23/03/2020

Finland

Lika möjligheter

8 min.

Anna löper maraton och lär nyfinländare läsa

Anna Nylund är en passionerad lärare som springer maratonlopp så ofta hon hinner. Däremellan undervisar hon nyanlända i läsning och finska i den fashionabla stadsdelen Eira i Helsingfors.

Anna Nylund

Anna Nylunds. Foto: privata fotosamling

  Jag försöker sköta mitt jobb på ett sådant sätt att jag ska orka vara inspirerad också om trettio år.
– Anna Nylund

– För många av våra studerande är det första gången någonsin som de kommer till en skola. Det är därför extra viktigt att de får positiva erfarenheter genast från början och att de känner att vår skola är en trivsam och trygg plats för inlärning, säger Anna Nylund. Sedan hösten 2015 arbetar hon i ett vuxengymnasium i Eira i Helsingfors. Fokus har legat på att utveckla och förnya skolans undervisning inom området för grundläggande läsfärdigheter.

Skolan erbjuder grundutbildning för vuxna och Anna Nylund undervisar i finska språket och skriv- och läsfärdigheter. En stor del av skolans studerande är unga vuxna under trettio år. Under de senaste åren har skolan fått ta emot många studerande från Irak, Syrien, Afghanistan och Somalia.

Din attityd avgör framtiden

Många studerande har stora brister i studieteknik, men på skolan strävar man efter att stöda individens förmåga att själv ta ansvar för sina studier på ett vuxet sätt.

– Men det är samtidigt viktigt att vi inte kräver att de ska ha sådana färdigheter som de aldrig fått möjlighet att lära sig, säger Anna Nylund. Det kan handla om koncentrationsförmåga, men också om att ta hand om sitt studiematerial och att komma i tid till lektionerna.

– Jag försöker genast från början implementera en tanke hos mina studerande om att människan genom sin egen attityd kan påverka sitt lärande och sin framgång.

Intresse ökar för grundkunskaper

Vid Eira vuxengymnasium är man också noga med att erbjuda stöd till studerande som har en svår livssituation och kanske är stressade eller lider av sömnlöshet.

– I vår skola ska ingen behöva känna att man lämnas ensam med sina problem. Skolpsykologen och kuratorn hjälper studerande med sådana saker som jag själv som lärare inte har beredskap till.

Hundar och löpning hör till Anna Nylunds fritid

Hundar och löpning hör till Anna Nylunds fritid

Anna Nylund upplever att det bästa hon kan göra för sina studerande med tanke på livet och framtiden, är att lära dem finska och stöda deras läs- och skrivförmåga.

– Utan dessa grundkunskaper är det omöjligt att leva självständigt och sköta sina åtaganden i samhället. Jag är glad att man under de senaste åren börjat fästa större uppmärksamhet just vid undervisning i grundläggande färdigheter.

Ställ upp tydliga och klara mål

I det arbete som Anna Nylund utför finns det många utmaningar. En av dem är hur man på bästa sätt ska kunna stöda den enskilda individen och beakta den individuella nivån. Undervisningsgrupperna är ofta heterogena och studerande utvecklas i väldigt olika takt.

– Under årens lopp har jag lyckats utarbeta och välja uppgifter till lektionerna där studerande vid samma tidpunkt kan träna olika språk- läs- och skrivfärdigheter. En uppgift kan för en studerande vara en träning i att öka läshastigheten, medan samma uppgift hjälper till att vidga ordförrådet hos någon annan.

Nätverket för läskunnighet (Lukutaitoverkosto)Det här är ett öppet samlingsforum för lärare och utbildare i Finland som undervisar i läs- och skrivfärdigheter för vuxna och unga nyanlända.Gruppen träffas två gånger i året. Under träffarna förevisas nya material och projekt och deltagarna får information från tidigare och även kommande internationella träffar. Deltagarna får utbyta tankar och idéer med andra lärare.Träffarna ordnas i olika utbildningsinstanser så att lärarna får en möjlighet att bekanta sig med andras arbetsmiljöer.

Taru Eloranta har 2020 tagit över ledarskapet för nätverket efter Anna Nylund.

En annan aspekt som Anna Nylund börjat fästa allt större uppmärksamhet vid är uppställande av mål för undervisningen.

– Jag har nu blivit bättre på att mera öppet berätta för mina studerande vilka förväntningar jag har på dem, även på kort sikt. De ska inte behöva ”läsa mellan raderna”, utan jag uttalar målsättningarna klart och tydligt. Samtidigt stöder vi våra studerande i att själva kunna ställa upp egna mål.

Orolig för hårt debattklimat

Men det finns också en värld utanför klassrummet och det väcker en viss oro. Anna Nylund hänvisar till den riktgivande debatten i Finland som gäller nyanlända med låg utbildningsnivå. Den har ofta varit kritisk och till och med hotfull under de senaste åren.

– Jag skulle önska att man i stället skulle börja koncentrera sig på att utveckla lösningar som gör nyanlända delaktiga på en nivå som motsvarar arbetslivets förväntningar.

Anna Nylund säger att man just nu hör många diskussioner om självständiga studier och att lära sig språk medan man jobbar. Men självständiga studier kräver förmågor som man först måste lära sig i skolan.

– Vi kan inte förvänta oss att nyanlända som kommer från en helt annan kultur, snabbt ska kunna lära sig samma saker på ett främmande språk, som vi själva har fått möjlighet att lära oss under nio år i den finländska grundskolan.

Anna Nylund betonar att språkinlärning på en arbetsplats inte heller sker per automatik. Det kräver att arbetsplatsen erbjuder möjlighet att träna språket i många olika situationer och att där finns någon som kan handleda och föra undervisningen framåt.

– Jag skulle önska att framtidens samhälle skulle börja förstå hur oerhört krävande det är för en vuxen att lära sig läsa och skriva på ett helt nytt språk.

Hon tar på sig löpskorna

Anna Nylund har under sex års tid varit ledare för ett nationellt nätverk för grundläggande läskunnighet (Lukutaitoverkosto). Hon har också skrivit tre läroböcker inom samma område.

Anna Nylund har skrivit tre läroböcker som stöder grundläggande läsfärdigheter. ”Luku” är finska och betyder ”läs”

Anna Nylund har skrivit tre läroböcker som stöder grundläggande läsfärdigheter. ”Luku” är finska och betyder ”läs”

– Läroboksarbetet har gett mig enormt många nya insikter gällande min egen undervisning och det har varit en glädje att samarbeta med andra skickliga kolleger.

Hon värdesätter också Alfarådets nordiska konferenser som gett henne möjlighet att träffa andra nordiska kolleger. Det har gett henne nya krafter i det dagliga arbetet.

Anna Nylund är även mån om att sköta sin egen fysiska hälsa för att orka.

Anna Nylund får nya krafter som behövs i klassrummet när hon springer maraton på olika håll i Europa.

Anna Nylund får nya krafter som behövs i klassrummet när hon springer maraton på olika håll i Europa.

– Jag har sprungit fyra maratonlopp och deltagit i otaliga halvmaratonlopp i Finland och övriga Europa. Under löpstunderna tömmer jag mitt sinne på arbetsrelaterade saker och njuter av landskapen och den omgivande naturen.

Nyeste artikler fra NVL

Islands eldste universitet, Háskóli Ísland, ofrer stadig flere kurser på engelsk

18/04/2024

Island

18 min.

-Islandske myndigheter feier utfordringen under teppet mener eksperter

Godkjent utdanning fra utlandet et stort pluss i jobbsøknaden

11/04/2024

Norge

10 min.

Den som vil etablere seg i Norge med utdanning fra et annet land, kan få godkjent utdanningen sin og jamført den med norsk utdanning. Dermed stiller en gjerne sterkere i en jobbsøknad. Med vitnemål og full dokumentasjon er saken grei. Dersom dokumentasjonen er mangelfull, blir det en tyngre prosess, men det kan fortsatt være mulig.

ChatGPT kan bygge bro mellem ordblinde og undervisning

04/04/2024

Danmark

12 min.

Ordblinde og andre, der har udfordringer med bogstaver, har med generativ AI som ChatGPT fået nye muligheder for at udtrykke sig og læse svære tekster, fortæller lærer og ekspert.

Share This