Integration og inkludering

Nordiska länder hanterar kontinuerligt en rad kompetenspolitiska utmaningar. Norden söker lösningar som kan främja effektiv kompetensutveckling för att säkra den nordiska konkurrenskraften. Integration och inkludering av ny-ankomna är en viktig faktor i detta sammanhang och integrationsfrågor står högt på den nordiska agendan.

Här hittar du information och inspiration om hur vuxnas lärande kan bidra till etablering i arbetslivet och aktiv deltagande i civilsamhälle.

NVLs lärandecirkel "Inklusion och ledarskap" fokuserar på ledarnas roll i att skapa en mer inkluderande och demokratiskt styrd organisation och utvecklar de nordiska vuxenutbildnings- och folkbildningsorganisationer.

Aktuelt

Läroplikten-utvidgad-i-Finland.jpg
Läroplikten utvidgad i Finland
Sedan januari 2021 har läroplikten i Finland utvidgats till 18 år, vilket i praktiken betyder att alla finländare skall gå ut andra stadiet innan de är klara.

U2dklip.PNG
Lärande för arbetsliv och aktivt deltagande i samhälle
Förmedling av resultat och uppföljning av projektets rekommendationer är pågående. NVL i samarbete med Nordregio och Nordens Välfärdscenter

ledercirkel.jpg
Nordisk Læringscirkel Lederskab og inklusion
Læringscirklen skal bidrage til udvikling af nordiske efter- og videreuddannelsesmuligheder for ledere.

DialogWeb

Vidar-Gunnberg.jpg
Livslang læring viktig for nordområdepolitikken
«Nord er best. Vinterens flammevirvel, sommernattens mirakel. Gå mot vinden, klyv berg. Se mot nord.» Disse strofene er hentet fra dikteren Rolf Jacobsen sitt dikt «Nord». Stadig flere ser mot nord. Den politiske interessen for nordområdene øker både nasjonalt og internasjonalt.

emmaus-hjalper-langtidsarbejdslosa.jpg
Emmaus hjälper långtidsarbetslösa
Genom Emmaus i Mariehamn på Åland får personer som är långtidsarbetslösa en chans att ta ett kliv in på arbetsmarknaden.

MatsSara-(002).jpg
Lärlingsutbildning blev rätt väg för Sara och Mats
Sara Westling, 26 år, ville ha en förändring i livet. I ett par år hade hon varit med i en hundgrupp inom daglig verksamhet. Gruppens

Rapporter

Udklip.JPG
Handbok
Handboken innehåller vägledning och inspiration till hur man kan arbeta med cirkelarbetsformen. Den presenterar reflektioner och funderingar, som deltagarna och facilitatorerna kan ta ställning till när man vill sätta igång och genomföra lärandecirkelarbete i egen kontext.

Report_Inklusion_og_voksenlaering_260918 1.jpg
Inklusion og voksenlæring - for aktiv deltagelse i samfund og arbejdsliv
Denne publikation er en ressource til kompetenceudvikling af voksenundervisere og giver eksempler på voksenuddannelsesmetoder og samarbejdsmodeller, der hjælper voksne med at lære og arbejde.

NVL_Policy_brief_forside.jpg
Inklusion og voksenlæring
Policy brief til debatten om voksnes læring og inkludering samt videreudvikling af strukturer og praksis, som understøtter inkludering.

Arrangementer

Kvinnor på gångbro.jpg
Nordisk konferens om inklusion
Alla är eniga: civila samhället är en oumbärlig resurs när det gäller att skapa delaktighet och inkludera flyktingar och nyanlända. Men för att kunna ta vara på civilsamhällets kraft krävs det ett väl fungerande samarbete med det offentliga.

Udklip.JPG
Inklusion. Fra flygtning til kollega
Velkommen til en webinarserie om, hvordan vi bedst udformer integrationspolitikken i Norden for at få flere nyankomne i arbejde.

Lärande för arbetsliv och aktivt deltagande i samhälle (NMR 2017)

Projektet ”Lärande för arbetsliv och aktivt deltagande i samhälle” (NMR 2017) skapade tre mötesplatser för att visa praktiska insatser som genomförs lokalt / regionalt och främjar vuxnas deltagande i lärande och stödjer ingång i arbetslivet.
bergen.jpg
Strukturelle barrierer for inklusion
Der mangler viden om ny-ankomnes egne perspektiver på hvordan de bedst kommer i arbejde. Hvad tænker ny-ankomne selv de har brug for, for at kunne få job?

tim-marshall-135625.jpg
Så integreras nyanlända i Norden med hjälp av utbildning
”Hvad skal der til for at sikre god & vellykket inklusion og integration af ny-ankomne i de nordiske lande?”

Urban-Mill.jpg
Nya pedagogiska modeller för inklusion
Hvad skal der til for at sikre god inklusion og integration af nyankomne i de nordiske lande?