Kvalitetsutveckling - rapporter

Rapportene er ordnet i tidsrekke - de nyeste først 

Oversikt over alle NVLs rapporter fra 2006 til nå

kompetensutveckling validering | Norden
10-05-2013 

Kvalitetsmodel for validering i Norden – et udviklingsprojekt 2012-13

Det finns stora skillnader mellan de nordiska länderna hur valideringsarbetet är organiserat och förankrat, men det är av gemensamt intresse att arbetet genomförs med god kvalitet. Kvalitetssäkring av validering står högt på dagordningen nationellt, nordiskt och också inom EU.

kvalitetssäkring vuxnas lärande | Norden
03-03-2013 

Kan alt som teller måles og måler vi det som teller?

...«mens det i den ordinære skolepolitikken er en selvfølge å måle, telle og rapportere deltakelse og utvikling, har det innenfor voksenopplæringsfeltet vært varierende omfang av rapportering ...»

kvalitetssäkring validering | Norden
11-05-2012 

Kvalitet i validering i Norden

Rapporten bygger på et større dokumentationsmateriale, samlet i 5 landerapporter, der er udarbejdet af projektdeltagerne fra Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark.

kvalitetssäkring validering | Norden
11-05-2012 

Quality in validation in the Nordic countries

The report is based on extensive documentation collected in five country reports which have been prepared by project participants from Iceland, Norway, Sweden, Finland and Denmark.

kvalitetssäkring vuxnas lärande | Norden
01-01-2011 

Indikatorer for voksnes læring

I 2010 satte NVL ned en arbeidsgruppe for å se på komparativ nordisk statistikk på voksenopplæringsfeltet. Gruppen leverte en rapport i januar 2011.

kvalitetssäkring vuxenutbildning | Norden
25-07-2010 

Kvalitetsbegreppet inom nordisk vuxenutbildning

I rapporten redovisas resultaten från ett Nordplus Vuxen projekt vars syfte var att undersöka och sedan beskriva likheter och olikheter i ...

kvalitetssikring voksnes læring | Norden
25-07-2010 

”Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring - Nordiske brikker til en mosaik”

”Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring - Nordiske brikker til en mosaik”

hållbar utveckling kvalitetssäkring | Norden
25-07-2008 

Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring, nordiske brikker til en mosaik

For å belyse kvalitetsarbeidet i de nordiske landene, er det samlet inn i alt 69 case som illustrasjon til de fem ringene i sirkelen: Planer og mål, Implementering, Evaluering, Opfølging og Metode.