Integration og inkludering

Aktuelt

U2dklip.PNG
Lärande för arbetsliv och aktivt deltagande i samhälle NMR projekt 2017)
Systematisera, synliggöra och förmedla modeller och innovativa vuxenpedagogiska lösningar som är inkluderande, bidrar till etablering i

Udklip.PNG
Resurser för vidareutveckling och analys:
NVL har på uppdrag från Nordiska ämbetsmannakommittén för utbildning och forskning (ÄK-U) analyserat pågående och nyligen avslutade


Fortsatt hård kritik mot Malmös utbildning i sfi
Det stormar åter kring kommunens utbildning i svenska för invandrare, sfi.

Dialogweb

MatsSara-(002).jpg
Lärlingsutbildning blev rätt väg för Sara och Mats
Sara Westling, 26 år, ville ha en förändring i livet. I ett par år hade hon varit med i en hundgrupp inom daglig verksamhet. Gruppens

osaavaMaahan2015_web.jpg
Invandrarföreningar avgörande för lyckad integration
Asylsökande bör få stöd omedelbart när de kommer till ett land och helst av personer som kommer från samma kultur och har bott en längre tid i mottagarlandet.

aaamaroun_web
Fler idéer föds i blandad miljö
Utan alla invandrade företagare skulle det nordiska samhället inte fungera.

Rapporter

Udklip.JPG
Handbok
Handboken innehåller vägledning och inspiration till hur man kan arbeta med cirkelarbetsformen. Den presenterar reflektioner och

Report_Inklusion_og_voksenlaering_260918 1.jpg
Inklusion og voksenlæring - for aktiv deltagelse i samfund og arbejdsliv
Denne publikation er en ressource til kompetenceudvikling af voksenundervisere og giver eksempler på voksenuddannelsesmetoder og

TLC_cover.jpg
Evaluation of transformative learning circles
The TLC model proves to be an innovative way of organising further training for adult education professionals and shows results that promote entrepreneurship.

Arrangementer

Kvinnor-på-gångbro.jpg
Nordisk konferens om inklusion
Alla är eniga: civila samhället är en oumbärlig resurs när det gäller att skapa delaktighet och inkludera flyktingar och nyanlända. Men för att kunna ta vara på civilsamhällets kraft krävs det ett väl fungerande samarbete med det offentliga.

tim-marshall-135625.jpg
Så integreras nyanlända i Norden med hjälp av utbildning
”Hvad skal der til for at sikre god & vellykket inklusion og integration af ny-ankomne i de nordiske lande?”

U2dklip.PNG
Nordisk konferens om inkludering och integration
Integrations- och inkluderingsfrågor har varit högt på den nordiska agendan 2017. Arbetet i olika nordiska program och organisationer

Urban-Mill.jpg
Nya pedagogiska modeller för inklusion
Hvad skal der til for at sikre god inklusion og integration af nyankomne i de nordiske lande?