Ressursside for Voksnes læring og integrering

 

Denne siden inneholder bakgrunnsmateriell som er relevant for Voksnes læring og integrering i samfunns- og arbeidsliv. Dokumentene er sortert etter land og Norden om dokumenter involverer flere enn ett av landene. Vi tar gjerne i mot henvisninger til dokumenter og linker som er relevante for konferansens tema. Ta gjerne kontakt med NVLs nasjonale koordinatorer

Tilbake til hovedsiden 

 

Danmark

 

 Om Integrationsgrunduddannelsen (IGU) 

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er en 3-årig forsøgsordning, som skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked. 
 


 NVIE - NATIONALT VIDENCENTER FOR INKLUSION OG EKSKLUSION

Videncenter gennemfører i dag projekter og uddannelsesforløb i mange af landets kommuner og er desuden tilknyttet en række centrale styregrupper og netværk. Ekspertise med inklusion på voksenområdet

NVIE har stor ekspertise med inklusion på voksenområdet. NVIE arbejder med forskellige grupper af fagprofessionelle alt efter, hvilken form for inklusion, der er på tale og i hvilke sammenhænge. Tre hovedområder ”Hverdagsliv, Organiserede fællesskaber, Offentlige indsatser”.


 Viden og værktøjer om Inklusion og specialpædagogik DPU/AU


 ”Cursiv” DPU/AU tema nr. 2015: ”Perspektiver på inklusion” 


 Om socialøkonomiske virksomheder

  1. liste over virksomheder 
  2. om socialøkonomiske virksomheder Erhvervsstyrelsen 

Norge

 NOU 2017: 2 - Integrasjon og tillit— Langsiktige konsekvenser av høy innvandring 

 Stortingsmelding 16 - 2015-2016: Fra utenforskap til ny sjanse - Samordnet innsats for voksnes læring

 Frisch-senteret/2017: Immigrant labor market integration across admission classes 

Finland

Ny utbildningsmodell för invandrare – Lagen om fritt bildningsarbete ändras

 

Inrikesministeriet - Framtidens invandring 2020

kommer att bedöma invandringen till Finland och vikten av mobilitet för samhället. Strategin granskar frågor som rör invandring, rörlighet och integration och definierar trender och mål för finländsk invandringspolitik.

Island

Innhold kommer

Sverige

Norden

Nordregio policy brief: Fler flyktingar fortare i arbete: Åtgärder för snabbare etablering på arbetsmarknaden

Denna policy brief sammanfattar den kunskapsöversikt som Nordregio tagit fram på uppdrag av projektet "Nordisk samverkan  om integration".

Inclusion of refugees through non-formal education 2017: – Nordic best practice
The project report presents a research study of good cases on inclusion from the Nordic countries, and tries to answer the question: What is required for new arrivals to become part of a new society and working life?

Språktrening helt uten skrift - et Nordplus voksen prosjekt 

 Nordiskt samarbete om integration 

 Nordens Välfärdscentrum

Rapport ”Röster från immigranter i Norden - Om att bli en del av samhället” 
 

 Clearingcentralen: nyheter, goda exempel, fakta och forskning om integration och inkludering.

Uddannelse, arbejde og integrering i Norden
Kortlægning af godkendelsesordninger for udenlandske uddannelser, erhvervskvalifikationer og komplementerende uddannelser.

 TN2017:556 Delrapport 1 

 TN2017:557 Delrapport 2

Nordregio news/2016 - Om migrasjon og integrasjon i Norden 

 NIBR/2014: Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark 

 Institutt for samfunnsforskning/2916: En komparativ analyse av effekter av innsats for å inkludere utsatte unge i arbeid i Norden 

Forskning i Norden om:

 Interkulturel pædagogik2013 

 Diversity Super Diversity Transnational Entrepreneurship 2012

Internasjonalt

 ELM MAGASINE 
"Polarisation is the opposite of social inclusion"
Elm (European Lifelong Learning Magazine) is a free online magazine on lifelong learning and adult education.