Europa 
03-11-2016 

Nordisk Råd vil oprette EU-kontor i Bruxelles

Onsdag aften blev det vedtaget, at Nordisk Råd skal oprette et EU-kontor i Bruxelles.

Norden 
30-10-2015 

Uusi pohjoismainen yhteistyöohjelma

Pohjoismainen koulutus- ja tutkimusministerineuvosto (MR-U) on tehnyt päätöksen vuonna 2015 käynnistettävästä uudesta yhteistyöohjelmasta, jonka otsikkona on ”Koulutuksen ja tutkimuksen laatu ja relevanssi”.

Norden 
23-03-2015 

Nordens dag

Idag firas Nordens dag i hela Norden

Norden 
26-01-2015 

Så skall Danmark leda det nordiska samarbetet 2015

Danmarks plan för Norden 2015

Jämställdhetspanelen från vänster: Illugir Gunnarsson, minister, Satu Haapanen, ordförande för Medborgar- och konsumentutskottet, Mia Heikkilä, forskare vid Mälardalens högskola och Lisa Andersson Tengner, utbildare och jämställdhetskonsult.
Norden 
20-11-2014 

Dags för männen att kämpa för jämställd utbildning

Nu är det männens tur att arbeta för jämställdhet inom utbildning.

Norden 
29-10-2014 

Utbildning och kunskap nordiska prioriteter

Utbildning prioriteras högt när de nordiska ministrarna möts på den 66:e nordiska sessionen i Stockholm.

Norden 
27-08-2013 

Näringsutskottet vill satsa på Nordjobb

Fler ungdomar i arbete, nordisk samordning av EU direktiv och ett gemensamt pantsystem var tre av frågorna som fanns på agendan för Nordiska rådets näringsutskott under sommarmötet i slutet av juni.