NVLs policy briefs
2018 -

NVL:s målgrupper är beslutsfattare, organisationer inom utbildning och arbetsliv, och det civila samhället. Rekommendationer och resultat från nordiska nätverk sammanfattas i policy briefs och förmedlas till Nordiska ämbetsmannakommittén för utbildning och forskning (ÄK-U) och andra beslutsfattare i Norden som underlag för policyutveckling och implementering av strategier för livslångt lärande. NVL:s nätverk samarbetar på nordisk nivå och säkerställer att nationella utvecklingsfrågor lyfts fram och att lösningar utvecklas i samarbete. Policy briefs kan översättas, anpassas och föras tillbaka till nationella eller lokala samhällen, och organisationer.

2018

kotoutuminen osaamisen kehittäminen | Norden
25-09-2018 

Osallisuus ja aikuisten oppiminen

Tämä lyhyt tiivistelmä aikuisten oppimisen roolista kotouttamisessa on laadittu keskustelun pohjaksi tilanteessa jossa rakenteet ja

aðlögun færniþróun | Norden
25-09-2018 

AÐLÖGUN OG FULLORÐINSFRÆÐSLA

Samantekt um pólitíska stefnumörkun um aðlögun og fullorðinsfræðslu ásamt úrvali þátta og tillagna sem geta auðveldað aðlögun. Þessa

integration kompetenceudvikling | Norden
07-08-2018 

Inklusion og voksenlæring

Policy brief til debatten om voksnes læring og inkludering samt videreudvikling af strukturer og praksis, som understøtter inkludering.