02/05/2023

Norden

Yhtäläiset mahdollisuudet, Aikuisten oppiminen

3 min.

Alfarådet-verkoston konferenssi 2023: kielen opiskelu helpottuu, kun oma työpaikka tulee osaksi peliä

Roskilden yliopiston lehtori Louise Tranekjær pelasi lapsena tietokonepelejä. Ehkä juuri oman pelitaustansa vuoksi hän keksi kehittää pelin kouluja käymättömille tekstiilihuoltoalan työntekijöille, jotka eivät osaa tanskaa.

Louise Tranekjær

Roskilden yliopistossa työskentelevä Louise Tranekjær keksi kehittää kielenoppimiseen tarkoitetun mobiilipelin. Kuva: Torhild Slåtto

Roskilden yliopiston lehtorina toimiva Louise Tranekjær harrasti lapsena tietokonepelejä. Kenties juuri omien pelikokemustensa ansiosta hän keksi kehittää pelin tekstiilihuoltoalan työntekijöille, jotka eivät osaa tanskaa eivätkä ole käyneet kouluja.
Pelin testaajat saivat uudenlaisen oppimiskokemuksen. Uuden kielen oppiminen helpottui, kun kännykän ruudulle ilmestyi heidän työpaikkansa – piirretyssä muodossa. Tranekjær esitteli WorkdPlays-kielenopiskelupeliä konferenssissa, jonka aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto NVL järjesti taannoin Gullbrannassa, Halmstadin kunnassa. Konferenssiosallistujina oli pohjoismaisia opettajia, joiden oppilaat ovat kouluttamattomia tai vain vähän koulutusta saaneita maahanmuuttajia. Tavoitteena on, että he oppivat asuinmaansa kielen.

WorkdPlays on tarkoitettu tanskan opiskeluun, mutta se voidaan kääntää myös muille pohjoismaisille kielille.

Ei tapahdu itsestään

– Oppiminen ei tapahdu itsestään. Se edellyttää kielen käyttämistä ja vuorovaikutusta. Jotta ihmisellä olisi valmius oppia uutta kieltä, sen on oltava merkityksellinen hänen elämäntilanteessaan ja sovittava hänen elämäänsä. Toisaalta kielitaitoa tarvitaan kaikissa töissä, myös käsin tehtävissä töissä. Tutkimusten mukaan kielenopiskelun motivaatiota parantaa, kun se yhdistetään työssä oppimiseen. Myös tunnustuksen saaminen lisää tutkimusten mukaan motivaatiota. Muun muassa tällaisia tuloksia on saatu tutkittaessa kouluttamattomien tai vain vähän koulutusta saaneiden aikuisten toisen kielen oppimista.

Lähtöpiste

– Uuden kielen opettelussa digitaalinen oppimispeli voi toimia lähtöpisteenä ja opetuksen täydentäjänä. Omassa tutkimuksessaan Tranekjær tarkastelee toisen kielen oppimista vuorovaikutuksen näkökulmasta painopisteenään monikielinen ja -kulttuurinen vuorovaikutus, jota tapahtuu työpaikoilla ja oppimistilanteissa. Hän on tehnyt yhteistyötä palvelu- ja tuotantoyritysten kanssa kehittäessään tanskan opiskeluun tarkoitettua oppimispeliään. Perusteellisen työn tuloksena syntyi mobiilipeli WorkdPlays. Pelissä kielenoppiminen rakentuu esimerkiksi tekstiilihuoltoalan konkreettisten työtehtävien ja tilanteiden ympärille. Tanskassa pesula-alan työntekijöistä 80 prosenttia puhuu äidinkielenään muuta kuin tanskaa.

Sanavarasto

Peli painottuu ensisijaisesti sanavaraston kartuttamiseen, mutta harjoittaa myös ohjeiden ja puheaktien ymmärtämistä. Pelissä opittavat sanat ovat peräisin sosiaalisista käytännöistä. Pelissä käydään läpi merkkejä ja ohjeita, työpaikan – esimerkiksi pesulan– kaikki työpisteet ja kaikki työntekijöille tutut työtehtävät, erilaisia onnettomuuksia ja ongelmia sekä työpaikkakulttuuria ja normeja. Pelaaja tekee itselleen oman avatarin ja pääsee sillä tavoin osaksi peliä. Koska peli on suunniteltu lukutaidottomille, se perustuu tekstin sijaan suulliselle viestinnälle. Peli on kehitetty kieltenopettajien, tutkijoiden ja pelikehittäjien yhteistyönä. Peli on toteutettu spinout-yrityksenä, ja sen tutkimuksellisena lähtökohtana on motivaatiolähtöisestä ja käytäntöpainotteisesta kielenoppimisesta saatu tieto.

WorkdPlays -peliä on myös testattu, ja tulokset ovat myönteisiä. Kahdestakymmenestä koehenkilöstä kaikkien paitsi yhden tanskan taidot paranivat merkittävästi, ja joillakin koehenkilöillä sanavarasto kasvoi huomattavasti. Pelin parissa työskennelleet tutkijat toteavat, että se soveltuu parhaiten aloittelijoille. Peli sopii hyvin kielenopiskelun aloittamiseen ja useimmille myös kieliopintojen täydentämiseen.

Nyeste artikler fra NVL

Bruk af fornybar energi og fangst av CO2 legger et viktig grunnlag for fremtidens lösninger for bæredyktighet i Island.

01/12/2023

Island

6 min.

Norden – en kraft for fred er overskriften på Islands formannskapsprogram i Nordisk ministerråd året 2023. Programmet fremhever ikke kun fred, men setter også et sterkt fokus på den grönne rammen og bæredyktigheten som det nordiske samarbeide understreker i sitt program i årene fremover: Norden som verdens mest bæredyktige og intergrerte region.

Kompetensmärken förändrar spelplanen för finländsk vuxenutbildning

29/11/2023

Finland

6 min.

Finnar munu á næsta ári innleiða færnimerki fyrir fullorðinsfræðsluna. Marja Juhola frá menntamálastofnuninni og Annika Bussman menntaráðgjafi hjá mennta- og menningarmálaráðuneytinu hafa tekið þátt í framsæknu verkefni sem talið er vera einstakt á Norðurlöndunum.

Knútur Rafn Ármann er eier og direktör i Friðheimar.

29/11/2023

Island

10 min.

Sanoo Islannin suurin tomaatintuottaja

Share This