Holbæk Uddannelses- og studiecenter. Foto: Privat
Sverige 
19-11-2018 

Sveriges satsning på lärcentrum inspirerar grannländerna

Lärcentrum har funnits länge i Sverige. I Danmark har campusbaserad utbildning fortfarande en dominerande ställning. Danske Emil Erichsen var med och startade Nordplus-projektet Nordic Center Learning Innovation där fyra nordiska länder delade erfarenheter av lärande på distans.

Foto: Pexels
Sverige 
16-11-2018 

Lärares professionella yrkeskunnande behöver få mer utrymme i betygssättningen.

I Skolverkets nya allmänna råd om betyg som gäller samtliga skolformer inklusive kommunal vuxenutbildning poängteras att betygssättning ska bygga på en allsidig utvärdering av all kunskap eleverna har visat.

Foto: Pexels
Sverige 
12-11-2018 

Riktat statsbidrag ger studieförbunden möjlighet att arbeta med uppsökande insatser för utrikesfödda kvinnor.

Enligt officiell statistik vet man att utrikes födda kvinnor i Sverige, särskilt utomeuropeiskt födda, deltar i arbetskraften i väsentligt lägre grad än utrikes födda män och inrikes födda kvinnor.

Sverige 
07-11-2018 

Stort intresse för nationell valideringskonferens

Hur tar vi tillvara kunskap från nyanlända och andra som har rätt kompetens men inget formellt intyg på det? Och hur kan branschöverskridande kompetenser ställa nya krav på kompetensförsörjning och validering? Det är några av de spännande frågor som diskuteras på den nationella valideringskonferensen 13-14 november i Gävle.

Sverige 
30-10-2018 

Webinar: Modellen som gör valideringen bättre

Nu är den här, modellen som kvalitetssäkrar valideringsprocessen. Den hjälper dig som arbetar praktiskt med validering och dig som

Foto: Pexels
Sverige 
22-10-2018 

Ökad digitalisering avslöjar dokumentfusk.

Genom ökad digitalisering finns det idag många möjligheter att motverka fusk med utbildningsdokument.

Foto: Pexels
Sverige 
18-10-2018 

Allt lägre andel unga påbörjar högskolestudier direkt efter gymnasieskolan.

Av de som föddes 1998 hade enbart 13% påbörjat en högskoleutbildning vid 19 års ålder. Detta är den lägsta nivån hittills för de som är födda på 1990-talet.

Ninni Broström framför gruvlastar-simulatorn. Du sitter i hytten och styr. Alla kan se på skärmen vad du gör.
Sverige 
09-10-2018 

Dataspel en merit för framtidens gruvarbetare

Vad gör en gruvarbetare? Många föreställer sig att det är ett smutsigt, farligt och fysiskt tungt arbete i djupaste mörker. Men branschen förändras ständigt. Med dagens maskiner krävs inte samma fysiska styrka som förr, och det kan vara en merit att ha spelat mycket dataspel.

Sverige 
25-09-2018 

Hvernig gengur þróun raunfærnimats á Norðurlöndum?

Norræn málstofa í Stokkhólmi 23. nóvember 2018

Foto: Pexels
Sverige 
25-09-2018 

Kuinka pitkälle AHOT-kehitystyö on edennyt Pohjolassa?

Pohjoismainen seminaari Tukholmassa 23. marraskuuta 2018

Sverige 
25-09-2018 

Tillögur um víðtækar breytingar á fullorðinsfræðslu á vegum sveitarfélaganna koma fram í nýrri úttekt sænsku ríkisstjórnarinnar

Úttekt á fullorðinsfræðslu á vegum sveitarfélaganna (se. komvux) - Annað og öðruvísi tækifæri – fullorðinsfræðsla nútímans (SOU 2018:71) þar eru lagðar fram fjölmargar víðtækar breytingar á tilhögun fullorðinsfræðslu á vegum sveitarfélaganna. Í úttektinni kemur fram að breyta beri lögum um fræðsluna svo það verði greinilegt að hún sé hluti af hæfniþróun á vinnumarkaðarins.

Rebecka Hybbinette. Foto: Marja Beckmann
Sverige 
24-09-2018 

”Komvux räddade mitt liv”

Hon var 17 år och höggravid och hennes betyg räckte inte till för att komma in på gymnasiet. Hon fick göra ett anlagstest. När psykologerna såg att hon var begåvad vände livet för Rebecca Hybbinette, som tillhörde den första kullen som läste på komvux 1968.

Foto: Pexels
Sverige 
21-09-2018 

Flera lärosäten i norra Skandinavien deltar i ett utvecklingsprojekt inom lärarutbildningen.

Nordiska ministerrådet har via Nordplus programmet för högre utbildning tilldelat fem lärosäten medel för att utveckla och stärka utbildnings och forskningssamarbetet inom arktisk lärarutbildning. Deltagande lärosäten är Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Uleåborgs universitet, Lapplands universitet (Rovaniemi) samt Norges arktiska universitet (Tromsö).

Andreas Fejes är professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet. Foto: David Einar
Sverige 
20-09-2018 

Från begåvningsreserv till marknadsanpassning

Det är i år 50 år sedan Sverige fick komvux, kommunal vuxenutbildning. Komvux har fler elever än hela gymnasieskolan i Sverige, men elevunderlaget har förändrats under åren.

Foto: Pexels
Sverige 
17-09-2018 

Ny statlig utredning om kommunal vuxenutbildning (komvux) föreslår flera stora förändringar.

Komvux utredningen, - En andra och en annan chans – ett komvux i tiden, (SOU 2018:71) föreslår flera genomgripande förändringar för skolformen komvux. Utredningen vill att skollagen ska ändras så det tydligt framgår att komvux utgör en del av arbetsmarknadens kompetensförsörjning.

Foto: Pexels
Sverige 
14-09-2018 

Workshop om validering i Stockholm

Hur utvecklar ni ert arbete med validering i ett lokalt och regionalt perspektiv?

Foto: CSN
Sverige 
30-08-2018 

Snart blir det möjligt att ta körkort med lån från Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Från den första september blir det möjligt att ta körkortslån hos CSN för att gå en körkortsutbildning och ta ett B-körkort (personbil och lätt lastbil). De nya reglerna gäller vissa grupper av arbetslösa.

Arbetsförmedlingen. Bild: Camilla Veide.
Sverige 
27-08-2018 

Effekt av utbildningsplikten först 2019

I Sverige infördes utbildningsplikten för nyanlända flyktingar som kan bedömas ha svårt att få ett jobb första januari 2018. En uppföljning som Sveriges Radio redovisat visar att enbart 90 personer har startat en utbildning genom utbildningsplikten under det första halvåret 2018

Foto: Pexels.com
Sverige 
04-07-2018 

Workshop - validering

Hur utvecklar ni ert arbete med validering i ett lokalt och regionalt perspektiv?

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Sverige 
06-06-2018 

Regeringen ändrar kursutbudet på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning (komvux)

En mycket stor del av eleverna som deltar i utbildning på grundläggande nivå inom komvux har kommit till Sverige i vuxen ålder. Många av dem behöver utbildning på grundläggande och gymnasial nivå för att snabbt komma ut på arbetsmarknaden och få egen försörjning.

Sverige 
16-05-2018 

Nationell Valideringskonferens i Gävle

- Valideringens betydelse för regional kompetensförsörjning

Sverige 
11-05-2018 

Ny kartläggning visar stora påfrestningar på kommunernas utbildning för nyanlända

Länsstyrelserna har på regeringens uppdrag kartlagt vilka effekter ökningen av asylsökande från 2015 har skapat i kommunerna. Genomgången visar att många kommuner har långa köer till svenska för invandrare (SFI). Var femte kommun anger att problemen inom SFI är ”betydande” och 6% anger situationen som ”kritisk”.

Sverige 
09-05-2018 

Skolinspektionen kritiserar undervisningen i svenska för invandrare

I en ny rapport från Skolinspektionen har 15 kommuners arbete med svenska för invandrare (SFI) granskats. Skolinspektionen redovisar en varierad bild beroende på kommun men anser att undervisningen inom SFI behöver förbättras på flera sätt. Bakgrunden till granskningen är det ökade flyktingmottagandet 2015 och vikten av att nyanlända får lära sig svenska för sin fortsatta etablering i Sverige.

Sverige 
09-05-2018 

Kvalitet i validering

Norra Station, Hässleholm – Onsdag 23 maj 2018

Glada ansikten var mer regel än undantag på to do-seminariet. Foto: Marja Beckman
Sverige 
09-05-2018 

Seminarium med enbart kvinnor öppnade för nya nätverk

Endast kvinnor var välkomna vid ett seminarium som hade syftet att lyfta fram utrikesfödda kvinnors kompetenser.

Sverige 
18-04-2018 

Regeringen föreslår ett nytt system för antagningen till högre utbildning.

Regeringens förslag syftar till att ge ett tydligare och enklare antagningssystem till högskolor och universitet där fokus ska vara den sökandes kompetens. En grundregel i det nya förslaget är att den sökande ska uppvisa den nödvändiga kompetensen för att kunna tillgodogöra sig den sökta utbildningen. Förslaget (proposition 2017/2018:204) bygger på en tidigare utredning och föreslås träda i kraft 1 juli 2018.

Sverige 
17-04-2018 

Bildning som velferdens forutsetning

- Sett kryss i kalenderen!

Sverige 
05-04-2018 

Alfarådet håller ett expertseminarium i Göteborg

Plats: Göteborgs Universitet, Humanisten, Renströmsgatan 6

Sverige 
19-03-2018 

"To-do seminarium" FÖR kvinnor, MED kvinnor!

Tisdag 24 april 2018 Kompetenscentrum Hörsalen kl 9.00-16.00

Sverige 
26-02-2018 

Seminarium om vägledning på Åland

Utbildnings- och kulturavdelningens ESF-projekt Vägledning på Åland ordnar i

Sverige 
23-02-2018 

Sænska ríkisstjórnin vill setja reglugerð um starfsheitin sjúkraliði og félagsliði

Ríkisstjórnin hefur skipað sérstaka rannsakendur sem eiga að skila tillögum um hvernig ber að setja reglur um starfsheitin sjúkraliði/félagsliði. Niðurstöður eiga að liggja fyrir í apríl 2019.

Pixabay.com
Sverige 
23-02-2018 

Sérstök námskeið lýðskóla leiða til atvinnu eða áframhaldandi náms

Sænska Hagstofan (SCB) hefur fylgt þátttakendum í sérstökum námskeiðum lýðskólanna á árunum 2012 til 2014 eftir. SCB staðfestir að að afloknu námskeiðunum hafi flestir fengið atvinnu eða haldið áfram námi. Eftirfylgni af þessu tagi er sú fyrsta sinnar tegundar.

Sverige 
23-02-2018 

Hallitus haluaa säännellä alihoitajan ammattia

Ruotsin hallitus on asettanut erityisen selvityshenkilön laatimaan esityksen siitä, miten alihoitajan (undersköterska) ammattia voidaan säännellä. Selvityksen on määrä valmistua huhtikuussa 2019.

Pixabay.com
Sverige 
23-02-2018 

Kansanopistojen erikoiskurssit johtavat työelämään tai jatkokoulutukseen

Ruotsin tilastollinen keskustoimisto (SCB) on selvittänyt kansanopistojen erikoiskursseille vuosina 2012–2014 osallistuneiden sijoittumista työelämään ja koulutukseen. SCB toteaa, että kursseille osallistuneista melko suuri osa on sijoittunut työmarkkinoille tai jatkokoulutukseen. Kyseessä on ensimmäinen aiheesta tehty seuranta.

Sverige 
22-02-2018 

Regeringen vill reglera yrket undersköterska

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag på hur yrket undersköterska kan regleras. Utredningen ska vara klar i april 2019.

Pixabay.com
Sverige 
15-02-2018 

Folkhögskolornas särskilda kurser leder till jobb eller fortsatta studier

Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort en uppföljning av deltagarna inom folkhögskolornas särskilda kurser mellan åren 2012 till 2014.

Carl Heath var en av talarna på Edtech-mässan i Stockholm i oktober 2017.
Sverige 
15-02-2018 

Digitaliseringen är början på en resa

Vuxenutbildning kommer att få en helt ny dimension de kommande 20–30 åren, enligt Carl Heath, chef för digitalisering och lärande vid forskningsinstitutet RISE. DialogWeb talade med honom om framtidens fortbildning och skolans digitalisering.

Sverige 
08-02-2018 

Möte för svenska deltagare i NVL

Kaffe och smörgås finns från kl. 9.30.

Karin Bengtsson
Sverige 
22-01-2018 

Metoo inspirerar folkbildningen

Hashtaggen #Metoo har spridits över världen och skakat om flera branscher. Folkbildningssektorn är av tradition inkluderande, men är ändå inte befriad från ojämlika strukturer.

Sverige 
21-12-2017 

Mikill skortur á starfsfólki á mörgum starfssviðum í framtíðinni

Í skýrslu sænsku hagstofunnar (SCB) um spár og hneigðir 2017 kemur fram að gert er ráð fyrir að eftirspurn eftir vinnuafli muni aukast umtalsvert hjá hinu opinbera fram til ársins 2035.

Sverige 
21-12-2017 

Færni og störf tengd saman með nýrri tækni

Nýr gagnagrunnur sænsku vinnumálastofnunarinnar sýnir hvernig færni og eiginleikar tengjast ólíkum störfum.

Sverige 
20-12-2017 

Kompetenser och yrken kopplas ihop med ny teknik

Arbetsförmedlingens nya kompetensdatabas visar hur kompetenser och egenskaper hänger samman med olika yrken.

Sverige 
19-12-2017 

Stor framtida brist på personal inom många yrkesområden

I statistiska centralbyråns (SCB) rapport om trender och prognoser 2017 bedöms arbetskraftsbehovet öka kraftigt i offentlig sektor fram till år 2035.

Martin Klepke
Sverige 
06-12-2017 

Livslångt lärande vägen till bättre matchning

Riksrevisionens rapport visar hur viktigt det är att uppfylla LO:s önskemål om ständig kompetensutveckling för att gynna arbetstillfällen och svensk ekonomi, skriver Arbetets politiska redaktör.

Nils Karlson, Ratio
Sverige 
04-12-2017 

Forskare: ”Kompetensbrist största tillväxthindret”

”Att bara satsa på utbildning när de andra pusselbitarna saknas är som att slänga pengarna i sjön”, sa Nils Karlson, vd på forskningsinstitutet Ratio, på ett seminarium.

Sverige 
04-12-2017 

Osallistava, innovatiivinen ja turvallinen Pohjola

Ruotsi on valinnut kolme teemaa Pohjoismaiden ministerineuvoston työskentelyohjelmaan vuodelle 2018.

Sverige 
04-12-2017 

Komiteanmietinnössä ehdotetaan elinikäistä ohjausta

Tulevaisuuden työmarkkinoiden edellyttämää ohjausta käsittelevän komiteanmietinnön ”vägledning för framtidens arbetsmarknad” osaraportissa ehdotetaan, että elinikäistä ohjausta varten perustettaisiin digitaalinen alusta.

Sverige 
04-12-2017 

Sjálfbær, nýskapandi og örugg Norðurlönd

Svíar hafa valið þrjú meginþemu fyrir formennskuáætlun sína fyrir Norrænu ráðherranefndarinnar árið 2018.

Sverige 
04-12-2017 

Í úttekt er lögð fram tillaga um æviráðgjöf

Í áfangaskýrslu úttektar sem ber yfirskriftina: Ráðgjöf fyrir atvinnulíf framtíðar (SOU 2017:82)eru lagðar fram tillögur um komið verði á rafrænum vettvangi fyrir æviráðgjöf undir umsjón margra opinberra stofnana sem jafnframt sjá í samstarfi um rekstur vettvangsins.

Sverige 
30-11-2017 

Relationer er vigtige for succes i arbejdslivet

Formår du at skabe de rette relationer til både kunder og kolleger, er der større sandsynlighed for, at du klarer dig godt på jobbet.

Lena Lindhe
Sverige 
21-11-2017 

Miljoner till Högskolan Väst för att främja livslångt lärande

9 miljoner kronor går till två projekt som handlar om att främja livslångt lärande och sker i samverkan med flera kommuner och andra lärosäten i landet.

Sverige 
20-11-2017 

Effekter av treårigt yrkesgymnasium

Treårigt yrkesgymnasium tycks inte leda till lägre arbetslöshet, men färre brott och högre valdeltagande hos vissa grupper.

Göran Arrius
Sverige 
17-11-2017 

Anpassa Yrkeshögskolan för akademiker

För att klara omställningen på arbetsmarknaden måste utbudet på universitet och högskolor förändras och Yrkeshögskolans uppdrag utvecklas, visar en ny rapport från Saco.

Sverige 
13-11-2017 

Näringsliv och skola i samarbete för jobbskapande utbildning

Här är nya utbildningen i Alingsås – som skräddarsytts för att ge jobb.

Thomas Persson, generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan
Sverige 
10-11-2017 

Arbetslivets engagemang – viktig del i YH-framgången

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 den största satsningen sedan yrkeshögskolans införande.

Sverige 
06-11-2017 

Livslång vägledning föreslås i utredning

Utredningen ”vägledning för framtidens arbetsmarknad” (SOU 2017:82) föreslår i sin delrapport att en digital plattform för livslång vägledning inrättas och drivs av flera statliga myndigheter tillsammans.

Sverige 
03-11-2017 

Ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden

Sverige har valt tre teman för sitt program för Nordiska Ministerrådets arbete under 2018. Sverige vill arbeta för ett mer inkluderande, innovativt och tryggt Norden under nästa år.

Sverige 
31-10-2017 

Kansanopistot tärkeitä toimijoita osaamisen kehittämiseen tähtäävässä panostuksessa

Hallitus toteuttaa Kunskapslyftet-panostuksen, jonka tavoitteena on elinikäisen oppimisen vahvistaminen ja työllisyyden nousu.

Sverige 
31-10-2017 

Uusia panostuksia aikuisten ammattikoulutukseen

Hiljattain julkistetussa vuoden 2018 tulo- ja menoarvioesityksessään Ruotsin hallitus jatkaa aikuisten ammattikoulutukseen suunnattuja panostuksiaan.

Henk Noback och Pia Kadfalk i Moraknivs fabrik.
Sverige 
31-10-2017 

Asylsökande praktikant gav Morakniv ett nytt affärsområde

När asylsökande Bashar Mustafa fick en praktikplats på det lokala företaget Morakniv gick han till chefen och erbjöd sig att översätta företagets produktkatalog till arabiska.

Sverige 
31-10-2017 

Lýðskólar mikilvægir aðilar í hækkun menntastigs

Sænska ríkisstjórnin hrindir í framkvæmd aðgerðum til þess að hækka menntastig, með ævimenntun og aukinni atvinnuþátttöku.

Sverige 
31-10-2017 

Nýjar aðgerðir er varða starfsmenntun fullorðinna

Í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2018, sem sænska ríkisstjórnin lagði fram nýlega, er gert ráð fyrir áframhaldandi aðgerðum á sviði starfsmenntunar fullorðinna.

Cecilia Fahlberg Pihlgren
Sverige 
26-10-2017 

Livslång vägledning digitalt?

Arbetsförmedlingen och en rad andra myndigheter föreslås utveckla och driva en digital plattform för att möta det växande behovet av livslång vägledning på arbetsmarknaden.

Sverige 
23-10-2017 

Utbildningsmodell ska öka elevens delaktighet på distans

Enligt Skolverket studerade drygt 220 000 elever i Sverige på en vuxenutbildning under 2016. Ungefär 24 % av eleverna studerade sin utbildning på distans.

Sverige 
18-10-2017 

Kvalifikationssystem - kvalifikationen i centrum

Den här texten ingår i en serie av inlägg där jag kommer skriva om kvalifikationer och kvalifikationssystem.

Sverige 
17-10-2017 

Ny folkbildningsblogg bidrar med perspektiv

Med den nystartade bloggen #folkbildning vill Folkbildningsrådet bidra med analys och nyheter i aktuella och relevanta frågor för folkbildningen.

Sverige 
13-10-2017 

Grundläggande färdigheter - dialogmöte

22. november 2017 kl. 08:30-12:00
Vid Optima, mötesrom Rönnskär, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Projektet Broens ledningsgrupp från Sverige, Danmark och Norge.
Sverige 
12-10-2017 

En bro mellan eleverna

”Jag hade önskat att vi kunde fortsätta med detta”, säger en lärare om Nordplus-projektet Broen, som finansierade utbildningar där mer erfarna elever blev mentorer för mindre erfarna.

Sverige 
09-10-2017 

Folkhögskolorna viktiga aktörer inom kunskapslyftet

Regeringens genomför ett kunskapslyft för ett livslångt lärande och högre sysselsättning.

Sverige 
06-10-2017 

Nya satsningar på yrkesutbildning för vuxna

I den nyligen presenterade budgetpropositionen för 2018 fortsätter regeringen satsningen på yrkesutbildning för vuxna.

Sverige 
01-10-2017 

Aukin áhersla á símenntunarmiðstöðvar

Í fjárlagafrumvarpinu fyrir 2018 kunngerði sænska ríkisstjórnin nýtt framlag til þess að byggja upp kerfi til þess að styðja við nám og kennslu fyrir fólk um landið allt.

Sverige 
01-10-2017 

Uusi panostus oppimiskeskuksiin

Ruotsin hallituksen vuoden 2018 budjettiesitykseen sisältyy uusi valtiontuki, jonka tarkoituksena on luoda koko maan kattava infrastruktuuri ihmisten osaamisen ja koulutuksen tukemiseksi.

Sverige 
29-09-2017 

Expertseminarium om kvalitet i validering

Under dagen presenteras ett forskningsprojekt om kvalitetsarbete i validering som genomförts av forskare från Sverige, Finland och Danmark.

Fredrik Bergman och Monica Haider på Macken.
Sverige 
25-09-2017 

Grundläggande färdigheter i dagens samhälls- och arbetsliv - vuxenutbildning

Courtyard Stockholm Kungsholmen, Rålambshovsleden 50, Stockholm, 9.30-16.00

Nu kan livet börja för Baktash Nori som är utbildad civilingenjör och flykting från Afghanistan. Han fick uppehållstillstånd i somras och kan börja läsa in de kurser han behöver för att kunna utöva sitt yrke i Sverige.
Sverige 
25-09-2017 

Integration i Vasaloppsland

NVL:s ö-nätverk har träffats på fastlandet – närmare bestämt mitt i Sverige. I september hölls ett seminarium om integration i Mora i Dalarna, staden som många förknippar med Vasaloppet.

Sverige 
21-09-2017 

Sverige satsar på utbildning

I den färska budgetpropositionen läggs mycket pengar på utbildning, bl.a. ett nytt kunskapslyft.

Sverige 
18-09-2017 

Ny satsning på lärcentra

I budgetpropositionen för 2018 aviserar regeringen ett nytt statsbidrag för att skapa en infrastruktur för att stödja lärande och utbildning för människor i hela landet.

Fatme El-Zein, Taghrid El-Ali och Layla Alhfie lagar och säljer mat i Yallatrappans kök.
Sverige 
18-09-2017 

”Människor som har självaktning och tror på sig själva, det är så betydelsefullt!”

Det talas emellanåt mycket om sociala företag som en räddning för välfärdssamhället, men de framgångsrika exemplen syns sällan. Yallatrappan i Malmö har gjort det som andra misslyckats med – de har gått från att vara ett ESF-projekt till en lyckad verksamhet med 34 anställda, och priserna regnar över dem.

Sverige 
15-09-2017 

Grundläggande färdigheter i och för arbetslivet

Dialogmöte 5. oktober kl. 09:00-14:00 2017 i Stockholm Scandic Hotel Klara

Sverige 
07-09-2017 

Kraftig utbyggnad av yrkesutbildning för vuxna

Sverige satsar på vuxnas yrkesutbildning.

Klipp från en av Skolverkets filmer, som handlar om att använda appar som verktyg. Läraren på bilden heter Julia Krakanovskaya.
Sverige 
31-08-2017 

Filmer ska hjälpa lärare att undervisa vuxna att läsa och skriva

Det är en konst att utbilda vuxna som kommer från ett annat land och saknar grundläggande kunskaper i att läsa och skriva.

Sverige 
31-08-2017 

SFI-studerande ska lära sig svenska genom besök på biblioteket

Ökad integration och stöd till språkutvecklingen hos nyanlända. Det är tanken bakom ett nytt samarbete mellan Bibliotek Uppsala och kommunens vuxenutbildning.

Sverige 
30-08-2017 

Menntun fyrir nýaðflutta fullorðna með stutta skólagöngu að baki

Sænska ríkisstjórnin hefur í sumar falið menntamálastofnun nýtt verkefni sem hefst haustið 2017 og felst í að taka saman efni til að auðvelda sveitarfélögun að samþætta nám í sænsku við önnur fög í fullorðinsfræðslu á þeirra vegum.

Sverige 
29-08-2017 

Vähän koulutetuille aikuisille maahanmuuttajille suunnattu koulutus

Ruotsin hallitus on kesän aikana antanut kouluasioista vastaavalle virastolle Skolverketille tehtäväksi laatia aikuiskoulutukseen liittyvän materiaalipaketin tueksi kunnille.

Sverige 
29-08-2017 

Utbildning för nyanlända vuxna med kort tidigare skolbakgrund

Regeringen har under sommaren gett skolverket ett nytt uppdrag att under hösten 2017 ta fram ett stödmaterial till kommunerna som ska underlätta för kommunerna att kunna kombinera svenska med övriga kurser inom kommunal vuxenutbildning.

Sverige 
23-08-2017 

"Universitetsregioner förlorar på rörlig arbetsmarknad"

Rörlighet på arbetsmarknaden gynnar främst företag i storstadsregionerna.

Sverige 
03-07-2017 

Uusia tilastoja kunnallisesta toisen asteen aikuiskoulutuksesta

Tilastoissa viime vuosina ilmenneet pitkäaikaiset suuntaukset ovat jatkuneet myös vuonna 2016.

Sverige 
03-07-2017 

Skolverketin vuoden 2017 tilannekatsaus

Opettajien ja lastentarhanopettajien työympäristöä on parannettava, jotta entistä useammat haluavat valita opettajan ammatin, pysyä siinä tai palata siihen.

Sverige 
03-07-2017 

Korkeakoulut kokoontuivat keskustelemaan rekrytoinnin laajentamisesta

Trackit oli yksi niistä kultahipuista, joita Ruotsin yliopisto- ja korkeakouluneuvosto UHR löysi tutkiessaan, millaisia toimenpiteitä oppilaitokset olivat tehneet rekrytoinnin ja osallistumisen laajentamisen saralla.

Sverige 
03-07-2017 

Lukemisen arvoinen väitöskirja: Koulujen yrittäjyyskuva on osoitus uusista kansalaisihanteista

Koulujen kasvatustyön tavoitteena oleva kansalaisihanne on vaihdellut eri aikakausina.

Sverige 
02-07-2017 

Nýjar tölur um sænska fullorðinsfræðslu

Sú langtíma leitni sem hefur verið greinileg síðustu ár hélt einnig líði árið 2016.

Sverige 
02-07-2017 

Stöðumat sænsku menntamálastofnunarinnar 2017

Bæta þarf vinnuumhverfi kennara og leikskólakennara til þess að fleiri velji að verða kennarar, halda áfram í eða snúa aftur í starf sem kennari.

Sverige 
02-07-2017 

Háskólar sameinast í umræðum um að víkka út markhóp umsækjenda

Trackit var eitt þeirra gullkorna sem kom fram þegar háskólaráðið leitaði eftir dæmum um aðgerðir til þess að ná til breiðari markhóps umsækjenda og nemenda.

Sverige 
02-07-2017 

Eftirtektarvert lokaverkefni: Frumkvöðulsháttur í skólanum merki um nýjar hugmyndir um fyrirmyndarborgara

Hvaða hugmyndir um kjörborgara sem skólinn á að leggja áherslur á í sínu starfi hafa tekið breytingum í gegnum tíðina.

Sverige 
02-07-2017 

Ny statistik om svensk komvux

De långsiktiga trender som synts i statistiken under senare år har fortsatt även under 2016.

Sverige 
02-07-2017 

Skolverkets lägesbedömning 2017

Lärarnas och förskollärarnas arbetsmiljö behöver förbättras för att fler ska vilja bli lärare, stanna kvar i, och återvända till yrket.

Sverige 
02-07-2017 

Högskolor samlade för samtal om breddad rekrytering 

Trackit var ett av flera guldkorn som uppenbarade sig när UHR finkammade lärosätenas insatser på området breddad rekrytering och breddat deltagande.

Sverige 
02-07-2017 

Läsvärd avhandling: Entreprenörskap i skolan ett tecken på nya medborgarideal

Vilka medborgarideal som skolan ska fostra till har skiftat över tid.

Sverige 
30-06-2017 

Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv - Stockholm

Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv sett från svenskt perspektiv

Sverige 
22-06-2017 

Hur kan vi tillvarata nyanlända Morabors kompetenser?

To Do-seminarium i Mora 8.9.2017.

Sverige 
09-06-2017 

Career Management Skills

Career Management Skills – What – Why – How?. Malmö, November 23-24 2017.

Sverige 
31-05-2017 

Fjöldi hælisleitenda hefur notið átaks alþýðufræðslunnar

Um það bil 55 prósent af markhópnum tóku þátt í átakinu samkvæmt nýútkominni skýrslu sem Alþýðufræðsluráðið hefur afhent ríkisstjórninni.

Sverige 
31-05-2017 

Sameining um skólann – Stefna Svía um þekkingu

Skólanefndin hefur skilað áliti sínu. Samantektin inniheldur heildarstefnu um traust skólakerfi með tækifærum til þróunar og styrkrar jafngildingar.

Sverige 
24-05-2017 

Voksenlæreren og innovation

Hvordan skaber vi den bedste kompetenceudvikling for nordiske voksenlærere? Hvilke kompetencer er der brug for?

Sverige 
22-05-2017 

Kvalité i validering - Göteborg

Ett seminarium där dina erfarenheter av validering står i centrum.

Sverige 
15-05-2017 

Folkbildningsforskning - Årsbok 2017

Föreningen för folkbildningsforskning ger årligen ut en årsbok.

Sverige 
08-05-2017 

Folkbildningens insatser har nått många asylsökande

Cirka 55 procent av målgruppen tog del av insatsen, enligt en ny rapport som Folkbildningsrådet har lämnat till regeringen.

Sverige 
08-05-2017 

Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap

Skolkommissionen har lämnat sitt betänkande. Sammantaget innebär förslagen en samlad strategi för ett robust skolsystem med utvecklingskraft och stärkt likvärdighet.

Sverige 
04-05-2017 

22 exempel på integrerande folkbildning

Forskare från Linköping, Åbo, Roskilde och Trondheim presenterar preliminära resultat från en analys av 22 exempel där folkbildning bidragit till integration.

Sverige 
03-05-2017 

Í öðru hverju sveitarfélagi er bið eftir að komast í sænskunám

Í nýlegri skýrslu frá sænsku menntamálastofnuninni kemur fram að innflytjendur í nær helmingi sveitarfélaga eru á biðlista eftir því að komast í sænskunám en í aðeins örfáum sveitarfélögum er biðlistinn langur.

Sverige 
03-05-2017 

Varannan kommun har kö till sfi

Närmare hälften av kommunerna har kö till kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare men endast ett fåtal har omfattande köer, visar en ny rapport från Skolverket.

Sverige 
03-05-2017 

Joka toisessa kunnassa jonoa maahanmuuttajien ruotsinopetukseen

Kuntien järjestämään aikuisten maahanmuuttajien ruotsinopetukseen on jonoa lähes puolessa Ruotsin kunnista.

Sverige 
31-03-2017 

Nefndarálit um innleiðingu aldurstakmarks fyrir inntökuprófa í háskóla

Nefnd á vegum hins opinbera í Svíþjóð hefur verið falið að fara yfir kerfi er varða inntöku í háskólanám á bakkalárstigi og leggja fram tillögur um opnara og einfaldara kerfi.

Sverige 
31-03-2017 

Nefnd kannar fullorðinsfræðslu í sveitarfélögunum

Anna Ekström, ráðherra framhaldsskóla og þekkingareflingar, hefur skipað nefnd sem á að fara yfir þörf fyrir breytingar á löggjöf varðandi fullorðinsfræðslu sveitarfélaganna.

Sverige 
30-03-2017 

Selvityksessä ehdotetaan ikärajaa korkeakoulukokeen suorittamiselle

Valtiollisen selvityksen tehtävänantona oli tarkastella korkeakoulujen opiskelijavalintajärjestelmää alempaan korkeakoulututkintoon johtavien, ensikertalaisille suunnattujen koulutusten osalta sekä laatia esitys avoimemmaksi ja yksinkertaisemmaksi järjestelmäksi.

Sverige 
30-03-2017 

Utredning vill införa åldersgräns på högskoleprovet 

En statlig utredning har haft i uppdrag att se över systemet för tillträde till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare samt att lämna förslag till ett öppnare och enklare system.

Sverige 
30-03-2017 

Konceptet yrkeshögskola fungerar

Myndigheten för yrkeshögskolan har kvalitetsgranskat yrkeshögskoleutbildningar 2016.

Sverige 
29-03-2017 

Selvitys kunnallisesta aikuiskoulutuksesta

Lukio- ja aikuiskoulutusministeri Anna Ekström on määrännyt tehtäväksi selvityksen kunnallisen aikuiskoulutuksen sääntelyn muutostarpeista.

Sverige 
29-03-2017 

Nationell Valideringskonferens - Karlshamn

Från Teori och Strategi till Organisation och Praktik

Sverige 
21-03-2017 

Digital kompetens förstärks i svenska styrdokument

Regeringen har fattat beslut om tydliggörande och förstärkning av digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner.

Sverige 
20-03-2017 

Utredning vill införa åldersgräns på högskoleprovet

Ett förslag som väckt uppmärksamhet är att den statliga utredningen föreslår en åldersgräns på 19 år för att få skriva högskoleprovet.

Sverige 
17-03-2017 

Strike för nyanlända

Projektet Språkvän satsar på att ta nyanlända ut i samhället.

Sverige 
10-03-2017 

Integration i praktiken -

Den 17 mars presenterar deltagarna på Korta vägen 11 sina upplevelser från praktiken.

Sverige 
10-03-2017 

Utredning om kommunal vuxenutbildning

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström har lämnat direktiv till den utredning som ska undersöka behovet av förändringar i regleringen av den kommunala vuxenutbildningen.

Antra Carlsen
Sverige 
09-03-2017 

NVL presenteras i Sverige

VIS, Vuxenutbildning i Samverkan har intervjuat NVLs huvudkoordinator Antra Carlsen om nordiskt samarbete inom vuxnas lärande.

Sverige 
07-03-2017 

Utmana bilden av yrkesutbildningar som utbildningar utan framtidsutsikter

Samtidigt som många företag har problem att hitta arbetskraft med rätt kompetens står platser tomma på de utbildningar som erbjuder just den kunskapsbas företagen efterfrågar.

Sverige 
02-03-2017 

Folkbildningspodden gästar studiecirkel i manlighetsnormer

En studiecirkel som handlar om mansnormer och män i en tid av förändring.

Sverige 
28-02-2017 

Ríkisstyrkur fyrir svæðisbundið starfsnám

Svíar leggja áfram áherslu á starfmenntun fyrir fullorðna.

Sverige 
28-02-2017 

351 námsbrautir innan fagháskóla

Fagháskólastofnunin hefur ákveðið hvaða umsóknir hljóta styrk í umsóknarlotu ársins og fá um leið viðurkenningu sem námsbraut í fagháskóla.

Sverige 
27-02-2017 

Statsbidrag för regional yrkesvux

Sverige satsar vidare på yrkesutbildning för vuxna.

Sverige 
27-02-2017 

Valtionavustuksia tarjolla aikuisten ammattikoulutuksen järjestämiseen aluetasolla

Ruotsissa jatkopanostuksia aikuisten ammattikoulutukseen.

Sverige 
27-02-2017 

351 utbildningar får ingå i yrkeshögskolan

Myndigheten för Yrkeshögskolan har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas i årets ansökningsomgång och som därmed får ingå i yrkeshögskolan.

Sverige 
27-02-2017 

351 koulutusohjelmaa hyväksyttiin yrkeshögskolan-koulutuksiksi

Ruotsin toisen asteen jälkeistä ammattikoulutusta hallinnoiva viranomainen Myndigheten för yrkeshögskolan on päättänyt, mitkä tämänvuotisista koulutushakemuksista hyväksytään, eli mitkä koulutusohjelmat pääsevät osaksi yrkeshögskolan-järjestelmää.

Peter Yossef är asylsökande i Sverige. Hans svenska har blivit riktigt bra, bland annat tack vare Medborgarskolans studiecirkel.
Sverige 
13-02-2017 

Folkbildning gör väntan mer meningsfull

Sedan 2015 har Studieförbunden i uppdrag att introducera asylsökande i svenska språket med hjälp av folkbildning – och hittills har man nått 90 000 personer.

Här besöker projektdeltagarna måleriutbildningen där Urban Karlsson (till höger i bild) berättar hur man jobbar med branschvalidering för MYN, Målarnas yrkesnämnd.
Sverige 
26-01-2017 

Projekt för att få fler äldre snabbare ut på arbetsmarknaden

Förra veckan var Utbildning Nord värd för ett projektmöte inom Nordplus Vuxen med namnet ”People 50+ back to work”.

Sverige 
24-01-2017 

The Economist hyllar svenska förhållanden

”Utan livslångt lärande kan samhället falla sönder” skriver Economist i veckan enligt Arbetsvärlden.

Sverige 
23-12-2016 

Hallituksen Kunskapslyftet-panostus osaamisen kehittämiseen jatkuu vuonna 2017

Hallitus on esittänyt koko koulutussektoria koskevia lisäpanostuksia vuodelle 2017.

Sverige 
20-12-2016 

Sænska ríkisstjórnin leggur áherslu á átak í menntamálum 2017

Ríkisstjórnin hefur lagt fram tillögu um áframhaldandi áherslu á átak á öllum sviðum menntageirans árið 2017 og á sviði fullorðinsfræðslu hefur þá áhrif á fjölda nemaplássa með framlögum úr ríkissjóði.

Sverige 
19-12-2016 

Regeringens satsning på kunskapslyftet fortsätter 2017

Regeringen har föreslagit fortsatta satsningar inom hela utbildningssektorn 2017 och för vuxnas lärande innebär det ett ökande antal utbildningsplatser med statlig finansiering.

Miljonprogrammet var ett program för bostadsbyggande som genomfördes i Sverige 1965–1975 på grund av akut bostadsbrist. Nima Sanandaji önskar en liknande reform för vuxenutbildning.
Sverige 
13-12-2016 

”Vuxenutbildning borde ses som en sexig politisk fråga”

I de breda samtalen i Sverige har vuxenutbildning setts som en lite torr och tråkig fråga.

Sverige 
05-12-2016 

Stödmaterial om alfabetisering

Detta stödmaterial vänder sig till dig som är lärare och undervisar vuxna i grundläggande litteracitet inom sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå men passar även för lärare på språkintroduktion.

Sverige 
30-11-2016 

Kortlagning á framlagi háskóla til málefna er varða flóttamenn

Samtök háskólanna í Svíþjóð (SUHF) og sænska háskólaráðið (UHR) hafa framkvæmt könnun á því hvað skólarnir hafa lagt af mörkum við úrlausnir fyrir flóttamenn og innflytjendur haustið 2016.

Sverige 
30-11-2016 

Ný reglugerð um starfsmenntun fullorðinna

Sænska ríkisstjórnin hefur samþykkt nýja reglugerð um úthlutun fjármagns til svæðisbundinnar starfsmenntunar sem taka á gildi 1. janúar 2017.

Sverige 
29-11-2016 

Korkeakoulujen pakolaisiin liittyvät ratkaisut kartoitettu

Ruotsin yliopisto- ja korkeakoululiitto (UHF) sekä yliopisto- ja korkeakouluneuvosto (UHR) ovat tutkineet yhdessä sitä, minkälaisin toimin yksittäiset korkea-asteen oppilaitokset kehittävät pakolaisille ja maahanmuuttajille suunnattuja ratkaisuja.

Sverige 
29-11-2016 

Uusi päätös aikuisten alueellistetusta ammattikoulutuksesta

Hallitus on päättänyt uudesta asetuksesta, jolla säädetään aikuisten alueellistetun ammattikoulutuksen (regionalt yrkesvux) valtionosuuksista.

Sverige 
08-11-2016 

Kartläggning av lärosätenas insatser i flyktingfrågan

Sveriges universitets- och högskoleförbund ( SUHF) samt universitets - och högskoleråd (UHR) har gemensamt gjort en undersökning av vad enskilda lärosäten gör för att bidra med lösningar för flyktingar och nyanlända.

Sverige 
07-11-2016 

Nytt beslut om regionaliserad yrkesutbildning för vuxna

Regeringen har tagit beslut om en ny förordning som ska styra kommande statsbidrag för en regionaliserad yrkesutbildning med start 1 januari 2017.

Sverige 
31-10-2016 

Hallitus ehdottaa aikuisille uutta opintostarttitukea

Uuden tukimuodon tarkoituksena on lisätä opintoihin hakeutumista sellaisten naisten ja miesten kohdalla, joilla on suuri koulutuksen tarve.

Sverige 
31-10-2016 

Panostus aikuisten oppimiseen saa jatkoa hallituksen budjettiesityksessä vuodelle 2017

Hallituksen esityksessä vuoden 2017 budjetiksi on varattu lisää aloituspaikkoja aikuiskoulutukseen kunskapslyftet-panostuksen puitteissa.

Sverige 
31-10-2016 

Valideringsdag

Ta del av arbetet inom ESF-projekten VALLE 2.0 i Skåne och BKV – Blekinge Kompetens Validering. Båda projekten handlar om att etablera regionala plattformar för validering.

Sverige 
31-10-2016 

Bærekraftig utvikling og folkehøgskolen

Vi har alle et ansvar, Folkehøgskolen gjør noe med det.

Sverige 
31-10-2016 

Áframhaldandi áhersla á fræðslu fullorðinna í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar fyrir 2017

Í fjárlagafrumvarpi sænsku ríkisstjórnarinnar fyrir 2017 er lagt til að fjölga enn plássum í þekkingarátakinu.

Sverige 
31-10-2016 

Ríkisstjórnin leggur fram tillögu um nýja námsstyrki fyrir fullorðna

Markmiðið með þessum nýju aðgerðum er að fjölga námsmönnum sem hafa þörf fyrir mikla menntun, bæði konum og körlum, til þess að efla tækifæri þeirra til þess að komast inn á vinnumarkaðinn.

Yrkeskunnighet kan valideras mot en av nivåerna i SeQF.
Sverige 
27-10-2016 

Så fungerar SeQF – det svenska ramverket för kvalifikationer

I Europa finns ett ramverk för kvalifikationer som heter EQF.

Gunnar Karlsson
Sverige 
24-10-2016 

Så kan man spela till sig svenskan

Efter dundersuccén Pokémon GO börjar augmented reality slå igenom på allvar.

Sverige 
18-10-2016 

Internationellt samarbete inom området vuxnas lärande - vad kan man göra, hur har andra gjort?

Informationsmöte 15 november 2016 om internationellt samarbete för vuxnas lärande.

Sverige 
10-10-2016 

Adult Education in the age of global mobility

7th Nordic Conference on Adult Education and Learning 3-5 May 2017
Jönköping University, Sweden

Sverige 
06-10-2016 

Folkbildningen och flyktingsituationen i fokus på Mimerkonferensen i Malmö 8-9 november

Mimers årliga forskarkonferens den 8-9 november 2016 arrangeras i samarbete med Institutionen för Urbana Studier vid Malmö högskola och Region Skåne.

Sverige 
06-10-2016 

Regeringen föreslår nytt studiestartsstöd för vuxna

Syftet med den nya satsningen är att öka rekryteringen till studier bland personer med stort utbildningsbehov, såväl kvinnor som män, för att stärka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Sverige 
06-10-2016 

Fortsatt satsning på vuxnas lärande i regeringens budget för 2017

I regeringens förslag till budget för 2017 föreslås en fortsatt förstärkning av antalet platser inom kunskapslyftet.

Calle Nathansson
Sverige 
05-10-2016 

Växande digital klyfta kräver statlig handling

Staten måste ta ett större ansvar för den digitala delaktigheten, skriver Calle Nathansson.

Sverige 
03-10-2016 

32 saker som behöver förbättras på Gotland

Tillväxt Gotland har identifierat 32 punkter som hindrar näringslivets utveckling på ön.

Sverige 
03-10-2016 

Integration sker i vardagen

Det är tre saker som behöver göras för en lyckad integration.

Sverige 
30-09-2016 

Svindl í prófum við háskóla verður refsivert

Samkvæmt nýjum tilskipunum frá Háskólaráðinu verður hverskonar form á svindli í prófum við háskóla refsivert.

Sverige 
30-09-2016 

Koevilppi högskoleprovet-kokeessa muuttuu rangaistavaksi

Ruotsin yliopisto- ja korkeakouluneuvoston (Universitets- och högskolerådet) uusien säännösten myötä kaikenlainen vilppi korkeakouluvalmiutta mittaavassa högskoleprovet-kokeessa muuttuu rangaistavaksi.

Sverige 
30-09-2016 

Flitiga folkbildare tillbaka

Kleopatra, spanska inbördeskriget, romancelitteratur och Einsteins relativitetsteori. Nu är det dags för en ny säsong av Bildningspodden, en av landets mest populära historiepoddar.

Kajsa Blomquist och Clas Virén.
Sverige 
21-09-2016 

Etiken i praktiken - deltagare säger sitt

Att utbilda vuxna som har intellektuella funktionsnedsättningar kan leda till etiska dilemman. Etiken i praktiken var därför temat på Lärvuxpedagogernas årliga konferens, där NVL deltog.

Dorthe Birkmose talade om vad som gör människor motiverade att lära.
Sverige 
21-09-2016 

Maktlöshet motas med motivation och förståelse

Att utbilda vuxna som har intellektuella funktionsnedsättningar kan leda till etiska dilemman. Etiken i praktiken var därför temat på Lärvuxpedagogernas årliga konferens, där NVL deltog.

Sohrab Fadai
Sverige 
20-09-2016 

Uppföljning av ”To Do”-seminarium

Seminarium för erfarenhetsutbyte och även för att få ny inspiration till att driva arbetet vidare.

Anna Ekström
Sverige 
19-09-2016 

Lönar det sig att satsa på vuxenutbildning?

Vuxenutbildning är dyrt men lönar sig, skriver Ingvar Persson i en ledarkrönika i Aftonbladet i helgen.

Sverige 
12-09-2016 

Fusk vid högskoleproven blir straffbara

Nya föreskrifter från Universitets- och högskolerådet (UHR) gör att alla former av fusk vid kommande högskoleprov blir straffbara.

Sverige 
31-08-2016 

Nuorisotyöttömyys alhaisimmillaan 13 vuoteen

Ruotsin työmarkkinaministeriön mukaan työllisyys kehittyy Ruotsissa erittäin myönteiseen suuntaan.

Sverige 
31-08-2016 

Atvinnuleysi ungs fólks hefur ekki verið lægra í 13 ár

Atvinnumálaráðuneytið tilkynnir að þróun atvinnuþátttöku í Svíþjóð sé afar jákvæð. Yfir 120.000 manns hafa fengið störf síðan haustið 2014 og atvinnuleysi er nú 6,8 prósent.

Kenth Kronwall
Sverige 
22-08-2016 

Näringslivets perspektiv på lärande efterlyses

Ett tätare samarbete mellan näringsliv och skola. Ett vidgat synsätt på kompetens. Det kan vara lösningar på problemet med att det finns så många arbetslösa samtidigt som näringslivet skriker efter rätt personal, tror Kenth Kronwall som arbetar med vuxenutbildningar i samarbete med näringslivet.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.
Sverige 
19-08-2016 

Ungdomsarbetslösheten den lägsta på 13 år

Arbetsmarknadsdepartementet meddelar att utvecklingen av sysselsättningen är mycket positiv i Sverige.

Sverige 
30-06-2016 

Kiinnostus ruotsi toisena kielenä -opintoja kohtaan kasvoi

Opettajalehden mukaan korkeakoulujen ruotsi toisena kielenä -perusopintoihin hakeneiden määrä tuplaantui syksyllä 2016 edellisvuoteen verrattuna.

Sverige 
30-06-2016 

Uusi tukimuoto työttömille, joilla on matala koulutustaso

Hallitus ehdottaa uutta opintostarttitukea opiskelun aloittamisen kannustimeksi.

Sverige 
30-06-2016 

Aukinn áhugi á sænsku sem annað mál

Í riti kennara kemur fram að umsækjendum um grunnnám háskólanna í sænsku sem annað mál hafi tvöfaldast á milli áranna 2015 og 2016.

Sverige 
30-06-2016 

Nýir styrkir fyrir atvinnuleitendur með litla formlega menntun

Sænska ríkisstjórnin hefur lagt fram tillögur um nýja námsstyrki til þess að virkja fólk.

Anna Lundqvist och Göran Hellmalm.
Sverige 
28-06-2016 

Nu går det att få papper på att du kan samarbeta

Inom folkbildningen pågår nu ett projekt för att validera generella kompetenser.

Sverige 
23-06-2016 

Kostsamt med dålig utbildning

Många svenskar har föreställningen att utbildning är gratis. Ingenting kunde vara mer fel, skriver Tove Mellgren i en ledare.

Från föreningen Yggdrasils lajv, inspirerade av JK Rowlings värld.
Sverige 
23-06-2016 

Personlig utveckling genom lajv

Lisa Nordemo, student på Sigtuna Folkhögskola, har under hösten studerat ämnet personlig utveckling genom lajv.

Nina Ekelund, programdirektör för Hagainitiativet
Sverige 
21-06-2016 

”Samarbete är avgörande för att lyckas med de globala utmaningarna”

Professor Johan Rockström har i en intervju med Svenska dagbladet efterlyst en ”nationell folkbildningskampanj” om målen i Sverige.

Sverige 
20-06-2016 

Projekt ska ge jobb åt nyanlända

500 nyanlända ska få chansen att komma ut i jobb. Det nya projektet KOM mot jobb startar i höst i samarbete med bland annat Varbergs kommun.

Jim Andersén i mitten, biträdande professor i företagsekonomi på Högskolan i Skövde, leder projektet ”Hållbar lönsamhet och lönsam hållbarhet” som vänder sig till små och medelstora företag.
Sverige 
17-06-2016 

Forskning: Rätt företagsstrategier kan ge positiv effekt på hållbar utveckling och konkurrenskraft

Kan små och medelstora företag ta ett miljöansvar utan att samtidigt förlora i konkurrenskraft?

Sverige 
17-06-2016 

Utbildningsaktörer får 185 miljoner för utbyten utomlands

Universitets- och högskolerådet (UHR) beviljar skolor, yrkes- och vuxenutbildningar i Sverige totalt närmare 62 miljoner kronor för utbyten i Europa.

Per-Arne Andersson
Sverige 
16-06-2016 

Mer undervisning ska ske digitalt

I höst ska länsstyrelserna ta fram nya typer av lärplattformar där asylsökande får lära sig svenska med mer digitalt stöd och mindre lärarinsatser.

Sverige 
15-06-2016 

Ökat intresse för ämnet svenska som andraspråk

Lärarnas tidning rapporterar att antalet förstahandssökande till lärosätenas grundkurser i svenska som andraspråk hösten 2016 fördubblats jämfört med 2015.

Sverige 
14-06-2016 

Nytt stöd för arbetslösa med kort utbildning

Regeringen föreslår ett nytt rekryterande studiestartsstöd.