Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet

Med arbeidsplassen som arena undersøker vi hvordan virksomheter fra ulike bransjer og sektorer arbeider med å dekke kompetansebehov knyttet til teknologisk og digital utvikling. Nettverket drøfter også mulige systemer for å dokumentere kompetanse som medarbeidere tilegner seg i arbeidslivet, med sikte på realkompetansevurdering (validering). I tillegg deler vi eksempler på betydningen av kost-nytteanalyser av kompetanseinvesteringer i arbeidslivet (RIO). Nettverksmedlemmene representerer partene i arbeidslivet i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.
 .

Aktuelt

Ásta Kristín Sigurjónsdóttir beskriver de olika områden som företag som skrivit på avsiktsförklaringen arbetar med att bli bättre. Foto: Hildur Oddsdottir
vuxenutbildning kompetensutveckling | Norden
06-11-2019 

Return on investment (ROI) av kompetensutveckling för anställda

Vad motiverar arbetsgivare att investera i kompetensutveckling? Hur kan nyttan av att satsa på kompetensutveckling mätas och synliggöras i företag? Detta fokuserade Nordiska expertnätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet på under ett seminarium i Reykjavik i oktober 2019. Under seminariet som filmades delade olika föredragshållare med sig av sina erfarenheter av att investera i kompetensutveckling för sina medarbetare – och följa upp vad det gett. De visade på hur de lyckats synliggöra avkastningen på investeringar i kompetensutveckling och använda resultatet som motivationskraft för ett fortsatt löpande lärande. Seminariet kom att präglas av ett genomgående hållbarhetstema där medarbetarnas förmåga att utvecklas och utveckla arbetsplatsen visade sig spela en avgörande roll.

kompetanseutvikling integrering | Norge
23-10-2019 

Fortsatt stor fokus på kompetansepolitikk i Norge

Arbeidet med kompetansereform, integreringsstrategi og inkluderingsdugnad videreføres i forslaget til Statsbudsjett fra Den norske regjering i begynnelsen av oktober.

kompetanseutvikling | Norden
09-04-2019 

Verksamhetsplan 2019

Detta skall nätverket göra 2019.

Foto: Pixabay
forskning | Danmark
08-04-2019 

Ændrede karriereveje for forskere

Flere forskere ansættes i det private erhvervsliv.

Flere aktiviteter

Publikationer

kompetensutveckling | Norden
16-05-2017 

Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv

Hållbar konkurrenskraft och välfärd i Norden kräver rätt kompetens hos individer och verksamheter. Systemen för kompetensförsörjning måste därför fungera – ur arbetslivets perspektiv!

vuxenutbildning kompetensutveckling | Norden
14-06-2016 

Arbejdsliv i Norden – Udfordringer og forslag

Aktiviteter

 

03


okt

Seminar for expertnätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet

Island
Dato:  03  -  04.10.2019
Klokken:  12:30 - 17:00

 

26


feb

Recognition of skills and competence at the workplace, Finland

Finland
Dato:  26  -  26.02.2019
Klokken:  08:30 - 12:30

 

21


nov

Digitaliseringsreisen - hvordan får vi de ansatte med?

Norge
Dato:  21  -  21.11.2018
Klokken:  08:00 - 11:30

 

26


aug

Helhed, sammenhæng og samarbejde

Sverige
Dato:  26  -  26.08.2016
Klokken:  00:00 - 00:00

 

05


maj

Læring mellem uddannelse og arbejdsliv, Odense 5 maj 2015

Danmark
Dato:  05  -  05.05.2015
Klokken:  00:00 - 00:00