Vilkår for anvendelse

 

Aftale mellem bruger og Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL)

NVL’s websted består af flere websider, som drives af NVL.

NVL’s websted kan benyttes under forudsætning af accept af nedenstående vilkår og betingelser. Med din brug af NVL’s websted bekræfter du din accept af disse vilkår og betingelser.

Ændringer til vilkår for anvendelse

NVL forbeholder sig retten til at ændre de vilkår og betingelser, hvorpå NVL webstedet tilbydes, inklusiv men ikke begrænset til de gebyrer, der er forbundet med brugen af NVL’s hjemmeside.

Genveje til ekstern websteder

NVL’s websted kan indeholde genveje til andre websteder ("Links"). Disse websteder er ikke kontrolleret af NVL, og NVL er af den grund ikke ansvarlig for indholdet på disse websteder. Dette inkluderer uden undtagelse alle genveje til eksterne websteder. NVL er heller ikke ansvarlig for transmission af data fra de eksterne websteder der refereres til fra dette websted. Dette gælder uden undtagelse alle former for datatransmission samt skadelig kode i form a vira m.m. NVL tilbyder kun disse genveje som service. Inkluderingen af disse genveje betyder ikke at NVL anerkender holdninger som disse websteder eller dets operatører måtte fremstille.

Misbrug og ulovlig anvendelse

Som en betingelse for Deres brug af NVL’s websted garanterer De, at De ikke vil bruge NVL’s websted til formål som på nogen måde er ulovlig, jvf. Dansk lovgivning, formål der måtte krænke disse vilkår for anvendelse af dette websted. De må under ingen omstændigheder anvende NVL på måder som måtte skade, deaktivere, overbelaste eller forringe NVL’s websted eller forstyrre andre brugers besøg/arbejde på NVL’s websted.  De må ikke skaffe adgang eller forsøge at skaffe adgang til materiale, der ikke med vilje er gjort tilgængeligt eller forsynet gennem NVL’s websted.

Brug af kommunikationstjenester

NVL’s websted kan indeholde aktivitetsvægge, chats, forums, nyhedsgrupper, brugersamfund, personlige hjemmesider, kalendere og/eller andre besked eller kommunikationsfaciliteter. Disse faciliteter er gjort tilgængelige så De kan kommunikere med offentligheden eller en større gruppe (kollektive kommunikationstjenester). De accepterer derfor kun at anvende kommunikationstjenesterne til at poste, sende og modtage beskeder og materiale der er ordentlig og relateret til den pågældende kommunikationstjeneste. De accepterer derfor ikke at gøre følgende:

  • Bagvaske, udnytte, chikanere, true eller på anden måde krænke retssikkerheden (såsom retten til offentlig mening og privatlivets fred)
  • Publicere, poste, uploade, distribuere eller udbrede nogen form for upassende, bespottelig, ærekrænkende, uanstændig, usømmelig eller ulovligt emne, navn, materiale eller information
  • Uploade filer, der indeholder software eller andet materiale, der er beskyttet af intellektuel ejendomsret (eller af private og offentlige rettigheder), undtaget hvis de selv ejer eller kontrollere rettighederne hertil eller har speciel tilladelse hertil
  • Uploade filer, der indeholder skadelig vira, beskadigede filer eller andet lignende software, der kan skade andres computere
  • Annoncere, reklamere eller på anden måde forsøge at sælge eller købe varer eller tjenester for nogen som helst forretningsmæssig formål, medmindre sådan kommunikationstjeneste specifikt tillader sådanne beskeder/annoncering
  • Lede og fremføre undersøgelser, afstemninger, konkurrencer, pyramideordninger eller kædebreve
  • Download enhver fil, der er postet af en anden bruger i en kommunikationstjeneste, hvor du ved eller med rimelighed burde vide, at disse filer ikke kan distribueres lovligt af hensyn til lovmæssige årsager
  • Forfalske eller slette enhver forfatters indlæg, i form af lovlige og ordentlige artikler, navnebeskyttede betegnelser, varemærker eller andet materiale af oprindelig kilde der måtte være indeholdt i en uploaded fil
  • Begrænse eller forhindre andre brugere på webstedet i brug af kommunikationstjenesterne
  • Overtræde enhver regel om opførsel og etik eller andre retningslinjer der kan være påkrævet fra en vilkårlig kommunikationstjeneste
  • Indsamle eller på anden måde gemme oplysninger om andre, herunder e-mail adresser uden deres samtykke
  • Overtræde enhver gyldig lovgivning eller regulativ

NVL er ikke forpligtiget til at overvåge kommunikationstjenesterne. Dog forbeholder NVl sig retten til at gennemse og evaluere ethvert materiale der er indlagt/postet i en given kommunikationstjeneste samt i fortrolighed at slette og fjerne materiale. NVL forbeholder sig retten til at ekskludere eller forhindre Deres adgang til enhver kommunikationstjeneste på et hvert tidspunkt, og uden besked herom samt uden oplysning om grundlaget for eksklusionen.

NVL forbeholder sig ret til altid at kunne offentliggøre eller udlevere oplysninger om nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, regulativer, retslig proces, forespørgelse fra stat eller myndighed eller redigere, afvise indlæg eller fjerne enhver oplysning eller materiale, delvist eller fuldt uden oplysning derom.

Udvis altid forsigtighed, når De udleverer personlige oplysninger, der kan identificere Dem selv eller deres børn og familie i enhver kommunikationstjeneste. NVL hverken godkender eller tilslutter sig indhold, beskeder eller oplysninger, der kan findes i vores kommunikationstjenester. Af den grund fralægger NVL sig ethvert ansvar i forbindelse med kommunikationstjenesterne og enhver handling som følge af din deltagelse i enhver kommunikationstjeneste. Administratorer og udbydere er ikke autoriseret til at tale på vegne af NVL, og deres synspunkter og holdninger reflekterer ikke nødvendigvis NVL’s synspunkter og holdninger.

Materialer uploadet på en kommunikationstjeneste, kan være underlagt forbrugsbegrænsninger, reproduktion og / eller formidling. De er ansvarlig for at overholde sådanne begrænsninger, hvis de downloader materialer fra NVL’s websted.

Materiale leveret til NVL eller posted på NVL’s websted

NVL gør ikke krav på ejerskab af de materialer (inklusiv feedback eller forslag), de leverer, poster, indrykker, indlæser eller sender til NVL webstedet eller en af vores associerede tjenester eller partnere. Ved at levere, poste, indrykke eller indsende materiale til NVL giver de tilladelse til at NVL og dets associerede partnere kan anvende materialet i forbindelse driften af deres internetforretninger, herunder men ikke begrænset til, rettighederne til at: kopiere, distribuere, opkræve afgift, sende og transmittere, fremvise i offentlighed, reproducere, redigere, oversætte og omformatere Deres materiale og at publicere Deres navn i forbindelse med materialet.

Der ydes ingen kompensation i forbindelse med brugen af Deres materiale. NVL forpligter sig ikke til at poste eller anvende det materiale De har indsendt. Endvidere forbeholder NVL sig retten til at fjerne ethvert materiale De har postet til enhver tid og uden at informere dem derom.

Ved at levere, poste, indrykke og indgive eller indsende materiale til NVL eller en af vores associerede tjenester garanterer De hermed at de ejer eller på anden måde kontrollerer alle rettigheder til materialet som beskrevet i dette afsnit, uden begrænsning, alle de nødvendige rettigheder til at kunne levere, uploade, indrykke, indlæse og sende materialet.

Forbehold og ansvarsfralæggelse

Informationer, software, produkter og tjenester inkluderet eller tilgængelige igennem NVL’s websted kan indeholde unøjagtigheder eller typografiske fejl. Ændringer bliver periodisk tilføjet til informationerne heri. NVL og/eller deres leverandører kan foretage forbedringer og/eller ændringer til NVL’s websted på ethvert tidspunkt. Råd eller vejledninger som De måtte modtage eller få via NVL webstedet bør ikke følges eller tages alvorligt når det drejer sig om personlige, medicinske, retslige eller økonomiske beslutning og de bør rådføre dem med en passende ekspert for særlig rådgivning til deres specifikke situation.

NVL og/eller dets leverandører stiller ingen garanti i forbindelse med troværdighed, nøjagtighed, tilgængelighed og punktlighed for de information, software, produkter og tjenester og relaterede grafiske elementer der måtte være indeholdt på NVL’s websted. Ligeledes fralægger NVL alt ansvar i forbindelse med de informationer, software, produkter, tjenester og relaterede grafiske elementer der måtte være indeholdt på NVL’s websted.

I den udstrækning det er tilladt ifølge dansk lov, så kan NVL og/eller dets leverandører under ingen omstændigheder stilles til ansvar eller gøres erstatningspligtig for skader der måtte være forårsaget eller forbundet direkte eller indirekte med brug eller association til dette websted.

Hvis der under nogle omstændigheder direkte eller indirekte finder indholdet af dette websted utilfredsstillende eller mangelfuldt bør de øjeblikkelig ophøre med at anvende og besøge NVL webstedet.

Servicekontakt: nordvux@gmail.com

Opsigelse/adgangsbegrænsning

NVL forbeholder sig retten til uden varsel at opsige deres adgang til NVL webstedet og de relaterede tjenester eller dele heraf. De som besøgende, bruger eller medlem af dette websted accepterer hermed at nærværende aftale er beskyttet af dansk og international lovgivning. Dette inkluderer også regulativer og lovgivning inden for den Europæiske Union (EU). Dem besøgende, bruger eller medlem af NVL webstedet er forpligtet til at opretholde ovenstående og gældende lovgivning. Overtrædelse af disse vil medføre eksklusion fra webstedet og i værste fald retsforfølgelse.

Ophavsret og information om varemærker

Alt indhold på NVL webstedet er   creative commons

Navne på aktuelle virksomheder og produkter, der er nævnt her, kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt, er forbeholdt.

Alle rettigheder forbeholdes NVL   creative commons

Opdateret d. 15. oktober 2018