Äldre i arbetslivet

Nätverket har varit verksamt sedan 2005 och har i sin verksamhet satt fokus på välbefinnande och möjligheter för kompetensutveckling för de äldre i arbetslivet. Nätverket har uppmärksammat det europeiska temaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna 2012 och spridit information om sitt arbete både i Norden och i Europa under året. Nätverket fortsätter förmedlingen och avslutar sin verksamhet som NVL-nätverk under 2013.