Nyheter

På denne side kan du finde nationale og nordiske nyheder om blandt andet uddannelsespolitik i de nordiske lande, nye reformer og strukturforandringer, initiativer og vigtige begivenheder og informationer om kommende nordiske arrangementer inden for voksnes læring.

Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev. Det udkommer hver måned med nyt fra NVL, vigtige nyheder fra de nordiske lande, spændende artikler på tværs af sektor- og landegrænser samt inspiration til kommende arrangementer inden for voksnes læring i Norden.

Senaste nyheter

Nyheter | Norge
14-12-2019 

Flere motivert til å ta fagbrev når fagopplæring kombineres med styrking av grunnleggende ferdigheter

Dette viser den nye undersøkelsen «Forberedt på fag», som Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har gjennomført på oppdrag for Kompetanse Norge.

Nyheter | Norden
09-12-2019 

National validation network

EPALE has written an article about NVL's network for validation.

Foto: www.pixabay.com
Nyheter | Norden
28-11-2019 

Integration af flygtning gennem erhvervsrettet uddannelse

– håndbog, onlineværktøj og konkrete eksempler fra et EU projekt støttet af Erasmus+

Nyheter | Norden
28-11-2019 

Uuden NVL-raportin aiheena e-ohjaus pohjoismaisilla itsehallintoalueilla

Raportissa esitellään NVL:n kehittämä e-ohjausmalli ja suositukset, jotka koskevat pohjoismaisia itsehallintoalueita: Grönlantia, Färsaaria ja Ahvenanmaata.

Foto: Antra Carlsen
Nyheter | Norden
27-11-2019 

Livslång vägledning på dagordningen på ett nordiskt seminarium i Nuuk

Vuxenutbildare, vägledare och beslutsfattare från Grönland, Åland och Färöarna träffas i två dagar för att diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter i relation till implementeringen av livslångt lärande och utveckling av livslång vägledning för vuxna.

Nyheter | Norden
27-11-2019 

Ný skýrsla um rafræna náms- og starfsráðgjöf á Álandseyjum, Færeyjum og Grænlandi

Líkan NVL og ráðleggingar fyrir rafræna náms- og starfsráðgjöf á sjálfstjórnarsvæðunum: Grænlandi Færeyjum og Álandseyjum.

Foto: www.pexels.com
Nyheter | Danmark
26-11-2019 

De danske folkehøjskoler fejrede 175år jubilæum

– med elevfremgang der viser at højskolen stadig er aktuel.

Foto: www.pixabay.com
Nyheter | Island
22-11-2019 

Ny rapport om utbildning och arbetslivet

Arbetsgivarnas organisation (SA) presenterade i början av månaden en rapport om utbildning på Island. Den diskuterar de viktigaste utmaningarna som utbildningssektorn på Island, förskolor, grundskolor, högskolor, universitet och gymnasieskolor står inför.

Foto: www.pexels.com
Nyheter | Danmark
22-11-2019 

Pædagogisk og didaktisk kvalitet i digitale læringsforløb for voksne

Danmarks evalueringsinstitut har i et litteraturstudie undersøgt udvalgte danske og engelske forskningsresultater om, hvad der kan skabe kvalitet i digitale læringsforløb for voksne i efter- og videreuddannelse.

Foto: www.pexels.com
Nyheter | Norge
18-11-2019 

Ny videreutdanning i realkompetansevurdering i Oslo

OsloMet (Oslo Metropolitan University) tilbyr denne høsten et nytt studium i realkompetansevurdering på masternivå.

Nyheter | Norden
14-11-2019 

Ny rapport om e-vejledning i de nordiske selvstyrende områder

NVL’s model og anbefalinger for e-vejledning i de nordiske selvstyrende regioner: Grønland, Færøerne og Åland.

Nyheter | Norge
29-10-2019 

Osaamispolitiikka edelleen painopisteenä Norjassa

Osaamisuudistuksen, kotouttamisstrategian ja osallisuustalkoiden jatkaminen sisältyy Norjan hallituksen budjettiehdotukseen vuodelle 2020.

Kuva: Pexels
Nyheter | Danmark
29-10-2019 

Ammattikoulutukseen sijoittaminen tuo yhteiskuntataloudellista voittoa

Peruskoulun jälkeistä tutkintoa vailla olevien kouluttaminen on yhteiskunnalle hyvä sijoitus.

Nyheter | Norge
29-10-2019 

Áfram þung áhersla á færnipólitík í Noregi

Í fjárlagafrumvarpi norsku ríkistjórnarinnar fyrir árið 2020 sem lagt hefur verið fram, er gert er ráð fyrir áframhaldandi vinnu við færniumbætur, inngildingarstefnu og inngildingaraðgerðir.

Foto fra: https://www.oaj.fi/contentassets/f82267bcbdb949858fe33524ee3d2b57/uudistus-ilman-resursseja.pdf
Nyheter | Finland
23-10-2019 

Utmaningarna med yrkesreformen fortsätter i Finland

En enkät som lärarförbundet OAJ genomfört visar på fortsatta svårigheter i samarbetet mellan företag och yrkesutbildarinstitutioner.

Nyheter | Norge
23-10-2019 

Fortsatt stor fokus på kompetansepolitikk i Norge

Arbeidet med kompetansereform, integreringsstrategi og inkluderingsdugnad videreføres i forslaget til Statsbudsjett fra Den norske regjering i begynnelsen av oktober.

Foto fra: https://kiitohanke.wordpress.com/
Nyheter | Finland
23-10-2019 

Ny integrationsmodell ger snabbare anställning i Finland

En ny modell för intergrationsundervisningen ger strålande resultat i Tammerfors med över 45% av deltagarna i arbete.

Anställda på Sparebank 1 SR-Bank deltar i skräddarsydd kurs i IT för bankanställda.  Foto: Anne-Line Bakken
Nyheter | Norden
18-10-2019 

Digitaliseringsresan – För och med de anställda

Den digitala transformationen påverkar på ett genomgripande sätt vårt samhälle. Digitaliseringskompetens har kommit att bli en grundläggande kompetens i dagens arbetsliv och möjligheterna att använda digitala verktyg för effektiv kompetensutveckling är oändliga. På så sätt påverkar det digitala skiftet både arbetslivets kompetensbehov men också förutsättningar att erbjuda situationsanpassad kompetensutveckling. Nordiska expertnätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet bildades 2018 och sätter fokus på frågan - Hur bör och kan kompetensutveckling i ett arbetsliv i ständig förändring se ut för företag och anställda? Som ett led i sitt arbete lät nätverket arrangera ett seminarium med titeln Digitaliseringsresan – hur får vi med de anställda till vilket de bjöd in externa föreläsare från arbetslivet och utbildningsvärlden för att ge exempel på hur digitaliseringen påverkat deras kompetensutvecklingsinsatser.

Foto: Hildur Hrönn Oddsdóttir
Nyheter | Norden
17-10-2019 

Unga vuxna kommer med innovativa förslag om framtidens utbildningar

Den 10.oktover samlades unga vuxna från de nordiska länderna i Reykjaviks stadsteater till att diskutera hur Norden kan uppnå Agenda 2030, med en speciell focus på mål 4.7 utbildning för alla.

Foto: Pexels
Nyheter | Norden
14-10-2019 

Fagbrev gjennom jobben - vinn-vinn for alle

Antall søknader om tilskudd til en prøveordning der opplæring i grunnleggende ferdigheter kombineres med opplæring som forbereder deltakerne til å ta fagbrev som praksiskandidat har økt.

Foto: Pexels
Nyheter | Danmark
03-10-2019 

Færre voksne søger erhvervsuddannelse for voksne men flere gennemfører

De svage studerende får ikke adgang til erhvervsuddannelse, samtidig med at de stærke studerende i højere grad gennemfører.

The
Nyheter | Norden
02-10-2019 

One-pagers share knowledge and inspiration from NVL’s Nordic networks

NVL shares knowledge and results from the work of our Nordic networks through a new dissemination format, called one-pager.

Foto: Pexels
Nyheter | Danmark
01-10-2019 

En samfundsøkonomiske gevinst at investere i faglært uddannelse

Det er en god samfundsmæssig investering at uddanne ufaglærte til et faglært niveau.

Kyky selittää omaa alaa ymmärrettävästi työtovereille, joilla on erilaiset ammattitaustat,  luo hyvän pohjan uusien ratkaisujen löytämiselle. Kuva: Pexels
Nyheter | Norge
30-09-2019 

Norjalaisille työnantajille hyvät viestintätaidot ovat kaikkein tärkeintä osaamista

Johtajat etsivät työntekijöitä, joilla on hyvät viestintätaidot. Tämä käy ilmi Norjan osaamisviraston Kompetanse Norgen vuotuisesta tutkimusbarometrista, jossa tutkitaan norjalaistyöpaikkojen rekrytointi- ja osaamistarpeita.