Aktivt medborgerskap - rapporter

Rapportene er ordnet i tidsrekke - de nyeste først

Oversikt over alle NVLs rapporter fra 2006 til nå

Norden 
18-03-2020 

Learning for Everyone in a Digital Society

NVL presents a new discussion paper on digitalization and learning in a lifelong perspective.

Norden 
06-01-2020 

Utdanningstiltak

Bærekraft og langtidseffekter for enkeltmennesker og samfunn

Norden 
24-07-2010 

Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i norden

I februar, mars og april 2010 gjennomførte NORDINFO-gruppen i NVL en surveyundersøkelse om bruken av sosiale medier blant aktører innenfor folkeopplysningen i Norden. NVL 2010

John Steen Johansen (red.), utgiven 2007
Norden 
24-07-2007 

Demos – en antologi om magt, demokrati og aktivt medborgerskab i norden

Tänke-tanken DEMOS har genom sina aktiviteter producerat en rapport / antologi som uppdaterar NMR:s publikation Guldtavlorna i gräset (Nord 1995:3) i relation vad som skett inom OECD, EU och Europarådet i diskussionerna kring demokrati, aktivt medborgarskap och livslångt lärande. NVL 2007

Johannes Jansson/norden.org
Norden 
24-07-2006 

Flexibelt lärande, it och demokrati

Målet med projektet Flexibelt lärande, IT och demokrati har varit att skapa en modell för fortbildning för folkbildare och vuxenpedagoger i flexibelt lärande inom i Norden och bidra till nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte. NVL 2006.