NVLs policy briefs
2018 - 2022

NVL:s målgrupper är beslutsfattare, organisationer inom utbildning och arbetsliv, och det civila samhället. Rekommendationer och resultat från nordiska nätverk sammanfattas i policy briefs och förmedlas till Nordiska ämbetsmannakommittén för utbildning och forskning (ÄK-U) och andra beslutsfattare i Norden som underlag för policyutveckling och implementering av strategier för livslångt lärande. NVL:s nätverk samarbetar på nordisk nivå och säkerställer att nationella utvecklingsfrågor lyfts fram och att lösningar utvecklas i samarbete. Policy briefs kan översättas, anpassas och föras tillbaka till nationella eller lokala samhällen, och organisationer.

Policy brief 2022

laadunvarmistus opitun tunnustaminen | Norden
21-09-2022 

Policy brief: osaamisen validoinnin laatu Pohjoismaissa

Osaamisen validoinnin laatu on tärkeää validointijärjestelmien ja -menetelmien onnistumiselle.

Se flere

Policy brief 2021

Policy brief: Kvalitet i realkompetencevurderingen i Norden
kvalitetssikring realkompetence realkompetencevurdering (RKV) | Norden
06-01-2022 

Policy brief: Kvalitet i realkompetencevurderingen i Norden

Kvalitet i RKV er et vigtigt emne for succesen af realkompetencevurderingens systemer og -procedurer.

Samantekt um pólitíska stefnumörkun: Gæði í raunfærnimati á Norðurlöndum
raunfærni raunfærnimat nám fullorðinna | Norden
13-12-2021 

Samantekt um pólitíska stefnumörkun: Gæði í raunfærnimati á Norðurlöndum

Sérfræðinganet NVL um raunfærni leggur til þekkinguna sem er grundvöllur undir þessari samantekt um stefnumörkun.

Policy brief: Kvalitet i validering i Norden
realkompetens validering vuxenutbildning | Norden
13-12-2021 

Policy brief: Kvalitet i validering i Norden

Kunskapsbasen för policydokumentet har skapats av NVL:s nordiska expertnätverk för validering.

livslang læring realkompetanse realkompetansevurdering | Norden
27-11-2021 

Policy Brief: Anbefalinger til RKV-tilbydere og beslutningstakere

Policybriefen «Kvalitet i realkompetansevurdering i Norden» findes nu på norsk

Se flere

Policy brief 2020

baskunskaper IKT kompetens utbildningspolitik vuxenutbildning | Norden
05-02-2020 

Policy brief: Grundläggande digital kompetens för vuxna i Norden

basiskompetence IT færdigheder uddannelsespolitik voksenuddannelse | Norden
05-02-2020 

Policy brief. Grundlæggende digitale færdigheder for voksne i de nordiske lande

basic skills education policy adult education | Norden
05-02-2020 

Policy brief. Basic digital skills for adults in the Nordic countries

Se flere

Policy brief 2019

realkompetanse | Norden
30-04-2019 

Realkompetansevurdering i Norden

– sammenheng mellom mennesker og politikk

opitun tunnustaminen | Norden
19-02-2019 

Osaamisen validointi pohjoismaissa

– yhdistää yksilöt ja politiikan

raunfærnimat | Norden
14-02-2019 

Raunfærnimat á Norðurlöndum

– Frá stefnu til framkvæmdar

realkompetence | Norden
08-02-2019 

Validering af realkompetencer i Norden

– sammenhæng mellem mennesker og politik

Se flere

Policy brief 2018

kotoutuminen osaamisen kehittäminen Norden 
25-09-2018 

Osallisuus ja aikuisten oppiminen

Tämä lyhyt tiivistelmä aikuisten oppimisen roolista kotouttamisessa on laadittu keskustelun pohjaksi tilanteessa jossa rakenteet ja

aðlögun færniþróun Norden 
25-09-2018 

AÐLÖGUN OG FULLORÐINSFRÆÐSLA

Samantekt um pólitíska stefnumörkun um aðlögun og fullorðinsfræðslu ásamt úrvali þátta og tillagna sem geta auðveldað aðlögun. Þessa

integration kompetenceudvikling Norden 
07-08-2018 

Inklusion og voksenlæring

Policy brief til debatten om voksnes læring og inkludering samt videreudvikling af strukturer og praksis, som understøtter inkludering.

Se flere