om-nvl

Aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto

Aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto (NVL) edistää elinikäistä oppimista monialaisesti ja Pohjoismaiden rajojen yli.

NVL:n päämääränä on:

  • distää osaamisen kehittämistä aikuisten oppimisen eri osa-alueilla Pohjoismaissa
  • osallistua Pohjoismaiden aikuiskoulutusjärjestelmien kehittämiseen vahvistamalla keskustelua Pohjoismaiden ministerineuvoston ja sen vaihtuvien puheenjohtajien kanssa
  • edistää henkilökohtaista kehitystä ja demokraattista osallistumista aikuisten oppimisen eri muotojen kautta
  • osallistua alojen ja maiden rajat yrittävään yhteistyöhön
  • edistää pohjoismaista yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan ja työelämän sekä erityisesti vapaan sivistystyön alalla
  • levittää tietoa aikuisten oppimisen pohjoismaisessa yhteistyössä saaduista kokemuksista ja tuloksista

Miten me työskentelemme?

NVL:n työ on vahvasti sidoksissa Pohjoismaiden aikuiskoulutuskenttiin ja niiden intresseihin. Lisäksi sen keskeisenä tavoitteena on välittää tietoa Pohjoismaiden ministerineuvoston painopistealueista ja toteuttaa niitä.

NVL osallistuu sekä politiikan että käytännön kehittämiseen pohjoismaisten NVL-verkostojen kautta. Niiden työ liittyy osaamisen kehittämiseen ja politiikan laatimiseen. NVL laajentaa verkostojaan kattamaan koko Pohjolan ja muotoilee verkostojen toiminnalle selkeän pohjoismaisen profiilin. Verkostojen tuloksia sovelletaan käytäntöön organisaatioissa ja virastoissa kaikissa Pohjoismaissa.

Miten välitämme tietoa työstämme?

NVL:n policy briefit nostavat esille Pohjoismaiden ajankohtaisia haasteita ja esittävät mahdollisia ratkaisuja tai tuovat esiin kehittämis- ja yhteistyön jatkotarpeita. Policy briefien tarkoituksena on luoda parempi tietopohja aikuiskoulutusalan poliittiselle päätöksenteolle.

NVL välittää tietoa aikuisten oppimisen pohjoismaisessa yhteistyössä saaduista kokemuksista ja tuloksista raporttien avulla. Raportit luovat pohjan ministerineuvoston työlle (Koulutus- ja tutkimusvirkamieskomitea ÄK-U) ja antavat innoitusta uusiin kehityshankkeisiin.

DialogWeb on temaattinen verkkojulkaisu. DialogWeb tarjoaa aikuisten oppimiseen liittyviä artikkeleita ja haastatteluja kaikkialta Pohjolasta ja aikuiskoulutuksen eri osa-alueilta. DialogWeb on suunnattu laajalle lukijajoukolle: kohderyhmänä ovat formaalin ja nonformaalin aikuiskoulutuksen opettajat, viranomaiset ja päättäjät, poliitikot, kansalaisjärjestöt, työnantajat sekä yritykset.

NVL:n uutiskirje sisältää tietoa Pohjoismaiden koulutuspolitikasta, uusista rakenteista, uudistuksista ja hankkeista. Lisäksi se välittää tietoa tulevista aikuisten oppimiseen liittyvistä kursseista ja konferensseista.

NVL pohjoismaisessa yhteistyössä

Aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto muodostaa yhdessä Nordplus Aikuiskoulutus -osaohjelman kanssa aikuisten oppimisen politiikan alan osuuden Koulutus- ja tutkimusministerineuvoston (MR-U) työstä. NVL:n toimintamuodot ovat tärkeä osa Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyövision tavoitteisiin pyrkimistä. Vision mukaan Pohjoismaista tulee maailman kestävin ja integroitunein alue: ”Kilpailukykyinen Pohjola – Haluamme yhdessä edistää Pohjolan vihreää kasvua, joka perustuu tietoon, innovointiin, liikkuvuuteen ja digitaaliseen integraatioon”.

Organisaatiorakenne

NVL-verkoston perusti Pohjoismaiden ministerineuvosto vuonna 2005. NVL:n rahoitus tulee Pohjoismaiden ministerineuvostolta, ja vuosina 2018–2022 verkostoa hallinnoi VIA University College.

NVL on verkosto-organisaatio, ja se koostuu yhdestä pääkoordinaattorista ja kahdeksasta koordinaattorista, jotka ovat kotoisin eri puolilta Pohjolaa ja toimivat eri sektoreilla.

Yhteystiedot

Antra Carlsen

Antra Carlsen

Pääkoordinaattori
+45 87 55 18 08  
antr@via.dk

Ota yhteyttä NVL:n kansallisiin koordinaattoreihin täältä.