Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet

Med arbeidsplassen som arena undersøker vi hvordan virksomheter fra ulike bransjer og sektorer arbeider med å dekke kompetansebehov knyttet til teknologisk og digital utvikling. Nettverket drøfter også mulige systemer for å dokumentere kompetanse som medarbeidere tilegner seg i arbeidslivet, med sikte på realkompetansevurdering (validering). I tillegg deler vi eksempler på betydningen av kost-nytteanalyser av kompetanseinvesteringer i arbeidslivet (RIO). Nettverksmedlemmene representerer partene i arbeidslivet i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.
 .

Aktuelt

kompetanseutvikling | Norden
09-04-2019 

Verksamhetsplan 2019

Detta skall nätverket göra 2019.

Foto: Pixabay
forskning | Danmark
08-04-2019 

Ændrede karriereveje for forskere

Flere forskere ansættes i det private erhvervsliv

Ekonomiedoktorn Birgitta Forsström har erfarenhet av nordiskt arbete på flera olika nivåer. Fotograf: Linda Vänskä
vuxenutbildning hållbar utveckling | Finland
28-01-2019 

”Utbildningen för vuxna måste förändras”

När staten inte hinner med tar marknadskrafterna över vuxenutbildningen, säger Birgitta Forsström från NIVA.

Kan vi få fram gode bilder av hvilken kompetanse den enkelte må ha i framtiden? Det jobbes aktivt i de nordiske land for å få fram kompetansebehovsanalyser for landet som helhet. Foto: Torhild Slåtto
kompetanseutvikling livslang læring | Norge
27-11-2018 

Nordiske land analyserer framtidens behov for kompetanse

Den norske regjeringen har systematisert arbeidet med kompetanseutvikling i befolkningen gjennom Kompetansepolitisk strategi og Kompetansepolitisk råd.

læs mere

Publikationer

kompetensutveckling | Norden
16-05-2017 

Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv

Hållbar konkurrenskraft och välfärd i Norden kräver rätt kompetens hos individer och verksamheter. Systemen för kompetensförsörjning måste därför fungera – ur arbetslivets perspektiv!

vuxenutbildning kompetensutveckling | Norden
14-06-2016 

Arbejdsliv i Norden – Udfordringer og forslag

Poul Nielson, tidigare dansk EU-kommissionär och minister, har på uppdrag av Nordiska ministerrådet gjort en strategisk genomlysning av

Aktiviteter

 

26


feb

Recognition of skills and competence at the workplace, Finland

Dato:  26  -  26.02.2019
Klokken:  08:30 - 12:30

 

21


nov

Digitaliseringsreisen - hvordan får vi de ansatte med?

Dato:  21  -  21.11.2018
Klokken:  08:00 - 11:30