Norsk formannskap i Nordisk ministerråd 2017

Voksnes læring og inkludering 
i arbeids- og samfunnsliv 

konferanse i Bergen 13 – 14 november 2017

Konferansen i Bergen ble en suksess. Det viser evalueringen og de mange tilbakemeldingene vi har fått.
Denne websiden er en dokumentasjon fra konferansen.
Presentasjoner og innlegg er publisert på websiden der de hører til.
Vi kan anbefale intervjuene med deltakere som svarer på spørsmål om hva som er utfordrende med inkludering og hva de tar med seg hjem fra konferansen. Samtalen med Lisa Kings er en utfyllende forlengelse av hennes innlegg og innleggene til Jan-Paul Brekke og Karen Lund gjengis i sin helhet. 
Lysbildepresentasjonene til key-notes er gjengitt i deres presentasjon. 
Presentasjoner og rapportering fra alle sesjonene og er gjengitt i vedkommende sesjon.

I tilknytning til konferansen har NVL opprettet en egen ressursside - BAKGRUNNSMATERIELL - med innhold relatert til konferansens tema. Denne siden vil vi oppdatere fremover og tar gjerne mot innspill og forslag til innhold. 

 

Intervjuer

 

 
Marcello 
 
Bhanumathi og Åse
Henrika 
David 
Tina 
 

 

 
Kirsten 
 
Jan-Paul 
Karen 
Lisa og Pernian 
Bækkalokket kor
 
På konferansen i Bergen stilte vi noen av deltakerne spørsmål om hvilke utfordringer de så når det gjelder inkludering og vi spurte også om hva de tok med seg hjem fra konferansen. 
Marcello Marrone er Chef på utbildningsenheten i Skolverket i Sverige. Bhanumathi Natarajan og Åse Møller-Hansen arbeider med integreringsoppgaver i NAV i Hordaland. Henrika Nordin er Verksamhetsledare i Bildningsalliansen i Finland. David Im er innvandrer på Færøyene og arbeider med å assistere andre innvandrere.  
Tina Bøgehave Christiansen er Enhetsleder i Uddannelsesforbundet i Danmark. Kirsten Lotze er Chefkonsulent i Kompetencesekretariatet i Danmark.
Dr. Lisa Kings, lektor ved Institutt för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola i Sverige i samtale med Pernian Shafiei Ranjbar. Vi viser også innleggene til Jan-Paul Brekke og Karen Lund i full lengde. Presentasjonene (ppt) til alle tre hovedinnlederne finnes i deres presentasjon her på siden. Til slutt viser vi et kort klipp av den fine korsangen til Bækkalokket kor. 

Video: Pernian Shafiei Ranjbar og Johanni Larjanko

 

Takk

Integrering og inkluderingsspørsmål har vært høyt oppe på den nordiske agendaen i 2017. NVL arrangerte konferansen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) som en del av Norges formannskapsprogram i Nordisk ministerråd i 2017. Arbeidet innen forskjellige nordiske program og organisasjoner ble sammenfattet og flere faglige nettverk bidro. Konferansen representerer ogaså starten på implementering og videreformidling av mange gode løsninger som ble løftet frem av deltakere og bidragsytere på arrangementet.
NVL takker alle organisasjoner og personer som har vært involvert for deres innsats og engasjement i Programkomiteen

 

NVL organiserte konferansen i samarbeid med:

  • Roskilde Universitet
  • Kompetenscentrum Gotland
  • Hillerød Sprogskole
  • Voksenopplæringsforbundet, VOFO
  • Kompetanse Norge
  • Avdeling for analyse, internasjonalt samarbeid og kompetansepolitikk, KD

 

 

 

Detta temanummer av Dialog
handlar om nordiska erfarenheter
kring integration och inklusion
inom vuxnas lärande.

Key notes - hovedinnlegg

Jan-Paul-Brekke_2_a.jpg
Jan-Paul Brekke
Jan-Paul Brekke, Dr. polit., Forsker II ved Institutt for Samfunnsforskning i Norge.

Karen_Lund
Karen Lund
Lektor ph.d. - DPU/Århus Universitet, Danmark

Lisa Kings_1_a.jpg
Dr. Lisa Kings
Lektor, Institutt för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola, Sverige

Paneldiskusjon

Inkludering gjennom arbeidslivet - Hvordan kan læring på arbeidsplassen bidra til inkludering? Fasilitert samtale mellom paneldeltakere fra arbeidsmarkedets parter.

Mette-Høgh_2_a.jpg Mette Høgh
formand i HK Handel i Hovedstaden, Danmark

SveinnAdalsteinsson504x802_aa.jpg Sveinn Aðalsteinnson
direktør for Arbeidslivets utdanningssenter i Reykjavik.

Helen-Rönnholm_bilde_1.jpg Helen Rönnholm
Helen Rönnholm är näringspolitisk expert på Svensk Handel

Roger Bjørnstad_1_a.jpg Roger Bjørnstad
sjeføkonom, LO Norge

Anna Kahlson_1_a.jpg Anna Kahlson
Anna Kahlson skal lede paneldebatten på dag 1 på konferansen.

Om konferansens tema

Virva Muotka
Finland
 
Sveinn Aðalsteinsson
Island

Gro Holstad 
Norge
 

Hilsen fra Nordisk ministerråd

Dagfinn Høybråten
Dagfinn Høybråten

Åpning og ledelse av konferansen

 


Kunnskapsminister
Henrik Asheim
 


Ordfører i Bergen
Marte Mjøs Persen

 


Avdelingsdirektør
i Kunnskaps-departementet
Tone Horne Sollien


Direktør i
Kompetanse Norge
Gina Lund

 

Sesjoner

1. Arbeidsplassen som læringsarena for folk som står i faresonen for utenforskap.

Sesjonen ledes av Margrethe Marstrøm Svensrud, leder for Seksjon for arbeidsliv og realkompetanse i Kompetanse Norge 
Gå til sesjon 1


2. Modeller for samarbeid mellom skole, virksomhet, flyktninger og innvandrere.

Sesjonen ledes av Anne RasmussenSprogsenter Nordsjælland, Danmark og Jenny Lennhammar, Kompetenscentrum Gotland.
Gå til sesjon 2


3. Validering et viktig väg till inkludering i arbetsliv

Sesjonen ledes av Svante Sandell, Undervisningsråd, Skolverket, Sverige
Gå til sesjon 34. Nordiske eksempler på fremgangsrik integrering via folkeopplysning

Sesjonen ledes av
David Samuelsson, Generalsekreterare i Studieförbunden, Sverige og Gro Holstad Generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet, Norge 
Gå til sesjon 4


5. Digitale veier til inkludering.

Sesjonen ledes av Alastair Creelman, E-læringsspesialist ved Linnaeus Universitetsbibliotek, Kalmar, Sverige. 
Gå til sesjon 56. Deltagerinvolvering og praksisnær samskabende læring – en vej til inklusion?

 Sesjonen ledes av Marianne Sempler, Utviklingspedagogisk seniorkonsulent ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering, Norge.
Gå til sesjon 6


7. Veiledning og karriereveiledning for bedre inkludering

Sesjonen ledes av Rie Thomsen, PhD og lektor ved Aarhus Universitet 
Gå til sesjon 7


 

Studiebesøk

Studiebesøk A - "Ordntli' arbeid".
Presentasjon av et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune, NAV, LO og NHO.

Studiebesøk B - Norskprøven for innvandrere
Deltakere møtes kl 9.00 ved inngangen til konferansehotellet - så går vi samlet til studiebesøk.Norskprøven for innvandrere13. november kl.

Studiebesøk C Folkeuniversitetet.JPG Studiebesøk C - Kompetansepluss
Folkeuniversitetet Vestlandet sammen med representanter fra virksomheter som gjennomfører opplæring

Andre aktiviteter

Bækkalokket kor_1.jpg
Bækkalokket kor
Bækkalokket er et kor som består av både innsatte, løslatte, pårørende, frivillige og ansatte ved oppfølgingssenteret Kalfarhuset