Evaluering av konferansen 
Voksnes læring og inkludering
i arbeids- og samfunnsliv

 

Tilbake til konferansesiden

120 av 240 deltakere har svart på evelueringen. Resultatet er tydelig, går entydig i en retning - at arrangementet var vellykket og til nytte for de aller fleste.
At nordiske arrangement er ettertraktet bekreftes ved at nesten alle som svarer mener nordiske møteplasser er nyttige (97,5%). 
Her følger en oppsummering av evalueringen.

Hovedinntrykk:

Evalueringen viser at konferansen var et vellykket arrangement. På spørsmål om hovedinntrykk etter konferansen svarer alle at konferansen var god eller meget god. (52 % meget god og 48 % god).
Diagram over skjemasvar. Tittel på spørsmål: Hva er ditt hovedinntrykk etter konferansen. Antall svar: 118 svar.

Studiebesøk:

Tilbakemeldinger og evaluering viser at alle studiebesøkene var vellykket. Rundt 130 deltakere ønsket å deta i studiebesøk. Selv om ikke alle så anledning til å komme var oppmøte på studiebesøk bra. De som svarer på evalueringen og som deltok i studiebesøk bekrefter alle at studiebesøket var godt (23%) eller meget godt (77%).

 

Vurdering av hovedinnledere - keynotes:

Mellom 75 og 90 prosent av deltakerne mener hovedinnlederne, Jan-Paul Brekke, Karen Lund og Lisa Kings var meget gode eller gode.

 

Paneldiskusjon:

Nesten 80% av våre deltakere mener paneldiskusjonen var god (60%) eller meget god (18%). Bare 10% mener diskusjonen var dårlig.
Diagram over skjemasvar. Tittel på spørsmål: Hva er din vurdering av konferansens paneldiskusjon?. Antall svar: 119 svar.

 

Vurdering av arbeidet i sesjonene: 

Det er tydelig at deltakerne er godt fornøyde med arbeidet i sesjonene.
60% sier at de fikk godt utbytte arbeidet i sesjonene de deltok i. 63% mente at innlederne var godt forberedt og flinke til å formidle.

 

Hva ville du gjort bedre - hva fikk du med deg hjem?

«Svar på spørsmålene “hva ville du gjort bedre - hva fikk du med deg hjem?” gir oss mange gode råd om hva som kan gjøres bedre.
De tar NVL med seg til fremtidige arrangement.

Noen av kommentarene:

Flere sesjoner-workshop på konferansen for alle de praktiske erfaringene fra forskjellige land var det som gav meg mest, mer enn key-not (selv om de var gode)
 

Mer tid til diskusjon i grupper og plenum


Inspiration og opmuntring med hjem til mit videre arbejde med voksenlære spørgsmål
 

Burde ikke vært så mange innledere og diskusjoner pr sesjon, da det ble veldig raskt og overflatisk. Hadde vært bedre å kunne gå litt mer i dybden og få lengre og bedre diskusjoner


Danskan var svår att förstå. :-)

helt perfekt- venter spent på neste konferanse og nye temaer!


Jeg fik indblik, viden og masser af inspiration.

Jag saknade de nyanländas eget perspektiv. Vilka erfarenheter har flyktingarna själva? de saknades både i publiken och på scenen.


Kanskje inkludering i et mer vidt perspektiv, gikk veldig mye på innvandring her. Utenforskap handler om mer enn det.Jeg manglet perspektiven av folk som er migranter selv og hva de syns om integrering/ inkludering i arbeidslivet og i samfunnet. Det virket litt mye at vi snakket om dem men ikke særlig med dem.

Misvisende tittel på konferansen. Tror 80-90% av innholdet omhandlet migrasjon . Voksnes læring og inkludering er mye mye mer enn migrasjon, men dette ble veldig lite omtalt. Tittel på konferanse, innhold i invitasjon og all forhåndsinfo tilsa ikke at det var så sterk overvekt av migrasjon. Migrasjon er viktig, men her var det "alt". Hvorfor ikke kalle konferansen "Inkludering og opplæring av innvandrere"? Det hadde vært en mer ærlig tittel! Slikt skaper irritasjon! Unødvendig!
 

Kanskje inkludering i et mer vidt perspektiv, gikk veldig mye på innvandring her. Utenforskap handler om mer enn det.

 

 

Nordiske møteplasser: 

Det er tydelig at mange mener at nordiske møteplasser er nyttige, at det å delta nordisk gir en ekstra nytte i arbeidet nasjonalt. Hele 97,5% mener dette. Og med konferansen “Voksnes læring og inkludering i samfunns- og arbeidsliv” i tankene er 98,3% av de som deltok i evalueringen interessert i å delta i flere nordiske konferanser. Dette er meget inspirerende for NVL som legger ned et stort arbeid i å skape nordiske møteplasser.

 

 
Diagram over skjemasvar. Tittel på spørsmål: Om NVL skal arrangere nordiske konferanser i fremtiden vil vi gjerne vite om dine synspunkter til det. Syns du at nordiske møteplasser – konferanser - nettverk og møter – gir en ekstra nytte i den jobben du deltar i nasjonalt . Antall svar: 118 svar.
Diagram over skjemasvar. Tittel på spørsmål: Med konferansen "Voksnes læring og inkludering i samfunns- og arbeidsliv" i tankene. Hvor interessert er du i å delta i flere nordiske konferanser. Antall svar: 118 svar.

Temaer som deltakerne kunne tenke seg å få tatt opp i nordiske møter og konferanser:

Voksnes læring og kompetenceudvikling i arbejdslivet, formelle kompetencer og relation til arbejdslivet, partspolitik ift kompetenceudvikling, forskning og praksis


Flere konferanser med fokus på integrering av flyktninger, hvor det er lagt godt tilrette for erfaringsutveksling vil være interessant.
 

Voksenpedagogikk mot utenforskap, voksnes læring for reell samfunnsutvikling


Metodikk i språkopplæring, for funksjonelt språk. Arbeidsretting.
 

Alt :-) Hvad forstår vi ved "velfærd" og "demokrati" -hvordan praktiserer vi det? Hvordan kan nordiske lande arbejde sammen om kompetence-afklaring i praksis?


De frivilliges innsats på feltet
 

Kvinnors etablering på arbetsmarknaden


Kulturforståelse, fremtidens arbeidsmarkedet, kommunikasjon
 

Virtuell mobilitet i Norden. Ett sätt att stärka nordiskt samarbete.


Pedagogiske metoder i voksenopplæring, demokratiopplæring og medborgerskap, funksjonshemning og utenforskap (fordi dette er en gruppe hvor svært mange havner i utenforskapet på samme måte som flyktninger og innvandrere, men som blir litt i skyggen) mer om arbeidsgiveres rolle og og ikke minst ansvar i inkludering av ulike grupper i arbeidslivet, samarbeid mellom offentlige myndigheter og arbeidsliv på dette området, digitalt utenforskap ( spesielt når det gjelder eldre - men her forsterker utenforskapet seg også for grupper som langtidsledige, flyktninger/innvandrere og andre sårbare grupper)
 

Hälsa och välfärd


Samarbete mellan stat, kommun och organisationer inom det civila samhället
 

Takk!

NVL takker alle som deltok i evalueringen - den er av stor nytte for oss i det fremtidige arbeidet.