04/01/2024

Åland

Digitala kompetenser, Livslångt lärande, Lika möjligheter

8 min.

De lär sig om digitala färdigheter på kurs

Digitaliseringen i samhället växer sig allt större och därmed behoven av digital kompetens.
Att logga in på nätbanken, hämta ut mediciner eller sköta skatteärenden är sådant som görs i mobilen eller surfplattan. På Åland får arbetssökande kurs i just detta.

Isak Aaltonen har en liten dröm om att en dag starta ett företag. Han berättar också att han lär sig något nytt varje dag under kursen.

Isak Aaltonen har en liten dröm om att en dag starta ett företag. Han berättar också att han lär sig något nytt varje dag under kursen

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) är en självständig myndighet som är underställd Ålands landskapsregering. I samarbete med Ålands yrkesgymnasium ordnar AMS en rad kurser för arbetssökande. En av dem är kursen digitala färdigheter, en fyra veckors kurs på heltid i december. Kursen finansieras av Ålands landsskapsregering.

Kursen ger grundkunskaper som kan hjälpa kursdeltagarna att få ett jobb och verka som en aktiv medborgare i det åländska samhället. När myndigheternas kommunikation ansikte mot ansikte minskar ska du ha möjlighet att nyttja digitala tjänster till exempel i myndighets- och bankärenden.
Kursen riktar sig till dig som är anmäld som arbetssökande vid AMS. Efter avslutad kurs får du ett kursintyg.

Vad ingår i kursen?

 • Grundläggande rättigheter och skyldigheter som medborgare: i arbetslivet och som konsument.
 • Praktiska och användbara kunskaper på din digitala enhet.
 • Det åländska samhällets centrala aktörer: samhällets e-tjänster till exempel skattebyrån och AMS och hur de kan användas.
 • Beslutsfattandet i det åländska samhället: delta och påverka.
 • Privatekonomi: planering av den egna ekonomin, bedömning av ekonomiska risker.

Denna måndag i december håller läraren Mikael Selander lektion i olika uttryck. Många av orden används om man har planer på att starta eget företag eller vill jobba med bokföring i framtiden. Till exempel resultat-och balansräkning, pant, näringsfrihet, kapitalbehov och företagsinteckning. Mikael berättar även om att sätta in eget kapital om man startar ett företag.

Vill lära nytt

Det är tolv kursdeltagare med varierande bakgrund.
En av deltagarna är Minna-Liisa Kotavuopio. Hon har en bakgrund inom marknadsföring-, försäljning- och även restaurangbranschen. Men hon har också varit egenföretagare och entreprenör. Mellan alla jobb var hon hemma med barnen och hon flyttade till Åland i våras. Nu är hon inskriven som arbetssökande hos AMS.

Kursdeltagaren Minna-Liisa Kotavuopio vill lära sig mer om vissa program som Powerpoint och Excel. Men också om hur det åländska samhället fungerar.
Kursdeltagaren Minna-Liisa Kotavuopio vill lära sig mer om vissa program som Powerpoint och Excel. Men också om hur det åländska samhället fungerar.

– Det finns en del saker som skiljer Åland från Finland till exempel hembygdsrätten och den ska man ta hänsyn till om man vill köpa bostad här. Sedan behöver jag lära mig mer om till exempel Powerpoint och Excel, säger hon.
Isak Aaltonen är också en utav kursdeltagarna. Han är utbildad fastighetsskötare och har även studerat vid Ålands folkhögskola. Han har även studerat spelutveckling i Norrbotten, Sverige.
– Nu är jag hos AMS och söker jobb. Jag har sommarjobbat som fastighetsskötare hos en kommun och där ska jag söka jobb igen.

Vad lär du dig under kursen?

-Jag tycker att jag lär mig nytt hela dagen. Nu senast om skattemyndigheten och Veroskatt. Det är ju kilometer med text och dessutom lite dålig översättning från finska till svenska. Men då brukar jag göra så att telefonen får läsa upp texten åt mig.
-Sedan lär jag mig när jag hjälper de andra deltagarna i kursen med att göra vissa uppgifter.Men drömmen är att starta eget företag.
-Jag har lite visioner om det tillsammans med en kompis. Vi funderar lite på det och det är en rolig tanke.

Digitala färdigheter

Arbetslivsfärdigheter och Samhällsfärdigheter

 • Samhällets uppbyggnad(olika avdelningar)
  • Beslutsfattande, demokrati, val mm
  • Tillstånd (hembygdsrätt, näringsrätt, arbetssäkerhet, evenemangstillstånd, alkoholtillstånd, hygienpass, trucksäkerhet mm)
  • Finlex.fi
 • AMS:s e-tjänster (studiebesök). Söka jobb, CV, arbetsavtal, studiestöd mm
 • Studieinfo.fi
 • FPA:s e-tjänster, kela.fi (studiebesök om möjligt)
 • Arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar
 • Starta Eget – Ålands Näringsliv

Privatekonomi

 • Budget i Excel
 • Skattebyrån – Vero.fi
  • skattebyråns e-tjänster
  • skattekort, deklaration mm
 • Konsumentskyddslagen (rättigheter och skyldigheter)
 • Konsumentrådgivning (privatpersoner och rådgivning)
 • Konsumentombudsmannen på Åland
 • Avtal
 • Kanta.fi – OmaKanta – hälsoinformation och recept
 • Polisen: Pass, ID-handling
 • Tullen: införtullning av varor
 • E-post. Hur uttrycka sig vid kontakt med myndigheter.

Ökat behov av att använda e-tjänster

Jonas Sommarhed, vägledare vid vägledare Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS). Han har varit med i beställningen av kursen eftersom han ser ett ökat behov av digitala färdigheter bland arbetssökande.

Varför är det viktigt att den arrangeras?

-Sysselsättningsfrämjandeutbildningen Digitala färdigheter ordnas för första gången i år efter att vi på AMS har konstaterat att det finns ett ökande behov för arbetssökande att lära sig använda e-tjänster. Hela vårt samhälle går mot en digitalisering som riskerar att lämna utanför de som inte hänger med utvecklingen. Ansökningar till olika myndigheter går främst digitalt nuförtiden och alla förväntas kunna använda digitala tjänster. Men många personer har inte hängt med den snabba utvecklingen och har inte börjat använda digitala tjänster.

Vilken typ av hjälp och vägledning behöver deltagarna i kursen?

-De behöver praktisk vägledning i hur digitala tjänster fungerar och hur de kan använda dem. För arbetssökande är det särskilt viktigt att kunna söka arbete digitalt via olika företagsportaler och via e-post. Men även att kunna söka dagpenning månatligen digitalt är en viktig kunskap.

Vad hoppas du att är målet efter avslutad kurs?

-Målet efter avslutad kurs är att deltagarna ska kunna använda olika e-tjänster och ha en uppfattning av hur de olika myndigheters digitala tjänster fungerar.

Nyeste artikler fra NVL

Elísabet Pétursdóttir og Auður Kamma Einarsdóttir

23/05/2024

Island

7 min.

„Diverse strengths“ er navnet på et prosjekt som ble utarbeidet i Island med stötte fra Nordplus, i samarbeide med Sverige og Finland. Hensikten var å lage og pröve spesielle gruppearbeider eller workshops for innvandrere som nökkel til arbeidsmarkedet. Målgruppen er ungdommer i alderen 18-25 år som ikke har arbeide, studie- eller treningsplass.

16/05/2024

Norden

14 min.

PIAAC measures key information processing skills and data from the survey provide unique opportunities to analyse the cognitive skills needed in the labour market and society. Access to PIAAC data, on its own or linked to register data, is possible for research purposes. To facilitate the selection of register variables a handbook is available for the Nordic countries and Estonia....
Projektets syfte är att hjälpa pedagoger i icke-formell vuxenutbildning att nå fram till och involvera involverar personer med psykiska funktionsnedsättningar.

15/05/2024

Sverige

6 min.

Studiefrämjandet Uppsala Västmanland har tillsammans med nordiska partner arbetat med att inkludera personer med psykiska funktionsnedsättningar i vuxenutbildning. Genom projektet har de skapat en vägledning för nordiska pedagoger. De betonar utmaningen med att nå ut till utsatta grupper och framhåller fördelarna med studiecirklar för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Share This