Nyheter fra Finland

Nyheter fra Finland

Finland 
30-03-2022 

Stafræn gjá aðeins minni í Finnlandi

Stafræn færni fullorðinna Finna á aldrinum 25 og 64 ára er betri en færni Evrópubúa að meðaltali.

Finland 
08-03-2022 

Folkbildningen och kompetensbaserat lärande

Sedan augusti 2021 ingår flera av den fria bildningens/folkbildningens kurser i det nationella prestationsregistret KOSKI.

Finland 
24-02-2022 

Stafræn umbreyting í starfsmenntun með nýjum styrkjum

Li Andersson menntamálaráðherra Finna hefur veitt 3,7 milljónum evra til þess að þróa stafræna umbreytingu í starfsmenntun í Finnlandi.

Finland 
17-02-2022 

Digitala klyftan lite mindre i Finland

De digitala färdigheterna hos finländska vuxna mellan 25 och 64 år är bättre än bland invånarna i Europa i genomsnitt.

Finland 
31-01-2022 

Yrkesutbildningen digitaliseras med nya pengar

Undervisningsminister Li Andersson har beviljat 3,7 miljoner euro för att utveckla digitalisering inom yrkesutbildningen i Finland.

Finland 
17-01-2022 

Infopaket om Corona-situationen

Utbildningsstyrelsen har uppdaterat sitt stödmaterial för utbildningsanordnare på olika stadier.

Finland 
27-10-2021 

Validoinnin laatu-webinaari - webbinarie om kvalitetssäkring av validering

Työskenteletkö osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen parissa? Tule kuulemaan ja keskustelemaan uusista työkaluista ja laadunhallinnasta 28.10. järjestettävään Nordic Quality Compass -webinaariin.

Undervisningsminister Li Andersson
Finland 
20-01-2021 

Läroplikten utvidgad i Finland

- Målet är större jämlikhet. Sedan januari 2021 har läroplikten i Finland utvidgats till 18 år, vilket i praktiken betyder att alla finländare skall gå ut andra stadiet innan de är klara.

Foto: Topias Dean
Finland 
24-02-2020 

Ævinám nýtur vinsælda í Finnlandi

Niðurstöður nýlegar könnunar eru augljósar. Finnar telja að ævinám sé meðal grundvallarréttinda og að breið almenn menntun sé dýrmæt.

Foto: Topias Dean
Finland 
03-02-2020 

Livslångt lärande populärt i Finland

En ny undersökning talar sitt tydliga språk. Finländare tycker att det livslånga lärandet ingår i de grundläggande rättigheterna, och att en bred allmänbildning är värdefull.

Foto fra: https://www.oaj.fi/contentassets/f82267bcbdb949858fe33524ee3d2b57/uudistus-ilman-resursseja.pdf
Finland 
23-10-2019 

Utmaningarna med yrkesreformen fortsätter i Finland

En enkät som lärarförbundet OAJ genomfört visar på fortsatta svårigheter i samarbetet mellan företag och yrkesutbildarinstitutioner.

Foto fra: https://kiitohanke.wordpress.com/
Finland 
23-10-2019 

Ny integrationsmodell ger snabbare anställning i Finland

En ny modell för intergrationsundervisningen ger strålande resultat i Tammerfors med över 45% av deltagarna i arbete.

Foto: Pexels
Finland 
20-09-2019 

Kraftig ökning av vuxenstuderande inom grundläggande färdigheter

Satsningarna på grundläggande färdigheter för vuxna ger resultat i Finland.

Foto: Pexels
Finland 
18-09-2019 

Ny stark aktör i finsk folkbildning

Från den första januari 2020 slås Kansanvalistusseura och Etelä-Helsingin medborgarinstitut ihop.

Illustration: Jesper Vuori & Veera Pienimaa, Miltton Oy
Finland 
27-08-2019 

Ekki er nægilega skýrt kveðið á um endur- og símenntun í finnskum lögum

Framtíðarhúsið SITRA í Finnlandi hefur kynnt ráðleggingar um hvernig bæta má sí- og endurmenntun í Finnlandi, eitt atriðið varðar þörf á nýjum lögum um sviðið.

Illustration av Jesper Vuori & Veera Pienimaa, Miltton Oy
Finland 
27-06-2019 

Det kontinuerliga lärandet får inte tillräckligt stöd i lagen

Framtidshuset SITRA har tagit fram rekommendationer om hur Finland kan bli bättre på det kontinuerliga lärandet, en aspekt är behovet för ny lagstiftning.

Li Andersson. Foto: Laura Kotila/Valtioneuvoston kanslia - CC-BY-4.0
Finland 
25-06-2019 

20 miljoner euro extra till yrkesutbildningen

Den nya regeringen har beslutat om en extra insats på 20 miljoner euro för att anställa lärare inom yrkesutbildningen i Finland.

Kuva: Johanni Larjanko
Finland 
21-05-2019 

Kompetenssit keskustelun keskessä Hanasaaressa

Alfarådet-verkoston ja Opetushallituksen koordinoima 14. pohjoismainen aikuisten lukutaidon opettajien konferenssi pidettiin 3.-5.4.2019 Hanasaaressa.

Bild: bifogad
Finland 
25-03-2019 

Fria bildningen i Finland valideras

Flera utmaningar väntar då fria bildningen skall valideras

Foto: Sitra - Vilken typ av livslångt lärande vill vi ha i Finland?
Finland 
21-02-2019 

4 teser för Finland

En nationell rekommendation för Finlands livslånga lärande samlar företrädare från ett brett fält.

Fotograf: Mortti Saarnia
Finland 
07-02-2019 

Kultur för alla

Frågan om kulturens roll i våra liv och hur vi ska göra den tillgänlig för alla står i centrum i ny finsk artikelsamling.

Bild: Undervisnings- och kulturministeriet i Finland
Finland 
11-01-2019 

Bättre möjligheter till kontinuerligt lärande

Från januari 2019 är det lättare att komma in på högskolor i Finland.

Helsingin Sanomat fjallar um viðkvæmt mál í grein sem mun vekja athygli
Finland 
23-11-2018 

Vandamál með nýja iðnskólann, segir í grein í Helsingin Sanomat

Kennarar þora ekki sleppa nýjum iðnskólanemendum út í starfsnám, vegna þess að þeir teljast beinlínis óviðeigandi.

Helsingin Sanomat tar upp ett känsligt problem i en artikel som kommer att väcka mycket
Finland 
26-10-2018 

Problem med nya yrkesskolan, rapporterar Helsingin Sanomat

Lärare vågar inte släppa ut nya yrkesskolestuderande i praktik, eftersom de anses direkt olämpliga.