Nyheter fra Finland

Nyheter fra Finland

Bild: Pexels
Finland 
18-06-2018 

Rädda världens bästa utbildningssystem

Just nu pågår ett initiativ för att rädda världens bästa utbildningssystem som en helhet.

Bild: Utbildningsstyrelsen
Finland 
12-06-2018 

Nya digitala tjänster för läranden i Finland

Studievägledning och ett digitalt register över studieprestationer finns nu samlade i en tjänst.

Finland 
08-05-2018 

Arbetsplatsutbildning utmanande för arbetsgivarna

Sedan januari 2018 har yrkesutbildningen i Finland ökat det arbetsplatsbaserade lärandet.

Finland 
05-04-2018 

Utbildningen för vuxna invandrare i läs- och skrivfärdigheter som del av utbildningssystemet i Finland

Finlands nuvarande regeringens mål är att påskynda

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen. Foto: minedu.fi
Finland 
26-03-2018 

Att uppdatera utbildningssystemet

Hösten 2017 tillsatte undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen en arbetsgrupp kring framtidens kompetenser. Utgångspunkten var ett arbetsliv i förändring. Vilka krav ställer det på utbildningssystemet?

Pexels.com
Finland 
22-03-2018 

Högskolevision om livslångt lärande

Hösten 2017 publicerades den senaste visionen för högre utbildning i Finland. Målet är att höja utbildningsnivån i hela landet så att minst 50% av befolkningen har en högskoleexamen år 2030. Det är ambitiöst och kräver omfattande insatser.

https://koski.opintopolku.fi/koski/
Finland 
23-02-2018 

Miðlægur gagnagrunnur fyrir próf

Frá og með janúar er nýr miðlægur gagnagrunnur fyrir próf og námsárangur.

Finland 
23-02-2018 

Atvinnulífið breytist – ert þú klár?

Árið 2017 voru umræður í fleiri vinnuhópum um hvernig Finnar eiga að takast á við breytingarnar sem verða í kjölfar hnattvæðingar og tölvuvæðingar.

https://koski.opintopolku.fi/koski/
Finland 
23-02-2018 

Kansallinen opintosuoritusrekisteri

Tammikuussa Suomessa otettiin käyttöön uusi kansallinen tutkinto- ja opintosuoritusrekisteri.

Finland 
23-02-2018 

Työelämä muuttuu – oletko valmis?

Vuonna 2017 joukko työryhmiä pohti, miten Suomen olisi parasta käsitellä globalisaation ja digitalisaation mukanaan tuomia muutoksia.

Koski: https://koski.opintopolku.fi/koski/
Finland 
23-02-2018 

Nationellt register för examina

Från och med januari har Finland ett nytt nationellt register för examina och studieprestationer.

Finland 
16-02-2018 

Arbetslivet förändras – är du redo?

Under 2017 satt en rad arbetsgrupper och diskuterade hur Finland bäst skall hantera förändringar som globalisering och digitalisering för med sig.

Finland 
01-02-2018 

Fleiri flóttamenn fljótar í vinnu: Aðgerðir til þess að auðvelda þeim að komast út á vinnumarkaðinn

Í þessari skýrslu er yfirlit sem Nordregio hefur tekið saman yfir atriði er varða helstu áskoranir og álitamál er varða verkefnið „Norrænt samspil um aðlögun“

Finland 
01-02-2018 

Áætlun um að hækka menntunarstig Finna

Ríkisstjórnin í Finnlandi vill hækka menntunarstig þjóðarinnar.

Finland 
30-01-2018 

Utbildningsnivån sjunker

Finland går i fel riktning, enligt rapport från oberoende råd.

Finland 
29-01-2018 

Nu skall Finland höja utbildningsnivån

Regeringen i Finland vill höja utbildningsnivån i landet.

Finland 
20-12-2017 

Vuxenutbildningens forskningsdagar i Finland 2018

Universitetet i Östra Finland och Forskningssällskapet för vuxenutbildning arrangerar den 15-16.2 2018 en konferens i Joensuu med temat vuxenutbildning och –fostran.

Finland 
14-11-2017 

Förhoppning om fler läroavtalsutbildade när utsikterna ljusnar

Med läroavtal är det möjligt att få en yrkesutbildning på andra stadiet eller att fortbilda sig vid sidan om jobbet.

Finland 
08-11-2017 

Finländsk utbildningskurva sjunker

Utbildningsnivåns höjning bland befolkningen i arbetsför ålder i Finland ser ut att avstanna i början av 2020-talet.

Finland 
31-10-2017 

Vuxnas undervisning i läs- och skrivfärdigheter blir en del av utbildningssystemet

Statsminister Sipiläs regering avtalade redan hösten 2015 att undervisning i läs- och skrivfärdigheter, som hade arrangerats inom näringslivsministeriets administration, flyttas till en del av utbildningssystemet.

Finland 
31-10-2017 

Aikuisten luku- ja kirjoitustaito osaksi koulutusjärjestelmää

Pääministeri Sipilän hallitus sopi jo syksyllä 2015, että elinkeinoministeriön alaisuuteen kuulunut luku- ja kirjoitustaito-opetus siirrettäisiin osaksi koulutusjärjestelmää.

Finland 
30-10-2017 

Kennsla fyrir fullorðna í lestri og ritun verður hluti af menntakerfinu

Ríkisstjórn Finna undir Sipiläs forsætisráðherra gerði samning haustið 2015 um að kennsla í lestri og ritun, sem hafði fram til þess fallið undir atvinnuvegaráðuneytið, yrði flutt og gert að hluta af menntakerfinu.

Finland 
01-10-2017 

Fjölmenningu mætt í alþýðufræðslu

Fjölmenning í alþýðufræðslu er hluti verkefnis sem hefur það að markmiði að efla færni starfólks í alþýðufræðslu og er fjármagnað af mennta- og menningarmálaráðuneytinu.

Finland 
21-09-2017 

Medborgarinitiativ för avgiftsfri utbildning på andra stadiet

Rädda Barnen kräver tillsammans med barn-, föräldra-, ungdoms- och studentorganisationer att avgifterna för gymnasie- och yrkesinriktade studier avskaffas genom alla nödvändiga lagändringar och åtgärder.