Flexibilitet i utbildningar

Fleksibel uddannelse betyder fleksibilitet i udformningen af læringstilbud og fleksibilitet i forhold til målgrupper, geografi og læringsmotivation. NVL bidrager til kvalitetsudvikling inden for voksenuddannelse inden for alle disse områder. NVL arbejder for at sprede viden og inspiration om, hvordan teknologi kan bruges til at gøre uddannelsestilbud mere fleksible. NVL’s netværk bidrager til at mindske den digitale kløft og fremmer voksnes forståelse af digital deltagelse. For at sikre en øget fleksibilitet for voksne, der mangler digitale færdigheder, arbejder NVL med professionalisering inden for grundlæggende læse- og skrivefærdigheder.

Fleksibel uddannelse er et centralt tema i flere af NVL’s netværk:

Artiklar

kompetensutveckling-i-arbetslivet-under-corona-pandemin.jpg
Kompetensutveckling i arbetslivet under Corona-pandemin
Vilka lärdomar finns att dra kring de nordiska ländernas insatser på kompetensområden under pågående Corona-pandemi? Vilka har hindren och framgångsfaktorerna varit i respektive land i arbetet med att snabbt sjösätta relevanta kompetensutvecklingsinsatser? Genom NVL-nätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet har de nordiska länderna dragit många gemensamma lärdomar under Corona-pandemin.

Fjernundervisning- Hvad-vi-kan-laere-om-at-laere-af-coronaen.jpg
Fjernundervisning: Hvad vi kan lære om at lære af coronaen
Daniella Tasic Hansen, der er specialkonsulent i e-læringspædagogik på Det Nationale Videncenter for e-læring (eVidenCenter), er stor fortaler for blended learning. Det er også det, mange skoler efterspørger lige nu. Blandt andet fordi onlineundervisningen under corona-nedlukningen viste sig ikke at kunne stå alene.

digitaliseringen-omkalfatrer-basale-regnefaerdigheder.jpg
Digitaliseringen revolutionerer basale regnefærdigheder
Grundlæggende matematiske færdigheder er under hastig forandring i takt med digitaliseringen. App- eller webbaserede handlinger bliver mere abstrakte, samtidig med at matematikken bag bliver tilsvarende kompliceret. NVL stiller to spørgsmål til tre nordiske eksperter for at blive klogere på fremtidens matematikundervisning.

vi-skal-have-alle-med.jpg
Vi skal have alle med
Danske erfaringer med online undervisning i den grundlæggende litteracitet.

digital-fjernundervisning.jpg
Vi kommer ikke tilbage til, hvor vi var
Hvis den nuværende corona-situation med tvungen fjernundervisning bliver grebet rigtigt an, vil det forandre verden. Det mener den engelske professor Gilly Salmon, en af verdens førende eksperter inden for e-læring.

Flere artikler

Rapporter

kompetensutveckling-i-arbetslivet-under-corona-pandemin.jpg
Kompetensutveckling i arbetslivet under Corona-pandemin
Vilka lärdomar finns att dra kring de nordiska ländernas insatser på kompetensområden under pågående Corona-pandemi? Vilka har hindren och framgångsfaktorerna varit i respektive land i arbetet med att snabbt sjösätta relevanta kompetensutvecklingsinsatser? Genom NVL-nätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet har de nordiska länderna dragit många gemensamma lärdomar under Corona-pandemin.

Capture.JPG
Learning for Everyone in a Digital Society
How can we enable learning for everyone in a digital society based on democratic and inclusive Nordic values? This is the main question that NVL’s new discussion paper focuses on.

NVL-fængselsundervisning.JPG
Nye materialer om anvendelse af IT systemer i fængselsundervisning
/***** Modal *****/ .modal-dialog { width: 80%; } .modal-backdrop.in { filter: alpha(opacity=7); opacity: 0.7; }

Udklip.JPG
Basic digital skills for adults in the Nordic countries
Rapporten ger en bild av den nordiska situationen när det gäller grundläggande digitala färdigheter och summerar gemensamma möjligheter och utmaningar i en nordisk SWOT-analys.

silent_web.jpg
Silent learners - a guide
We explored if online learning activities can be organized so that it would make silent learners feel more comfortable and included.

Forside_rapport_MOOC
MOOC for nordisk lærerutdanning innen grunnleggende ferdigheter for voksne?
Denne mulighetsstudien vurderer om etablering av MOOCs eller andre åpne nettbaserte utdanningstilbud på nordisk nivå kan være en god løsning på etterutdanningsbehovet hos lærere

NVL_MOOC_report_eng.PNG
MOOC for Nordic education for teachers
A MOOC is a good way to offer further training for basic skills' teachers in the Nordic countries. This report explains how and why.

Highlights 2006-2019

digital-learning-and-participation.jpg
Digital learning and participation
Highlights from the NVL network Distans and Nordic cooperation on digital technologies and adult learning