Nyheter

Denna sida förmedlar nationella och nordiska nyheter om bland annat utbildningspolitik i de nordiska länderna, nya reformer och strukturförändringar, initiativ och andra viktiga händelser, samt informerar om kommande nordiska arrangemang inom vuxnas lärande.

OBS! Vi udvikler nyhedsbrevets format, indhold og funktion over den næste tid. Derfor holder NVL-nytt pause fra marts 2018. Vi glæder os til igen at dele spændende nyt om voksnes læring på tværs af Norden. 

Her på siden kan du læse NVL's tidligere nyhedsbreve.

Nyhetsbrev Arkiv


Senaste nyheter

Foto: Højskolerne
Nyheter | Danmark
23-07-2018 

Specialpædagogisk støtte på højskoleområdet

Analyse af tilskud til specialundervisning og elever med svære handicap på højskolerne

Nå blir det enklere å jobbe eller studere i Norge. Foto: kompetansenorge.no
Nyheter | Norge
18-07-2018 

Automatisk godkjenning av utdanninger fra Norden

Fra nå blir de fleste nordiske høyere utdanninger fra bachelorgrad til doktorgrad automatisk godkjent i Norge.

Foto: Pixabay.com
Nyheter | Danmark
16-07-2018 

Aftenskolerne – hvordan har de det?

Ny rapport fra Videncenter for Folkeoplysning, VIFO giver et indblik i den store variation, der findes på aftenskoleområdet, og giver indsigt i skolernes særlige karakteristika og aktiviteter.

Foto: kompetansenorge.no
Nyheter | Norge
11-07-2018 

Test deg selv!

Selv om Norge har et godt system for opplæring i grunnleggende ferdigheter, er disse mulighetene lite kjent i målgruppa.

Foto: Pixabay.com
Nyheter | Danmark
09-07-2018 

15 gode råd til inklusion af flygtninge gennem folkeoplysning

Dansk folkeoplysnings samråd, DFS har på baggrund af tidligere udgivet rapport ”Inklusion af flygtninge og indvandrere i folkeoplysning” (2018) samlet 15 centrale og gode råd til, hvordan man skaber inklusion af flygtninge og indvandrere i folkeoplysende aktiviteter.

Foto: Pexels.com
Nyheter | Island
28-06-2018 

Islands utbildningsstrategi till år 2030

Utbildningsministern Lilja Alfreðsdóttir skriver i en artikel att planering av en ny utbildningsstrategi till året 2030 har sätts i gång.

Nyheter | Island
25-06-2018 

Avtal mellan Arbetslivets Utbildningscenter och Islands Universistet

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (Arbetslivets Utbildningscenter, FA) i Island och Háskóli Íslands (Islands Universitet) har skrivit avtal om genomförandet av sex kompetensanalyser av jobb inom turismen, förskola och vård.

Ny webbplats: www.utbildning.ax
Nyheter | Åland
25-06-2018 

Ny webbplats för skolpersonal på Åland

Ålands landskapsregerings utbildnings- och kulturavdelning har nyligen lanserat webbplatsen ”Skolresurs på Åland”. Tanken är att alla lärare på Åland lättare ska hitta information om till exempel läroplaner, forskning inom olika områden, styrdokument och tips om fortbildningar.

Foto: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Nyheter | Danmark
20-06-2018 

Erhvervsuddannelse for voksne skal være mere attraktiv

Danmark kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft inden for industri, service og håndværksfag, og samtidig er der stadig færre unge der søger erhvervsuddannelserne.

Bild: Pexels
Nyheter | Finland
18-06-2018 

Rädda världens bästa utbildningssystem

Just nu pågår ett initiativ för att rädda världens bästa utbildningssystem som en helhet.

Godt vejr på Folkemødet. Foto: Joshua Tree Photography
Nyheter | Danmark
13-06-2018 

Folkemødet – Danmarks politiske festival 2018

Årets folkemøde i Allinge på Bornholm åbner med taler af borgmester Winni Grosbøll, Foreningen Folkemødets bestyrelsesformand Michael Valentin og statsminister Lars Løkke Rasmussen den 14. juni.

Bild: Utbildningsstyrelsen
Nyheter | Finland
12-06-2018 

Nya digitala tjänster för läranden i Finland

Studievägledning och ett digitalt register över studieprestationer finns nu samlade i en tjänst.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Nyheter | Sverige
06-06-2018 

Regeringen ändrar kursutbudet på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning (komvux)

En mycket stor del av eleverna som deltar i utbildning på grundläggande nivå inom komvux har kommit till Sverige i vuxen ålder. Många av dem behöver utbildning på grundläggande och gymnasial nivå för att snabbt komma ut på arbetsmarknaden och få egen försörjning.

Fagbrev på jobben vil gi flere mulighet til å formalisere sin kompetanse. Foto: Kompetanse Norge
Nyheter | Norge
05-06-2018 

Nå blir det mulig å ta fagbrev på jobb

Stortinget gav sin fulle støtte til regjeringens forslag om å innføre ny modell for å ta fagbrev mens man står i jobb. Kunnskaps- og integreringsminister, Jan Tore Sanner, tror ordningen kan sikre at enda flere blir faglært og står i jobb lengre.

EVU-utvalgets sekretariat er plassert hos Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk
Nyheter | Norge
29-05-2018 

Nytt ekspertutvalg skal se på markedet for etter- og videreutdanning

Regjeringen satte i mars 2018 ned et ekspertutvalg for etter- og videreutdanning (EVU) som skal gi viktig kunnskapsgrunnlag for et kompetanseløft. Utvalget skal undersøke hvilke udekkede behov som finnes for etter- og videreutdanning i dag og i hvilken grad utdanningssystemet er i stand til å møte arbeidslivets behov for fleksible kompetansetilbud. Resultatene vil inngå i regjeringens arbeid med reformen Lære hele livet.

Alandica kultur och kongresshus på Åland. Utställning på Sjöfartens dag 2018. Foto: Gunnar Westerholm
Nyheter | Åland
25-05-2018 

AlandicaDebatt – ny arena för samhällsfrågor

Nu kan ytterligare ett namn läggas till de nordiska sommararenorna för samhällsfrågor. Från och med juni 2018 finns även AlandicaDebatt på Åland, en svenskspråkig arena för samhällsfrågor av intresse för hela Finland och Norden.

Nyheter | Island
18-05-2018 

Träning i gästfrihet

En presentation av undervisningsmaterialet ”Träning i gästfrihet” hölls i Reykavik den 15. maj.

Nyheter | Sverige
11-05-2018 

Ny kartläggning visar stora påfrestningar på kommunernas utbildning för nyanlända

Länsstyrelserna har på regeringens uppdrag kartlagt vilka effekter ökningen av asylsökande från 2015 har skapat i kommunerna. Genomgången visar att många kommuner har långa köer till svenska för invandrare (SFI). Var femte kommun anger att problemen inom SFI är ”betydande” och 6% anger situationen som ”kritisk”.

Nyheter | Sverige
09-05-2018 

Skolinspektionen kritiserar undervisningen i svenska för invandrare

I en ny rapport från Skolinspektionen har 15 kommuners arbete med svenska för invandrare (SFI) granskats. Skolinspektionen redovisar en varierad bild beroende på kommun men anser att undervisningen inom SFI behöver förbättras på flera sätt. Bakgrunden till granskningen är det ökade flyktingmottagandet 2015 och vikten av att nyanlända får lära sig svenska för sin fortsatta etablering i Sverige.

Nyheter | Finland
08-05-2018 

Arbetsplatsutbildning utmanande för arbetsgivarna

Sedan januari 2018 har yrkesutbildningen i Finland ökat det arbetsplatsbaserade lärandet.

Alle i prosjektet samlet. Foto: Kompetanse Norge
Nyheter | Norge
02-05-2018 

Kvalitetsrammer gir bedre karriereveiledning

Kompetanse Norge er i gang med å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning.

Livslang læring 2008–2017. Anna-Lena Keute og Kristin Mathilde Drahus
Nyheter | Norge
30-04-2018 

Mindre deltakelse i formell videreutdanning

Andelen som deltar i formell videreutdanning er den laveste på ti år. Det viser nye tall i rapporten "Livslang læring 2008–2017".

Nyheter | Island
30-04-2018 

Island deltar i PIAAC

Lilja Alferðsdóttir utbildningsminister skrev en artikel i Morgunbladið 9.mars där hon presenterade

Nyheter | Island
30-04-2018 

Ísland tekur þátt í PIAAC

Mennta- og menningarmálaráðherra, Lilja Alfreðsdóttir, skrifaði grein i Morgunblaðið 9. mars sl. þar sem hún