Nyheter

På denne side kan du finde nationale og nordiske nyheder om blandt andet uddannelsespolitik i de nordiske lande, nye reformer og strukturforandringer, initiativer og vigtige begivenheder og informationer om kommende nordiske arrangementer inden for voksnes læring.

Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev. Det udkommer hver måned med nyt fra NVL, vigtige nyheder fra de nordiske lande, spændende artikler på tværs af sektor- og landegrænser samt inspiration til kommende arrangementer inden for voksnes læring i Norden.

Senaste nyheter

Foto: https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2019/Kvalifikationer-inplacerade-i-SeQF--vad-hander-sen/
Nyheter | Sverige
22-02-2019 

Aukinn áhugi á að meta hæfni inn á þrep í sænska hæfnirammanum (SeQF)

Stofnun fagháskóla í Svíþjóð ber ábyrgð á hæfnirammann um sænskt menntakerfi og afgreiðir jafnframt beiðni frá atvinnulífinu og fræðsluaðilum utan hins formlega kerfis að meta hæfni/starfaprófíla á þrep í hæfnirammanum og staðfesta gæðin. Hæfniramminn gerir allt nám sýnilegt og auðveldara samanburð á hæfni sem aflað er í námi og þeirri sem aflað er á vinnumarkaði. Nú eru hafa sex starfaprófílar verið metnar á þrep í sænska viðmiðarammanum og rúmlega 20 beiðnir um mat á þrep til viðbótar eru í afgreiðslu.

Foto: Pexels
Nyheter | Sverige
22-02-2019 

Statlig utredning föreslår stöd till företag som erbjuder kompetensåtgärder och validering för anställda som arbetar korttid

I Sverige finns ett system med statligt stöd till företag med anställda som i en lågkonjunktur behöver gå ner i tid, så kallad korttidsarbete.

Foto: Sitra - Vilken typ av livslångt lärande vill vi ha i Finland?
Nyheter | Finland
21-02-2019 

4 teser för Finland

En nationell rekommendation för Finlands livslånga lärande samlar företrädare från ett brett fält.

Foto: haefni.is
Nyheter | Island
20-02-2019 

100 ord för turismen

Turismens kompetenscenter har sammanställt en lista över vanliga ord som används inom turistbranschen på Island.

Foto: Norden
Nyheter | Danmark
19-02-2019 

Talentprogram for særligt dygtige studerende

Regingen ønsker med 190 mio.kr. over 4 år til nyt talentprogram at støtte og fastholde de særligt motiverede og talentfulde studerende på de videregående uddannelser.

Foto: Pexels
Nyheter | Danmark
14-02-2019 

Sundhed, trivsel og folkeoplysning

Dansk Folkeoplysnings samråd har i 2018 haft fokus på, hvordan folkeoplysning kan indgå i arbejdet med at fremme befolkningens sundhed og trivsel.

Fotograf: Mortti Saarnia
Nyheter | Finland
07-02-2019 

Kultur för alla

Frågan om kulturens roll i våra liv och hur vi ska göra den tillgänlig för alla står i centrum i ny finsk artikelsamling.

Foto: https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2019/Kvalifikationer-inplacerade-i-SeQF--vad-hander-sen/
Nyheter | Sverige
29-01-2019 

Ökat intresse för att få kvalifikationer inplacerade i Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF)

Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för referensramen för kvalifikationer som innebär att branscher och andra utbildningsanordnare kan få sin kvalifikation nivå bestämd och kvalitetssäkrad. Med hjälp av referensramen synliggörs allt lärande och det blir lättare att jämföra olika kvalifikationer från studier och arbetslivet. Sex kvalifikationer är idag inplacerade i ramverket och över 20 handläggs för att få sin kvalifikation nivåbestämd.

Ljósmynd: vplbiennale.org
Nyheter |
28-01-2019 

Tvíæringur

Fólki hvaðanæva að úr heiminum er boðið að sækja um þátttöku til þess að miðla fyrirmyndardæmum sem veitt geta öðrum tækifæri við þróun og innleiðingu skilvirkra raunfærnimatskerfa.

Bogi Ágústsson och Ásdís Eva Hannesdóttir. Foto: mrn.is
Nyheter | Island
25-01-2019 

Givande arbete hos nordiska föreningen i Island

Nordiska föreningen på Island har målsättningen att stärka samarbetet och vänskapen mellan islänningar och andra nordiska medborgare.

Foto: Pexels
Nyheter | Sverige
23-01-2019 

Myndigheten för yrkeshögskolan leder ett projekt för att öka antalet branschvalideringar

I projektet Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS) har ett 20-tal branscher gått samman för att öka nyttan och användningen av branschvalidering för arbetsgivare och individer. Projektet har fått medel från Europeiska socialfonden för att på olika sätt stödja och kvalitetssäkra modellerna för validering av kvalifikationer inom olika branscher.

Valokuva: Biennale
Nyheter | Europa
21-01-2019 

VPL Biennale Berliinissä 7.–8. toukokuuta 2019

VPL Biennale kutsuu lähettämään esimerkkejä parhaista käytännöistä. Kilpailussa on kolme kategoriaa: tuotteet (products), menettelytavat (procedures) ja laajemmat linjaukset (policies).

Foto: Pexels
Nyheter | Danmark
21-01-2019 

Ny højskole - ”Roskilde festival højskole”

Der er i relation til Roskildefestivallen etableret en ny folkehøjskole i Roskilde.

Nyheter | Åland
18-01-2019 

Dialog 2019

Den 7 - 8 februari 2019 är det dags för Dialog 2019 i Mariehamn med seminarier och utställningsmässa som vänder sig till hela undervisningssektorn på Åland. Under två hela dagar arrangeras inspirerande föreläsningar som rör skola och utbildning i ett digitalt samhälle, i år med fokus på delaktighet.

Foto: Pexels
Nyheter | Danmark
16-01-2019 

Pædagoguddannelsen skal styrkes

Uddannelses- og forskningsministeriet, UFM har besluttet at afsætte 17,5 millioner kr. til at styrke og udvikle faglighed og studiemiljøet på pædagoguddannelserne.

Foto: Biennale
Nyheter | Europa
14-01-2019 

VPL Biennale 7 – 8 May 2019, Berlin

The VPL Biennale is calling for examples of best practice in three categories: products, procedures, policies.

Bild: Undervisnings- och kulturministeriet i Finland
Nyheter | Finland
11-01-2019 

Bättre möjligheter till kontinuerligt lärande

Från januari 2019 är det lättare att komma in på högskolor i Finland.

Foto: Bedre praktikvejledning på en nemmere måde
Nyheter | Danmark
09-01-2019 

Vejledning ”i praksis” – modeller og ideer

Brugsbøger til dem, der vejleder elever i praktikken og dem, der er aktivt medvirkende til at uddanne elever i vekseluddannelser.

Nyheter | Danmark
02-01-2019 

Webbinar – Udenlandsk fødte kvinders etablering

Tirsdag den 29. januar 2019 kl. 13.00-14.00 (GMT+1)

Foto: Pexels
Nyheter | Danmark
21-12-2018 

Glædelig jul og godt nytår til jer alle!

NVL takker værtsorganisationer og samarbejdspartnere for et godt samarbejde.

Foto: Pexels
Nyheter | Danmark
17-12-2018 

Nyt netværk i NVL har fokus på kompetenceudvikling af ”voksenlærere”

Et nyt tværgående netværk i NVL skal samle og skabe synergi mellem den viden og kunnen, der er i NVLs forskellige netværk.

Ljósmynd: Pexels
Nyheter | Danmark
14-12-2018 

Nýtt tengslanet í NVL beinir athyglinni að hæfniþróun “fullorðinsfræðslukennara”

Nýtt þversum tengt tengslanet í NVL mun safna saman og skapa samvirkni milli þeirrar þekkingar og hæfni sem er að finna í hinum mörgu tengslanetum NVL.

Kuva: Pexels
Nyheter | Danmark
14-12-2018 

Uusi NVL-verkosto paneutuu ”aikuisopettajien” osaamisen kehittämiseen

NVL on perustanut uuden, monialaisen verkoston, jonka tehtävänä on koota yhteen NVL:n eri verkostojen tieto ja osaaminen sekä luoda niiden välille synergiaa.

Kuva: Pexels
Nyheter | Sverige
14-12-2018 

Viraston uuden tutkimuksen mukaan vain harva suorittaa tutkinnon kunnallisessa toisen asteen aikuiskoulutuksessa

Toisen asteen tutkinto jää Ruotsissa täpärästi saamatta vuosittain noin 7000:lta nuorisoasteen opiskelijalta.