Nordiska nätverk

NVL bygger nätverk kring nordiskt prioriterade teman där det finns behov och ett nordiskt intresse. De nordiska nätverk som arbetar med något aktuellt tema kan samarbeta med nationella nätverk, som NVL koordinatorerna i de olika länderna inbjuder till. Organisationer som deltar i nordiska nätverk kan omsätta den nordiska kunskapen inom sin verksamhet, samt deltar också i förmedling av resultat och spridning av de nordiska erfarenheterna genom sina medlemsorganisationer eller nätverk. NVL:s nätverk har kompetensskapande och
policyutvecklande uppdrag. Nätverken jobbar med utredningsuppdrag och skapar mötesplatser inom teman som prioriteras i Norden. Alla nordiska länder ska vara representerade och balans mellan olika sektorer eftersträvas i nätverken. NVL stödjer också nätverksskapandet i Norden genom att följa upp och stödja existerande nätverk.

 

NVL:s aktiva nätverk
2022

Avslutade nätverk
2017 - 2021