Kjære konferansedeltaker. Samtidig som vi takker for din deltakelse og håper at du fikk et godt faglig og sosialt utbytte under konferansedagene i Reykjavik ber vi deg om å gi oss dine synspunkter på konferansen. Det kan du gjøre ved å svare på spørsmålene her på siden. 

Thank you for your participation in the conference! We hope you enjoyed your stay in Reykjavik and would appreciate your feedback and comments about the conference. You can tell us your opinion by responding to the evaluation questions below.

"

Hva er din vurdering av konferansens KEYNOTEs

.

Sesjoner - sesjonene er ordnet etter sesjonsnummer og navn på moderator - chair

Nordiske møteplasser

Om NVL skal arrangere nordiske konferanser i fremtiden vil vi gjerne vite om dine synspunkter til det

-

Takk for at du tok deg tid til å svare på våre spørsmål. Du avslutter evalueringen ved å klikke på - SEND