Alfarådet

Alfarådet

Målgrupp för det nordiska alfarådet är vuxna med ett annat modersmål än något av de nordiska språken  och med liten eller ingen skolgång och med behov av utbildning i grundläggande litteracitet. Innehållet i denna utbildning skall tolkas som mycket bredare än kompetens på den allra första litteracitetsnivån. Målgruppen är en liten, men viktig del av vuxenutbildningen i de nordiska länderna för invandrare. Undervisningen i grundläggande färdigheter, muntlig kompetens i målspråket, samt information om arbetsmarknad, samhälle och utbildning är prioriterad undervisning.

Alfagodigital

Medlemmar

Nätverksinfo

pexels-photo-875515-(1).jpg
Virksomhetsplan 2019
Detta skall alfarådet göra 2019

plan-2018.jpg
Virksomhetsplan 2018
Detta skall alfarådet göra 2018.

AlfaABCD.JPG
Aktuellt
Finland koordinerar Alfarådet.

Publikationer

Billede Opettajien.JPG
Opettajien Osaamiskuvaus
Mitä taitoja aikuisten lukutaidon opettaja tarvitsee? Pohjoismaisen Alfarådet-verkoston laatima kuvaus määrittelee yksityiskohtaisesti niitä

pexels-photo-256428.jpg
Opplæringen av basismatematikk
Metodisk veiledning gir råd og tips til lærerne i det praktiske arbeidet med opplæringen av basismatematikk og bruk av språkhjelpere.

Kompetansebeskrivninger_hefte.JPG
Kompetensbeskrivning av lärare i grundläggande litteracitet för vuxna med andra modersmål än de nordiska
Det nordiske alfaråd kan nå legge fram en beskrivelse av den kompetansen som vi mener er nødvendig for en profesjonell lærer...

DialogWeb

QarinF2.jpg
”Sätt språket i ett meningsfullt sammanhang”
”Hej, du har kommit till Q”, säger hon på sin telefonsvarare.Qarin Franker, en tongivande person inom NVL-nätverket Alfarådet, döptes till

UBS_(5of-10).jpg
Mera än abc för invandrare
Vid Utbildningsstyrelsen i Helsingfors startar arbetet med en ny läroplan för vuxna invandrare. Men redan den här hösten får invandrarmammorna en ny utbildningsform. Samtidigt planerar man ivrigt för vårens nordiska konferens i Helsingfors.

alfavideo.jpg
Filmer ska hjälpa lärare att undervisa vuxna att läsa och skriva
Det är en konst att utbilda vuxna som kommer från ett annat land och saknar grundläggande kunskaper i att läsa och skriva.

Arrangemang

astronomy-discovery-earth-2422.jpg
Identity, Agency, and Adult Literacy in an Unequal Digital World
WebinarThe world has changed since I published my early work on identity, investment, and language learning in the mid 1990s. Because of

wood-cube-473703_640 (1).jpg
Den fjortonde nordiska konferensen om alfabetisering - grundläggande litteracitet
The conference is organized in cooperation between Alfarådet, NVL and the National Agency for Education in Finland

færøerne .jpg
Alfarådets seminar i Færøerne
Voksenuddannelse i sprog, kultur og samfundsforhold for udlændinge på Færøerne

Nyheter

startup_meeting_brainstorming_business_teamwork_team_people_office-764428.jpg
Utbildningen för vuxna invandrare i läs- och skrivfärdigheter som del av utbildningssystemet i Finland
Finlands nuvarande regeringens mål är att påskynda invandrarnas övergång till utbildning och arbetsliv samt att sänka hindren för

AlfaPodkast_bilde_2.jpg
Den 13. nordiske konference om alfabetisering - grundlæggende litteracitet
4. – 6. april 2017 Konferencen blev afhold i et samarbejde mellem Nordisk Alfaråd/NVL og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

digi_alfa
Er vi klar til de digitale medier og de multimodale tekster?
De nye digitale medier og digitale tekster stiller nye krav til kursisterne og til lærerne.

Nätverkets syfte

 förbättra möjligheterna

för denna grupp vuxna att aktivt kunna delta i samhällslivet och i de demokratiska processerna
vara en expertgrupp
för Nordiska ministerrådet och de nordiska ländernas respektive utbildnings-, integrations- och arbetsmarknadsmyndigheter.
vara ett organ
för erfarenhetsutbyte mellan nordiska myndigheter, nationella resurscentra, forskningsinstitutioner och utbildningsanordnare.
samla och samordna
expertis och erfarenheter för att öka kunskapen om frågor som rör målgruppens lärande och utbildning i olika sociala kontext genom att:
initiera och stödja
samarbete i form av olika utvecklingsprojekt som t.ex. kan gäll aktiva insatser för att kartlägga utbildningsbehov och befintlig utbildningsverksamhet
uppmärksamma
framgångsrika utbildningsinsatser
initiera forskning
inom området.
anordna nordiska alfabetiseringskonferenser
både fysiska och nätbaserade professionella mötesplatser och digitala nätkontakter.
verka för spridning
av kunskaper om utbildningsområdet och kvalitetssäkring. 

Relaterade material

 
Alfabetisering (Norge) 

Oversikt over litteratur om fagfeltet vårt (Norge)

Forskning i alfabetisering i Danmark

Low Educated Second Language and Literacy Acquisition (LESLLA) for Adults
www.leslla.org

National Research and Development Centre for adult literacy and numeracy
www.nrdc.org.uk

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) - Education
http://portal.unesco.org/education/

Resultat