NVL Digital – arbeidsliv

NVL Digital – arbeidsliv

Kontakt

Anne Solsvik
Tel: +47 95 73 18 70
Email: anne.solsvik@hkdir.no

NVL digital arbeidsliv skal arbeide med digital kompetanseutvikling i arbeidslivet. NVL digital arbeidsliv består av representanter for myndigheter med ansvar for kompetanseutvikling for ansatte i arbeidslivet, fra de fem nordiske land. Nettverket utforsker hvordan digitale ferdigheter og kunnskaper for ansatte i arbeidslivet kan styrkes i tråd med den enkeltes, arbeidslivets og samfunnets behov.

→ Detta gör nätverket i år

Aktuelt

voksnes læring | Norden
16-03-2022 

Verksamhetsplan 2022 - NVL Digital arbeidsliv

Dette skal NVL Digital – arbeidsliv gjøre i 2022

Å jobbe med arbeidslivet går hånd i hånd med å tilby relevant utdanning, og det gir gode resultater, sier rektor Eirik Hågensen. Her sammen med Gry Ulvedalen, utviklingsleder for helse-, oppvekst- og ledelsesfag. De jobber ved Fagskolen i Viken som vant Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning for 2021. Foto: Sissel Annett Myklebust
fleksibel læring etter- og viderutdanning høyere utdanning kompetanseutvikling | Norge
09-03-2022 

Vi har verdens kuleste jobb!

Arbeidslivet er like viktig som lufta for oss i fagskolen, sier en engasjert rektor ved Fagskolen i Viken, Eirik Hågensen.

Uummannaq, Nordgrønland. Der er lavest ledighed i Uummannaq-distriktet. Her var kun 1,8 procent af arbejdsstyrken gennemsnitligt registreret som ledige hver måned.
forskning motivation erhvervsliv | Grønland
23-02-2022 

De grønlandske arbejdstagere har fået en stemme: lønnen er ikke alt

I et nyt ph.d.-studie har Verena Huppert Karlsson undersøgt det grønlandske arbejdsmarked. Det er et forskningsstudie, som dels har til formål at give arbejdstagerne en stemme, men også at hjælpe landets arbejdsgivere i deres rekrutterings- og fastholdelsesprocesser. I en tid med massiv mangel på arbejdskraft må arbejdsgiverne i Grønland tænke mere strategisk – for lønsummen alene løser ikke deres rekrutterings- og fastholdelsesproblemer.

Foto: Sigrún  Magnúsdóttir
kompetanseutvikling like muligheter voksnes læring | Island
10-02-2022 

Like muligheter beriker alle

I sin åpningstale på et felles årsmøte i NVL og Arbeidslivets opplæringssenter la en ny minister for voksnes læring, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, vekt på at like muligheter til utdanning, samt fleksibelt og variert arbeid som gjør at en stor og mangfoldig gruppe mennesker kan være aktiv på arbeidsmarkedet, kommer alle til gode, enkeltpersoner, virksomheter og samfunnet.

Flere artikler

Publikationer

Kompetensutveckling i arbetslivet under Corona-pandemin
kompetensutveckling näringsliv utbildningspolitik | Norden
01-02-2021 

Kompetensutveckling i arbetslivet under Corona-pandemin

Vilka lärdomar finns att dra kring de nordiska ländernas insatser på kompetensområden under pågående Corona-pandemi? Vilka har hindren och framgångsfaktorerna varit i respektive land i arbetet med att snabbt sjösätta relevanta kompetensutvecklingsinsatser? Genom NVL-nätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet har de nordiska länderna dragit många gemensamma lärdomar under Corona-pandemin.

competence development trade and industry adult education adult learning | Norden
13-10-2020 

Competence development in working life

Recommendations and reflexions from the social partners

kompetanseutvikling næringsliv | Norden
27-09-2020 

NVL-nettverk anbefaler trepartssamarbeid – for å utvikle en helhetlig, nasjonal kompetansepolitikk

NVL-nettverket «Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet» anbefaler en samlet kompetansepolitikk der partene i arbeidslivet bidrar i den langsiktige strategiutviklingen.

Flere publikationer