30/03/2023

Finland

Lika möjligheter, Livslångt lärande, Yrkesutbildning

7 min.

“Äntligen kunde jag börja andas igen”

Jag fick otroligt mycket hjälp av Carl och min börda lättades, säger Kristoffer Sjögren. Med hjälp av nya Karriärcenter Arabia i Finland hittade han en ny väg framåt när bilbranschen kraschade och framtiden gick i kras.

Kristoffer Sjögren

Kristoffer Sjögren är tacksam över den hjälp han fick i en situation där han behövde vägledning gällande sin framtid. Foto: Sara Fagerholm.

Kristoffer Sjögren hade just hunnit utbilda sig till bilmekaniker och fått ett jobb när krisen inom bilbranschen var ett faktum. Plötsligt var han och klasskamraterna som utexaminerats samma år utan arbete.

Kristoffer Sjögren började arbeta inom byggbranschen. Till en början trivdes han fint, men långt inuti fanns det ändå en gnagande känsla av att han egentligen ville något annat med sitt liv. Men vad? Hur skulle han komma vidare? Vid den här tidpunkten hade ännu inte fyllt trettio år.

– Jag kände att jag ville bli riktigt bra på någonting och få ett yrke att vara stolt över, säger Kristoffer Sjögren.

För gammal att börja studera

En dag träffade Kristoffer Sjögren ledaren Tarre Ahlfors från ungdomsverkstaden Sveps som han hade förtroende för. Tarre bad honom ta kontakt med nya Karriärcenter Arabia som inlett sin verksamhet i Helsingfors våren 2021. Han följde rådet och Carl Stjernberg som är centrets ledare blev snart hans vägledare.

De träffades regelbundet under några månaders tid. Kristoffer Sjögren som alltid känt sig obekväm med byråkratiska uppgifter fick nu förutom karriärvägledning också hjälp med att skriva ett modernt CV.

– Det skulle jag aldrig ha klarat på egen hand. Jag tyckte också att jag egentligen var för gammal för att börja studera vid en yrkesskola, men Carl fick mig snabbt på andra tankar, säger han.

Carl Stjernberg and Olivia Lindström

Carl Stjernberg leder det unika karriäcentret i Helsingfors. Här står han tillsammans med vägledaren Olivia Lindström. Foto: Centrets egna

Ett center som är unikt

I dag studerar Kristoffer Sjögren vid en finskspråkig kockskola och trivs fantastiskt väl med dynamiken där. Han har både spanska och svenska som modersmål och tror att hans yrkesval i kombination med goda språkkunskaper kommer att kunna öppna dörrarna till framtida utlandsvistelser.

– Vårt karriärcenter svarar mot många olika behov. För finländarna handlar det om att hitta sin plats i arbetslivet, men för våra integrationsgrupper handlar det samtidigt om att hitta sin plats i det finländska samhället, säger Carl Stjernberg.

För många nyanlända som besöker karriärcentret kan det till exempel handla om att få hjälp med att förstå vilka kulturskillnader som kan finnas när man ska ta kontakt med potentiella arbetsgivare i Finland.

Carl Stjernberg betraktar karriärcentret med sin riksomfattande verksamhet på svenska som unikt i sitt slag.

– Den svenskspråkiga servicen var länge bristfällig i vårt land och vi kan nu erbjuda vägledning på svenska även till personer som är lite äldre och kanske redan har en lång yrkeskarriär bakom sig.

Få hjälp med att skriva dokument

Centrets målsättning är erbjuda en verksamhet med låg tröskel dit man kan komma oavsett ålder, förutsatt att man fyllt 16 år. Förutom svensk service så erbjuder man också vägledning på engelska och ryska.

Olivia Lindström

Olivia Lindström som arbetar på Karriärcenter Arabia erbjuder vägledning också online och kan då nå personer i hela Finland.

– Här kan man få konkret hjälp med en arbetsintervju, eller att skriva CV eller en arbetsansökan, men också när det gäller studievägar, säger Carl Stjernberg.

Det kan handla om engångsträffar. Andra gånger kan kunderna i stället ha ett stort behov av att få bolla olika tankar som gäller framtida jobb och studier under en längre tidsperiod.

– Ju mer en person vet om sig själv och sina möjligheter, desto snabbare går hela processen, säger Carl Sternberg.
För en ung som just fyllt 16 år kan det handla om det allra första jobbet man behöver hitta för att få en början på sin arbetskarriär.

– De som är lite äldre har ofta större krav på att hitta något som de verkligen vill göra och som tangerar deras intresseområden, säger Carl Stjernberg.

Han fick möta en medmänniska

Kristoffer Sjögren är övertygad om att utan karriärcentret skulle han inte vara där han är i dag. Nu är han på god väg mot sitt drömyrke.

– Jag skulle inte ha lyckats ta mig ur byggbranschen på egen hand, utan skulle säkert bara ha bytt från en firma till en annan när jag fått tråkigt. Det stöd jag fick genom karriärcentret var enormt viktigt, säger den blivande kocken.

Carl Stjernberg lyckades övertyga honom om att kriser kan komma i varje människas liv, men att man tillsammans skulle hitta en väg vidare.

– Det var mycket professionellt och jag fick möta en medmänniska som tog mig på allvar, säger Kristoffer Sjögren.

Om Karriärcenter Arabia

Karriärcenter Arabia

Här i väntrummet kan kunderna avnjuta en kopp kaffe eller te medan de väntar på att få träffa sin vägledare. Foto: Centrets egna

  • Det här är en unik samarbetsform mellan två yrkesskolor i huvudstadsregionen. Det är yrkesskolan Prakticum och yrkeshögskolan Arcada samt ungdomsverkstaden Sveps som samarbetar kring centret.
  • Centret är riksomfattande och erbjuder service i första hand på svenska i hela Finland, med storstadsregionen som centralt verksamhetsområde.
  • Just nu har man tre heltidsanställda vägledare och därtill några deltids- och projektanställda från respektive skola.
  • Under fjolåret gav man service till cirka 500 kunder och därtill ordnade man olika evenemang som stödde centrets verksamhet.
  • Finansieringen för framtiden är tyvärr oklar. Hittills har den skötts av de båda skolorna och med hjälp av medel från konststiftelsen Konstsamfundet. Man hoppas nu på ett mer kontinuerligt understöd från kommunerna i huvudstadsregionen i Finland.
  • Den som är intresserad av vägledning kan läsa mera, eller boka in sig online för en första konsultation.

Nyeste artikler fra NVL

Helga Gísladóttir (til venstre) og Hildur Betty Kristjánsdóttir

25/05/2023

Island

9 min.

Island reviderer rammene rundt utdanning og arbeidsmuligheter.

John Frølich

18/05/2023

Danmark

7 min.

Tre af de største spillere indenfor journalistisk efteruddannelse er gået sammen om at udvikle redskaber og kurser til nordiske journalister, der vil formidle klimakrisen på nye måder.

Framtidslabbet

11/05/2023

Sverige

8 min.

Järfälla kommun bestämde sig för att satsa på unga som varken arbetar eller studerar. Det började med ett ESF-projekt och fortsätter med regelbundna träffar och samarbeten.

Share This