Nye utdanningsmuligheter for flyktninger i Norge
Norge 
19-01-2023 

Nye utdanninger for flyktninger i Norge

Fagskolen Diakonova og AOF Østfold skal utvikle nye utdanninger for flyktninger i Norge

Norge 
16-01-2023 

Gjennomgang av økonomiske støtteordninger for utdanningskvalitet og internasjonalisering i Norge

Minister for høyere utdanning og forskning i Norge, Ola Borten Moe varsler «ekstrem oppussing» av eksisterende tilskuddsordninger som skal bidra til kvalitet i undervisningen og internasjonalisering av utdanningsløpene.

Statsborgerprøven skal fornyes i 2023 og treffe alle innvandreres utdanningsbakgrunn
Norge 
05-01-2023 

Ny statsborgerprøve i Norge fra 2023

I januar 2023 blir en ny og oppdatert statsborgerprøve tilgjengelig for de som skal søke norsk statsborgerskap

Dorothy Sutherland Olsen, NIFU (Foto: NIFU)
Norge 
29-11-2022 

Ny studie av teknologiens rolle for læring i arbeidslivet

Dorothy Sutherland Olsen, forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) i Norge, har undersøkt hvordan ulike sektorer i næringslivet beveger seg fra tradisjonell kompetanseplanlegging til en mer dynamisk situasjon der kompetansebehovet er i kontinuerlig endring.

Ansatte, permitterte og ledige får kompetanse om det grønne skiftet
Norge 
16-11-2022 

Bærekraftige bransjeprogram i fokus ved årets tildeling

Direktoratet for høyere utdanning kompetanse (HK-dir) har i år delt ut 94 millioner kroner til kompetansepåfyll i 11 bransjer.

Staben i Dalane utdanningssenter: Fra venstre Gudrun Ellingsen, Unni Skåra Haver, Tora Ytterland Silseth og Elisabeth Hetland.
Norge 
02-11-2022 

Nasjonal satsing på utdanningstilbud der folk bor

Regjeringen vil lansere en reform for desentralisert utdanning over hele landet, blant annet gjennom lokale utdanningssentre, lovet regjeringen da den tiltrådte for ett år siden. Utdanningssentrene skal få et særlig ansvar for utdanning der folk bor, basert på lokale kompetansebehov, het det videre i regjeringserklæringen.

Planlegger fremtiden for forskning og høyere utdanning
Norge 
12-10-2022 

En avgjørende langtidsplan for forskning og høyere utdanning

UHR-konferansen ble avholdt 4. oktober i år, og forsknings- og høyere utdanningsministeren presenterte revidert Langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Norge 
10-10-2022 

Ny norsk kartlegging av arbeidslivets kompetansebehov

Den norske regjering vil gjennom kartleggingen skaffe seg grunnlag for å dekke arbeids- og samfunnslivets behov for kompetanse. Resultatene legges fram våren 2023 i en stortingsmelding ved navn Utsynsmeldingen.

«Arbeidere snakker sammen på fabrikken»; colourbox.com
Norge 
05-10-2022 

8 av 10 nyutdannede fagarbeidere sikret seg jobb året etter bestått fagprøve

80 prosent av de som besto fag- eller svenneprøven i 2020 og 2021 var i jobb ett år etter utdanning, viser ny statistikk fra Utdanningsdirektoratet (Udir).

Norge 
28-09-2022 

Som nordiske «frontrunners» må vi vise at grønn omstilling er mulig

Hva er de viktigste kunnskapshullene hos Nordens befolkning for å gjennomføre grønn omstilling? Dette spørsmålet ble stilt på den norske formannskapskonferansen DigiNorden nylig.

Norden 
28-09-2022 

Nordisk møte om voksnes læring

Sted og tid: Zoom, 7. november, 2022 kl. 12.00 – 15.30 (DK, NO, SE); 11.00 – 14.30 (IS); 13.00 – 16.30 (FI). Zoom lenke sendes til registrerte deltakere i forkant av møtet

Norden 
19-09-2022 

Ny nordisk arbeidsgruppe skal se nærmere på utdanning for unge i fengsel

Nordisk nettverk for opplæring i fengsel starter i høst opp en arbeidsgruppe som skal undersøke hvordan en kan bidra til at flest mulig av de yngste innsatte både kan starte og fullføre en utdanning – ved å undersøke hvordan en kan legge forholdene til rette for at flest mulig fra denne gruppen kan prestere best mulig på skolen i fengsel.

Foto: Maud Lervik / Norden.org
Norden 
15-09-2022 

Digital likestilling?

Nåtidens nordiske samfunn byr på raske endringer, ikke minst angående digitalisering og automatisering. Og der er vi ikke alle likestilt. I Norden er påvist stor variasjon mellom eldre borgeres tilgang til digital kunnskap og kompetanser. Men i alle landene arbeides det med forskjellige tiltak for å styrke kompetansen slik de kan benytte digital teknologi til gavn og glede.

Norge 
12-09-2022 

Lav deltakelse i opplæring blant kort-utdannede

Lærevilkårsmonitoren 2020 ble utgitt sommeren 2022 og viser at menns deltakelse i opplæring er lavere enn kvinners. Personer med kort utdanning deltar i mindre grad enn de med lang utdanning og deltidsansatte deltar mindre enn de som arbeider i heltidsstillinger.

Island 
06-09-2022 

Elsker denne jobben

Det å oppleve at mennesker har kommet et stort skritt videre med deres liv og har satt seg mål for sin utdanning eller karriere er en viktig del av jobben til Steinunn Björk Jónatansdóttir, studie- og yrkes/karriereveileder ved MSS på Island.

Rektor Eirik Hågensen (til venstre) og fagleder Tommy Edvardsen Hvidsten, Fagskolen i Viken, står i spissen for utvikling av utdanningstilbud i batterifag. Foto: Fagskolen i Viken
Norge 
15-08-2022 

Fagskolene i høygir for å utdanne folk til batterifabrikkene

Til høsten kan de første studentene gå i gang med høyere yrkesfaglig utdanning for jobb i batteriindustrien. Store prosjekter er i gang for å bygge batterifabrikker, i Mo i Rana, Arendal og flere andre steder. Ved Fagskolen i Viken er det hektisk aktivitet for å utvikle et nytt studium for fagarbeidere som vil søke jobb i batteriindustrien.

Paneldeltakerne. Foto Anne Solsvik
Norge 
11-08-2022 

NVL godt representert på konferanse om voksnes læring

The 9th Nordic Conference on Adult Education and Learning ble arrangert i Tønsberg, Norge i mai i å, med omkring 100 deltakere. NVL Norge deltok i planlegging og gjennomføring. NVL-prosjekter ble presentert både i plenum og parallellsesjoner.

Norge 
09-08-2022 

Partene i arbeidslivet samlet igjen i Kompetansepolitisk råd

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe samlet før sommerferien de sentrale arbeidslivsorganisasjonene til samtale om kompetanse- og arbeidskraftsbehovet i Norge.

Norge 
07-07-2022 

Høyere yrkesfaglig utdanning for et arbeidsliv i endring

Det norske kompetansebehovsutvalget lanserte temarapporten «Høyere yrkesfaglig utdanning for et arbeidsliv i endring» tirsdag 14.juni.

Island 
01-06-2022 

Kan vi i Norden lære å leve på mer klimavennlig måte?

I slutten av 2021 lanserte Nordisk Ministerråd et program om Bærekraftig livsstil. Programmet skal bidra til visjonen om at vi i Norden blir verdens mest bærekraftige og integrerte region fram mot år 2030.

Norge 
20-05-2022 

En av ti studenter i Norge går på en fleksibel utdanning

Hvert år utarbeider Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse tilstandsrapport for høyere utdanning på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapporten er en del av grunnlaget for departementets etatsstyring av statlige universiteter og høyskoler, for kommunikasjon med de private institusjoner og kan være med på å lage grunnlaget for departementets budsjettarbeid og politikkutvikling.

Island 
04-05-2022 

Det nytter å lære og utvikle validering sammen

Ved et veiskille passer det godt å stoppe opp og reflektere over tiden som har gått. I anledning av 20 årsjubileet til Arbeidslivets opplæringssenter i 2022, ser vi tilbake for å vurdere hva som har gått bra, hvilke erfaringer vi har gjort? Har de prosjekter, nettverk eller arbeidsgrupper vi har deltatt i vært nyttige for utviklingen av voksnes læring på Island?

Norden 
03-05-2022 

Konferanse om digital kompetanse og livslang læring for bærekraftig omstilling i Norden (DigiNorden)

Digital kompetanse er en forutsetning for at utdanningssystemet, samfunnslivet og næringslivet skal kunne foreta det grønne skiftet.

Norge 
27-04-2022 

Ny app for fleksibel veiledning og opplæring i praksisstudier fikk kvalitetspris

Lovisenberg diakonale høyskole ble den 20. april, under konferansen Utdanningskvalitet og digital omstilling, tildelt Utdanningskvalitetsprisen 2022 av kunnskaps- og forskningsminister Ola Borten Moe. Høyskolen har utviklet app’en TOPP-N, som er en ny løsning for veiledning og vurdering av sykepleiestuder som er i ute i praksis på arbeidsplasser i helse- og omsorgstjenestene.

Norge 
26-04-2022 

Den norske regjeringen deler ut 150 millioner kroner til opplæring på arbeidsplassen

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse deler ut 150 millioner kroner til 783 kurs gjennom ordningen Kompetansepluss. Dette gjør at over 7400 voksne gjennom sin arbeidsplass får penger til opplæring i lesing, skriving og digitale ferdigheter.

Norden 
26-04-2022 

Digital kompetanse er avgjørende for å få til den grønne omstillingen

Digital kompetanse er en nødvendig forutsetning for å få til den bærekraftige omstillingen som Nordisk ministerråd har satt som mål i Visjon 2030, som EU og FN har satt som mål, og som er avgjørende viktig for hele kloden. Titusenkroners-spørsmålet blir da: Hvordan utvikle den nødvendige kompetansen i befolkningen? Norsk formannskap i Nordisk ministerråd tar opp denne problematikken på konferansen DigiNorden i september i år.

Norden 
21-04-2022 

Webinar om grunnleggende ferdigheter

Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL) Norge og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse inviterer til gratis webinar om grunnleggende ferdigheter.

Det er en hjertesak for meg at folk lærer språk og kan komme seg videre, sier norsklærer og etablerer Karense Foslien. Hun bidrar i flyktningkrisen med noe hun virkelig kan, nemlig å lage norskkurs.  Foto: Torhild Slåtto
Norge 
12-04-2022 

Nettskole tilbyr gratis norskkurs for ukrainske flyktninger

Det er en hjertesak for meg at folk lærer språk og kan komme seg videre, sier norsklærer og etablerer Karense Foslien, som for sju år siden etablerte sin egen skole for de som trenger å lære norsk. Nå utvikler hun norskkurs for ukrainske flyktninger. Gratis.

En felles forståelse av sammenhengen mellom verdiskaping og velferd er selve bunnplanken i vårt samarbeid, og en forutsetning for et fungerende trepartssamarbeid med myndighetene, sier spesialrådgiver Arvid Ellingsen i Landsorganisasjonen i Norge. Foto: Torhild Slåtto
Norge 
06-04-2022 

Elever kan spille seg til viktig kunnskap om den nordiske modellen

Den nordiske modellen, vet du hva som skjuler seg bak dette begrepet? Elever i videregående skole visste det ikke da de fikk spørsmålet.

Norge 
24-03-2022 

Ny norsk undersøkelse om konsekvensene av pandemien for arbeidslivet

Hvert halvår gjennomfører HR- Norge sammen med Kantar en arbeidslivsundersøkelse med navn ALx. Dataene som er hentet inn gjennom Norsk Gallup-panelet baserer seg på et representativt utvalg av Norges yrkesaktive befolkning mellom 20-67 år. Den siste gjennomførte undersøkelsen belyser spørsmålet Hvordan klarte vi oss gjennom koronapandemien og hvordan har den endret våre prioriteringer?

Lilja Rós Óskarsdóttir og Hróbjartur Árnason
Island 
23-03-2022 

Podcast: Lilja Rós Óskarsdóttir og Hróbjartur Árnason om utviklingen av voksenlærernes kompetanse

Hva skal voksenlærerne kunne? Hvilke kompetanser er helt avgjørende for at de skal oppnå suksess i utdanningen, slik at de voksne lærende tilegner seg det de skal?

Norge 
19-03-2022 

Fjern, men likevel nær. Digital veiledning der folk er

NVL Digital Norge inviterer til innspillsmøte om hvordan vi kan nå frem til folk med veiledning og opplæring i digitale ferdigheter. Innspillene vil bli brukt i forkant av Nordisk Ministerråd-konferansen i september.

Foto: norden.org
Norden 
18-03-2022 

Alle Nordisk ministerråds aktiviteter i Russland skal stanses

Det russiske utenriksdepartementet har i dag meddelt at alle Nordisk ministerråds aktiviteter i Russland skal stanses. Pågående prosjekt skal avvikles innen 3 måneder.

Norge 
17-03-2022 

Pandemien avdekket flere nye kompetansebehov

I Befolkningsbarometeret 2021 oppgir 25 % at de har måttet lære noe nytt som følge av pandemien. Hele 62 % av disse opplever at behovet for å dekke nye kompetansebehov er dekket.

Norden 
16-03-2022 

Verksamhetsplan 2022 - NVL Digital arbeidsliv

Dette skal NVL Digital – arbeidsliv gjøre i 2022

Å jobbe med arbeidslivet går hånd i hånd med å tilby relevant utdanning, og det gir gode resultater, sier rektor Eirik Hågensen. Her sammen med Gry Ulvedalen, utviklingsleder for helse-, oppvekst- og ledelsesfag. De jobber ved Fagskolen i Viken som vant Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning for 2021. Foto: Sissel Annett Myklebust
Norge 
09-03-2022 

Vi har verdens kuleste jobb!

Arbeidslivet er like viktig som lufta for oss i fagskolen, sier en engasjert rektor ved Fagskolen i Viken, Eirik Hågensen.

Norge 
09-03-2022 

Digital kaffestund for NVLs nettverksdeltakere

NVL inviterer alle nettverksmedlemmer til ny kaffestund Denne gangen er temaet Motivasjon for voksne med svake grunnleggende ferdigheter

Foto: Pontus Höök/norden.org
Norden 
08-03-2022 

9th Nordic Conference on Adult Education and Learning

The 9th Nordic Conference on Adult Education and Learning er en møteplass for forskere, ledere og praktikere. rese

Foto: Hentet fra rapporten Voksnes utdannings- og yrkesvalg skrevet av Opinion.
Norge 
25-02-2022 

Kartlegging av voksnes utdannings- og yrkesvalg i Norge

En fersk kartlegging gjennomført av Opinion på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse viser at fire av ti voksne ville valgt en annen utdanning om de skulle valgt på nytt i dag

Norge 
15-02-2022 

Ny rapport viser sammenheng mellom norskkunnskaper og sysselsetting

Arbeidsmarkedsdeltakelsn blant voksne norske innvandrere er høyere blant de som har gjennomført den offentlige norskprøven på selvstendig nivå (B1 eller B2) enn blant de som gjennomførte den på basisnivå (A1 eller A2).

Foto: Sigrún  Magnúsdóttir
Island 
10-02-2022 

Like muligheter beriker alle

I sin åpningstale på et felles årsmøte i NVL og Arbeidslivets opplæringssenter la en ny minister for voksnes læring, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, vekt på at like muligheter til utdanning, samt fleksibelt og variert arbeid som gjør at en stor og mangfoldig gruppe mennesker kan være aktiv på arbeidsmarkedet, kommer alle til gode, enkeltpersoner, virksomheter og samfunnet.

Norden 
07-02-2022 

Læring i nord 2022

Kompetanse for det grønne skiftet i nordisk industri - EPALE/NVL-konferansen

Rapport 2022:1, Nordisk institutt for innovasjon, forskning og utdanning.
Norge 
31-01-2022 

Rapport om pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning

En ny norsk rapport utgitt av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) undersøker tematikkene digital teknologi som pedagogisk verktøy og infrastruktur, og pedagogisk bruk av teknologi ved norske universitets- og høyskoler.

De nordiske landene står samlet bak forslaget om forhandlinger om en global konvensjon mot marin forsøpling. Foto: Eivind Sætre/norden.org
Norge 
28-01-2022 

«Den usynlige kjempen» satser målrettet på treårige prosjekter

Nordisk samarbeid ble en gang kalt «den usynlige kjempen». Norden med sine beskjedne 27 millioner innbyggere er verdens ellevte største økonomi, og samtidig en godt integrert region.

Ett av de nye samarbeidsprosjektene gjennom Nordisk ministerråd heter Barn og unges rett til å bli hørt – koronakrisens konsekvenser. Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org
Norge 
28-01-2022 

Nordisk samarbeid – en tillitsfull og praktisk plattform

Det nordiske samarbeidet utgjør en tillitsfull og praktisk plattform for samarbeid, og involverer de fleste statsråder i regjeringen, heter det i den norske, offentlige presentasjonen av samarbeidet under norsk formannskap i 2022.

Europa 
14-01-2022 

Delta på webinarer om Erasmus+

I januar og februar 2022 arrangeres en rekke webinarer om EUs program for program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

Elevene oppfordres til å kle seg ut på Halloween
Island 
07-01-2022 

Hvorfor må vi kunne regne?

Hringsjá er senter for opplærings- og arbeidsrehabilitering. Leder Helga Eysteinsdóttir hilser sammen med matematikklæreren Halldór Örn Þorsteinsson. Det er en hyggelig atmosfære i huset, smil og latter i opptakt til Halloween. Det blir en konkurranse, den som kommer i det beste kostymet blir belønnet.

Dominos medarbeidere  fikk bekreftet sine kompetanser og yrkesutdanning med fagbrev.
Island 
03-01-2022 

Yrkesopplæring med fagbrev

Arbeidslivets opplæringssenter på Island er i ferd med å fullføre et pilotprosjekt om realkompetansevurdering i samsvar med næringslivets kriterier. Prosjektet ga de ansatte i noen virksomheter mulighet til å få ferdighetene sine vurdert og bekreftet med fagbrev.

Norge 
07-12-2021 

Økt satsning på høyere utdanning og kompetanse

I Norge vil Kunnskapsdepartementet satse mer på høyere utdanning og kompetanse i den nye langtidsplanen for forskning og høyere utdanning som skal utvikles i 2022 og være klar i 2023.

Det er viktig å huske på at om alle gjør litt, blir effekten stor, sier Anja Bakken Riise, leder av miljø- og solidaritetsorganisasjonen Framtiden i våre hender.
Norge 
01-12-2021 

Små grep i hverdagen sammen med store politiske grep gir bærekraft

- Kloden vår og vi som bor på den er avhengig av at alle tar noen grep i egen hverdag, sier leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, i et intervju med DialogWeb.

Norden 
27-11-2021 

Policy Brief: Anbefalinger til RKV-tilbydere og beslutningstakere

Policybriefen «Kvalitet i realkompetansevurdering i Norden» findes nu på norsk

Island 
17-11-2021 

Islands Digitale kompetanseklynge

Teknologi driver dagens samfunnsutvikling, i offentlig sektor og næringslivet og har stor innflytelse på konkurranseevne. De teknologiske endringene er kontinuerlige, men endringstakten er raskere enn vi har sett hittil.

Ved å tilby det eksamensforberedende kurset for fagbrev som skogsoperatør på nett har vi fått deltakere fra hele landet, sier seniorprosjektleder Mikael Fønhus ved Skogkurs. Kurset er nettbasert med samlinger i sanntid.
Norge 
09-11-2021 

Kompetanse i skogen øker effektiviteten og sparer drivstoff

En skogsmaskinfører håndterer en «monstermaskin» som hogger, kvister og kjører fram svære trær i en fart som kan forskrekke gamle tømmerhoggere. God kompetanse betyr at arbeidet blir utført effektivt og i tråd med regler og forskrifter. Drivstofforbruket reduseres også.

Jan Skovgaard Petersen viser stolt fram fagbrevet sitt.
Norge 
09-11-2021 

Helsefagarbeider i en alder av 59

- Jeg anbefaler så absolutt en helsefagutdanning! Jan Skovgaard Petersen er ikke i tvil. Han gjorde et godt valg da han satset på å utdanne seg til helsefagarbeider, selv om han var godt voksen.

Norge 
08-11-2021 

Resultater av Lærevilkårsmonitoren 2008-2020 – ikke-formell opplæring

Ny rapport ble publisert i september 2021. Her presenteres resultater som viser deltakelse på kurs, seminarer: Befolkningens deltakelse på kurs, seminarer og konferanser.

Norge 
05-11-2021 

Mer helhetlig karriereveiledning i nordiske fengsler

Norge har fengsler på Ringerike og i Halden tatt i bruk karriereveiledningsplakater som del av et prosjekt der målet er mer helhetlig karriereveiledning.

Netværksmøde i Alfarådet
Norden 
19-10-2021 

Netværksmøde i Alfarådet

Alfarådet holder nettverkets første møte etter koronaen i København den 11.-12. november.

Hammerfest Foto: Colourbox
Norge 
12-10-2021 

Politisk vilje og samarbeid om utdanning - en nøkkel til bærekraft i Nordområdene

Nordområdene er strategisk viktige for Norden. Men de sliter med utfordringer som store avstander, spredt bosetting og små fagmiljøer. Hvordan kan Nordområdene lykkes i å skape et bærekraftig nærings- og samfunnsliv, spør arrangørene av Læring i Nord EPALE/NVL-konferansen 2021.

Norge 
06-10-2021 

Ny norsk strategi for desentralisert og fleksibel utdanning

Den norske regjering ønsker å åpne utdanningssystemet med en ny strategi for desentralisering og fleksibilitet. Strategien skal gjelde både fagskoler, høyskoler og universiteter.

Neste møte i Kompetansebehovsutvalget gjennomføres 4.-5. oktober 2021. Utvalget fortsetter arbeidet med problemstillinger og temaer for de første rapportene.
Norge 
05-10-2021 

Nytt kompetansebehovsutvalg for perioden 2021-2027

Ny teknologi, det grønne skiftet og de raske omstillingene som følger av dette er bakteppet for det nye norske Kompetansebehovsutvalgets (KBU) arbeid. Utvalget skal vurdere utdanningssystemets behov for å dekke samfunnets behov de kommende årene.

Eivind Stigen Holter og Silje Eriksen Havn skreddersyr turopplegg, og er opptatt av å bli mer bærekraftige i arbeidshverdagen. De tar gjerne turister med utenfor allfarvei til autentiske opplevelser.
Norge 
27-09-2021 

Mer kunnskap og mer bærekraftig reiseliv - utenfor allfarvei

Hver og en av oss kan bidra til bærekraftig utvikling. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Kunnskap er avgjørende viktig. Kunnskap hos bedriftsledere og ansatte, kunnskap hos innkjøpere og kunder, kort sagt kunnskap i hverdagen.

Norge 
06-09-2021 

Desentralisert og fleksibel – ny strategi for høyere utdanning

Den norske regjering la i juni fram en ny strategi som gjelder fagskoler, høyskoler og universiteter. Utdanningssystemet skal åpnes for at enda flere kan ta utdanning uavhengig av bosted og livssituasjon.

Hannes Bjørn Hafsteinsson, Foreningen Norden Island, leder NordPlus-prosjektet som skaffer folkehøgskole-stipend til islandske ungdommer.
Norge 
06-09-2021 

Gir unge islendinger hjelp til å ta steget ut i Norden

NVL formidler resultater fra Nordplus projekter: ”Jeg synes at være på højskole har åbnet mange døre som jeg ikke havde adgang til før”, forteller en av de islandske ungdommene som har fått stipend for å gå på folkehøgskole i Danmark.

Norge 
30-08-2021 

Bruk av Språkmentorer skal styrke sysselsettingen i Norge!

Norge ønsker å bistå andre land med å øke andelen av innvandrere i fast arbeid ved hjelp av språkmentormodellen.

Digital konferanse om fleksibel opplæring 21. september 2021
Norden 
22-08-2021 

Digital konferanse om fleksibel opplæring

Hvordan kan vi tilby fleksibel opplæring for livslang læring? Konference den 21. september 2021

Europa 
20-08-2021 

EPALE på norsk!

PÅ EPALE kan du møte andre som jobber innenfor ditt fagområde i Europa gjennom å delta på webinarer og konferanser eller melde deg inn i praksisfellesskap for ditt fagområde.

Flateyri ligger på nordsiden av Önundarfjörður, en tradisjonell hvalfangst- og fiskeriby.
Island 
03-08-2021 

Folkehøgskolen bidrar til mer bærekraftig samfunn

Ideen kom opp for noen år siden. I flere lokalsamfunn på Vestfjordene var en dialog på gang om at det var behov for noe mer enn fiskeri for å etablere bærekraftig samfunn. Samfunn hvor unge mennesker ville bo, stifte familie, medvirke til å styrke mangfold i arbeidslivet og delta aktivt i samfunnet.

Prosjektet ”Silent learners” gikk ut på å finne måter å aktivisere de såkalte «lurkerne» på. En lurker er den som ofte oppfattes som blindpassasjer i møter og webinarer. Foto: Mary Taylor, pexels.com
Norge 
02-08-2021 

Små prosjekt kan gi store resultater

Hvem har ikke jobbet og slitt i et utviklingsprosjekt for så å oppleve i etterkant at prosjektresultatet havnet i skuffen? Typisk, vil vi kanskje si. Men nei, det er faktisk mange prosjekt som lever lenge etter at sluttrapporten er levert. Det kan være små avleggere som lever videre. Noen ganger er det også store resultater, som en ny, nordisk samarbeidsorganisasjon, eller en nyttig håndbok.

Johan Morales Campos og Rita Anson
Norge 
07-07-2021 

Er du ny i Norden – lær å starte din egen bedrift!

Da jeg kom til Norge, kjente jeg ingen og visste ingenting om landet. Jeg måtte på en måte gjenoppfinne meg selv, sier Rita Anson. Hun kom fra Spania, hvor hun vokste opp og jobbet i mange år. Norge var annerledes.

Norden 
05-07-2021 

Læring i nord – NVL/EPALE-konferansen 2021, 21. oktober

NVL Norge, EPALE Norge og det norske Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse inviterer til digital konferanse om livslang læring i det arktiske Norden. Deltakelse er gratis.

Vi planlegger et spennende arrangement i høst, sammen med NVL Norge, med temaet desentralisert og fleksibel opplæring i nordområdene. Sånn går det når man legger EPALEs koordinatorrolle til Tromsø, sier Eva Høifødt med et smil. Foto: Ciaran James O’Connor
Norge 
05-07-2021 

EPALE fornyer seg og inviterer til engasjement

Drømmen om en europeisk portal som en Sareptas krukke for fagstoff om voksnes læring er langt på vei blitt virkelighet. EPALE - Electronic Platform for Adult Learning in Europe - har utviklet seg over mange år, og fylles daglig med nytt stoff og nye ideer.

Norge 
29-06-2021 

Kompetanseutvikling for jobb og omstilling – erfaringer fra ett år med korona

På NVL og Kompetanse Norges frokostwebinar torsdag 27. mai møttes tre representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner i Danmark, Sverige og Norge for å dele erfaringer fra de tre landenes arbeid med å bidra til kompetanseutvikling og omstilling under koronakrisen.

Den nye veiledningsmodellen er resultatet av NordPlus-prosjektet Developing a Nordic model of guidance, to include vulnerable groups in co-creation. Foto: Silje Bergum Kinsten/norden.org
Norden 
24-06-2021 

Nordisk veiledningsmodell – en gyllen gavepakke

Veiledning er en gavepakke, sier veileder Henriette Seeberg i bedriften Fønix i Sandefjord. Men det er ikke likegyldig hvordan veiledningen «pakkes». Det bør skje i et tett samarbeid mellom den som blir veiledet og veilederen. Arbeidsverktøyet er viktig. Nordiske veiledere har presentert en ny veiledningsmodell - som vi drister oss til å kalle en gyllen gavepakke.

Foto: Jeswin Thomas
Norge 
09-06-2021 

Fullføringsreformen vedtatt

De politiske partiene Venstre, Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet er enige om den nye reformen for videregående opplæring. Fullføringsreformen er den største endringen av videregående opplæring siden 1990-tallet.

Foto: Product School
Norge 
26-05-2021 

Reviderte læreplaner i norsk og samfunnskunnskap

Forslag til reviderte læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er til behandling hos Kunnskapsdepartementet. Planen er å gjøre dem tilgjengelige før sommerferien.

Foto: Kompetanse Norge
Norge 
26-05-2021 

Sveinung Skule direktør for det nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse fra 1. juli 2021

Sveinung Skule ble 21. mai beskikket av Kongen i statsråd som direktør for HK-dir, som er forkortelsen for det nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, leder for avdelingen for konkurranseevne hos Iceland business
Island 
25-05-2021 

Læring i arbeidslivet anerkjent med realkompetansevurdering

Nylig avsluttet et pilotprosjekt om realkompetansevurdering mot standarder i arbeid, som Arbeidslivets opplæringssenter ledet i samarbeid med Iceland Business (SA) og Islands LO (ASÍ). Prosjektet fikk støtte fra Opplæringsfondet. Prosjektet fokuserte på arbeid som ikke krever formell utdanning og anses blant det som vil bli ganske forandret i nær framtid.

Foto: Cleyder Duque
Norge 
06-05-2021 

Støtte til 88 kurs for 1000 voksne på vei mot fagbrev

Omkring 23 millioner kroner er fordelt blant tilbydere av kurs som skal forberede voksne til å ta fagbrev, gjennom tilskuddsordningen Kompetanse Pluss.

Foto: Kindel Media
Norden 
02-05-2021 

Workshop 2 om digital delagtighet

NVL Digital arrangerar 2 workshops i maj.

Foto: Kindel Media
Norden 
02-05-2021 

Workshop 1 om digital delagtighet

NVL Digital arrangerar 2 workshops i maj

Foto: Meruyert Gonullu
Norden 
01-05-2021 

9 Conversations – verktøykasse

Utfordring: Hvordan hjelpe innvandrere med å etablere egen virksomhet?

Direktør for Opplæringsnettverket, livslanlæringssentret på Sør-Island Eyjólfur Sturlaugsson fornemmer forandringer på voksenutdanningsfeltet på Island. Fotograf: Yadid Levy/norden.org
Island 
19-04-2021 

Voksenutdanning ved veiskille?

Nylig arrangerte Kvasir en webkonferanse i samarbeid med NVL, Arbeidslivets opplæringssenter og forbundet Leikn, som alle arbeider kontinuerlig for å styrke og støtte voksnes læring på Island.

Direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge er opptatt av å skape jobbmuligheter for unge, nyutdannede mennesker. Foto: Kompetanse Norge
Norge 
17-04-2021 

Økt bevilgning til fleksibel videreutdanning for nyutdannede, arbeidsledige og permitterte

Det er bevilget 139 millioner kroner ekstra til oppskalering av fleksible utdanningstilbud tilpasset nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, ledige og permitterte. Kompetanse Norge og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) forvalter tilskuddsordningen.

Foto: Alexandra Koch
Norden 
15-04-2021 

Kompanseutvikling for jobb og omstilling – erfaringer fra ett år med korona

Frokostwebinar om kompetanseutvikling i arbeidslivet

Norge 
31-03-2021 

Ny stortingsmelding om styring av statlige universitet og høgskoler kommer våren 2021

Regjeringens ønsker et bedre system med tilbud om etter- og videreutdanning, for å dekke kompetansebehovet i arbeids- og næringslivet lokalt og nasjonalt.

Norden 
29-03-2021 

Karriereveiledning.no - erfaringsdeling

Karriereveiledning.no er et offentlig tilbud til den norske befolkningen hvor alle innbyggerne kan få gratis karriereveiledning via chat eller telefon. Etter åtte måneder i drift ønsker de å dele deres erfaringer.

Foto: Gillian Callison
Norge 
10-03-2021 

Rett til å fullføre videregående opplæring i Norge

Den norske Regjering vil innføre fullføringsrett for både unge og voksne. Regjeringens forslag innebærer en enorm utvidelse av rettigheten: Nå skal alle ha rett til både å fullføre og bestå– ikke bare til å delta i videregående opplæring.

Foto: Anna Earl
Island 
05-03-2021 

535 ekstra millioner til opplæringstilbud og validering

Bevilgningen er til Arbeidslivets opplæringssenter som skal formidle videre til livslanglæringssentrene rundt om Island

Foto: Maksym Kaharlytskyi
Norge 
02-03-2021 

55 millioner til 10 bransjeprogrammer

Tilbydere av utdanning kan innen 8. april 2021 søke om økonomisk støtte til å utvikle og prøve ut opplæringstilbud for ansatte, permitterte og/eller ledige innenfor ti bransjer.

Direktør i Kompetanse Norge, Sveinung Skule, står midt oppe i pandemi-krisepakker på kompetanseområdet. Foto: Kompetanse Norge
Norge 
02-03-2021 

Kompetansepåfyll viktigere enn noen gang

- Kompetansepolitiske virkemidler har blitt svært viktig for å møte den økonomiske krisen i kjølvannet av pandemien, sier direktør Sveinung Skule til DialogWeb. Vi inviterer han til intervju midt oppe i arbeidsledighet og permitteringer, sjokkdigitalisering og økt omstillingstakt på grunn av pandemien

Forsiden av Perspektivmeldingen. Kompetanseutvikling og grønt skifte foreskrives. Illustrasjon: Regjeringen.no
Norge 
22-02-2021 

Den norske Regjerings Perspektivmelding for de neste fire årene

Statens skatteinntekter vokser saktere enn velferdsstatens utgifter til pensjon, helse- og omsorgstjenester. Aldersbæreevnen er i dag på fire yrkesaktive personer per pensjonist.

Det norske Storting. Foto: Kompetanse Norge
Norge 
19-02-2021 

Ny integreringslov fra januar 2021

Den norske Regjerings nye integreringslov trådte i kraft 1. januar 2021. Pliktene til den enkelte nyankomne, samt norske kommuner og fylkeskommuner tydeliggjøres.

Ni av ti studenter som tar sin utdanning ved Studiesenteret Midt-Troms tar jobb og blir boende i regionen, forteller daglig leder Vidar Gunnberg
Norge 
08-02-2021 

Livslang læring viktig for nordområdepolitikken

«Nord er best. Vinterens flammevirvel, sommernattens mirakel. Gå mot vinden, klyv berg. Se mot nord.» Disse strofene er hentet fra dikteren Rolf Jacobsen sitt dikt «Nord». Stadig flere ser mot nord. Den politiske interessen for nordområdene øker både nasjonalt og internasjonalt.

Island 
01-02-2021 

Kompetanseutvikling i takt med tiden

Er brytningstiders utfordringer, som alle land står overfor, forårsaket av pandemi, raske og omfattende tekniske og digitale forandringer, og økt automatikk

Foto: Georg Arthur Pflueger
Norge 
27-01-2021 

Det digitale samfunnet er ikke tilgjengelig for alle

Samtidig som koronakrisen har bidratt til økt bruk av digitale arenaer og verktøy for læring, møter og kommunikasjon, blir det tydeligere at store grupper i befolkningen står i fare for å bli utestengt fra samfunnslivet pga. mangel på digitale ferdigheter.

Norden 
23-01-2021 

Virksomhetsplan 2021 - Netverket Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet

Dette vil Netverket Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet gjøre i 2021

Balansekunst – et verktøy for å uttrykke kompetanse i arbeidslivet
Norge 
20-01-2021 

Balansekunst – et verktøy for å uttrykke kompetanse i arbeidslivet

I den nye rapporten «Balansekunst – hvordan og hvorfor beskrive kompetanse som utvikles i arbeidslivet» presenterer arbeidsgiverforeningen Virke en modell som gjør det mulig for alle å beskrive sin kompetanse på en slik måte at den kan forstås av andre.

Foto: Edu Lauton
Norge 
15-12-2020 

Voksne med svak grunnkompetanse - først ut og sist inn i arbeidslivet

Ny undersøkelse fra Frisch-senteret viser at voksne som ikke har fullført videregående opplæring er de som først falt ut av arbeidslivet under koronakrisen. De kommer også sist i arbeid igjen etter permitteringer.

Island 
08-12-2020 

I takt med tiden? Kompetanseutvikling i arbeidslivet

Det var overskriften for årsmøtet som Arbeidslivets opplæringssenter og NVL Island stod for nylig. Fokus var på arbeidslivets kompetansebehov og forskjellige måter for kompetanseutvikling

Island 
27-11-2020 

Ufaglærte unge vil videreutdanne seg

Det er tett sammenheng mellom arbeid og velferd og det gjelder både for hvert enkelt individ og for samfunnet. Høy sysselsetting og god produktivitetsutvikling er grunnlaget for verdiskapingen, og dermed avgjørende for å opprettholde et høyt velferdsnivå.

Norge 
24-11-2020 

Digitalt frokostseminar: Karriereveiledning som integreringstiltak

Har du ansvar for rekruttering til arbeidslivet? Er du opptatt av integrering av flyktninger og innvandrere?

Foto: This is Engineering - Pexels
Norge 
17-11-2020 

Lær det du trenger der du er – og akkurat når det passer for deg

Teknologirådet mener at koronakrisen har bidratt til at digital læring er den nye normalen. Neste skritt vil ifølge dem være å organisere livslang læring som en strømmetjeneste, tilgjengelig for alle via en nasjonal læringsplattform. Dette foreslås i en ny rapport.

DialogWeb gratulerer Kompetanse Norge med Kvalitetsrammeverket for karriereveiledning og takker Ingjerd Espolin Gaarder for gode og grundige svar. Hun ses til venstre på bildet, sammen med medarbeidere i Avdeling for karriereveiledning, Tonje Gravås, Marianne Almbakk, Gry Eilen Bakke og Line Wiktoria Engh. Foto: Johny Vågenes, Kompetanse Norge
Norge 
09-11-2020 

Nasjonalt kvalitetsrammeverk skal sikre god karriereveiledning

I Norge kan en selv velge om en ønsker veiledning ansikt til ansikt på et karrieresenter eller anonymt på nettet

Foto: Gino Crescoli
Norge 
04-11-2020 

Karriereveiledning, et integreringstiltak: Presentasjoner og opptak fra seminar

Hadde du ikke anledning til å delta på frokostseminaret som ble arrangert 8. oktober 2020, kan du ha glede og nytte av presentasjoner og opptak fra arrangementet.

Arbeidslivets opplæringssenters årsmøte og overrekkelse av utmerkelse for læringsambassadører
Island 
03-11-2020 

Har islandsk arbeidsliv riktig kompetanse for morgendagen?

Arbeidslivets opplæringssenter holder årsmøte i samarbeid med NVL torsdag den 26. november på Grand Hotel Reykjavik under overskriften I takt med tiden? Kompetanseutvikling i arbeidslivet.

UP-AEPRO på Island
Island 
02-11-2020 

UP-AEPRO på Island

På et dialogmøte i Reykjavik diskuterte deltakerne spørsmål knyttet til det europeiske prosjektet UP-AEPRO om kompetanseutvikling. Flere trenger videreutdanning for å møte nye krav som følger av pandemi og den 4. industrielle revolusjonen.

Ny utgave av Næsta skref
Island 
19-10-2020 

Ny utgave av Næsta skref

Ny utgave av den islandske nettportalen Neste skritt er lansert.

Digital kompetansesamling: Kvalitet i karriereveiledning
Norge 
13-10-2020 

Kvalitet i karriereveiledning – digital samling

Kompetanse Norge lanserer nettstedet Kvalitet i karriereveiledning på en digital kompetansesamling. , torsdag 16. oktober kl. 13.00-kl. 15.00

Foto: Edmond Dantès
Norge 
07-10-2020 

NAVs bedriftsundersøkelse 2020 viser nedgang i mangel på arbeidskraft

Undersøkelsen, som ble avsluttet våren 2020 – før koronakrisen inntraff Norge – viser at bedriftenes innrapportering av estimert mangel på arbeidskraft var på 50 750 personer. Mangelen var lavere enn i 2019 men høyere enn i 2018.

EQM+
Island 
05-10-2020 

Oppdatering av EQM og EQM+

EQM står for European Quality Mark opprinnelig utviklet av partnere fra 8 europeiske land.

Foto: Ivan Samkov
Norge 
01-10-2020 

Dårligere læringsutbytte for fagskolestudenter under koronakrisen

Halvparten av campusstudentene på fagskole mener at de har fått dårligere læringsutbytte i 2020. Forøvrig er studentene generelt fornøyde med at fagskoleutdanning gir kompetanse som etterspørres i arbeidslivet.

Nordisk visjon. Illustration: Process Ink
Norden 
29-09-2020 

NVL-konferansen 2020 med bærekraft som tema i digitalt storspill

Å bygge ei bru over fra kunnskap til handling for å skape et bærekraftig samfunn, med livslang læring som brohoder. Dette er hva NVL-konferansen 2020 jobbet iherdig med en hel dag til ende. Med FNs bærekraftmål og Nordisk ministerråds visjon 2030 høyt oppe i bevisstheten kjørte konferansen i gang med nesten 200 deltakere fra hele Norden, mange fasilitatorer, en rekke gruppesesjoner og flittig bruk av fem-seks ulike nettsteder og verktøy. Tanker og samtaler i rask rekkefølge, og en teknisk sjonglering det står respekt av!

Byggevirksomhet krever omfattende fagkompetanse fra første spadetak. Her fra grunnarbeidet ved Oksenøya skole i Bærum kommune. Foto: Torhild Slåtto
Norge 
28-09-2020 

Norge med ambisiøs reform: Ingen skal gå ut på dato

Hele Europa har et kompetanseunderskudd. Noen har aldri fått den grunnutdanningen de burde hatt. Andre har en utdatert kompetanse. Mange trenger etterutdanning for å følge med i omstilling i arbeidslivet.

Foto: ThisIsEngineering
Norge 
28-09-2020 

Skolene må gjøre jobben

Regjeringen er helt avhengig av innsats fra utdanningsaktører på alle nivåer for å nå de høye målene som er satt i Kompetansereformen.

Norden 
27-09-2020 

NVL-nettverk anbefaler trepartssamarbeid – for å utvikle en helhetlig, nasjonal kompetansepolitikk

NVL-nettverket «Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet» anbefaler en samlet kompetansepolitikk der partene i arbeidslivet bidrar i den langsiktige strategiutviklingen.

Økt deltakelse i online opplæring i 2019. Foto: Colourbox
Norge 
24-09-2020 

Sju av ti voksne deltar i nettbasert opplæring

En ny undersøkelse Respons gjennomførte på oppdrag for Kompetanse Norge viser at over 70 % av voksne i Norge hadde gjennomført læringsaktiviteter på nett de siste 12 månedene.

Foto: Lubos Houska
Island 
17-09-2020 

Utdanning er mulighet

Tiltak for å møte arbeidssøkernes behov og motivere dem til å søke formell utdanning og dermed styrke sin stilling på arbeidsmarkedet.

Foto: Marley Clovelly
Norge 
10-09-2020 

Ny tiltakspakke for å hjelpe flyktninger og nyankomne innvandrere i jobb

Det norske Storting vedtok i sommer å innvilge 456 millioner til introduksjonsprogram, norskopplæring og karriereveiledning for flyktninger. Lovendringene trådte i kraft 1. august.

Norden 
04-09-2020 

Digitalt frokostseminar – karriereveiledning som integreringstiltak

Lær mer om hva karriereveiledning kan bidra til når det gjelder integrering av nyankomne i arbeidslivet.

Norge 
03-09-2020 

Karriereveiledning rett hjem

Mandag 24. august ble en ny, online karriereveiledningstjenesten lansert i Norge. Her kan alle som trenger det får veiledning om jobb og karriere, enten over chat eller telefon. Tjenesten er gratis, og tilgjengelig uansett hvor i landet man befinner seg.

Norge 
28-08-2020 

Ny tiltakspakke – 1 milliard kroner til kompetansetiltak – Utdanningsløftet 2020

Den norske Regjering lanserte før sommeren en tiltakspakke der det er avsatt en milliard kroner til kompetansetiltak. Midlene skal blant bidra til flere læreplasser og høyere grad av gjennomføring slik at flere kan ta fagbrev. Eksisterende bransjeprogram skal også styrkes

Maria Bernhardsen er medlem av NVL-nettverket Kompetensförsörjning i och för arbetslivet.
Norden 
24-08-2020 

Norden – mitt hem, min bas, min trygghet

Du kan møte på Maria Bernhardsen i travle Stockholmgater med hodet fullt av kompetansespørsmål. Men i fritiden setter hun kursen ut av byen, aller helst på sin Harley Davidson.

Norden 
01-08-2020 

Webinarserie: Voksnes læring og bærekraftig utvikling - del 2 av 3

Del 2 av 3: Demokratisk dannesle for en bærekræftig framtid

Foto: Ekrulila
Norge 
30-06-2020 

Kompetansepluss-bevilgninger dobles som følge av korona

Over 800 voksne får hjelp på sin vei mot fagbrev. Mange deltakere har lang arbeidserfaring, men bedre grunnleggende ferdigheter. For første gang er disse kursene åpne for permitterte og arbeidsledige. 36 millioner kroner er bevilget til over 70 kurs.

Skjermavtrykk fra EduCamp 7. mai 2020
Island 
29-06-2020 

Ny tilnærming overlever viruset

I de siste tiårene har voksne på Island kunnet velge mellom flere varierte fleksible studietilbud. Men lærekreftene sto fremfor helt nye utfordringer som fulgte koronakrisen. Vender de tilbake til livet som før eller lever nye måter og metoder lenger enn viruset?

Norden 
27-06-2020 

Plakater om karriereveiledning i kriminalomsorgen

Med mål om å bidra til økt kunnskap om karriereveiledning i kriminalomsorgen i Norden, har Nätverk för utbildning i fängelse produsert plakater for målgruppene innsatte, ansatte og ledere.

WhatsApp framhålls som ett digitalt verktyg som många deltagare redan använder dagligen och som dessutom är lätt att använda för läraren, både för individuell kommunikation och för samtal och delning med hela gruppen.
Norden 
18-06-2020 

Klart det går bra!

Om hjemmeskole også for migranter som mangler skolegang.

Annette Aass Vågmo, Lene Swang Unnerud og Sissel Braaten
Norge 
11-06-2020 

Hjemmeskole for alfa? Selvsagt funker det!

- Jeg tror de lærer mer nå, jeg, sier lærer Sissel Braaten ved Delta Skole AS i Indre Østfold.

Digitale utdanningstilbud for åtte bransjer er satt igang våren 2020. Foto: Mudassar Iqbal
Norge 
08-06-2020 

Midlertidig mulig å kombinere dagpenger med utdanning

Partene i arbeidslivet har i samarbeid med Kompetanse Norge fått på plass en rekke utdanningstilbud for permitterte arbeidstakere i utsatte bransjer, og permitterte kan ta utdanning uten avkortning i dagpengestønaden.

Foto: Pexels.com
Norge 
14-05-2020 

Delingsdugnad – digitale kurs og verktøy for permitterte

NHO lanserte 13. mai 2020 et nettsted for deling av digitale kurs og verktøy for permitterte. Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim fra Kunnskapsdepartementet (KD) deltok ved lanseringen.

Foto: Pexels
Norden 
07-05-2020 

AVLYST - Voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang - fagsamling

Den femtende nordiske konferansen om grunnleggende ferdigheter- Alfakonferansen- 2020.

Norge har mangel på snekkere og andre bygningsarbeidere. I dag løses det med utenlandske arbeidere. Hvordan skal det løses i framtiden? Foto: Torhild Slåtto.
Norge 
04-05-2020 

Teknologi og klima vil prege framtidens kompetansebehov

DialogWeb utfordrer partene i arbeidslivet

Foto: Kompetanse Norge
Norge 
27-04-2020 

«Lære hele livet» - nødvendig stortingsmelding i vanskelig tid

Med dagens økonomiske situasjon er det avgjørende med tiltak for kompetanseutvikling. I Norge er over 400 000 permitterte eller arbeidsledige. Det er viktig å bruke tiden til kompetansepåfyll.

Foto: Daria Shevtsova
Norge 
09-04-2020 

Kompetansepakke - 190 millioner for permitterte og arbeidsledige

Den norske regjeringen lanserte 3. april en kompetansepakke der formålet er at permitterte og arbeidsledige pga. koronatiltak kan få påfyll og utdanning.

Det nordiske prosjektet er i samsvar med både utviklingen på nordisk nivå og det nasjonale.
Island 
06-04-2020 

Digitalisering i turisme medfør spennende muligheter

Det Islandske Turistrådet initierte et nordisk samarbeidsprosjekt om digitalisering innenfor turisme i 2019. Digitalisering skaper et mangfold av muligheter på lokalt, nasjonalt og nordisk nivå.

Foto:Polina Zimmerman
Norge 
29-03-2020 

Kan by på utfordringer om norskopplæring for innvandrere og flyktninger flyttes til universiteter og høyskoler

En utredning fra Oslo Met konkluderer med at det vil være til liten nytte å flytte norskopplæring for flyktninger og innvandrere med høyere utdanning, til universiteter og høyskoler.

Seniorforsker Lars Ueland Kobro, Universitetet i Sørøst-Norge.
Norge 
29-02-2020 

Å skape velferd sammen - med innbyggeres livserfaring som ressurs

Samskaping er et uttrykk som dukker opp mange steder. Det er et tydelig ord, altså å skape sammen. Men hva betyr det egentlig?

Ansvarlig for Stabæks Gatelag, Espen Lindmark
Norge 
29-02-2020 

Mer enn å vinne fotballkamper …

Mye dreier seg selvsagt om å vinne fotballkamper, men de siste sju årene har Stabæk Fotball også engasjert seg i en spesiell form for samfunnsnyttig aktivitet, nemlig Gatelag.

Ny rapport om kompetansebehov Foto: Anne Solsvik
Norge 
26-02-2020 

Vedvarende mangel på kvalifisert arbeidskraft i flere bransjer i Norge

Det norske Kompetansebehovsutvalget (KBU) påpeker i sin tredje rapport at mangelen på kvalifisert arbeidskraft er spesielt stor i helse- og omsorgssektoren, byggebransjen og innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

Kristján Jóhann Kristjánsson. Hotelldirektør på hotell Klettur presenterer resultatene på NVL seminar i Reykjavik.
Island 
24-02-2020 

Vil du låne en HR-konsulent?

Driften av små og mellomstore virksomheter, som de aller fleste islandske virksomheter i turistbransjen er, lider ofte for mangel på målrettet trening av medarbeiderne.

Realkompetansevurdering (validering) på eget morsmål bidrar til at nyankomne flyktninger i raskere og i større grad får brukt kompetansen de har med seg fra hjemlandet. Foto: Nick Jackson
Norge 
03-02-2020 

Realkompetansevurdering på andre språk enn norsk og samisk

Realkompetansevurdering (validering) på eget morsmål bidrar til at nyankomne flyktninger i raskere og i større grad får brukt kompetansen de har med seg fra hjemlandet. I tillegg kan de få mer tilpassede kvalifiseringsløp.

Vegard Herlyng er daglig leder ved Høgskolesenteret i Kongsvinger, som har tatt resolutte grep for å tilby utdanning i bærekraft. Endringene skjer raskt, vi må lære i fart, sier han. Foto: Torhild Slåtto
Norge 
23-01-2020 

Kongsvinger viser vei inn i framtida med bærekraftøkonomer og digitale ledere

Næringsliv og offentlig sektor mangler kompetanse i bærekraftøkonomi. Dette kompetansegapet ble tydelig avdekket i en rapport utarbeidet av Vista Analyse på oppdrag fra Høgskolesenteret i Kongsvinger.

Universiteter og høgskoler bør ha en viktig rolle i det grønne skiftet, både når det gjelder egne reiser mv. og når det gjelder kunnskapsutvikling og innovasjon. Foto: Colourbox
Norden 
21-01-2020 

Hvem setter det minste miljø- og klimafotavtrykket?

Dette er forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybøs utfordring til alle norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner i 2020.

Norden 
06-01-2020 

Utdanningstiltak

Bærekraft og langtidseffekter for enkeltmennesker og samfunn

Norge 
14-12-2019 

Flere motivert til å ta fagbrev når fagopplæring kombineres med styrking av grunnleggende ferdigheter

Dette viser den nye undersøkelsen «Forberedt på fag», som Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har gjennomført på oppdrag for Kompetanse Norge.

Island 
13-12-2019 

Podcast: Fjernundervisning for fengselsbetjenter

I 2018 fikk Starfsmennt oppgaven med å gjøre om tradisjonell stedbunden opplæring for fengselsbetjenter til online eller fjernundervisning.

Foto: Sigrun Svafa
Island 
09-12-2019 

Omvendt læring i Keilir aktiverer studenter

Populære utdanningstilbud for voksne hvor forskjellige undervisningsmetoder og teknikker i skolearbeidet er foreslått for å dekke allsidige behov.

Foto: www.pexels.com
Norge 
18-11-2019 

Ny videreutdanning i realkompetansevurdering i Oslo

OsloMet (Oslo Metropolitan University) tilbyr denne høsten et nytt studium i realkompetansevurdering på masternivå.

Fullbooket konferansefrokost med over 100 deltakere, 50 på venteliste. Foto: Anne Solsvik
Norden 
14-11-2019 

Stort oppmøte på Kompetansefrokost om språk i arbeidslivet

Nordisk nettverk for voksnes læring og Kompetanse Norge vekket engasjement med spørsmålet om hva som er god nok språk-kompetanse til å delta i arbeidslivet. To norske og ett svensk eksempel på språkfremmende arbeidsplasser ble presentert i paneldebatten.

Norsklærer Karense har truffet et stort publikum med sin enkle, innovative metode i norskundervisning og formidling. Foto: Torhild Slåtto
Norge 
08-11-2019 

Innovasjon i utdanning og opplæring - lett å definere, vanskelig å få til

Innovasjon er blitt mote. Vi skal helst være innovative på alle områder, også i opplæring og utdanning. Innovasjon kan forklares med å finne fram til noe nytt, som er nyttig og blir nyttiggjort. Definisjonen er enkel nok, men å gjøre det er atskillig mer krevende.

Foto: Kompetanse Norge
Norge 
23-10-2019 

Følg Kompetansefrokosten «Språk i arbeidslivet» direkte.

Kompetansefrokosten arrangeres av NVL i samarbeid med Kompetanse Norge

Norge 
23-10-2019 

Fortsatt stor fokus på kompetansepolitikk i Norge

Arbeidet med kompetansereform, integreringsstrategi og inkluderingsdugnad videreføres i forslaget til Statsbudsjett fra Den norske regjering i begynnelsen av oktober.

Hawkira K Axelsson, Lilja D. Alfreðsdóttir og Mariam Taretusy Fotograf, Hulda Anna Arnljótsdóttir
Island 
23-10-2019 

CleverCompetence – Kreativ workshop om Verdensmålene

Det er viktig å satse og delta aktivt, slik kan man øve innflytelse! Bruk anledningen denne workshop gir til å danne dere en egen oppfatning. Benytt anledningen workshopen gir for å være kreative, forestill dere hvilken fremtid dere og vennene vil oppleve i 2030.

Foto: Pexels
Norden 
14-10-2019 

Fagbrev gjennom jobben - vinn-vinn for alle

Antall søknader om tilskudd til en prøveordning der opplæring i grunnleggende ferdigheter kombineres med opplæring som forbereder deltakerne til å ta fagbrev som praksiskandidat har økt.

Deltakere i paneldiskusjonen: Pär Sellberg, Anni Karttunen, Arna Jakobína Björnsdóttir, Hannes G. Sigurðsson, Halldór Grönvold, og Flosi Eiríksson, som ledet seminaret. Foto: Sveinn Aðalsteinsson
Island 
07-10-2019 

Realkompetanse-vurdering mot arbeidslivskriterier

Er arbeidsplassen læringsarena? Lærer vi nytt ved å løse arbeidsoppgaver? Det mener arbeidsmarkedets parter på Island. At vi ikke slutter å lære, selv om skolegangen er avsluttet, men at vi fortsetter hele livet. Vi tilegner oss stadig nyttige erfaringer og nye kompetanser som vi kan bygge videre på.

Foto: pexels.com, Tim Gouw
Norge 
01-10-2019 

Nordmenn skal få fart på karrieren med e-veiledere og selvhjelpressurser

Norge satser stort og bredt på nasjonal digital karriereveiledning. Den digitale tjenesten skulle vært ferdig i høst, men for å sikre kvalitet og for å involvere de nye regionene er utviklingsfasen utvidet, og lanseringen planlagt høsten 2020.

Norden 
20-09-2019 

Studieforbundenes kurs særlig tilpasset voksne med kort formell utdanning

Forskningsstiftelsen Fafo lanserte i slutten av august rapporten «Studieforbundene som læringskatalysator». Her framgår det at studieforbundene tilbyr kurs som er godt tilpasset deltakernes interesser og som aktivt tar i bruk kursdeltakernes praksiserfaringer.

Foto: Oslo Region Alliance
Norge 
18-09-2019 

Få ny forståelse for bærekraftig byutvikling

Hvordan unngå at klimakutt innskrenker friheten og livskvaliteten vår? Kan radikale miljøløsninger kombineres med bedre livskvalitet og demokratisk deltakelse?

Norge 
18-09-2019 

Podcast: Lærekraftig utvikling

En podcast om utredningen "Lærekraftig utvikling" og behovet for kompetanse og etterutdanning.

Arendalsuka, foto: Mona Hauglid
Norden 
13-09-2019 

Livslang læring i fokus på Arendalsuka i Norge

Livslang læring toppet debattene og var tema på rundt 200 av de totalt 1 200 arrangementene under Arendalsuka, 12.-17. august i år.

Å kunne forklare eget fag på en måte som gjør at kolleger med annen faglig bakgrunn  forstår gir grunnlag for å finne nye løsninger. Foto: Pexels
Norge 
10-09-2019 

Gode kommunikasjons-ferdigheter aller viktigst for norske virksomheter

Sjefer ser etter medarbeidere som kommuniserer godt, ifølge ferske tall fra Kompetanse Norges årlige undersøkelse "Virksomhetsbarometeret om norske virksomheters rekrutterings- og kompetansebehov".

Foto: Pexels
Norge 
06-08-2019 

Tre av ti: «Har ikke behov for å lære noe nytt i jobben»

Dette er et av funnene i den siste rapporten – med tall fra 2018 - fra Norges største årlige spørreundersøkelse om voksnes læring (Lærevilkårsmonitoren).

Norge 
23-07-2019 

Norge 2019

Den norske Regjering er i gang med en trinnvis utvikling av en ny kompetansereform i arbeidslivet – «Lære hele livet». Stortingsmelding om reformen er ventet våren 2020.

Prosjektgruppen bak PaaD-prosjektet, fra venstre: Jørgen Grubbe, Monnet-gruppen, Danmark (prosjektleder), Alastair Creelman, Linnéuniversitetet, Sverige, Hrobjartur Arnason, IS-Nám, Island, Deirdre Hansen, Fjarnám Lifelong Learning Center Klaksvik, Færøyene, Torhild Slåtto, Fleksibel utdanning Norge, og Carola Eklund, Landskapsregjeringen Åland.
Norge 
03-07-2019 

Tilgang til utdanning hjemmefra

– en joker i framtidens kunnskapssamfunn

Hringsjá, opplærings- og arbeidsrehabilitering åpner nye muligheter for folk som har vært utsatt for rusproblemer, psykiske og/eller fysiske helseproblemer, Helga Eysteinsdóttir er forstander.   Foto: Sigrún Kristín Magnúsdóttir.
Island 
19-06-2019 

Hringsjá, en mulighet til bedre liv

Arbeid og aktivitet har vist seg å ha en god virkning på helsen og er derfor viktig for mange som har vært utsatt for rusproblemer, psykiske og/eller fysiske helseproblemer, som kan ramme mennesker i alle aldersgrupper og lag av befolkningen.

Foto: NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling
Norge 
10-06-2019 

Lærekraftig utvikling

Markussen-utvalget anbefaler en dreining i synet på utdanning og kompetanse, i form av en kompetansemodell der vi lærer hele livet – og jobber underveis.

Jan Tore Sanner. Foto: Flickr
Norge 
30-05-2019 

Økte bevilgninger til bedre kvalitet i fagskolene

Den norske Regjerings satsning på fagskolene styrkes med 40 millioner kroner. Målet er både økt kvalitet og bedre samsvar mellom utdanningsinnhold og arbeidslivets kompetansebehov.

Nettskolen Finnmark har kontor ved Nordkapp videregående skole i Honningsvåg
Norge 
22-05-2019 

Fleksibel vei fram til fagbrev

Geografisk avstand og spredt bebyggelse er en utfordring for både elever og skoler i et fylke som Finnmark, men de finner gode løsninger.

Elisabeth Leiknes Hansen er prosjektleder for Nettskolen i Finnmark. Sammen med 11 andre fylkeskommunale nettskoler er Finnmark medlem i organisasjonen Fleksibel utdanning Norge. Dette bringer Elisabeth til Oslo en gang imellom, som her en dag i slutten av april.
Norge 
22-05-2019 

Finnmark satser på nettskole for å overkomme store avstander

Er du voksen og står uten videregående skole, har du rett til å få slik skolegang. Det er norsk lov, og ansvaret ligger hos fylkeskommunen. I det nordligste fylket, Finnmark, er det over 19000 personer som ikke har eksamen fra videregående skole. En formidabel utfordring, både organisatorisk og økonomisk.

Norge 
15-05-2019 

Kompetansepåfyll for 16 millioner til industri- og byggenæringen

Den norske Regjering støtter utvikling og utprøving av fagskoleutdanning innen digitalisering og automatisering for å møte kompetansebehov.

Dialogweb har møtt Tormod Skjerve på arbeidsplassen hans i arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Vi utfordrer vi han på de faste spørsmålene som alle «profiler i Norden» må svare på, samtidig som vi får lære litt mer om hva balansemodellen går ut på. Tormod Skjerve. Foto: Virke.
Norge 
14-05-2019 

Tormod Skjerve - en stødig og kompetent "balansekunstner"

Tormod Skjerve kan mer om kompetanse i arbeidslivet enn de fleste andre. Arbeidet hans med å beskrive kompetanse oppnådd på arbeidsplassen er så banebrytende at han nylig stod med en pris i hendene på Biennalen for validering i Berlin.

Nordisk arbeidsgruppe for karriereveiledning i fengsel, tatt på første møte i København i desember 2018. Foto: Terje Røstvær
Norden 
30-04-2019 

Utvikler karriereveiledning i nordiske fengsler

Mange innsatte trenger støtte og veiledning for å få til en kursendring i livet. Kan karriereveiledning spille en større og bedre rolle i dette arbeidet?

Finland: Ammattiopisto Spesia, Johanna Lähdeaho.   Island: Solveig Frida Kærnested. Gudrun Magnea Gudnadottir. The Prison and Probation Administration.  Norge: Geir Syvertsen. Østfold fylkeskommune.  Danmark: Louise Hasselbalch Paludan. Stine Goth Nesgaard. Direktoratet for Kriminalforsorgen. Sverige: Bjarne Forså, Monica Heurlin. Kriminalvarden.
Norden 
30-04-2019 

Nordisk arbeidsgruppe for karriereveiledning – første møte i København 04. - 05. desember 2018

Nordisk nätverk för utbilding i fängelse skal medvirke til kunnskapsutvikling på feltet for å støtte opp under opplæring i rehabiliteringsprosessen.

Norden 
30-04-2019 

Realkompetansevurdering i Norden

– sammenheng mellom mennesker og politikk

Engasjerte kursdeltakere på Litteraturhuset i Oslo, fredag 5. april. Foto: Hróbjartur Árnason
Norge 
23-04-2019 

Kreativitet viktig for samskapende læringsprosesser

Fulltegnet seminar om Engasjerende kursdesign for voksenlærere ble arrangert i Oslo i april. Hvordan skape engasjement, samarbeid og samskapning? Kursleder Hróbjartur Árnason demonstrerte dette gjennom kursets oppbygging og innhold.

Norden 
09-04-2019 

Verksamhetsplan 2019

Detta skall nätverket göra 2019.

Her er en av simulatorene som brukes til virtuell prototyping, som handler om å prøve ut og  optimalisere et produkt før en fysisk prototype bygges. Det er billigere å finne eventuelle  feil digitalt, enn etter at produktet er bygget. Foto: Tom Christian Dahl
Norge 
05-04-2019 

Fleksibel videreutdanning i digital kompetanse gis økonomisk støtte

Tilskudd til utvikling av fleksible videreutdanningstilbud skal bidra til å motvirke utstøting fra arbeidslivet.

Foto: Pexels
Island 
02-04-2019 

Seminar for expertnätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet

Vad motiverar arbetsgivare att investera i kompetensutveckling? Kan nyttan av att satsa på kompetensutveckling mätas och synliggöras i företag?

Karriereveiledning og realkompetansevurdering inngår i aktivitetsprogrammet Foto: Bård Gudim for Kompetanse Norge
Norge 
01-04-2019 

Gode tilbakemeldinger på aktivitetsprogram for flyktninger

På mottakene får nyankomne flyktninger et fulltidsprogram med mange aktiviteter og kvalifiseringstilbud, herunder opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kompetansekartlegging og karriereveiledning.

– Vi bruker det momentumet som europeisk miljøhovedstad gir oss til å satse på og forsere investeringer i nullutslippsteknologi, sier prosjektleder Anita Lindahl Trosdahl. Foto: Marianne Alfsen.
Norge 
14-03-2019 

Oslo – europeisk rollefigur på vei inn i det grønne skiftet

Tre ganger grønt. Grønn økonomi. Grønne omgivelser. Grønn byutvikling. Alt sammen i den grønne europeiske miljøhovedstaden. European Green Capital, sier EU, som ga denne æren og oppgaven til Oslo i 2019.

Stefán Stefánsson, avdelingsleder i utdanningsdepartementet. Stefan er Islands representant i EK-U. Foto: Sigrún Kristín Magnúsdóttir
Island 
25-02-2019 

Islands formannskap fokuserer på de unge, havet og bærekraftig turisme

Nordiske interesser og nordiske verdier skal gjennom samarbeid styrkes i en globalisert verden.

Teknologi for livslang læring – fjernt, nært og simulert. Foto: Teknologirådet
Norge 
19-02-2019 

Teknologi skaper læringsutfordringer – og teknologi er løsningen…

Dersom vi vil ha en sunn økonomi og et demokrati hvor folk kjenner seg nyttige og inkludert, må vi ikke tenke på utdanning på samme måte som vi tenker på å lære å sykle, at det gjøres en gang for alle.

Uten den støtten, oppmuntringen og motivasjonen som veilederne ytet ville jeg ikke lykkes, sa Uni Þór Einarsson når han mottok utmerkelsen. Frae.is
Island 
31-01-2019 

Realkompetansevurderingen var avgjørende for forbilde

Uni Þór Einarsson fikk utmerkelsen som blir tildelt voksne som har oppnådd fremragende resultater i utdanning og styrket sin stilling på arbeidsmarkedet. Med sterk vilje og stor utholdenhet besto Uni Þór svenneprøve som mekaniker med glans høsten 2017. Hans mål er ikke bare å fullføre svenneprøve som mekaniker men også som dreier og rørlegger og fortsette studier på teknisk høyskole.

Foto: Bildningsalliansen.fi
Norge 
18-01-2019 

oMOOC – kollektiv læring på nett

Bli med på webinaret "oMOOC – kollektiv læring på nett" 7. februar fra 1400-1500

Tynset studie- og høgskolesenter holder til på Nord-Østerdal videregående skole. Leder May Tove Dalbakk forteller om godt samarbeid både med videregående skole, næringslivet og kommunene i regionen.
Norge 
15-01-2019 

Verdens første nasjonale helsearkiv finner kompetansen på Tynset

Nyskapningen Norsk helsearkiv åpner i nytt bygg på Tynset i april. Et arkiv som dette er ikke noe mindre enn en verdensbegivenhet. Sykehistoriene til en hel befolkning gjennom generasjoner blir å finne i arkivet. Dette blir et eldorado for helseforskningen.

- Målet med kompetansereformen «Lære hele livet» er at ingen skal gå ut på dato, sier ekspedisjonssjef Morten Rosenkvist i Kunnskapsdepartementet:  Foto: Marte Garmann.
Norge 
27-11-2018 

Nå gjelder det å lære hele livet

Kompetansepolitisk råd i Norge har vært i drift i ett år. Innspill til den nye kompetansereformen, med tittelen «Lære hele livet», er en viktig sak for rådet.

Kan vi få fram gode bilder av hvilken kompetanse den enkelte må ha i framtiden? Det jobbes aktivt i de nordiske land for å få fram kompetansebehovsanalyser for landet som helhet. Foto: Torhild Slåtto
Norge 
27-11-2018 

Nordiske land analyserer framtidens behov for kompetanse

Den norske regjeringen har systematisert arbeidet med kompetanseutvikling gjennom Kompetansepolitisk strategi.

Fotograf: Karin Beate Nøsterud/norden.org
Norge 
20-11-2018 

Verdens første lærerutdanning på lulesamisk og sørsamisk

Nord universitet i Bodø har satt i gang lærerutdanning for de to minoritetsspråkene lulesamisk og sørsamisk.

Lillehammer ble verdenskjent under OL i februar 1994. I februar 2019 blir det stedet for et internasjonalt toppmøte om livslang læring. Foto: Lars Teppan Johansen
Norge 
06-11-2018 

Internasjonalt toppmøte om livslang læring på Lillehammer

Livslang læring settes grundig på agendaen på Lillehammer i februar.

Foto: Pexels
Norge 
05-11-2018 

Opplæringen av basismatematikk

Metodisk veiledning gir råd og tips til lærerne i det praktiske arbeidet med opplæringen av basismatematikk og bruk av språkhjelpere.

Foto: Pixabay
Norge 
01-11-2018 

Realkompetansevurdering på arbeidslivets premisser – nordiske erfaringer

NVL Norge i samarbeid med Kompetanse Norge inviterer fredag 16. november til halvdagsseminar om realkompetansevurdering i og for arbeidslivet.