Island

Alle nyheter fra Island

Nyheter fra Island

Island 
05-09-2019 

Allt fler vill bli lärare

Ansökningarna om lärarutbildning ökade markant nu i höst då över 200 studenter sökte in på de olika lärarlinjer i hela landet. Tre

Foto: Lýðháskólinn á Flateyri
Island 
02-09-2019 

Nya lagar om Folkhögskolor

Våren 2019 genomfördes för första gången lagar om Folkhögskolor i Island.

Foto: Pexels
Island 
31-05-2019 

Antal unga som står utan arbete eller studier lägst på Island

Antalet unga som varken arbetar eller studerar är lägst på Island av alla nordiska länderna.

Valokuva: Pexels
Island 
27-05-2019 

Ehdotus uudeksi kansanopistolaiksi

Kansanopistoja koskevan lakiehdotuksen tarkoituksena on parantaa kansanopistojen toimintapuitteita Islannissa. Tähän asti maassa ei ole ollut opistoja koskevaa lainsäädäntöä.

Foto: Pixabay
Island 
27-05-2019 

En tredje del vill stanna kvar på Flateyri

Efter första skolåret på Folkhögskolan i Flateyri avslutade 28 personer sin utbildning på folkhögskolan på Flateyri

Foto: Pixabay
Island 
06-05-2019 

Utbildning för dörrvakter ökar säkerhet

Projektet ”Säkra och våldsfria platser” som startades av Reykjaviks kommun, polisen, Turismens organisation och brandkåren har lyckats bra hittills.

Foto: Pexels
Island 
29-04-2019 

Förslag till ny lag om folkhögskolor

Nytt Lagförslag om folkhögskolor ska förbättra ramen kring Folkhögskolorna på Island. Hittills har ingen lagstiftning funnits kring skolorna.

Foto: Pexels
Island 
27-03-2019 

Regeringen satsar på utbildning

Just nu har antalet studenter som läser till grundskolelärare minskat om 40% mellan 2008 och 2018. Nu ska regeringen satsa stort på utbildning.

Lilja Alfreðsdóttir och Jan Tore Sanner. Foto: mrn.is
Island 
26-02-2019 

Två ministrar träffas på Island

Jan Tore Sanner minister för utbildning og integrering i Norge och Islands utbildningsminister, Lilja Alfreðsdóttir träffades i samband med möte hos nordiska samarbetsministrarna som ägde rum på Island i månaden.

Foto: haefni.is
Island 
20-02-2019 

100 ord för turismen

Turismens kompetenscenter har sammanställt en lista över vanliga ord som används inom turistbranschen på Island.

Bogi Ágústsson och Ásdís Eva Hannesdóttir. Foto: mrn.is
Island 
25-01-2019 

Givande arbete hos nordiska föreningen i Island

Nordiska föreningen på Island har målsättningen att stärka samarbetet och vänskapen mellan islänningar och andra nordiska medborgare.

Foto: Pexels
Island 
28-11-2018 

Arbetslöshet och åtgärder höst 2018

Den registrerade arbetslösheten i oktober var 2,4% och ökade med 0,1% från september.

government.is
Island 
23-11-2018 

Islands förmanskap 2019–2020 Utbildning och kultur

Lilja Alferðsdóttir utbildningsminister presenterade Islands prioriteringar inom utbildning och kultur när Island har förmanskap för nordiska ministerrådet 2019.

Foto: Pexels
Island 
29-10-2018 

Antal män utan gymnasieutbildning högre på Island

Rapporten Education at a Glance 2018 redovisar att 23,6% av män i åldern 25-34 på Island har inte avslutat gymnasiet.

Island 
24-09-2018 

Islannin koulutuspolitiikan linjat vuoteen 2030

Islannin koulutuspolitiikasta tehdään parhaillaan selvitystä ja arviota, jonka perusteella laaditaan uudet koulutuspolitiikan suuntaviivat vuoteen 2030 asti.

Rapport från expertgruppen, www.vinnumalastofnun.is.
Island 
03-09-2018 

Kompetensbehov på den isländska arbetsmarknaden

Island ligger långt efter andra länder när det gäller mätning av kompetenser för arbetsmarkanden enligt en expertgrupp om kompetens och utbildning på den isländska arbetsmarknaden.

Pexel
Island 
24-08-2018 

Islands utbildningspolitik till 2030

Just nu pågår en utredning och bedömning av Islands utbildningspolitik som ska leda till en ny utbildningspolitik fram till 2030.

Foto: Pexels.com
Island 
28-06-2018 

Islands utbildningsstrategi till år 2030

Utbildningsministern Lilja Alfreðsdóttir skriver i en artikel att planering av en ny utbildningsstrategi till året 2030 har sätts i gång.

Island 
25-06-2018 

Avtal mellan Arbetslivets Utbildningscenter och Islands Universistet

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (Arbetslivets Utbildningscenter, FA) i Island och Háskóli Íslands (Islands Universitet) har skrivit avtal om genomförandet av sex kompetensanalyser av jobb inom turismen, förskola och vård.

Island 
18-05-2018 

Träning i gästfrihet

En presentation av undervisningsmaterialet ”Träning i gästfrihet” hölls i Reykavik den 15. maj.

Island 
30-04-2018 

Island deltar i PIAAC

Lilja Alferðsdóttir utbildningsminister skrev en artikel i Morgunbladið 9.mars där hon presenterade

Island 
30-04-2018 

Ísland tekur þátt í PIAAC

Mennta- og menningarmálaráðherra, Lilja Alfreðsdóttir, skrifaði grein i Morgunblaðið 9. mars sl. þar sem hún

Island 
23-04-2018 

Möte med Tormod Skjerve

Han arbetar med arbetspolitik som är inriktad på framtida kompetensbehov, strategi för livslångt lärande och samarbete mellan akademin och industrin.

Island 
23-04-2018 

Fundur með Tormod Skjerve

Fjölmenni var á góðum fundi FA, NVL og SA um hæfnistefnu og raunfærnimat í atvinnulífinu sem haldinn var í húsakynnum Samtaka

Island 
16-04-2018 

Vi skal nå betre forståelse av kompetanser

- selv om mange av de unge ikke har fullført sin utdanning så er de kompetente; de har ervervet kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som arbeidslivet skal kunne vurdere og verdsette

Pexels.com
Island 
20-03-2018 

Fler kvinnor än män har en universitetsutbildning

År 2017 hade mer än hälften av kvinnor på Island i åldern 25–64 år universitetsutbildning, jämfört med drygt en tredjedel av män i samma ålder.

Island 
26-02-2018 

Vuxnas möjligheter till studier på gymnasienivå

Finansiering, information om ekonomiskt stöd samt att kombinera skola med familjeliv och arbete är det de största hindren för studier.

Island 
23-02-2018 

Tuore ohjausalan maisterintutkielma käsittelee aikuisten mahdollisuuksia toisen asteen opintoihin

Tímarit um uppeldi og menntun -lehdessä on ilmestynyt tutkielmaan perustuva artikkeli. Sen mukaan opintojen rahoittaminen, tiedon saaminen taloudellisen tuen muodoista sekä opiskelun yhdistäminen perhe-elämään ja työhön ovat suurimmat opiskelun esteet niiden aikuisten mielestä, jotka hakeutuvat opiskelemaan elinikäisen oppimisen keskuksiin.

Island 
23-02-2018 

Seuraava askel

Islantilainen Työelämän koulutuskeskus (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins) on avannut yhteistyössä Islannin elinikäisen oppimisen keskusten kanssa verkkosivuston, jonka nimi on ”Næsta skref” eli Seuraava askel.

//www.naestaskref.is
Island 
19-02-2018 

Nästa steg

Arbetslivets utbildningscenter (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins) tillsammans med Centra för livslång lärande har nyligen öppnat webbplatsen „Næsta skref“ eller „Nästa steg” som den heter på svenska.

Island 
01-02-2018 

Ríkisstjórnin hefur hafið stórsókn

– Ríkisstjórnin mun hefja stórsókn í menntamálum.

Island 
01-02-2018 

Nýr Lýðskóli á Flateyri

Frá 2016 hefur undirbúningur vegna stofnunar skólans verið í gagni.

Lilja Dögg Alfreðsdóttir
Island 
27-01-2018 

Regeringen har satt fokus på utbildning

Islands utbildningsminister Lilja Alfreðsdóttir säger att regeringen har satt fokus på utbildning.

Helena Jónsdóttir
Island 
26-01-2018 

Ny folkhögskola på Flateyri startar hösten 2018

Arbetet med att starta en ny folkhögskola har pågått sedan 2016, och nu är det dags

Island 
21-12-2017 

Ný ríkisstjórn leggur áherslu á menntamál

Lilja Alfreðsdóttir nýr menntamálaráðherra opnaði lokaráðstefnu í evrópska verkefninu GOAL sem Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, mennta- og menningarmálaráðuneytið og NVL stóðu fyrir þann 14. desember.

Island 
21-12-2017 

Ny regjering på Island legger vekt på utdanningsspørsmål!

Lilja Alfreðsdóttir, Islands nye utdanningsminister åpnet avslutningskonferansen i det europeiske prosjektet GOAL, som Arbeidslivets opplæringssenter og NVL arrangerte den 14. desember.

Island 
04-12-2017 

Osaamisstrategia – miksi?

Työelämän koulutuskeskus (FA) ja NVL järjestivät vuosikokouksen 30. marraskuuta Reykjavikin Grand Hotelissa.

Island 
04-12-2017 

Færni frá sjónarhóli atvinnulífsins

Málþing um Færni frá sjónarhóli atvinnulífsins verður haldið í Kaupmannahöfn 7. desember nk. Þar munu danskir og norrænir gestir kynna og ræða um norræna skýrslu Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv.

Island 
04-12-2017 

Hæfnistefna til hvers?

Ársfundur Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins verður haldinn þann 30. nóvember n.k. á Grand hótel í Reykjavík, kl.13:15 - 16:30.

Island 
28-11-2017 

Kompetence i et arbejdslivsperspektiv

På et seminar om Kompetence i et arbejdslivsperspektiv den 7. december 2017 kl. 08.30-13.00 vil danske og nordiske gæster præsentere og diskutere en nordisk rapport Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv.

Island 
31-10-2017 

Matkailun osaamiskeskukselle uutta tukea

Islannin matkailu- ja innovaatioministeri Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir allekirjoitti 5. lokakuuta palvelusopimuksen, jossa islantilainen Työelämän koulutuskeskus sitoutui toimimaan Islannin matkailun osaamiskeskuksen isäntäorganisaationa.

Island 
31-10-2017 

Yliopistokoulutettujen osuus väestöstä kasvaa

Ikäryhmässä 25–64 yliopistotutkinnon suorittaneiden osuus oli viime vuonna reilu 40 %, eli heitä oli 68 300.

Island 
30-10-2017 

Hæfnisetur ferðaþjónustunnar stóreflt

Ráðherra ferðamála, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, undirritaði þann 5. október þjónustusamning við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) um að hýsa verkefnið Hæfnisetur ferðaþjónustunnar.

Island 
30-10-2017 

Háskólamenntuðum landsmönnum heldur áfram að fjölga

Háskólamenntuðum landsmönnum á aldrinum 25–64 ára heldur áfram að fjölga en þeir voru rúm 40% í fyrra, alls 68.300.

Island 
30-10-2017 

Turismens kompetansesenter styrket

Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, minister for turisme og nyskaping på Island underskrev en sørviskontrakt med Arbeidslivets opplæringssenter den 5. oktober om å være vertskap for Turismens kompetansesenter.

Islands universitet
Island 
29-10-2017 

Islendinger som har universitetsutdanning blir flere

Alt flere beboere på Island i alderen 25–64 siste år var andelen godt og vel 40% eller 68.300 personer.

Island 
01-10-2017 

Framtíðin í framhaldsfræðslu

Málþing um framtíðina í framhaldsfræðslu í samstarfi Menntamálaráðuneytisins, Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, Fræðslusjóðs og NVL.

Island 
29-09-2017 

Framtiden i voksnes læring

Seminar om framtiden i voksnes læring i samarbeid mellom Utdanningsministeriet, Arbeidslivets opplæringssenter, Utdanningsfondet og NVL.