Nyheter

På denne side kan du finde nationale og nordiske nyheder om blandt andet uddannelsespolitik i de nordiske lande, nye reformer og strukturforandringer, initiativer og vigtige begivenheder og informationer om kommende nordiske arrangementer inden for voksnes læring.

Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev. Det udkommer hver måned med nyt fra NVL, vigtige nyheder fra de nordiske lande, spændende artikler på tværs af sektor- og landegrænser samt inspiration til kommende arrangementer inden for voksnes læring i Norden.

Senaste nyheter

Illustration av Jesper Vuori & Veera Pienimaa, Miltton Oy
Nyheter | Finland
27-06-2019 

Det kontinuerliga lärandet får inte tillräckligt stöd i lagen

Framtidshuset SITRA har tagit fram rekommendationer om hur Finland kan bli bättre på det kontinuerliga lärandet, en aspekt är behovet för ny lagstiftning.

Nyheter | Norden
25-06-2019 

Sækið þekkingu og innblástur til neta NVL

Með nýju miðlunarsniði, einblöðungum er ætlunin að auðvelda aðgang að þekkingu og árangri neta NVL.

Mynd: Úttektir norsku ríkisstjórnarinnar, NOU 2019:12 Námsbær þróun
Nyheter | Norge
25-06-2019 

Námsbær þróun

Markussen-nefndin mælir með að við sveigjum skoðanir okkar á menntun og færniþróun í átt að færnilíkani þar sem við lærum allt lífið – og vinnum í leiðinni.

Li Andersson. Foto: Laura Kotila/Valtioneuvoston kanslia - CC-BY-4.0
Nyheter | Finland
25-06-2019 

20 miljoner euro extra till yrkesutbildningen

Den nya regeringen har beslutat om en extra insats på 20 miljoner euro för att anställa lärare inom yrkesutbildningen i Finland.

Nyheter | Norden
24-06-2019 

Tietoa ja inspiraatiota NVL:n verkostoilta

NVL alkaa julkaista yhden sivun mittaisia tiivistelmiä, ”one-pagereita”, joiden tavoitteena on edistää NVL:n verkostojen keräämän tiedon ja tulosten levittämistä.

Foto: Pexels
Nyheter | Sverige
21-06-2019 

Universitets- och högskolerådet (UHR) har beviljat 41 högskolor över 13 miljoner euro för studentutbyten under två år

EU programmet Erasmus+ ger studenter på högskolor möjligheter till utbyten i andra länder under sin studietid. Stipendiemedlen kommer att ge runt 5 800 studenter möjlighet till utbyte de närmaste två åren.

Foto: Pexels
Nyheter | Sverige
19-06-2019 

Ny rapport från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) visar att vuxna elever studerar vidare trots avslag på sina studiemedel

CSN har analyserat vad som hände cirka 10 000 elever inom kommunal vuxenutbildning (komvux) som fick avslag på sina studiemedel 2012. Resultatet visar att 7 av 10 som fick avslag ändå studerar vidare i någon form. Den vanligaste orsaken till avslagen för elever inom komvux är bristande studieresultat.

Nyheter | Norden
12-06-2019 

Lärande för arbetsliv och aktivt deltagande i samhälle

NMR projekt 2017

Foto: NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling
Nyheter | Norge
10-06-2019 

Lærekraftig utvikling

Markussen-utvalget anbefaler en dreining i synet på utdanning og kompetanse, i form av en kompetansemodell der vi lærer hele livet – og jobber underveis.

Paneldebat. Her ses fra venstre Kirsten Madsen (University College Lillebælt og Grundtvigs Forum), Lotte Darsø (DPU, Aarhus Univerisitet) og Svein Berg (Nordic Innovation). Foto: Dorthe Plechinger
Nyheter | Norden
06-06-2019 

Sustainable Adult Learning

8th Nordic Conference on Adult Education and Learning blev i år gennemført på Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU, Aarhus Universitet). Forskningsprogrammet LISO var ansvarlig for konferencen.

Nyheter | Norden
05-06-2019 

Få viden og inspiration fra NVL’s netværk

One-pagers vil i en letforståelig og kondenseret form formidle de allervigtigste eller mest tilgængelige pointer til dig, som har behov for en hurtig introduktion.

Foto: Marja Beckmann
Nyheter | Åland
03-06-2019 

AlandicaDebatt – en arena för samhällssamtal

AlandicaDebatt arrangeras i år av Ålands landskapsregering i samarbete med nätverket bärkraft.ax. och dess medaktörer.

Foto: Pexels
Nyheter | Island
31-05-2019 

Antal unga som står utan arbete eller studier lägst på Island

Antalet unga som varken arbetar eller studerar är lägst på Island av alla nordiska länderna.

Jan Tore Sanner. Foto: Flickr
Nyheter | Norge
30-05-2019 

Økte bevilgninger til bedre kvalitet i fagskolene

Den norske Regjerings satsning på fagskolene styrkes med 40 millioner kroner. Målet er både økt kvalitet og bedre samsvar mellom utdanningsinnhold og arbeidslivets kompetansebehov.

Foto: Pexels
Nyheter | Sverige
29-05-2019 

Folkbildningen nådde 1,2 miljoner människor under 2018

Rapporten folkbildningens betydelse för samhället – folkbildningsrådets samlade bedömning 2018 visar att över 1,2 miljoner personer deltog i folkhögskolornas kurser, studieförbundens cirklar eller annan folkbildningsverksamhet 2018.

Foto: Bertelsmann Stiftung / Thomas Kunsch
Nyheter | Norden
28-05-2019 

Trehundra deltog i den tredje internationella valideringsbiennalen i Berlin

Den 7 och 8 maj samlades trehundra deltagare från drygt 40 länder för den tredje valideringsbiennalen i Berlin.

Nyheter | Norge
27-05-2019 

Norðmenn hljóta raunfærnimatsverðlaunin 2019 fyrir „Jafnvægislist“ eða „Balansekunst“ á norsku

"Balansekunst" er líkan og aðferð sem hægt er að nota til þess að lýsa færni sem einstaklingur hefur aflað sér í atvinnulífinu á þann

Valokuva: Pexels
Nyheter | Island
27-05-2019 

Ehdotus uudeksi kansanopistolaiksi

Kansanopistoja koskevan lakiehdotuksen tarkoituksena on parantaa kansanopistojen toimintapuitteita Islannissa. Tähän asti maassa ei ole ollut opistoja koskevaa lainsäädäntöä.

Foto: Pixabay
Nyheter | Island
27-05-2019 

En tredje del vill stanna kvar på Flateyri

Efter första skolåret på Folkhögskolan i Flateyri avslutade 28 personer sin utbildning på folkhögskolan på Flateyri

Foto: Pexels
Nyheter | Sverige
23-05-2019 

Regeringen investerar i att förbättra distansutbildningen

Regeringen avsätter pengar i vårbudgeten för att utveckla formerna för distansutbildning och för att förbättra kvaliteten i utbildningen som bedrivs på distans.

Kuva: Johanni Larjanko
Nyheter | Finland
21-05-2019 

Kompetenssit keskustelun keskessä Hanasaaressa

Alfarådet-verkoston ja Opetushallituksen koordinoima 14. pohjoismainen aikuisten lukutaidon opettajien konferenssi pidettiin 3.-5.4.2019 Hanasaaressa.

Foto: Johanni Larjanko
Nyheter | Norden
21-05-2019 

Nordiska alfalärare diskuterade kompetenser

I början av april samlades alfalärare från hela Norden på Hanholmen utanför Helsingfors.

Nyheter | Norge
15-05-2019 

Kompetansepåfyll for 16 millioner til industri- og byggenæringen

Den norske Regjering støtter utvikling og utprøving av fagskoleutdanning innen digitalisering og automatisering for å møte kompetansebehov.

Nyheter | Norge
13-05-2019 

Norge vinner VPL-pris 2019 med “Balansekunst”

"Balansekunst" gör det möjligt att beskriva färdigheter införskaffade I arbetslivet så att de kan förstås både i en vidare kontext och inom utbildningssystemet.