NordPlus resultater

NVL samarbetar med Nordplus Vuxen program för att synliggöra resultaten från aktuella och nyligen avslutade projekt. Detta samarbete förbättrar möjligheterna för att synliggöra såväl projektresultat som arbetsprocesser inom nordiska samarbetsprojekt. På så sätt skapar vi ett viktigt underlag för erfarenhetsutbyte och lärande som hjälper nya projekt att lyckas bättre. Erfarenheter från Nordplus-projekt kan också bidra till vidareutvecklingen av de nordiska utbildningssystemen.
Norden 
16-06-2022 

Radio Nordplus - lokalproduktion för vuxna med olika utmaningar

Lokalradioproduktion kan användas som ett viktigt verktyg när det gäller att fånga upp människor som hotas att marginaliseras.

Lärarens yrkesroll håller på att förändras. Det ville många lärare diskutera när Nordplus-projektet Rekonstruktion av livslångt lärande höll sitt första seminarium. Personerna på bilden har inte med texten att göra. Foto: Yadid Levy / norden.org
Norden 
16-12-2021 

Nytt Nordplus-projekt kartlägger framtidens lärande

Hur kommer lärandet att se ut i framtiden och vilket blir lärarens uppdrag? I Nordplus-projektet Rekonstruktion av livslångt lärande samarbetar tre högskolor i Norden.

Norden 
26-10-2021 

Be Digital to meet the digital divide

NVL disseminates the results of the Nord Plus Adults Project. Be Digital-Social Media for 50+ is a two-year Baltic-Nordic project supported by the Nord Plus Adult program. The focus of the project was on strengthening the social media skills necessary for older employees to succeed both at work and in everyday life.

Hannes Bjørn Hafsteinsson, Foreningen Norden Island, leder NordPlus-prosjektet som skaffer folkehøgskole-stipend til islandske ungdommer.
Norge 
06-09-2021 

Gir unge islendinger hjelp til å ta steget ut i Norden

NVL formidler resultater fra Nordplus projekter: ”Jeg synes at være på højskole har åbnet mange døre som jeg ikke havde adgang til før”, forteller en av de islandske ungdommene som har fått stipend for å gå på folkehøgskole i Danmark.

Norge 
30-08-2021 

Bruk av Språkmentorer skal styrke sysselsettingen i Norge!

Norge ønsker å bistå andre land med å øke andelen av innvandrere i fast arbeid ved hjelp av språkmentormodellen.

Den nye veiledningsmodellen er resultatet av NordPlus-prosjektet Developing a Nordic model of guidance, to include vulnerable groups in co-creation. Foto: Silje Bergum Kinsten/norden.org
Norden 
24-06-2021 

Nordisk veiledningsmodell – en gyllen gavepakke

Veiledning er en gavepakke, sier veileder Henriette Seeberg i bedriften Fønix i Sandefjord. Men det er ikke likegyldig hvordan veiledningen «pakkes». Det bør skje i et tett samarbeid mellom den som blir veiledet og veilederen. Arbeidsverktøyet er viktig. Nordiske veiledere har presentert en ny veiledningsmodell - som vi drister oss til å kalle en gyllen gavepakke.

På partnerbesøk tar en med seg både små og store opplevelser!
Norden 
17-10-2017 

Nettutdanning er framtiden

– Vi mener at fjernundervisning er framtidens studieform.

Norge 
14-10-2017 

Tøffe krav til lederskap – kompetanseutvikling er svaret

Ledere ved skoler og voksenopplæringssentre trenger stadig mer kompetanse for å drive og utvikle voksenopplæringstilbud.

Projektet Broens ledningsgrupp från Sverige, Danmark och Norge.
Sverige 
12-10-2017 

En bro mellan eleverna

”Jag hade önskat att vi kunde fortsätta med detta”, säger en lärare om Nordplus-projektet Broen, som finansierade utbildningar där mer erfarna elever blev mentorer för mindre erfarna.

Open Badges presenteras på Internetdagarna 2016.
Norden 
06-10-2017 

Open Badges - nyckeln till lärarfortbildning?

En ny metod för att synliggöra kunskaper och kompetenser blir allt populärare. Hittills har Open Badges mest använts för att motivera kursdeltagare, men ett Nordplus-projekt bygger nu ramen för lärarfortbildningar.

Prosjektpartnerne møttes på Grønland i mai. De representerer: Kongsskogen videregående skole i Oslo, AOF Østfold Daghøyskolen i Fredrikstad, produksjonsskolen AFUK i København og den grønlandske produksjonsskolen Piorsaavik i Nuuk.
Norden 
04-10-2017 

Støtte, forståelse og aksept – gir mer skolefullføring

Elever som faller fra i videregående skole er en utfordring. Norske kunnskapsministre har brukt milliarder på tiltak for å få elevene til å fullføre.

ValiGuide er en online platform for de, der arbejder med validering, siger Haukur Har∂arson.
Norden 
02-10-2017 

ValiGuide -hvad er det?

I løbet af de seneste år er udviklingen af arbejdet med anerkendelse eller validering af voksnes uformelle og ikke-formelle læring gået stærkt og behovet for professionalisering af de som arbejder inden for området er vokset i takt med udviklingen.