Nyheter

På denne side kan du finde nationale og nordiske nyheder om blandt andet uddannelsespolitik i de nordiske lande, nye reformer og strukturforandringer, initiativer og vigtige begivenheder og informationer om kommende nordiske arrangementer inden for voksnes læring.

Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev. Det udkommer hver måned med nyt fra NVL, vigtige nyheder fra de nordiske lande, spændende artikler på tværs af sektor- og landegrænser samt inspiration til kommende arrangementer inden for voksnes læring i Norden.

Senaste nyheter

Foto: Pexels
Nyheter | Finland
18-09-2019 

Ny stark aktör i finsk folkbildning

Från den första januari 2020 slås Kansanvalistusseura och Etelä-Helsingin medborgarinstitut ihop.

Foto: Oslo Region Alliance
Nyheter | Norge
18-09-2019 

Få ny forståelse for bærekraftig byutvikling

Hvordan unngå at klimakutt innskrenker friheten og livskvaliteten vår? Kan radikale miljøløsninger kombineres med bedre livskvalitet og demokratisk deltakelse?

Foto: VIA University College
Nyheter | Danmark
11-09-2019 

Virksom efter- og videreuddannelse: Ny rapport gør status over transferforskning

Ny rapport gør status over den nyeste internationale forskning om transfer og samler 18 danske praksiseksempler på transferfremmende tiltag og undersøgelser af transfer til inspiration for bl.a. undervisere, uddannelsesledere og arbejdsgivere.

Å kunne forklare eget fag på en måte som gjør at kolleger med annen faglig bakgrunn  forstår gir grunnlag for å finne nye løsninger. Foto: Pexels
Nyheter | Norge
10-09-2019 

Gode kommunikasjonsferdigheter aller viktigst for norske virksomheter

Sjefer ser etter medarbeidere som kommuniserer godt, ifølge ferske tall fra Kompetanse Norges årlige undersøkelse "Virksomhetsbarometeret om norske virksomheters rekrutterings- og kompetansebehov".

Nyheter | Europa
09-09-2019 

Europeisk onlinekurs för folkbildare & vuxenutbildare

I mitten av september fortsätter den europeiska onlinekursen "Innovate, learn, share, act", med fortbildning i hur vi stödjer vuxnas möjligheter till anpassade studier och validering. Du är välkommen att delta i de moment som intresserar dig!

Nyheter | Norden
05-09-2019 

Ny vision for Nordisk Ministerråd

Tirsdag den 20. august 2019 godkendte statsministrene de nordiske samarbejdsministrenes forslag til en ny vision og strategiske prioriteringer for det samlede nordiske samarbejde.

Nyheter | Island
05-09-2019 

Allt fler vill bli lärare

Ansökningarna om lärarutbildning ökade markant nu i höst då över 200 studenter sökte in på de olika lärarlinjer i hela landet. Tre

Foto: Pexels
Nyheter | Sverige
04-09-2019 

Ny rapport visar att deltagande i studiecirklar kan stärka människors möjligheter på arbetsmarknaden

Rapporten, cirkeldeltagares vägar till arbetsmarknaden, från Folkbildningsrådet har skrivits av forskare från Internationella handelshögskolan i Jönköping. I rapporten undersöks hur deltagande i studiecirklar påverkar möjligheten till sysselsättning samt hur utbredningen av studiecirklar ser ut i landets kommuner.

Foto: Lýðháskólinn á Flateyri
Nyheter | Island
02-09-2019 

Nya lagar om Folkhögskolor

Våren 2019 genomfördes för första gången lagar om Folkhögskolor i Island.

Foto: Pexels
Nyheter | Sverige
01-09-2019 

Statlig utredning föreslår åtgärder för att stärka kvalitet för elever med svenska som andraspråk

Utredningen föreslår att eleverna inom Sfi ska erbjudas en sammanhållen utbildning motsvarande 23 timmar per vecka i genomsnitt under en fyraveckorsperiod

Nyheter | Norden
28-08-2019 

Uusi yhden sivun uutinen pohjoismaisesta osaamisen tunnustamisen laatumallista

NVL:n kotisivuilla on julkaistu uusi yhden sivun uutinen, joka käsittelee pohjoismaista aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen eli validoinnin laatumallia.

Foto: Pexels
Nyheter | Danmark
28-08-2019 

FGU – uusi nuorten valmistava koulutus alkaa

Uuden koulutusmuodon käynnistyessä 1. elokuuta vanhanmallisissa oppilaitoksissa työskennelleet työntekijät siirtyvät FGU-opintokeskusten palvelukseen. Keskuksia on 27.

Illustration: Jesper Vuori & Veera Pienimaa, Miltton Oy
Nyheter | Finland
27-08-2019 

Ekki er nægilega skýrt kveðið á um endur- og símenntun í finnskum lögum

Framtíðarhúsið SITRA í Finnlandi hefur kynnt ráðleggingar um hvernig bæta má sí- og endurmenntun í Finnlandi, eitt atriðið varðar þörf á nýjum lögum um sviðið.

Nyheter | Norden
27-08-2019 

Nýr einblöðungur um gæðalíkan fyrir raunfærnimat á Norðurlöndum

Nú hefur nýr einblöðungur um gæðalíkan fyrir raunfærnimat á Norðurlöndum verið birtur á heimasíðu NVL

Nyheter | Norden
23-08-2019 

Ny onepager om kvalitetsmodel for validering i de nordiske lande

Ny onepager om kvalitetsmodel for validering i de nordiske lande er nu tilgængelig på NVL’s hjemmeside

Foto: www.benefit4regions.eu
Nyheter | Danmark
20-08-2019 

Resultater fra et grænseoverskridende fyrtårnsprojekt for inddragelse, kommunikation og læring

11 projektpartnere og 22 netværkspartnere fra den dansk-tyske Interreg 5A programregion har sluttet sig sammen i projektet ”Benefit4Regions” for at udvikle fælles løsninger til vitaliseringen af landdistrikterne.

Foto: Pexels
Nyheter | Danmark
15-08-2019 

FGU - en ny forberedende grunduddannelse for unge starter

Pr. 1. august starter 27 FGU-institutioner, med at alle medarbejdere, som tidligere har arbejdet i bl.a. VUC- og produktionsskoler, overdrages.

Mette Frederiksen. Foto: www.socialdemokratiet.dk
Nyheter | Danmark
13-08-2019 

Danmark har fået ny regering og nye ministre

Ved valget d. 5.juni fik Danmark en ny socialdemokratisk ledet mindretalsregering, der har støtte fra Radikale Venstre, SF og Enhedslisten.

Foto: Pexels
Nyheter | Norge
06-08-2019 

Tre av ti: «Har ikke behov for å lære noe nytt i jobben»

Dette er et av funnene i den siste rapporten – med tall fra 2018 - fra Norges største årlige spørreundersøkelse om voksnes læring (Lærevilkårsmonitoren).

Illustration av Jesper Vuori & Veera Pienimaa, Miltton Oy
Nyheter | Finland
27-06-2019 

Det kontinuerliga lärandet får inte tillräckligt stöd i lagen

Framtidshuset SITRA har tagit fram rekommendationer om hur Finland kan bli bättre på det kontinuerliga lärandet, en aspekt är behovet för ny lagstiftning.

Nyheter | Norden
25-06-2019 

Sækið þekkingu og innblástur til neta NVL

Með nýju miðlunarsniði, einblöðungum er ætlunin að auðvelda aðgang að þekkingu og árangri neta NVL.

Mynd: Úttektir norsku ríkisstjórnarinnar, NOU 2019:12 Námsbær þróun
Nyheter | Norge
25-06-2019 

Námsbær þróun

Markussen-nefndin mælir með að við sveigjum skoðanir okkar á menntun og færniþróun í átt að færnilíkani þar sem við lærum allt lífið – og vinnum í leiðinni.

Li Andersson. Foto: Laura Kotila/Valtioneuvoston kanslia - CC-BY-4.0
Nyheter | Finland
25-06-2019 

20 miljoner euro extra till yrkesutbildningen

Den nya regeringen har beslutat om en extra insats på 20 miljoner euro för att anställa lärare inom yrkesutbildningen i Finland.

Nyheter | Norden
24-06-2019 

Tietoa ja inspiraatiota NVL:n verkostoilta

NVL alkaa julkaista yhden sivun mittaisia tiivistelmiä, ”one-pagereita”, joiden tavoitteena on edistää NVL:n verkostojen keräämän tiedon ja tulosten levittämistä.