Kompetanseutvikling

Vi lærer i gjennom hele livet på ulike måter. I ung alder i skolen og senere lærer vi flest, mest på arbeidet. For å kunne klare oss i tidens arbeidsliv må vi utvikle kompetansen, produktiviteten og konkurransekraften vi lever av, det gjelder jevnt for individer, virksomheter og samfunn. Norden representerer en samfunnsmodell der arbeidslivet bidrar til en høy økonomisk effektivitet som bidrar til at det er mulig å vedlikeholde og fornye en stabil velferdsstat. Kompetensutveckling er et vigtigt tema i flere NVL netværk.


Tidigare projekt 

NVL har gjennomført to omfattende prosjekt om framtidens kompetanser koblet til ett holdbart arbeidsliv og samfunn.
I det første prosjektet etablertes en nordisk Think-tank som i løpet av 2005-2007 gjennomførte et antall seminarier, workshops, og møter. Resultatet ble publisert 2007 i rapporten ”Framtidens kompetenser- och hur vi utvecklar dem
Mer om Nordisk Tenketank for fremtidens kompetanser (NTT).

Det andre prosjektet handlet om kompetanse og utdanning for et holdbart samfunn. En gruppe forskere 

fikk på grunnlag av tretti prosjekt fra de Nordiske landene oppgaven med å undersøke om hvilke felles faktorer hadde bidratt til at de lyktes å møte utfordringer i samfunnene gjennom utdanning. Prosjektet resultater kom i to publikasjoner 2013: 
i en forskerrapport Analyses of Nordic educational projects designed to meet challenges in society 
og i et mindre hefte 8 framgångsfaktorer, 8 success factors.
Mer om Nordiskt arbetsgrupp för kompetensutveckling här.