Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet

Med arbeidsplassen som arena undersøker vi hvordan virksomheter fra ulike bransjer og sektorer arbeider med å dekke kompetansebehov knyttet til teknologisk og digital utvikling. Nettverket drøfter også mulige systemer for å dokumentere kompetanse som medarbeidere tilegner seg i arbeidslivet, med sikte på realkompetansevurdering (validering). I tillegg deler vi eksempler på betydningen av kost-nytteanalyser av kompetanseinvesteringer i arbeidslivet (RIO). Nettverksmedlemmene representerer partene i arbeidslivet i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.
 .

Aktuelt

kompetanseutvikling | Norden
09-04-2019 

Verksamhetsplan 2019

Detta skall nätverket göra 2019.

Foto: Pixabay
forskning | Danmark
08-04-2019 

Ændrede karriereveje for forskere

Flere forskere ansættes i det private erhvervsliv

Fra venstre Maria Gudmundsdottir (SAF), Helen Rönnholm (Svenskt Näringsliv), Claus Eskesen (3F), Anni Siltanen (EK), Sveinn Adalsteinsson (FA), Mattias Samuelsson (LO), Anne Folkvord (Akademikerne), Riina Nousiainen (STTK), Kari Hoff Okstad (Arbeidsgiverforeningen Spekter) og Inger Dyrnes (NVL Norge). Christine Bernt Henriksen (DI) var ikke tilstede da bildet ble tatt.
kompetanseutvikling voksnes læring | Norden
10-10-2018 

Nytt NVL-nettverk retter søkelyset mot kompetanseutvikling i arbeidslivet

11. og 12. september møttes NVLs nye nettverk for arbeidslivets parter i Oslo for første gang. Nettverket skal jobbe med kompetanseutvikling i og for arbeidslivet, og det første møtet gikk med til å bli kjent og planlegge aktiviteter for resten av 2018 og 2019.

Dialogweb har møtt Tormod Skjerve på arbeidsplassen hans i arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Vi utfordrer vi han på de faste spørsmålene som alle «profiler i Norden» må svare på, samtidig som vi får lære litt mer om hva balansemodellen går ut på. Tormod Skjerve. Foto: Virke.
etter- og viderutdanning voksnes læring kompetanseutvikling realkompetansevurdering | Norge
14-05-2019 

Tormod Skjerve - en stødig og kompetent "balansekunstner"

Tormod Skjerve kan mer om kompetanse i arbeidslivet enn de fleste andre. Arbeidet hans med å beskrive kompetanse oppnådd på arbeidsplassen er så banebrytende at han nylig stod med en pris i hendene på Biennalen for validering i Berlin.

Flere aktiviteter

Publikationer

kompetensutveckling | Norden
16-05-2017 

Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv

Hållbar konkurrenskraft och välfärd i Norden kräver rätt kompetens hos individer och verksamheter. Systemen för kompetensförsörjning måste därför fungera – ur arbetslivets perspektiv!

vuxenutbildning kompetensutveckling | Norden
14-06-2016 

Arbejdsliv i Norden – Udfordringer og forslag

Poul Nielson, tidigare dansk EU-kommissionär och minister, har på uppdrag av Nordiska ministerrådet gjort en strategisk genomlysning av

Aktiviteter

 

26


feb

Recognition of skills and competence at the workplace, Finland

Finland
Dato:  26  -  26.02.2019
Klokken:  08:30 - 12:30

 

21


nov

Digitaliseringsreisen - hvordan får vi de ansatte med?

Norge
Dato:  21  -  21.11.2018
Klokken:  08:00 - 11:30