Nordisk innspill-konferanse om læring i og for arbeidslivet

Nordisk ministerråd satser på kunnskapsutvikling på tvers av utdannings­systemer, arbeids- og samfunnsliv. Man etterlyser mer effektive samarbeidsformer mellom arbeidsliv og voksnes læring for å fremme individuell mobilitet og bedre stilling i arbeidslivet.

I NVLs nettverk Kompetanse sett fra arbeidslivet har representanter fra arbeidslivets parter og bransjer undersøkt og diskutert de utfordringer som framtidens systemer og strukturer for kompetanseutvikling i og for arbeidslivet står overfor nå.

Nettverkets målsetning er å identifisere og reflektere over de viktigste underliggende faktorene for hindringer og problemer for arbeidslivslang læring. Kartlegge, sammenligne, overveie, dra konklusjoner og peke på løsninger, innovasjoner, rekommandasjoner til nordisk politikkutforming som styrker arbeidslivslang læring.

Konferansen skal utfordre til tverrfaglig samarbeid og skape dialog, og er oppbygd slik du kan medvirke aktivt i diskusjoner og gruppesamtaler. Målet er at konferansen skal gi gjensidig innspill og bidrag til hver og en som deltar.

Konferansested: Hotel Scandic Triangelen, Malmö
Tid: 26. august

Konferansen er for deltakere som mottar personlig invitasjon.