Kompetanseutvikling

Vi lærer i gjennom hele livet på ulike måter. I ung alder i skolen og senere lærer vi flest, mest på arbeidet. For å kunne klare oss i tidens arbeidsliv må vi utvikle kompetansen, produktiviteten og konkurransekraften vi lever av, det gjelder jevnt for individer, virksomheter og samfunn. Norden representerer en samfunnsmodell der arbeidslivet bidrar til en høy økonomisk effektivitet som bidrar til at det er mulig å vedlikeholde og fornye en stabil velferdsstat.

Kompetensutveckling er et vigtigt tema i flere NVL netværk.

  Entreprenøriel læring og innovation

  Kompetence set ud fra et arbejdslivsperspektiv

 Alfarådet

 
NVL har gjennomført to omfattende prosjekt om framtidens kompetanser koblet til ett holdbart arbeidsliv og samfunn. I det første prosjektet etablertes en nordisk Think-tank som i løpet av 2005-2007 gjennomførte et antall seminarier, workshops, og møter.Resultatet ble publisert 2007 i rapporten Framtidens kompetenser- och hur vi utvecklar dem.

Det andre prosjektet handlet om kompetanse og utdanning for et holdbart samfunn. En gruppe forskere

 

fikk på grunnlag av tretti prosjekt fra de Nordiske landene oppgaven med å undersøke om hvilke felles faktorer hadde bidratt til at de lyktes å møte utfordringer i samfunnene gjennom utdanning.  Prosjektet resultater kom i to publikasjoner 2013 i en forskerrapport;  Analyses of Nordic educational projects designed to meet challenges in society og i et mindre hefte 8 framgångsfaktorer

blabla.jpg Læring mellem uddannelse og arbejdsliv, Odense 5 maj 2015
På konferencen blev der diskuteret, hvordan man kan skabe større synergi mellem læring i uddannelse og arbejdsliv

group_work_Greenland Veiledningskonferanse i Nuuk
Veiledning i arbeidslivet er tema for NVLs konferanse i Nuuk denne uken. Spennende Key-notes, engasjerte gruppediskusjoner og live oppleggsholdere fra Åland er noe av det vi har fått med oss hittil.

2071_fs_6 Nordisk Väglednings konferens 2013
Vägledarnas kompetenser i kulturell mångfald och på en arbetsmarknad i förändring, 14 - 15 mars 2013, Göteborg. Konferensen hade ca 150 deltagare från alla de nordiska länderna och självstyrande områdena.