Stämningen i byn skapas av att människor från olika länder sammanstrålar. Foto: Hämtade ur Suderbyns eget fotoarkiv
Sverige 
11-01-2023 

Varje ekoby är ett litet ljus som ger hopp

Jag ser det som en stor lekplats för vuxna som är intresserade av att leva lite annorlunda, säger projektkoordinatorn Viviane Straub. Suderbyn ekoby på Gotland är en oas av allehanda alternativa odlingar, men störst betydelse har ändå social hållbarhet. I det lilla samhället lever man utifrån sociokratins principer.

Partners i projektet är fyra vuxenutbildningsanordnare i Norden. Under hösten har arbetsgruppen gjort studiebesök på Island och i Sverige. Foto: Privat
Sverige 
04-01-2023 

Nordplusprojekt siktar på fler aktiva medborgare

Man behöver inte alltid tycka samma sak för att känna gemenskap. Nordplusprojektet Citizenship in adult education siktar på fler aktiva medborgare bland kursdeltagare på Nordens vuxenutbildningar.

Sverige 
14-12-2022 

NVL mukana TRANSVAL-EU-hankkeessa

NVL on vuodesta 2021 ollut mukana EU-hankkeessa, jonka aiheena on niin kutsuttujen monialaisten taitojen validointi.

Sverige 
14-12-2022 

NVL í samstarfi við TRANSVAL-EU

Frá árinu 2021 hefur NVL verið samstarfsaðili í ESB verkefninu TRANSVAL-EU. Verkefnið snýst um hvernig unnt er að raunfærnimeta yfirfæranlega færni.

Sverige 
06-12-2022 

NVL i samverkan med TRANSVAL-EU

NVL är sedan 2021 partner i EU-projektet TRANSVAL-EU. Projektet handlar om att validera övergripande färdigheter sk Transversal competences.

Sverige 
28-11-2022 

Aluekohtaisella suunnittelulla varmistetaan osaamisen riittävyyttä koko maassa

Pula oikeista osaajista vaivaa tällä hetkellä niin peruspalveluita, elinkeinoelämää kuin ilmastosiirtymää.

Cecilia Bjursell Kuva: Patrik Svedberg
Sverige 
28-11-2022 

Oppimisen ilo kasvaa iän myötä

Cecilia Bjursell on kasvatustieteen professori, joka on viime vuosina syventynyt kaikkein ilontäyteisimpään opiskelumuotoon: yli 65-vuotiaiden vapaaehtoiseen opiskeluun.

Cecilia Bjursell Ljósmyndari: Patrik Svedberg
Sverige 
28-11-2022 

Löngunin til að læra vex þegar aldurinn færist yfir

Cecilia Bjursell er prófessor í kennslufræði sem síðustu ár hefur sökkt sér niður í löngunarfyllsta námið. Það snýst um valfrjálst nám 65 ára og eldri.

Sverige 
28-11-2022 

Áætlanir um svæðisbundna byggðaþróun eiga að stuðla að bættir hæfniþróun um gjörvalla Svíþjóð

Skortur á fólki með rétta hæfni bitnar á velferðarsviðinu, atvinnulífinu og viðbrögðum við loftlagsbreytingum.

Sverige 
23-11-2022 

New models for sustainable development lifestyles

A new pilot project develops an educational model for supporting the development towards the normalization of more sustainable lifestyles.

Cecilia Bjursell Foto: Patrik Svedberg
Sverige 
23-11-2022 

Med åldern växer lusten att lära

Cecilia Bjursell är pedagogikprofessorn som på senare år har fördjupat sig i det mest lustfyllda lärandet. Det handlar om 65-plussarnas frivilliga studier.

Sverige 
22-11-2022 

Utveckling av nordiska utbildningsmodeller för livsstilar för hållbar utveckling

År 2022 påbörjas ett pilotprojekt vars målsättning är att utforska och utveckla en utbildningsmodell (utbildning/lärprocess) som utbildningsorganisationer redan använder sig av inom sin organisation och som stödjer utvecklingen mot normalisering av mer hållbara livsstilar.

Sverige 
08-11-2022 

Regionala planeringsunderlag ska bidra till bättre kompetensförsörjning i hela landet

Bristen på personer med rätt kompetens drabbar i dag välfärden, näringslivet och klimatomställningen.

Sverige 
26-10-2022 

Námsstyrkur vegna umbreytinga til þess að auka langtíma sveigjanleika, efla getu til breytinga og öryggi á vinnumarkaði

Námsstyrkur vegna umbreytinga er nýr námsstyrkur sem er hluti af breytingaáætlun sænsku ríkisstjórnarinnar og er sérstaklega ætlaður þeim sem þurfa að breyta um starf eða efla hæfni sína til þess að öðlast sterkari stöðu á vinnumarkaði.

Sverige 
20-10-2022 

Ett omställningsstudiestöd för långsiktigt förbättrad flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

Omställningsstudiestöd är ett nytt studiestöd som ingår i regeringens omställningspaket och kommer att kunna lämnas till den som är i behov av omställning eller kompetensutveckling för att få en starkare ställning på arbetsmarknaden.

Johanna Gustafsson Foto: Christopher Schauz
Sverige 
11-10-2022 

Samtal och förståelse gör att folkhögskolan passar deltagare med npf

Hur fungerar folkbildningens fria natur för personer med npf-diagnoser, som har stort behov av förutsägbarhet och struktur? Det frågade sig läraren Elise Arnell i en forskarledd studie. NVL har också pratat med Johanna Gustafsson som har npf-diagnoser och har läst på folkhögskola.

Sverige 
12-09-2022 

Voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang - konferanse

The 15th Nordic conference on basic literacy for adult immigrants.

Ljósmynd frá Mora lýðskólanum.
Sverige 
07-09-2022 

Þau gera öllum kleift að nýta sér tæknina

Þökk sé námskeiði við Mora lýðskólann og verkvangi (e. platform) sem skapar skilyrði fyrir ævilangt stafrænt líf, þá gefst einstaklingum með greindarskerðingu auknir möguleikar til þess að finnast þau vera virk í samfélaginu.

Sverige 
08-08-2022 

Att vägleda elever med IF kräver kunskap

Att vara studie- och yrkesvägledare för elever med intellektuell funktionsnedsättning kräver koll på de stödsystem som omgärdar eleven. Trots hinder är det viktigt för många av dessa elever att få möjlighet att pröva ”vanliga” utbildningar.

Nova-Nordic-hankkeessa tutkitaan muun muassa sitä, miten jonkin alan osaamista, esimerkiksi asiakaspalveluosaamista, voidaan siirtää aivan toisille aloille. Kuva: Andrea Piacquadio/Pexels
Sverige 
29-03-2022 

Uudessa hankkeessa halutaan tehdä kaikesta oppimisesta näkyvämpää

Miten varmistamme, että esimerkiksi ammattialojen sisäiset sertifioinnit ja muut non-formaalit tutkinnot pystytään arvioimaan samalla tavoin eri maissa? Tätä tutkitaan parhaillaan Erasmus+ -hankkeessa.

Sverige 
24-03-2022 

Nýju verkefni er ætlað að gera allt nám sýnilegra

Hvernig má til dæmis tryggja að hæfnivottun frá ýmsum samtökum greina atvinnulífsins og annars konar óformleg hæfni sé metin á sama hátt í ólíkum löndum? Um það snýst Erasmus+ verkefni sem nú er unnið að.

Projektet Nova Nordic undersöker bland annat hur kvalifikationer från en bransch kan överföras till helt andra branscher, till exempel förmåga att ge service. Foto: Andrea Piacquadio/Pexels
Sverige 
16-03-2022 

Nytt projekt vill göra allt lärande mer synligt

Hur gör vi för att till exempel branschcertifieringar och andra icke-formella kvalifikationer ska kunna värderas på samma sätt i olika länder? Detta undersöks just nu i ett Erasmus+-projekt.

Foto: Mora folkhögskola
Sverige 
13-01-2022 

De får tekniken att funka för alla

Tack vare en unik kurs på Mora folkhögskola, och en plattform som skapar förutsättningar för ett livslångt digitalt liv, får personer med intellektuell funktionsnedsättning ökad möjlighet att känna sig delaktiga i samhället.

Josephine Herslow Foto: Per Jernryd/Malmö stad
Sverige 
12-01-2022 

Digitalt sfi krävde uppfinningsrikedom

Villkoren för sfi-undervisningen i Malmö ändrades snabbt när pandemin kom. Lärare och skolledning fick lov att hitta på snabba lösningar för att nå sina elever.

Fotograf: Johannes Jansson/norden.org
Sverige 
24-11-2021 

Äntligen – mer forskning om vuxnas lärande

I september 2021 började tolv folkhögskollärare i Sverige på en ny forskarutbildning. Under hösten antas dessutom nio doktorander som ska läsa en forskarskola riktad mot komvux.

Sverige 
18-11-2021 

Digital omställning för ett aktivt medborgarskap

Webbinariet syftar till att sprida kunskap om goda exempel från de nordiska länderna vilka har framkommit inom NVL Digital och speciellt uppmärksamma några svenska initiativ.

Mynd : Anthony Fomin
Sverige 
24-09-2021 

Frumvarp um nýja námsstyrki frá hinu opinbera vegna umbreytinga

Sænska ríkisstjórnin lagði í sumar fram frumvarp um innleiðingu nýrra námsstyrkja vegna umbreytinga, sem hluta aðgerða við endurbætur á vinnumarkaði. Markmið nýju styrkjanna er að styrkja stöðu launþega á vinnumarkaði.

Foto: John Schnobrich
Sverige 
13-09-2021 

I Malmö skapas lärande gemenskap bortom tid och rum

Trots att undervisningen är helt på distans upplever Marian Roushdy och Lejla Radnjevic att de har en nära relation till både lärare och kurskamrater.

Foto: Anthony Fomin
Sverige 
07-09-2021 

Förslag om ett nytt offentligt omställnings-studiestöd

Regeringen har under sommaren föreslagit att ett nytt offentligt omställnings¬studiestöd ska införas, som en del i att reformera arbetsmarknaden. Syftet med det nya studiestödet är att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden.

Niklas Hill är en av redaktörerna för boken Lärande i civilsamhället. Detta foto togs vid en intervju med Niklas vårvintern 2019 då det låg snö på Mariatorget i Stockholm. Foto: Marja Beckman
Sverige 
16-08-2021 

Individualism och varumärkestänkande – så har det ideella engagemanget förändrats

Civilsamhället, ofta beskrivet som ”den tredje sektorn” vid sidan om statssamhället och näringslivet, är ofta en källa till informellt lärande. Förra året gav det svenska förlaget Trinambai ut en antologi där 15 forskare skriver om lärande i civilsamhället.

Många unga arbetslösa söker sig till Boost by FCR efter rekommendation från till exempel storasyskon eller bekanta. Flera av dem lockas av kopplingen till Football Club Rosengård. Foto: Malmös fotograf
Sverige 
09-08-2021 

Från fotboll till arbets-boost

Den som saknar jobb är också en människa med intressen och relationer. Det var huvudtanken när en fotbollsklubb i Malmöförorten Rosengård växte till en social rörelse som hjälper människor ut ur arbetslöshet.

Nemendur Ninu Lindberg hafa unnið sem leikskólaliðar um tíma og eru oft fær um að mæta ólíku fólki og skipuleggja, framkvæma og skjalfesta, en skortir fræðilega þekkingu. Mynd: Pixabay
Sverige 
26-05-2021 

„Nám í raunfærnimati var mér mikil uppörvun“

Fyrir fullorðinsfræðarann Ninu Lindberg bauð nám í raunfærnimati bæði upp á óvænta upplifun og staðfestingu á því að hún væri á réttri leið.

Foto: NeONBRAND
Sverige 
17-05-2021 

Många ville lära om validering inom kommunal vuxenutbildning

Som en del av Skolverkets uppdrag att främja utvecklingen och användningen av validering i kommunal vuxenutbildning genomförde Skolverket den 13 april ett inspirationsseminarium med extra fokus på vägledning i samband med validering.

Nina Lindbergs elever har arbetat som barnskötare en tid och är ofta bra på att bemöta olika sorters människor och att planera, genomföra, utvärdera och dokumentera, men de saknar teoretiska kunskaper. Foto: Pixabay
Sverige 
17-05-2021 

”Utbildningen i validering gav mig en otrolig skjuts framåt”

För komvuxläraren Nina Lindberg blev utbildningen i validering både en aha-upplevelse och en bekräftelse på att hon tänkte rätt.

Foto: RODNAE Productions
Sverige 
20-03-2021 

Så ska vuxenutbildningen stärka kompetensförsörjningen

Förslag till ny lagstiftning för att stärka kompetensförsörjningen, snabba på integrationen och öka omställningsförmågan på arbetsmarknaden.

Målare är ett av yrkena som har validerats mest i Sverige hittills. Mannen på bilden har ingenting med texten att göra. Foto: Jarmoluk/Pixabay
Sverige 
15-02-2021 

Många fina ord, men också fler samarbeten

Den 21 januari samlades sex svenska myndigheter på Zoom för att tala om hur de kan ska samarbeta för bättre kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Sveriges utbildningsminister Anna Ekström tog emot Kliva-utredningens betänkande vid en pressträff den 1 december. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Sverige 
22-12-2020 

”Vi måste prata mer om vuxenutbildning och sfi”

Sfi, svenskundervisning för invandrare, är vildvuxet och ojämlikt. I en ny statlig utredning föreslås att sfi görs om från grunden.

Kuva: Christina Morillo
Sverige 
25-11-2020 

Työnantajien tärkeää löytää tarvittavaa osaamista, jotta talous saadaan uudelleen käyntiin kriisin jälkeen

Entistä useammille työttömille mahdollisuus opiskella työttömyysetuuden turvin

Mynd: Christina Morillo
Sverige 
25-11-2020 

Mikilvægt fyrir atvinnurekendur að finna nauðsynlega hæfni til þess að koma efnahagslífinu í gang að loknum faraldrinum

Gera á fleiri atvinnuleitendum kleift að leggja stund á nám á atvinnuleysisbótum.

Foto: Christina Morillo
Sverige 
29-10-2020 

Viktigt för arbetsgivare att hitta nödvändig kompetens för att återstarta ekonomin efter krisen

Fler arbetslösa ska kunna studera med bibehållen ersättning

Mynd: Ninni Andersson/Stjórnarráðið
Sverige 
28-10-2020 

"Stafræna stökkið mun veita okkur forskot til langs tíma"

Hvernig er vinnu sænsku ríkisstjórnarinnar við fullorðinsfræðslu, raunfærnimat og símenntun háttað?

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Sverige 
12-10-2020 

”Det digitala språnget kommer att gynna oss lång tid framöver”

Hur arbetar den svenska regeringen med vuxnas lärande, validering och fortbildning?

Några av deltagarna hade aldrig provat boule förut, ett spel som passar alla åldrar.
Sverige 
22-09-2020 

Åre ser alla inflyttade som en resurs

I glesbygdskommunen Åre har ledningen bestämt sig för att välkomna nyanlända och se dem som en tillväxtresurs. För att de ska vilja stanna och bidra till samhället arbetar kommunens anställda hårt för att alla ska känna sig välkomna.

Sverige 
21-09-2020 

Berättelser om det nya livet i Åre

Människor från många olika delar av världen har med kommunens hjälp hittat utbildning och arbete i Åre. Här är fem berättelser.

Foto: Tania Rodriguez
Sverige 
16-09-2020 

Bredare utbud av gymnasial utbildning

Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning

Karin Jacobson grundade tillsammans med Anna Seltman klimatnätverket för folkhögskolepersonal i Sverige. Foto: Marja Beckman
Sverige 
22-06-2020 

Nätverk vill få folkbildningen att kliva fram i klimatfrågan

Vem ska driva frågan om ett framtida hållbart samhälle, om inte folkbildningen? Folkhögskolläraren Karin Jacobson var med och startade ett klimatnätverk bland anställda på folkhögskolor i Sverige. Det började med två fullsatta föreläsningar.

Christer Olsson. Mynd: Úr einkaeigu
Sverige 
27-05-2020 

Hvernig eiga þeir sem sitja í fangelsi að afla sér stafrænnar hæfni?

Til þess að vera virkur í samfélaginu er nauðsynlegt að hafa grunnleggjandi starfræna hæfni.

Foto: Pexels
Sverige 
20-05-2020 

Utökade möjligheter till uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan

Nya omställningsbehov på arbetsmarknaden har uppstått till följd av coronakrisen.

Christer Olsson. Foto: Privat
Sverige 
13-05-2020 

Hur ska de som sitter i fängelse få digital kompetens?

För att klara sig i samhället behövs en grundläggande digital kompetens. Men hur ska de som sitter i fängelse få digitala kunskaper, utan att säkerheten äventyras?

Foto: Marja Beckman
Sverige 
30-03-2020 

”Begreppet livslångt lärande behöver fyllas med substans”

Att göra skillnad. Det är Svante Sandells viktigaste drivkraft i sitt arbete.

Þátttakendur í pallborðsumræðum um raunfærnimat voru; stjórnandinn Anna Kahlson, Thomas Persson, (bæði frá Fagháskólastofnuninni), Elin Landell, (Raunfærnimatsnefndinni), Helene Myslek, (Menntamálastofnun), Pontus Juhlin, (Kronoberg héraði), Erik Blomgren, (Sænska viðskiptaráðinu) samt Frida Boklund (Samtök atvinnurekenda).
Sverige 
24-02-2020 

Raunfærnimatsnefndin er komin í mark!

Raunfærnimat er mikilvæg aðferð fyrir marga atvinnurekendur í Svíþjóð til þess að tryggja fyrirtækjum hæft vinnuafl. Raunfærnimatsnefndin í Svíþjóð skilaði greinargerð sinni í janúar og næsta skref er að ná til allra sem þurfa að fá færni sína metna. Innblástur var sóttur til norrænu nágrannanna.

Konferenssin päättävään, validointia koskevaan paneelikeskusteluun osallistuivat paneelin vetäjä Anna Kahlson, Thomas Persson, (molemmat Myndigheten för yrkeshögskolan -virastosta), Elin Landell, (Validointineuvottelukunta), Helene Myslek, (Skolverket), Pontus Juhlin, (Region Kronoberg), Erik Blomgren, (Svenska Handelskammaren) sekä Frida Boklund (Företagarna).
Sverige 
24-02-2020 

Validointikotka on laskeutunut

Monille ruotsalaisille työnantajille aiemmin hankitun osaamisen validointi on tärkeä ratkaisu osaamisen varmistamisen ongelmaan.

Photo af Helloquenc, Unsplash
Sverige 
20-02-2020 

Utvecklat komvux ska stärka kompetensförsörjningen

Regeringen har fattat beslut om förslag till ny lagstiftning för att stärka den kommunala vuxenutbildningen (komvux) i Sverige.

I den avslutande paneldebatten om validering deltog moderatorn Anna Kahlson, Thomas Persson, (båda Myndigheten för yrkeshögskolan), Elin Landell, (Valideringsdelegationen), Helene Myslek, (Skolverket), Pontus Juhlin, (Region Kronoberg), Erik Blomgren, (Svenska Handelskammaren) samt Frida Boklund (Företagarna).
Sverige 
02-02-2020 

Valideringsörnen har landat

För många arbetsgivare i Sverige är validering en viktig lösning på kompetensförsörjningen. Valideringsdelegationen blev klar med sitt slutbetänkande i januari, och nu gäller det att nå alla dem som behöver få sina kunskaper validerade. Inspiration hämtas från våra nordiska grannländer.

Foto: www.pixabay.com
Sverige 
23-01-2020 

Valideringsdelegationen lämnar sitt betänkande

Den 13 januari lämnade Valideringsdelegationen sitt slutbetänkande till utbildningsminister Anna Ekström.

Foto: www.pixabay.com
Sverige 
22-01-2020 

Brister inom kommunal vuxenutbildning

I december 2019 publicerade Skolinspektionen en granskning av huvudmännens uppföljning av vuxenutbildning på entreprenad.

Foto: www.pixabay.com
Sverige 
21-01-2020 

Myndigheten för yrkeshögskolan får uppdrag om validering

Regeringen har från januari 2020 gett Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) uppdraget att följa och stödja utvecklingsarbetet kring validering nationellt och regionalt.

Foto: Marja Beckman
Sverige 
10-01-2020 

”Vi satsar 110 procent för att dessa pojkar ska klara sin utbildning”

Strax utanför Göteborg ligger Bräcke gymnasium som är ledande i Sverige inom validering och yrkesutbildning av byggsektorn. Branschen har stora rekryteringsbehov. Därför startades nyligen en klass med utvisningshotade ungdomar som har fått stanna i Sverige med stöd av gymnasielagen.

Sverige 
18-12-2019 

Civilsamhället som resurs - Att bli en del av lokalsamhället

Webbinarieserie: Inklusion - Från flykting till kollega. Del 4

Foto: Nina Lindgren, Unplash
Sverige 
09-12-2019 

Nationell valideringskonferens

För kompetenseförsörjning och livslångt lärande

Foto: Marja Beckman
Sverige 
07-10-2019 

Civilsamhället ger arbetssökande mening och motivation

I slutet av september anordnades en stor konferens i Stockholm om hur civilsamhället kan bidra till inkludering.

Sveitarstjórinn Mohamad Hassan og forstöðumaður fræðslumiðstöðvarinnar Susanna Sjöstedt Meshesha í tómum rýmum fræðslumiðstöðvarinnar. Á myndinni ræða þau við sameiginlegan kunningja. Mynd: Marja Beckman
Sverige 
25-09-2019 

„Fólk annarsstaðar frá á að velja að koma hingað“

Þegar Fræðslumiðstöðin í Gottsunda opnar bráðlega verður ljóst að þar er ekki um að ræða neina venjulega fræðslumiðstöð. Hún á að vera í nágrenni atvinnumiðlunina og þjóna þörfum námsmanna með sérstakar þarfir. Markmiðið er jafnframt að draga úr slæmu umtali um borgarhlutann.

Kommunalrådet Mohamad Hassan och utbildningsledaren Susanna Sjöstedt Meshesha i lärcentrets ännu folktomma lokaler. På bilden pratar de om gemensamma bekanta. Foto: Marja Beckman
Sverige 
18-09-2019 

”Personer från andra områden ska välja att komma hit”

När Gottsunda lärcentrum snart öppnar blir det inget traditionellt lärcentrum. Det ska ligga i nära anslutning till jobbcentret och vara anpassat för elever med särskilda behov. Ett mål är också att bygga bort stadsdelens dåliga rykte.

Foto: Pexels
Sverige 
04-09-2019 

Ny rapport visar att deltagande i studiecirklar kan stärka människors möjligheter på arbetsmarknaden

Rapporten, cirkeldeltagares vägar till arbetsmarknaden, från Folkbildningsrådet har skrivits av forskare från Internationella handelshögskolan i Jönköping. I rapporten undersöks hur deltagande i studiecirklar påverkar möjligheten till sysselsättning samt hur utbredningen av studiecirklar ser ut i landets kommuner.

Foto: Pexels
Sverige 
01-09-2019 

Statlig utredning föreslår åtgärder för att stärka kvalitet för elever med svenska som andraspråk

Utredningen föreslår att eleverna inom Sfi ska erbjudas en sammanhållen utbildning motsvarande 23 timmar per vecka i genomsnitt under en fyraveckorsperiod

Foto: Pexels
Sverige 
21-06-2019 

Universitets- och högskolerådet (UHR) har beviljat 41 högskolor över 13 miljoner euro för studentutbyten under två år

EU programmet Erasmus+ ger studenter på högskolor möjligheter till utbyten i andra länder under sin studietid. Stipendiemedlen kommer att ge runt 5 800 studenter möjlighet till utbyte de närmaste två åren.

Sverige 
19-06-2019 

Nordisk konferens om inklusion

Alla är eniga: civila samhället är en oumbärlig resurs när det gäller att skapa delaktighet och inkludera flyktingar och nyanlända. Men för att kunna ta vara på civilsamhällets kraft krävs det ett väl fungerande samarbete med det offentliga.

Foto: Pexels
Sverige 
19-06-2019 

Ny rapport från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) visar att vuxna elever studerar vidare trots avslag på sina studiemedel

CSN har analyserat vad som hände cirka 10 000 elever inom kommunal vuxenutbildning (komvux) som fick avslag på sina studiemedel 2012. Resultatet visar att 7 av 10 som fick avslag ändå studerar vidare i någon form. Den vanligaste orsaken till avslagen för elever inom komvux är bristande studieresultat.

Sverige 
18-06-2019 

Sverige 2019

Sedan 2015 har regeringen satsat på ett kunskapslyft inom vuxenutbildningen. Satsningen innebär en gradvis ökning av antalet utbildningsplatser inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå men också fler platser till högre utbildning inom yrkeshögskolan och högskolor.

Foto: Pexels
Sverige 
29-05-2019 

Folkbildningen nådde 1,2 miljoner människor under 2018

Rapporten folkbildningens betydelse för samhället – folkbildningsrådets samlade bedömning 2018 visar att över 1,2 miljoner personer deltog i folkhögskolornas kurser, studieförbundens cirklar eller annan folkbildningsverksamhet 2018.

Foto: Pexels
Sverige 
23-05-2019 

Regeringen investerar i att förbättra distansutbildningen

Regeringen avsätter pengar i vårbudgeten för att utveckla formerna för distansutbildning och för att förbättra kvaliteten i utbildningen som bedrivs på distans.

Foto: Pexels
Sverige 
02-05-2019 

Skolverket har fördelat 50 miljoner till utveckling av lärcentrum 2019

För att kunna få del av statsbidraget ska minst 2 kommuner samarbeta för att starta eller utveckla verksamheten inom lärcentrum.

Mats Halvarsson och Sara Westling går lärlingsutbildningen på Lärvux i Köping. Foto: Marja Beckman
Sverige 
01-05-2019 

Lärlingsutbildning blev rätt väg för Sara och Mats

Lärlingsutbildning för vuxna innebär att personer med intellektuella funktionsvariationer kan lära sig ett yrke och samtidigt gå i skolan. DialogWeb har varit i Köping och träffat Sara och Mats som uppskattas mycket på sina lärlingsplatser.

Foto: Pixabay
Sverige 
25-04-2019 

Ny rapport visar vilken betydelse folkbildningen har för asylsökande.

Rapporten från folkbildningsrådet visar att studieförbunden och folkhögskolorna 2018 nådde runt 23 000 asylsökande med sin verksamhet i totalt 203 kommuner. En allt större andel av deltagarna var kvinnor jämfört med tidigare år. Sedan hösten 2015 fördelar Folkbildningsrådet pengar från regeringen till verksamheten för asylsökande.

Sverige 
17-04-2019 

Onlinekurs för folkbildare & vuxenutbildare

Vill du lära dig mer om hur du kan stödja vuxna i att uppgradera & validera sina kompetenser?

Markhópur okkar er lengst frá vinnumarkaði. Okkur finnst að það felist virði í því að öðlast samfélagsfærni, til dæmis að verða gott foreldri, maður verður ekki að fara út í atvinnulífið til þess að verða virkur þátttakandi, segir Qarin Franker Ljósmyndari: Marja Beckmann
Sverige 
27-03-2019 

„Setjið tungumálið í samhengi sem skiptir máli“

Það er tímafrekt að læra nýtt tungumál, sérstaklega ef þú kann ekki að lesa og skrifa á móðurmálinu. DialogWeb hitti NVL-prófílinn Qarin ”Q” Franker sem veit allt um grundvallaratriði lestrar- og skriftarkennslu fyrir fullorðna.

”Kohderyhmämme on kaikkein kauimpana työmarkkinoista. Meidän mielestämme myös yhteiskunnallisten taitojen, kuten hyvän vanhemmuuden, oppiminen on arvokasta. Osallisuuden ei pidä edellyttää työllistymistä”, sanoo Qarin ”Q” Franker. Valokuva: Marja Beckmann
Sverige 
26-03-2019 

”Kieli opitaan mielekkäässä kontekstissa”

Uuden kielen opetteleminen vaatii aikaa ja ponnistelua, etenkin jos opiskelija ei osaa lukea eikä kirjoittaa omalla äidinkielellään. DialogWeb kävi tapaamassa Qarin ”Q” Frankeria, pitkän linjan NVL-aktiivia, joka tietää lähes kaiken luku- ja kirjoitustaidon perusteiden opettamisesta aikuisille.

NN - norden.org
Sverige 
21-03-2019 

Folkbildningsrådet föreslår en särskild lönesatsning för lärare inom Sveriges folkhögskolor

Folkbildningsrådet menar att kompetensutvecklingen inom folkhögskolan är eftersatt och att det finns stora behov för att klara den framtida kompetensförsörjningen.

”Vår målgrupp står längst ifrån arbetsmarknaden. Vi menar att det också finns ett värde i att få samhällskompetens, till exempel att bli en bra förälder, man ska inte behöva komma ut i yrkeslivet för att bli delaktig”, säger Qarin ”Q” Franker. Foto: Marja Beckmann
Sverige 
20-03-2019 

”Sätt språket i ett meningsfullt sammanhang”

Det tar tid och energi att lära sig ett nytt språk, i synnerhet om du inte kan läsa och skriva på ditt modersmål. DialogWeb har träffat NVL-profilen Qarin ”Q” Franker som vet det mesta om grundläggande läs- och skrivundervisning för vuxna.

Foto: Pexels
Sverige 
19-03-2019 

Skolinspektionen ser brister i sin nya granskning av kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

I sin nya kvalitetsgranskning av kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i 30 olika kommuner konstaterar skolinspektionen att det finns flera områden där huvudmän och rektorer har svårt att leva upp till målen om flexibilitet och individanpassning.

Foto: NN - norden.org
Sverige 
27-02-2019 

Ny lärarutbildningsguide ska få fler att söka sig till läraryrket

Universitets- och högskolerådet (UHR) har på regeringens uppdrag tagit fram en ny utbildningsguide för de som vill söka till lärarutbildningen

Kuva: https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2019/Kvalifikationer-inplacerade-i-SeQF--vad-hander-sen/
Sverige 
25-02-2019 

Tutkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen kiinnostaa Ruotsissa

Ruotsin kansallinen tutkintojen viitekehys (SeQF) on järjestelmä, jonka kautta ammattialat ja koulutuksenjärjestäjät voivat saada tutkinnoille tasomäärityksen ja laadunvarmistuksen. Ruotsin kansallisesta viitekehyksestä vastaa toisen asteen jälkeistä ammattikoulutusta hallinnoiva viranomainen, Myndigheten för yrkeshögskolan. Viitekehyksen avulla kaikki osaaminen tehdään näkyväksi, jolloin opinnoista ja työelämästä saadun monenlaisen osaamisen vertailu helpottuu. Tähän mennessä kansalliseen tutkintojen viitekehykseen on sijoitettu kuusi tutkintoa, ja yli 20 tutkintoa on parhaillaan käsittelyssä odottamassa sijoittamista.

Foto: https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2019/Kvalifikationer-inplacerade-i-SeQF--vad-hander-sen/
Sverige 
22-02-2019 

Aukinn áhugi á að meta hæfni inn á þrep í sænska hæfnirammanum (SeQF)

Stofnun fagháskóla í Svíþjóð ber ábyrgð á hæfnirammann um sænskt menntakerfi og afgreiðir jafnframt beiðni frá atvinnulífinu og fræðsluaðilum utan hins formlega kerfis að meta hæfni/starfaprófíla á þrep í hæfnirammanum og staðfesta gæðin. Hæfniramminn gerir allt nám sýnilegt og auðveldara samanburð á hæfni sem aflað er í námi og þeirri sem aflað er á vinnumarkaði. Nú eru hafa sex starfaprófílar verið metnar á þrep í sænska viðmiðarammanum og rúmlega 20 beiðnir um mat á þrep til viðbótar eru í afgreiðslu.

Foto: Pexels
Sverige 
22-02-2019 

Statlig utredning föreslår stöd till företag som erbjuder kompetensåtgärder och validering för anställda som arbetar korttid

I Sverige finns ett system med statligt stöd till företag med anställda som i en lågkonjunktur behöver gå ner i tid, så kallad korttidsarbete.

My Malmeström-Sobelius träffade sin man på Twitter. Det var när Twitter var nytt i Sverige och tonläget fortfarande var trevligt. De skapade hashtaggen #ideellt.
Sverige 
06-02-2019 

”Ideella föreningar är vårt vaccin mot kaos”

Steget från att stå i talarstolen på en liten förenings årsmöte till att tala i FN är mindre än man tror. DialogWeb har talat med en forskare och en före detta generalsekreterare om lärande i föreningar – förr, nu och i framtiden.

Foto: https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2019/Kvalifikationer-inplacerade-i-SeQF--vad-hander-sen/
Sverige 
29-01-2019 

Ökat intresse för att få kvalifikationer inplacerade i Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF)

Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för referensramen för kvalifikationer som innebär att branscher och andra utbildningsanordnare kan få sin kvalifikation nivå bestämd och kvalitetssäkrad. Med hjälp av referensramen synliggörs allt lärande och det blir lättare att jämföra olika kvalifikationer från studier och arbetslivet. Sex kvalifikationer är idag inplacerade i ramverket och över 20 handläggs för att få sin kvalifikation nivåbestämd.

Foto: Pexels
Sverige 
23-01-2019 

Myndigheten för yrkeshögskolan leder ett projekt för att öka antalet branschvalideringar

I projektet Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS) har ett 20-tal branscher gått samman för att öka nyttan och användningen av branschvalidering för arbetsgivare och individer. Projektet har fått medel från Europeiska socialfonden för att på olika sätt stödja och kvalitetssäkra modellerna för validering av kvalifikationer inom olika branscher.

Foto: Pexels
Sverige 
11-01-2019 

Webinarium om kvalitet i validering

NVL inviterar till ett uppföljande webinarium om modellen som kvalitetssäkrar valideringsprocessen.

Kuva: Pexels
Sverige 
14-12-2018 

Viraston uuden tutkimuksen mukaan vain harva suorittaa tutkinnon kunnallisessa toisen asteen aikuiskoulutuksessa

Toisen asteen tutkinto jää Ruotsissa täpärästi saamatta vuosittain noin 7000:lta nuorisoasteen opiskelijalta.

Kuva: Pexels
Sverige 
14-12-2018 

Ruotsin Euroopan sosiaalirahastolta 22 miljoonaa kruunua kansanopistohankkeelle

Hankkeen järjestää Ruotsin kansansivistysneuvosto, Folkbildningsrådet, yhdessä kuuden eri puolilla Ruotsia sijaitsevan kansanopiston kanssa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja parantaa menetelmiä, jotta nuoret maahanmuuttajat suorittaisivat loppuun kansanopisto-opintonsa.

Ljósmynd: Pexels
Sverige 
13-12-2018 

Evrópski félagsmálasjóðurinn í Svíþjóð styrkir lýðháskólaverkefnið með 22 milljónum sænskra króna

Lýðfræðsluráðið ásamt sex lýðháskólum víðsvegar í Svíþjóð standa að verkefni sem miðar að því að þróa og betrumbæta aðferðir sem gera ungum nýbúum kleyft að ljúka námi sínu í lýðháskóla.

Ljósmynd: Pexels
Sverige 
13-12-2018 

Ný rannsókn frá Skolverket sýnir að fáir nemendur taka stúdentspróf í komvux, fullorðinsfræðslu sveitarfélaga

Um 7000 nemendur í framhaldsskóla eru ár hvert nálægt því að ljúka prófi á einhverri almennri námsbraut

Foto: Pexels
Sverige 
12-12-2018 

Ny studie från Skolverket visar att få elever tar gymnasieexamen i komvux

Omkring 7000 elever i gymnasieskolan är varje år nära att ta examen från något nationellt program.

Foto: Pexels
Sverige 
10-12-2018 

Svenska Europeiska Socialfonden ger folkhögskoleprojekt 22 miljoner kronor

Folkbildningsrådet tillsammans med sex folkhögskolor runt om i Sverige står bakom projektet som syftar till att utveckla och förbättra metoderna så att unga nyanlända ska fullfölja sina studier på folkhögskola.

– Det ’hackar’ i olika delar av systemet, och det är just det vi ser i utvecklingen nu. Utvecklingsblocken är inte balanserade. Det är kompetensbrist inom vissa områden, och våra lagar och regler är inte anpassade till nya strukturer, sa docenten Martin Henning. Foto: Marja Beckman
Sverige 
30-11-2018 

Nu ligger validering rätt i tiden

Intresset för validering har ökat stort de senaste åren. Stora omställningar på arbetsmarknaden ställer nya krav på kompetensförsörjning, och många nyanlända behöver hjälp att snabbt komma in på arbetsmarknaden. I mitten av november anordnades en välbesökt regional konferens om validering i Gävle i Sverige. DialogWeb var där.

Foto: Pexels
Sverige 
23-11-2018 

Sivistysliitot järjestävät ulkomailla syntyneille naisille suunnattua etsivää toimintaa kohdennetulla valtionavulla

Virallisten tilastojen mukaan Ruotsissa asuvista ulkomailla syntyneistä naisista on työelämässä huomattavasti pienempi osuus kuin Ruotsissa syntyneistä naisista ja ulkomailla syntyneistä miehistä.

Holbæk Uddannelses- og studiecenter.
Sverige 
23-11-2018 

Ruotsin panostus oppimiskeskuksiin inspiroi naapurimaita

Oppimiskeskuksia on ollut Ruotsissa pitkään. Tanskassa suurin osa koulutuksesta on edelleen keskittynyt oppilaitosten kampuksille. Tanskalainen Emil Erichsen oli mukana käynnistämässä Nordplus-hanketta, jonka nimi on Nordic Learning Center Innovation. Hankkeessa neljä pohjoismaata vaihtoi kokemuksiaan etäoppimisesta.

Holbæk náms- og menntamiðstöð.
Sverige 
23-11-2018 

Áhersla Svía á námsmiðstöðvar er hvatning fyrir nágrannalöndin.

Námsmiðstöðvar hafa verið til um langt skeið í Svíþjóð. Í Danmörku er nám á háskólasvæði ennþá ríkjandi fyrirkomulag. Daninn Emil Erichsen var einn upphafsmanna Nordplus verkefnisins Nordic Center Learning Innovation, þar sem fjögur norðurlandanna deildu reynslu sinni af fjarnámi.

Holbæk Uddannelses- og studiecenter. Foto: Privat
Sverige 
19-11-2018 

Sveriges satsning på lärcentrum inspirerar grannländerna

Lärcentrum har funnits länge i Sverige. I Danmark har campusbaserad utbildning fortfarande en dominerande ställning. Danske Emil Erichsen var med och startade Nordplus-projektet Nordic Learning Center Innovation där fyra nordiska länder delade erfarenheter av lärande på distans.

Foto: Pexels
Sverige 
16-11-2018 

Lärares professionella yrkeskunnande behöver få mer utrymme i betygssättningen.

I Skolverkets nya allmänna råd om betyg som gäller samtliga skolformer inklusive kommunal vuxenutbildning poängteras att betygssättning ska bygga på en allsidig utvärdering av all kunskap eleverna har visat.

Foto: Pexels
Sverige 
12-11-2018 

Riktat statsbidrag ger studieförbunden möjlighet att arbeta med uppsökande insatser för utrikesfödda kvinnor.

Enligt officiell statistik vet man att utrikes födda kvinnor i Sverige, särskilt utomeuropeiskt födda, deltar i arbetskraften i väsentligt lägre grad än utrikes födda män och inrikes födda kvinnor.

Sverige 
07-11-2018 

Stort intresse för nationell valideringskonferens

Hur tar vi tillvara kunskap från nyanlända och andra som har rätt kompetens men inget formellt intyg på det? Och hur kan branschöverskridande kompetenser ställa nya krav på kompetensförsörjning och validering? Det är några av de spännande frågor som diskuteras på den nationella valideringskonferensen 13-14 november i Gävle.

Foto: Pexels
Sverige 
22-10-2018 

Ökad digitalisering avslöjar dokumentfusk.

Genom ökad digitalisering finns det idag många möjligheter att motverka fusk med utbildningsdokument.

Foto: Pexels
Sverige 
18-10-2018 

Allt lägre andel unga påbörjar högskolestudier direkt efter gymnasieskolan.

Av de som föddes 1998 hade enbart 13% påbörjat en högskoleutbildning vid 19 års ålder. Detta är den lägsta nivån hittills för de som är födda på 1990-talet.

Ninni Broström framför gruvlastar-simulatorn. Du sitter i hytten och styr. Alla kan se på skärmen vad du gör.
Sverige 
09-10-2018 

Dataspel en merit för framtidens gruvarbetare

Vad gör en gruvarbetare? Många föreställer sig att det är ett smutsigt, farligt och fysiskt tungt arbete i djupaste mörker. Men branschen förändras ständigt. Med dagens maskiner krävs inte samma fysiska styrka som förr, och det kan vara en merit att ha spelat mycket dataspel.

Sverige 
25-09-2018 

Hvernig gengur þróun raunfærnimats á Norðurlöndum?

Norræn málstofa í Stokkhólmi 23. nóvember 2018

Foto: Pexels
Sverige 
25-09-2018 

Kuinka pitkälle AHOT-kehitystyö on edennyt Pohjolassa?

Pohjoismainen seminaari Tukholmassa 23. marraskuuta 2018

Sverige 
25-09-2018 

Tillögur um víðtækar breytingar á fullorðinsfræðslu á vegum sveitarfélaganna koma fram í nýrri úttekt sænsku ríkisstjórnarinnar

Úttekt á fullorðinsfræðslu á vegum sveitarfélaganna (se. komvux) - Annað og öðruvísi tækifæri – fullorðinsfræðsla nútímans (SOU 2018:71) þar eru lagðar fram fjölmargar víðtækar breytingar á tilhögun fullorðinsfræðslu á vegum sveitarfélaganna. Í úttektinni kemur fram að breyta beri lögum um fræðsluna svo það verði greinilegt að hún sé hluti af hæfniþróun á vinnumarkaðarins.

Rebecka Hybbinette. Foto: Marja Beckmann
Sverige 
24-09-2018 

”Komvux räddade mitt liv”

Hon var 17 år och höggravid och hennes betyg räckte inte till för att komma in på gymnasiet. Hon fick göra ett anlagstest. När psykologerna såg att hon var begåvad vände livet för Rebecca Hybbinette, som tillhörde den första kullen som läste på komvux 1968.

Foto: Pexels
Sverige 
21-09-2018 

Flera lärosäten i norra Skandinavien deltar i ett utvecklingsprojekt inom lärarutbildningen.

Nordiska ministerrådet har via Nordplus programmet för högre utbildning tilldelat fem lärosäten medel för att utveckla och stärka utbildnings och forskningssamarbetet inom arktisk lärarutbildning. Deltagande lärosäten är Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Uleåborgs universitet, Lapplands universitet (Rovaniemi) samt Norges arktiska universitet (Tromsö).

Andreas Fejes är professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet. Foto: David Einar
Sverige 
20-09-2018 

Från begåvningsreserv till marknadsanpassning

Det är i år 50 år sedan Sverige fick komvux, kommunal vuxenutbildning. Komvux har fler elever än hela gymnasieskolan i Sverige, men elevunderlaget har förändrats under åren.

Foto: Pexels
Sverige 
17-09-2018 

Ny statlig utredning om kommunal vuxenutbildning (komvux) föreslår flera stora förändringar.

Komvux utredningen, - En andra och en annan chans – ett komvux i tiden, (SOU 2018:71) föreslår flera genomgripande förändringar för skolformen komvux. Utredningen vill att skollagen ska ändras så det tydligt framgår att komvux utgör en del av arbetsmarknadens kompetensförsörjning.

Foto: Pexels
Sverige 
14-09-2018 

Workshop om validering i Stockholm

Hur utvecklar ni ert arbete med validering i ett lokalt och regionalt perspektiv?

Foto: CSN
Sverige 
30-08-2018 

Snart blir det möjligt att ta körkort med lån från Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Från den första september blir det möjligt att ta körkortslån hos CSN för att gå en körkortsutbildning och ta ett B-körkort (personbil och lätt lastbil). De nya reglerna gäller vissa grupper av arbetslösa.

Arbetsförmedlingen. Bild: Camilla Veide.
Sverige 
27-08-2018 

Effekt av utbildningsplikten först 2019

I Sverige infördes utbildningsplikten för nyanlända flyktingar som kan bedömas ha svårt att få ett jobb första januari 2018. En uppföljning som Sveriges Radio redovisat visar att enbart 90 personer har startat en utbildning genom utbildningsplikten under det första halvåret 2018

Foto: Pexels.com
Sverige 
04-07-2018 

Workshop - validering

Hur utvecklar ni ert arbete med validering i ett lokalt och regionalt perspektiv?

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Sverige 
06-06-2018 

Regeringen ändrar kursutbudet på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning (komvux)

En mycket stor del av eleverna som deltar i utbildning på grundläggande nivå inom komvux har kommit till Sverige i vuxen ålder. Många av dem behöver utbildning på grundläggande och gymnasial nivå för att snabbt komma ut på arbetsmarknaden och få egen försörjning.

Sverige 
16-05-2018 

Nationell Valideringskonferens i Gävle

- Valideringens betydelse för regional kompetensförsörjning

Sverige 
11-05-2018 

Ny kartläggning visar stora påfrestningar på kommunernas utbildning för nyanlända

Länsstyrelserna har på regeringens uppdrag kartlagt vilka effekter ökningen av asylsökande från 2015 har skapat i kommunerna. Genomgången visar att många kommuner har långa köer till svenska för invandrare (SFI). Var femte kommun anger att problemen inom SFI är ”betydande” och 6% anger situationen som ”kritisk”.

Sverige 
09-05-2018 

Skolinspektionen kritiserar undervisningen i svenska för invandrare

I en ny rapport från Skolinspektionen har 15 kommuners arbete med svenska för invandrare (SFI) granskats. Skolinspektionen redovisar en varierad bild beroende på kommun men anser att undervisningen inom SFI behöver förbättras på flera sätt. Bakgrunden till granskningen är det ökade flyktingmottagandet 2015 och vikten av att nyanlända får lära sig svenska för sin fortsatta etablering i Sverige.

Sverige 
09-05-2018 

Kvalitet i validering

Norra Station, Hässleholm – Onsdag 23 maj 2018

Glada ansikten var mer regel än undantag på to do-seminariet. Foto: Marja Beckman
Sverige 
09-05-2018 

Seminarium med enbart kvinnor öppnade för nya nätverk

Endast kvinnor var välkomna vid ett seminarium som hade syftet att lyfta fram utrikesfödda kvinnors kompetenser.

Sverige 
18-04-2018 

Regeringen föreslår ett nytt system för antagningen till högre utbildning.

Regeringens förslag syftar till att ge ett tydligare och enklare antagningssystem till högskolor och universitet där fokus ska vara den sökandes kompetens. En grundregel i det nya förslaget är att den sökande ska uppvisa den nödvändiga kompetensen för att kunna tillgodogöra sig den sökta utbildningen. Förslaget (proposition 2017/2018:204) bygger på en tidigare utredning och föreslås träda i kraft 1 juli 2018.

Sverige 
17-04-2018 

Bildning som velferdens forutsetning

- Sett kryss i kalenderen!

Sverige 
05-04-2018 

Alfarådet håller ett expertseminarium i Göteborg

Plats: Göteborgs Universitet, Humanisten, Renströmsgatan 6

Sverige 
19-03-2018 

"To-do seminarium" FÖR kvinnor, MED kvinnor!

Tisdag 24 april 2018 Kompetenscentrum Hörsalen kl 9.00-16.00

Sverige 
23-02-2018 

Sænska ríkisstjórnin vill setja reglugerð um starfsheitin sjúkraliði og félagsliði

Ríkisstjórnin hefur skipað sérstaka rannsakendur sem eiga að skila tillögum um hvernig ber að setja reglur um starfsheitin sjúkraliði/félagsliði. Niðurstöður eiga að liggja fyrir í apríl 2019.

Pixabay.com
Sverige 
23-02-2018 

Sérstök námskeið lýðskóla leiða til atvinnu eða áframhaldandi náms

Sænska Hagstofan (SCB) hefur fylgt þátttakendum í sérstökum námskeiðum lýðskólanna á árunum 2012 til 2014 eftir. SCB staðfestir að að afloknu námskeiðunum hafi flestir fengið atvinnu eða haldið áfram námi. Eftirfylgni af þessu tagi er sú fyrsta sinnar tegundar.

Sverige 
23-02-2018 

Hallitus haluaa säännellä alihoitajan ammattia

Ruotsin hallitus on asettanut erityisen selvityshenkilön laatimaan esityksen siitä, miten alihoitajan (undersköterska) ammattia voidaan säännellä. Selvityksen on määrä valmistua huhtikuussa 2019.

Pixabay.com
Sverige 
23-02-2018 

Kansanopistojen erikoiskurssit johtavat työelämään tai jatkokoulutukseen

Ruotsin tilastollinen keskustoimisto (SCB) on selvittänyt kansanopistojen erikoiskursseille vuosina 2012–2014 osallistuneiden sijoittumista työelämään ja koulutukseen. SCB toteaa, että kursseille osallistuneista melko suuri osa on sijoittunut työmarkkinoille tai jatkokoulutukseen. Kyseessä on ensimmäinen aiheesta tehty seuranta.

Sverige 
22-02-2018 

Regeringen vill reglera yrket undersköterska

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag på hur yrket undersköterska kan regleras. Utredningen ska vara klar i april 2019.

Pixabay.com
Sverige 
15-02-2018 

Folkhögskolornas särskilda kurser leder till jobb eller fortsatta studier

Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort en uppföljning av deltagarna inom folkhögskolornas särskilda kurser mellan åren 2012 till 2014. SCB konstaterar att kurserna i ganska stor utsträckning leder till etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier. Uppföljningen är det första i sitt slag.

Carl Heath var en av talarna på Edtech-mässan i Stockholm i oktober 2017.
Sverige 
15-02-2018 

Digitaliseringen är början på en resa

Vuxenutbildning kommer att få en helt ny dimension de kommande 20–30 åren, enligt Carl Heath, chef för digitalisering och lärande vid forskningsinstitutet RISE. DialogWeb talade med honom om framtidens fortbildning och skolans digitalisering.

Sverige 
08-02-2018 

Möte för svenska deltagare i NVL

Mötet börjar kl. 10.00 i Skolverkets lokaler på Fleminggatan 14, mötesrum 6F.

Karin Bengtsson
Sverige 
22-01-2018 

Metoo inspirerar folkbildningen

Hashtaggen #Metoo har spridits över världen och skakat om flera branscher. Folkbildningssektorn är av tradition inkluderande, men är ändå inte befriad från ojämlika strukturer.

Sverige 
21-12-2017 

Mikill skortur á starfsfólki á mörgum starfssviðum í framtíðinni

Í skýrslu sænsku hagstofunnar (SCB) um spár og hneigðir 2017 kemur fram að gert er ráð fyrir að eftirspurn eftir vinnuafli muni aukast umtalsvert hjá hinu opinbera fram til ársins 2035.

Sverige 
21-12-2017 

Færni og störf tengd saman með nýrri tækni

Nýr gagnagrunnur sænsku vinnumálastofnunarinnar sýnir hvernig færni og eiginleikar tengjast ólíkum störfum.

Sverige 
20-12-2017 

Kompetenser och yrken kopplas ihop med ny teknik

Arbetsförmedlingens nya kompetensdatabas visar hur kompetenser och egenskaper hänger samman med olika yrken.

Sverige 
19-12-2017 

Stor framtida brist på personal inom många yrkesområden

I statistiska centralbyråns (SCB) rapport om trender och prognoser 2017 bedöms arbetskraftsbehovet öka kraftigt i offentlig sektor fram till år 2035.

Martin Klepke
Sverige 
06-12-2017 

Livslångt lärande vägen till bättre matchning

Riksrevisionens rapport visar hur viktigt det är att uppfylla LO:s önskemål om ständig kompetensutveckling för att gynna arbetstillfällen och svensk ekonomi, skriver Arbetets politiska redaktör.

Nils Karlson, Ratio
Sverige 
04-12-2017 

Forskare: ”Kompetensbrist största tillväxthindret”

”Att bara satsa på utbildning när de andra pusselbitarna saknas är som att slänga pengarna i sjön”, sa Nils Karlson, vd på forskningsinstitutet Ratio, på ett seminarium.

Sverige 
04-12-2017 

Osallistava, innovatiivinen ja turvallinen Pohjola

Ruotsi on valinnut kolme teemaa Pohjoismaiden ministerineuvoston työskentelyohjelmaan vuodelle 2018.

Sverige 
04-12-2017 

Komiteanmietinnössä ehdotetaan elinikäistä ohjausta

Tulevaisuuden työmarkkinoiden edellyttämää ohjausta käsittelevän komiteanmietinnön ”vägledning för framtidens arbetsmarknad” osaraportissa ehdotetaan, että elinikäistä ohjausta varten perustettaisiin digitaalinen alusta.

Sverige 
04-12-2017 

Sjálfbær, nýskapandi og örugg Norðurlönd

Svíar hafa valið þrjú meginþemu fyrir formennskuáætlun sína fyrir Norrænu ráðherranefndarinnar árið 2018.

Sverige 
04-12-2017 

Í úttekt er lögð fram tillaga um æviráðgjöf

Í áfangaskýrslu úttektar sem ber yfirskriftina: Ráðgjöf fyrir atvinnulíf framtíðar (SOU 2017:82)eru lagðar fram tillögur um komið verði á rafrænum vettvangi fyrir æviráðgjöf undir umsjón margra opinberra stofnana sem jafnframt sjá í samstarfi um rekstur vettvangsins.

Sverige 
30-11-2017 

Relationer er vigtige for succes i arbejdslivet

Formår du at skabe de rette relationer til både kunder og kolleger, er der større sandsynlighed for, at du klarer dig godt på jobbet.

Lena Lindhe
Sverige 
21-11-2017 

Miljoner till Högskolan Väst för att främja livslångt lärande

9 miljoner kronor går till två projekt som handlar om att främja livslångt lärande och sker i samverkan med flera kommuner och andra lärosäten i landet.

Sverige 
20-11-2017 

Effekter av treårigt yrkesgymnasium

Treårigt yrkesgymnasium tycks inte leda till lägre arbetslöshet, men färre brott och högre valdeltagande hos vissa grupper.

Göran Arrius
Sverige 
17-11-2017 

Anpassa Yrkeshögskolan för akademiker

För att klara omställningen på arbetsmarknaden måste utbudet på universitet och högskolor förändras och Yrkeshögskolans uppdrag utvecklas, visar en ny rapport från Saco.

Sverige 
13-11-2017 

Näringsliv och skola i samarbete för jobbskapande utbildning

Här är nya utbildningen i Alingsås – som skräddarsytts för att ge jobb.

Thomas Persson, generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan
Sverige 
10-11-2017 

Arbetslivets engagemang – viktig del i YH-framgången

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 den största satsningen sedan yrkeshögskolans införande.

Sverige 
06-11-2017 

Livslång vägledning föreslås i utredning

Utredningen ”vägledning för framtidens arbetsmarknad” (SOU 2017:82) föreslår i sin delrapport att en digital plattform för livslång vägledning inrättas och drivs av flera statliga myndigheter tillsammans.

Sverige 
03-11-2017 

Ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden

Sverige har valt tre teman för sitt program för Nordiska Ministerrådets arbete under 2018. Sverige vill arbeta för ett mer inkluderande, innovativt och tryggt Norden under nästa år.

Sverige 
31-10-2017 

Kansanopistot tärkeitä toimijoita osaamisen kehittämiseen tähtäävässä panostuksessa

Hallitus toteuttaa Kunskapslyftet-panostuksen, jonka tavoitteena on elinikäisen oppimisen vahvistaminen ja työllisyyden nousu.

Sverige 
31-10-2017 

Uusia panostuksia aikuisten ammattikoulutukseen

Hiljattain julkistetussa vuoden 2018 tulo- ja menoarvioesityksessään Ruotsin hallitus jatkaa aikuisten ammattikoulutukseen suunnattuja panostuksiaan.

Henk Noback och Pia Kadfalk i Moraknivs fabrik.
Sverige 
31-10-2017 

Asylsökande praktikant gav Morakniv ett nytt affärsområde

Historien om hur Morakniv erövrade en ny marknad.

Sverige 
31-10-2017 

Lýðskólar mikilvægir aðilar í hækkun menntastigs

Sænska ríkisstjórnin hrindir í framkvæmd aðgerðum til þess að hækka menntastig, með ævimenntun og aukinni atvinnuþátttöku.

Sverige 
31-10-2017 

Nýjar aðgerðir er varða starfsmenntun fullorðinna

Í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2018, sem sænska ríkisstjórnin lagði fram nýlega, er gert ráð fyrir áframhaldandi aðgerðum á sviði starfsmenntunar fullorðinna.

Cecilia Fahlberg Pihlgren
Sverige 
26-10-2017 

Livslång vägledning digitalt?

Arbetsförmedlingen och en rad andra myndigheter föreslås utveckla och driva en digital plattform för att möta det växande behovet av livslång vägledning på arbetsmarknaden.

Sverige 
23-10-2017 

Utbildningsmodell ska öka elevens delaktighet på distans

Enligt Skolverket studerade drygt 220 000 elever i Sverige på en vuxenutbildning under 2016. Ungefär 24 % av eleverna studerade på distans.

Sverige 
18-10-2017 

Kvalifikationssystem - kvalifikationen i centrum

Den här texten ingår i en serie av inlägg där jag kommer skriva om kvalifikationer och kvalifikationssystem.

Sverige 
17-10-2017 

Ny folkbildningsblogg bidrar med perspektiv

Med den nystartade bloggen #folkbildning vill Folkbildningsrådet bidra med analys och nyheter i aktuella och relevanta frågor för folkbildningen.

Sverige 
13-10-2017 

Grundläggande färdigheter - dialogmöte

22. november 2017 kl. 08:30-12:00
Vid Optima, mötesrom Rönnskär, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Projektet Broens ledningsgrupp från Sverige, Danmark och Norge.
Sverige 
12-10-2017 

En bro mellan eleverna

”Jag hade önskat att vi kunde fortsätta med detta”, säger en lärare om Nordplus-projektet Broen, som finansierade utbildningar där mer erfarna elever blev mentorer för mindre erfarna.

Sverige 
09-10-2017 

Folkhögskolorna viktiga aktörer inom kunskapslyftet

Regeringens genomför ett kunskapslyft för ett livslångt lärande och högre sysselsättning.

Sverige 
06-10-2017 

Nya satsningar på yrkesutbildning för vuxna

I den nyligen presenterade budgetpropositionen för 2018 fortsätter regeringen satsningen på yrkesutbildning för vuxna.

Sverige 
01-10-2017 

Aukin áhersla á símenntunarmiðstöðvar

Í fjárlagafrumvarpinu fyrir 2018 kunngerði sænska ríkisstjórnin nýtt framlag til þess að byggja upp kerfi til þess að styðja við nám og kennslu fyrir fólk um landið allt.

Sverige 
01-10-2017 

Uusi panostus oppimiskeskuksiin

Ruotsin hallituksen vuoden 2018 budjettiesitykseen sisältyy uusi valtiontuki, jonka tarkoituksena on luoda koko maan kattava infrastruktuuri ihmisten osaamisen ja koulutuksen tukemiseksi.

Sverige 
29-09-2017 

Expertseminarium om kvalitet i validering

Under dagen presenteras ett forskningsprojekt om kvalitetsarbete i validering som genomförts av forskare från Sverige, Finland och Danmark.

Fredrik Bergman och Monica Haider på Macken.
Sverige 
25-09-2017 

Grundläggande färdigheter i dagens samhälls- och arbetsliv - vuxenutbildning

Courtyard Stockholm Kungsholmen, Rålambshovsleden 50, Stockholm, 9.30-16.00

Nu kan livet börja för Baktash Nori som är utbildad civilingenjör och flykting från Afghanistan. Han fick uppehållstillstånd i somras och kan börja läsa in de kurser han behöver för att kunna utöva sitt yrke i Sverige.
Sverige 
25-09-2017 

Integration i Vasaloppsland

I september hölls ett seminarium om integration i Mora i Dalarna, staden som många förknippar med Vasaloppet.

Sverige 
21-09-2017 

Sverige satsar på utbildning

I den färska budgetpropositionen läggs mycket pengar på utbildning, bl.a. ett nytt kunskapslyft.

Sverige 
18-09-2017 

Ny satsning på lärcentra

I budgetpropositionen för 2018 aviserar regeringen ett nytt statsbidrag för att skapa en infrastruktur för att stödja lärande och utbildning för människor i hela landet.

Fatme El-Zein, Taghrid El-Ali och Layla Alhfie lagar och säljer mat i Yallatrappans kök.
Sverige 
18-09-2017 

”Människor som har självaktning och tror på sig själva, det är så betydelsefullt!”

Det talas emellanåt mycket om sociala företag som en räddning för välfärdssamhället, men de framgångsrika exemplen syns sällan.

Sverige 
15-09-2017 

Grundläggande färdigheter i och för arbetslivet

Dialogmöte om grundläggande färdigheter i och för arbetslivet.

Sverige 
07-09-2017 

Kraftig utbyggnad av yrkesutbildning för vuxna

Sverige satsar på vuxnas yrkesutbildning.

Klipp från en av Skolverkets filmer, som handlar om att använda appar som verktyg. Läraren på bilden heter Julia Krakanovskaya.
Sverige 
31-08-2017 

Filmer ska hjälpa lärare att undervisa vuxna att läsa och skriva

Det är en konst att utbilda vuxna som kommer från ett annat land och saknar grundläggande kunskaper i att läsa och skriva.

Sverige 
31-08-2017 

SFI-studerande ska lära sig svenska genom besök på biblioteket

Ökad integration och stöd till språkutvecklingen hos nyanlända. Det är tanken bakom ett nytt samarbete mellan Bibliotek Uppsala och kommunens vuxenutbildning.

Sverige 
30-08-2017 

Menntun fyrir nýaðflutta fullorðna með stutta skólagöngu að baki

Sænska ríkisstjórnin hefur í sumar falið menntamálastofnun nýtt verkefni sem hefst haustið 2017 og felst í að taka saman efni til að auðvelda sveitarfélögun að samþætta nám í sænsku við önnur fög í fullorðinsfræðslu á þeirra vegum.

Sverige 
29-08-2017 

Vähän koulutetuille aikuisille maahanmuuttajille suunnattu koulutus

Ruotsin hallitus on kesän aikana antanut kouluasioista vastaavalle virastolle Skolverketille tehtäväksi laatia aikuiskoulutukseen liittyvän materiaalipaketin tueksi kunnille.

Sverige 
29-08-2017 

Utbildning för nyanlända vuxna med kort tidigare skolbakgrund

Regeringen har under sommaren gett skolverket ett nytt uppdrag att under hösten 2017 ta fram ett stödmaterial till kommunerna som ska underlätta för kommunerna att kunna kombinera svenska med övriga kurser inom kommunal vuxenutbildning.

Sverige 
23-08-2017 

"Universitetsregioner förlorar på rörlig arbetsmarknad"

Rörlighet på arbetsmarknaden gynnar främst företag i storstadsregionerna.

Sverige 
03-07-2017 

Uusia tilastoja kunnallisesta toisen asteen aikuiskoulutuksesta

Tilastoissa viime vuosina ilmenneet pitkäaikaiset suuntaukset ovat jatkuneet myös vuonna 2016.

Sverige 
03-07-2017 

Skolverketin vuoden 2017 tilannekatsaus

Opettajien ja lastentarhanopettajien työympäristöä on parannettava, jotta entistä useammat haluavat valita opettajan ammatin, pysyä siinä tai palata siihen.

Sverige 
03-07-2017 

Korkeakoulut kokoontuivat keskustelemaan rekrytoinnin laajentamisesta

Trackit oli yksi niistä kultahipuista, joita Ruotsin yliopisto- ja korkeakouluneuvosto UHR löysi tutkiessaan, millaisia toimenpiteitä oppilaitokset olivat tehneet rekrytoinnin ja osallistumisen laajentamisen saralla.

Sverige 
03-07-2017 

Lukemisen arvoinen väitöskirja: Koulujen yrittäjyyskuva on osoitus uusista kansalaisihanteista

Koulujen kasvatustyön tavoitteena oleva kansalaisihanne on vaihdellut eri aikakausina.