Alfarådet

Målgrupp för det nordiska alfarådet är vuxna med ett annat modersmål än något av de nordiska språken  och med liten eller ingen skolgång och med behov av utbildning i grundläggande litteracitet. Innehållet i denna utbildning skall tolkas som mycket bredare än kompetens på den allra första litteracitetsnivån. Målgruppen är en liten, men viktig del av vuxenutbildningen i de nordiska länderna för invandrare. Undervisningen i grundläggande färdigheter, muntlig kompetens i målspråket, samt information om arbetsmarknad, samhälle och utbildning är prioriterad undervisning.
Alfagodigital
 .

Aktuelt

baskunskaper | Norden
27-01-2020 

Virksomhetsplan 2020 - Alfarådet

Detta skall alfarådet göra 2020

läs- och skrivkunnighet baskunskaper | Finland
23-03-2020 

Anna löper maraton och lär nyfinländare läsa

na Nylund är en passionerad lärare som springer maratonlopp så ofta hon hinner. Däremellan undervisar hon nyanlända i läsning och finska i den fashionabla stadsdelen Eira i Helsingfors.

Foto: Marja Beckman
yrkesutbildning validering | Sverige
10-01-2020 

”Vi satsar 110 procent för att dessa pojkar ska klara sin utbildning”

Strax utanför Göteborg ligger Bräcke gymnasium som är ledande i Sverige inom validering och yrkesutbildning av byggsektorn. Branschen har stora rekryteringsbehov. Därför startades nyligen en klass med utvisningshotade ungdomar som har fått stanna i Sverige med stöd av gymnasielagen.

”Vår målgrupp står längst ifrån arbetsmarknaden. Vi menar att det också finns ett värde i att få samhällskompetens, till exempel att bli en bra förälder, man ska inte behöva komma ut i yrkeslivet för att bli delaktig”, säger Qarin ”Q” Franker. Foto: Marja Beckmann
läs- och skrivkunnighet invandrare | Sverige
20-03-2019 

”Sätt språket i ett meningsfullt sammanhang”

Det tar tid och energi att lära sig ett nytt språk, i synnerhet om du inte kan läsa och skriva på ditt modersmål. DialogWeb har träffat NVL-profilen Qarin ”Q” Franker som vet det mesta om grundläggande läs- och skrivundervisning för vuxna.

Flere artikler

Publikationer

competence development languages | Norden
16-08-2019 

Description of teachers' competence

in initial and functional literacy for adults with non-Nordic mother tongues

kielet osaamisen kehittäminen | Norden
01-04-2019 

Opettajien Osaamiskuvaus

Lukutaito-opetus aikuisille, joiden äidinkieli on jokin muu kuin pohjoismainen kieli.

Foto: Pexels
basiskompetanse voksnes læring veiledning | Norge
05-11-2018 

Opplæringen av basismatematikk

Metodisk veiledning gir råd og tips til lærerne i det praktiske arbeidet med opplæringen av basismatematikk og bruk av språkhjelpere.

kompetensutveckling språk | Norden
24-09-2018 

Kompetensbeskrivning av lärare i grundläggande litteracitet för vuxna med andra modersmål än de nordiska

Det nordiske alfaråd kan nå legge fram en beskrivelse av den kompetansen som vi mener er nødvendig for en profesjonell lærer...

fjernundervisning flexibelt lärande | Norden
25-03-2015 

MOOC for nordisk lærerutdanning innen grunnleggende ferdigheter for voksne?

Denne mulighetsstudien vurderer om etablering av MOOCs eller andre åpne nettbaserte utdanningstilbud på nordisk nivå kan være en god løsning på etterutdanningsbehovet hos lærere

distansutbildning flexibelt lärande | Norden
11-03-2015 

MOOC for Nordic education for teachers

A MOOC is a good way to offer further training for basic skills' teachers in the Nordic countries. This report explains how and why.

baskunskaper läs- och skrivkunnighet | Norden
03-11-2007 

Kartlegning av alfabetisering i Norden

Kartläggning av alfabetisering i Norden (KAN) är, som namnet visar, en nordisk kartläggning av utbildningssituationen för studerande som inte har något av de nordiska språken som sitt modersmål och som dessutom är helt utan eller har mycket kort formell skolutbildning.

Flere publikationer

Aktiviteter

 

10


nov

Voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang - fagsamling

Norden
Dato:  10  -  12.11.2021
Klokken:  00:00 - 00:00


 

04


apr

Identity, Agency, and Adult Literacy in an Unequal Digital World

Norden
Dato:  04  -  04.04.2019
Klokken:  08:00 - 09:00

 

03


apr

Den fjortonde nordiska konferensen om alfabetisering - grundläggande litteracitet

Finland
Dato:  03  -  05.04.2019
Klokken:  09:00 - 16:00

 

28


aug

Alfarådets seminar i Færøerne

Færöerne
Dato:  28  -  28.08.2018
Klokken:  09:00 - 15:00

Flere aktiviteter

Nätverkets syfte

 förbättra möjligheterna

för denna grupp vuxna att aktivt kunna delta i samhällslivet och i de demokratiska processerna
vara en expertgrupp
för Nordiska ministerrådet och de nordiska ländernas respektive utbildnings-, integrations- och arbetsmarknadsmyndigheter.
vara ett organ
för erfarenhetsutbyte mellan nordiska myndigheter, nationella resurscentra, forskningsinstitutioner och utbildningsanordnare.
samla och samordna
expertis och erfarenheter för att öka kunskapen om frågor som rör målgruppens lärande och utbildning i olika sociala kontext genom att:
initiera och stödja
samarbete i form av olika utvecklingsprojekt som t.ex. kan gäll aktiva insatser för att kartlägga utbildningsbehov och befintlig utbildningsverksamhet
uppmärksamma
framgångsrika utbildningsinsatser
initiera forskning
inom området.
anordna nordiska alfabetiseringskonferenser
både fysiska och nätbaserade professionella mötesplatser och digitala nätkontakter.
verka för spridning
av kunskaper om utbildningsområdet och kvalitetssäkring. 

Relaterade material

Alfabetisering (Norge) 

Oversikt over litteratur om fagfeltet vårt (Norge)

Low Educated Second Language and Literacy Acquisition (LESLLA) for Adults
www.leslla.org

National Research and Development Centre for adult literacy and numeracy
www.nrdc.org.uk

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) - Education
https://en.unesco.org/themes/education

Resultat

Podcast från Alfakonferens 2017

Material från Alfakonferensen 2017

Fokus på hverdagsmatematik - hvad skal sproglæraren kunne?

Er vi klar til de digitale medier og de multimodale tekster? 

Resultat, presentationer och material från Alfakonferensen 2014

Resultat från webbinariet 11 november 2014 om Teacher Competencies for basic literacy