete med det offentliga.