Åland

23. februar 2018

Brist på kockar på Åland

Restaurangerna på Åland har svårt att rekrytera kockar och intresset för yrket bland ungdomar har minskat drastiskt de senaste 10 åren.

Ett försök till att öka antalet kockar görs inkommande höst då Ålands yrkesgymnasium avser att starta en 2 - årig integrationsutbildning inom hotell- och restaurangbranschen med 16 studieplatser för vuxna inflyttade till Åland.

Läs mer

Redaktör :Bodil Regårdh

Danmark

02. februar 2018

Udflytning af arbejdspladser og oprettelse af uddannelsesstationer

Regeringen har besluttet at flytte 4024 statslige arbejdspladser væk fra København til hele landet.

Udflytningen er en fortsættelse af en tidligere beslutning i 2025, hvor 3900 arbejdspladser skulle flyttes fra København og ud i landet. Samtidig etableres 10 uddannelsesinstitutioner i alle fem regioner, hvor det er muligt at tage relevante uddannelser lokalt.

Erhvervsakademier og professionshøjskoler kan på uddannelsesstationerne udbyde dele af eksisterende uddannelser. Uddannelserne er underlagt samme kvalitetskrav som andre videregående uddannelser. Formålet er at skabe et ”Danmark i bedre balance”.

Redaktör :Maria Marquard

Finland

23. februar 2018

Nationellt register för examina

Från och med januari har Finland ett nytt nationellt register för examina och studieprestationer.

Registret, som är helt nätbaserat, heter Koski och är en del av en långsiktig strategi för att underlätta tillgången till examens- och studierättsinformation. Än så länge fungerar inte alla tjänster i systemet, målet är att allt ska finns tillgängligt senare i vår, i samband med att Min Studieinfo-tjänsten förnyas. Det finns också redan planer på att utvidga Koski med till exempel den fria bildningens utbildningar.

Koski innehåller alla elevers och studerandes utbildning, allt från enskilda studieprestationer till avlagda examina. Tjänsten innehåller också uppgifter om den studierätt man fått och om det centrala innehållet och kraven på kunnande i de examina som man avlagt.

Pröva Koski: https://koski.opintopolku.fi/koski/

Källa: Utbildningsstyrelsen

Redaktör :Johanni Larjanko

Island

19. februar 2018

Nästa steg

Arbetslivets utbildningscenter (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins) tillsammans med Centra för livslång lärande har nyligen öppnat webbplatsen „Næsta skref“ eller „Nästa steg” som den heter på svenska.

Syftet med platsen är att ge information om jobb som finns på den isländska arbetsmarknandenarbetsmarknaden, studieutbud i Islands samt vilka möjligheter finns inom validering. 

Läs mer

 

Redaktör :Hildur Oddsdóttir

26. februar 2018

Vuxnas möjligheter till studier på gymnasienivå

Finansiering, information om ekonomiskt stöd samt att kombinera skola med familjeliv och arbete är det de största hindren för studier.

En artikel i ”Tímarit um uppeldi og menntun“ baserad på en MA-uppsats i vägledning avslöjar att finansiering, information om ekonomiskt stöd samt att kombinera skola med familjeliv och arbete är det som vuxna som söker till centra för livslångt lärande (CLL) på Island tyckte var de största hindren för studier.  Forskningen visar också att de som deltar i utbildning på CLL är nöjda.  Forskningen bygger på intervjuer med individer i åldern 25-30 som var registrerade på CLL.

Läs mer

Redaktör :Hildur Oddsdóttir

Norge

23. februar 2018

Regjeringens integreringsarbeid legges til kunnskapssektoren

– Nøkkelen til integrering er utdanning og kvalifisering til arbeidslivet, sa statsminister Erna Solberg da hun 17. januar presenterte sin utvidede regjering bestående av Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre.

Både statsrådkabal og departementsstruktur endres, og ny kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner overtar ansvaret for regjeringens integreringsarbeid. Integreringsavdelingen flyttes dermed fra Justis- og beredskapsdepartementet, og med på kjøpet følger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, som arbeider med bosetting og kvalifisering av flyktninger.

– Integrering vil kreve mye av meg, men også mye av andre, for dette må vi få til gjennom et felles løft, sa Sanner etter nøkkeloverrekkelsen i departementet.

Les mer om den nye regjeringen

Redaktör :Inger Dyrnes

Sverige

15. februar 2018

Folkhögskolornas särskilda kurser leder till jobb eller fortsatta studier

Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort en uppföljning av deltagarna inom folkhögskolornas särskilda kurser mellan åren 2012 till 2014.

SCB konstaterar att kurserna i ganska stor utsträckning leder till etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier. Uppföljningen är det första i sitt slag. Särskilda kurser på folkhögskolorna kan vara en yrkesutbildning på gymnasial eller eftergymnasial nivå. I dessa fall kan det vara utbildning till personlig assistent, tolk, fritidsledare eller behandlingspedagog. Inom denna kategori av utbildningar som innehåller övervägande yrkesförberedande kurser är cirka 60% av deltagarna etablerade på arbetsmarknaden ett år efter avslutande studier enligt uppföljningen gjord av SCB.

Läs mer

 

Redaktör :Svante Sandell

22. februar 2018

Regeringen vill reglera yrket undersköterska

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag på hur yrket undersköterska kan regleras. Utredningen ska vara klar i april 2019.

Regeringen menar att undersköterska är en heterogen yrkesgrupp där utbildningen varierar mellan individer och utbildningsanordnare. En majoritet av de som utbildas till yrket har läst kurser på gymnasial nivå inom vård och omsorgsprogrammet inom den kommunala vuxenutbildningen.

Yrkesgruppen undersköterska är idag den största i Sverige. Det beräknas finnas cirka 183 000 undersköterskor varav den största delen cirka 138 000 arbetar inom den kommunala sektorn på äldreboenden och inom hemsjukvård och hemtjänst.

Regeringen bedömer att undersköterska är en yrkeskategori vars kvalifikationer behöver fastställas för att öka kvaliteten och säkerheten för patienter och brukare. Utredaren ska beskriva yrkets innebörd och yrkesrollens innehåll och förtydliga vilka kompetenser som krävs samt föreslå en ändamålsenlig reglering av yrket.

Läs mer

Redaktör :Svante Sandell