NVL Digital – arbeidsliv

NVL Digital – arbeidsliv

Kontakt

Anne Solsvik
Tel: +47 95 73 18 70
Email: anne.solsvik@hkdir.no

NVL digital arbeidsliv skal arbeide med digital kompetanseutvikling i arbeidslivet. NVL digital arbeidsliv består av representanter for myndigheter med ansvar for kompetanseutvikling for ansatte i arbeidslivet, fra de fem nordiske land. Nettverket utforsker hvordan digitale ferdigheter og kunnskaper for ansatte i arbeidslivet kan styrkes i tråd med den enkeltes, arbeidslivets og samfunnets behov.

→ Detta gör nätverket i år

Aktuelt

bærekraftig utvikling IKT-kunnskap kompetanseutvikling livslang læring | Norden
26-04-2022 

Digital kompetanse er avgjørende for å få til den grønne omstillingen

Digital kompetanse er en nødvendig forutsetning for å få til den bærekraftige omstillingen som Nordisk ministerråd har satt som mål i Visjon 2030, som EU og FN har satt som mål, og som er avgjørende viktig for hele kloden. Titusenkroners-spørsmålet blir da: Hvordan utvikle den nødvendige kompetansen i befolkningen? Norsk formannskap i Nordisk ministerråd tar opp denne problematikken på konferansen DigiNorden i september i år.

voksnes læring | Norden
16-03-2022 

Verksamhetsplan 2022 - NVL Digital arbeidsliv

Dette skal NVL Digital – arbeidsliv gjøre i 2022

Å jobbe med arbeidslivet går hånd i hånd med å tilby relevant utdanning, og det gir gode resultater, sier rektor Eirik Hågensen. Her sammen med Gry Ulvedalen, utviklingsleder for helse-, oppvekst- og ledelsesfag. De jobber ved Fagskolen i Viken som vant Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning for 2021. Foto: Sissel Annett Myklebust
fleksibel læring etter- og viderutdanning høyere utdanning kompetanseutvikling | Norge
09-03-2022 

Vi har verdens kuleste jobb!

Arbeidslivet er like viktig som lufta for oss i fagskolen, sier en engasjert rektor ved Fagskolen i Viken, Eirik Hågensen.

Uummannaq, Nordgrønland. Der er lavest ledighed i Uummannaq-distriktet. Her var kun 1,8 procent af arbejdsstyrken gennemsnitligt registreret som ledige hver måned.
forskning motivation erhvervsliv | Grønland
23-02-2022 

De grønlandske arbejdstagere har fået en stemme: lønnen er ikke alt

I et nyt ph.d.-studie har Verena Huppert Karlsson undersøgt det grønlandske arbejdsmarked. Det er et forskningsstudie, som dels har til formål at give arbejdstagerne en stemme, men også at hjælpe landets arbejdsgivere i deres rekrutterings- og fastholdelsesprocesser. I en tid med massiv mangel på arbejdskraft må arbejdsgiverne i Grønland tænke mere strategisk – for lønsummen alene løser ikke deres rekrutterings- og fastholdelsesproblemer.

Flere artikler

Publikationer

Kompetensutveckling i arbetslivet under Corona-pandemin
kompetensutveckling näringsliv utbildningspolitik | Norden
01-02-2021 

Kompetensutveckling i arbetslivet under Corona-pandemin

Vilka lärdomar finns att dra kring de nordiska ländernas insatser på kompetensområden under pågående Corona-pandemi? Vilka har hindren och framgångsfaktorerna varit i respektive land i arbetet med att snabbt sjösätta relevanta kompetensutvecklingsinsatser? Genom NVL-nätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet har de nordiska länderna dragit många gemensamma lärdomar under Corona-pandemin.

competence development trade and industry adult education adult learning | Norden
13-10-2020 

Competence development in working life

Recommendations and reflexions from the social partners

kompetanseutvikling næringsliv | Norden
27-09-2020 

NVL-nettverk anbefaler trepartssamarbeid – for å utvikle en helhetlig, nasjonal kompetansepolitikk

NVL-nettverket «Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet» anbefaler en samlet kompetansepolitikk der partene i arbeidslivet bidrar i den langsiktige strategiutviklingen.

Flere publikationer