Alfarådet

Målgrupp för det nordiska alfarådet är vuxna med ett annat modersmål än något av de nordiska språken  och med liten eller ingen skolgång och med behov av utbildning i grundläggande litteracitet. Innehållet i denna utbildning skall tolkas som mycket bredare än kompetens på den allra första litteracitetsnivån. Målgruppen är en liten, men viktig del av vuxenutbildningen i de nordiska länderna för invandrare. Undervisningen i grundläggande färdigheter, muntlig kompetens i målspråket, samt information om arbetsmarknad, samhälle och utbildning är prioriterad undervisning.
Alfagodigital
 .

Aktuelt

baskunskaper | Norden
25-01-2019 

Virksomhetsplan 2019

Detta skall alfarådet göra 2019

indvandrere kompetenceudvikling | Finland
05-04-2018 

Utbildningen för vuxna invandrare i läs- och skrivfärdigheter som del av utbildningssystemet i Finland

Finlands nuvarande regeringens mål är att påskynda

”Vår målgrupp står längst ifrån arbetsmarknaden. Vi menar att det också finns ett värde i att få samhällskompetens, till exempel att bli en bra förälder, man ska inte behöva komma ut i yrkeslivet för att bli delaktig”, säger Qarin ”Q” Franker. Foto: Marja Beckmann
läs- och skrivkunnighet invandrare | Sverige
20-03-2019 

”Sätt språket i ett meningsfullt sammanhang”

Det tar tid och energi att lära sig ett nytt språk, i synnerhet om du inte kan läsa och skriva på ditt modersmål. DialogWeb har träffat NVL-profilen Qarin ”Q” Franker som vet det mesta om grundläggande läs- och skrivundervisning för vuxna.

Leena Nissilä och Katri Kuukka arbetar redan ivrigt med vårens nordiska konferens. Foto: Magnus Lindberg
invandrare läs- och skrivkunnighet | Finland
05-11-2018 

Mera än abc för invandrare

Vid Utbildningsstyrelsen i Helsingfors startar arbetet med en ny läroplan för vuxna invandrare. Men redan den här hösten får invandrarmammorna en ny utbildningsform. Samtidigt planerar man ivrigt för vårens nordiska konferens i Helsingfors.

Flere artikler

Publikationer

competence development languages | Norden
16-08-2019 

Description of teachers' competence

in initial and functional literacy for adults with non-Nordic mother tongues

kielet osaamisen kehittäminen | Norden
01-04-2019 

Opettajien Osaamiskuvaus

Lukutaito-opetus aikuisille, joiden äidinkieli on jokin muu kuin pohjoismainen kieli.

Foto: Pexels
basiskompetanse voksnes læring veiledning | Norge
05-11-2018 

Opplæringen av basismatematikk

Metodisk veiledning gir råd og tips til lærerne i det praktiske arbeidet med opplæringen av basismatematikk og bruk av språkhjelpere.

kompetensutveckling språk | Norden
24-09-2018 

Kompetensbeskrivning av lärare i grundläggande litteracitet för vuxna med andra modersmål än de nordiska

i grundläggande litteracitet för vuxna med andra modersmål än de nordiska

Flere publikationer

Aktiviteter


 

04


apr

Identity, Agency, and Adult Literacy in an Unequal Digital World

Norden
Dato:  04  -  04.04.2019
Klokken:  08:00 - 09:00

 

03


apr

Den fjortonde nordiska konferensen om alfabetisering - grundläggande litteracitet

Finland
Dato:  03  -  05.04.2019
Klokken:  09:00 - 16:00

Flere aktiviteter

Nätverkets syfte

 förbättra möjligheterna

för denna grupp vuxna att aktivt kunna delta i samhällslivet och i de demokratiska processerna
vara en expertgrupp
för Nordiska ministerrådet och de nordiska ländernas respektive utbildnings-, integrations- och arbetsmarknadsmyndigheter.
vara ett organ
för erfarenhetsutbyte mellan nordiska myndigheter, nationella resurscentra, forskningsinstitutioner och utbildningsanordnare.
samla och samordna
expertis och erfarenheter för att öka kunskapen om frågor som rör målgruppens lärande och utbildning i olika sociala kontext genom att:
initiera och stödja
samarbete i form av olika utvecklingsprojekt som t.ex. kan gäll aktiva insatser för att kartlägga utbildningsbehov och befintlig utbildningsverksamhet
uppmärksamma
framgångsrika utbildningsinsatser
initiera forskning
inom området.
anordna nordiska alfabetiseringskonferenser
både fysiska och nätbaserade professionella mötesplatser och digitala nätkontakter.
verka för spridning
av kunskaper om utbildningsområdet och kvalitetssäkring. 

Relaterade material

Alfabetisering (Norge) 

Oversikt over litteratur om fagfeltet vårt (Norge)

Low Educated Second Language and Literacy Acquisition (LESLLA) for Adults
www.leslla.org

National Research and Development Centre for adult literacy and numeracy
www.nrdc.org.uk

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) - Education
https://en.unesco.org/themes/education

Resultat

Podcast från Alfakonferens 2017

Material från Alfakonferensen 2017

Fokus på hverdagsmatematik - hvad skal sproglæraren kunne?

Er vi klar til de digitale medier og de multimodale tekster? 

Resultat, presentationer och material från Alfakonferensen 2014

Resultat från webbinariet 11 november 2014 om Teacher Competencies for basic literacy