Andra rapporter - 2005 til 2018

Rapportene er ordnet etter utgivelsesår

Andra rapporter 2018

Rapport 3.jpg Aftenskolerne – hvordan har de det?
Rapporten giver et indblik i den store variation, der findes på aftenskoleområdet, og giver indsigt i skolernes særlige karakteristika og

Rapport 2.jpg The changing nature and role of vocational education and training in Europe
Based on analysis of developments during the past two decades (1995-2015), the report provides important insights into the responsiveness of

Rapport 1.jpg Nyanlända kvinnors etablering
I denna rapport har Oxford Research sammanställt nordisk kunskap för att försöka besvara frågan varför det förhåller sig på det viset.

Andra rapporter 2017

Högnivågruppens rapport.jpg Framtida nordiskt utbildningssamarbete: Svar på dagens och morgondagens utmaningar
Högnivågruppen har diskuterat nordiska styrkepositioner, utmaningar och samarbetsmöjligheter inom utbildningsområdet. Denna rapport presenterar gruppens rekommendationer.

NordRegioPolicyBrief.JPG Fler flyktingar fortare i arbete: Åtgärder för snabbare etablering på arbetsmarknaden
Denna policy brief sammanfattar den kunskapsöversikt som Nordregio tagit fram på uppdrag av projektet "Nordisk samverkan om integration"

utdanning_rapport1.jpeg Uddannelse, arbejde og integrering i Norden
Kortlægning af godkendelsesordninger for udenlandske uddannelser, erhvervskvalifikationer og komplementerende uddannelser.

Andra rapporter 2016

NVL_utvardering_rapport_web.jpg Utvärdering av NVL 2016
Nordiska Ministerrådet har utvärderat NVLs verksamhet 2015-2016 i en rapport som nu finns tillgänglig.

Grale3.png GRALE III - the third Global Report on Adult Learning and Education (ALE)
This report draws on monitoring surveys completed by 139 UNESCO Member States.

Skjermbilde3.JPG Validation of Non-formal MOOC-based Learning
This report presents the outcomes of research, conducted between May 2014 and November 2015, into emerging practices in assessment,

Andra rapporter 2015

ET2020 Joint report FINAL_2015.jpg Joint Report of the Council and the Commission
2015 Joint Report of the Council and the Commission on the implementation of the Strategic framework for European cooperation in education

Key Competences _adult_Nordic_2015.jpg Key Competences of adult learners in a Nordic perspective
Publikationen præsenterer gode eksempler på nordisk og baltisk uddannelsessamarbejde inden for voksenområdet og giver et indblik i nye

Andra rapporter 2014

NordMod 2030_forside_rapport Den nordiske modellen mot 2030 - Et nytt kapittel?
Beskrive den nordiske modellens historiske bakgrunn og særtrekk; hva er grunnpilarene og de avgjørende sammenhengene og mekanismene i modellen?

digitalTilstand2014 Digital tilstand 2014
Dommen over utdannings-Norges digitale tilstand er klar, og flere er bekymret.

Andra rapporter 2013

piaac_estonia PIAAC challenges Estonia
Estonian participation in the PIAAC programme put to the test the expertise of the survey’s conductors and the competence of its analysts.

skola._PIAACjpg PIAAC results published
The Survey of Adult Skills, implemented in 24 countries, and the Education and Skills Online Assessment for individuals are part of the package of tools available to support countries develop, implement and evaluate policies that foster both the development of skills and the optimal use of existing skills.

lovregulerede_170 Lovregulerede erhverv og velfærdsprofessioner - Tværgående analyse
NMR 2013DAMVAD har på opdrag af EK-U gennemført en undersøgelse om mobilitet inden for lovregulerede erhverv og velprofessioner i Norden. Blandt rapportens hovedkonklusioner er at systemet for lovregulering i Norden generelt er velfungerende, og endda bidrager til at fremme den internordiske mobilitet på arbejdsmarkedet.

Andra rapporter 2012

international_viden_forside Konsulentrapport vedr. international viden og best practices
Publicerad 2012. Nationalt videncenter for Etnisk erhvervsfremme har udgivet en ny rapport, der indeholder en kortlægning af inspirerende initiativer og bedste praksis inden for etnisk erhvervsfremme i udlandet.

1997_fs_fagintegreret_170 Fagintegreret læseundervisning for kortuddannede voksne
Er det muligt at øge voksnes faglige læseforståelse gennem den almindelige faglige uddannelse, og hvordan tilrettelægger man en veldokumenteret fagintegreret læseundervisning for voksne?

2000_fs_anerkendelse_realkomp_170 Anerkendelse af realkompetencer – sådan gør vi
NVR har udarbejdet publikationen for Ministeriet for Børn og Undervisning. Her formidles gode historier om hvordan RKV anvendes på arbejdspladser og af enkeltpersoner, og den fortæller historier om hvordan uddannelsesinstitutioner tilrettelægger arbejdet med RKV ordningen på en kvalitativ god måde.Læs mere og download udgivelsen her

Andra rapporter 2011

20140117_formvu_projekt_frafald Projekt Frafald i voksenuddannelser
Er det et problem eller en gevinst?

1730_fs_att_utbilda_varldsmedb Att utbilda världsmedborgare
- nordiska folkhögskolelärare inspirerar till pedagogiskt arbete kring hållbar utveckling och globalt medborgarskap, publ. 2011

1682_fs_work_society_170 Work, society and lifelong literacy - report of the inquiry into adult literacy in England
Executive summary • September 2011Published by the National Institute of Adult Continuing Education (NIACE), England and Wales There are an estimated 5.2 million adults in England who do not have the literacy skills to enable them to function effectively in modern society (The Skills for Life Survey, 2003).

Andra rapporter 2010 - 2005

1474_fs_educ_prof_soc_repr_170 Education, professionalization and social representations: on the transformation of social knowledge
Edited by Mohamed Chaib, Berth Danermark & Staffan Selander, published 2010This edited collection of works, to be published by Routledge in November 2010, is a product of an international network of scholars working on lifelong learning. The chapters present a broad range of research related to how social knowledge is shared, transmitted and transformed in the context of education — especially adult education —and professional formation.

1543_fs_iccs_2010_initial_findings Initial findings from the iea international civic and citizenship education study
Published in 2010.The 2009 IEA study of civic and citizenship education (ICCS), conducted in 38 countries around the world, built on the previous IEA studies of civic education, but took place in a context characterized by significant societal change, including the rapid development of new communication technologies, increased movement of people between countries, and the growth of supranational organizations.

Confintea VI
NVL deltok aktivt på UNESCO konferansen Confintea VI, desember 2009.Confinteas fokus er voksnes læringsmuligheter og utdanning og hvor viktig det er for velferd og utvikling, nasjonalt og globalt. Lærende hadde en bred og tydelig plass for første gang i Confinteas historie. NVL var medspiller i en workshop om betydningen av ”The learners voice. En fullsatt sal deltok interessert i debatten Du kan lese mer her: Rapport (pdf)