Utmana system och bygga broar 

Konferens i Visby på Gotland 28 - 29 april 2014

Konferensen - Utmana system och bygga broar - riktar sig till särskilt inbjudna deltagare.
De som inte har fått en inbjudan eller vill ha mer information vänligen kontakta Asta Modig på e-post asta.modig(ät)skolverket.se 

Konferensen pågår lunch till lunch 28 - 29 april 2014 inkl. kvällsarrangemang. 
Vi förutsätter att du som anmäler dig deltar i hela konferensen inkl. kvällsarrangemanget som är en del av hela konferenskonceptet!

Konferenstemats första del Utmana system … lyfter fram det ständiga behovet av att tänka nytt – att gå utanför det vanliga. Den andra delen av temat … bygga broar handlar om att söka kreativa samarbetsformer både mellan organisationer på Gotland och mellan öarna Bornholm, Åland och Gotland.