Alfarådet

Kontakt

Elisabet Mörnerud
Email: elisabet.mornerud@hylliepark.se

Målgrupp för det nordiska alfarådet är vuxna med ett annat modersmål än något av de nordiska språken och med liten eller ingen skolgång och med behov av utbildning i grundläggande litteracitet. Nätverket samlar in och förmedlar kunskap om målgruppen, samt stödjer lärare och institutioner med de nödvändiga verktygen, utvecklar pedagogisk och didaktisk material för undervisare.

→ Detta gör nätverket i år
 .

Aktuelt

baskunskaper | Norden
24-12-2021 

Virksomhetsplan 2022 - Alfarådet

Detta skall alfarådet göra 2022

Sveriges utbildningsminister Anna Ekström tog emot Kliva-utredningens betänkande vid en pressträff den 1 december. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
invandrare lika möjligheter språk utbildningspolitik | Sverige
22-12-2020 

”Vi måste prata mer om vuxenutbildning och sfi”

Sfi, svenskundervisning för invandrare, är vildvuxet och ojämlikt. I en ny statlig utredning föreslås att sfi görs om från grunden.

På Sprogcenter Midt bruger kursisterne en app, hvor de kan se deres skema, melde fravær og gå direkte til forskellige links til sprogligt materiale.
fjernundervisning fleksibel læring IT færdigheder sprog | Danmark
11-06-2020 

Vi skal have alle med

Danske erfaringer med online undervisning i den grundlæggende litteracitet.

Annette Aass Vågmo, Lene Swang Unnerud og Sissel Braaten
nettundervisning fleksibel læring IKT-kunnskap språk | Norge
11-06-2020 

Hjemmeskole for alfa? Selvsagt funker det!

- Jeg tror de lærer mer nå, jeg, sier lærer Sissel Braaten ved Delta Skole AS i Indre Østfold.

Flere artikler

Publikationer

competence development languages | Norden
16-08-2019 

Description of teachers' competence

in initial and functional literacy for adults with non-Nordic mother tongues

osaamisen kehittäminen kielet | Norden
01-04-2019 

Opettajien Osaamiskuvaus

Lukutaito-opetus aikuisille, joiden äidinkieli on jokin muu kuin pohjoismainen kieli.

Foto: Pexels
basiskompetanse veiledning voksnes læring | Norge
05-11-2018 

Opplæringen av basismatematikk

Metodisk veiledning gir råd og tips til lærerne i det praktiske arbeidet med opplæringen av basismatematikk og bruk av språkhjelpere.

kompetensutveckling språk | Norden
24-09-2018 

Kompetensbeskrivning av lärare i grundläggande litteracitet för vuxna med andra modersmål än de nordiska

Det nordiske alfaråd kan nå legge fram en beskrivelse av den kompetansen som vi mener er nødvendig for en profesjonell lærer...

fjernundervisning flexibelt lärande | Norden
25-03-2015 

MOOC for nordisk lærerutdanning innen grunnleggende ferdigheter for voksne?

Denne mulighetsstudien vurderer om etablering av MOOCs eller andre åpne nettbaserte utdanningstilbud på nordisk nivå kan være en god løsning på etterutdanningsbehovet hos lærere

distansutbildning flexibelt lärande | Norden
11-03-2015 

MOOC for Nordic education for teachers

A MOOC is a good way to offer further training for basic skills' teachers in the Nordic countries. This report explains how and why.

baskunskaper läs- och skrivkunnighet | Norden
03-11-2007 

Kartlegning av alfabetisering i Norden

Kartläggning av alfabetisering i Norden (KAN) är, som namnet visar, en nordisk kartläggning av utbildningssituationen för studerande som inte har något av de nordiska språken som sitt modersmål och som dessutom är helt utan eller har mycket kort formell skolutbildning.

Flere publikationer

Aktiviteter

 

19


apr

Voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang - konferanse

Sverige
Dato:  19  -  21.04.2023
Klokken:  12:00 - 12:00

 

11


nov

Netværksmøde i Alfarådet

Norden
Dato:  11  -  12.11.2021
Klokken:  10:00 - 14:00

 

25


mar

Flere aktiviteter

Nätverkets syfte

 förbättra möjligheterna

för denna grupp vuxna att aktivt kunna delta i samhällslivet och i de demokratiska processerna
vara en expertgrupp
för Nordiska ministerrådet och de nordiska ländernas respektive utbildnings-, integrations- och arbetsmarknadsmyndigheter.
vara ett organ
för erfarenhetsutbyte mellan nordiska myndigheter, nationella resurscentra, forskningsinstitutioner och utbildningsanordnare.
samla och samordna
expertis och erfarenheter för att öka kunskapen om frågor som rör målgruppens lärande och utbildning i olika sociala kontext genom att:
initiera och stödja
samarbete i form av olika utvecklingsprojekt som t.ex. kan gäll aktiva insatser för att kartlägga utbildningsbehov och befintlig utbildningsverksamhet
uppmärksamma
framgångsrika utbildningsinsatser
initiera forskning
inom området.
anordna nordiska alfabetiseringskonferenser
både fysiska och nätbaserade professionella mötesplatser och digitala nätkontakter.
verka för spridning
av kunskaper om utbildningsområdet och kvalitetssäkring. 

Relaterade material

Alfabetisering (Norge) 

Oversikt over litteratur om fagfeltet vårt (Norge)

Low Educated Second Language and Literacy Acquisition (LESLLA) for Adults
www.leslla.org

National Research and Development Centre for adult literacy and numeracy
www.nrdc.org.uk

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) - Education
https://en.unesco.org/themes/education

Resultat

Podcast från Alfakonferens 2017

Material från Alfakonferensen 2017

Fokus på hverdagsmatematik - hvad skal sproglæraren kunne?

Er vi klar til de digitale medier og de multimodale tekster? 

Resultat, presentationer och material från Alfakonferensen 2014

Resultat från webbinariet 11 november 2014 om Teacher Competencies for basic literacy