Nyheter

På denne side kan du finde nationale og nordiske nyheder om blandt andet uddannelsespolitik i de nordiske lande, nye reformer og strukturforandringer, initiativer og vigtige begivenheder og informationer om kommende nordiske arrangementer inden for voksnes læring.

Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev. Det udkommer hver måned med nyt fra NVL, vigtige nyheder fra de nordiske lande, spændende artikler på tværs af sektor- og landegrænser samt inspiration til kommende arrangementer inden for voksnes læring i Norden.

Senaste nyheter

Nyheter | Norge
29-10-2019 

Osaamispolitiikka edelleen painopisteenä Norjassa

Osaamisuudistuksen, kotouttamisstrategian ja osallisuustalkoiden jatkaminen sisältyy Norjan hallituksen budjettiehdotukseen vuodelle 2020.

Kuva: Pexels
Nyheter | Danmark
29-10-2019 

Ammattikoulutukseen sijoittaminen tuo yhteiskuntataloudellista voittoa

Peruskoulun jälkeistä tutkintoa vailla olevien kouluttaminen on yhteiskunnalle hyvä sijoitus.

Nyheter | Norge
29-10-2019 

Áfram þung áhersla á færnipólitík í Noregi

Í fjárlagafrumvarpi norsku ríkistjórnarinnar fyrir árið 2020 sem lagt hefur verið fram, er gert er ráð fyrir áframhaldandi vinnu við færniumbætur, inngildingarstefnu og inngildingaraðgerðir.

Foto fra: https://www.oaj.fi/contentassets/f82267bcbdb949858fe33524ee3d2b57/uudistus-ilman-resursseja.pdf
Nyheter | Finland
23-10-2019 

Utmaningarna med yrkesreformen fortsätter i Finland

En enkät som lärarförbundet OAJ genomfört visar på fortsatta svårigheter i samarbetet mellan företag och yrkesutbildarinstitutioner.

Nyheter | Norge
23-10-2019 

Fortsatt stor fokus på kompetansepolitikk i Norge

Arbeidet med kompetansereform, integreringsstrategi og inkluderingsdugnad videreføres i forslaget til Statsbudsjett fra Den norske regjering i begynnelsen av oktober.

Foto fra: https://kiitohanke.wordpress.com/
Nyheter | Finland
23-10-2019 

Ny integrationsmodell ger snabbare anställning i Finland

En ny modell för intergrationsundervisningen ger strålande resultat i Tammerfors med över 45% av deltagarna i arbete.

Anställda på Sparebank 1 SR-Bank deltar i skräddarsydd kurs i IT för bankanställda.  Foto: Anne-Line Bakken
Nyheter | Norden
18-10-2019 

Digitaliseringsresan – För och med de anställda

Den digitala transformationen påverkar på ett genomgripande sätt vårt samhälle. Digitaliseringskompetens har kommit att bli en grundläggande kompetens i dagens arbetsliv och möjligheterna att använda digitala verktyg för effektiv kompetensutveckling är oändliga. På så sätt påverkar det digitala skiftet både arbetslivets kompetensbehov men också förutsättningar att erbjuda situationsanpassad kompetensutveckling. Nordiska expertnätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet bildades 2018 och sätter fokus på frågan - Hur bör och kan kompetensutveckling i ett arbetsliv i ständig förändring se ut för företag och anställda? Som ett led i sitt arbete lät nätverket arrangera ett seminarium med titeln Digitaliseringsresan – hur får vi med de anställda till vilket de bjöd in externa föreläsare från arbetslivet och utbildningsvärlden för att ge exempel på hur digitaliseringen påverkat deras kompetensutvecklingsinsatser.

Foto: Hildur Hrönn Oddsdóttir
Nyheter | Norden
17-10-2019 

Unga vuxna kommer med innovativa förslag om framtidens utbildningar

Den 10.oktover samlades unga vuxna från de nordiska länderna i Reykjaviks stadsteater till att diskutera hur Norden kan uppnå Agenda 2030, med en speciell focus på mål 4.7 utbildning för alla.

Foto: Pexels
Nyheter | Norden
14-10-2019 

Fagbrev gjennom jobben - vinn-vinn for alle

Antall søknader om tilskudd til en prøveordning der opplæring i grunnleggende ferdigheter kombineres med opplæring som forbereder deltakerne til å ta fagbrev som praksiskandidat har økt.

Foto: Pexels
Nyheter | Danmark
03-10-2019 

Færre voksne søger erhvervsuddannelse for voksne men flere gennemfører

De svage studerende får ikke adgang til erhvervsuddannelse, samtidig med at de stærke studerende i højere grad gennemfører.

The
Nyheter | Norden
02-10-2019 

One-pagers share knowledge and inspiration from NVL’s Nordic networks

NVL shares knowledge and results from the work of our Nordic networks through a new dissemination format, called one-pager.

Foto: Pexels
Nyheter | Danmark
01-10-2019 

En samfundsøkonomiske gevinst at investere i faglært uddannelse

Det er en god samfundsmæssig investering at uddanne ufaglærte til et faglært niveau.

Kyky selittää omaa alaa ymmärrettävästi työtovereille, joilla on erilaiset ammattitaustat,  luo hyvän pohjan uusien ratkaisujen löytämiselle. Kuva: Pexels
Nyheter | Norge
30-09-2019 

Norjalaisille työnantajille hyvät viestintätaidot ovat kaikkein tärkeintä osaamista

Johtajat etsivät työntekijöitä, joilla on hyvät viestintätaidot. Tämä käy ilmi Norjan osaamisviraston Kompetanse Norgen vuotuisesta tutkimusbarometrista, jossa tutkitaan norjalaistyöpaikkojen rekrytointi- ja osaamistarpeita.

Täydennyskoulutuksen keskeinen päämäärä on, että opiskelijat pystyvät hyödyntämään oppimaansa työpaikallaan. Kuva: VIA University College
Nyheter | Danmark
30-09-2019 

Vaikuttavaa täydennyskoulutusta: Uusi raportti tarkastelee oppimisen siirtovaikutusten tutkimuksen nykytilaa

Uudessa raportissa luodaan katsaus oppimisen siirtovaikutuksia käsittelevään uusimpaan kansainväliseen tutkimukseen. Raportissa esitellään myös 18 tanskalaista käytännön esimerkkiä siirtovaikutusta edistävistä toimintatavoista sekä siirtovaikutustutkimuksista. Raportti on suunnattu muun muassa opettajille, oppilaitosten johdolle ja työnantajille.

Norden har en vision för 2030 som handlar om just integration.Foto: Marja Beckman
Nyheter | Norden
25-09-2019 

Många krafter jobbar för inklusion i Norden

Nordisk konferens om inklusion, Stockholm 25 september 2019.

Að geta útskýrt eigið fag á þann hátt að vinnufélagar með öðruvísi faglega bakgrunn skilji er grundvöllur fyrir nýjum lausnum. Mynd: Pexels
Nyheter | Norge
25-09-2019 

Góð samskiptafærni allra mikilvægust norskum fyrirtækjum

Stjórnendur leita að starfsfólki sem eiga auðvelt með samskipti, ef marka má nýjar tölur frá árlegri könnun Norsku færniþróunarstofnunarinnar.

Nyheter | Norden
20-09-2019 

Studieforbundenes kurs særlig tilpasset voksne med kort formell utdanning

Forskningsstiftelsen Fafo lanserte i slutten av august rapporten «Studieforbundene som læringskatalysator». Her framgår det at studieforbundene tilbyr kurs som er godt tilpasset deltakernes interesser og som aktivt tar i bruk kursdeltakernes praksiserfaringer.

Foto: Pexels
Nyheter | Finland
20-09-2019 

Kraftig ökning av vuxenstuderande inom grundläggande färdigheter

Satsningarna på grundläggande färdigheter för vuxna ger resultat i Finland.

Foto: Aðsend
Nyheter | Island
20-09-2019 

Allt fler deltar i tredje ålderns universitet

Foto: Pexels
Nyheter | Finland
18-09-2019 

Ny stark aktör i finsk folkbildning

Från den första januari 2020 slås Kansanvalistusseura och Etelä-Helsingin medborgarinstitut ihop.

Foto: Oslo Region Alliance
Nyheter | Norge
18-09-2019 

Få ny forståelse for bærekraftig byutvikling

Hvordan unngå at klimakutt innskrenker friheten og livskvaliteten vår? Kan radikale miljøløsninger kombineres med bedre livskvalitet og demokratisk deltakelse?

Arendalsuka, foto: Mona Hauglid
Nyheter | Norden
13-09-2019 

Livslang læring i fokus på Arendalsuka i Norge

Livslang læring toppet debattene og var tema på rundt 200 av de totalt 1 200 arrangementene under Arendalsuka, 12.-17. august i år.

Foto: VIA University College
Nyheter | Danmark
11-09-2019 

Virksom efter- og videreuddannelse: Ny rapport gør status over transferforskning

Ny rapport gør status over den nyeste internationale forskning om transfer og samler 18 danske praksiseksempler på transferfremmende tiltag og undersøgelser af transfer til inspiration for bl.a. undervisere, uddannelsesledere og arbejdsgivere.

Å kunne forklare eget fag på en måte som gjør at kolleger med annen faglig bakgrunn  forstår gir grunnlag for å finne nye løsninger. Foto: Pexels
Nyheter | Norge
10-09-2019 

Gode kommunikasjons-ferdigheter aller viktigst for norske virksomheter

Sjefer ser etter medarbeidere som kommuniserer godt, ifølge ferske tall fra Kompetanse Norges årlige undersøkelse "Virksomhetsbarometeret om norske virksomheters rekrutterings- og kompetansebehov".