Raportit

perustaidot monimuoto-opetus yhtäläiset mahdollisuudet | Norden
31-05-2022 

Toimiva arki kaikille

Yhteiskunta asettaa nykyään yhä suurempia vaatimuksia perustaidoille. Heikot perustaidot johtavat helposti ulkopuolisuuteen.

Kuva: Bildningsalliansen.fi
perustaidot osaamisen kehittäminen | Norden
15-02-2022 

Aikuisten digitaaliset perustaidot Pohjoismaissa - Haasteista mahdollisuuksiksi?

Tämän raportin tarkoituksena on antaa yleiskuva digitaalisten perustaitojen tilanteesta Pohjoismaissa ja selventää, millaisia käytäntöjä maissa parhaillaan on ja mitä mahdollisesti tarvitaan tulevaisuudessa.

Osaamisen kehittäminen työelämässä
perustaidot osaamisen kehittäminen livslang læring vejledning | Norden
08-06-2021 

Osaamisen kehittäminen työelämässä

Raporttiin on koottu verkoston osapuolten pohdinnat ja suositukset, joissa kuvaillaan niitä edellytyksiä, joiden osapuolet yhteisesti katsovat olevan tärkeitä työelämässä tarvittavaan osaamiseen liittyvän toimivan kehittämisjärjestelmän kannalta.

opitun tunnustaminen | Norden
19-12-2019 

Validointi ja osaamisen arvo – Roadmap 2018

osaamisen kehittäminen kielet | Norden
01-04-2019 

Opettajien Osaamiskuvaus

Lukutaito-opetus aikuisille, joiden äidinkieli on jokin muu kuin pohjoismainen kieli.

opitun tunnustaminen ohjaus | Norden
03-09-2018 

Ohjauksen koordinointi Pohjoismaissa

Tämän selvityksen tarkoituksena on edistää koordinoidun ohjauksen kehittämistä Pohjoismaissa, Färsaarilla, Grönlannissa ja Ahvenanmaalla.

osaamisen kehittäminen aikuiskoulutus | Norden
27-08-2018 

Aikuiskouluttajan pätevyys ja osaamisen kehittäminen

etäopetus | Norden
17-08-2018 

Hiljaiset oppijat -opas

Raportti tarkastelee Nordplus-hankkeen Lorkers – is lurking working? (2015–2017) yhteydessä tehtyjä havaintoja ja suosituksia verkko-oppimistoimintojen organisoimisesta hiljaiset oppijat paremmin huomioivalla tavalla.

opitun tunnustaminen | Finland
14-09-2016 

Vapaan sivistystyön opintotodistus tunnustamisen välineeksi

Tämän selvityksen ja siihen liittyvän suosituksen tarkoituksena on edistää vapaan sivistystyön opintojen ja oppimisen dokumentointikäytäntöjä sekä tukea alan opinnoissa hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustaminen kehittämistä.

ohjaus | Norden
07-12-2015 

Uusi raportti: Guidance in Validation

Raportin tavoitteena on luoda yhteispohjoismaista perustaa keskustelulle, jota käydään ohjauksen roolista aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa (AHOT), sekä edistää AHOTin kehittämistä.

osaamisen kehittäminen ihmiset joilla on matala koulutustaso | Norden
24-07-2011 

Pohjoismainen aikuisopettaja

Kartoitus pohjoismaisten aikuisopettajien pätevyysvaatimuksista ja aikuispedagogiikan alan koulutusmahdollisuuksista. Julkaistu 2011