Aktivt medborgerskap - rapporter

Rapportene er ordnet i tidsrekke - de nyeste først  

 

1415_fs_sociala_medier_folkbildning
Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i norden
I februar, mars og april 2010 gjennomførte NORDINFO-gruppen i NVL en surveyundersøkelse om bruken av sosiale medier blant aktører innenfor folkeopplysningen i Norden. NVL 2010
demos.jpg
Demos – en antologi om magt, demokrati og aktivt medborgerskab i norden
Tänke-tanken DEMOS har genom sina aktiviteter producerat en rapport / antologi som uppdaterar NMR:s publikation Guldtavlorna i gräset (Nord 1995:3) i relation vad som skett inom OECD, EU och Europarådet i diskussionerna kring demokrati, aktivt medborgarskap och livslångt lärande. NVL 2007
833_fs_it_demokrati
Flexibelt lärande, it och demokrati
Målet med projektet Flexibelt lärande, IT och demokrati har varit att skapa en modell för fortbildning för folkbildare och vuxenpedagoger i flexibelt lärande inom i Norden och bidra till nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte. NVL 2006.