NVLs policy briefs
2018 -

NVL:s målgrupper är beslutsfattare, organisationer inom utbildning och arbetsliv, och det civila samhället. Rekommendationer och resultat från nordiska nätverk sammanfattas i policy briefs och förmedlas till Nordiska ämbetsmannakommittén för utbildning och forskning (ÄK-U) och andra beslutsfattare i Norden som underlag för policyutveckling och implementering av strategier för livslångt lärande. NVL:s nätverk samarbetar på nordisk nivå och säkerställer att nationella utvecklingsfrågor lyfts fram och att lösningar utvecklas i samarbete. Policy briefs kan översättas, anpassas och föras tillbaka till nationella eller lokala samhällen, och organisationer.

2018

| Danmark
07-08-2018 

Inklusion og voksenlæring

Policy brief til debatten om voksnes læring og inkludering samt videreudvikling af strukturer og praksis, som understøtter inkludering.