Innovationskonferens 2012

Solnedgang_3 Bakgrunn - Innovation – voksnes læring og kompetanseutvikling
Nordisk innovasjon i voksnes læring En kreativ tanke har liten verdi om den ikke kan omsettes i praksis. Det er først i nytteverdien at det innovative kommer fram. I alle tider har gode pedagogiske ideer kommet fram uten at det har ført til endringer i læring. Av og til skjer det at vi får det til – at vi tenker, at vi setter i gang og lykkes på en slik måte at det nye blir bestående og ettertraktet.Det er dette som står i fokus når Innovasjonskonferansen 2012 foregår i Oslo 4. til 5. juni 2012.

Åpning av konferansen

1934_fs_04_kor_follo
Konferansen åpner
Innovation – stora drömmar och små stegVarför är det skönt att kyssas? Blir man bättre i matematik om man får tugga tuggummi medan man löser uppgifterna? Varför kan kvinnor göra flera saker på samma gång och män bara en?

Key-note

AVVISATI, Francesco_2_small_a Hvorfor innovasjon?
Francesco Avvisati, analytiker från OECD:s center för pedagogisk forskning och innovation (CERI)Paul Chaffey, administrativ direktör för näringslivsföreningen Abelia i Norge

DSC4283_Johannes_Jansson_norden Vad innebär innovation?
Anssi Tuulenmäki, forskningsledare vid Design Factory vid Aalto-universitetet i Finland. Lotte Darsø, professor i innovation vid Aarhus universitet i Danmark.

Solnedgang_1 Hvordan å innovere?
Kaj Mickos, professor i innovationsteknik vid Mälardalens Högskola i Sverige. Hanna Toiviainen, forskare vid forsknings- och utvecklingscentret CRADLE vid Helsingfors Universitet

Sesjoner

logo_2 Sesjoner Innovation – voksnes læring og kompetanseutvikling
”Innovation – voksnes læring og kompetanseutvikling”Sesjoner den 5. juni kl. 11.00 – 13.45

Blomster_2 Sesjon 1 - Innovative national and regional policies; impact on the structures and practices
Chair:Jouni Kangasniemi is a senior adviser at the Finnish Ministry of Education and Culture (unit for adult education policy).

Blomster_1 Sesjon 2 - Innovativ partnerskap mellom offentlige og private virksomheter og utdannelse – effekt og innvirkning på praksis og læring
Chair:Mette Abrahamsen, Projektchef Tænkentanken DEA, MPA, Cand. mag. Dansk og Informationsvidenskab.

Bolger_11 Sesjon 3 - Innovative læringsmiljøer – utfordringer og muligheter for læringsmiljø, lærernes kompetanse, ledelsesstrukturer etc
Chair:Björn Garefelt, arbetar på Folkbildningsrådet med omvärlds- och folkbildningspolitiska frågor. Engagerad i folkbildningens gemensamma framtidsarbete, Folkbildningens Vägval & Vilja, vilket mynnar ut i ett gemensamt folkbildningspolitiskt dokument under 2012.

Fugl_11 Sesjon 4 - Medarbeiderdreven innovasjon – læring på arbeidsplassen
Chair:Steen Høyrup er lektor i pædagogik ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus universitet, og leder af forskningsprogrammet "Organisation og Læring" under instituttet. Arbejder internationalt i det europæiske forskernetværk EDI: Employee-driven innovation and workplace learning. Forskningsinteresser er innovation, herunder medarbejderdreven innovation, og arbejdspladslæring.

Fugl_22 Sesjon 5 - Innovative pedagogy, didactics and learning – learning about and through innovative learning processes
Chair:Niels Henrik Helms, director of the Knowledge Lab, University of Southern Denmark, SDU

Fugl_44 Sesjon 6 - Innovativ kompetanseutvikling av ledere, formidlere og lærere
Chair:Peter Hanke, deler sin gerning mellem klassisk musikudøvelse, forskning i lederskab, undervisning i executive education og entrepreneurship til ære for kunstens udfoldelse både indenfor og udenfor det konventionelle kulturliv.

Valgfrie aktiviteter

09_konferansedeltakere Valgfrie innovative aktiviteter
Valgfrie innovative aktiviteter

Dokumentasjon

1934_fs_04_kor_follo.jpg Konferanseavslutning
Konferanseavslutning

26_engasjement Intervjuer med deltakere
Intervjuer med deltakere

Engineerium_1-550x300 Aker Solutions
Aker Solutions

antraC Storify - Innovationskonferanse 2012
Storify - Innovationskonferanse 2012